Wielka Wieś

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Wielka Wieś.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
15 777
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
116 610 285,01 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
24.88%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
29 015 528,58 zł
24.88%
CIT
2 225 151 zł
1.91%
Podatki od nieruchomości
20 153 884,60 zł
17.28%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 167 013,82 zł
10.43%
Dotacje
20 025 996,35 zł
17.17%
Subwencje
11 485 333 zł
9.85%
Pozostałe dochody
21 537 377,66 zł
18.47%

Oficjalnie na podstawie danych GUS w gminie Wielka Wieś jest zameldowanych 15 777 mieszkańców.
(stan na dzień 31.12.2021r.)

02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
129 784 246,18 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
36 526 102,56 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
36 526 102,56 zł
Wydatki bieżące
72%
93 258 143,62 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
37 915 521,33 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
21 322 292,85 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 200 856,19 zł
Rodzina
całkowity koszt
12 945 500,94 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
10 770 785,09 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 716 921,20 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 303 943,60 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 266 746,87 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 382 003,98 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 760 270,91 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 678 424,19 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 540 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 216 382,83 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 764 596,20 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wielka Wieś w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
36 526 102,56 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
43.74%
Infrastruktura
16.45%
Oświata, pomoc społeczna i rodzina
15.83%
Sport i turystyka
15.17%
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
8.81%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki na inwestycje w dziale
15 975 962,40 zł
6 010 054,51 zł
5 782 664,16 zł
5 539 531,71 zł
3 217 889,78 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • budowa ciągu pieszego do Futury Modlniczka 
  - 261 572,17 zł
 • projekt i wykonanie zmiany organizacji ruchu w centrum wsi Biały Kościół - spowolnienie ruchu pojazdów/wykonanie przejścia dla pieszych FS
  - 46 581,40 zł
 • ul. Handlowców Modlniczka - projekt przebudowy drogi,
  - 166 317,48 zł
 • ul. Faustyny, ul. Dworska Modlniczka  - projekt przebudowy drogi
  - 93 357,00 zł
 • ul. Hermana/os. Szkolne Giebułtów
  - 90 000,00 zł 
 • ul. Idziego Giebułtów - wykonanie przejścia dla pieszych oraz zmiana lokalizacji peronu
  - 50 000,00 zł 
 • ul. Podwikle Giebułtów - projekt kładki nad rzeką
  - 45 387,00 zł
 • ul. Południowa w Bęble - przebudowa
  - 2 920 497,00 zł 
 • ul. Słowiańska Modlniczka – projekt przebudowy drogi i chodnika do ul. Okólnej - etap III 
  - 17 835,00 zł
 • ul. Wesoła - zmiana organizacji ruchu oraz wprowadzenie przejścia dla pieszych
  - 40 000,00 zł 
 • ul. Lipowa Modlnica  - przebudowa drogi
  - 1 900 206,96 zł 
 • ul. Orlich Gniazd Giebułtów – projekt chodnika i przebudowy drogi 
  - 98 300,00 zł
 • ul. Sportowa Modlnica – projekt przebudowy drogi
  - 39 852,00 zł
 • ul. Kasztanowa Bębło – projekt przebudowy drogi
  - 330 029,220 zł
 • ul. Wesoła Prądnik Korzkiewski – remont mostu 
  - 100 500,00 zł
 • wykonanie chodnika w rejonie tzw tunelu w Modlnicy
  - 399 826,54 zł 
 • zmiana organizacji ruchu przy OSP Będkowice
  - 13 062,00 zł 
 • Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną ul. Hermana Giebułtów
  - 390 124,88 zł
 • Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną ul. Hermana Giebułtów
  - 104 359,45 zł
Całkowity koszt
7 107 808,10 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Peron/zatoka dla autobusu komunikacji publicznej na drodze powiatowej
  - 2 600,00 zł 
 • ul. Kawiory w Będkowicach - przebudowa odcinka drogi powiatowej
  - 2 278 701,00 zł
 • przygotowanie dokumentacji oraz nadzór nad przebudową odcinka drogi powiatowej ul. Kawiory w Będkowicach
  - 70 971,70 zł 
 • ul. Długa Będkowice projekt przebudowy drogi
  - 49 692,00 zł 
 • ul. Graniczna w Giebułtowie - wprowadzenie zmiany organizacji ruchu oraz nowej lokalizacji przystanku autobusowego
  - 30 000,00 zł
 • montaż wyświetlacza prędkości w Giebułtowie droga K 2132
  - 8 081,47 zł 
 • przebudowa dróg w ramach IS
  - 101 500,00 zł 
Całkowity koszt
2 541 546,17 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Dofinansowanie zadania drogowego w Modlnicy - droga bez nazwy dz. nr 137
  - 44 015,55 zł 
 • Giebułtów - ul. Ks.Hołoja - remont drogi
  - 368 402,46 zł 
 • Inspektor nadzoru na drogach gminnych
  - 55 350,00 zł 
 • nakładka asfaltowa na parkingu przy otwartej strefie aktywności w Białym Kościele
  - 45 964,12 zł 
 • odwodnienie ul. Polnej w końcowym odcinku drogi
  - 70 000,00 zł 
 • poszerzenie ulicy Szkolnej i remont ulicy Ujazdowskiej w Wielkiej Wsi
  - 529 780,93 zł 
 • projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 49 736,31 zł
 • projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw w miejscowości Szyce
  - 126 931,79 zł  
 • ul Wierzbowa, ul. Bukowa przebudowa/remont
  - 497 895,63 zł 
 • ul. Akacjowa Będkowice – wykonanie odwodnienia
  - 11 562,00 zł 
 • ul. Alternatywy w Szycach
  - 22 568,04 zł 
 • ul. Cegielniana - wykonanie odwodnienia pasa drogi oraz terenów przyległych
  - 50 000,00 zł 
 • ul. Graniczna Biały Kościół - przebudowa drogi
  - 180 761,86 zł 
 • ul. Kolberga Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 266 892,87 zł 
 • ul. Leśna w Giebułtowie - przebudowa, remont
  - 424 120,18 zł
 • ul. Łąkowa Giebułtów - projekt odwodnienia
  - 39 360,00 zł 
Całkowity koszt
2 783 341,74 zł
Drogi wewnętrzne c.d.

