Wielka Wieś

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Wielka Wieś.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
15 898
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
112 695 260,55 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
25.75%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
29 015 528,58 zł
25.75%
CIT
2 224 592,48 zł
1.97%
Podatki od nieruchomości
19 705 830,41 zł
17.49%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 542 340,19 zł
11.13%
Dotacje
18 144 650,49 zł
16.1%
Subwencje
11 485 333 zł
10.19%
Pozostałe dochody
19 576 985,40 zł
17.37%

Oficjalnie na podstawie danych GUS w gminie Wielka Wieś jest zameldowanych 15 777 mieszkańców.
(stan na dzień 31.12.2021r.)

02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
120 706 124,26 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
32 832 613,73 zł
stanowiły 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
32 832 613,73 zł
Wydatki bieżące
73%
87 873 510,53 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
35 401 075,19 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
19 346 129,33 zł
Rodzina
całkowity koszt
12 819 360,10 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 531 717,19 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
10 162 747,61 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 659 983,18 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 767 962,90 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 793 842,79 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 069 341,36 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 673 979,26 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 436 237,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 415 624,58 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 155 521,32 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 472 602,45 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wielka Wieś w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
32 832 613,73 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
42.17%
Infrastruktura
17.45%
Sport i turystyka
16.2%
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
15.63%
Oświata, pomoc społeczna i rodzina
8.55%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki na inwestycje w dziale
13 843 903,04 zł
5 728 017,43 zł
5 319 976,00 zł
5 132 455,15 zł
2 808 262,11 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa ciągu pieszego do Futury Modlniczka
  - 261 572,17 zł
 • Projekt i wykonanie zmiany organizacji ruchu w centrum wsi Biały Kościół - spowolnienie ruchu pojazdów/wykonanie przejścia dla pieszych FS
  - 46 581,40 zł
 • Ul. Handlowców Modlniczka - projekt przebudowy drogi,
  - 166 317,48 zł
 • Roboty dodatkowe i uzupełniające na zadaniu "Remont istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś w roku 2022"
  - 87 989,30 zł 
 • Ul. Hermana/os. Szkolne Giebułtów
  - 90 000,00 zł 
 • Ul. Idziego Giebułtów - wykonanie przejścia dla pieszych oraz zmiana lokalizacji peronu
  - 3 538,05 zł 
 • Ul. Południowa w Bęble - przebudowa
  - 2 914 811,15 zł 
 • Ul. Lipowa Modlnica  - przebudowa drogi
  - 1 900 206,96 zł 
 • Ul. Kasztanowa Bębło – projekt przebudowy drogi
  - 330 024,89 zł 
 • Ul. Wesoła Prądnik Korzkiewski – remont mostu 
  - 100 500,00 zł
 • Wykonanie chodnika w rejonie tzw tunelu w Modlnicy
  - 399 826,54 zł 
 • Zmiana organizacji ruchu przy OSP Będkowice
  - 13 062,00 zł 
 • Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną ul. Hermana Giebułtów
  - 390 124,88 zł
 • Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną ul. Hermana Giebułtów
  -104 359,45 zł
Całkowity koszt
6 808 914,27 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Peron/zatoka dla autobusu komunikacji publicznej na drodze powiatowej
  - 2 600,00 zł 
 • Ul. Kawiory w Będkowicach - przebudowa odcinka drogi powiatowej
  - 1 543 464,03 zł
 • Przygotowanie dokumentacji oraz nadzór nad przebudową odcinka drogi powiatowej ul. Kawiory w Będkowicach
  - 58 000,00 zł 
 • Montaż wyświetlacza prędkości w Giebułtowie droga K 2132
  - 8 081,47 zł 
 • Przebudowa dróg w ramach IS
  - 96 330,00 zł 
Całkowity koszt
1 708 475,50 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Dofinansowanie zadania drogowego w Modlnicy - droga bez nazwy dz. nr 137
  - 44 015,55 zł 
 • Giebułtów - ul. Ks. Hołoja remont drogi
  - 368 402,46 zł 
 • Inspektor nadzoru na drogach gminnych
  - 47 442,85 zł 
 • Nakładka asfaltowa na parkingu przy otwartej strefie aktywności w Białym Kościele
  - 22 077,91 zł 
 • Poszerzenie ulicy Szkolnej i remont ulicy Ujazdowskiej w Wielkiej Wsi
  - 498 792,55 zł 
 • Projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 49 736,31 zł
 • Projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw w miejscowości Szyce
  - 84 467,17 zł  
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa przebudowa/remont
  - 497 895,63 zł 
 • Ul. Akacjowa Będkowice – wykonanie odwodnienia
  - 11 562,00 zł 
 • Ul. Alternatywy w Szycach
  - 22 568,04 zł 
 • Ul. Cegielniana - wykonanie odwodnienia pasa drogi oraz terenów przyległych
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Graniczna Biały Kościół - przebudowa drogi
  - 157 287,31 zł 
 • Ul. Kolberga Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 266 192,87 zł 
 • Ul. Leśna w Giebułtowie, przebudowa, remont
  - 350 382,60 zł
 • Ul. Łąkowa Giebułtów - projekt odwodnienia
  - 19 680,00 zł 
Całkowity koszt
2 490 503,25 zł
Drogi wewnętrzne c.d.

