Wielka Wieś

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Wielka Wieś.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
15 898
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
114 354 712,69 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
21.18%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
24 216 556 zł
21.18%
CIT
3 822 828 zł
3.34%
Dotacje
7 409 224,30 zł
6.48%
Subwencje
14 762 923 zł
12.91%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 932 458,50 zł
11.31%
Podatki od nieruchomości
23 861 517,55 zł
20.87%
Pozostałe dochody
27 349 205,34 zł
23.92%

Oficjalnie wg. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Wielka Wieś mieszka 15 898 osób. 
(stan na dzień 27.12.2022 r.)

Natomiast wg. danych GUS
 w naszej gminie mieszkają 
15 777 osoby. (stan na dzień 31.12.2021r.) 


W Gminie Wielka Wieś mieszka 13 685 osób zameldowanych na pobyt stały, 325 osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz 136 osób czasowo wymeldowanych. 
(stan na dzień 23.12.2022r.) 


02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2023 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
121 132 046,96 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
37 504 811,54 zł
stanowiły 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
37 504 811,54 zł
Wydatki bieżące
69%
83 627 235,42 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
41 964 672,21 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
18 848 509,10 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
17 032 713,48 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 782 671,44 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 351 241,41 zł
Rodzina
całkowity koszt
4 357 695,96 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 650 541,63 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
3 728 835,64 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 955 859,20 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 783 801,85 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 487 035,94 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 250 390,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
994 860,52 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
575 026,98 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
504 040,54 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
391 674,75 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
472 476,31 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wielka Wieś w 2023 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
37 504 811,54 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
27.55%
Infrastruktura
22.25%
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
17.18%
Sport
16.55%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
16.46%
Oświata i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
10 333 678,48 zł
8 346 003,54 zł
6 443 294,20 zł
6 208 776,00 zł
6 173 059,32 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania:  2 925 089,47 zł
  - wkład własny: 1 191 339,48 zł
  - dofinansowanie: 1 733 749,99 zł 
 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania: 1 998 934,13 zł
  - wkład własny: 199 007,10 zł
  - dofinansowanie: 1 799 927,03 zł 
 • Ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski - remont drogi
  - 281 841,95 zł 
 • Ul. Brzozowa w Giebułtowie - modernizacja drogi
  - 99 983,00 zł
 • Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych
  - 99 876,00 zł 
 • Ul. Krakowska w m. Modlniczka- przebudowa drogi z budową chodnika od tunelu do ul. Faustyny
  - 95 940,00 zł 
 • Ul. Krakowska i ul. Słowiańska w m. Modlniczka - budowa doświetlenia przejść dla pieszych
  - 88 560,00 zł
 • Ul. Łokietka w m. Czajowice - odwodnienie
  - 85 168,12 zł 
 • Ul. Faustyny i ul. Dworska w m. Modlniczka - przebudowa drogi
  - 71 419,95 zł       
 • Ul. Wąwozowa w m. Wierzchowie - modernizacja drogi
  - 67 736,03 zł 
 • Ul. Kościelna w m. Modlnica - oświetlenie przejścia dla pieszych
  - 36 900,00 zł 
 • Ul. Boczna od ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi
  - 36 293,00 zł
 • Odwodnienie wokół budynku przedszkola w m. Modlniczka
  - 29 838,57 zł  
 • Ul. Krakowska w m. Modlnica,  ul. Ujazdowska w m. Tomaszowice -  zmiana organizacji ruchu - oznakowanie poziome
  - 20 910, 00 zł 
 • Droga gminna 601447K w m. Giebułtów (kładka) - rozbudowa
  - 875,66
Całkowity koszt
6 629 344,23 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Ul. Trojadyn w m. Giebułtów
  - 634 980,00 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Giebułtów - przebudowa drogi do Kwietniowych Dołów
  - 288 492,74 zł 
 • Ul. Nad Potokiem w m. Modlniczka - remont drogi
  - 213 255,68 zł 
 • Ul. Szlachecka w m. Wielka Wieś - remont drogi
  - 205 833,80 zł
 • Ul. bez nazwy  w m. Szyce - wykonanie drogi w tłuczniu
  - 159 630,29 zł
 • Ul. Brzozowa w m. Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 155 379,75 zł 
 • Ul. Różana w m. Tomaszowice - modernizacja drogi
  - 149 980,05 zł 
 • Ul. Hermana w m. Giebułtów - remont nakładki z poszerzeniem pobocza
  - 139 321,85 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Będkowice - nakładka tłuczniowa
  - 100 110,49 zł 
 • Ul. Wąwozowa w m. Wierzchowie - remont drogi (płyty betonowe)
  - 89 417,20 zł 
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka- wykonanie  peronu autobusowego
  - 63 189,65 zł  
 • Ul. boczna od ul. Szkolnej - przebudowa drogi
  - 61 696,28 zł 
 • Ul. Rajska w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi - FS
  - 54 660,09 zł 
 • M. Wierzchowie - droga wokół budynku komunalnego
  - 41 829,70 zł 
 • Ul. bez bazwy (boczna od ul. Łąkowej) - wykonanie nawierzchni drogi
  - 35 895,00 zł 
 • Os. Krakowskie Przedmieście - utwardzenie terenu
  - 32 986,24 zł
 • Ul. Orlich Gniazd Giebułtów zakup i montaż wiaty przystankowej FS
  - 10 000,00 zł  
 • Ul. Judyty w m. Giebułtów - zmiana organizacji ruchu
  - 2 287,80 zł 