Drogi wewnętrzne c.d.

 • ul. Malwowa w Giebułtowie
  - 84 408,75 zł 
 • ul. Pod Moroniem Prądnik Korzkiewski - remont drogi
  - 24 956,70 zł 
 • ul. Różana - wymiana nawierzchni drogi tłuczniowej
  - 25 000,00 zł 
 • ul. Szkolna w Modlnicy
  - 66 311,27 zł 
 • ul. Trojadyn Giebułtów - projekt przebudowy drogi
  - 1 177 325,99 zł
 • ul. Zacisze - wykonanie odwodnienia drogi
  - 20 000,00 zł
 • ul. Zamkowa w Wielkiej Wsi remont
  - 19 080,00 zł 
 • ul.Dworska w Modlniczce/ul.Leśna w Modlnicy projekt  przebudowy drogi
  - 625,00 zł 
 • ul.Kasztanowa w Czajowicach przebudowa drogi
  - 287 925,13 zł 
 • ul.Wierzbowa ul. Bukowa Modlnica przebudowa drogi - projekt
  - 147 000,00 zł 
 • ul.Rogatka Wierzchowie - odwodnienie
  - 141 788,25 zł 
 • ul. Różana i ul. Spokojna - Tomaszowice remont drogi
  - 447 473,07 zł 
 • umocnienie poboczy ul. Pod Sokolicą Będkowice - własne
  - 12 781,86 zł 
 • utwardzenie drogi - dz. Nr 69/1 w Giebułtowie
  - 31 005,84 zł         
 • wykonanie poboczy na ul. Pod Sokolicą Będkowice FS
  - 30 000,00 zł         
 • wykonanie zdroju ulicznego        
  - 10 082,63 zł 
Całkowity koszt
2 525 764,49 zł
Drogi krajowe

Drogi krajowe

 • Wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem w ciagu drogi krajowej DK - 94