Drogi wewnętrzne c.d.

 • Ul. Malwowa w Giebułtowie
  - 82 840,50 zł 
 • Ul. Pod Moroniem Prądnik Korzkiewski - remont drogi
  - 24 956,70 zł 
 • Ul. Szkolna w Modlnicy
  - 58 111,35 zł 
 • Ul. Trojadyn Giebułtów - projekt przebudowy drogi
  - 714 904,47 zł
 • Ul. Zacisze - wykonanie odwodnienia drogi
  - 20 000,00 zł
 • Ul. Zamkowa w Wielkiej Wsi remont
  - 15 137,24 zł 
 • Ul. Kasztanowa w Czajowicach przebudowa drogi
  - 287 925,13 zł 
 • Ul. Wierzbowa ul. Bukowa Modlnica przebudowa drogi - projekt
  - 83 813,68 zł 
 • Ul. Rogatka Wierzchowie - odwodnienie
   - 141 788,25 zł 
 • Ul. Różana i ul. Spokojna - Tomaszowice remont drogi
  - 446 570,36 zł 
 • Umocnienie poboczy ul. Pod Sokolicą Będkowice - własne
  - 12 781,86 zł 
 • Utwardzenie drogi - dz. Nr 69/1 w Giebułtowie
  - 30 988,75 zł         
 • Wykonanie poboczy na ul. Pod Sokolicą Będkowice FS
  - 30 000,00 zł         
 • Wykonanie zdroju ulicznego        
  - 10 082,63 zł 
Całkowity koszt
1 959 900,92 zł
Drogi krajowe

Drogi krajowe

 • Wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem w ciagu drogi krajowej DK - 94

