Miedziana Góra

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Miedzianej Górze
i razem ze mną mieszka oficjalnie
11 485
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
65 714 773,96 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.71%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
12 296 959 zł
18.71%
CIT
110 000 zł
0.17%
Podatki od nieruchomości
2 800 000 zł
4.26%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 318 095 zł
5.05%
Dotacje
33 500 359,96 zł
50.98%
Subwencje
13 200 898 zł
20.09%
Pozostałe dochody
488 462 zł
0.74%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
84 480 969,88 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
34 805 555,85 zł
stanowią 41% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
41%
34 805 555,85 zł
Wydatki bieżące
59%
49 664 414,03 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 486 480,29 zł
Rodzina
całkowity koszt
16 312 673,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
16 061 165,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 744 747,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 298 952,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 850 874,84 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 691 028,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 172 102,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 062 415,75 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
850 521,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
845 629,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
281 500,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
741 944,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Miedziana Góra w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
34 805 555,85 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
56.51%
Infrastruktura
43.49%
Ochrona środowiska, oświata i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
19 669 123,00 zł
15 136 432,85 zł

Budowa i modernizacja dróg:

Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie;

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Kamienna, ul. Leśna;


Całkowity koszt
6 660 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna,  w tym m.in.:

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk;

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzecze i Kostomłoty Drugie;

Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra;

Odwodnienie ul. Wyrowce;

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZGK w Miedzianej Górze w związku z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi;

Całkowity koszt
12 363 146,00 zł

Oświetlenie:

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt
458 912,00 zł

Pozostałe inwestycje, w tym m.in.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy ul. Strażackiej w msc. Ćmińsk oraz dla DW 750;

Nabywanie nieruchomości na cele publiczne;


Całkowity koszt
187 065,00 zł

Inwestycje na rzecz ochrony środowiska:

Termodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra; 

Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra;

Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe;

Całkowity koszt
8 296 667,00 zł

Oświata i inne inwestycje, w tym m.in.:

Rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich;

Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra;

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Bobrza;

Modernizacja trybun boiskowych przy SP w msc. Porzecze;

Zbudowanie wiaty na rowery wraz ze stojakami przy SP w Porzeczu;


Całkowity koszt
6 839 765,85 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

6 660 000,00 zł

Budowa i modernizacja dróg:

Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie;

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Kamienna, ul. Leśna;


Całkowity koszt

12 363 146,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna,  w tym m.in.:

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk;

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzecze i Kostomłoty Drugie;

Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra;

Odwodnienie ul. Wyrowce;

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZGK w Miedzianej Górze w związku z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi;

Całkowity koszt

458 912,00 zł

Oświetlenie:

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

187 065,00 zł

Pozostałe inwestycje, w tym m.in.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy ul. Strażackiej w msc. Ćmińsk oraz dla DW 750;

Nabywanie nieruchomości na cele publiczne;


Ochrona środowiska, oświata i inne

Całkowity koszt

8 296 667,00 zł

Inwestycje na rzecz ochrony środowiska:

Termodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra; 

Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra;

Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe;

Całkowity koszt

6 839 765,85 zł

Oświata i inne inwestycje, w tym m.in.:

Rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich;

Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra;

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Bobrza;

Modernizacja trybun boiskowych przy SP w msc. Porzecze;

Zbudowanie wiaty na rowery wraz ze stojakami przy SP w Porzeczu;


Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Miedzianej Górze?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Miedziana Góra (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.