Całkowity koszt
181 056,00 zł
Modernizacja dróg

Modernizacja dróg

 •  ul. Granicznej w Białym Kościele - FOGR
  - 63 256,00 zł 
 • ul. Ks. Hojoła w Giebułtowie - FOGR
  - 122 294,00 zł 
 • ul. Leśnej w Goebułtowie - FOGR
  - 64 450,00 zł 
Całkowity koszt
250 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 40 000,00 zł
 • montaż 2 lamp z instalacją ze stacji tafo 4196 Szyce - rejon piekarni wzdłuż DK94
  - 17 835,00 zł 
 • ul Rogatka Wierzchowie – projekt oświetlenia 
  - 14 514,00 zł
 • ul. Bugaj Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 72 877,50 zł
 • ul. Jurajska Modlnica - projekt oświetlenia
  - 15 867,00 zł
 • ul. Krakowska Wielka Wieś - projekt oświetlenia
  - 58 671,00 zł
 • ul. Krzemieniec Biały Kościół - budowa oświetlenia
  - 29 520,00 zł
 • ul. Modrzewiowa Biały Kościół - budowa oświetlenia
  - 41 203,40 zł
 • ul. Na Las - projekt oświetlenia ulicznego
  - 5 000,00 zł 
 • ul. Ojcowska Prądnik Korzkiewski – projekt oświetlenia
  - 19 188,00 zł
 • ul. Spacerowa Tomaszowice - budowa oświetlenia
  - 29 500,00 zł
 • ul. Sportowa Bębło – projekt oświetlenia
  - 18 001,00 zł 
 • ul. Swawola Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 18 327,00 zł
 • ul. Szlachecka - dobudowa oprawy oświetleniowej
  - 10 000,00 zł 
 • ul. Wiejska Tomaszowice - budowa oświetlenia
  - 51 906,00 zł
 • ul. Zamkowa, ul. Szkolna Wielka Wieś - budowa oświetlenia
  - 95 800 zł
 • wykonanie doświetlenia obeliska w centrum wsi Modlniczka FS
  - 32 000,00 zł
 • ul Hermana Giebułtów - wykonanie przebudowy oświetlenia 
  - 16 236,00 zł
Całkowity koszt
586 445,90 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • SP w Modlniczce - koncepcja, projekt i budowa
  - 20 000,00 zł 
 • SP Modlnica - modernizacja instalacji wodociągowej p.pożarowej 
  - 50 000,00 zł 
 • SP Wielka Wieś - modernizacja pomieszczeń szkolnych
  - 124 659,00 zł 
 • ZSP Modlnica - modernizacja pomieszczeń 
  - 75 280,00 zł
 • SP Biały Kościół - modernizacja sal lekcyjnych i szatni
  - 51 070,00 zł
 • modernizacja schodów przy wejściu do budynku szkoły
  - 44 000,00 zł 
 • SP Wielka Wieś - modernizacja budynku
  - 56 500,00 zł
 • ZSP Modlnica - projekt i rozbudowa 
  - 5 100 000,00 zł
 • SP Biały Kościół - remont dachu 
  - 10 000,00 zł
 • SP Bębło - rozbudowa boiska sportowego oraz wykonanie zagospodarowania placu zabaw
  - 80 000,00 zł
 • wykonanie niwelacji działki przy LKS Moldnica
  - 10 000,00 zł
 • SF Modlniczka - wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych
  - 28 075,51 zł
 • SP w Bęble - wymiana kotła 
  - 20 000,00 zł 
 • modernizacja sal lekcyjnych i szatni
  - 9 750,00 zł 
 • szafki dla uczniów
  - 10 000,00 zł
 • laboratoria przyszłości 
  - 48 000,00 zł
 • laboratoria przyszłości SP
  - 96 720,00 zł
Całkowity koszt
5 834 054,51 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • plac zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Modlnicy
  - 40 000,00 zł 
 • Przedszkole Samorządowe w Modlniczce - montaż rolet w budynku ul. Św. Faustyny 5
  - 11 000,00 zł
 • zakup autobusu szkolnego 
  - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
101 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej

