Wielka Wieś

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wielka Wieś
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 898
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
107 495 259,51 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.53%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
24 216 556 zł
22.53%
CIT
3 822 828 zł
3.56%
Dotacje
8 447 096,69 zł
7.86%
Subwencje
14 545 206 zł
13.53%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 676 502,56 zł
12.72%
Podatki od nieruchomości
23 100 000 zł
21.49%
Pozostałe dochody
19 687 070,26 zł
18.31%

Oficjalnie wg. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Wielka Wieś mieszka 15 898 osób. 
(stan na dzień 27.12.2022 r.)

Natomiast wg. danych GUS
 w naszej gminie mieszkają 
15 777 osoby. (stan na dzień 31.12.2021r.) 


W Gminie Wielka Wieś mieszka 13 685 osób zameldowanych na pobyt stały, 325 osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz 136 osób czasowo wymeldowanych. 
(stan na dzień 23.12.2022r.) 


02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
124 862 430,51 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
38 357 694,40 zł
stanowią 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
38 357 694,40 zł
Wydatki bieżące
69%
86 504 736,11 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
44 144 111,09 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 731 962,61 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
17 360 780,46 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 985 736,76 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 234 595,20 zł
Rodzina
całkowity koszt
4 613 967,96 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 843 570,72 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
3 322 908,91 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 056 964,50 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 022 821,93 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 150 390,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 186 500,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
806 682,06 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
543 050,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
658 388,31 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wielka Wieś w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
38 357 694,40 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
29.6%
Infrastruktura
19.54%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
17.4%
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
17.26%
Oświata i kultura
16.2%
Sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 352 845,86 zł
7 494 322,44 zł
6 675 001,76 zł
6 622 452,93 zł
6 213 071,41 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania: 1 811 745,46 zł
  - wkład własny: 205 000,00 zł
  - dofinansowanie: 1 606 745,46 zł 
 • Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania:  2 636 250,00 zł
  - wkład własny: 902 500,00 zł
  - dofinansowanie: 1 733 750,00 zł 
 • Modernizacja dróg gminnych w roku 2023
  - 1 000 000,00 zł 
 • Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Łokietka w m. Czajowice
  - 100 000,00 zł 

 •  Projekty:
 • Ul. Krakowska w m. Modlniczka -  projekt chodnika
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - projekt ciągu pieszego
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Faustyny, ul. Dworska w m. Modlniczka - projekt przebudowy drogi
  - 95 000,00 zł 
 • Ul. Sportowa w m. Modlnica - przebudowa drogi
  - 60 000,00 zł
 • Ul. Podwikle w m. Giebułtów - projekt kładki nad rzeką
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka - przebudowa drogi (chodnik)
  - 30 000,00 zł 
Całkowity koszt
6 082 995,46 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Ul. Trojadyn w m. Giebułtów
  - 480 000,00 zł 
 • Ul. boczna od ul. Szkolnej - przebudowa drogi
  - 240 000,00 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Giebułtów - przebudowa drogi do Kwietniowych Dołów
  - 225 000,00 zł 
 • Ul. bez nazwy  w m. Szyce - wykonanie drogi w tłuczniu
  - 200 000,00 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 200 000,00 zł 
 • Ul. Morska w m. Biały Kościół - przebudowa drogi
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka- wykonanie  peronu autobusoweg
  - 64 000,00 zł 
 • Ul. Rajska w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi - FS
  - 54 664,00 zł 
 • M. Wierzchowie - droga wokół budynku komunalnego
  - 50 000,00 zł 
 • Zakup i montaż osłon z plexi zabezpieczających chodnik w tunelu ul. Krakowska w m. Modlniczka - FS
  - 10 000,00 zł 
 • Ul. Orlich Gniazd Giebułtów zakup i montaż wiaty przystankowej FS
  - 10 000,00 zł 
 • Profilowanie chodnika przy Orliku obok przedszkola w m. Modlniczka - FS
  - 5 000,00 zł

