Miedziana Góra

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Miedzianej Górze.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
11 612
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
61 865 846,40 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
21.63%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 378 923 zł
21.63%
CIT
150 592,96 zł
0.24%
Podatki od nieruchomości
3 416 133,70 zł
5.52%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 921 893,30 zł
7.96%
Dotacje
22 422 695,21 zł
36.24%
Subwencje
13 795 928 zł
22.3%
Pozostałe dochody
3 779 680,23 zł
6.11%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
65 812 486,25 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 853 007,76 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
12 853 007,76 zł
Wydatki bieżące
80%
52 959 478,49 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 864 082,70 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 382 176,56 zł
Rodzina
całkowity koszt
19 421 365,28 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 086 374,17 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 826 864,59 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
101 899,25 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 776 486,77 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
463 730,68 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 201 976,17 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
266 771,20 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
667 915,96 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 752 842,92 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Miedziana Góra na rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Miedziana Góra w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
21 008 925,27 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
82.17%
Infrastruktura
17.83%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
10 561 534,82 zł
2 291 472,94 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Rozbudowa wodociągu - bodowa sieci wodociągowych w Gminie;
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie;
Budowa wodociągów, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Gminie;
Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Całkowity koszt
10 389 494,82 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa ul. Szkolnej w miejscowości Kostomłoty Drugie;
Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra;
Przebudowa ul. Skalistej , drogi wewnętrznej - ul. Romantycznej, ul. Lirycznej.

Całkowity koszt
45 600,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykonanie oświetlenia ulic w Gminie.

Całkowity koszt
93 440,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów.

Całkowity koszt
33 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy;
Budowa wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze.

Całkowity koszt
29 709,98 zł
Oświata

Oświata

Budowa ogrodzenia terenu szkolnego w Porzeczu;
Plac rekreacyjny "Sportowa przerwa";
„Maluch+” - rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich;
Program „Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy”;
„Mamo, tato wracaj do pracy” – rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich.

Całkowity koszt
1 485 606,70 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Policji w Strawczynie;
Zakup samochodu OSP Bobrza;
Zakup zestawu poduszek pneumatycznych, defibrylatora AED, OSP Kostomłoty Drugie;
Zakup fotela ginekologicznego, EKG.

Całkowity koszt
440 750,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra.

Całkowity koszt
80 000,00 zł
Sport

Sport

Budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza.

Całkowity koszt
1 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup elektronicznej wagi samochodowej;
Modernizacja terenu oczyszczalni ścieków;
Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej do budynku OSM w Ćmińsku.

Całkowity koszt
254 406,26 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

10 389 494,82 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Rozbudowa wodociągu - bodowa sieci wodociągowych w Gminie;
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie;
Budowa wodociągów, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Gminie;
Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

45 600,00 zł

Lepsze drogi

Budowa ul. Szkolnej w miejscowości Kostomłoty Drugie;
Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra;
Przebudowa ul. Skalistej , drogi wewnętrznej - ul. Romantycznej, ul. Lirycznej.

Oświetlenie

Całkowity koszt

93 440,00 zł

Oświetlenie

Wykonanie oświetlenia ulic w Gminie.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

33 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów.

Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

29 709,98 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy;
Budowa wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze.

Oświata

Całkowity koszt

1 485 606,70 zł

Oświata

Budowa ogrodzenia terenu szkolnego w Porzeczu;
Plac rekreacyjny "Sportowa przerwa";
„Maluch+” - rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich;
Program „Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy”;
„Mamo, tato wracaj do pracy” – rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

440 750,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Policji w Strawczynie;
Zakup samochodu OSP Bobrza;
Zakup zestawu poduszek pneumatycznych, defibrylatora AED, OSP Kostomłoty Drugie;
Zakup fotela ginekologicznego, EKG.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Ochrona środowiska

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra.

Sport

Całkowity koszt

1 000,00 zł

Sport

Budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

254 406,26 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup elektronicznej wagi samochodowej;
Modernizacja terenu oczyszczalni ścieków;
Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej do budynku OSM w Ćmińsku.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Miedzianej Górze?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Miedziana Góra (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.