 • Projekty:
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 280 440,00 zł 
Całkowity koszt
2 719 386,61 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - przebudowa odcinka drogi
  - 744 910,17 zł 
 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - budowa ciągu pieszego (II etap)
  - 384 891,42 zł 
 • Wykonanie peronu autobusowego przy drodze powiatowej 2130K
  - 31 980,00 zł 
Całkowity koszt
1 161 781,59 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Ul. Swawola w m. Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 144 494,00 zł 
 • Ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski
  - 61 083,60 zł 
 • Ul. Rogatka w m. Wierzchowie
  - 47 404,20 zł 
 • Ul. Nad Stawem w m. Czajowice - budowa oświeltlenia ulicznego
  - 36 228,00 zł 
 • Ul. Jurajska - budowa oświetlenia
  - 29 028,00 zł
 • Ul. Słoneczna w m. Modlniczka - projekt i budowa oświetenia ulicznego
  - 25 000,00 zł 
 • Pl. Norbertanek w m. Modlniczka - doświetlenie przejścia dla pieszych - FS
  - 24 464,70 zł 
 • Oświetlenie uliczne - ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 20 465,40 zł 
 • Ul. Szkolna w m. Modlnica - budowa oświetlenia
  - 14 760,00 zł
 • Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 9 225,00 zł 


