Wielka Wieś

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Wielka Wieś.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
13 505
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
110 041 720,51 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
25.13%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
27 649 820 zł
25.13%
CIT
3 233 914,83 zł
2.94%
Podatki od nieruchomości
18 071 239,02 zł
16.42%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 536 375,97 zł
10.48%
Dotacje
31 960 705,80 zł
29.04%
Subwencje
11 764 460 zł
10.69%
Pozostałe dochody
5 825 204,89 zł
5.29%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
101 228 738,88 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 793 505,79 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
22 793 505,79 zł
Wydatki bieżące
77%
78 435 233,09 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
28 461 459,21 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 369 837,10 zł
Rodzina
całkowity koszt
25 263 842,46 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 365 196,36 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
15 374 040,37 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 327 011,96 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 615 684,79 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 746 780,50 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 169 909,26 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 002 690,95 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
308 183,94 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
619 512,85 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
390 382,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
667 436,02 zł
Turystyka
całkowity koszt
519 046,29 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 562 913,64 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
464 811,18 zł

Źródło: sprawozdanie budżetowe 2021 Gminy WIelka Wieś.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wielka Wieś w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
22 793 505,79 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
34.78%
Infrastruktura
31.99%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
27.77%
Oświata, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
5.46%
Turystyka, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
7 926 482,28 zł
7 292 577,06 zł
6 329 218,77 zł
1 245 227,68 zł
Drogi dojazdowe

Drogi dojazdowe

Modernizacja/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach FOGR

Całkowity koszt
483 781,36 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Krakowskiej na odcinku od Centrum Tomaszowic do ul. Brzozowej
  - 158 055,00 zł
 • Ul. Idziego Giebułtów - wykonanie przejścia dla pieszych oraz zmiana lokalizacji peronu
  - 38 941,20 zł
 • Doświetlenie przejścia dla pieszych w Tomaszowicach ul.Krakowska
  - 31 749,00 zł
 • Doświetlenie przejścia dla pieszych w Modlniczka ul.Krakowska
  - 33 210,00 zł
Całkowity koszt
261 955,20 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika Bębło ul. Południowa
  - 50 922,00 zł
 • Ul. Krakowska Modlniczka projekt chodnika
  - 30 750,00 zł
 • Ul.Słowiańska Modlniczka - przebudowa drogi (chodnik)
  - 938 962,24 zł
Całkowity koszt
1 020 634,24 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Ul. Trojadyn Giebułtów - projekt przebudowy drogi
  - 25 830,00 zł
 • Ul. Zachodnia Bębło remont drogi (pobocza)
  - 158 103,20 zł
 • Ul.Swawola Prądnik Korzkiewski - remont pobocza drogi
  - 15 252,00 zł
 • Ul. Faustyny Modlniczka - przebudowa drogi etap I
  - 14 292,48 zł
 • Ul. Lipowa Modlnica - przebudowa drogi
  - 95 891,00 zł
 • Przebudowa ul. Słowiańskiej w m. Modlniczka Gmina Wielka Wieś
  - 288 992,00 zł
 • Przebudowa ul. Na Brzezie w m. Modlniczka Gmina Wielka Wieś
  - 169 647,99 zł
 • Inspektor nadzoru - remont dróg
  - 40 000,00 zł
Całkowity koszt
808 008,67 zł
Poprawa nawierzchni dróg

Poprawa nawierzchni dróg

 • Położenie nakładki asfaltowej na ul. Zachodniej FS Bębło
  - 50 000,00 zł
 • Remont nawierzchni ul. Podkwile w Giebułtowie
  - 325 207,57 zł
Całkowity koszt
375 207,57 zł
Infrastruktura pieszo-rowerowa

Infrastruktura pieszo-rowerowa

 • Opracowanie dokumentów projektów ciągów pieszych na terenie Gminy Wielka Wieś
  - 55 350,00 zł
 • Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną w miejscowości Giebułtów ul. Hermana
  - 1 110 797,63 zł
Całkowity koszt
1 166 147,63 zł
Ronda

