Wielka Wieś

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wielka Wieś
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 898
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
115 120 844,51 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.04%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
24 216 556 zł
21.04%
CIT
3 822 828 zł
3.32%
Dotacje
10 085 606,61 zł
8.76%
Subwencje
14 583 336 zł
12.67%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 724 942,30 zł
11.05%
Podatki od nieruchomości
23 100 000 zł
20.07%
Pozostałe dochody
26 587 575,60 zł
23.1%

Oficjalnie wg. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Wielka Wieś mieszka 15 898 osób. 
(stan na dzień 27.12.2022 r.)

Natomiast wg. danych GUS
 w naszej gminie mieszkają 
15 777 osoby. (stan na dzień 31.12.2021r.) 


W Gminie Wielka Wieś mieszka 13 685 osób zameldowanych na pobyt stały, 325 osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz 136 osób czasowo wymeldowanych. 
(stan na dzień 23.12.2022r.) 


02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
133 444 112,51 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
40 870 055,23 zł
stanowią 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
40 870 055,23 zł
Wydatki bieżące
69%
92 574 057,28 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
45 354 479,99 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
21 423 264,42 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 190 718,16 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 576 431,74 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 469 857,23 zł
Rodzina
całkowity koszt
4 523 117,05 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 530 460,16 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 225 610,22 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 045 733,37 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 936 369,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 923 277,01 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 532 638,06 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
860 770,38 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
548 465,64 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
521 729,54 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
581 190,54 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wielka Wieś w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
40 870 055,23 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
32.0%
Infrastruktura
18.73%
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
17.59%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15.84%
Sport
15.84%
Oświata i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
13 079 102,34 zł
7 655 420,00 zł
7 187 348,01 zł
6 475 333,44 zł
6 472 851,44 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania: 2 203 145,47 zł
  - wkład własny: 311 150,00 zł
  - dofinansowanie: 1 891 995,47 zł 
 • Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania:  3 080 800,00 zł
  - wkład własny: 1 347 050,00 zł
  - dofinansowanie: 1 733 750,00 zł 
 • Ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski - remont drogi
  - 281 841,95 zł 
 • Ul. Brzozowa w Giebułtowie - modernizacja drogi
  - 99 983,00 zł
 • Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych
  - 99 876,00 zł 
 • Ul. Krakowska i ul. Słowiańska w m. Modlniczka - budowa doświetlenia przejść dla pieszych
  - 88 560,00 zł
 • Ul. Łokietka w m. Czajowice
  - 85 168,12 zł        
 • Ul. Wąwozowa w m. Wierzchowie - modernizacja drogi
  - 67 736,03 zł 
 • Ul. Krakowska w m. Modlnica,  ul. Ujazdowska w m. Tomaszowice -  zmiana organizacji ruchu - oznakowanie poziome
  - 55 000,00 zł 
 • Odwodnienie wokół budynku przedszkola w m. Modlniczka
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Kościelna w m. Modlnica - oświetlenie przejścia dla pieszych
  - 40 000,00 zł 
 • Ul. Boczna od ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi
  - 36 293,00 zł  
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka - przebudowa drogi (chodnik)
  - 25 461,00 zł     
 • Ul. Przy Forcie w m. Modlnica - montaż progu zwalniającego
  - 20 000,00 zł 
          
