Budżet gminy
Wielka Wieś

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Wielka Wieś

Budżet 2023

Dochody 108 043 337,37 zł

22,41% PIT
21,38% Podatki od nieruchomości
20,43% Pozostałe dochody
13,45% Subwencje
12,66% Inne podatki i opłaty lokalne
6,13% Dotacje
3,54% CIT

Wydatki 122 163 337,37 zł

Oświata i wychowanie 35,57%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15,74%
Transport i łączność 15,58%
Administracja publiczna 9,67%
Gospodarka mieszkaniowa 4,92%
Kultura fizyczna 3,97%
Rodzina 3,74%
Pomoc społeczna 2,54%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,17%
Różne rozliczenia 1,76%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,31%
Obsługa długu publicznego 0,98%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,66%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,49%
Ochrona zdrowia 0,45%
Pozostałe wydatki 0,45%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Wielka Wieś

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Wielka Wieś

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2019
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.