 • Projekty:
 • Ul. Sportowa w m. Bębło- projekt budowy oświetlenia
  - 62 398,00
 • Ul. Nad Stawem - projekt oświetlenia drogi - FS
  - 29 000,00 zł 
 • Ul. Szkolna w m. Modlnica - projekt oświetlenia
  - 9 594,00 zł 
Całkowity koszt
513 144,90 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów (m.in. poszerzenie ul. Orlich Gniazd w Giebułtowie, szkoła w Wielkiej Wsi, zagospodarowanie centrum miejscowości Biały Kościół, szkoła Modlniczka)
  - 4 838 010,00 zł
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzchowie
  - 1 037 615,16 zł 
 • Zakup gruntów w m. Bębło
  - 370 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Wielka Wieś
  - 164 919,90 zł 
 • Ul. Krakowska 53 w m. Wielka Wieś - roboty modernizacyjne w budynku komunalnym
  - 66 000,00 zł 
 • Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w m. Szyce - Plac wspólnoty 2
  - 54 000,00 zł 
 • Zakup garażu wraz z montażem na potrzeby OSP przy budynku komunalnym - FS
  - 41 195,67 zł 
 • Zakup działki w m. Wielka Wieś - FS
  - 39 664,00 zł
 • Modernizacja istniejącego oświetlenia budynku remizy w m. Czajowice
  - 35 055,00 zł 
 • Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy w m. Bębło - FS
  - 33 064,00 zł 
 • Montaż klimatyzacji na parterze budynku wielofunkcyjnego w m. Szyce
  - 32 472,00 zł 
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - wyburzenie budynku
  - 34 440,00 zł 
 • Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów - FS
  - 20 000,00 zł
 • Zakup sprzętu biurowego do Urzędu Gminy
  - 13 180,00 zł 
 • Przebudowa bramy wjazdowej do działki wiejskiej w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 9 717,00 zł 
 • Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego w m. Modlniczka - FS
  - 5 500,00 zł
Całkowity koszt
6 794 832,73 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Przebudowa garażu remizy OSP w m. Tomaszowice
  - 628 263,04 zł 
 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP Biały Kościół
  - łączna kwota zadania: 435 000,00 zł
  - wkład własny: 350 000,00 zł
  - dofinansowanie: 85 000,00 zł 
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tomaszowice - Bezpieczna Małopolska - EFRR
  - 275 200,00 zł 
 • Dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP w m. Tomaszowice - FS
  - 73 184,97 zł 
 • Dotacja dla jednostek OSP na zakupy inwestycyjne
  - 43 800,00 zł 
 • Modernizacja budynku remizy OSP w m. Czajowice - montaż klimatyzacji - FS
  - 13 000,00 zł
 • Modernizacja budynku w m. Czajowice - Małopolskie OSP - dofinansowanie MUW
  - 12 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne z dotyczące zarządzania kryzysowego
  - 10 520,00 zł 
 • Zakup sprzętu dla OSP w m. Giebułtów
  - 10 500,00 zł
Całkowity koszt
1 501 468,01 zł
Grant PFRON

Grant PFRON

 • Dostępna Wielka Wieś - grant PFRON
Całkowity koszt
49 702,80 zł
Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

 • Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - łączna kwota zadania: 3 288 240,63 zł
  - wkład własny: 115 425,88 zł
  - dofinansowanie: 3 172 814,75 zł  
 • Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Wielka Wieś - MIRS
  - łączna kwota zadania: 289 751,21 zł
  - wkład własny: 144 875,61 zł
  - dofinansowanie: 144 875,60 zł 
 • Centrum aktywności społecznej w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład 
  - 1 716 300,48 zł 
 • Ogrodzenie boiska sportowego w m. Modlnica
  - 145 951,20 zł 
 • Modernizacja skarpy wokół boiska w m. Modlniczka
  - 79 950,00 zł 
 • Budowa obiektu małej architektury w centrum m. Wierzchowie - FS
  - 20 000,00 zł 
 • Renowacja płyty boiska LKS Bębło
  - 18 900,00 zł 
Całkowity koszt
5 559 093,52 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie centrum w m. Tomaszowice
  - 251 751,67 zł
 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 139 551,02 zł 
 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice
  - 140 443,06 zł 
 • Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w m. Szyce
  - 134 926,10 zł 
Całkowity koszt
666 671,85 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Modernizacja placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 56 072,66 zł
 • Doposażenie placów zabaw w m. Modlnica przy ul. Lipowej i ul. Polnej (FS)
  - 68 792,79 zł 
 • Ogrodzenie placu zabaw w m. Wierzchowie - FS
  - 33 384,76 zł
 • Wykonanie podkładów bezpiecznych pod street workout na placu zabaw w m. Biały Kościół
  - 30 750,00 zł 
 • Doposażenie placu zabaw w m. Giebułtów - FS
  - 28 528,62 zł
Całkowity koszt
217 528,83 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
  - łączna kwota zadania: 3 976 202,51 zł
  - wkład własny: 195 580,07  zł
  - dofinansowanie: 3 780 622,44 zł 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie
  - 749 782,41 zł
 • Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w m. Tomaszowice
  - 312 656,12 zł 
 • Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania studni głębinowej oraz tłoczni ścieków w m. Wierzchowie
  - 139 605,00 zł 
 • Przejęcia sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
  - 104 895,23 zł 
 • Koncepcja rekanalizacji
  - 70 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
  - 39 982,50 zł 
 • Budowa dwóch rurociągów tłocznych z terenu oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów do rzeki Prądnik
  - 15 624,92 zł
 • Budowa sieci wodociągowej Modlnica-Modlniczka Etap III-IV
  - 1 868,50 zł 
Całkowity koszt
5 410 617,19 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II
Całkowity koszt
410 369,21 zł
Ochrona wód