 •  Projekty:
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - projekt ciągu pieszego
   - 98 277,00 zł
 • Ul. Krakowska w m. Modlniczka -  projekt chodnika
  - 95 940,00 zł
 • Ul. Faustyny, ul. Dworska w m. Modlniczka - projekt przebudowy drogi
  - 95 000,00 zł 
 • Ul. Sportowa w m. Modlnica - przebudowa drogi
  - 60 000,00 zł
 • Ul. Podwikle w m. Giebułtów - projekt kładki nad rzeką
  - 46 262,66 zł
Całkowity koszt
6 629 344,23 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Ul. Trojadyn w m. Giebułtów
  - 640 000,00 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Giebułtów - przebudowa drogi do Kwietniowych Dołów
  - 390 225,00 zł 
 • Ul. Szlachecka w m. Wielka Wieś - remont drogi
  - 222 010, 08 zł 
 • Ul. Nad Potokiem w m. Modlniczka - remont drogi
  - 213 255,68 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 200 000,00 zł 
 • Ul. bez nazwy  w m. Szyce - wykonanie drogi w tłuczniu
  - 159 630,29 zł 
 • Ul. Wąwozowa w m. Wierzchowie - remont drogi (płyty betonowe)
  - 152 192,78 zł 
 • Ul. Różana w m. Tomaszowice - modernizacja drogi
  - 150 000,00 zł 
 • Ul. Hermana w m. Giebułtów - remont nakładki z poszerzeniem pobocza
  - 139 321,85 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Będkowice - nakładka tłuczniowa
  - 100 110,49 zł 
 • Ul. boczna od ul. Szkolnej - przebudowa drogi
  - 77 670,56 zł 
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka- wykonanie  peronu autobusowego
  - 63 189,65 zł  
 • Ul. bez nazwy (boczna od ul. Łąkowej) - wykonanie nawierzchni drogi
  - 60 000,00 zł 
 • Ul. Rajska w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi - FS
  - 54 664,00 zł 
 • M. Wierzchowie - droga wokół budynku komunalnego
  - 46 057,35 zł 
 • Ul. Widokowa w m. Będkowice - dokumentacja legalizacyjna PINB
  - 40 000,00 zł 
 • Os. Krakowskie Przedmieście - utwardzenie terenu
  - 35 055,00 zł 
 • Ul. Na Kolonię w m. Modlnica - montaż progów zwalniających
  - 25 000,00 zł 
 • Ul. Judyty w m. Giebułtów - zmiana organizacji ruchu
  - 10 000,00 zł 
 • Ul. Orlich Gniazd Giebułtów zakup i montaż wiaty przystankowej FS
  - 10 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 350 000,00 zł 
 • Projekt dróg dojazdowych do kładki na DK94
  - 284 200,00 zł 
 • Ul. Cegielniana w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 170 970,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Modlniczka - projekt przebudowy mostu
  - 147 442,56 zł
 • Ul. Skalska w m. Prądnik Korzkiewski
  - 129 137,70 zł
 • Ul. Dworska w m. Modlniczka/ul.Leśna w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 126 075,00 zł 
 • Ul. Łąkowa w m. Giebułtów - projekt odwodnienia
  - 40 000,00 zł 
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 11 060,35 zł 
 • Ul. Na Kolonię w m. Modlnica projekt organizacji ruchu - próg zwalniający
  - 1 200,00 zł 
Całkowity koszt
4 048 468,34 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - budowa ciągu pieszego (II etap)
  - 800 000,00 zł 
 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - przebudowa odcinka drogi
  - 759 840,17 zł 
 • Wykonanie peronu autobusowego przy drodze powiatowej 2130K
  - 32 000,00 zł 
 • Ul. Kasztanowa w m. Modlniczka - budowa oświetlenia przejścia dla pieszych
  - 20 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Ul. Szydło w m. Modlnica - budowa zatok autobusowych
  - 106 320,00 zł 
 • Ul. Długa w m. Będkowice - projekt przebudowy drogi
  - 31 857,00 zł 
 • Ul. Wierzchowska w m. Biały Kościół - budowa chodnika
  - 50 000,00 zł 
Całkowity koszt
1 800 017,17 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Ul. Swawola w m. Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 153 948,00 zł 
 • Ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski
  - 62 361,00 zł 
 • Ul. Nad Stawem w m. Czajowice - budowa oświetlenia ulicznego
  - 48 500,00 zł 
 • Ul. Rogatka w m. Wierzchowie
  - 47 404,20 zł 
 • Ul. Szkolna w Modlnicy - budowa oświetlenia
  - 40 000,00 zł
 • Ul. Jurajska - budowa oświetlenia
  - 30 000,00 zł
 • Pl. Norbertanek w m. Modlniczka - doświetlenie przejścia dla pieszych - FS
  - 25 000,00 zł 
 • Ul. Słoneczna w m. Modlniczka - projekt i budowa oświetenia ulicznego
  - 25 000,00 zł 
 • Oświetlenie uliczne - ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 20 465,40 zł 
 • Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 10 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Ul. Sportowa w m. Bębło- projekt budowy oświetlenia
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Nad Stawem - projekt oświetlenia drogi - FS
  - 29 000,00 zł 
 • Ul. Szkolna w m. Modlnica - projekt oświetlenia
  - 9 594,00 zł 
Całkowity koszt
601 272,60 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów (m.in. poszerzenie ul. Orlich Gniazd w Giebułtowie, szkoła w Wielkiej Wsi, zagospodarowanie centrum miejscowości Biały Kościół, szkoła Modlniczka)
  - 4 129 500,00 zł
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzchowie
  - 1 051 700,00 zł 
 • Zakup gruntów w m. Bębło
  - 370 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Wielka Wieś
  - 165 000,00 zł 
 • Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w m. Czajowice -
  - 60 000,00 zł 
 • Zakup garażu wraz z montażem na potrzeby OSP przy budynku komunalnym
  - 41 600,00 zł 
 • Zakup działki w m. Wielka Wieś - FS
  - 39 664,00 zł
 • Modernizacja istniejącego oświetlenia budynku remizy w m. Czajowice
  - 35 055,00 zł 
 • Montaż klimatyzacji na parterze budynku wielofunkcyjnego w m. Szyce
  - 32 472,00 zł 
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - wyburzenie budynku
  - 34 440,00 zł 
 • Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy w m. Bębło - FS
  - 33 064,00 zł 
 • Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów - FS
  - 20 000,00 zł
 • Zakup sprzętu biurowego do Urzędu Gminy
  - 14 000,00 zł 
 • Przebudowa bramy wjazdowej do działki wiejskiej w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 10 000,00 zł 
 • Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego w m. Modlniczka - FS
  - 5 500,00 zł
Całkowity koszt
6 041 995,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Przebudowa garażu remizy OSP w m. Tomaszowice
  - 671 000,00 zł 
 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP Biały Kościół
  - łączna kwota zadania: 435 000,00 zł
  - wkład własny: 350 000,00 zł
  - dofinansowanie: 85 000,00 zł 
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tomaszowice - Bezpieczna Małopolska - EFRR
  - 275 200,00 zł 
 • Dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP w m. Tomaszowice - FS
  - 74 664,00 zł 
 • Dotacja dla jednostek OSP na zakupy inwestycyjne
  - 43 800,00 zł 
 • Modernizacja budynku remizy OSP w m. Czajowice - montaż klimatyzacji - FS
  - 13 000,00 zł
 • Modernizacja budynku w m. Czajowice - Małopolskie OSP - dofinansowanie MUW
  - 12 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne z dotyczące zarządzania kryzysowego
  - 10 520,00 zł 
 • Zakup sprzętu dla OSP w m. Giebułtów
  - 10 500,00 zł
Całkowity koszt
1 545 684,00 zł
Grant PFRON

