Wielka Wieś

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Wielkiej Wsi
i razem ze mną mieszka oficjalnie
13 090
mieszkańców
W 2022 roku planowane są dochody w wysokości
95 968 626,80 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
26.58%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
25 513 186 zł
26.58%
CIT
2 225 151 zł
2.32%
Podatki od nieruchomości
19 000 000 zł
19.8%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 228 324,94 zł
12.74%
Dotacje
16 286 323,86 zł
16.97%
Subwencje
10 860 979 zł
11.32%
Pozostałe dochody
9 854 662 zł
10.27%

Oficjalnie w gminie Wielka Wieś jest zameldowanych 
13 090 osób, natomiast wg. deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej gminie mieszkają 15 284 osoby.
(stan na dzień 28.12.2021r.)

02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
108 405 245,08 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
30 403 379,95 zł
stanowią 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
30 403 379,95 zł
Wydatki bieżące
72%
78 001 865,13 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
33 739 576,81 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
17 183 193,13 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
13 836 570,07 zł
Rodzina
całkowity koszt
12 240 595,60 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 616 581,40 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 016 939,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 514 211,50 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 830 803,07 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 280 237,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
6 146 537,50 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wielka Wieś w 2022 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
30 403 379,95 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
32.6%
Infrastruktura
22.84%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
19.36%
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
15.29%
Sport i turystyka
9.82%
Oświata, pomoc społeczna i rodzina
Wydatki na inwestycje w dziale
9 928 071,84 zł
6 934 503,56 zł
5 878 162,80 zł
4 642 421,75 zł
2 980 720,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • budowa ciągu pieszego do Futury Modlniczka
  -  212 572,17 zł
 • projekt i wykonanie zmiany organizacji ruchu w centrum wsi Biały Kościół - spowolnienie ruchu pojazdów/wykonanie przejścia dla pieszych FS
  - 46 581,40 zł
 • ul Handlowców Modlniczka - projekt przebudowy drogi
  - 285 000,00 zł
 • ul. Faustyny, ul. Dworska Modlniczka - projekt przebudowy drogi, wykonanie I etap
  - 900 000,00 zł
 • ul. Krakowska Modlniczka - projekt chodnika
  - 50 000,00 zł
 • ul. Podwikle Giebułtów - projekt kładki nad rzeką
  - 45 387,00 zł
 • ul. Skalska Prądnik Korzkiewski – projekt przebudowy drogi
  - 61 487,70 zł
 • ul. Słowiańska Modlniczka – projekt przebudowy drogi i chodnika do ul. Okólnej - etap III
  - 17 835,00 zł
 • ul. Lipowa Modlnica - przebudowa drogi
  - 2 221 972,60 zł
 • ul. Orlich Gniazd Giebułtów – projekt chodnika i przebudowy drogi
  - 99 000,00 zł
 • ul. Sportowa Modlnica – projekt przebudowy drogi
  - 39 852,00 zł
 • ul. Kasztanowa Bębło – projekt przebudowy drogi
  - 150 000,00 zł
 • ul. Wesoła Prądnik Korzkiewski – remont mostu
  - 110 000,00 zł
 • ul. bez nazwy (tunel) Modlnica - wykonanie chodnika
  - 350 000,00 zł
 • Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną ul. Hermana Giebułtów