Ochrona wód

 • Zabezpieczenie skarp stawu w Czajowicach
  - 301 267,11 zł 
 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś
  - 71 463,00 zł 
 • Dofinansowanie małej retencji - "Złap deszcz"
  - 15 058,89 zł 
Całkowity koszt
387 789,60 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Projekt i rozbudowa SP w m. Modlnica
  - 2 109 405,23 zł 
 • Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży - Rządowy Fundusz Polski Ład - dofinansowanie
  - 1 344 021,00 zł 
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP w m. Biały Kościół, SP wm. Bębło)
  - 976 908,07 zł 
 • Wyposażenie SP w m. Modlnica
  - 506 650,86 zł 
 • Modernizacja SP w m. Wielka Wieś
  - 262 878,66 zł 
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP w m. Biały Kościół oraz w SP w m. Modlnica
  - 174 730,11 zł 
 • Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w m. Będkowice - Olimpia
  - 102 866,56 zł 
 • Modernizacja pracowni komputerowej w SPj w m. Bębło
  - 79 769,02 zł
 • Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach szkolnych
  - 63 162,03 zł 
 • Budowa szkoły na południu gminy
  - 25 711,00 zł 
 • Zwrot dotacji - Cyfrowa Gmina
  - 21 172,44 zł 
 • Koncepcja, projekt i rozbudowa SP w m.  Wielka Wieś
  - 17 500,00 zł 
 • Wydatki na zakupy inwestycyjne
  - 12 970,09 zł 
 • Modernizacja Szkoły Filialnej w m. Modlniczka
  - 11 000,00 zł 
 • Zakup i montaż stacji uzdatniania wody - ZSPM
  - 10 000,00 zł 
 • Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy SP w m. Bębło
  - 7 000,00 zł 
Całkowity koszt
5 725 745,07 zł
Bilblioteki

Bilblioteki

 • Budowa punktu bibliotecznego w m. Bębło - PROW
Całkowity koszt
251 084,25 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w m. Będkowice - FS
Całkowity koszt
49 200,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Naprawa i odświeżenie elewacji budynku, remont chodnika przy  przedszkolu w m. Biały Kościół
  - 60 374,00 zł
 • Naprawa i odświeżenie elewacji budynku wraz z położeniem na nowo chodnika przedszkola w m. Biały Kościół
  - 30 000,00 zł 
Całkowity koszt
90 374,70 zł
Świetlice

Świetlice

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowie.
Całkowity koszt
29 655,30 zł
GOKIS

GOKIS

 • Dotacja na modernizację budynku komunalnego dla GOKiS.
Całkowity koszt
27 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

6 629 344,23 zł

Drogi gminne

 • Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania:  2 925 089,47 zł
  - wkład własny: 1 191 339,48 zł
  - dofinansowanie: 1 733 749,99 zł 
 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - Rządowy Fundusz Polski Ład:
  - łączna kwota zadania: 1 998 934,13 zł
  - wkład własny: 199 007,10 zł
  - dofinansowanie: 1 799 927,03 zł 
 • Ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski - remont drogi
  - 281 841,95 zł 
 • Ul. Brzozowa w Giebułtowie - modernizacja drogi
  - 99 983,00 zł
 • Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych
  - 99 876,00 zł 
 • Ul. Krakowska w m. Modlniczka- przebudowa drogi z budową chodnika od tunelu do ul. Faustyny
  - 95 940,00 zł 
 • Ul. Krakowska i ul. Słowiańska w m. Modlniczka - budowa doświetlenia przejść dla pieszych
  - 88 560,00 zł
 • Ul. Łokietka w m. Czajowice - odwodnienie
  - 85 168,12 zł 
 • Ul. Faustyny i ul. Dworska w m. Modlniczka - przebudowa drogi
  - 71 419,95 zł       
 • Ul. Wąwozowa w m. Wierzchowie - modernizacja drogi
  - 67 736,03 zł 
 • Ul. Kościelna w m. Modlnica - oświetlenie przejścia dla pieszych
  - 36 900,00 zł 
 • Ul. Boczna od ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi
  - 36 293,00 zł
 • Odwodnienie wokół budynku przedszkola w m. Modlniczka
  - 29 838,57 zł  
 • Ul. Krakowska w m. Modlnica,  ul. Ujazdowska w m. Tomaszowice -  zmiana organizacji ruchu - oznakowanie poziome
  - 20 910, 00 zł 
 • Droga gminna 601447K w m. Giebułtów (kładka) - rozbudowa
  - 875,66
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

