Budżet gminy
Miedziana Góra

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Miedziana Góra

Budżet 2023

Dochody 66 575 684,49 zł

32,27% Dotacje
23,51% Subwencje
17,97% PIT
9,9% Inne podatki i opłaty lokalne
6,04% Pozostałe dochody
5,81% Podatki od nieruchomości
4,1% Środki na dofinansowanie zadań
0,41% CIT

Wydatki 81 239 381,12 zł

Oświata i wychowanie 30,1%
Transport i łączność 20,22%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17,66%
Administracja publiczna 8,3%
Rodzina 7,76%
Pomoc społeczna 3,12%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,61%
Obsługa długu publicznego 2,46%
Kultura fizyczna 2,04%
Pozostałe wydatki 1,28%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,03%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,02%
Rolnictwo i łowiectwo 0,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,89%
Informatyka 0,61%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Miedziana Góra

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Miedziana Góra

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

11 722
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.