Miedziana Góra

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Miedzianej Górze.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
12 442
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
70 861 136,25 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
21.36%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 136 968,57 zł
21.36%
CIT
174 070,09 zł
0.25%
Podatki od nieruchomości
3 729 304,20 zł
5.26%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 409 637,61 zł
7.63%
Dotacje
19 062 614,16 zł
26.9%
Subwencje
14 310 521 zł
20.2%
Pozostałe dochody
13 038 020,62 zł
18.4%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
72 734 377,65 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 833 259,43 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
12 833 259,43 zł
Wydatki bieżące
82%
59 901 118,22 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 732 016,45 zł
Rodzina
całkowity koszt
11 824 439,78 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 496 907,99 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
7 810 050,07 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 873 609,93 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 952 602,36 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 305 606,13 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
620 082,14 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 378 791,86 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 278 215,59 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
605 294,36 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
856 760,99 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Miedziana Góra na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Miedziana Góra w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
12 833 259,43 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
95.59%
Infrastruktura
4.41%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
12 266 701,79 zł
566 557,64 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Budowa sieci wodociągowej ul. Stadionowa;
 • Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Całkowity koszt
189 827,50 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 0286T, Porzecze;
 • Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 0289T w msc. Tumlin-Wykień.
Całkowity koszt
67 500,00 zł
Drogi powiatowe- przebudowa

Drogi powiatowe- przebudowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza

Całkowity koszt
966 932,00 zł
Drogi gminne publiczne

Drogi gminne publiczne

 • Wykup działek pod drogi - ul. Kamienna;
 • Opracowanie koncepcji i przetarg - ul. Zagórska;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej - ul. Wyrowce;
 • Środki na wydatki niewygasające;
 • Grunt z tyt. realizacji rozbudowy dr. gminnej nr 346011T.
Całkowity koszt
775 639,00 zł
Drogi gminne wewnętrzne

Drogi gminne wewnętrzne

Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra „POLSKI ŁAD”

Całkowite nakłady finansowe: 11 799 066,00 zł
Wydatki w 2022: 2 573 359,89 zł

Całkowity koszt
2 573 359,89 zł
Drogi gminne wewnętrzne

Drogi gminne wewnętrzne

Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów

Całkowity koszt
25 640,00 zł
Gospodarka ściekowa

Gospodarka ściekowa

Dokumentacja projektowo-techniczna dot. modernizacji terenu oczyszczalni

Całkowite nakłady finansowe: 215 000,00 zł
Wydatki w 2022: 35 000,00 zł

Całkowity koszt
35 000,00 zł
System kanalizacji sanitarnej

System kanalizacji sanitarnej

Etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk:
- zad. 3 (2022: 2 795 888,44 zł / całkowite nakłady: 3 043 307,00 zł);
- zad. 5 (2022: 3 189 961,83 zł / całkowite nakłady: 3 172 066,00 zł);
- zad. 6 - 375 854,54 zł
- poza aglomeracją - 316 060,80 zł

Całkowity koszt
6 677 765,61 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego

Ochrona powietrza atmosferycznego

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra

Całkowite nakłady finansowe: 440 000,00
Wydatki w 2022: 140 000,00 zł

Całkowity koszt
140 000,00 zł
Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra.

Całkowity koszt
753 686,94 zł
Pozostała działalność - cyfryzacja

Pozostała działalność - cyfryzacja

Cyfryzacja Urzędu Gminy w Miedzianej Górze w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

Całkowity koszt
61 350,85 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

 • Brama wjazdowa wraz z furtką i montaż OSP Bobrza;
 • Rozpieracz kolumny - lukas OSP Bobrza;
 • Modernizacja i naprawa kotłowni, zakup pieca OSP Ćmińsk.
Całkowity koszt
83 364,98 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Budowa skoczni w dal i altanki edukacyjnej;
 • Opracowanie projektu boiska przy ZS w Kostomłotach Drugich.
Całkowity koszt
57 720,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

 • Podwyższenie kapitału zakładowego sp. ZGK;
 • Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Całkowity koszt
88 300,00 zł
Świetlice

Świetlice

Przygotowanie i realizacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Porzeczu.