2 719 386,61 zł

Drogi wewnętrzne

 • Ul. Trojadyn w m. Giebułtów
  - 634 980,00 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Giebułtów - przebudowa drogi do Kwietniowych Dołów
  - 288 492,74 zł 
 • Ul. Nad Potokiem w m. Modlniczka - remont drogi
  - 213 255,68 zł 
 • Ul. Szlachecka w m. Wielka Wieś - remont drogi
  - 205 833,80 zł
 • Ul. bez nazwy  w m. Szyce - wykonanie drogi w tłuczniu
  - 159 630,29 zł
 • Ul. Brzozowa w m. Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 155 379,75 zł 
 • Ul. Różana w m. Tomaszowice - modernizacja drogi
  - 149 980,05 zł 
 • Ul. Hermana w m. Giebułtów - remont nakładki z poszerzeniem pobocza
  - 139 321,85 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Będkowice - nakładka tłuczniowa
  - 100 110,49 zł 
 • Ul. Wąwozowa w m. Wierzchowie - remont drogi (płyty betonowe)
  - 89 417,20 zł 
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka- wykonanie  peronu autobusowego
  - 63 189,65 zł  
 • Ul. boczna od ul. Szkolnej - przebudowa drogi
  - 61 696,28 zł 
 • Ul. Rajska w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi - FS
  - 54 660,09 zł 
 • M. Wierzchowie - droga wokół budynku komunalnego
  - 41 829,70 zł 
 • Ul. bez bazwy (boczna od ul. Łąkowej) - wykonanie nawierzchni drogi
  - 35 895,00 zł 
 • Os. Krakowskie Przedmieście - utwardzenie terenu
  - 32 986,24 zł
 • Ul. Orlich Gniazd Giebułtów zakup i montaż wiaty przystankowej FS
  - 10 000,00 zł  
 • Ul. Judyty w m. Giebułtów - zmiana organizacji ruchu
  - 2 287,80 zł 


 • Projekty:
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 280 440,00 zł 
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 161 781,59 zł

Drogi powiatowe

 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - przebudowa odcinka drogi
  - 744 910,17 zł 
 • Ul. Kawiory w m. Będkowice - budowa ciągu pieszego (II etap)
  - 384 891,42 zł 
 • Wykonanie peronu autobusowego przy drodze powiatowej 2130K
  - 31 980,00 zł 
Oświetlenie

Całkowity koszt

513 144,90 zł

Oświetlenie

 • Ul. Swawola w m. Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 144 494,00 zł 
 • Ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski
  - 61 083,60 zł 
 • Ul. Rogatka w m. Wierzchowie
  - 47 404,20 zł 
 • Ul. Nad Stawem w m. Czajowice - budowa oświeltlenia ulicznego
  - 36 228,00 zł 
 • Ul. Jurajska - budowa oświetlenia
  - 29 028,00 zł
 • Ul. Słoneczna w m. Modlniczka - projekt i budowa oświetenia ulicznego
  - 25 000,00 zł 
 • Pl. Norbertanek w m. Modlniczka - doświetlenie przejścia dla pieszych - FS
  - 24 464,70 zł 
 • Oświetlenie uliczne - ul. Ojcowska w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 20 465,40 zł 
 • Ul. Szkolna w m. Modlnica - budowa oświetlenia
  - 14 760,00 zł
 • Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 9 225,00 zł 