 • zakup i montaż serwera
Całkowity koszt
40 000,00 zł
Opieka nad dziećmi

Opieka nad dziećmi

 • Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - utworzenie wózkarni.
Całkowity koszt
35 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • budowa toru rowerowego - pumptruck Giebułtów FS
  - 23 493,00 zł 
 • budowa tężni w Modlnicy FS
  - 26 581,40 zł
 • tężnia w Modlnicy - dofinansowanie UMWM
  - 68 956,00 zł 
 • tężnia w Modlnicy - wkład własny
  - 90 000,00 zł 
 • renowacja płyty boiska LKS Bębło
  - 20 000,00 zł 
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Centrum Sportu w Gminie Wielka Wieś
  - 4 811 00,00 zł 
 • wykonanie niwelacji działki przy LKS Moldnica
  - 250 000,00 zł 
 • wykonanie Street Workout na placu zabaw przy ul. Krzemieniec - FS Biały Kościół
  - 20 000,00 zł 
 • zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości  Czajowice
  - 75 000,00 zł "
Całkowity koszt
5 385 030,40 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • doposażenie placu zabaw – Giebułtów - FS
  - 16 581,40 zł
 • doposażenie placu zabaw – Modlniczka - FS
  - 20 000,00 zł
 • modernizacja placu zabaw - ulica Lipowa Modlnica
  - 12 000,00 zł 
 • zagospodarowanie placu zabaw os. Murownia - FS
  - 33 000,00 zł
Całkowity koszt
81 581,40 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • projekt zagospodarowania stawu w Modlnicy
  - 39 360,00 zł
 • projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 49 000,00 zł
 • rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Tomaszowicach - FS
  - 66 581,40 zł
 • zagospodarowanie centrum Modlniczki
  - 68 574,72 zł
 • zagospodarowanie centrum Wierzchowia - FS
  - 13 473,82 zł 
 • zagospodarowanie centrum wsi Bębło - punkt biblioteczny
  - 25 000,00 zł 
 • zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej, pod teren mający słuzyć rekreacji młodzieży oraz mieszkańcom - FS Będkowice
  - 21 467,42 zł
 • zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w Szycach
  - 32 595,00 zł 
Całkowity koszt
316 052,36 zł
Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Małopolskie OSP - OSP Tomaszowice
  - 45 000,00 zł 
 • zakup sprzętu dla OSP Czajowice - FS
  - 22 500,00 zł 
 • dotacja na zakup samochodu dla OSP Giebułtów - FS
  - 30 000,00 zł 
 • dotacja na zakup samochodu dla OSP Giebułtów - Małopolskie OSP
  - 40 000,00 zł 
 • zakup samochodu strażackiego dla OSP Giebułtów
  - 250 000,00 zł         
 • zakup samochodu strażackiego dla OSP Wielka Wieś FS        
  - 144 261,00 zł 
 • przebudowa  garażu remizy OSP w Tomaszowicach 
  - 660 000,00 zł 
Całkowity koszt
1 191 761,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • rozbudowa monitoringu wraz z instalacją hotspota w Prądniku Korzkiewskim
  - 35 000,00 zł 
 • rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego
  - 13 201,87 zł
 • rozbudowa monitoringu w centrum miejscowości - Modlniczka (FS)
  - 11 581,40 zł
 • monitoring wokół budynku OSP Czajowice - FS
  - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
79 783,27 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • modernizacja dachu w budynku komunalnym w Wielkiej Wsi, ul. Krakowska 53
  - 73 615,50 zł 
 • wyburzenie budynku, przygotowanie placu pod zagospodarowanie – Bębło - FS
  - 66 581,40 zł
 • zakup sprzętu ogrodniczego do budynku komunalnego - Modlniczka
  - 20 000,00 zł
 • zakup dekoracji do budynku komunalnego
  - 11 729,00 zł 
 • zakup gruntów
  - 2 899 851,54 zł
 • modernizacja instalacji energii elektrycznej w budynku administarcyjnym
  - 53 100,00 zł 
 • budowa  budynku komunalnego w  Modlniczce
  - 167 010,00 zł 
 • budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzchowiu 
  - 862 000,00 zł
 • dotacja na modernizację budynku komunalnego dla GOKiS  
  - 99 100,00 zł 
Całkowity koszt
4 252 987,44 zł
Świetlice

Świetlice

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tomaszowicach - dotacja UMWM
  - 10 500,00 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tomaszowicach - wkład własny
  - 4 500,00 zł 
Całkowity koszt
15 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi  (APOTR)
  - 72 000,00 zł 
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchowie
  - 120 000,00 zł
 • koncepcja rekanalizacji
  - 30 000,00 zł 
 • przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
  - 100 000,00 zł
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI VII 
  - 260 000,00 zł
 • dofinansowanie małej retencji  - ''Złap deszcz"
  - 36 696,22 zł 
Całkowity koszt
618 696,22 zł
Dostarczanie wody

Dostarczanie wody

 • projekt i budowa wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem oraz siecią wodociągową w Tomaszowicach
Całkowity koszt
1 540 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Przygotowanie i wdrożenie programu "STOP SMOG"
  - 16 700,00 zł
 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II
  - 1 011 780,00 zł
Całkowity koszt
1 059 193,56 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