Całkowity koszt
22 991,41 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

 • Wykonanie ogrodzenia terenu OSM w Ćmińsku;
 • Odwodnienie boiska trawiastego przy Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kostomłotach Drugich i naprawa elewacji zewnętrznej;
 • Zakup karuzeli i budowa boiska w Ciosowej;
 • Zakup nieruchomości Dz. nr 704/2 - Ćmińsk.
Całkowity koszt
189 886,25 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Rozbudowa placu zabaw Tumlin-Wykień;
 • Przetarg - plac zabaw - ul. Urzędnicza.
Całkowity koszt
124 295,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

189 827,50 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Budowa sieci wodociągowej ul. Stadionowa;
 • Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

67 500,00 zł

Przejścia dla pieszych

 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 0286T, Porzecze;
 • Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi pow. nr 0289T w msc. Tumlin-Wykień.
Drogi powiatowe- przebudowa

Całkowity koszt

966 932,00 zł

Drogi powiatowe- przebudowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza

Drogi gminne publiczne

Całkowity koszt

775 639,00 zł

Drogi gminne publiczne

 • Wykup działek pod drogi - ul. Kamienna;
 • Opracowanie koncepcji i przetarg - ul. Zagórska;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej - ul. Wyrowce;
 • Środki na wydatki niewygasające;
 • Grunt z tyt. realizacji rozbudowy dr. gminnej nr 346011T.
Drogi gminne wewnętrzne

Całkowity koszt

2 573 359,89 zł

Drogi gminne wewnętrzne

Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra „POLSKI ŁAD”

Całkowite nakłady finansowe: 11 799 066,00 zł
Wydatki w 2022: 2 573 359,89 zł

Drogi gminne wewnętrzne

Całkowity koszt

25 640,00 zł

Drogi gminne wewnętrzne

Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów

Gospodarka ściekowa

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Gospodarka ściekowa

Dokumentacja projektowo-techniczna dot. modernizacji terenu oczyszczalni

Całkowite nakłady finansowe: 215 000,00 zł
Wydatki w 2022: 35 000,00 zł

System kanalizacji sanitarnej

Całkowity koszt

6 677 765,61 zł

System kanalizacji sanitarnej

Etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk:
- zad. 3 (2022: 2 795 888,44 zł / całkowite nakłady: 3 043 307,00 zł);
- zad. 5 (2022: 3 189 961,83 zł / całkowite nakłady: 3 172 066,00 zł);
- zad. 6 - 375 854,54 zł
- poza aglomeracją - 316 060,80 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego

Całkowity koszt

140 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra

Całkowite nakłady finansowe: 440 000,00
Wydatki w 2022: 140 000,00 zł

Oświetlenie uliczne

Całkowity koszt

753 686,94 zł

Oświetlenie uliczne

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra.

Pozostała działalność - cyfryzacja

Całkowity koszt

61 350,85 zł

Pozostała działalność - cyfryzacja

Cyfryzacja Urzędu Gminy w Miedzianej Górze w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

83 364,98 zł

Ochotnicze straże pożarne

 • Brama wjazdowa wraz z furtką i montaż OSP Bobrza;
 • Rozpieracz kolumny - lukas OSP Bobrza;
 • Modernizacja i naprawa kotłowni, zakup pieca OSP Ćmińsk.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

57 720,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Budowa skoczni w dal i altanki edukacyjnej;
 • Opracowanie projektu boiska przy ZS w Kostomłotach Drugich.
Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

88 300,00 zł

Gospodarka komunalna

 • Podwyższenie kapitału zakładowego sp. ZGK;
 • Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Świetlice

Całkowity koszt

22 991,41 zł

Świetlice

Przygotowanie i realizacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Porzeczu.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

189 886,25 zł

Sport i rekreacja

 • Wykonanie ogrodzenia terenu OSM w Ćmińsku;
 • Odwodnienie boiska trawiastego przy Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kostomłotach Drugich i naprawa elewacji zewnętrznej;
 • Zakup karuzeli i budowa boiska w Ciosowej;
 • Zakup nieruchomości Dz. nr 704/2 - Ćmińsk.
Place zabaw

Całkowity koszt

124 295,00 zł

Place zabaw

 • Rozbudowa placu zabaw Tumlin-Wykień;
 • Przetarg - plac zabaw - ul. Urzędnicza.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Miedzianej Górze?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Miedziana Góra (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.