Miedziana Góra

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Miedzianej Górze
i razem ze mną mieszka oficjalnie
11 566
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
63 262 838,13 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.54%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
12 360 054 zł
19.54%
CIT
110 000 zł
0.17%
Podatki od nieruchomości
2 900 000 zł
4.58%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 317 900 zł
6.83%
Dotacje
28 470 863,13 zł
45.0%
Subwencje
13 885 490 zł
21.95%
Pozostałe dochody
1 218 531 zł
1.93%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
79 771 880,05 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 008 925,27 zł
stanowią 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
21 008 925,27 zł
Wydatki bieżące
74%
58 762 954,78 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
21 660 065,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
19 447 270,19 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 015 378,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 223 176,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 819 699,80 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 171 796,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 565 696,09 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
855 753,50 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
816 471,80 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
783 738,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
687 950,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
430 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
181 200,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 113 685,67 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Miedziana Góra na rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Miedziana Góra w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
21 008 925,27 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
88.98%
Infrastruktura
11.02%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
18 693 568,00 zł
2 315 357,27 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Rozbudowa wodociągu - budowa sieci wodociągowych w Gminie;
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie;
Budowa wodociągów, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Gminie;
Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Całkowity koszt
15 241 548,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem ul. Kamienna, ul. Leśna, ul. Zagórska;
Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyrowce w m. Ćmińsk;
Budowa ul. Szkolnej w m. Kostomłoty Drugie;
Przebudowa ul. Skalistej, ul. Romantycznej, ul. Lirycznej;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej w m. Ćmińsk;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem w m. Przyjmo;
Budowa odwodnienia na ul. Działkowej.

Całkowity koszt
2 433 500,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykonanie oświetlenia ulic w Gminie.

Całkowity koszt
376 520,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej;
Nabywanie nieruchomosci drogowych w drodze umów;
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGK w Miedzianej Górze.

Całkowity koszt
642 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy.

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Oświata

Oświata

Rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich;
"Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy";
Budowa ogrodzenia terenu szkolnego w Porzeczu;
Projekt boiska sportowego przy ZS w Kostomłotach Drugich.

Całkowity koszt
1 506 307,27 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra.

Całkowity koszt
80 000,00 zł
Sport

Sport

Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowo-rekreacyjnego w Ćmińsku;
Wykonanie odwodnienia liniowego z rynien przy budynku CSTiR w Kostomłotach Drugich;
Wykonanie piłkochwytów na boisku treningowym w Ćmińsku;
Wykonanie zewn. instalacji gazowej do budynku OSM w Ćmińsku;
Budowa placu zabaw ul. Urzędnicza w Miedzianej Górze.

Całkowity koszt
378 050,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup elektronicznej wagi samochodowej;
Czujnik przeciwpożarowy - budynek Urzędu Gminy;
Zakup samochodu OSP Bobrza.

Całkowity koszt
321 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

15 241 548,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Rozbudowa wodociągu - budowa sieci wodociągowych w Gminie;
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie;
Budowa wodociągów, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Gminie;
Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 433 500,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem ul. Kamienna, ul. Leśna, ul. Zagórska;
Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyrowce w m. Ćmińsk;
Budowa ul. Szkolnej w m. Kostomłoty Drugie;
Przebudowa ul. Skalistej, ul. Romantycznej, ul. Lirycznej;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej w m. Ćmińsk;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem w m. Przyjmo;
Budowa odwodnienia na ul. Działkowej.

Oświetlenie

Całkowity koszt

376 520,00 zł

Oświetlenie

Wykonanie oświetlenia ulic w Gminie.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

642 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej;
Nabywanie nieruchomosci drogowych w drodze umów;
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGK w Miedzianej Górze.

Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy.

Oświata

Całkowity koszt

1 506 307,27 zł

Oświata

Rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich;
"Aktywni rodzice = szczęśliwe maluchy";
Budowa ogrodzenia terenu szkolnego w Porzeczu;
Projekt boiska sportowego przy ZS w Kostomłotach Drugich.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Ochrona środowiska

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra.

Sport

Całkowity koszt

378 050,00 zł

Sport

Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowo-rekreacyjnego w Ćmińsku;
Wykonanie odwodnienia liniowego z rynien przy budynku CSTiR w Kostomłotach Drugich;
Wykonanie piłkochwytów na boisku treningowym w Ćmińsku;
Wykonanie zewn. instalacji gazowej do budynku OSM w Ćmińsku;
Budowa placu zabaw ul. Urzędnicza w Miedzianej Górze.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

321 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup elektronicznej wagi samochodowej;
Czujnik przeciwpożarowy - budynek Urzędu Gminy;
Zakup samochodu OSP Bobrza.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Miedzianej Górze?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Miedziana Góra (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.