  - 529 000,00 zł
Całkowity koszt
5 079 187,87 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • ul. Długa Będkowice - projekt przebudowy drogi
  - 49 692,00 zł
 • ul. Kawiory Będkowice – budowa chodnika i przebudowa drogi w ramach IS
  - 1 000 000,00 zł
Całkowity koszt
1 049 692,00 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Projekt przebudowy mostu na ul. Łąkowej w Modlniczce
  – 50 000,00 zł
 • Projekt dróg dojazdowych do kładki pieszo-rowerowej na DK94 Modlnica
  - 232 470,00 zł
 • ul. Ks. Hojoła Giebułtów – remont drogi
  - 360 000,00 zł
 • Inspektor nadzoru na drogach gminnych
  - 55 350,00 zł
 • wykonanie nakładki asfaltowej na parkingu przy otwartej strefie aktywności w Białym Kościele
  - 50 000,00 zł
 • projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw w Szycach
  - 200 000,00 zł
 • ul. Akacjowa Będkowice – wykonanie odwodnienia
  - 75 000,00 zł
 • ul. Kolberga Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 280 000,00 zł
 • ul. Łąkowa Giebułtów - projekt odwodnienia
  - 50 000,00 zł
 • ul. Dworska w Modlniczka/ul. Leśna w Modlnica - projekt chodnika i przebudowy drogi
  - 110 000,00 zł
 • ul. Kasztanowa Czajowice – budowa chodnika i przebudowa drogi
  - 323 837,20 zł
 • ul. Wierzbowa, ul. Bukowa Modlnica – projekt chodnika i przebudowy drogi
  - 370 000,00 zł
 • ul. Graniczna Biały Kościół - przebudowa drogi
  - 200 000,00 zł
 • ul. Polna Modlnica – projekt przebudowy drogi
  - 200 000,00 zł
 • ul. Rogatka Wierzchowie – wykonanie odwodnienia
  - 150 000,00 zł
 • ul. Różana i ulica Spokojna Tomaszowice - remont drogi
  - 200 000,00 zł
 • ul. Ujazdowska Wielka Wieś – remont drogi
  - 300 000,00 zł
 • ul. Pod Sokolicą Będkowice – wykonanie poboczy FS
  - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
3 226 657,20 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 40 000,00 zł
 • doświetlenie przejść dla pieszych
  - 100 000,00 zł
 • ul. Rogatka Wierzchowie – projekt oświetlenia
  - 14 514,00 zł
 • ul. Bugaj Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 30 893,77 zł
 • ul. Jurajska Modlnica - projekt oświetlenia
  - 30 000,00 zł
 • ul. Krakowska Wielka Wieś - projekt oświetlenia
  - 75 891,00 zł
 • ul. Krzemieniec Biały Kościół - budowa oświetlenia
  - 35 000,00 zł
 • ul. Modrzewiowa Biały Kościół - budowa oświetlenia
  - 35 000,00 zł
 • ul. Ojcowska Prądnik Korzkiewski – projekt oświetlenia
  - 40 000,00 zł
 • ul. Spacerowa Tomaszowice - budowa oświetlenia
  - 30 000,00 zł
 • ul. Sportowa Bębło – projekt oświetlenia
  - 40 000,00 zł
 • ul. Swawola Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 20 000,00 zł
 • ul. Wiejska Tomaszowice - budowa oświetlenia
  - 20 000,00 zł
 • ul. Zamkowa, ul. Szkolna Wielka Wieś - budowa oświetlenia
  - 30 000,00 zł
 • wykonanie doświetlenia obeliska w centrum wsi Modlniczka FS
  - 15 000,00 zł
 • ul. Hermana Giebułtów - wykonanie przebudowy oświetlenia
  - 16 236,00 zł
Całkowity koszt
572 534,77 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchowiu
  - 400 000,00 zł
 • przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
  - 100 000,00 zł
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI VII
  - 3 675 000,00 zł
 • zabezpieczenie skarp stawu w Czajowicach
  - 230 000,00 zł
 • zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś
  - 100 000,00 zł
 • dofinansowanie małej retencji - Program „Złap deszcz"
  - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
4 672 010,00 zł
Dostarczanie wody