Grant PFRON

 • Dostępna Wielka Wieś - grant PFRON
Całkowity koszt
52 741,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego w Gminie
Całkowity koszt
15 000,00 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
  - łączna kwota zadania: 3 976 202,51 zł
  - wkład własny: 195 580,07  zł
  - dofinansowanie: 3 780 622,44 zł 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie
  - 800 000,00 zł
 • Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w m. Tomaszowice
  - 545 000,00 zł 
 • Przejęcia sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
  - 120 000,00 zł 
 • Budowa dwóch rurociągów tłocznych z terenu oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów do rzeki Prądnik
  - 100 000,00 zł 
 • Koncepcja rekanalizacji
  - 70 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
  - 39 982,50 zł 
 • Koncepcja, projekt i budowa PSZOK
  - 20 000,00 zł 
 • Budowa sieci wodociągowej Modlnica-Modlniczka Etap III-IV
  - 10 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Nitki tranzytowej przesyłu ścieków z m. Modlniczka do sieci kanalizacyjnej WMK
  - 60 000,00 zł 
Całkowity koszt
5 741 185,01 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II
Całkowity koszt
1 039 700,00 zł
Ochrona wód

Ochrona wód

 • Zabezpieczenie skarp stawu w Czajowicach
  - 305 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś
  - 71 463,00 zł 
 • Dofinansowanie małej retencji - "Złap deszcz"
  - 30 000,00 zł 
Całkowity koszt
406 463,00 zł
Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

 • Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - 3 288 839,13 zł 
 • Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Wielka Wieś - MIRS
  - łącza kwota zadania: 304 251,21 zł
  - wkład własny: 145 671,21 zł
  - dofinansowanie: 158 580,00 zł 
 • Centrum aktywności społecznej w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład 
  - 1 745 000,00 zł 
 • Ogrodzenie boiska sportowego w m. Modlnica
  - 141 664,00 zł 
 • Modernizacja skarpy wokół boiska w m. Modlniczka
  - 100 000,00 zł 
 • Budowa obiektu małej architektury w centrum m. Wierzchowie - FS
  - 20 000,00 zł 
 • Renowacja płyty boiska LKS Bębło
  - 18 900,00 zł 
Całkowity koszt
5 618 654,34 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie centrum w m. Tomaszowice
  - 237 000,00 zł
 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 145 500,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice
  - 140 443,06 zł 
 • Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w m. Szyce
  - 135 000,00 zł 
Całkowity koszt
657 943,06 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Modernizacja placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 56 072,66 zł
 • Doposażenie placów zabaw w m. Modlnica przy ul. Lipowej i ul. Polnej - FS
  - 50 000,00 zł 
 • Ogrodzenie placu zabaw w m. Wierzchowie - FS
  - 33 384,76 zł
 • Wykonanie podkładów bezpiecznych pod street workout na placu zabaw w m. Biały Kościół
  - 30 750,00 zł 
 • Doposażenie placu zabaw w m. Giebułtow - FS
  - 28 528,62 zł 
Całkowity koszt
198 736,04 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Projekt i rozbudowa SP w m. Modlnica
  - 2 121 000,00 zł 
 • Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży - Rządowy Fundusz Polski Ład - dofinansowanie
  - 1 344 021,00 zł 
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP w m. Biały Kościół, SP wm. Bębło)
  - 1 070 500,00 zł 
 • Wyposażenie SP w m. Modlnica
  - 550 000,00 zł
 • Koncepcja, projekt i budowa SP w m. Modlniczka
  - 185 000,00 zł 
 • Modernizacja SP w m. Wielka Wieś
  - 310 000,00 zł 
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP w m. Biały Kościół oraz w SP w m. Modlnica
  - 165 300,00 zł 
 • Koncepcja, projekt i budowa hali sportowej przy SP w m. Będkowice
  - 105 000,00 zł 
 • Zwrot dotacji - Cyfrowa Gmina
  - 21 172,44 zł 
Całkowity koszt
5 871 993,44 zł
Bilblioteki

Bilblioteki

 • Budowa punktu bibliotecznego w m. Bębło - PROW
  - 401 000,00 zł 
 • Budowa punktu bibliotecznego w m. Bębło
  - 14 000,00 zł
Całkowity koszt
415 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w m. Będkowice - FS
Całkowity koszt
49 200,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Naprawa i odświeżenie elewacji budynku, remont chodnika przy  przedszkolu w m. Biały Kościół
  - 50 000,00 zł
 • Naprawa i odświeżenie elewacji budynku wraz z położeniem na nowo chodnika przedszkola w m. Biały Kościół
  - 30 000,00 zł 
Całkowity koszt
80 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowie.
Całkowity koszt
29 658,00 zł
GOKIS

GOKIS

 • Dotacja na modernizację budynku komunalnego dla GOKiS.
Całkowity koszt
27 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

6 629 344,23 zł

Drogi gminne

 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania: 2 203 145,47 zł
  - wkład własny: 311 150,00 zł
  - dofinansowanie: 1 891 995,47 zł 
 • Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania:  3 080 800,00 zł
  - wkład własny: 1 347 050,00 zł
  - dofinansowanie: 1 733 750,00 zł 
 • Ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski - remont drogi
  - 281 841,95 zł 
 • Ul. Brzozowa w Giebułtowie - modernizacja drogi
  - 99 983,00 zł
 • Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych
  - 99 876,00 zł 
 • Ul. Krakowska i ul. Słowiańska w m. Modlniczka - budowa doświetlenia przejść dla pieszych
  - 88 560,00 zł
 • Ul. Łokietka w m. Czajowice
  - 85 168,12 zł        
 • Ul. Wąwozowa w m. Wierzchowie - modernizacja drogi
  - 67 736,03 zł 
 • Ul. Krakowska w m. Modlnica,  ul. Ujazdowska w m. Tomaszowice -  zmiana organizacji ruchu - oznakowanie poziome
  - 55 000,00 zł 
 • Odwodnienie wokół budynku przedszkola w m. Modlniczka
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Kościelna w m. Modlnica - oświetlenie przejścia dla pieszych
  - 40 000,00 zł 
 • Ul. Boczna od ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi
  - 36 293,00 zł  
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka - przebudowa drogi (chodnik)
  - 25 461,00 zł     
 • Ul. Przy Forcie w m. Modlnica - montaż progu zwalniającego
  - 20 000,00 zł 
          
