Miedziana Góra

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Miedzianej Górze
i razem ze mną mieszka oficjalnie
11 485
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
65 714 773,96 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.71%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
12 296 959 zł
18.71%
CIT
CIT
110 000 zł
0.17%
Podatki od nieruchomości
2 800 000 zł
4.26%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 318 095 zł
5.05%
Dotacje
Dotacje
33 500 359,96 zł
50.98%
Subwencje
Subwencje
13 200 898 zł
20.09%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
488 462 zł
0.74%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
84 480 969,88 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
34 805 555,85 zł
stanowią 41% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
41%
34 805 555,85 zł
Wydatki bieżące
59%
49 664 414,03 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 486 480,29 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
16 312 673,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
16 061 165,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 744 747,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 298 952,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 850 874,84 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 691 028,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 172 102,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 062 415,75 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
850 521,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
845 629,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_n8YJRtV.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
281 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
741 944,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 486 480,29 zł
Wydatki bieżące
18 005 764,44 zł
Wydatki majątkowe
6 480 715,85 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
16 312 673,00 zł
Wydatki bieżące
16 312 673,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
16 061 165,00 zł
Wydatki bieżące
1 577 892,00 zł
Wydatki majątkowe
14 483 273,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 744 747,00 zł
Wydatki bieżące
1 782 805,00 zł
Wydatki majątkowe
6 961 942,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 298 952,00 zł
Wydatki bieżące
95 000,00 zł
Wydatki majątkowe
6 203 952,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 850 874,84 zł
Wydatki bieżące
4 850 874,84 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 691 028,00 zł
Wydatki bieżące
2 691 028,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 172 102,00 zł
Wydatki bieżące
1 113 052,00 zł
Wydatki majątkowe
59 050,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 062 415,75 zł
Wydatki bieżące
1 062 415,75 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
850 521,00 zł
Wydatki bieżące
539 521,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
845 629,00 zł
Wydatki bieżące
845 629,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_n8YJRtV.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
281 500,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Wydatki majątkowe
271 500,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
741 944,00 zł
Wydatki majątkowe
45 123,00 zł
Wydatki bieżące
11 295 367,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Szkoły podstawowe
11 345 367,00 zł
Wydatki bieżące
3 158 054,44 zł
Wydatki majątkowe
6 043 056,21 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
9 201 110,65 zł
Wydatki bieżące
1 522 997,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 522 997,00 zł
Wydatki bieżące
1 071 152,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 071 152,00 zł
Wydatki bieżące
582 367,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Inne formy wychowania fizycznego
582 367,00 zł
Wydatki bieżące
124 906,00 zł
Wydatki majątkowe
387 659,64 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
512 565,64 zł
Wydatki bieżące
178 500,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
178 500,00 zł
Wydatki bieżące
72 421,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
72 421,00 zł
Wydatki bieżące
12 061 538,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
12 061 538,00 zł
Wydatki bieżące
3 654 506,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3 654 506,00 zł
Wydatki bieżące
542 170,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
542 170,00 zł
Wydatki bieżące
31 000,00 zł
Rodziny zastępcze
31 000,00 zł
Wydatki bieżące
21 259,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
21 259,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
200,00 zł
Karta Dużej Rodziny
200,00 zł
Wydatki bieżące
175 064,00 zł
Wydatki majątkowe
11 931 646,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
12 106 710,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 092 715,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Ochrona powietrza atmosferycznego i kiimatu
2 112 715,00 zł
Wydatki bieżące
391 000,00 zł
Wydatki majątkowe
458 912,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
849 912,00 zł
Wydatki bieżące
645 828,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
645 828,00 zł
Wydatki bieżące
111 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
111 000,00 zł
Wydatki bieżące
105 000,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
105 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
700 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 478 942,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Drogi publiczne gminne
6 178 942,00 zł
Wydatki majątkowe
1 317 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
1 317 000,00 zł
Wydatki bieżące
930 205,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
930 205,00 zł
Wydatki bieżące
106 600,00 zł
Wydatki majątkowe
166 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
272 600,00 zł
Wydatki bieżące
46 000,00 zł
Pozostała działalność
46 000,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Wydatki majątkowe
6 203 952,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6 273 952,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Pozostała działalność
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 185 394,84 zł
Urzędy gmin
4 185 394,84 zł
Wydatki bieżące
382 400,00 zł
Pozostała działalność
382 400,00 zł
Wydatki bieżące
163 080,00 zł
Rady gmin
163 080,00 zł
Wydatki bieżące
120 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
120 000,00 zł
Wydatki bieżące
80 938,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
80 938,00 zł
Wydatki bieżące
798 700,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Ośrodki pomocy społecznej
798 700,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
655 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
655 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
248 669,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
248 669,00 zł
Wydatki bieżące
170 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
170 000,00 zł
Wydatki bieżące
115 325,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
115 325,00 zł
Wydatki bieżące
220 000,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pomoc w zakresie dożywiania
220 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Lecznictwo ambulatoryjne, Pozostała działalność (Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa)
Pozostałe wydatki
381 334,00 zł
Wydatki bieżące
686 600,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
686 600,00 zł
Wydatki bieżące
304 452,00 zł
Wydatki majątkowe
59 050,00 zł
Pozostała działalność
363 502,00 zł
Wydatki bieżące
88 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
88 000,00 zł
Wydatki bieżące
34 000,00 zł
Obiekty sportowe
34 000,00 zł
Wydatki bieżące
372 004,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
372 004,00 zł
Wydatki bieżące
306 000,00 zł
Biblioteki
306 000,00 zł
Wydatki bieżące
209 089,37 zł
Pozostała działalność
209 089,37 zł
Wydatki bieżące
175 322,38 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
175 322,38 zł
Wydatki bieżące
373 521,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
673 521,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
150 000,00 zł
Jednostki terenowe policji
11 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 000,00 zł
Obrona cywilna
16 000,00 zł
Wydatki bieżące
828 629,00 zł
Świetlice szkolne
828 629,00 zł
Wydatki bieżące
12 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjanym
12 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
5 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
202 000,00 zł
Różne rozliczenia
202 000,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
186 470,00 zł
Działalność usługowa
186 470,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Informatyka
80 000,00 zł
Wydatki majątkowe
45 123,00 zł
Turystyka
45 123,00 zł
Wydatki bieżące
26 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
26 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 351,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
2 351,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Miedziana Góra w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
34 805 555,85 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
56.51%
Infrastruktura
43.49%
Ochrona środowiska, oświata i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
19 669 123,00 zł
15 136 432,85 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_GEf8QOD.jpg