Całkowity koszt
181 056,00 zł
Modernizacja dróg

Modernizacja dróg

 •  Ul. Granicznej w Białym Kościele - FOGR
  - 63 256,00 zł 
 • Ul. Ks. Hojoła w Giebułtowie - FOGR
  - 122 294,00 zł 
 • Ul. Leśnej w Giebułtowie - FOGR
  - 64 450,00 zł 
Całkowity koszt
250 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 1 353,00 zł
 • Montaż 2 lamp z instalacją ze stacji tafo 4196 Szyce - rejon piekarni wzdłuż DK94
  - 17 835,00 zł 
 • Ul. Rogatka Wierzchowie – projekt oświetlenia 
  - 14 514,00 zł
 • Ul. Bugaj Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 72 877,50 zł
 • Ul. Krakowska Wielka Wieś - projekt oświetlenia
  - 48 585,00 zł
 • Ul. Krzemieniec Biały Kościół - budowa oświetlenia
  - 29 520,00 zł
 • Ul. Modrzewiowa Biały Kościół - budowa oświetlenia
  - 28 796,60 zł
 • Ul. Spacerowa Tomaszowice - budowa oświetlenia
  - 29 500,00 zł
 • Ul. Sportowa Bębło – projekt oświetlenia
  - 17 343,00 zł 
 • Ul. Szlachecka - dobudowa oprawy oświetleniowej
  - 3 444,00 zł 
 • Ul. Wiejska Tomaszowice - budowa oświetlenia
  - 51 906,00 zł
 • Ul. Zamkowa, ul. Szkolna Wielka Wieś - budowa oświetlenia
  - 95 800,00 zł
 • Wykonanie doświetlenia obeliska w centrum wsi Modlniczka FS
  - 31 980,00 zł
 • Ul. Hermana Giebułtów - wykonanie przebudowy oświetlenia 
  - 1 599,00 zł
Całkowity koszt
445 053,10 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Budowa toru rowerowego - pumptruck Giebułtów FS
  - 23 493,00 zł 
 • Budowa tężni w Modlnicy FS
  - 26 581,40 zł
 • Tężnia w Modlnicy - dofinansowanie UMWM
  - 68 956,00 zł 
 • Tężnia w Modlnicy - wkład własny
  - 89 430,02 zł 
 • Renowacja płyty boiska LKS Bębło
  - 17 204,40 zł 
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Centrum Sportu w Gminie Wielka Wieś
  - 4 810 936,40 zł 
 • Wykonanie niwelacji działki przy LKS Modlnica
  - 207 316,50 zł 
 • Wykonanie Street Workout na placu zabaw przy ul. Krzemieniec - FS Biały Kościół
  - 20 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości  Czajowice
  - 74 947,96 zł 
Całkowity koszt
5 338 865,68 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Doposażenie placu zabaw – Giebułtów - FS
  - 16 547,19 zł
 • Doposażenie placu zabaw – Modlniczka - FS
  - 20 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw - ulica Lipowa Modlnica
  - 12 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie placu zabaw os. Murownia - FS
  - 33 000,00 zł
Całkowity koszt
81 547,19 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Projekt zagospodarowania stawu w Modlnicy
  - 39 360,00 zł
 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 42 438,02 zł
 • Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Tomaszowicach - FS
  - 66 581,40 zł
 • Zagospodarowanie centrum Modlniczki
  - 67 467,72 zł 
 • Zagospodarowanie centrum Wierzchowia - FS
  - 13 473,82 zł 
 • Zagospodarowanie centrum wsi Bębło - punkt biblioteczny
  - 25 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej, pod teren mający słuzyć rekreacji młodzieży oraz mieszkańcom - FS Będkowice
  - 20 688,60 zł
 • Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w Szycach
  - 32 595,00 zł 
Całkowity koszt
307 604,56 zł
Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Małopolskie OSP - OSP Tomaszowice
  - 45 000,00 zł 
 • Zakup sprzetu dla OSP Czajowice - FS
  - 22 500,00 zł 
 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP Giebułtów - FS
  - 30 000,00 zł 
 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP Giebułtów - Małopolskie OSP
  - 40 000,00 zł 
 • Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giebułtów
  - 249 794,00 zł         
 • Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wielka Wieś FS        
  - 144 261,00 zł 
 • Przebudowa  garażu remizy OSP w Tomaszowicach 
  - 650 234,03 zł 
 • Zakup centrali telefonicznej do sterowania systemami alarmowymi
  - 12 915,00 zł 
Całkowity koszt
1 194 704,03 zł
Monitoring

Monitoring

 • Rozbudowa monitoringu wraz z instalacją hotspota w Prądniku Korzkiewskim
  - 33 450,00 zł 
 • Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego
  - 13 201,87 zł
 • Rozbudowa monitoringu w centrum miejscowości - Modlniczka (FS)
  - 11 581,40 zł
 • Monitoring wokół budynku OSP Czajowice - FS
  - 19 051,73 zł
Całkowity koszt
77 285,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Modernizacja dachu w budynku komunalnym w Wielkiej Wsi, ul. Krakowska 53
  - 73 615,50 zł 
 • Wyburzenie budynku, przygotowanie placu pod zagospodarowanie – Bębło - FS
  - 65 928,00 zł
 • Zakup sprzętu ogrodniczego do budynku komunalnego - Modlniczka
  - 20 000,00 zł
 • Zakup dekoracji do budynku komunalnego
  - 11 229,00 zł 
 • Zakup gruntów
  - 2 687 856,98 zł
 • Modernizacja instalacji energii elektrycznej w budynku administracyjnym
  - 53 097,87 zł 
 • Budowa  budynku komunalnego w  Modlniczce
  - 167 006,71 zł 
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzchowiu 
  - 855 152,91 zł
 • Dotacja na modernizację budynku komunalnego dla GOKiS  
  - 99 100,00 zł 
Całkowity koszt
4 032 986,97 zł
Świetlice