Ronda

Ul. Krakowska Modlniczka - zmiana organizacji ruchu ul. Zielona rondo

Całkowity koszt
56 211,00 zł
Drogi wewnętrzne - przebudowa

Drogi wewnętrzne - przebudowa

 • Ul. Wichrowa Będkowice
  - 984,00 zł
 • Biały Kościół ul. Kasztanowa
  - 39 759,75 zł
 • Ul. Kasztanowa Czajowice (chodnik)
  - 20 664,00 zł
 • Ul. Lakowa ul. Hermana Giebułtów
  - 138 454,57 zł
 • Ul.Łąkowa Modlniczka
  - 152 552,73 zł
 • Ul. Na Skałkę Szyce
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Kolberga Tomaszowice
  - 561 610,75 zł
 • Ul. Spokojna Tomaszowice
  - 67 197,70 zł
 • Ul. Źródlana Wielka Wieś zabezpieczenie pobocza
  - 30 000,00 zł
 • Ul. Przygraniczna Modlnica
  - 215 720,02 zł
 • Ul.Kwiecista Modlniczka
  - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
1 376 943,52 zł
Drogi wewnętrzne - odwodnienie

Drogi wewnętrzne - odwodnienie

 • Ul. Na Las oraz na ul. Akcjowej FS Będkowice
  - 43 787,60 zł
 • Ul.Kwiecista
 • - 89 999,99 zł
 • Ul. Na Las
  - 40 000,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Giebułtów
  - 73 806,15 zł
Całkowity koszt
247 593,74 zł
Drogi wewnętrzne - remont

Drogi wewnętrzne - remont

 • Ul. Zamkowa Wielka Wieś
  - 515 072,14 zł
 • Ul. Maciejkowa Giuebułtów
  - 47 307,21 zł
 • Ul. Pod Maroniem Prądnik Korzkiewski
  - 365 360,68 zł
 • Ul. Polna w Modlnicy
  - 100 712,40 zł
 • Ul. Hermana
  - 364 132,45 zł
Całkowity koszt
1 392 584,88 zł
Układ komunikacyjny

Układ komunikacyjny

Projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw w miejscowości Szyce

Całkowity koszt
21 179,16 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Modlnica ul. Rydza Śmigłego
  - 8 364,00 zł
 • Projektowanie oświetlenia ulicznego w Białym Kościele
  - 4 305,00 zł
 • Budowa oświetlenia boiska Bębło
  - 94 095,00 zł
 • Dowieszenie lamp ulicznych na istniejącej sieci FS Biały Kościół
  - 6 400,00 zł
 • Ul. Modrzewiowa budowa oświetlenia drogi Biały Kościół
  - 2 960,50 zł
 • Czajowice ul. Jamki - budowa oświetlenia
  - 21 702,43 zł
 • Ul. Rydza Śmigłego budowa oświetlenia Modlnica
  - 16 201,00 zł
Całkowity koszt
154 027,93 zł
Oświetlenie - c.d.

Oświetlenie - c.d.

 • Ul. Bugaj Prądnik Korzkiewski - projekt oświetlenia
  - 10 000,00 zł
 • Ul. Spacerowa Tomaszowice - projekt oświetlenia
  - 10 086,00 zł
 • Ul. Krakowska Wielka Wieś - projekt oświetlenia
  - 7 220,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy DK94 w m. Biały Kościół
  - 9 625,00 zł
 • Budowa oświetlenia ul.Iwiny w Białym Kościele
  - 11 000,00 zł
 • Zakup oraz montaż świątecznego oświetlenia ulicznego
  - 22 139,95 zł
 • Zakup lamp doświetlających boisko LKS
  - 9 840,00 zł
 • Dokumentacja projektowa do zawieszenia dwóch opraw oświetleniowych na dk 94 w Szycach w rejonie skrzyżowania z ul. Wesołą
  - 2 214,00 zł
Całkowity koszt
82 124,95 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Uporządkowanie stanu prawnego dróg w miejscowości Szyce
  - 60 000,00 zł
 • Zakup gruntów
  - 420 082,43 zł
Całkowity koszt
480 082,43 zł
Dostarczanie wody

Dostarczanie wody

 • Wyposażenie studni głębinowej w m. Giebułtóww urządzenia wraz z budową sieci wodociągowej do zbiornika
  - 86 021,42 zł
 • Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w miejscowości Tomaszowice
  - 1 449 283,50 zł
 • Budowa sieci wodociągowej Modlnica-Modlniczka Etap III-IV
  - 1 598,41 zł
 • Budowa przewodu wodociągowego w m.Giebułtów
  - 26 010,31 zł
Całkowity koszt
1 562 913,64 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi (APOTR)
  - 2 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie
  - 143 800,00 zł
 • Wycena przez rzeczoznawcę majątkowego obecnej wartości całej infrastruktury "Wodociągu Będkowice" oraz "Kanalizacji Leroy Merlin"
  - 1 845,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi FAZA V-roboty dodatkowe w miejscowości Będkowice
  - 78 648,04 zł
 • Przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
  - 39 772,94 zł
 • Dofinansowanie małej retencji - ''Złap deszcz"
  - 56 171,78 zł
 • Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI i VII
  - 1 754 756,18 zł
Całkowity koszt
2 076 993,94 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś etap II
  - 1 059 142,24 zł
 • Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Wielka Wieś - Mieszkańcy
  - 1 541 939,52 zł
Całkowity koszt
2 601 081,76 zł
Zagospodarowanie przestrzeni

