Wielka Wieś

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wielka Wieś
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 898
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
108 043 337,37 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.41%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
24 216 556 zł
22.41%
CIT
3 822 828 zł
3.54%
Dotacje
6 628 374,08 zł
6.13%
Subwencje
14 527 423 zł
13.45%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 676 502,56 zł
12.66%
Podatki od nieruchomości
23 100 000 zł
21.38%
Pozostałe dochody
22 071 653,73 zł
20.43%

Oficjalnie wg. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Wielka Wieś mieszka 15 898 osób. 
(stan na dzień 27.12.2022 r.)

Natomiast wg. danych GUS
 w naszej gminie mieszkają 
15 777 osoby. (stan na dzień 31.12.2021r.) 


W Gminie Wielka Wieś mieszka 13 685 osób zameldowanych na pobyt stały, 325 osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz 136 osób czasowo wymeldowanych. 
(stan na dzień 23.12.2022r.) 


02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
122 163 337,37 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
38 960 759,07 zł
stanowią 32% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
32%
38 960 759,07 zł
Wydatki bieżące
68%
83 202 578,30 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
43 459 294,61 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 228 842,74 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
19 032 785,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 005 736,76 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 853 075,20 zł
Rodzina
całkowity koszt
4 569 603,60 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 808 663,93 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 100 725,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 656 013,93 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 150 390,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 600 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
801 682,06 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
600 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
550 300,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
546 224,54 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wielka Wieś w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
38 960 759,07 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
34.34%
Infrastruktura
19.04%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
16.51%
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
15.77%
Oświata i kultura
14.34%
Sport
Wydatki na inwestycje w dziale
13 378 850,40 zł
7 419 302,57 zł
6 434 040,76 zł
6 143 013,93 zł
5 585 551,41 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania: 4 300 000,00 zł
  - wkład własny: 215 000,00 zł
  - dofinansowanie: 4 085 000,00 zł
 • Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania: 3 650 000,00 zł
  - wkład własny: 182 500,00 zł
  - dofinansowanie: 3 467 500,00 zł
 • Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Łokietka w m. Czajowice
  - 100 000,00 zł

 • Projekty:
 • Ul. Krakowska w m. Modlniczka - projekt chodnika
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - projekt ciągu pieszego
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Faustyny, ul. Dworska w m. Modlniczka - projekt przebudowy drogi
  - 95 000,00 zł
 • Ul. Sportowa w m. Modlnica - przebudowa drogi
  - 60 000,00 zł
 • Ul. Podwikle w m. Giebułtów - projekt kładki nad rzeką
  - 50 000,00 zł
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka - przebudowa drogi (chodnik)
  - 30 000,00 zł
Całkowity koszt
8 585 000,00 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Ul. Trojadyn w m. Giebułtów
  - 480 000,00 zł
 • Ul. Boczna od ul. Szkolnej - przebudowa drogi
  - 240 000,00 zł
 • Ul. Brzozowa w m. Giebułtów - przebudowa drogi do Kwietniowych Dołów
  - 225 000,00 zł
 • Ul. bez nazwy w m. Szyce - wykonanie drogi w tłuczniu
  - 200 000,00 zł
 • Ul. Brzozowa w m. Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 200 000,00 zł
 • Ul. Morska w m. Biały Kościół - przebudowa drogi
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Rajska w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi - FS
  - 54 664,00 zł
 • M. Wierzchowie - droga wokół budynku komunalnego
  - 50 000,00 zł
 • Zakup i montaż osłon z plexi zabezpieczających chodnik w tunelu ul. Krakowska w m. Modlniczka - FS
  - 10 000,00 zł
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - zakup i montaż wiaty przystankowej - FS
  - 10 000,00 zł
 • Profilowanie chodnika przy Orliku obok przedszkola w m. Modlniczka - FS
  - 5 000,00 zł

 • Projekty:
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 350 000,00 zł
 • Projekt dróg dojazdowych do kładki na DK94
  - 235 000,00 zł
 • Ul. Cegielniana w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 171 000,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Modlniczka - projekt przebudowy mostu
  - 150 000,00 zł
 • Ul. Dworska w m. Modlniczka/ul.Leśna w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 110 000,00 zł
 • Ul. Skalska w m. Prądnik Korzkiewski
  - 62 000,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Giebułtów - projekt odwodnienia
  - 40 000,00 zł
Całkowity koszt
2 692 664,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - przebudowa odcinka drogi
  - 1 622 709,00 zł