Świetlice

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tomaszowicach - dotacja UMWM
  - 10 500,00 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tomaszowicach - wkład własny
  - 4 500,00 zł 
Całkowity koszt
15 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • SP w Modlniczce - koncepcja, projekt i budowa
  - 7 380,00 zł 
 • SP Modlnica - modernizacja instalacji wodociągowej p.pożarowej 
  - 50 000,00 zł 
 • SP Wielka Wieś - modernizacja pomieszczeń szkolnych
  - 123 500,00 zł 
 • ZSP Modlnica - modernizacja pomieszczeń 
  - 75 280,00 zł
 • SP Biały Kościół - modernizacja sal lekcyjnych i szatni
  - 51 070,00 zł
 • ZSP w Modlnicy - modernizacja schodów przy wejściu do budynku szkoły
  - 44 000,00 zł 
 • SP Wielka Wieś - modernizacja budynku
  - 56 500,00 zł
 • ZSP Modlnica - projekt i rozbudowa 
  - 4 286 101,59 zł
 • SP Biały Kościół - remont dachu 
  - 6 027,00 zł
 • SP Bębło - rozbudowa boiska sportowego oraz wykonanie zagospodarowania placu zabaw
  - 63 749,09 zł
 • Termomodernizacja budynków oświatowych
  - 6 519,00 zł 
 •  ZSP w Modlnicy - wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych
  - 28 075,51 zł
 • SP w Bęble - wymiana kotła 
  - 18 204,00 zł 
 • SP Wielka Wieś - modernizacja sal lekcyjnych i szatni
  - 9 750,00 zł 
 • ZSP w Modlnicy - szafki dla uczniów
  - 10 000,00 zł
 • Laboratoria przyszłości 
  - 144 720,00 zł    
Całkowity koszt
4 980 876,19 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Plac zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Modlnicy
  - 40 000,00 zł 
 • Przedszkole Samorządowe w Modlniczce - montaż rolet w budynku ul. Św. Faustyny 5
  - 10 949,96 zł
 • Zakup autobusu szkolnego 
  - 27 429,00 zł
Całkowity koszt
78 378,96 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej

 • Zakup i montaż serwera
Całkowity koszt
38 200,00 zł
Opieka nad dziećmi

Opieka nad dziećmi

 • Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - utworzenie wózkarni.
Całkowity koszt
35 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi  (APOTR)
  - 72 000,00 zł 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchowie
  - 43 780,20 zł
 • Koncepcja rekanalizacji
  - 30 000,00 zł 
 • Przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
  - 50 069,51 zł 
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI VII 
  - 203 957,77 zł
 • Dofinansowanie małej retencji  - ''Złap deszcz"
  - 26 151,91 zł 
Całkowity koszt
425 959,39 zł
Dostarczanie wody

Dostarczanie wody

 • Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem oraz siecią wodociągową w Tomaszowicach
Całkowity koszt
1 415 624,58 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Przygotowanie i wdrożenie programu "STOP SMOG"
  - 16 700,00 zł 
 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II 
  - 949 978,14 zł 
Całkowity koszt
966 678,14 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