Zagospodarowanie przestrzeni

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum sołectwa Wielka Wieś - dofinansowanie

Całkowity koszt
46 115,92 zł
Budynki komunalne

Budynki komunalne

 • Remont świetlicy w budynku komunalnym w Szycach
  - 120 460,29 zł
 • Projekt i rozbudowa budynku komunalnego w Modlniczce
  - 629,99 zł
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzchowiu
  - 32 373,60 zł
 • Projekt i budowa budynku komunalnego w Wielkiej Wsi
  - 852 007,92 zł
Całkowity koszt
1 005 471,80 zł
E-usługi

E-usługi

Rozwój e-administracji i e-usług publicznych w Gminie Wielka Wieś

Całkowity koszt
1 067 847,37 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Małopolskie OSP 2021 - OSP Tomaszowice
  - 40 000,00 zł
 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP Czajowice
  - 97 000,00 zł
 • Przebudowa garażu remizy OSP w Tomaszowicach
  - 75 555,97 zł
 • Wyposażenie budynku OSP Wielka Wieś
  - 120 930,80 zł
Całkowity koszt
333 486,77 zł
Monitoring

Monitoring

Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego

Całkowity koszt
17 897,50 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Modlnicy
  - 2 128 337,49 zł
 • Wymiana pokrycia dachu Sali gimnstycznej w Białym Kościele
  - 283 785,75 zł
 • Założenie żaluzji zewnętrznych na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi
  - 18 800,00 zł
 • Zmiana sposobu użytkowania sal w budynku wielofunkcyjnym w Modlnicy na klasy 1-3 SP
  - 69 868,58 zł
 • Plac zabaw Szkoła Wielka Wieś
  - 64 353,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw przy SP w Modlniczce
  - 6 974,10 zł
 • Sprzęt nagłaśniający na salę gimnastyczną
  - 15 899,00 zł
 • Maszyna czyszcząca
  - 18 991,40 zł
Całkowity koszt
2 607 009,32 zł
Szkoły podstawowe - remont i modernizacja

Szkoły podstawowe - remont i modernizacja

 • Remont SP w Wielkiej Wsi
  - 25 513,56 zł
 • Modernizacja oświetlenia
  - 29 911,30 zł
 • Modernizacja kanalizacji
  - 14 760,00 zł
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych
  - 83 244,74 zł
 • Remont ścianki drewnianej z drzwiami, remont i malowanie korytarzy, sal wraz z klatka schodową
  - 59 000,00 zł
 • Modernizacja sieci i pracowni komputerowej
  - 29 999,70 zł
 • Remont siedzisk w amfiteatrze
  - 3 900,00 zł
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych
  - 50 949,10 zł
Całkowity koszt
297 278,40 zł
Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Labolatoria Przyszłości

Całkowity koszt
217 080,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Montaż klimatyzacji oraz utworzenie nowej toalety dla oddziału przedszkolnego ul. Faustyny 5 w Modlniczce
  - 33 650,00 zł
 • Montaż klimatyzacji - budynek św. Faustyny 5
  - 18 999,99 zł
 • Zabudowa powierzchni pod adaptacje pomieszczenia gospodarczego
  - 10 824,00 zł
Całkowity koszt
63 473,99 zł
Żłobki i kluby dziecięce

Żłobki i kluby dziecięce

 • Żłobek samorządowy w Modlniczce - Adaptacja pomieszczeń
  - 84 999,98 zł
 • Samorządowy Klub dziecięcy w Białym Kościele - Adaptacja pomieszczeń
  - 1 223 829,62 zł
 • Samorządowy Klub dziecięcy w Wielkiej Wsi - Adaptacja pomieszczeń
  - 416 315,82 zł
Całkowity koszt
1 725 145,42 zł
Zagospodarowanie centrów

