Nadarzyn

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nadarzynie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
13 654
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
134 407 641,29 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
24.75%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
33 269 730 zł
24.75%
CIT
6 800 000 zł
5.06%
Podatki od nieruchomości
22 800 000 zł
16.96%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 314 397 zł
12.88%
Dotacje
28 975 006,09 zł
21.56%
Subwencje
19 075 860 zł
14.19%
Pozostałe dochody
6 172 648,20 zł
4.59%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
140 595 253,29 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 633 301,81 zł
stanowią 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
19 633 301,81 zł
Wydatki bieżące
86%
120 961 951,48 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
41 017 609,04 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 490 671,52 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
17 950 469,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 486 831,91 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 813 853,14 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 344 029,62 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 168 556,18 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 945 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 920 463,07 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 931 219,62 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 688 245,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 745 399,99 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 282 840,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 400 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
410 065,20 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nadarzyn w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
19 633 301,81 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
77.45%
Infrastruktura
22.55%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
15 206 973,00 zł
4 426 328,81 zł
Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie;
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy SUW Bielany.

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych w Młochowie;
Budowa, przebudowa, odwodnienie dróg i ulic;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika;
Zaprojektowanie wraz z przebudową skrzyżowania ulic w gminie.

Całkowity koszt
1 173 445,00 zł
Parkingi

Parkingi

Parkuj i Jedź w gminie;
Dostawa i montaż interaktywnej tablicy informacyjnej na Parkuj i Jedź.

Całkowity koszt
741 600,00 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Budowa sieci dróg rowerowych w gminie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie w ramach ZIT.

Całkowity koszt
9 916 058,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego i ulicznego;
Przebudowa dróg w zakresie budowy oświetlenia;
Oświetlenie terenów.

Całkowity koszt
1 375 870,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup udziału w nieruchomości w gminie;
Zakup działek w Rozalinie i Młochowie.

Całkowity koszt
1 212 245,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;
Zakup pompy hydraulicznej do ratownictwa technicznego dla OSP Nadarzyn;
Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie.

Całkowity koszt
169 500,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Dostawa wraz z montażem wiat rowerowych przy Szkołach Podstawowych;
Adaptacja pomieszczeń żłobka;
Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych dla wymogów oddziału przedszkolnego oraz poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Młochowie;
Modernizacja budynku przedszkola w Młochowie.

Całkowity koszt
796 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ograniczenie niskiej emisji w gminie.

Całkowity koszt
746 219,61 zł
Dla dzieci i młodzieży

Dla dzieci i młodzieży

Doposażenie placu zabaw w Ruścu;
Wykonanie placu zabaw w Młochowie i Kajetanach;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn.

Całkowity koszt
720 000,00 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Parole poprzez zakup sprzętu nagłośniającego;
Zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodniczego;
Wymiana nawierzchni pod altanami oraz dobudowanie chodnika na Pastewniku.

Całkowity koszt
285 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa kładki nad rzeką Utrata w m. Walendów;
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Opracowanie dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia;
Założenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzanie infrastrukturą drogową;
Zakup iluminacji świątecznych.

Całkowity koszt
497 364,20 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie;
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy SUW Bielany.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 173 445,00 zł

Lepsze drogi

Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych w Młochowie;
Budowa, przebudowa, odwodnienie dróg i ulic;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika;
Zaprojektowanie wraz z przebudową skrzyżowania ulic w gminie.

Parkingi

Całkowity koszt

741 600,00 zł

Parkingi

Parkuj i Jedź w gminie;
Dostawa i montaż interaktywnej tablicy informacyjnej na Parkuj i Jedź.

Drogi rowerowe

Całkowity koszt

9 916 058,00 zł

Drogi rowerowe

Budowa sieci dróg rowerowych w gminie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie w ramach ZIT.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 375 870,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego i ulicznego;
Przebudowa dróg w zakresie budowy oświetlenia;
Oświetlenie terenów.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

1 212 245,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup udziału w nieruchomości w gminie;
Zakup działek w Rozalinie i Młochowie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

169 500,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;
Zakup pompy hydraulicznej do ratownictwa technicznego dla OSP Nadarzyn;
Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

796 000,00 zł

Placówki oświatowe

Dostawa wraz z montażem wiat rowerowych przy Szkołach Podstawowych;
Adaptacja pomieszczeń żłobka;
Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych dla wymogów oddziału przedszkolnego oraz poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Młochowie;
Modernizacja budynku przedszkola w Młochowie.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Całkowity koszt

746 219,61 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ograniczenie niskiej emisji w gminie.

Dla dzieci i młodzieży

Całkowity koszt

720 000,00 zł

Dla dzieci i młodzieży

Doposażenie placu zabaw w Ruścu;
Wykonanie placu zabaw w Młochowie i Kajetanach;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn.

Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

285 000,00 zł

Kultura i rekreacja

Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Parole poprzez zakup sprzętu nagłośniającego;
Zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodniczego;
Wymiana nawierzchni pod altanami oraz dobudowanie chodnika na Pastewniku.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

497 364,20 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa kładki nad rzeką Utrata w m. Walendów;
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Opracowanie dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia;
Założenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzanie infrastrukturą drogową;
Zakup iluminacji świątecznych.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nadarzynie rozlicza tylko 91% mieszkańców.

Teraz
91%
33 269 730,00 zł
Prognoza
100%
36 293 947,79 zł
Zobacz, jak brakujące +9%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
nowych dróg rowerowch
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 10
nowych lamp ulicznych
Dla mieszkańców
+ 2
dodatkowe wydarzenia lokalne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nadarzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nadarzyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.