Dostarczanie wody

 • projekt i budowa wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem oraz siecią wodociągową w Tomaszowicach
Całkowity koszt
1 400 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Przygotowanie i wdrożenie programu "STOP SMOG"
  - 100 000 zł
 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II
  - 762 493,56 zł
Całkowity koszt
862 493,56 zł
Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna

 • przebudowa garażu remizy OSP w Tomaszowicach
  - 900 000,00 zł
 • dotacja na zakup samochodu dla OSP Giebułtów
  - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego
  - 10 000,00 zł
 • rozbudowa monitoringu w centrum miejscowości - Modlniczka (FS)
  - 11 581,40 zł
 • wykonanie monitoringu na ul. Cichej- Będkowice (FS)
  - 5 000,00 zł
 • monitoring wokół budynku OSP Czajowice - FS
  - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
46 581,40 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • wyburzenie budynku, przygotowanie placu pod zagospodarowanie – Bębło - FS
  - 66 581,40 zł
 • wyposażenie budynku komunalnego w sprzęt multimedialny – Wielka Wieś - FS
  - 25 000,00 zł
 • zakup sprzętu ogrodniczego do budynku komunalnego - Modlniczka
  - 20 000,00 zł
 • zakup gruntów
  - 3 770 000,00 zł
 • budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzchowiu
  - 750 000,00 zł
 • projekt budynku komunalnego w Modlniczce
  - 67 010,00 zł
Całkowity koszt
4 631 581,40 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • budowa tężni w Modlnicy 
  - 126 581,40 zł
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Centrum Sportu w Gminie Wielka Wieś
  - 3 850 000,00 zł
 • wykonanie Street Workout na placu zabaw przy ul. Krzemieniec - Biały Kościół - FS
  - 20 000,00 zł
 • zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Czajowicach
  - 75 000,00 zł
Całkowity koszt
4 071 581,40 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • doposażenie placu zabaw – Giebułtów - FS
  - 16 581,40 zł
 • doposażenie placu zabaw – Modlniczka - FS
  - 20 000,00 zł
 • modernizacja placu zabaw – Szyce - FS
  - 49 736,31 zł
 • zagospodarowanie placu zabaw os. Murownia - FS
  - 33 000,00 zł
Całkowity koszt
119 317,71 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • projekt zagospodarowania terenu wokół stawu w Modlnicy
  - 50 000,00 zł
 • projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 50 000,00 zł
 • rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Tomaszowicach - FS
  - 66 581,40 zł
 • zagospodarowanie centrum Modlniczki
  - 50 000,00 zł
 • zagospodarowanie centrum Wierzchowia - FS
  - 13 473,82 zł
 • zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej – Będkowice - FS
  - 21 467,42 zł
 • zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w Szycach
  - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
451 522,64 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • SP Wielka Wieś - modernizacja pomieszczeń szkolnych
  - 120 000,00 zł
 • ZSP Modlnica - modernizacja pomieszczeń
  - 100 000,00 zł
 • SP Biały Kościół - modernizacja sal lekcyjnych i szatni
  - 50 000,00 zł
 • SP Wielka Wieś - modernizacja budynku
  - 600 000,00 zł
 • ZSP Modlnica - projekt i rozbudowa
  - 1 000 000,00 zł
 • SP Biały Kościół - remont dachu
  - 300 000,00 zł
 • SP Bębło - rozbudowa boiska sportowego oraz wykonanie zagospodarowania placu zabaw
  - 100 000,00 zł
 • SF Modlniczka - wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych
  - 30 000,00 zł
 • laboratoria Przyszłości
  - 48 000,00 zł
 • laboratoria Przyszłości SP
  - 96 720,00 zł
 • szafki dla uczniów
  - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
2 454 720,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • ZSP Modlnica - budowa placu zabaw
  - 50 000,00 zł
 • Przedszkole Samorządowe w Czajowicach - malowanie sali i gabinetu dyrektora
  - 10 000,00 zł
 • Przedszkole Samorządowe w Modlniczce - montaż rolet w budynku ul. Św. Faustyny 5
  - 11 000,00 zł
 • Przedszkole Samorządowe w Modlniczce - projekt adaptacji części parteru w budynku ul. Faustyny 8 - na oddziały przedszkolne
  - 50 000,00 zł
 • projekt adaptacji sali w budynku wielofunkcyjnym w Tomaszowicach na oddziały przedszkolne
  - 30 000,00 zł
 • zakup autobusu szkolnego
  - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
451 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej

 • zakup i montaż serwera
Całkowity koszt
40 000,00 zł
Opieka nad dziećmi

Opieka nad dziećmi

 • Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - utworzenie wózkarni.
Całkowity koszt
35 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