 • Projekty:
 • Ul. Sportowa w m. Bębło- projekt budowy oświetlenia
  - 62 398,00
 • Ul. Nad Stawem - projekt oświetlenia drogi - FS
  - 29 000,00 zł 
 • Ul. Szkolna w m. Modlnica - projekt oświetlenia
  - 9 594,00 zł 
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

6 794 832,73 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów (m.in. poszerzenie ul. Orlich Gniazd w Giebułtowie, szkoła w Wielkiej Wsi, zagospodarowanie centrum miejscowości Biały Kościół, szkoła Modlniczka)
  - 4 838 010,00 zł
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Wierzchowie
  - 1 037 615,16 zł 
 • Zakup gruntów w m. Bębło
  - 370 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Wielka Wieś
  - 164 919,90 zł 
 • Ul. Krakowska 53 w m. Wielka Wieś - roboty modernizacyjne w budynku komunalnym
  - 66 000,00 zł 
 • Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w m. Szyce - Plac wspólnoty 2
  - 54 000,00 zł 
 • Zakup garażu wraz z montażem na potrzeby OSP przy budynku komunalnym - FS
  - 41 195,67 zł 
 • Zakup działki w m. Wielka Wieś - FS
  - 39 664,00 zł
 • Modernizacja istniejącego oświetlenia budynku remizy w m. Czajowice
  - 35 055,00 zł 
 • Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy w m. Bębło - FS
  - 33 064,00 zł 
 • Montaż klimatyzacji na parterze budynku wielofunkcyjnego w m. Szyce
  - 32 472,00 zł 
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - wyburzenie budynku
  - 34 440,00 zł 
 • Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów - FS
  - 20 000,00 zł
 • Zakup sprzętu biurowego do Urzędu Gminy
  - 13 180,00 zł 
 • Przebudowa bramy wjazdowej do działki wiejskiej w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 9 717,00 zł 
 • Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego w m. Modlniczka - FS
  - 5 500,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

1 501 468,01 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Przebudowa garażu remizy OSP w m. Tomaszowice
  - 628 263,04 zł 
 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP Biały Kościół
  - łączna kwota zadania: 435 000,00 zł
  - wkład własny: 350 000,00 zł
  - dofinansowanie: 85 000,00 zł 
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tomaszowice - Bezpieczna Małopolska - EFRR
  - 275 200,00 zł 
 • Dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP w m. Tomaszowice - FS
  - 73 184,97 zł 
 • Dotacja dla jednostek OSP na zakupy inwestycyjne
  - 43 800,00 zł 
 • Modernizacja budynku remizy OSP w m. Czajowice - montaż klimatyzacji - FS
  - 13 000,00 zł
 • Modernizacja budynku w m. Czajowice - Małopolskie OSP - dofinansowanie MUW
  - 12 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne z dotyczące zarządzania kryzysowego
  - 10 520,00 zł 
 • Zakup sprzętu dla OSP w m. Giebułtów
  - 10 500,00 zł
Grant PFRON

Całkowity koszt

49 702,80 zł

Grant PFRON

 • Dostępna Wielka Wieś - grant PFRON
Sport
Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

Całkowity koszt

5 559 093,52 zł

Miejsca sportu, rekreacji i aktywności społecznej

 • Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - łączna kwota zadania: 3 288 240,63 zł
  - wkład własny: 115 425,88 zł
  - dofinansowanie: 3 172 814,75 zł  
 • Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Wielka Wieś - MIRS
  - łączna kwota zadania: 289 751,21 zł
  - wkład własny: 144 875,61 zł
  - dofinansowanie: 144 875,60 zł 
 • Centrum aktywności społecznej w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład 
  - 1 716 300,48 zł 
 • Ogrodzenie boiska sportowego w m. Modlnica
  - 145 951,20 zł 
 • Modernizacja skarpy wokół boiska w m. Modlniczka
  - 79 950,00 zł 
 • Budowa obiektu małej architektury w centrum m. Wierzchowie - FS
  - 20 000,00 zł 
 • Renowacja płyty boiska LKS Bębło
  - 18 900,00 zł 
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