7 107 808,10 zł

Drogi gminne

 • budowa ciągu pieszego do Futury Modlniczka 
  - 261 572,17 zł
 • projekt i wykonanie zmiany organizacji ruchu w centrum wsi Biały Kościół - spowolnienie ruchu pojazdów/wykonanie przejścia dla pieszych FS
  - 46 581,40 zł
 • ul. Handlowców Modlniczka - projekt przebudowy drogi,
  - 166 317,48 zł
 • ul. Faustyny, ul. Dworska Modlniczka  - projekt przebudowy drogi
  - 93 357,00 zł
 • ul. Hermana/os. Szkolne Giebułtów
  - 90 000,00 zł 
 • ul. Idziego Giebułtów - wykonanie przejścia dla pieszych oraz zmiana lokalizacji peronu
  - 50 000,00 zł 
 • ul. Podwikle Giebułtów - projekt kładki nad rzeką
  - 45 387,00 zł
 • ul. Południowa w Bęble - przebudowa
  - 2 920 497,00 zł 
 • ul. Słowiańska Modlniczka – projekt przebudowy drogi i chodnika do ul. Okólnej - etap III 
  - 17 835,00 zł
 • ul. Wesoła - zmiana organizacji ruchu oraz wprowadzenie przejścia dla pieszych
  - 40 000,00 zł 
 • ul. Lipowa Modlnica  - przebudowa drogi
  - 1 900 206,96 zł 
 • ul. Orlich Gniazd Giebułtów – projekt chodnika i przebudowy drogi 
  - 98 300,00 zł
 • ul. Sportowa Modlnica – projekt przebudowy drogi
  - 39 852,00 zł
 • ul. Kasztanowa Bębło – projekt przebudowy drogi
  - 330 029,220 zł
 • ul. Wesoła Prądnik Korzkiewski – remont mostu 
  - 100 500,00 zł
 • wykonanie chodnika w rejonie tzw tunelu w Modlnicy
  - 399 826,54 zł 
 • zmiana organizacji ruchu przy OSP Będkowice
  - 13 062,00 zł 
 • Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną ul. Hermana Giebułtów
  - 390 124,88 zł
 • Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną ul. Hermana Giebułtów
  - 104 359,45 zł
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

2 541 546,17 zł

Drogi powiatowe

 • Peron/zatoka dla autobusu komunikacji publicznej na drodze powiatowej
  - 2 600,00 zł 
 • ul. Kawiory w Będkowicach - przebudowa odcinka drogi powiatowej
  - 2 278 701,00 zł
 • przygotowanie dokumentacji oraz nadzór nad przebudową odcinka drogi powiatowej ul. Kawiory w Będkowicach
  - 70 971,70 zł 
 • ul. Długa Będkowice projekt przebudowy drogi
  - 49 692,00 zł 
 • ul. Graniczna w Giebułtowie - wprowadzenie zmiany organizacji ruchu oraz nowej lokalizacji przystanku autobusowego
  - 30 000,00 zł
 • montaż wyświetlacza prędkości w Giebułtowie droga K 2132
  - 8 081,47 zł 
 • przebudowa dróg w ramach IS
  - 101 500,00 zł 
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

2 783 341,74 zł

Drogi wewnętrzne

 • Dofinansowanie zadania drogowego w Modlnicy - droga bez nazwy dz. nr 137
  - 44 015,55 zł 
 • Giebułtów - ul. Ks.Hołoja - remont drogi
  - 368 402,46 zł 
 • Inspektor nadzoru na drogach gminnych
  - 55 350,00 zł 
 • nakładka asfaltowa na parkingu przy otwartej strefie aktywności w Białym Kościele
  - 45 964,12 zł 
 • odwodnienie ul. Polnej w końcowym odcinku drogi
  - 70 000,00 zł 
 • poszerzenie ulicy Szkolnej i remont ulicy Ujazdowskiej w Wielkiej Wsi
  - 529 780,93 zł 
 • projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 49 736,31 zł
 • projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw w miejscowości Szyce
  - 126 931,79 zł  
 • ul Wierzbowa, ul. Bukowa przebudowa/remont
  - 497 895,63 zł 
 • ul. Akacjowa Będkowice – wykonanie odwodnienia
  - 11 562,00 zł 
 • ul. Alternatywy w Szycach
  - 22 568,04 zł 
 • ul. Cegielniana - wykonanie odwodnienia pasa drogi oraz terenów przyległych
  - 50 000,00 zł 
 • ul. Graniczna Biały Kościół - przebudowa drogi
  - 180 761,86 zł 
 • ul. Kolberga Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 266 892,87 zł 
 • ul. Leśna w Giebułtowie - przebudowa, remont
  - 424 120,18 zł
 • ul. Łąkowa Giebułtów - projekt odwodnienia
  - 39 360,00 zł 
Drogi wewnętrzne c.d.

Całkowity koszt

2 525 764,49 zł

Drogi wewnętrzne c.d.

