Budżet gminy
Nadarzyn

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Nadarzyn

Budżet 2024

Dochody 199 125 081,13 zł

27,32% PIT
19,42% Pozostałe dochody bieżące
18,83% Podatki od nieruchomości
18,26% Subwencje
6,26% CIT
5,37% Dochody majątkowe
4,55% Dotacje i środki na cele bieżące

Wydatki 206 861 548,36 zł

Oświata i wychowanie 36,47%
Administracja publiczna 12,12%
Różne rozliczenia 8,4%
Transport i łączność 6,98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,6%
Rolnictwo i łowiectwo 5,57%
Rodzina 4,8%
Ochrona zdrowia 4,52%
Kultura fizyczna 3,97%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,01%
Obsługa długu publicznego 2,05%
Pomoc społeczna 1,85%
Gospodarka mieszkaniowa 1,77%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,48%
Działalność usługowa 0,28%
Pozostałe wydatki 0,12%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Nadarzyn

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Nadarzyn

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

14 353
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.