Budowa i modernizacja dróg:

Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie;

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Kamienna, ul. Leśna;


Całkowity koszt
6 660 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_hlTSOoR.jpg

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna,  w tym m.in.:

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk;

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzecze i Kostomłoty Drugie;

Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra;

Odwodnienie ul. Wyrowce;

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZGK w Miedzianej Górze w związku z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi;

Całkowity koszt
12 363 146,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_Sygnalizacja-swietlna_OepI0KD.jpg

Oświetlenie:

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt
458 912,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_UzVHCY1.jpg

Pozostałe inwestycje, w tym m.in.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy ul. Strażackiej w msc. Ćmińsk oraz dla DW 750;

Nabywanie nieruchomości na cele publiczne;


Całkowity koszt
187 065,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_TnTlEW6.jpg

Inwestycje na rzecz ochrony środowiska:

Termodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra; 

Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra;

Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe;

Całkowity koszt
8 296 667,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_iSPLKEi.jpg

Oświata i inne inwestycje, w tym m.in.:

Rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich;

Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra;

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Bobrza;

Modernizacja trybun boiskowych przy SP w msc. Porzecze;

Zbudowanie wiaty na rowery wraz ze stojakami przy SP w Porzeczu;


Całkowity koszt
6 839 765,85 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_GEf8QOD.jpg

Całkowity koszt

6 660 000,00 zł

Budowa i modernizacja dróg:

Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie;

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Kamienna, ul. Leśna;


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_hlTSOoR.jpg

Całkowity koszt

12 363 146,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna,  w tym m.in.:

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk;

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzecze i Kostomłoty Drugie;

Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra;

Odwodnienie ul. Wyrowce;

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZGK w Miedzianej Górze w związku z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_Sygnalizacja-swietlna_OepI0KD.jpg

Całkowity koszt

458 912,00 zł

Oświetlenie:

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_UzVHCY1.jpg

Całkowity koszt

187 065,00 zł

Pozostałe inwestycje, w tym m.in.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy ul. Strażackiej w msc. Ćmińsk oraz dla DW 750;

Nabywanie nieruchomości na cele publiczne;


Ochrona środowiska, oświata i inne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_TnTlEW6.jpg

Całkowity koszt

8 296 667,00 zł

Inwestycje na rzecz ochrony środowiska:

Termodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra; 

Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra;

Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_iSPLKEi.jpg

Całkowity koszt

6 839 765,85 zł

Oświata i inne inwestycje, w tym m.in.:

Rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich;

Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra;

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Bobrza;

Modernizacja trybun boiskowych przy SP w msc. Porzecze;

Zbudowanie wiaty na rowery wraz ze stojakami przy SP w Porzeczu;


Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Miedzianej Górze?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Miedziana Góra (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.