Nadarzyn

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nadarzynie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
13 654
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
134 407 641,29 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
24.75%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
33 269 730 zł
24.75%
CIT
CIT
6 800 000 zł
5.06%
Podatki od nieruchomości
22 800 000 zł
16.96%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 314 397 zł
12.88%
Dotacje
Dotacje
28 975 006,09 zł
21.56%
Subwencje
Subwencje
19 075 860 zł
14.19%
Pozostałe dochody
6 172 648,20 zł
4.59%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
140 595 253,29 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 633 301,81 zł
stanowią 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
19 633 301,81 zł
Wydatki bieżące
86%
120 961 951,48 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/WYDATKI_176x112_def_2_oswiata-wychowanie_6xIJoeR.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
41 017 609,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_JTThPVt.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 490 671,52 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_I0hZEEO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
17 950 469,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_lJ4Uv6s.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 486 831,91 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_adaSGo8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 813 853,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_Oh3wJnr.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 344 029,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo_tx9CsnI.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 168 556,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_PkO0Bcx.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 945 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_p3111Od.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 920 463,07 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_lkBFslQ.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 931 219,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_gq6Nlmv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 688 245,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_MDKqaqy.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 745 399,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_pdX2sKR.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 282 840,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_03GZC7n.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 400 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_adaSGo8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
410 065,20 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/WYDATKI_176x112_def_2_oswiata-wychowanie_6xIJoeR.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
41 017 609,04 zł
Wydatki bieżące
40 291 609,04 zł
Wydatki majątkowe
726 000,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_JTThPVt.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 490 671,52 zł
Wydatki bieżące
24 420 671,52 zł
Wydatki majątkowe
70 000,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_I0hZEEO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
17 950 469,00 zł
Wydatki bieżące
5 965 366,00 zł
Wydatki majątkowe
11 985 103,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_lJ4Uv6s.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 486 831,91 zł
Wydatki bieżące
13 329 636,91 zł
Wydatki majątkowe
157 195,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_adaSGo8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 813 853,14 zł
Wydatki bieżące
10 813 853,14 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_Oh3wJnr.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 344 029,62 zł
Wydatki bieżące
7 701 940,01 zł
Wydatki majątkowe
2 642 089,61 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo_tx9CsnI.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 168 556,18 zł
Wydatki bieżące
1 168 556,18 zł
Wydatki majątkowe
2 000 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_PkO0Bcx.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 945 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 645 000,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_p3111Od.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 920 463,07 zł
Wydatki bieżące
2 735 463,07 zł
Wydatki majątkowe
185 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_lkBFslQ.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 931 219,62 zł
Wydatki bieżące
2 751 219,62 zł
Wydatki majątkowe
180 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_gq6Nlmv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 688 245,00 zł
Wydatki bieżące
1 476 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 212 245,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_MDKqaqy.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 745 399,99 zł
Wydatki bieżące
2 575 899,99 zł
Wydatki majątkowe
169 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_pdX2sKR.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 282 840,00 zł
Wydatki bieżące
2 282 840,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_03GZC7n.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 400 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 400 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_adaSGo8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
410 065,20 zł
Wydatki bieżące
403 896,00 zł
Wydatki majątkowe
6 169,20 zł
Wydatki bieżące
20 457 420,00 zł
Wydatki majątkowe
512 000,00 zł
Szkoły podstawowe
20 969 420,00 zł
Wydatki bieżące
11 616 692,00 zł
Wydatki majątkowe
214 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
11 830 692,00 zł
Wydatki bieżące
4 104 400,00 zł
Licea ogólnokształcące
4 104 400,00 zł
Wydatki bieżące
2 680 300,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 680 300,00 zł
Wydatki bieżące
850 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
850 000,00 zł
Wydatki bieżące
178 428,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
178 428,00 zł
Wydatki bieżące
141 487,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
141 487,00 zł
Wydatki bieżące
262 882,04 zł
Pozostała działalność
262 882,04 zł
Wydatki bieżące
18 838 000,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
18 838 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 163 420,52 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3 163 420,52 zł
Wydatki bieżące
1 582 820,00 zł
Wydatki majątkowe
70 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 652 820,00 zł
Wydatki bieżące
748 800,00 zł
Wspieranie rodziny
748 800,00 zł
Wydatki bieżące
48 681,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
48 681,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Rodziny zastępcze
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 500,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
8 500,00 zł
Wydatki bieżące
450,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
450,00 zł
Wydatki bieżące
3 619 000,00 zł
Wydatki majątkowe
827 445,00 zł
Drogi publiczne gminne
4 446 445,00 zł
Wydatki bieżące
2 326 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
2 326 000,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 200,00 zł
Infrastruktura telekomunikacyjna
15 200,00 zł
Wydatki bieżące
5 166,00 zł
Wydatki majątkowe
10 657 658,00 zł
Pozostała działalność
10 662 824,00 zł
Wydatki bieżące
10 951 045,93 zł
Wydatki majątkowe
157 195,00 zł
Urzędy gmin
11 108 240,93 zł
Wydatki bieżące
854 525,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
854 525,00 zł
Wydatki bieżące
327 588,15 zł
Starostwa powiatowe
327 588,15 zł
Wydatki bieżące
304 000,00 zł
Rady gmin
304 000,00 zł
Wydatki bieżące
210 860,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
210 860,00 zł
Wydatki bieżące
127 531,83 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
127 531,83 zł
Wydatki bieżące
554 086,00 zł
Pozostała działalność
554 086,00 zł
Wydatki bieżące
10 133 330,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
10 133 330,00 zł
Wydatki bieżące
672 445,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
672 445,00 zł
Wydatki bieżące
8 078,14 zł
Rózne rozliczenia finansowe
8 078,14 zł
Wydatki bieżące
4 492 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
4 492 000,00 zł
Wydatki bieżące
911 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 375 870,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 286 870,00 zł
Wydatki bieżące
184 800,00 zł
Wydatki majątkowe
746 219,61 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
931 019,61 zł
Wydatki bieżące
625 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
625 000,00 zł
Wydatki bieżące
424 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
424 000,00 zł
Wydatki bieżące
298 440,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
298 440,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
686 700,01 zł
Wydatki majątkowe
520 000,00 zł
Pozostała działalność
1 206 700,01 zł
Wydatki bieżące
458 980,00 zł
Wydatki majątkowe
2 000 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2 458 980,00 zł
Wydatki bieżące
310 000,00 zł
Spółki wodne
310 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Izby rolnicze
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
389 576,18 zł
Pozostała działalność
389 576,18 zł
Wydatki bieżące
3 545 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
3 545 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Obiekty sportowe
310 000,00 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa i środków europejskich