666 671,85 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie centrum w m. Tomaszowice
  - 251 751,67 zł
 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 139 551,02 zł 
 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice
  - 140 443,06 zł 
 • Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w m. Szyce
  - 134 926,10 zł 
Place zabaw

Całkowity koszt

217 528,83 zł

Place zabaw

 • Modernizacja placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 56 072,66 zł
 • Doposażenie placów zabaw w m. Modlnica przy ul. Lipowej i ul. Polnej (FS)
  - 68 792,79 zł 
 • Ogrodzenie placu zabaw w m. Wierzchowie - FS
  - 33 384,76 zł
 • Wykonanie podkładów bezpiecznych pod street workout na placu zabaw w m. Biały Kościół
  - 30 750,00 zł 
 • Doposażenie placu zabaw w m. Giebułtów - FS
  - 28 528,62 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Całkowity koszt

5 410 617,19 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
  - łączna kwota zadania: 3 976 202,51 zł
  - wkład własny: 195 580,07  zł
  - dofinansowanie: 3 780 622,44 zł 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie
  - 749 782,41 zł
 • Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w m. Tomaszowice
  - 312 656,12 zł 
 • Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania studni głębinowej oraz tłoczni ścieków w m. Wierzchowie
  - 139 605,00 zł 
 • Przejęcia sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
  - 104 895,23 zł 
 • Koncepcja rekanalizacji
  - 70 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
  - 39 982,50 zł 
 • Budowa dwóch rurociągów tłocznych z terenu oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów do rzeki Prądnik
  - 15 624,92 zł
 • Budowa sieci wodociągowej Modlnica-Modlniczka Etap III-IV
  - 1 868,50 zł 
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

410 369,21 zł

Ochrona powietrza

 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II
Ochrona wód

Całkowity koszt

387 789,60 zł

Ochrona wód

 • Zabezpieczenie skarp stawu w Czajowicach
  - 301 267,11 zł 
 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś
  - 71 463,00 zł 
 • Dofinansowanie małej retencji - "Złap deszcz"
  - 15 058,89 zł 
Oświata i kultura
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

5 725 745,07 zł

Szkoły podstawowe

 • Projekt i rozbudowa SP w m. Modlnica
  - 2 109 405,23 zł 
 • Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży - Rządowy Fundusz Polski Ład - dofinansowanie
  - 1 344 021,00 zł 
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP w m. Biały Kościół, SP wm. Bębło)
  - 976 908,07 zł 
 • Wyposażenie SP w m. Modlnica
  - 506 650,86 zł 
 • Modernizacja SP w m. Wielka Wieś
  - 262 878,66 zł 
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP w m. Biały Kościół oraz w SP w m. Modlnica
  - 174 730,11 zł 
 • Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w m. Będkowice - Olimpia
  - 102 866,56 zł 
 • Modernizacja pracowni komputerowej w SPj w m. Bębło
  - 79 769,02 zł
 • Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach szkolnych
  - 63 162,03 zł 
 • Budowa szkoły na południu gminy
  - 25 711,00 zł 
 • Zwrot dotacji - Cyfrowa Gmina
  - 21 172,44 zł 
 • Koncepcja, projekt i rozbudowa SP w m.  Wielka Wieś
  - 17 500,00 zł 
 • Wydatki na zakupy inwestycyjne
  - 12 970,09 zł 
 • Modernizacja Szkoły Filialnej w m. Modlniczka
  - 11 000,00 zł 
 • Zakup i montaż stacji uzdatniania wody - ZSPM
  - 10 000,00 zł 
 • Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy SP w m. Bębło
  - 7 000,00 zł 
Bilblioteki

Całkowity koszt

251 084,25 zł

Bilblioteki

 • Budowa punktu bibliotecznego w m. Bębło - PROW
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

49 200,00 zł

Ochrona zabytków

 • Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w m. Będkowice - FS
Przedszkola