5 079 187,87 zł

Drogi gminne

 • budowa ciągu pieszego do Futury Modlniczka
  -  212 572,17 zł
 • projekt i wykonanie zmiany organizacji ruchu w centrum wsi Biały Kościół - spowolnienie ruchu pojazdów/wykonanie przejścia dla pieszych FS
  - 46 581,40 zł
 • ul Handlowców Modlniczka - projekt przebudowy drogi
  - 285 000,00 zł
 • ul. Faustyny, ul. Dworska Modlniczka - projekt przebudowy drogi, wykonanie I etap
  - 900 000,00 zł
 • ul. Krakowska Modlniczka - projekt chodnika
  - 50 000,00 zł
 • ul. Podwikle Giebułtów - projekt kładki nad rzeką
  - 45 387,00 zł
 • ul. Skalska Prądnik Korzkiewski – projekt przebudowy drogi
  - 61 487,70 zł
 • ul. Słowiańska Modlniczka – projekt przebudowy drogi i chodnika do ul. Okólnej - etap III
  - 17 835,00 zł
 • ul. Lipowa Modlnica - przebudowa drogi
  - 2 221 972,60 zł
 • ul. Orlich Gniazd Giebułtów – projekt chodnika i przebudowy drogi
  - 99 000,00 zł
 • ul. Sportowa Modlnica – projekt przebudowy drogi
  - 39 852,00 zł
 • ul. Kasztanowa Bębło – projekt przebudowy drogi
  - 150 000,00 zł
 • ul. Wesoła Prądnik Korzkiewski – remont mostu
  - 110 000,00 zł
 • ul. bez nazwy (tunel) Modlnica - wykonanie chodnika
  - 350 000,00 zł
 • Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną ul. Hermana Giebułtów
  - 529 000,00 zł
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 049 692,00 zł

Drogi powiatowe

 • ul. Długa Będkowice - projekt przebudowy drogi
  - 49 692,00 zł
 • ul. Kawiory Będkowice – budowa chodnika i przebudowa drogi w ramach IS
  - 1 000 000,00 zł
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

3 226 657,20 zł

Drogi wewnętrzne

 • Projekt przebudowy mostu na ul. Łąkowej w Modlniczce
  – 50 000,00 zł
 • Projekt dróg dojazdowych do kładki pieszo-rowerowej na DK94 Modlnica
  - 232 470,00 zł
 • ul. Ks. Hojoła Giebułtów – remont drogi
  - 360 000,00 zł
 • Inspektor nadzoru na drogach gminnych
  - 55 350,00 zł
 • wykonanie nakładki asfaltowej na parkingu przy otwartej strefie aktywności w Białym Kościele
  - 50 000,00 zł
 • projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw w Szycach
  - 200 000,00 zł
 • ul. Akacjowa Będkowice – wykonanie odwodnienia
  - 75 000,00 zł
 • ul. Kolberga Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 280 000,00 zł
 • ul. Łąkowa Giebułtów - projekt odwodnienia
  - 50 000,00 zł
 • ul. Dworska w Modlniczka/ul. Leśna w Modlnica - projekt chodnika i przebudowy drogi
  - 110 000,00 zł
 • ul. Kasztanowa Czajowice – budowa chodnika i przebudowa drogi
  - 323 837,20 zł
 • ul. Wierzbowa, ul. Bukowa Modlnica – projekt chodnika i przebudowy drogi
  - 370 000,00 zł
 • ul. Graniczna Biały Kościół - przebudowa drogi
  - 200 000,00 zł
 • ul. Polna Modlnica – projekt przebudowy drogi
  - 200 000,00 zł
 • ul. Rogatka Wierzchowie – wykonanie odwodnienia
  - 150 000,00 zł
 • ul. Różana i ulica Spokojna Tomaszowice - remont drogi
  - 200 000,00 zł
 • ul. Ujazdowska Wielka Wieś – remont drogi
  - 300 000,00 zł
 • ul. Pod Sokolicą Będkowice – wykonanie poboczy FS
  - 20 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

572 534,77 zł

Oświetlenie

 • dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 40 000,00 zł
 • doświetlenie przejść dla pieszych
  - 100 000,00 zł
 • ul. Rogatka Wierzchowie – projekt oświetlenia
  - 14 514,00 zł
 • ul. Bugaj Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 30 893,77 zł
 • ul. Jurajska Modlnica - projekt oświetlenia
  - 30 000,00 zł
 • ul. Krakowska Wielka Wieś - projekt oświetlenia
  - 75 891,00 zł
 • ul. Krzemieniec Biały Kościół - budowa oświetlenia
  - 35 000,00 zł
 • ul. Modrzewiowa Biały Kościół - budowa oświetlenia
  - 35 000,00 zł
 • ul. Ojcowska Prądnik Korzkiewski – projekt oświetlenia
  - 40 000,00 zł
 • ul. Spacerowa Tomaszowice - budowa oświetlenia
  - 30 000,00 zł
 • ul. Sportowa Bębło – projekt oświetlenia
  - 40 000,00 zł
 • ul. Swawola Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 20 000,00 zł
 • ul. Wiejska Tomaszowice - budowa oświetlenia
  - 20 000,00 zł
 • ul. Zamkowa, ul. Szkolna Wielka Wieś - budowa oświetlenia
  - 30 000,00 zł
 • wykonanie doświetlenia obeliska w centrum wsi Modlniczka FS
  - 15 000,00 zł
 • ul. Hermana Giebułtów - wykonanie przebudowy oświetlenia
  - 16 236,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