 • Projekty:
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 350 000,00 zł 
 • Projekt dróg dojazdowych do kładki na DK94
  - 235 000,00 zł 
 • Ul. Cegielniana w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 171 000,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Modlniczka - projekt przebudowy mostu
  - 150 000,00 zł
 • Ul. Dworska w m. Modlniczka/ul.Leśna w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 110 000,00 zł
 • Ul. Skalska w m. Prądnik Korzkiewski
  - 62 000,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Giebułtów - projekt odwodnienia
  - 40 000,00 zł 
 • Ul.Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 12 000,00 zł 
Całkowity koszt
2 768 664,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - budowa ciągu pieszego (II etap)
  - 800 000,00 zł 
 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - przebudowa odcinka drogi
  - 1 152 709,00 zł 
 • Ul. Kasztanowa w m. Modlniczka - budowa oświetlenia przejścia dla pieszych
  - 20 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Ul. Szydło w m. Modlnica - budowa zatok autobusowych
  - 106 320,00 zł 
 • Ul. Długa w m. Będkowice - projekt przebudowy drogi
  - 49 692,00 zł 
 • Ul. Wierzchowska w m. Biały Kościół
  - 50 000,00 zł 
Całkowity koszt
2 178 721,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Ul. Rogatka w m. Wierzchowie
  - 50 000,00 zł
 • Ul. Szkolna w Modlnicy - budowa oświetlenia
  - 40 000,00 zł
 • Ul. Jurajska - budowa oświetlenia
  - 30 000,00 zł
 • Pl. Norbertanek w m. Modlniczka - doświetlenie przejścia dla pieszych - FS
  - 25 000,00 zł
 • Oświetlenie uliczne - ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski - FS
 • - 20 465,40 zł
 • Ul. Swawola w m. Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 20 000,00 zł
 • Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 10 000,00 zł

 • Projekty:
 • Ul. Sportowa w m. Bębło- projekt budowy oświetlenia
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Nad Stawem - projekt oświetlenia drogi - FS
  - 17 000,00 zł
 • Ul. Szkolna w m. Modlnica - projekt oświetlenia
  - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
322 465,40 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
  - łączna kwota zadania: 3 780 622,44 zł
  - wkład własny: 244 000,00  zł
  - dofinansowanie: 3 780 622,44 zł 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie
  - 1 000 000,00 zł
 • Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w m. Tomaszowice
  - 600 000,00 zł 
 • Projekt nitki tranzytowej przesyłu ścieków z Modlniczki do sieci kanalizacyjnej Wodociągów Miasta Krakowa
  - 150 000,00 zł 
 • Przejęcia sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
  - 100 000,00 zł 
 • Koncepcja rekanalizacji
  - 100 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
  - 30 000,00 zł 
 • Budowa dwóch rurociągów tłocznych z terenu oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów do rzeki Prądnik
  - 10 000,00 zł 
Całkowity koszt
6 014 622,44 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II
  - 1 039 700,00 zł
 • Przygotowanie i wdrożenie programu "STOP SMOG"
  - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
1 059 700,00 zł
Ochrona wód

Ochrona wód

 • Zabezpieczenie skarp stawu w Czajowicach przy ul. Łokietka
  - 330 000,00 zł
 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś
  - 60 000,00 zł
 • Dofinansowanie małej retencji - Program "Złap deszcz"
  - 30 000,00 zł
Całkowity koszt
420 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów (m.in. poszerzenie ul. Orlich Gniazd w Giebułtowie, szkoła w Wielkiej Wsi, zagospodarowanie centrum miejscowości Biały Kościół, szkoła Modlniczka)
  - 3 830 000,00 zł
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzchowie
  - 1 016 700,00 zł 
 • Zakup gruntów w m. Bębło
  - 370 000,00 zł
 • Kontynuacja budowy budynku wielofunkcyjnego w m. Bębło
  - 50 000,00 zł
 • Zakup działki w m. Wielka Wieś - FS
  - 39 664,00 zł
 • Montaż klimatyzacji na parterze budynku wielofunkcyjnego w m. Szyce
  - 35 000,00 zł 
 • Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzchowie - FS
  - 28 384,76
 • Montaż klimatyzacji w budynku w m. Czajowice - FS
  - 25 000,00 zł
 • Zakup garażu na potrzeby OSP Bębło przy budynku komunalnym - FS
  - 24 664,00 zł 
 • Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów - FS
  - 20 000,00 zł
 • Zakup i montaż fontanny do stawu w m. Modlniczka - FS
  - 15 000,00 zł 
 • Przebudowa bramy wjazdowej do działki wiejskiej w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 10 000,00 zł 
 • Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego w m. Modlniczka - FS
  - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
5 474 412,76 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Przebudowa garażu remizy OSP w m. Tomaszowice
  - 771 000,00 zł
 • Rozbudowa Remizy OSP w m. Biały Kościół
  - 200 000,00 zł
 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w m. Modlnica - FS
  - 74 664,00 zł
 • Dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP w m. Tomaszowice - FS
  - 74 664,00 zł
 • Zakup sprzętu dla OSP w m. Giebułtów
  - 12 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne z dotyczące zarządzania kryzysowego
  - 10 520,00 zł 
Całkowity koszt
1 142 848,00 zł
Grant PFRON