 • ul. Malwowa w Giebułtowie
  - 84 408,75 zł 
 • ul. Pod Moroniem Prądnik Korzkiewski - remont drogi
  - 24 956,70 zł 
 • ul. Różana - wymiana nawierzchni drogi tłuczniowej
  - 25 000,00 zł 
 • ul. Szkolna w Modlnicy
  - 66 311,27 zł 
 • ul. Trojadyn Giebułtów - projekt przebudowy drogi
  - 1 177 325,99 zł
 • ul. Zacisze - wykonanie odwodnienia drogi
  - 20 000,00 zł
 • ul. Zamkowa w Wielkiej Wsi remont
  - 19 080,00 zł 
 • ul.Dworska w Modlniczce/ul.Leśna w Modlnicy projekt  przebudowy drogi
  - 625,00 zł 
 • ul.Kasztanowa w Czajowicach przebudowa drogi
  - 287 925,13 zł 
 • ul.Wierzbowa ul. Bukowa Modlnica przebudowa drogi - projekt
  - 147 000,00 zł 
 • ul.Rogatka Wierzchowie - odwodnienie
  - 141 788,25 zł 
 • ul. Różana i ul. Spokojna - Tomaszowice remont drogi
  - 447 473,07 zł 
 • umocnienie poboczy ul. Pod Sokolicą Będkowice - własne
  - 12 781,86 zł 
 • utwardzenie drogi - dz. Nr 69/1 w Giebułtowie
  - 31 005,84 zł         
 • wykonanie poboczy na ul. Pod Sokolicą Będkowice FS
  - 30 000,00 zł         
 • wykonanie zdroju ulicznego        
  - 10 082,63 zł 
Drogi krajowe

Całkowity koszt

181 056,00 zł

Drogi krajowe

 • Wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem w ciagu drogi krajowej DK - 94

Modernizacja dróg

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Modernizacja dróg

 •  ul. Granicznej w Białym Kościele - FOGR
  - 63 256,00 zł 
 • ul. Ks. Hojoła w Giebułtowie - FOGR
  - 122 294,00 zł 
 • ul. Leśnej w Goebułtowie - FOGR
  - 64 450,00 zł 
Oświetlenie

Całkowity koszt

586 445,90 zł

Oświetlenie

 • dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 40 000,00 zł
 • montaż 2 lamp z instalacją ze stacji tafo 4196 Szyce - rejon piekarni wzdłuż DK94
  - 17 835,00 zł 
 • ul Rogatka Wierzchowie – projekt oświetlenia 
  - 14 514,00 zł
 • ul. Bugaj Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 72 877,50 zł
 • ul. Jurajska Modlnica - projekt oświetlenia
  - 15 867,00 zł
 • ul. Krakowska Wielka Wieś - projekt oświetlenia
  - 58 671,00 zł
 • ul. Krzemieniec Biały Kościół - budowa oświetlenia
  - 29 520,00 zł
 • ul. Modrzewiowa Biały Kościół - budowa oświetlenia
  - 41 203,40 zł
 • ul. Na Las - projekt oświetlenia ulicznego
  - 5 000,00 zł 
 • ul. Ojcowska Prądnik Korzkiewski – projekt oświetlenia
  - 19 188,00 zł
 • ul. Spacerowa Tomaszowice - budowa oświetlenia
  - 29 500,00 zł
 • ul. Sportowa Bębło – projekt oświetlenia
  - 18 001,00 zł 
 • ul. Swawola Prądnik Korzkiewski - budowa oświetlenia
  - 18 327,00 zł
 • ul. Szlachecka - dobudowa oprawy oświetleniowej
  - 10 000,00 zł 
 • ul. Wiejska Tomaszowice - budowa oświetlenia
  - 51 906,00 zł
 • ul. Zamkowa, ul. Szkolna Wielka Wieś - budowa oświetlenia
  - 95 800 zł
 • wykonanie doświetlenia obeliska w centrum wsi Modlniczka FS
  - 32 000,00 zł
 • ul Hermana Giebułtów - wykonanie przebudowy oświetlenia 
  - 16 236,00 zł
Oświata, pomoc społeczna i rodzina
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