4 672 010,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchowiu
  - 400 000,00 zł
 • przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
  - 100 000,00 zł
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI VII
  - 3 675 000,00 zł
 • zabezpieczenie skarp stawu w Czajowicach
  - 230 000,00 zł
 • zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś
  - 100 000,00 zł
 • dofinansowanie małej retencji - Program „Złap deszcz"
  - 100 000,00 zł
Dostarczanie wody

Całkowity koszt

1 400 000,00 zł

Dostarczanie wody

 • projekt i budowa wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem oraz siecią wodociągową w Tomaszowicach
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

862 493,56 zł

Ochrona powietrza

 • Przygotowanie i wdrożenie programu "STOP SMOG"
  - 100 000 zł
 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II
  - 762 493,56 zł
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
Ochotnicza Straż Pożarna

Całkowity koszt

1 200 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna

 • przebudowa garażu remizy OSP w Tomaszowicach
  - 900 000,00 zł
 • dotacja na zakup samochodu dla OSP Giebułtów
  - 300 000,00 zł
Monitoring

Całkowity koszt

46 581,40 zł

Monitoring

 • rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego
  - 10 000,00 zł
 • rozbudowa monitoringu w centrum miejscowości - Modlniczka (FS)
  - 11 581,40 zł
 • wykonanie monitoringu na ul. Cichej- Będkowice (FS)
  - 5 000,00 zł
 • monitoring wokół budynku OSP Czajowice - FS
  - 20 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

4 631 581,40 zł

Grunty i nieruchomości

 • wyburzenie budynku, przygotowanie placu pod zagospodarowanie – Bębło - FS
  - 66 581,40 zł
 • wyposażenie budynku komunalnego w sprzęt multimedialny – Wielka Wieś - FS
  - 25 000,00 zł
 • zakup sprzętu ogrodniczego do budynku komunalnego - Modlniczka
  - 20 000,00 zł
 • zakup gruntów
  - 3 770 000,00 zł
 • budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzchowiu
  - 750 000,00 zł
 • projekt budynku komunalnego w Modlniczce
  - 67 010,00 zł
Sport i turystyka
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

4 071 581,40 zł

Obiekty sportowe

 • budowa tężni w Modlnicy 
  - 126 581,40 zł
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Centrum Sportu w Gminie Wielka Wieś
  - 3 850 000,00 zł
 • wykonanie Street Workout na placu zabaw przy ul. Krzemieniec - Biały Kościół - FS
  - 20 000,00 zł
 • zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Czajowicach
  - 75 000,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

119 317,71 zł

Place zabaw

 • doposażenie placu zabaw – Giebułtów - FS
  - 16 581,40 zł
 • doposażenie placu zabaw – Modlniczka - FS
  - 20 000,00 zł
 • modernizacja placu zabaw – Szyce - FS
  - 49 736,31 zł
 • zagospodarowanie placu zabaw os. Murownia - FS
  - 33 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

451 522,64 zł

Zagospodarowanie terenów

 • projekt zagospodarowania terenu wokół stawu w Modlnicy
  - 50 000,00 zł
 • projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 50 000,00 zł
 • rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Tomaszowicach - FS
  - 66 581,40 zł
 • zagospodarowanie centrum Modlniczki
  - 50 000,00 zł
 • zagospodarowanie centrum Wierzchowia - FS
  - 13 473,82 zł
 • zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej – Będkowice - FS
  - 21 467,42 zł
 • zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w Szycach
  - 200 000,00 zł
Oświata, pomoc społeczna i rodzina
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