6 808 914,27 zł

Drogi gminne

 • Budowa ciągu pieszego do Futury Modlniczka
  - 261 572,17 zł
 • Projekt i wykonanie zmiany organizacji ruchu w centrum wsi Biały Kościół - spowolnienie ruchu pojazdów/wykonanie przejścia dla pieszych FS
  - 46 581,40 zł
 • Ul. Handlowców Modlniczka - projekt przebudowy drogi,
  - 166 317,48 zł
 • Roboty dodatkowe i uzupełniające na zadaniu "Remont istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś w roku 2022"
  - 87 989,30 zł 
 • Ul. Hermana/os. Szkolne Giebułtów
  - 90 000,00 zł 
 • Ul. Idziego Giebułtów - wykonanie przejścia dla pieszych oraz zmiana lokalizacji peronu
  - 3 538,05 zł 
 • Ul. Południowa w Bęble - przebudowa
  - 2 914 811,15 zł 
 • Ul. Lipowa Modlnica  - przebudowa drogi
  - 1 900 206,96 zł 
 • Ul. Kasztanowa Bębło – projekt przebudowy drogi
  - 330 024,89 zł 
 • Ul. Wesoła Prądnik Korzkiewski – remont mostu 
  - 100 500,00 zł
 • Wykonanie chodnika w rejonie tzw tunelu w Modlnicy
  - 399 826,54 zł 
 • Zmiana organizacji ruchu przy OSP Będkowice
  - 13 062,00 zł 
 • Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną ul. Hermana Giebułtów
  - 390 124,88 zł
 • Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną ul. Hermana Giebułtów
  -104 359,45 zł
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 708 475,50 zł

Drogi powiatowe

 • Peron/zatoka dla autobusu komunikacji publicznej na drodze powiatowej
  - 2 600,00 zł 
 • Ul. Kawiory w Będkowicach - przebudowa odcinka drogi powiatowej
  - 1 543 464,03 zł
 • Przygotowanie dokumentacji oraz nadzór nad przebudową odcinka drogi powiatowej ul. Kawiory w Będkowicach
  - 58 000,00 zł 
 • Montaż wyświetlacza prędkości w Giebułtowie droga K 2132
  - 8 081,47 zł 
 • Przebudowa dróg w ramach IS
  - 96 330,00 zł 
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

2 490 503,25 zł

Drogi wewnętrzne

 • Dofinansowanie zadania drogowego w Modlnicy - droga bez nazwy dz. nr 137
  - 44 015,55 zł 
 • Giebułtów - ul. Ks. Hołoja remont drogi
  - 368 402,46 zł 
 • Inspektor nadzoru na drogach gminnych
  - 47 442,85 zł 
 • Nakładka asfaltowa na parkingu przy otwartej strefie aktywności w Białym Kościele
  - 22 077,91 zł 
 • Poszerzenie ulicy Szkolnej i remont ulicy Ujazdowskiej w Wielkiej Wsi
  - 498 792,55 zł 
 • Projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 49 736,31 zł
 • Projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw w miejscowości Szyce
  - 84 467,17 zł  
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa przebudowa/remont
  - 497 895,63 zł 
 • Ul. Akacjowa Będkowice – wykonanie odwodnienia
  - 11 562,00 zł 
 • Ul. Alternatywy w Szycach
  - 22 568,04 zł 
 • Ul. Cegielniana - wykonanie odwodnienia pasa drogi oraz terenów przyległych
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Graniczna Biały Kościół - przebudowa drogi
  - 157 287,31 zł 
 • Ul. Kolberga Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 266 192,87 zł 
 • Ul. Leśna w Giebułtowie, przebudowa, remont
  - 350 382,60 zł
 • Ul. Łąkowa Giebułtów - projekt odwodnienia
  - 19 680,00 zł 
Drogi wewnętrzne c.d.

Całkowity koszt

1 959 900,92 zł

Drogi wewnętrzne c.d.

 • Ul. Malwowa w Giebułtowie
  - 82 840,50 zł 
 • Ul. Pod Moroniem Prądnik Korzkiewski - remont drogi
  - 24 956,70 zł 
 • Ul. Szkolna w Modlnicy
  - 58 111,35 zł 
 • Ul. Trojadyn Giebułtów - projekt przebudowy drogi
  - 714 904,47 zł
 • Ul. Zacisze - wykonanie odwodnienia drogi
  - 20 000,00 zł
 • Ul. Zamkowa w Wielkiej Wsi remont
  - 15 137,24 zł 
 • Ul. Kasztanowa w Czajowicach przebudowa drogi
  - 287 925,13 zł 
 • Ul. Wierzbowa ul. Bukowa Modlnica przebudowa drogi - projekt
  - 83 813,68 zł 
 • Ul. Rogatka Wierzchowie - odwodnienie
   - 141 788,25 zł 
 • Ul. Różana i ul. Spokojna - Tomaszowice remont drogi
  - 446 570,36 zł 
 • Umocnienie poboczy ul. Pod Sokolicą Będkowice - własne
  - 12 781,86 zł 
 • Utwardzenie drogi - dz. Nr 69/1 w Giebułtowie
  - 30 988,75 zł         
 • Wykonanie poboczy na ul. Pod Sokolicą Będkowice FS
  - 30 000,00 zł         
 • Wykonanie zdroju ulicznego        
  - 10 082,63 zł 
Drogi krajowe