 •  Projekty:
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - projekt ciągu pieszego
   - 98 277,00 zł
 • Ul. Krakowska w m. Modlniczka -  projekt chodnika
  - 95 940,00 zł
 • Ul. Faustyny, ul. Dworska w m. Modlniczka - projekt przebudowy drogi
  - 95 000,00 zł 
 • Ul. Sportowa w m. Modlnica - przebudowa drogi
  - 60 000,00 zł
 • Ul. Podwikle w m. Giebułtów - projekt kładki nad rzeką
  - 46 262,66 zł
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

4 048 468,34 zł

Drogi wewnętrzne

 • Ul. Trojadyn w m. Giebułtów
  - 640 000,00 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Giebułtów - przebudowa drogi do Kwietniowych Dołów
  - 390 225,00 zł 
 • Ul. Szlachecka w m. Wielka Wieś - remont drogi
  - 222 010, 08 zł 
 • Ul. Nad Potokiem w m. Modlniczka - remont drogi
  - 213 255,68 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 200 000,00 zł 
 • Ul. bez nazwy  w m. Szyce - wykonanie drogi w tłuczniu
  - 159 630,29 zł 
 • Ul. Wąwozowa w m. Wierzchowie - remont drogi (płyty betonowe)
  - 152 192,78 zł 
 • Ul. Różana w m. Tomaszowice - modernizacja drogi
  - 150 000,00 zł 
 • Ul. Hermana w m. Giebułtów - remont nakładki z poszerzeniem pobocza
  - 139 321,85 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Będkowice - nakładka tłuczniowa
  - 100 110,49 zł 
 • Ul. boczna od ul. Szkolnej - przebudowa drogi
  - 77 670,56 zł 
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka- wykonanie  peronu autobusowego
  - 63 189,65 zł  
 • Ul. bez nazwy (boczna od ul. Łąkowej) - wykonanie nawierzchni drogi
  - 60 000,00 zł 
 • Ul. Rajska w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi - FS
  - 54 664,00 zł 
 • M. Wierzchowie - droga wokół budynku komunalnego
  - 46 057,35 zł 
 • Ul. Widokowa w m. Będkowice - dokumentacja legalizacyjna PINB
  - 40 000,00 zł 
 • Os. Krakowskie Przedmieście - utwardzenie terenu
  - 35 055,00 zł 
 • Ul. Na Kolonię w m. Modlnica - montaż progów zwalniających
  - 25 000,00 zł 
 • Ul. Judyty w m. Giebułtów - zmiana organizacji ruchu
  - 10 000,00 zł 
 • Ul. Orlich Gniazd Giebułtów zakup i montaż wiaty przystankowej FS
  - 10 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 350 000,00 zł 
 • Projekt dróg dojazdowych do kładki na DK94
  - 284 200,00 zł 
 • Ul. Cegielniana w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 170 970,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Modlniczka - projekt przebudowy mostu
  - 147 442,56 zł
 • Ul. Skalska w m. Prądnik Korzkiewski
  - 129 137,70 zł
 • Ul. Dworska w m. Modlniczka/ul.Leśna w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 126 075,00 zł 
 • Ul. Łąkowa w m. Giebułtów - projekt odwodnienia
  - 40 000,00 zł 
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 11 060,35 zł 
 • Ul. Na Kolonię w m. Modlnica projekt organizacji ruchu - próg zwalniający
  - 1 200,00 zł 
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 800 017,17 zł