 • Projekty:
 • Ul. Szydło w m. Modlnica - budowa zatok autobusowych
  - 106 320,00 zł
 • Ul. Długa w m. Będkowice - projekt przebudowy drogi
  - 49 692,00 zł
Całkowity koszt
1 778 721,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Ul. Rogatka w m. Wierzchowie
  - 50 000,00 zł
 • Ul. Szkolna w Modlnicy - budowa oświetlenia
  - 40 000,00 zł
 • Ul. Jurajska - budowa oświetlenia
  - 30 000,00 zł
 • Pl. Norbertanek w m. Modlniczka - doświetlenie przejścia dla pieszych - FS
  - 25 000,00 zł
 • Oświetlenie uliczne - ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski - FS
 • - 20 465,40 zł
 • Ul. Swawola w m. Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 20 000,00 zł
 • Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 10 000,00 zł

 • Projekty:
 • Ul. Sportowa w m. Bębło- projekt budowy oświetlenia
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Nad Stawem - projekt oświetlenia drogi - FS
  - 17 000,00 zł
 • Ul. Szkolna w m. Modlnica - projekt oświetlenia
  - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
322 465,40 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
  - łączna kwota zadania: 3 979 602,57 zł
  - wkład własny: 905 925,79 zł
  - dofinansowanie: 3 073 676,78 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie
  - 1 000 000,00 zł
 • Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w m. Tomaszowice
  - 600 000,00 zł
 • Projekt nitki tranzytowej przesyłu ścieków z Modlniczki do sieci kanalizacyjnej Wodociągów Miasta Krakowa
  - 150 000,00 zł
 • Przejęcia sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
  - 100 000,00 zł
 • Koncepcja rekanalizacji
  - 100 000,00 zł
 • Budowa dwóch rurociągów tłocznych z terenu oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów do rzeki Prądnik
  - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
5 939 602,57 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II
  - 1 039 700,00 zł
 • Przygotowanie i wdrożenie programu "STOP SMOG"
  - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
1 059 700,00 zł
Ochrona wód

Ochrona wód

 • Zabezpieczenie skarp stawu w Czajowicach przy ul. Łokietka
  - 330 000,00 zł
 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś
  - 60 000,00 zł
 • Dofinansowanie małej retencji - Program "Złap deszcz"
  - 30 000,00 zł
Całkowity koszt
420 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów (m.in. na poszerzenie ul. Orlich Gniazd w Giebułtowie, szkołę w Wielkiej Wsi, zagospodarowanie centrum miejscowości Biały Kościół, szkołę w Modlniczce)
  - 3 830 000,00 zł
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzchowie
  - 890 000,00 zł
 • Zakup gruntów w m. Bębło
  - 370 000,00 zł
 • Budowa i doposażenie punktu bibliotecznego w m. Bębło
 • - 50 000,00 zł
 • Zakup działki w m. Wielka Wieś - FS
  - 39 664,00 zł
 • Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzchowie - FS
  - 28 384,76
 • Montaż klimatyzacji w budynku w m. Czajowice - FS
  - 25 000,00 zł
 • Zakup garażu na potrzeby OSP Bębło przy budynku komunalnym - FS
  - 24 664,00 zł
 • Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów - FS
  - 20 000,00 zł
 • Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w m. Giebułtów - przedszkole
  - 20 000,00 zł
 • Przebudowa bramy wjazdowej do działki wiejskiej w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 10 000,00 zł
 • Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego w m. Modlniczka - FS
  - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
5 317 712,76 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Przebudowa garażu remizy OSP w m. Tomaszowice
  - 700 000,00 zł
 • Rozbudowa Remizy OSP w m. Biały Kościół
  - 200 000,00 zł
 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w m. Modlnica - FS
  - 74 664,00 zł
 • Dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP w m. Tomaszowice - FS
  - 74 664,00 zł
 • Zakup sprzętu dla OSP w m. Giebułtów
  - 12 000,00 zł
Całkowity koszt
1 061 328,00 zł
Grant PFRON

Grant PFRON

 • Dostępna Wielka Wieś - grant PFRON
Całkowity koszt
40 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego w Gminie
Całkowity koszt
15 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży - Rządowy Fundusz Polski Ład - dofinansowanie
  - 1 470 000,00 zł
 • Projekt i rozbudowa SP w m. Modlnica
  - 2 000 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP w m. Wielka Wieś, SP w m. Biały Kościół, SP w m. Bębło)
  - 800 000,00 zł
 • Wyposażenie SP w m. Modlnica
  - 800 000,00 zł
 • Koncepcja, projekt i budowa SP w m. Modlniczka
  - 200 000,00 zł
 • Modernizacja SP w m. Wielka Wieś
  - 200 000,00 zł
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP w m. Biały Kościół oraz w SP w m. Modlnica
  - 185 000,00 zł
Całkowity koszt
5 655 000,00 zł
Bilblioteki