5 834 054,51 zł

Szkoły podstawowe

 • SP w Modlniczce - koncepcja, projekt i budowa
  - 20 000,00 zł 
 • SP Modlnica - modernizacja instalacji wodociągowej p.pożarowej 
  - 50 000,00 zł 
 • SP Wielka Wieś - modernizacja pomieszczeń szkolnych
  - 124 659,00 zł 
 • ZSP Modlnica - modernizacja pomieszczeń 
  - 75 280,00 zł
 • SP Biały Kościół - modernizacja sal lekcyjnych i szatni
  - 51 070,00 zł
 • modernizacja schodów przy wejściu do budynku szkoły
  - 44 000,00 zł 
 • SP Wielka Wieś - modernizacja budynku
  - 56 500,00 zł
 • ZSP Modlnica - projekt i rozbudowa 
  - 5 100 000,00 zł
 • SP Biały Kościół - remont dachu 
  - 10 000,00 zł
 • SP Bębło - rozbudowa boiska sportowego oraz wykonanie zagospodarowania placu zabaw
  - 80 000,00 zł
 • wykonanie niwelacji działki przy LKS Moldnica
  - 10 000,00 zł
 • SF Modlniczka - wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych
  - 28 075,51 zł
 • SP w Bęble - wymiana kotła 
  - 20 000,00 zł 
 • modernizacja sal lekcyjnych i szatni
  - 9 750,00 zł 
 • szafki dla uczniów
  - 10 000,00 zł
 • laboratoria przyszłości 
  - 48 000,00 zł
 • laboratoria przyszłości SP
  - 96 720,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

101 000,00 zł

Przedszkola

 • plac zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Modlnicy
  - 40 000,00 zł 
 • Przedszkole Samorządowe w Modlniczce - montaż rolet w budynku ul. Św. Faustyny 5
  - 11 000,00 zł
 • zakup autobusu szkolnego 
  - 50 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

 • zakup i montaż serwera
Opieka nad dziećmi

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Opieka nad dziećmi

 • Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - utworzenie wózkarni.
Sport i turystyka
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

5 385 030,40 zł

Obiekty sportowe

 • budowa toru rowerowego - pumptruck Giebułtów FS
  - 23 493,00 zł 
 • budowa tężni w Modlnicy FS
  - 26 581,40 zł
 • tężnia w Modlnicy - dofinansowanie UMWM
  - 68 956,00 zł 
 • tężnia w Modlnicy - wkład własny
  - 90 000,00 zł 
 • renowacja płyty boiska LKS Bębło
  - 20 000,00 zł 
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Centrum Sportu w Gminie Wielka Wieś
  - 4 811 00,00 zł 
 • wykonanie niwelacji działki przy LKS Moldnica
  - 250 000,00 zł 
 • wykonanie Street Workout na placu zabaw przy ul. Krzemieniec - FS Biały Kościół
  - 20 000,00 zł 
 • zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości  Czajowice
  - 75 000,00 zł "
Place zabaw

Całkowity koszt

81 581,40 zł

Place zabaw

 • doposażenie placu zabaw – Giebułtów - FS
  - 16 581,40 zł
 • doposażenie placu zabaw – Modlniczka - FS
  - 20 000,00 zł
 • modernizacja placu zabaw - ulica Lipowa Modlnica
  - 12 000,00 zł 
 • zagospodarowanie placu zabaw os. Murownia - FS
  - 33 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

316 052,36 zł

Zagospodarowanie terenów

 • projekt zagospodarowania stawu w Modlnicy
  - 39 360,00 zł
 • projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 49 000,00 zł
 • rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Tomaszowicach - FS
  - 66 581,40 zł
 • zagospodarowanie centrum Modlniczki
  - 68 574,72 zł
 • zagospodarowanie centrum Wierzchowia - FS
  - 13 473,82 zł 
 • zagospodarowanie centrum wsi Bębło - punkt biblioteczny
  - 25 000,00 zł 
 • zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej, pod teren mający słuzyć rekreacji młodzieży oraz mieszkańcom - FS Będkowice
  - 21 467,42 zł
 • zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w Szycach
  - 32 595,00 zł 
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
Ochotnicza Straż Pożarna

Całkowity koszt

1 191 761,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Małopolskie OSP - OSP Tomaszowice
  - 45 000,00 zł 
 • zakup sprzętu dla OSP Czajowice - FS
  - 22 500,00 zł 
 • dotacja na zakup samochodu dla OSP Giebułtów - FS
  - 30 000,00 zł 
 • dotacja na zakup samochodu dla OSP Giebułtów - Małopolskie OSP
  - 40 000,00 zł 
 • zakup samochodu strażackiego dla OSP Giebułtów
  - 250 000,00 zł         
 • zakup samochodu strażackiego dla OSP Wielka Wieś FS        
  - 144 261,00 zł 
 • przebudowa  garażu remizy OSP w Tomaszowicach 
  - 660 000,00 zł 
Monitoring

