Nadarzyn

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nadarzynie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
13 716
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
140 999 693,97 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
26.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
36 656 875 zł
26.0%
CIT
6 000 000 zł
4.26%
Podatki od nieruchomości
23 700 000 zł
16.81%
Inne podatki i opłaty
20 158 000 zł
14.3%
Dotacje
26 932 540,80 zł
19.1%
Subwencje
21 650 211 zł
15.35%
Pozostałe dochody
5 902 067,17 zł
4.19%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
152 187 305,97 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 444 120,00 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
21 444 120,00 zł
Wydatki bieżące
86%
130 743 185,97 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
42 452 365,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
27 412 760,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 318 751,14 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
14 014 477,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
9 951 140,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 259 068,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 142 600,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 601 086,21 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 957 212,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 924 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 711 800,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 317 445,62 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 767 020,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 647 793,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 400 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
309 788,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Nadarzyn na 2021 rok z dnia 27.01.2021r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nadarzyn w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
21 444 120,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.46%
Zdrowie, sport, sprawy społeczne i rekreacja
28.54%
Drogi, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie
Wydatki na inwestycje w dziale
15 323 345,00 zł
6 120 775,00 zł
Sport

Sport

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim w Starej Wsi;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn;
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk sportowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m. Strzeniówka;
Budowa toru rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Ruścu.

Całkowity koszt
6 100 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Ruścu dla Przedszkola;
Doposażenie gminnych placów zabaw;
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem terenu pod rozbudowę placu zabaw w Wolicy.

Całkowity koszt
195 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej;
Opracowanie dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia.

Całkowity koszt
7 536 600,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Wdrożenie e-usług w Gminie;
Zakup centralnego UPS, licencji, zestawu konferencyjnego oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy;
Zaprojektowanie, dostawa i montaż witaczy.

Całkowity koszt
1 099 500,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup działek w Rozalinie;
Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-kwatemistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie;
Modernizacja kotłowni w PP Wolica.

Całkowity koszt
392 245,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie i rozbudowy SUW Bielany;
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie.

Całkowity koszt
3 914 612,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa ul. Głównej w Ruścu;
Budowa kładki nad rzeką Utrata w m. Walendów;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie.

Całkowity koszt
1 078 595,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Błońska w Nadarzynie i ul. Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa w Rozalinie;
Wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Całkowity koszt
1 127 568,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Zdrowie, sport, sprawy społeczne i rekreacja
Sport

Całkowity koszt

6 100 000,00 zł

Sport

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim w Starej Wsi;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn;
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk sportowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w m. Strzeniówka;
Budowa toru rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Ruścu.

Place zabaw

Całkowity koszt

195 000,00 zł

Place zabaw

Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Ruścu dla Przedszkola;
Doposażenie gminnych placów zabaw;
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem terenu pod rozbudowę placu zabaw w Wolicy.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

7 536 600,00 zł

Ochrona zdrowia

Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej;
Opracowanie dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

1 099 500,00 zł

Urząd Gminy

Wdrożenie e-usług w Gminie;
Zakup centralnego UPS, licencji, zestawu konferencyjnego oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy;
Zaprojektowanie, dostawa i montaż witaczy.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

392 245,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup działek w Rozalinie;
Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-kwatemistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie;
Modernizacja kotłowni w PP Wolica.

Drogi, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

3 914 612,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie i rozbudowy SUW Bielany;
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 078 595,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa ul. Głównej w Ruścu;
Budowa kładki nad rzeką Utrata w m. Walendów;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ul. Przemysłowej w Rozalinie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 127 568,00 zł

Oświetlenie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Błońska w Nadarzynie i ul. Pałacowa, Letniskowa, Wypoczynkowa w Rozalinie;
Wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nadarzynie rozliczyło tylko 81% mieszkańców.

Teraz
81%
36 656 875,00 zł
Prognoza
100%
45 136 887,37 zł
Zobacz, jak brakujące +19%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Chodniki
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
Place zabaw
+ 2
nowe place zabaw
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowo-rekreacyjne
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nadarzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nadarzyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.