Budżet gminy
Wielka Wieś

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Wielka Wieś

Budżet 2023

Dochody 107 495 259,51 zł

22,53% PIT
21,49% Podatki od nieruchomości
18,31% Pozostałe dochody
13,53% Subwencje
12,72% Inne podatki i opłaty lokalne
7,86% Dotacje
3,56% CIT

Wydatki 124 862 430,51 zł

Oświata i wychowanie 35,35%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15,8%
Transport i łączność 13,9%
Administracja publiczna 9,49%
Gospodarka mieszkaniowa 4,79%
Kultura fizyczna 4,19%
Rodzina 3,7%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,66%
Pomoc społeczna 2,45%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,42%
Różne rozliczenia 1,72%
Obsługa długu publicznego 0,96%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,95%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,65%
Pozostałe wydatki 0,53%
Ochrona zdrowia 0,43%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Wielka Wieś

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Wielka Wieś

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2019
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.