Grant PFRON

 • Dostępna Wielka Wieś - grant PFRON
Całkowity koszt
42 741,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego w Gminie
Całkowity koszt
15 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży - Rządowy Fundusz Polski Ład - dofinansowanie
  - 1 344 021,00 zł 
 • Projekt i rozbudowa SP w m. Modlnica
  - 2 321 000,00 zł 
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP w m. Wielka Wieś, SP w m. Biały Kościół, SP wm. Bębło)
  - 808 500,00 zł 
 • Wyposażenie SP w m. Modlnica
  - 700 000,00 zł
 • Koncepcja, projekt i budowa SP w m. Modlniczka
  - 200 000,00 zł 
 • Modernizacja SP w m. Wielka Wieś
  - 200 000,00 zł 
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP w m. Biały Kościół oraz w SP w m. Modlnica
  - 189 110,00 zł 
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych
  - 15 000,00 zł 
Całkowity koszt
5 777 631,00 zł
Bilblioteki

Bilblioteki

 • Zagospodarowanie centrum w m. Bębło - punkt biblioteczny
Całkowity koszt
756 808,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w m. Będkowice - FS
Całkowity koszt
58 013,93 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Naprawa i odświeżenie elewacji budynku, remont chodnika przy  przedszkolu w m. Biały Kościół.
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

 • Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - 3 307 998,75 zł 
 • Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Wielka Wieś - MIRS
  - łączna kwota zadania: 324 500,00 zł
  - wkład własny: 165 920,00 zł
  - dofinansowanie: 158 580,00 zł 
 • Centrum aktywności społecznej w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład 
  - 1 725 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice
  - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
5 507 498,75 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w m. Szyce
  - 250 000,00 zł
 • Zagospodarowanie centrum w m. Tomaszowice
  - 237 000,00 zł
 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 145 500,00 zł
Całkowity koszt
632 500,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Modernizacja placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 56 072,66 zł
 • Ogrodzenie placu zabaw w m. Wierzchowie - FS
  - 12 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw w m. Giebułtów - FS
  - 5 000,00 zł
Całkowity koszt
73 072,66 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

6 082 995,46 zł

Drogi gminne

 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania: 1 811 745,46 zł
  - wkład własny: 205 000,00 zł
  - dofinansowanie: 1 606 745,46 zł 
 • Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania:  2 636 250,00 zł
  - wkład własny: 902 500,00 zł
  - dofinansowanie: 1 733 750,00 zł 
 • Modernizacja dróg gminnych w roku 2023
  - 1 000 000,00 zł 
 • Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Łokietka w m. Czajowice
  - 100 000,00 zł 

 •  Projekty:
 • Ul. Krakowska w m. Modlniczka -  projekt chodnika
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - projekt ciągu pieszego
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Faustyny, ul. Dworska w m. Modlniczka - projekt przebudowy drogi
  - 95 000,00 zł 
 • Ul. Sportowa w m. Modlnica - przebudowa drogi
  - 60 000,00 zł
 • Ul. Podwikle w m. Giebułtów - projekt kładki nad rzeką
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka - przebudowa drogi (chodnik)
  - 30 000,00 zł 
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

