Budżet gminy
Nasielsk

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Nasielsk

Budżet 2022

Dochody 96 298 492,31 zł

30,46% Subwencje
22,15% Dotacje
16,56% PIT
11,82% Inne podatki i opłaty lokalne
9,62% Pozostałe dochody
9,14% Podatki od nieruchomości
0,25% CIT

Wydatki 113 059 352,76 zł

Oświata i wychowanie 30,47%
Rodzina 18,58%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15,98%
Transport i łączność 9,56%
Administracja publiczna 8,69%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,87%
Pomoc społeczna 4,75%
Gospodarka mieszkaniowa 1,62%
Rózne rozliczenia 0,88%
Pozostałe wydatki 0,69%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,53%
Kultura fizyczna 0,5%
Ochrona zdrowia 0,39%
Rolnictwo i łowiectwo 0,37%
Działalność usługowa 0,1%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Nasielsk

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Nasielsk

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

19 965
2019
19 943
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

3
2019
3
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

11
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.