Całkowity koszt

181 056,00 zł

Drogi krajowe

 • Wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem w ciagu drogi krajowej DK - 94

Modernizacja dróg

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Modernizacja dróg

 •  Ul. Granicznej w Białym Kościele - FOGR
  - 63 256,00 zł 
 • Ul. Ks. Hojoła w Giebułtowie - FOGR
  - 122 294,00 zł 
 • Ul. Leśnej w Giebułtowie - FOGR
  - 64 450,00 zł 
Oświetlenie

Całkowity koszt

445 053,10 zł

Oświetlenie

 • Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 1 353,00 zł
 • Montaż 2 lamp z instalacją ze stacji tafo 4196 Szyce - rejon piekarni wzdłuż DK94
  - 17 835,00 zł 
 • Ul. Rogatka Wierzchowie – projekt oświetlenia 
  - 14 514,00 zł
 • Ul. Bugaj Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 72 877,50 zł
 • Ul. Krakowska Wielka Wieś - projekt oświetlenia
  - 48 585,00 zł
 • Ul. Krzemieniec Biały Kościół - budowa oświetlenia
  - 29 520,00 zł
 • Ul. Modrzewiowa Biały Kościół - budowa oświetlenia
  - 28 796,60 zł
 • Ul. Spacerowa Tomaszowice - budowa oświetlenia
  - 29 500,00 zł
 • Ul. Sportowa Bębło – projekt oświetlenia
  - 17 343,00 zł 
 • Ul. Szlachecka - dobudowa oprawy oświetleniowej
  - 3 444,00 zł 
 • Ul. Wiejska Tomaszowice - budowa oświetlenia
  - 51 906,00 zł
 • Ul. Zamkowa, ul. Szkolna Wielka Wieś - budowa oświetlenia
  - 95 800,00 zł
 • Wykonanie doświetlenia obeliska w centrum wsi Modlniczka FS
  - 31 980,00 zł
 • Ul. Hermana Giebułtów - wykonanie przebudowy oświetlenia 
  - 1 599,00 zł
Sport i turystyka
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

5 338 865,68 zł

Obiekty sportowe

 • Budowa toru rowerowego - pumptruck Giebułtów FS
  - 23 493,00 zł 
 • Budowa tężni w Modlnicy FS
  - 26 581,40 zł
 • Tężnia w Modlnicy - dofinansowanie UMWM
  - 68 956,00 zł 
 • Tężnia w Modlnicy - wkład własny
  - 89 430,02 zł 
 • Renowacja płyty boiska LKS Bębło
  - 17 204,40 zł 
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Centrum Sportu w Gminie Wielka Wieś
  - 4 810 936,40 zł 
 • Wykonanie niwelacji działki przy LKS Modlnica
  - 207 316,50 zł 
 • Wykonanie Street Workout na placu zabaw przy ul. Krzemieniec - FS Biały Kościół
  - 20 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości  Czajowice
  - 74 947,96 zł 
Place zabaw

Całkowity koszt

81 547,19 zł

Place zabaw

 • Doposażenie placu zabaw – Giebułtów - FS
  - 16 547,19 zł
 • Doposażenie placu zabaw – Modlniczka - FS
  - 20 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw - ulica Lipowa Modlnica
  - 12 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie placu zabaw os. Murownia - FS
  - 33 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

