Miedziana Góra

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Miedzianej Górze.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
12 402
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
66 575 684,49 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
17.97%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 962 182 zł
17.97%
CIT
275 665 zł
0.41%
Dotacje
21 481 817,66 zł
32.27%
Subwencje
15 649 370 zł
23.51%
Środki na dofinansowanie zadań
2 727 216 zł
4.1%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 591 633,83 zł
9.9%
Podatki od nieruchomości
3 868 000 zł
5.81%
Pozostałe dochody
4 019 800 zł
6.04%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
81 239 381,12 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 681 716,00 zł
stanowiły 30% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
30%
24 681 716,00 zł
Wydatki bieżące
70%
56 557 665,12 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 453 590,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
16 427 847,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
14 345 394,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
6 301 770,64 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 532 289,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
2 123 314,30 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 739 293,50 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 655 880,28 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
840 390,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
826 604,46 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
735 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
722 178,94 zł
Informatyka
całkowity koszt
497 954,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 037 875,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Miedziana Góra w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
24 681 716,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.16%
Infrastruktura
44.84%
Sprawy sopłeczne i gospodarka komunalna
Wydatki na inwestycje w dziale
13 615 337,00 zł
11 066 379,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, Gmina Miedziana Góra” - 80 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród-Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wykień w msc. Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra - 260 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo - 60 000,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza, Gmina Miedziana Góra - 225 000,00 zł
Całkowity koszt
625 000,00 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

Między innymi:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie - 60 000,00 zł
 • Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra „Polski Ład” (przebudowa lub rozbudowa: ul. Tęczowej w msc. Kostomłoty Pierwsze; ulic: Stolarskiej, Topolowej i Wierzbowej w msc. Kostomłoty Drugie: ulic: Wspólnej, Skalistej, Pirytowej, Słonecznej i Malachitowej w msc. Miedziana Góra; ulic: Grabowej, Sosnowej i Jesionowej w msc. Ćmińsk; ul. Uroczej w msc. Tumlin-Wykień; ulic: Romantycznej i Lirycznej w msc. Tumlin-Podgród; ul. Cichej w msc. Ciosowa; ul. Rubinowej w msc. Porzecze, a także przebudowa mostu nad rzeką Bobrza w msc. Porzecze i Ciosowa - 12 373 867,00 zł
 • Budowa odwodnienia na ul. Działkowej w m. Kostomłoty Pierwsze - 85 000,00 zł
Całkowity koszt
12 558 867,00 zł
Przystanki

Przystanki

 • Wykonanie podbudowy i montaż wiat przystankowych ul. Światełek i ul. Wyręba
Całkowity koszt
23 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Nabywanie nieruchomości z tyt. podziałów i decyzji
Całkowity koszt
90 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - 118 000,00 zł
 • Opracowanie studium - 70 470,00 zł
Całkowity koszt
188 470,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra: wymiana opraw świetlnych na ul. Spacerowej w msc. Tumlin-Wykień raz opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego na ul. Podkościele w msc. Ćmińsk
Całkowity koszt
130 000,00 zł
"Cyfrowa Gmina"

"Cyfrowa Gmina"

 • "Cyfrowa Gmina"
Całkowity koszt
342 954,00 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

 • Budowa garażu OSP Kostomłoty Drugie
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza - 380 000,00 zł
 • Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin- Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej) - 113 425,00 zł
Całkowity koszt
493 425,00 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej w sołectwach Ćmińsk Rządowy i Przyjmo - Etap V, zadanie 4 - 2 120 000,00 zł
 • Przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ćmińsk Kościelny - Etap V, zadanie 6 - 500 000,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ćmińsk Rządowy - 5 145 000,00 zł
Całkowity koszt
9 890 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra
Całkowity koszt
140 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

625 000,00 zł

Drogi powiatowe

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, Gmina Miedziana Góra” - 80 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród-Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wykień w msc. Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra - 260 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo - 60 000,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza, Gmina Miedziana Góra - 225 000,00 zł
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

12 558 867,00 zł

Drogi wewnętrzne

Między innymi:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie - 60 000,00 zł
 • Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Miedziana Góra „Polski Ład” (przebudowa lub rozbudowa: ul. Tęczowej w msc. Kostomłoty Pierwsze; ulic: Stolarskiej, Topolowej i Wierzbowej w msc. Kostomłoty Drugie: ulic: Wspólnej, Skalistej, Pirytowej, Słonecznej i Malachitowej w msc. Miedziana Góra; ulic: Grabowej, Sosnowej i Jesionowej w msc. Ćmińsk; ul. Uroczej w msc. Tumlin-Wykień; ulic: Romantycznej i Lirycznej w msc. Tumlin-Podgród; ul. Cichej w msc. Ciosowa; ul. Rubinowej w msc. Porzecze, a także przebudowa mostu nad rzeką Bobrza w msc. Porzecze i Ciosowa - 12 373 867,00 zł
 • Budowa odwodnienia na ul. Działkowej w m. Kostomłoty Pierwsze - 85 000,00 zł
Przystanki

Całkowity koszt

23 000,00 zł

Przystanki

 • Wykonanie podbudowy i montaż wiat przystankowych ul. Światełek i ul. Wyręba
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Nabywanie nieruchomości z tyt. podziałów i decyzji
Plany zagospodarowania przestrzennego

Całkowity koszt

188 470,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - 118 000,00 zł
 • Opracowanie studium - 70 470,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra: wymiana opraw świetlnych na ul. Spacerowej w msc. Tumlin-Wykień raz opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego na ul. Podkościele w msc. Ćmińsk
Sprawy sopłeczne i gospodarka komunalna
"Cyfrowa Gmina"

Całkowity koszt

342 954,00 zł

"Cyfrowa Gmina"

 • "Cyfrowa Gmina"
Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

 • Budowa garażu OSP Kostomłoty Drugie
Place zabaw

Całkowity koszt

493 425,00 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw w Miedzianej Górze ul. Urzędnicza - 380 000,00 zł
 • Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin- Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej) - 113 425,00 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

9 890 000,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej w sołectwach Ćmińsk Rządowy i Przyjmo - Etap V, zadanie 4 - 2 120 000,00 zł
 • Przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ćmińsk Kościelny - Etap V, zadanie 6 - 500 000,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ćmińsk Rządowy - 5 145 000,00 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

140 000,00 zł

Ochrona powietrza

 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Miedzianej Górze?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Miedziana Góra (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.