Bilblioteki

 • Zagospodarowanie centrum w m. Bębło - punkt biblioteczny
Całkowity koszt
400 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w m. Będkowice - FS
Całkowity koszt
58 013,93 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Naprawa i odświeżenie elewacji budynku, remont chodnika przy  przedszkolu w m. Biały Kościół.
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

 • Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - 3 197 478,75 zł
 • Centrum aktywności społecznej w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 1 500 000,00 zł
  - wkład własny: 825 000,00 zł
  - dofinansowanie: 675 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice
  - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
4 847 478,75 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w m. Szyce
  - 250 000,00 zł
 • Zagospodarowanie centrum w m. Tomaszowice
  - 250 000,00 zł
 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 150 000,00 zł
 • Zakup i montaż fontanny do stawu w m. Modlniczka -FS
  - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
665 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Modernizacja placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 56 072,66 zł
 • Ogrodzenie placu zabaw w m. Wierzchowie - FS
  - 12 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw w m. Giebułtów - FS
  - 5 000,00 zł
Całkowity koszt
73 072,66 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

8 585 000,00 zł

Drogi gminne

 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania: 4 300 000,00 zł
  - wkład własny: 215 000,00 zł
  - dofinansowanie: 4 085 000,00 zł
 • Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania: 3 650 000,00 zł
  - wkład własny: 182 500,00 zł
  - dofinansowanie: 3 467 500,00 zł
 • Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Łokietka w m. Czajowice
  - 100 000,00 zł

 • Projekty:
 • Ul. Krakowska w m. Modlniczka - projekt chodnika
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - projekt ciągu pieszego
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Faustyny, ul. Dworska w m. Modlniczka - projekt przebudowy drogi
  - 95 000,00 zł
 • Ul. Sportowa w m. Modlnica - przebudowa drogi
  - 60 000,00 zł
 • Ul. Podwikle w m. Giebułtów - projekt kładki nad rzeką
  - 50 000,00 zł
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka - przebudowa drogi (chodnik)
  - 30 000,00 zł
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

2 692 664,00 zł

Drogi wewnętrzne

 • Ul. Trojadyn w m. Giebułtów
  - 480 000,00 zł
 • Ul. Boczna od ul. Szkolnej - przebudowa drogi
  - 240 000,00 zł
 • Ul. Brzozowa w m. Giebułtów - przebudowa drogi do Kwietniowych Dołów
  - 225 000,00 zł
 • Ul. bez nazwy w m. Szyce - wykonanie drogi w tłuczniu
  - 200 000,00 zł
 • Ul. Brzozowa w m. Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 200 000,00 zł
 • Ul. Morska w m. Biały Kościół - przebudowa drogi
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Rajska w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi - FS
  - 54 664,00 zł
 • M. Wierzchowie - droga wokół budynku komunalnego
  - 50 000,00 zł
 • Zakup i montaż osłon z plexi zabezpieczających chodnik w tunelu ul. Krakowska w m. Modlniczka - FS
  - 10 000,00 zł
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - zakup i montaż wiaty przystankowej - FS
  - 10 000,00 zł
 • Profilowanie chodnika przy Orliku obok przedszkola w m. Modlniczka - FS
  - 5 000,00 zł

 • Projekty:
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 350 000,00 zł
 • Projekt dróg dojazdowych do kładki na DK94
  - 235 000,00 zł
 • Ul. Cegielniana w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 171 000,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Modlniczka - projekt przebudowy mostu
  - 150 000,00 zł
 • Ul. Dworska w m. Modlniczka/ul.Leśna w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 110 000,00 zł
 • Ul. Skalska w m. Prądnik Korzkiewski
  - 62 000,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Giebułtów - projekt odwodnienia
  - 40 000,00 zł
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 778 721,00 zł

Drogi powiatowe

 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - przebudowa odcinka drogi
  - 1 622 709,00 zł

 • Projekty:
 • Ul. Szydło w m. Modlnica - budowa zatok autobusowych
  - 106 320,00 zł
 • Ul. Długa w m. Będkowice - projekt przebudowy drogi
  - 49 692,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