2 768 664,00 zł

Drogi wewnętrzne

 • Ul. Trojadyn w m. Giebułtów
  - 480 000,00 zł 
 • Ul. boczna od ul. Szkolnej - przebudowa drogi
  - 240 000,00 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Giebułtów - przebudowa drogi do Kwietniowych Dołów
  - 225 000,00 zł 
 • Ul. bez nazwy  w m. Szyce - wykonanie drogi w tłuczniu
  - 200 000,00 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 200 000,00 zł 
 • Ul. Morska w m. Biały Kościół - przebudowa drogi
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka- wykonanie  peronu autobusoweg
  - 64 000,00 zł 
 • Ul. Rajska w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi - FS
  - 54 664,00 zł 
 • M. Wierzchowie - droga wokół budynku komunalnego
  - 50 000,00 zł 
 • Zakup i montaż osłon z plexi zabezpieczających chodnik w tunelu ul. Krakowska w m. Modlniczka - FS
  - 10 000,00 zł 
 • Ul. Orlich Gniazd Giebułtów zakup i montaż wiaty przystankowej FS
  - 10 000,00 zł 
 • Profilowanie chodnika przy Orliku obok przedszkola w m. Modlniczka - FS
  - 5 000,00 zł

 • Projekty:
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 350 000,00 zł 
 • Projekt dróg dojazdowych do kładki na DK94
  - 235 000,00 zł 
 • Ul. Cegielniana w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 171 000,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Modlniczka - projekt przebudowy mostu
  - 150 000,00 zł
 • Ul. Dworska w m. Modlniczka/ul.Leśna w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 110 000,00 zł
 • Ul. Skalska w m. Prądnik Korzkiewski
  - 62 000,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Giebułtów - projekt odwodnienia
  - 40 000,00 zł 
 • Ul.Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 12 000,00 zł 
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

2 178 721,00 zł

Drogi powiatowe

 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - budowa ciągu pieszego (II etap)
  - 800 000,00 zł 
 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - przebudowa odcinka drogi
  - 1 152 709,00 zł 
 • Ul. Kasztanowa w m. Modlniczka - budowa oświetlenia przejścia dla pieszych
  - 20 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Ul. Szydło w m. Modlnica - budowa zatok autobusowych
  - 106 320,00 zł 
 • Ul. Długa w m. Będkowice - projekt przebudowy drogi
  - 49 692,00 zł 
 • Ul. Wierzchowska w m. Biały Kościół
  - 50 000,00 zł 
Oświetlenie

Całkowity koszt

322 465,40 zł

Oświetlenie

 • Ul. Rogatka w m. Wierzchowie
  - 50 000,00 zł
 • Ul. Szkolna w Modlnicy - budowa oświetlenia
  - 40 000,00 zł
 • Ul. Jurajska - budowa oświetlenia
  - 30 000,00 zł
 • Pl. Norbertanek w m. Modlniczka - doświetlenie przejścia dla pieszych - FS
  - 25 000,00 zł
 • Oświetlenie uliczne - ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski - FS
 • - 20 465,40 zł
 • Ul. Swawola w m. Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 20 000,00 zł
 • Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 10 000,00 zł

 • Projekty:
 • Ul. Sportowa w m. Bębło- projekt budowy oświetlenia
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Nad Stawem - projekt oświetlenia drogi - FS
  - 17 000,00 zł
 • Ul. Szkolna w m. Modlnica - projekt oświetlenia
  - 10 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Całkowity koszt

6 014 622,44 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
  - łączna kwota zadania: 3 780 622,44 zł
  - wkład własny: 244 000,00  zł
  - dofinansowanie: 3 780 622,44 zł 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie
  - 1 000 000,00 zł
 • Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w m. Tomaszowice
  - 600 000,00 zł 
 • Projekt nitki tranzytowej przesyłu ścieków z Modlniczki do sieci kanalizacyjnej Wodociągów Miasta Krakowa
  - 150 000,00 zł 
 • Przejęcia sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
  - 100 000,00 zł 
 • Koncepcja rekanalizacji
  - 100 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
  - 30 000,00 zł 
 • Budowa dwóch rurociągów tłocznych z terenu oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów do rzeki Prądnik
  - 10 000,00 zł 
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

