Budżet gminy
Pasłęk

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Pasłęk

Budżet 2020

Dochody 102 144 819,49 zł

29,76% Pozostałe dochody
21,79% Subwencje
19,17% Dotacje
12,97% PIT
7,77% Podatki od nieruchomości
5,59% Inne podatki i opłaty lokalne
2,58% Podatek rolny
0,37% CIT

Wydatki 104 220 589,75 zł

Rodzina 30,69%
Oświata i wychowanie 17,17%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,68%
Administracja publiczna 10,73%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,39%
Transport i łączność 5,63%
Pomoc społeczna 4,52%
Gospodarka mieszkaniowa 3,18%
Kultura fizyczna 2,9%
Rolnictwo i łowiectwo 1,44%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,28%
Obsługa długu publicznego 1,13%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,89%
Działalność usługowa 0,82%
Pozostałe wydatki 0,52%
Ochrona zdrowia 0,03%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Pasłęk

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Pasłęk

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.