Drogi powiatowe

 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - budowa ciągu pieszego (II etap)
  - 800 000,00 zł 
 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - przebudowa odcinka drogi
  - 759 840,17 zł 
 • Wykonanie peronu autobusowego przy drodze powiatowej 2130K
  - 32 000,00 zł 
 • Ul. Kasztanowa w m. Modlniczka - budowa oświetlenia przejścia dla pieszych
  - 20 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Ul. Szydło w m. Modlnica - budowa zatok autobusowych
  - 106 320,00 zł 
 • Ul. Długa w m. Będkowice - projekt przebudowy drogi
  - 31 857,00 zł 
 • Ul. Wierzchowska w m. Biały Kościół - budowa chodnika
  - 50 000,00 zł 
Oświetlenie

Całkowity koszt

601 272,60 zł

Oświetlenie

 • Ul. Swawola w m. Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 153 948,00 zł 
 • Ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski
  - 62 361,00 zł 
 • Ul. Nad Stawem w m. Czajowice - budowa oświetlenia ulicznego
  - 48 500,00 zł 
 • Ul. Rogatka w m. Wierzchowie
  - 47 404,20 zł 
 • Ul. Szkolna w Modlnicy - budowa oświetlenia
  - 40 000,00 zł
 • Ul. Jurajska - budowa oświetlenia
  - 30 000,00 zł
 • Pl. Norbertanek w m. Modlniczka - doświetlenie przejścia dla pieszych - FS
  - 25 000,00 zł 
 • Ul. Słoneczna w m. Modlniczka - projekt i budowa oświetenia ulicznego
  - 25 000,00 zł 
 • Oświetlenie uliczne - ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 20 465,40 zł 
 • Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 10 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Ul. Sportowa w m. Bębło- projekt budowy oświetlenia
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Nad Stawem - projekt oświetlenia drogi - FS
  - 29 000,00 zł 
 • Ul. Szkolna w m. Modlnica - projekt oświetlenia
  - 9 594,00 zł 
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

6 041 995,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów (m.in. poszerzenie ul. Orlich Gniazd w Giebułtowie, szkoła w Wielkiej Wsi, zagospodarowanie centrum miejscowości Biały Kościół, szkoła Modlniczka)
  - 4 129 500,00 zł
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzchowie
  - 1 051 700,00 zł 
 • Zakup gruntów w m. Bębło
  - 370 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Wielka Wieś
  - 165 000,00 zł 
 • Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w m. Czajowice -
  - 60 000,00 zł 
 • Zakup garażu wraz z montażem na potrzeby OSP przy budynku komunalnym
  - 41 600,00 zł 
 • Zakup działki w m. Wielka Wieś - FS
  - 39 664,00 zł
 • Modernizacja istniejącego oświetlenia budynku remizy w m. Czajowice
  - 35 055,00 zł 
 • Montaż klimatyzacji na parterze budynku wielofunkcyjnego w m. Szyce
  - 32 472,00 zł 
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - wyburzenie budynku
  - 34 440,00 zł 
 • Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy w m. Bębło - FS
  - 33 064,00 zł 
 • Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów - FS
  - 20 000,00 zł
 • Zakup sprzętu biurowego do Urzędu Gminy
  - 14 000,00 zł 
 • Przebudowa bramy wjazdowej do działki wiejskiej w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 10 000,00 zł 
 • Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego w m. Modlniczka - FS
  - 5 500,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

1 545 684,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Przebudowa garażu remizy OSP w m. Tomaszowice
  - 671 000,00 zł 
 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP Biały Kościół
  - łączna kwota zadania: 435 000,00 zł
  - wkład własny: 350 000,00 zł
  - dofinansowanie: 85 000,00 zł 
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tomaszowice - Bezpieczna Małopolska - EFRR
  - 275 200,00 zł 
 • Dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP w m. Tomaszowice - FS
  - 74 664,00 zł 
 • Dotacja dla jednostek OSP na zakupy inwestycyjne
  - 43 800,00 zł 
 • Modernizacja budynku remizy OSP w m. Czajowice - montaż klimatyzacji - FS
  - 13 000,00 zł
 • Modernizacja budynku w m. Czajowice - Małopolskie OSP - dofinansowanie MUW
  - 12 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne z dotyczące zarządzania kryzysowego
  - 10 520,00 zł 
 • Zakup sprzętu dla OSP w m. Giebułtów
  - 10 500,00 zł
Grant PFRON