322 465,40 zł

Oświetlenie

 • Ul. Rogatka w m. Wierzchowie
  - 50 000,00 zł
 • Ul. Szkolna w Modlnicy - budowa oświetlenia
  - 40 000,00 zł
 • Ul. Jurajska - budowa oświetlenia
  - 30 000,00 zł
 • Pl. Norbertanek w m. Modlniczka - doświetlenie przejścia dla pieszych - FS
  - 25 000,00 zł
 • Oświetlenie uliczne - ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski - FS
 • - 20 465,40 zł
 • Ul. Swawola w m. Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 20 000,00 zł
 • Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 10 000,00 zł

 • Projekty:
 • Ul. Sportowa w m. Bębło- projekt budowy oświetlenia
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Nad Stawem - projekt oświetlenia drogi - FS
  - 17 000,00 zł
 • Ul. Szkolna w m. Modlnica - projekt oświetlenia
  - 10 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Całkowity koszt

5 939 602,57 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
  - łączna kwota zadania: 3 979 602,57 zł
  - wkład własny: 905 925,79 zł
  - dofinansowanie: 3 073 676,78 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie
  - 1 000 000,00 zł
 • Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w m. Tomaszowice
  - 600 000,00 zł
 • Projekt nitki tranzytowej przesyłu ścieków z Modlniczki do sieci kanalizacyjnej Wodociągów Miasta Krakowa
  - 150 000,00 zł
 • Przejęcia sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
  - 100 000,00 zł
 • Koncepcja rekanalizacji
  - 100 000,00 zł
 • Budowa dwóch rurociągów tłocznych z terenu oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów do rzeki Prądnik
  - 10 000,00 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

1 059 700,00 zł

Ochrona powietrza

 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II
  - 1 039 700,00 zł
 • Przygotowanie i wdrożenie programu "STOP SMOG"
  - 20 000,00 zł
Ochrona wód

Całkowity koszt

420 000,00 zł

Ochrona wód

 • Zabezpieczenie skarp stawu w Czajowicach przy ul. Łokietka
  - 330 000,00 zł
 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś
  - 60 000,00 zł
 • Dofinansowanie małej retencji - Program "Złap deszcz"
  - 30 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

5 317 712,76 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów (m.in. na poszerzenie ul. Orlich Gniazd w Giebułtowie, szkołę w Wielkiej Wsi, zagospodarowanie centrum miejscowości Biały Kościół, szkołę w Modlniczce)
  - 3 830 000,00 zł
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzchowie
  - 890 000,00 zł
 • Zakup gruntów w m. Bębło
  - 370 000,00 zł
 • Budowa i doposażenie punktu bibliotecznego w m. Bębło
 • - 50 000,00 zł
 • Zakup działki w m. Wielka Wieś - FS
  - 39 664,00 zł
 • Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzchowie - FS
  - 28 384,76
 • Montaż klimatyzacji w budynku w m. Czajowice - FS
  - 25 000,00 zł
 • Zakup garażu na potrzeby OSP Bębło przy budynku komunalnym - FS
  - 24 664,00 zł
 • Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów - FS
  - 20 000,00 zł
 • Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w m. Giebułtów - przedszkole
  - 20 000,00 zł
 • Przebudowa bramy wjazdowej do działki wiejskiej w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 10 000,00 zł
 • Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego w m. Modlniczka - FS
  - 10 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

1 061 328,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Przebudowa garażu remizy OSP w m. Tomaszowice
  - 700 000,00 zł
 • Rozbudowa Remizy OSP w m. Biały Kościół
  - 200 000,00 zł
 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w m. Modlnica - FS
  - 74 664,00 zł
 • Dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP w m. Tomaszowice - FS
  - 74 664,00 zł
 • Zakup sprzętu dla OSP w m. Giebułtów
  - 12 000,00 zł
Grant PFRON

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Grant PFRON

 • Dostępna Wielka Wieś - grant PFRON
Monitoring

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Monitoring

 • Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego w Gminie
Oświata i kultura
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

5 655 000,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży - Rządowy Fundusz Polski Ład - dofinansowanie
  - 1 470 000,00 zł
 • Projekt i rozbudowa SP w m. Modlnica
  - 2 000 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP w m. Wielka Wieś, SP w m. Biały Kościół, SP w m. Bębło)
  - 800 000,00 zł
 • Wyposażenie SP w m. Modlnica
  - 800 000,00 zł
 • Koncepcja, projekt i budowa SP w m. Modlniczka
  - 200 000,00 zł
 • Modernizacja SP w m. Wielka Wieś
  - 200 000,00 zł
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP w m. Biały Kościół oraz w SP w m. Modlnica
  - 185 000,00 zł
Bilblioteki