Całkowity koszt

90 374,70 zł

Przedszkola

 • Naprawa i odświeżenie elewacji budynku, remont chodnika przy  przedszkolu w m. Biały Kościół
  - 60 374,00 zł
 • Naprawa i odświeżenie elewacji budynku wraz z położeniem na nowo chodnika przedszkola w m. Biały Kościół
  - 30 000,00 zł 
Świetlice

Całkowity koszt

29 655,30 zł

Świetlice

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowie.
GOKIS

Całkowity koszt

27 000,00 zł

GOKIS

 • Dotacja na modernizację budynku komunalnego dla GOKiS.
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Wielka Wieś zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

785 417,69 zł

Łączna kwota środków przeznaczonych na inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Wielka Wieś w 2023 roku. 

Całkowity koszt

74 259,67 zł

Bębło

 • Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy.
 • Zakup garażu na potrzeby OSP przy budynku komunalnym.

Całkowity koszt

58 013,93 zł

Będkowice

 • Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w m. Będkowice.
 • Zakup podłogi drewnianej do imprez plenerowych oraz renowacja mebli eventowych .

Całkowity koszt

74 660,09 zł

Biały Kościół

 • Doposażenie OSP Biały Kościół.
 • Ul. Rajska w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi.

Całkowity koszt

63 539,06 zł

Czajowice

 • Ul. Nad Stawem - projekt oświetlenia drogi.
 • Montaż klimatyzacji w budynku w m. Czajowice.
 • Zakup sprzętu dla OSP.

Całkowity koszt

74 664,00 zł

Giebułtów

 • Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym przy ul. Orlich Gniazd.
 • Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów.
 • Doposażenie placu zabaw.
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - zakup i montaż wiaty przystankowej.
 • Wykonanie gabloty w budynku komunalnym w Giebułtowie.

Całkowity koszt

73 816,16 zł

Modlnica

 • Doposażenie placów zabaw przy ul. Lipowej i ul. Polnej.
 • Ogrodzenie boiska sportowego.
 • Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Modlnica.

Całkowity koszt

74 128,70 zł

Modlniczka

 • Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego.
 • Pl. Norbertanek Modlniczka doświetlenie przejścia dla pieszych.
 • Regulacja i bieżące utrzymanie cieków wodnych.
 • Wymiana okien w budynku komunalnym.

Całkowity koszt

35 136,84 zł

Prądnik Korzkiewski

 • Przebudowa bramy wjazdowej na działkę wiejską.
 • Zakup znaków drogowych.
 • Oświetlenie uliczne - ul. Ojcowska.

Całkowity koszt

56 072,66 zł

Szyce

 • Modernizacja placu zabaw.

Całkowity koszt

73 184,97 zł

Tomaszowice

 • Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP.

Całkowity koszt

74 556,85 zł

Wielka Wieś

 • Doposażenie budynku komunalnego w m. Wielka Wieś - ul. Krakowska 51.
 • Zakup umundurowania dla OSP.
 • Zakup lustra drogowego dla wsi Wielka Wieś.
 • Zakup działki w m. Wielka Wieś.

Całkowity koszt

53 384,76 zł

Wierzchowie

 • Ogrodzenie placu zabaw - Wierzchowie.
 • Budowa obiektu małej architektury w centrum.
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w gminie Wielka Wieś rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
24 216 556,00 zł
Prognoza
100%
26 907 284,44 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Wielkiej Wsi?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Zachęcamy Was i prosimy o meldowanie się na terenie gminy.

Płacąc podatki i będąc zameldowanym Masz realny wpływ na działania realizowane w Twojej „Małej Ojczyźnie”.

Obecnie na terenie Gminy Wielka Wieś mieszka ok. 2.5 tys. niezameldowanych osób, co niekorzystnie wpływa na nasz budżet.

Gdyby każda osoba mieszkająca była zameldowana na terenie Gminy to Janosikowe tj. (pieniądze, które Gmina musi oddać do budżetu państwa za 2023 r.) byłoby niższe o 1 250 000,00 zł.

Równie ważne jest płacenie podatków w Gminie, 1 rozliczenie PIT to średnio 2 900,00 zł dochodu do budżetu naszej gminy.

Dlatego pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wielką Wieś.

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.