Całkowity koszt

52 741,00 zł

Grant PFRON

 • Dostępna Wielka Wieś - grant PFRON
Monitoring

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Monitoring

 • Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego w Gminie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Całkowity koszt

5 741 185,01 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
  - łączna kwota zadania: 3 976 202,51 zł
  - wkład własny: 195 580,07  zł
  - dofinansowanie: 3 780 622,44 zł 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie
  - 800 000,00 zł
 • Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w m. Tomaszowice
  - 545 000,00 zł 
 • Przejęcia sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
  - 120 000,00 zł 
 • Budowa dwóch rurociągów tłocznych z terenu oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów do rzeki Prądnik
  - 100 000,00 zł 
 • Koncepcja rekanalizacji
  - 70 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
  - 39 982,50 zł 
 • Koncepcja, projekt i budowa PSZOK
  - 20 000,00 zł 
 • Budowa sieci wodociągowej Modlnica-Modlniczka Etap III-IV
  - 10 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Nitki tranzytowej przesyłu ścieków z m. Modlniczka do sieci kanalizacyjnej WMK
  - 60 000,00 zł 
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

1 039 700,00 zł

Ochrona powietrza

 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II
Ochrona wód

Całkowity koszt

406 463,00 zł

Ochrona wód

 • Zabezpieczenie skarp stawu w Czajowicach
  - 305 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś
  - 71 463,00 zł 
 • Dofinansowanie małej retencji - "Złap deszcz"
  - 30 000,00 zł 
Sport
Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

Całkowity koszt

5 618 654,34 zł

Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

 • Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - 3 288 839,13 zł 
 • Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Wielka Wieś - MIRS
  - łącza kwota zadania: 304 251,21 zł
  - wkład własny: 145 671,21 zł
  - dofinansowanie: 158 580,00 zł 
 • Centrum aktywności społecznej w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład 
  - 1 745 000,00 zł 
 • Ogrodzenie boiska sportowego w m. Modlnica
  - 141 664,00 zł 
 • Modernizacja skarpy wokół boiska w m. Modlniczka
  - 100 000,00 zł 
 • Budowa obiektu małej architektury w centrum m. Wierzchowie - FS
  - 20 000,00 zł 
 • Renowacja płyty boiska LKS Bębło
  - 18 900,00 zł 
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

657 943,06 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie centrum w m. Tomaszowice
  - 237 000,00 zł
 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 145 500,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice
  - 140 443,06 zł 
 • Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w m. Szyce
  - 135 000,00 zł 
Place zabaw

Całkowity koszt

198 736,04 zł

Place zabaw

 • Modernizacja placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 56 072,66 zł
 • Doposażenie placów zabaw w m. Modlnica przy ul. Lipowej i ul. Polnej - FS
  - 50 000,00 zł 
 • Ogrodzenie placu zabaw w m. Wierzchowie - FS
  - 33 384,76 zł
 • Wykonanie podkładów bezpiecznych pod street workout na placu zabaw w m. Biały Kościół
  - 30 750,00 zł 
 • Doposażenie placu zabaw w m. Giebułtow - FS
  - 28 528,62 zł 
Oświata i kultura
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

5 871 993,44 zł

Szkoły podstawowe

 • Projekt i rozbudowa SP w m. Modlnica
  - 2 121 000,00 zł 
 • Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży - Rządowy Fundusz Polski Ład - dofinansowanie
  - 1 344 021,00 zł 
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP w m. Biały Kościół, SP wm. Bębło)
  - 1 070 500,00 zł 
 • Wyposażenie SP w m. Modlnica
  - 550 000,00 zł
 • Koncepcja, projekt i budowa SP w m. Modlniczka
  - 185 000,00 zł 
 • Modernizacja SP w m. Wielka Wieś
  - 310 000,00 zł 
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP w m. Biały Kościół oraz w SP w m. Modlnica
  - 165 300,00 zł 
 • Koncepcja, projekt i budowa hali sportowej przy SP w m. Będkowice
  - 105 000,00 zł 
 • Zwrot dotacji - Cyfrowa Gmina
  - 21 172,44 zł 
Bilblioteki

