Miedziana Góra

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Miedzianej Górze.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
11 485
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
69 776 906,21 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
17.11%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 942 248 zł
17.11%
CIT
129 003,42 zł
0.18%
Podatki od nieruchomości
3 071 706,30 zł
4.4%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 045 368,34 zł
5.8%
Dotacje
29 463 666,18 zł
42.23%
Subwencje
13 346 591 zł
19.13%
Pozostałe dochody
7 778 322,97 zł
11.15%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
73 314 807,88 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 028 190,67 zł
stanowiły 33% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
33%
24 028 190,67 zł
Wydatki bieżące
67%
49 286 617,21 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
21 850 109,20 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 928 840,44 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
10 399 141,95 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 045 829,17 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 760 066,47 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 485 082,27 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 201 112,98 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
828 506,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
457 207,49 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
369 259,89 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
797 004,82 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
270 163,36 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
922 483,84 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Miedziana Góra w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
23 379 179,72 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
43.07%
Infrastruktura
56.93%
Ochrona środowiska, oświata i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
10 068 847,93 zł
13 310 331,79 zł
Budowa i modernizacja dróg

Budowa i modernizacja dróg

Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie;
Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Kamienna i Leśna;
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy ul. Strażackiej w m. Ćmińsk.

Całkowity koszt
5 415 190,70 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk, Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa;
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzecze i Kostomłoty Drugie.

Całkowity koszt
4 550 104,67 zł
Inne inwestycje

Inne inwestycje

Opracowanie dok. proj. dla budowy ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750;
Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego;
Aktualizacja użytków w ewidencji gruntów do celów podatkowych.

Całkowity koszt
103 552,56 zł
Inwestycje na rzecz ochrony środowiska

Inwestycje na rzecz ochrony środowiska

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy;
Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra;
Zielone Gminy Zagańsk i Miedziana góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe.

Całkowity koszt
7 903 512,78 zł
Oświata

Oświata

Rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Długich;
Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra.

Całkowity koszt
4 913 251,62 zł
Inne inwestycje

Inne inwestycje

Centrum usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej;
Nasza droga do sukcesu "Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu";
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy;
"Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej";
"Raz, dwa, trzy, do przedszkola chodź i Ty";
"Koder Junior";
Liderzy konsultacji społecznych.

Całkowity koszt
493 567,39 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa i modernizacja dróg

Całkowity koszt

5 415 190,70 zł

Budowa i modernizacja dróg

Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie;
Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Kamienna i Leśna;
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy ul. Strażackiej w m. Ćmińsk.

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

4 550 104,67 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk, Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa;
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Porzecze i Kostomłoty Drugie.

Inne inwestycje

Całkowity koszt

103 552,56 zł

Inne inwestycje

Opracowanie dok. proj. dla budowy ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750;
Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego;
Aktualizacja użytków w ewidencji gruntów do celów podatkowych.

Ochrona środowiska, oświata i inne
Inwestycje na rzecz ochrony środowiska

Całkowity koszt

7 903 512,78 zł

Inwestycje na rzecz ochrony środowiska

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy;
Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra;
Zielone Gminy Zagańsk i Miedziana góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe.

Oświata

Całkowity koszt

4 913 251,62 zł

Oświata

Rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Długich;
Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra.

Inne inwestycje

Całkowity koszt

493 567,39 zł

Inne inwestycje

Centrum usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej;
Nasza droga do sukcesu "Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu";
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy;
"Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej";
"Raz, dwa, trzy, do przedszkola chodź i Ty";
"Koder Junior";
Liderzy konsultacji społecznych.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Miedzianej Górze?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Miedziana Góra (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.