Pozostała działalność
90 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 620 000,00 zł
Wydatki majątkowe
25 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 645 000,00 zł
Wydatki bieżące
870 000,00 zł
Biblioteki
870 000,00 zł
Wydatki bieżące
245 463,07 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Pozostała działalność
405 463,07 zł
Wydatki bieżące
1 090 244,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 090 244,00 zł
Wydatki bieżące
318 000,00 zł
Wydatki majątkowe
180 000,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
498 000,00 zł
Wydatki bieżące
427 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
427 000,00 zł
Wydatki bieżące
300 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
181 225,62 zł

panstwo

Zasiłki stałe
181 225,62 zł
Wydatki bieżące
104 400,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
104 400,00 zł
Wydatki bieżące
106 650,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
106 650,00 zł
Wydatki bieżące
67 200,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
67 200,00 zł
Wydatki bieżące
73 000,00 zł
Ośrodki wsparcia
73 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 000,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
17 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 100,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
9 100,00 zł
Wydatki bieżące
32 400,00 zł
Pozostała działalność
32 400,00 zł
Wydatki bieżące
1 311 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 212 245,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 523 245,00 zł
Wydatki bieżące
165 000,00 zł
Pozostała działalność
165 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 016 400,00 zł
Wydatki majątkowe
32 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
1 048 400,00 zł
Wydatki bieżące
1 035 699,99 zł
Wydatki majątkowe
90 000,00 zł
Straż gminna
1 125 699,99 zł
Wydatki bieżące
413 800,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
413 800,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Wydatki majątkowe
47 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
107 500,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Pozostała działalność
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 727 326,00 zł
Świetlice szkolne
1 727 326,00 zł
Wydatki bieżące
509 300,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
509 300,00 zł
Wydatki bieżące
23 214,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
23 214,00 zł
Wydatki bieżące
23 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
23 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 400 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
1 400 000,00 zł
Wydatki bieżące
319 643,00 zł
Wydatki majątkowe
6 169,20 zł
Działalność usługowa
325 812,20 zł
Wydatki bieżące
84 253,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
84 253,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Nadarzyn w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
19 633 301,81 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
77.45%
Infrastruktura
22.55%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
15 206 973,00 zł
4 426 328,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_kanalizacyjna.jpg

Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie;
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy SUW Bielany.

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_nadarzyn.jpg

Lepsze drogi

Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych w Młochowie;
Budowa, przebudowa, odwodnienie dróg i ulic;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika;
Zaprojektowanie wraz z przebudową skrzyżowania ulic w gminie.

Całkowity koszt
1 173 445,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parkingi_od2ngag.jpg

Parkingi

Parkuj i Jedź w gminie;
Dostawa i montaż interaktywnej tablicy informacyjnej na Parkuj i Jedź.

Całkowity koszt
741 600,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_2EFGl9V.jpg

Drogi rowerowe

Budowa sieci dróg rowerowych w gminie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie w ramach ZIT.

Całkowity koszt
9 916 058,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_cNz4ZKM.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego i ulicznego;
Przebudowa dróg w zakresie budowy oświetlenia;
Oświetlenie terenów.