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Bilblioteki

 • Zagospodarowanie centrum w m. Bębło - punkt biblioteczny
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

58 013,93 zł

Ochrona zabytków

 • Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w m. Będkowice - FS
Przedszkola

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Przedszkola

 • Naprawa i odświeżenie elewacji budynku, remont chodnika przy  przedszkolu w m. Biały Kościół.
Sport
Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

Całkowity koszt

4 847 478,75 zł

Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

 • Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - 3 197 478,75 zł
 • Centrum aktywności społecznej w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 1 500 000,00 zł
  - wkład własny: 825 000,00 zł
  - dofinansowanie: 675 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice
  - 150 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

665 000,00 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w m. Szyce
  - 250 000,00 zł
 • Zagospodarowanie centrum w m. Tomaszowice
  - 250 000,00 zł
 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 150 000,00 zł
 • Zakup i montaż fontanny do stawu w m. Modlniczka -FS
  - 15 000,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

73 072,66 zł

Place zabaw

 • Modernizacja placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 56 072,66 zł
 • Ogrodzenie placu zabaw w m. Wierzchowie - FS
  - 12 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw w m. Giebułtów - FS
  - 5 000,00 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Wielkiej Wsi zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

789 123,81 zł

Łączna kwota środków przeznaczonych na inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Wielka Wieś w 2023 roku. 

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Bębło

 • Budowa i doposażenie punktu bibliotecznego w m. Bębło.
 • Zakup garażu na potrzeby OSP przy budynku komunalnym.

Całkowity koszt

58 013,93 zł

Będkowice

 • Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w m. Będkowice.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Biały Kościół

 • Doposażenie OSP Biały Kościół.
 • Ul. Rajska w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi.

Całkowity koszt

63 539,06 zł

Czajowice

 • Ul. Nad Stawem - projekt oświetlenia drogi.
 • Montaż klimatyzacji w budynku w m. Czajowice.
 • Zakup sprzętu dla OSP.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Giebułtów

 • Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym przy ul. Orlich Gniazd.
 • Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów.
 • Doposażenie placu zabaw.
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - zakup i montaż wiaty przystankowej.
 • Modernizacja boiska sportowego.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Modlnica

 • Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Modlniczka

 • Zakup i montaż fontanny do stawu.
 • Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego.
 • Pl. Norbertanek w m. Modlniczka - doświetlenie przejścia dla pieszych.
 • Zakup i montaż osłon z plexi zabezpieczających chodnik w tunelu ul. Krakowska.
 • Profilowanie chodnika przy Orliku obok przedszkola.
 • Zabezpieczenie muru przy parkingu obok szkoły.
 • Wymiana okien w budynku komunalnym.

Całkowity koszt

35 465,40 zł

Prądnik Korzkiewski

 • Przebudowa bramy wjazdowej na działkę wiejską.
 • Zakup znaków drogowych.
 • Oświetlenie uliczne - ul. Ojcowska.

Całkowity koszt

56 072,66 zł

Szyce

 • Modernizacja placu zabaw.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Tomaszowice

 • Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Wielka Wieś

 • Doposażenie budynku komunalnego w m. Wielka Wieś - ul. Krakowska 51.
 • Zakup umundurowania dla OSP.
 • Zakup lustra drogowego dla wsi Wielka Wieś.
 • Zakup działki w m. Wielka Wieś.

Całkowity koszt

53 384,76 zł

Wierzchowie

 • Doposażenie budynku wielofunkcyjnego.
 • Ogrodzenie placu zabaw w m. Wierzchowie.
 • Prace porządkowe.
 • Remont kapliczki w m. Wierzchowie.
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wielka Wieś rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
24 216 556,00 zł
Prognoza
100%
26 907 284,44 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Wielkiej Wsi?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Zachęcamy Was i prosimy o meldowanie się na terenie gminy.

Płacąc podatki i będąc zameldowanym Masz realny wpływ na działania realizowane w Twojej „Małej Ojczyźnie”.

Obecnie na terenie Gminy Wielka Wieś mieszka ok. 2.5 tys. niezameldowanych osób, co niekorzystnie wpływa na nasz budżet.

Gdyby każda osoba mieszkająca była zameldowana na terenie Gminy to Janosikowe tj. (pieniądze, które Gmina musi oddać do budżetu państwa za 2023 r.) byłoby niższe o 1 250 000,00 zł.

Równie ważne jest płacenie podatków w Gminie, 1 rozliczenie PIT to średnio 2 900,00 zł dochodu do budżetu naszej gminy.

Dlatego pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wielką Wieś.

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.