307 604,56 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Projekt zagospodarowania stawu w Modlnicy
  - 39 360,00 zł
 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 42 438,02 zł
 • Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Tomaszowicach - FS
  - 66 581,40 zł
 • Zagospodarowanie centrum Modlniczki
  - 67 467,72 zł 
 • Zagospodarowanie centrum Wierzchowia - FS
  - 13 473,82 zł 
 • Zagospodarowanie centrum wsi Bębło - punkt biblioteczny
  - 25 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej, pod teren mający słuzyć rekreacji młodzieży oraz mieszkańcom - FS Będkowice
  - 20 688,60 zł
 • Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w Szycach
  - 32 595,00 zł 
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
Ochotnicza Straż Pożarna

Całkowity koszt

1 194 704,03 zł

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Małopolskie OSP - OSP Tomaszowice
  - 45 000,00 zł 
 • Zakup sprzetu dla OSP Czajowice - FS
  - 22 500,00 zł 
 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP Giebułtów - FS
  - 30 000,00 zł 
 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP Giebułtów - Małopolskie OSP
  - 40 000,00 zł 
 • Zakup samochodu strażackiego dla OSP Giebułtów
  - 249 794,00 zł         
 • Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wielka Wieś FS        
  - 144 261,00 zł 
 • Przebudowa  garażu remizy OSP w Tomaszowicach 
  - 650 234,03 zł 
 • Zakup centrali telefonicznej do sterowania systemami alarmowymi
  - 12 915,00 zł 
Monitoring

Całkowity koszt

77 285,00 zł

Monitoring

 • Rozbudowa monitoringu wraz z instalacją hotspota w Prądniku Korzkiewskim
  - 33 450,00 zł 
 • Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego
  - 13 201,87 zł
 • Rozbudowa monitoringu w centrum miejscowości - Modlniczka (FS)
  - 11 581,40 zł
 • Monitoring wokół budynku OSP Czajowice - FS
  - 19 051,73 zł
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

4 032 986,97 zł

Grunty i nieruchomości

 • Modernizacja dachu w budynku komunalnym w Wielkiej Wsi, ul. Krakowska 53
  - 73 615,50 zł 
 • Wyburzenie budynku, przygotowanie placu pod zagospodarowanie – Bębło - FS
  - 65 928,00 zł
 • Zakup sprzętu ogrodniczego do budynku komunalnego - Modlniczka
  - 20 000,00 zł
 • Zakup dekoracji do budynku komunalnego
  - 11 229,00 zł 
 • Zakup gruntów
  - 2 687 856,98 zł
 • Modernizacja instalacji energii elektrycznej w budynku administracyjnym
  - 53 097,87 zł 
 • Budowa  budynku komunalnego w  Modlniczce
  - 167 006,71 zł 
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzchowiu 
  - 855 152,91 zł
 • Dotacja na modernizację budynku komunalnego dla GOKiS  
  - 99 100,00 zł 
Świetlice

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Świetlice

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tomaszowicach - dotacja UMWM
  - 10 500,00 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tomaszowicach - wkład własny
  - 4 500,00 zł 
Oświata, pomoc społeczna i rodzina
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

4 980 876,19 zł

Szkoły podstawowe

 • SP w Modlniczce - koncepcja, projekt i budowa
  - 7 380,00 zł 
 • SP Modlnica - modernizacja instalacji wodociągowej p.pożarowej 
  - 50 000,00 zł 
 • SP Wielka Wieś - modernizacja pomieszczeń szkolnych
  - 123 500,00 zł 
 • ZSP Modlnica - modernizacja pomieszczeń 
  - 75 280,00 zł
 • SP Biały Kościół - modernizacja sal lekcyjnych i szatni
  - 51 070,00 zł
 • ZSP w Modlnicy - modernizacja schodów przy wejściu do budynku szkoły
  - 44 000,00 zł 
 • SP Wielka Wieś - modernizacja budynku
  - 56 500,00 zł
 • ZSP Modlnica - projekt i rozbudowa 
  - 4 286 101,59 zł
 • SP Biały Kościół - remont dachu 
  - 6 027,00 zł
 • SP Bębło - rozbudowa boiska sportowego oraz wykonanie zagospodarowania placu zabaw
  - 63 749,09 zł
 • Termomodernizacja budynków oświatowych
  - 6 519,00 zł 
 •  ZSP w Modlnicy - wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych
  - 28 075,51 zł
 • SP w Bęble - wymiana kotła 
  - 18 204,00 zł 
 • SP Wielka Wieś - modernizacja sal lekcyjnych i szatni
  - 9 750,00 zł 
 • ZSP w Modlnicy - szafki dla uczniów
  - 10 000,00 zł
 • Laboratoria przyszłości 
  - 144 720,00 zł    
Przedszkola