Całkowity koszt
1 375 870,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_gruntami.jpg

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup udziału w nieruchomości w gminie;
Zakup działek w Rozalinie i Młochowie.

Całkowity koszt
1 212 245,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_rYWkP8w.jpg

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;
Zakup pompy hydraulicznej do ratownictwa technicznego dla OSP Nadarzyn;
Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie.

Całkowity koszt
169 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe-nadarzyn.jpg

Placówki oświatowe

Dostawa wraz z montażem wiat rowerowych przy Szkołach Podstawowych;
Adaptacja pomieszczeń żłobka;
Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych dla wymogów oddziału przedszkolnego oraz poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Młochowie;
Modernizacja budynku przedszkola w Młochowie.

Całkowity koszt
796 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_powietrza_Z5dKoPn.jpg

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ograniczenie niskiej emisji w gminie.

Całkowity koszt
746 219,61 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_dzieci.jpg

Dla dzieci i młodzieży

Doposażenie placu zabaw w Ruścu;
Wykonanie placu zabaw w Młochowie i Kajetanach;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn.

Całkowity koszt
720 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_nadarzyn.jpg

Kultura i rekreacja

Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Parole poprzez zakup sprzętu nagłośniającego;
Zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodniczego;
Wymiana nawierzchni pod altanami oraz dobudowanie chodnika na Pastewniku.

Całkowity koszt
285 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_Qcr64JA.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa kładki nad rzeką Utrata w m. Walendów;
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Opracowanie dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia;
Założenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzanie infrastrukturą drogową;
Zakup iluminacji świątecznych.

Całkowity koszt
497 364,20 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_kanalizacyjna.jpg

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie;
Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy SUW Bielany.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_nadarzyn.jpg

Całkowity koszt

1 173 445,00 zł

Lepsze drogi

Dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych w Młochowie;
Budowa, przebudowa, odwodnienie dróg i ulic;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika;
Zaprojektowanie wraz z przebudową skrzyżowania ulic w gminie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parkingi_od2ngag.jpg

Całkowity koszt

741 600,00 zł

Parkingi

Parkuj i Jedź w gminie;
Dostawa i montaż interaktywnej tablicy informacyjnej na Parkuj i Jedź.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_2EFGl9V.jpg

Całkowity koszt

9 916 058,00 zł

Drogi rowerowe

Budowa sieci dróg rowerowych w gminie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej w Młochowie w ramach ZIT.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_cNz4ZKM.jpg

Całkowity koszt

1 375 870,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego i ulicznego;
Przebudowa dróg w zakresie budowy oświetlenia;
Oświetlenie terenów.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_gruntami.jpg

Całkowity koszt

1 212 245,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup udziału w nieruchomości w gminie;
Zakup działek w Rozalinie i Młochowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_rYWkP8w.jpg

Całkowity koszt

169 500,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;
Zakup pompy hydraulicznej do ratownictwa technicznego dla OSP Nadarzyn;
Zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe-nadarzyn.jpg

Całkowity koszt

796 000,00 zł

Placówki oświatowe

Dostawa wraz z montażem wiat rowerowych przy Szkołach Podstawowych;
Adaptacja pomieszczeń żłobka;
Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych dla wymogów oddziału przedszkolnego oraz poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Młochowie;
Modernizacja budynku przedszkola w Młochowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_powietrza_Z5dKoPn.jpg

Całkowity koszt

746 219,61 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ograniczenie niskiej emisji w gminie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_dzieci.jpg

Całkowity koszt

720 000,00 zł

Dla dzieci i młodzieży

Doposażenie placu zabaw w Ruścu;
Wykonanie placu zabaw w Młochowie i Kajetanach;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boisk sportowych wraz z zapleczem sportowym na terenie GOS Nadarzyn.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_nadarzyn.jpg

Całkowity koszt

285 000,00 zł

Kultura i rekreacja

Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Parole poprzez zakup sprzętu nagłośniającego;
Zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodniczego;
Wymiana nawierzchni pod altanami oraz dobudowanie chodnika na Pastewniku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_Qcr64JA.jpg

Całkowity koszt

497 364,20 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa kładki nad rzeką Utrata w m. Walendów;
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Opracowanie dokumentacji projektowej nowego kompleksu ośrodka zdrowia;
Założenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzanie infrastrukturą drogową;
Zakup iluminacji świątecznych.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nadarzynie rozlicza tylko 91% mieszkańców.

Teraz
91%
33 269 730,00 zł
Prognoza
100%
36 293 947,79 zł
Zobacz, jak brakujące +9%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 3 km
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
nowych dróg rowerowch
+ 1
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
+ 2
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
+ 10
Oświetlenie
+ 10
nowych lamp ulicznych
+ 2
Dla mieszkańców
+ 2
dodatkowe wydarzenia lokalne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nadarzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nadarzyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.