Całkowity koszt

79 783,27 zł

Monitoring

 • rozbudowa monitoringu wraz z instalacją hotspota w Prądniku Korzkiewskim
  - 35 000,00 zł 
 • rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego
  - 13 201,87 zł
 • rozbudowa monitoringu w centrum miejscowości - Modlniczka (FS)
  - 11 581,40 zł
 • monitoring wokół budynku OSP Czajowice - FS
  - 20 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

4 252 987,44 zł

Grunty i nieruchomości

 • modernizacja dachu w budynku komunalnym w Wielkiej Wsi, ul. Krakowska 53
  - 73 615,50 zł 
 • wyburzenie budynku, przygotowanie placu pod zagospodarowanie – Bębło - FS
  - 66 581,40 zł
 • zakup sprzętu ogrodniczego do budynku komunalnego - Modlniczka
  - 20 000,00 zł
 • zakup dekoracji do budynku komunalnego
  - 11 729,00 zł 
 • zakup gruntów
  - 2 899 851,54 zł
 • modernizacja instalacji energii elektrycznej w budynku administarcyjnym
  - 53 100,00 zł 
 • budowa  budynku komunalnego w  Modlniczce
  - 167 010,00 zł 
 • budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzchowiu 
  - 862 000,00 zł
 • dotacja na modernizację budynku komunalnego dla GOKiS  
  - 99 100,00 zł 
Świetlice

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Świetlice

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tomaszowicach - dotacja UMWM
  - 10 500,00 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tomaszowicach - wkład własny
  - 4 500,00 zł 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

618 696,22 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi  (APOTR)
  - 72 000,00 zł 
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchowie
  - 120 000,00 zł
 • koncepcja rekanalizacji
  - 30 000,00 zł 
 • przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
  - 100 000,00 zł
 • Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI VII 
  - 260 000,00 zł
 • dofinansowanie małej retencji  - ''Złap deszcz"
  - 36 696,22 zł 
Dostarczanie wody

Całkowity koszt

1 540 000,00 zł

Dostarczanie wody

 • projekt i budowa wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem oraz siecią wodociągową w Tomaszowicach
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

1 059 193,56 zł

Ochrona powietrza

 • Przygotowanie i wdrożenie programu "STOP SMOG"
  - 16 700,00 zł
 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II
  - 1 011 780,00 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Wielkiej Wsi zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Bębło

 • Wyburzenie budynku, przygotowanie placu pod zagospodarowanie.

Całkowity koszt

51 467,42 zł

Będkowice

 • Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej, pod teren mający służyć rekreacji młodzieży oraz mieszkańcom.
 • Wykonanie poboczy na ul. Pod Sokolicą.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Biały Kościół

 • Wykonanie Street Workout na placu zabaw przy ulicy Krzemieniec.
 • Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na drogach oraz terenach gminnych w Białym Kościele.

Całkowity koszt

56 261,28 zł

Czajowice

 • Doposażenie wozu strażackiego OSP w Czajowicach.
 • Monitoring wokół budynku OSP.
 • Doświetlenie fontanny.
 • Zakup namiotów.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Giebułtów

 • Doposażenie placu zabaw.
 • Zakup wyposażenia strażackiego dla OSP Giebułtów.
 • Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Giebułtów.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Modlnica

 • Zakup wyposażenia do pomieszczenia OSP Modlnica.
 • Dofinansowanie dla Klubu Sportowego Błękitni Modlnica.
 • Budowa tężni w Modlnicy.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Modlniczka

 • Zakup sprzętu ogrodniczego dla sołectwa.
 • Wykonanie oświetlenia parkowego przy obelisku.
 • Doposażenie placu zabaw.
 • Rozbudowa monitoringu w centrum miejscowości.

Całkowity koszt

30 893,77 zł

Prądnik Korzkiewski

 • Budowa oświetlenia na ul. Bugaj.

Całkowity koszt

49 736,31 zł

Szyce

 • Projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Tomaszowice

 • Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tomaszowice.

Całkowity koszt

66 581,40 zł

Wielka Wieś

 • Stojak na rowery, huśtawka - przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi.
 • Doposażenie budynku komunalnego.
 • Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wielka Wieś.
 • Ławki i kosze - budynek wielofunkcyjny.

Całkowity koszt

46 473,82 zł

Wierzchowie

 • Zagospodarowanie placu zabaw oś. Murownia.
 • Zagospodarowanie centrum Wierzchowia.
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Wielka Wieś rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
29 015 528,58 zł
Prognoza
100%
31 906 233,32 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 6 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Wielkiej Wsi?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wielką Wieś.

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.