Budżet gminy
Wielka Wieś

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Wielka Wieś

Budżet 2022

Dochody 95 968 626,8 zł

26,58% PIT
19,8% Podatki od nieruchomości
16,97% Dotacje
12,74% Inne podatki i opłaty lokalne
11,32% Subwencje
10,27% Pozostałe dochody
2,32% CIT

Wydatki 108 405 245,08 zł

Oświata i wychowanie 31,12%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15,85%
Transport i łączność 12,76%
Rodzina 11,29%
Administracja publiczna 8,78%
Pozostałe wydatki 5,67%
Gospodarka mieszkaniowa 5,38%
Kultura fizyczna 4,26%
Pomoc społeczna 2,78%
Różne rozliczenia 2,1%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Wielka Wieś

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Wielka Wieś

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2018
2019
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
2019
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2018
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.