Budżet gminy
Pasłęk

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Pasłęk

Budżet 2021

Dochody 98 925 681,86 zł

39,87% Dotacje
24,6% Subwencje
13,18% PIT
9,8% Podatki od nieruchomości
5,9% Inne podatki i opłaty lokalne
3,62% Pozostałe dochody
2,63% Podatek rolny
0,4% CIT

Wydatki 102 312 168,17 zł

Oświata i wychowanie 27,39%
Administracja publiczna 16,13%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15,51%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12,67%
Pomoc społeczna 6,82%
Transport i łączność 5,91%
Kultura fizyczna 3,31%
Gospodarka mieszkaniowa 3,01%
Obsługa długu publicznego 1,51%
Działalność usługowa 1,5%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,46%
Rodzina 1,44%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,34%
Pozostałe wydatki 1,09%
Różne rozliczenia 0,9%
Ochrona zdrowia 0,0%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Pasłęk

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Pasłęk

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

19 393
2018
19 313
2019
19 205
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

7
2017
7
2018
7
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.