Całkowity koszt

415 000,00 zł

Bilblioteki

 • Budowa punktu bibliotecznego w m. Bębło - PROW
  - 401 000,00 zł 
 • Budowa punktu bibliotecznego w m. Bębło
  - 14 000,00 zł
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

49 200,00 zł

Ochrona zabytków

 • Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w m. Będkowice - FS
Przedszkola

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Przedszkola

 • Naprawa i odświeżenie elewacji budynku, remont chodnika przy  przedszkolu w m. Biały Kościół
  - 50 000,00 zł
 • Naprawa i odświeżenie elewacji budynku wraz z położeniem na nowo chodnika przedszkola w m. Biały Kościół
  - 30 000,00 zł 
Świetlice

Całkowity koszt

29 658,00 zł

Świetlice

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowie.
GOKIS

Całkowity koszt

27 000,00 zł

GOKIS

 • Dotacja na modernizację budynku komunalnego dla GOKiS.
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Wielkiej Wsi zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

789 123,81 zł

Łączna kwota środków przeznaczonych na inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Wielka Wieś w 2023 roku. 

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Bębło

 • Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy.
 • Zakup garażu na potrzeby OSP przy budynku komunalnym.

Całkowity koszt

58 013,93 zł

Będkowice

 • Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w m. Będkowice.
 • Zakup podłogi drewnianej do imprez plenerowych oraz renowacja mebli eventowych .

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Biały Kościół

 • Doposażenie OSP Biały Kościół.
 • Ul. Rajska w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi.

Całkowity koszt

63 539,06 zł

Czajowice

 • Ul. Nad Stawem - projekt oświetlenia drogi.
 • Montaż klimatyzacji w budynku w m. Czajowice.
 • Zakup sprzętu dla OSP.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Giebułtów

 • Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym przy ul. Orlich Gniazd.
 • Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów.
 • Doposażenie placu zabaw.
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - zakup i montaż wiaty przystankowej.
 • Modernizacja boiska sportowego.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Modlnica

 • Doposażenie placów zabaw przy ul. Lipowej i ul. Polnej.
 • Ogrodzenie boiska sportowego.
 • Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Modlnica.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Modlniczka

 • Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego.
 • Pl. Norbertanek Modlniczka doświetlenie przejścia dla pieszych.
 • Regulacja i bieżące utrzymanie cieków wodnych.
 • Wymiana okien w budynku komunalnym.

Całkowity koszt

35 465,40 zł

Prądnik Korzkiewski

 • Przebudowa bramy wjazdowej na działkę wiejską.
 • Zakup znaków drogowych.
 • Oświetlenie uliczne - ul. Ojcowska.

Całkowity koszt

56 072,66 zł

Szyce

 • Modernizacja placu zabaw.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Tomaszowice

 • Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Wielka Wieś

 • Doposażenie budynku komunalnego w m. Wielka Wieś - ul. Krakowska 51.
 • Zakup umundurowania dla OSP.
 • Zakup lustra drogowego dla wsi Wielka Wieś.
 • Zakup działki w m. Wielka Wieś.

Całkowity koszt

53 384,76 zł

Wierzchowie

 • Ogrodzenie placu zabaw - Wierzchowie.
 • Budowa obiektu małej architektury w centrum.
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wielka Wieś rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
24 216 556,00 zł
Prognoza
100%
26 907 284,44 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Wielkiej Wsi?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Zachęcamy Was i prosimy o meldowanie się na terenie gminy.

Płacąc podatki i będąc zameldowanym Masz realny wpływ na działania realizowane w Twojej „Małej Ojczyźnie”.

Obecnie na terenie Gminy Wielka Wieś mieszka ok. 2.5 tys. niezameldowanych osób, co niekorzystnie wpływa na nasz budżet.

Gdyby każda osoba mieszkająca była zameldowana na terenie Gminy to Janosikowe tj. (pieniądze, które Gmina musi oddać do budżetu państwa za 2023 r.) byłoby niższe o 1 250 000,00 zł.

Równie ważne jest płacenie podatków w Gminie, 1 rozliczenie PIT to średnio 2 900,00 zł dochodu do budżetu naszej gminy.

Dlatego pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wielką Wieś.

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.