1 059 700,00 zł

Ochrona powietrza

 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II
  - 1 039 700,00 zł
 • Przygotowanie i wdrożenie programu "STOP SMOG"
  - 20 000,00 zł
Ochrona wód

Całkowity koszt

420 000,00 zł

Ochrona wód

 • Zabezpieczenie skarp stawu w Czajowicach przy ul. Łokietka
  - 330 000,00 zł
 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś
  - 60 000,00 zł
 • Dofinansowanie małej retencji - Program "Złap deszcz"
  - 30 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

5 474 412,76 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów (m.in. poszerzenie ul. Orlich Gniazd w Giebułtowie, szkoła w Wielkiej Wsi, zagospodarowanie centrum miejscowości Biały Kościół, szkoła Modlniczka)
  - 3 830 000,00 zł
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzchowie
  - 1 016 700,00 zł 
 • Zakup gruntów w m. Bębło
  - 370 000,00 zł
 • Kontynuacja budowy budynku wielofunkcyjnego w m. Bębło
  - 50 000,00 zł
 • Zakup działki w m. Wielka Wieś - FS
  - 39 664,00 zł
 • Montaż klimatyzacji na parterze budynku wielofunkcyjnego w m. Szyce
  - 35 000,00 zł 
 • Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzchowie - FS
  - 28 384,76
 • Montaż klimatyzacji w budynku w m. Czajowice - FS
  - 25 000,00 zł
 • Zakup garażu na potrzeby OSP Bębło przy budynku komunalnym - FS
  - 24 664,00 zł 
 • Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów - FS
  - 20 000,00 zł
 • Zakup i montaż fontanny do stawu w m. Modlniczka - FS
  - 15 000,00 zł 
 • Przebudowa bramy wjazdowej do działki wiejskiej w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 10 000,00 zł 
 • Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego w m. Modlniczka - FS
  - 10 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

1 142 848,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Przebudowa garażu remizy OSP w m. Tomaszowice
  - 771 000,00 zł
 • Rozbudowa Remizy OSP w m. Biały Kościół
  - 200 000,00 zł
 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w m. Modlnica - FS
  - 74 664,00 zł
 • Dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP w m. Tomaszowice - FS
  - 74 664,00 zł
 • Zakup sprzętu dla OSP w m. Giebułtów
  - 12 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne z dotyczące zarządzania kryzysowego
  - 10 520,00 zł 
Grant PFRON

Całkowity koszt

42 741,00 zł

Grant PFRON

 • Dostępna Wielka Wieś - grant PFRON
Monitoring

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Monitoring

 • Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego w Gminie
Oświata i kultura
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

5 777 631,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży - Rządowy Fundusz Polski Ład - dofinansowanie
  - 1 344 021,00 zł 
 • Projekt i rozbudowa SP w m. Modlnica
  - 2 321 000,00 zł 
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP w m. Wielka Wieś, SP w m. Biały Kościół, SP wm. Bębło)
  - 808 500,00 zł 
 • Wyposażenie SP w m. Modlnica
  - 700 000,00 zł
 • Koncepcja, projekt i budowa SP w m. Modlniczka
  - 200 000,00 zł 
 • Modernizacja SP w m. Wielka Wieś
  - 200 000,00 zł 
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP w m. Biały Kościół oraz w SP w m. Modlnica
  - 189 110,00 zł 
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych
  - 15 000,00 zł 
Bilblioteki

Całkowity koszt

756 808,00 zł

Bilblioteki

 • Zagospodarowanie centrum w m. Bębło - punkt biblioteczny
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

58 013,93 zł

Ochrona zabytków

 • Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w m. Będkowice - FS
Przedszkola

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Przedszkola

 • Naprawa i odświeżenie elewacji budynku, remont chodnika przy  przedszkolu w m. Biały Kościół.
Sport
Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