Całkowity koszt

78 378,96 zł

Przedszkola

 • Plac zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Modlnicy
  - 40 000,00 zł 
 • Przedszkole Samorządowe w Modlniczce - montaż rolet w budynku ul. Św. Faustyny 5
  - 10 949,96 zł
 • Zakup autobusu szkolnego 
  - 27 429,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Całkowity koszt

38 200,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

 • Zakup i montaż serwera
Opieka nad dziećmi

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Opieka nad dziećmi

 • Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - utworzenie wózkarni.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

425 959,39 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi  (APOTR)
  - 72 000,00 zł 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchowie
  - 43 780,20 zł
 • Koncepcja rekanalizacji
  - 30 000,00 zł 
 • Przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
  - 50 069,51 zł 
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI VII 
  - 203 957,77 zł
 • Dofinansowanie małej retencji  - ''Złap deszcz"
  - 26 151,91 zł 
Dostarczanie wody

Całkowity koszt

1 415 624,58 zł

Dostarczanie wody

 • Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem oraz siecią wodociągową w Tomaszowicach
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

966 678,14 zł

Ochrona powietrza

 • Przygotowanie i wdrożenie programu "STOP SMOG"
  - 16 700,00 zł 
 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II 
  - 949 978,14 zł 
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Wielka Wieś zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Bębło

 • Zakup dekoracji do budynku komunalnego.
 • Wyburzenie budynku, przygotowanie placu pod zagospodarowanie.

Całkowity koszt

50 688,60 zł

Będkowice

 • Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej, pod teren mający służyć rekreacji młodzieży oraz mieszkańcom.
 • Wykonanie poboczy na ul. Pod Sokolicą.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Biały Kościół

 • Wykonanie Street Workout na placu zabaw przy ulicy Krzemieniec.
 • Projekt i wykonanie zmiany organizacji ruchu w centrum wsi Biały Kościół - spowolnienie ruchu pojazdów/wykonanie przejścia dla pieszych.

Całkowity koszt

55 150,73 zł

Czajowice

 • Doposażenie wozu strażackiego OSP w Czajowicach
 • Monitoring wokół budynku OSP.
 • Doświetlenie fontanny.
 • Zakup namiotów do budynku komunalnego.

Całkowity koszt

66 547,19 zł

Giebułtów

 • Doposażenie placu zabaw.
 • Zakup wyposażenia strażackiego dla OSP Giebułtów.
 • Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Giebułtów.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Modlnica

 • Zakup wyposażenia dla OSP.
 • Zakup wyposażenia i usług dla Klubu Sportowego Błękitni Modlnica.
 • Budowa tężni w Modlnicy.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Modlniczka

 • Zakup sprzętu ogrodniczego dla budynku komunalnego.
 • Wykonanie oświetlenia obeliska w centrum miejscowości.
 • Doposażenie placu zabaw.
 • Rozbudowa monitoringu w centrum miejscowości.

Całkowity koszt

30 893,77 zł

Prądnik Korzkiewski

 • Budowa oświetlenia na ul. Bugaj.

Całkowity koszt

49 736,31 zł

Szyce

 • Projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Tomaszowice

 • Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tomaszowice.

Całkowity koszt

66 560,59 zł

Wielka Wieś

 • Stojak na rowery i huśtawki.
 • Wyposażenie budynku komunalnego.
 • Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wielka Wieś.
 • Zakup ławek i koszy do budynku komunalnego.

Całkowity koszt

46 473,82 zł

Wierzchowie

 • Zagospodarowanie placu zabaw oś. Murownia.
 • Zagospodarowanie centrum Wierzchowia.
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w gminie Wielka Wieś rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
29 015 528,58 zł
Prognoza
100%
31 906 233,32 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 6 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Wielkiej Wsi?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wielką Wieś.

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.