Budżet gminy
Nadarzyn

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Nadarzyn

Budżet 2023

Dochody 164 170 127,01 zł

21,54% PIT
19,88% Podatki od nieruchomości
19,08% Inne podatki i opłaty lokalne
17,37% Subwencje
6,55% Środki na dofinansowanie zadań
5,34% Pozostałe dochody
5,33% CIT
4,92% Dotacje

Wydatki 186 161 955,01 zł

Oświata i wychowanie 35,26%
Administracja publiczna 10,82%
Różne rozliczenia 8,76%
Ochrona zdrowia 7,8%
Rolnictwo i łowiectwo 7,75%
Transport i łączność 6,98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,13%
Rodzina 3,75%
Kultura fizyczna 3,18%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,54%
Obsługa długu publicznego 1,83%
Pomoc społeczna 1,8%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,72%
Gospodarka mieszkaniowa 1,01%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,3%
Działalność usługowa 0,28%
Pozostałe wydatki 0,1%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Nadarzyn

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Nadarzyn

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

14 032
2019
14 353
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

15
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.