Całkowity koszt

5 507 498,75 zł

Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

 • Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - 3 307 998,75 zł 
 • Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Wielka Wieś - MIRS
  - łączna kwota zadania: 324 500,00 zł
  - wkład własny: 165 920,00 zł
  - dofinansowanie: 158 580,00 zł 
 • Centrum aktywności społecznej w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład 
  - 1 725 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice
  - 150 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

632 500,00 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w m. Szyce
  - 250 000,00 zł
 • Zagospodarowanie centrum w m. Tomaszowice
  - 237 000,00 zł
 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 145 500,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

73 072,66 zł

Place zabaw

 • Modernizacja placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 56 072,66 zł
 • Ogrodzenie placu zabaw w m. Wierzchowie - FS
  - 12 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw w m. Giebułtów - FS
  - 5 000,00 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Wielkiej Wsi zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

789 123,81 zł

Łączna kwota środków przeznaczonych na inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Wielka Wieś w 2023 roku. 

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Bębło

 • Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy.
 • Zakup garażu na potrzeby OSP przy budynku komunalnym.

Całkowity koszt

58 013,93 zł

Będkowice

 • Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w m. Będkowice.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Biały Kościół

 • Doposażenie OSP Biały Kościół.
 • Ul. Rajska w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi.

Całkowity koszt

63 539,06 zł

Czajowice

 • Ul. Nad Stawem - projekt oświetlenia drogi.
 • Montaż klimatyzacji w budynku w m. Czajowice.
 • Zakup sprzętu dla OSP.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Giebułtów

 • Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym przy ul. Orlich Gniazd.
 • Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów.
 • Doposażenie placu zabaw.
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - zakup i montaż wiaty przystankowej.
 • Modernizacja boiska sportowego.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Modlnica

 • Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Modlniczka

 • Zakup i montaż fontanny do stawu.
 • Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego.
 • Pl. Norbertanek w m. Modlniczka - doświetlenie przejścia dla pieszych.
 • Zakup i montaż osłon z plexi zabezpieczających chodnik w tunelu ul. Krakowska.
 • Profilowanie chodnika przy Orliku obok przedszkola.
 • Zabezpieczenie muru przy parkingu obok szkoły.
 • Wymiana okien w budynku komunalnym.

Całkowity koszt

35 465,40 zł

Prądnik Korzkiewski

 • Przebudowa bramy wjazdowej na działkę wiejską.
 • Zakup znaków drogowych.
 • Oświetlenie uliczne - ul. Ojcowska.

Całkowity koszt

56 072,66 zł

Szyce

 • Modernizacja placu zabaw.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Tomaszowice

 • Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Wielka Wieś

 • Doposażenie budynku komunalnego w m. Wielka Wieś - ul. Krakowska 51.
 • Zakup umundurowania dla OSP.
 • Zakup lustra drogowego dla wsi Wielka Wieś.
 • Zakup działki w m. Wielka Wieś.

Całkowity koszt

53 384,76 zł

Wierzchowie

 • Doposażenie budynku wielofunkcyjnego.
 • Ogrodzenie placu zabaw w m. Wierzchowie.
 • Prace porządkowe.
 • Remont kapliczki w m. Wierzchowie.
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wielka Wieś rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
24 216 556,00 zł
Prognoza
100%
26 907 284,44 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Wielkiej Wsi?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Zachęcamy Was i prosimy o meldowanie się na terenie gminy.

Płacąc podatki i będąc zameldowanym Masz realny wpływ na działania realizowane w Twojej „Małej Ojczyźnie”.

Obecnie na terenie Gminy Wielka Wieś mieszka ok. 2.5 tys. niezameldowanych osób, co niekorzystnie wpływa na nasz budżet.

Gdyby każda osoba mieszkająca była zameldowana na terenie Gminy to Janosikowe tj. (pieniądze, które Gmina musi oddać do budżetu państwa za 2023 r.) byłoby niższe o 1 250 000,00 zł.

Równie ważne jest płacenie podatków w Gminie, 1 rozliczenie PIT to średnio 2 900,00 zł dochodu do budżetu naszej gminy.

Dlatego pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wielką Wieś.

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.