2 454 720,00 zł

Szkoły podstawowe

 • SP Wielka Wieś - modernizacja pomieszczeń szkolnych
  - 120 000,00 zł
 • ZSP Modlnica - modernizacja pomieszczeń
  - 100 000,00 zł
 • SP Biały Kościół - modernizacja sal lekcyjnych i szatni
  - 50 000,00 zł
 • SP Wielka Wieś - modernizacja budynku
  - 600 000,00 zł
 • ZSP Modlnica - projekt i rozbudowa
  - 1 000 000,00 zł
 • SP Biały Kościół - remont dachu
  - 300 000,00 zł
 • SP Bębło - rozbudowa boiska sportowego oraz wykonanie zagospodarowania placu zabaw
  - 100 000,00 zł
 • SF Modlniczka - wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych
  - 30 000,00 zł
 • laboratoria Przyszłości
  - 48 000,00 zł
 • laboratoria Przyszłości SP
  - 96 720,00 zł
 • szafki dla uczniów
  - 10 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

451 000,00 zł

Przedszkola

 • ZSP Modlnica - budowa placu zabaw
  - 50 000,00 zł
 • Przedszkole Samorządowe w Czajowicach - malowanie sali i gabinetu dyrektora
  - 10 000,00 zł
 • Przedszkole Samorządowe w Modlniczce - montaż rolet w budynku ul. Św. Faustyny 5
  - 11 000,00 zł
 • Przedszkole Samorządowe w Modlniczce - projekt adaptacji części parteru w budynku ul. Faustyny 8 - na oddziały przedszkolne
  - 50 000,00 zł
 • projekt adaptacji sali w budynku wielofunkcyjnym w Tomaszowicach na oddziały przedszkolne
  - 30 000,00 zł
 • zakup autobusu szkolnego
  - 300 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

 • zakup i montaż serwera
Opieka nad dziećmi

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Opieka nad dziećmi

 • Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - utworzenie wózkarni.
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Wielkiej Wsi zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Bębło

 • Wyburzenie budynku, przygotowanie placu pod zagospodarowanie.

Całkowity koszt

51 467,42 zł

Będkowice

 • Wykonanie monitoringu na ul. Cichej
 • Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej, pod teren mający służyć rekreacji młodzieży oraz mieszkańcom.
 • Wykonanie poboczy na ul. Pod Sokolicą.
 • Poprawa infrastruktury znajdującej się na terenie widokowym "Kamyk".

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Biały Kościół

 • Wykonanie Street Workout na placu zabaw przy ulicy Krzemieniec.
 • Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na drogach oraz terenach gminnych w Białym Kościele.

Całkowity koszt

56 261,28 zł

Czajowice

 • Doposażenie wozu strażackiego OSP w Czajowicach
 • Monitoring wokół budynku OSP.
 • Doświetlenie fontanny.
 • Zakup namiotów.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Giebułtów

 • Doposażenie placu zabaw.
 • Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Giebułtów.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Modlnica

 • Dofinansowanie dla OSP Modlnica.
 • Dofinansowanie dla Klubu Sportowego Błękitni Modlnica.
 • Budowa tężni w Modlnicy.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Modlniczka

Zakup sprzętu ogrodniczego dla sołectwa.
Wykonanie oświetlenia parkowego przy obelisku.
Doposażenie placu zabaw.
Rozbudowa monitoringu w centrum miejscowości.

Całkowity koszt

30 893,77 zł

Prądnik Korzkiewski

 • Budowa oświetlenia na ul. Bugaj.

Całkowity koszt

49 736,31 zł

Szyce

 • Modernizacja placu zabaw.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Tomaszowice

 • Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tomaszowice.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Wielka Wieś

 • Zakup stojaka na rowery i huśtawki.
 • Wyposażenie budynku komunalnego w sprzt multimedialny.
 • Zakup ławek i koszy - Budynek Wielofunkcyjny.
 • Doposażenie pomieszczenia kateringowego w budynku komunalnym.
 • Pompa pływająca dla OSP.

Całkowity koszt

46 473,82 zł

Wierzchowie

 • Zagospodarowanie placu zabaw oś. Murownia.
 • Zagospodarowanie centrum Wierzchowia.
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Wielkiej Wsi rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
25 513 186,00 zł
Prognoza
100%
28 347 984,44 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 4
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Wielkiej Wsi?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wielką Wieś.

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.