Zagospodarowanie centrów

 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 12 173,61 zł
 • Projekt i wykonanie zagospodarowania centrum Modlniczki
  - 1 722,00 zł
 • Projekt i zagospodarowanie centrum Czajowic III etap
  - 8 466,95 zł
 • Zagospodarowanie centrum Wierzchowia
  - 38 410,46 zł
 • Zagospodarowanie centrum miejscowości Tomaszowice
  - 29 397,00 zł
 • Ogrodzenie działki wiejskiej Prądnik Korzewski
  - 12 000,00 zł
Całkowity koszt
102 170,02 zł
Pumptruck

Pumptruck

Budowa toru rowerowego - pumptruck Giebułtów

Całkowity koszt
116 160,00 zł
Zagospodarowanie stawu

Zagospodarowanie stawu

Zagospodarowanie stawu przy ul. Sportowej w Modlnicy

Całkowity koszt
58 060,00 zł
Infrastruktura rekreacyjna i turystyczna

Infrastruktura rekreacyjna i turystyczna

 • Remont infrastruktury i oznakowanie szlaków turystycznych
  - 7 492,00 zł
 • Utrzymanie i modernizacja infrastruktury turystycznej
  - 12 067,90 zł
 • Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejscowości Biały Kościół
  - 8 661,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice
  - 524 156,81 zł
Całkowity koszt
552 377,71 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • Boisko do gry w piłkę siatkową Prądnik Korzkiewski
  - 14 760,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia boiska sportowego dla LKS Błękitni - Modlnica
  - 135 300,00 zł
 • Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Bębło
  - 145,45 zł
Całkowity koszt
150 205,45 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

Dotacja celowa na modernizacje budynku komunalnego w Białym Kościele iGOKIS

Całkowity koszt
255 000,00 zł
Centrum sportu

Centrum sportu

Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś

Całkowity koszt
11 254,50 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi dojazdowe

Całkowity koszt

483 781,36 zł

Drogi dojazdowe

Modernizacja/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach FOGR

Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

261 955,20 zł

Przejścia dla pieszych

 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Krakowskiej na odcinku od Centrum Tomaszowic do ul. Brzozowej
  - 158 055,00 zł
 • Ul. Idziego Giebułtów - wykonanie przejścia dla pieszych oraz zmiana lokalizacji peronu
  - 38 941,20 zł
 • Doświetlenie przejścia dla pieszych w Tomaszowicach ul.Krakowska
  - 31 749,00 zł
 • Doświetlenie przejścia dla pieszych w Modlniczka ul.Krakowska
  - 33 210,00 zł
Chodniki

Całkowity koszt

1 020 634,24 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika Bębło ul. Południowa
  - 50 922,00 zł
 • Ul. Krakowska Modlniczka projekt chodnika
  - 30 750,00 zł
 • Ul.Słowiańska Modlniczka - przebudowa drogi (chodnik)
  - 938 962,24 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Całkowity koszt

808 008,67 zł

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Ul. Trojadyn Giebułtów - projekt przebudowy drogi
  - 25 830,00 zł
 • Ul. Zachodnia Bębło remont drogi (pobocza)
  - 158 103,20 zł
 • Ul.Swawola Prądnik Korzkiewski - remont pobocza drogi
  - 15 252,00 zł
 • Ul. Faustyny Modlniczka - przebudowa drogi etap I
  - 14 292,48 zł
 • Ul. Lipowa Modlnica - przebudowa drogi
  - 95 891,00 zł
 • Przebudowa ul. Słowiańskiej w m. Modlniczka Gmina Wielka Wieś
  - 288 992,00 zł
 • Przebudowa ul. Na Brzezie w m. Modlniczka Gmina Wielka Wieś
  - 169 647,99 zł
 • Inspektor nadzoru - remont dróg
  - 40 000,00 zł
Poprawa nawierzchni dróg

Całkowity koszt

375 207,57 zł

Poprawa nawierzchni dróg

 • Położenie nakładki asfaltowej na ul. Zachodniej FS Bębło
  - 50 000,00 zł
 • Remont nawierzchni ul. Podkwile w Giebułtowie
  - 325 207,57 zł
Infrastruktura pieszo-rowerowa

Całkowity koszt

1 166 147,63 zł

Infrastruktura pieszo-rowerowa

 • Opracowanie dokumentów projektów ciągów pieszych na terenie Gminy Wielka Wieś
  - 55 350,00 zł
 • Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną w miejscowości Giebułtów ul. Hermana
  - 1 110 797,63 zł
Ronda

Całkowity koszt

56 211,00 zł

Ronda

Ul. Krakowska Modlniczka - zmiana organizacji ruchu ul. Zielona rondo

Drogi wewnętrzne - przebudowa

Całkowity koszt

1 376 943,52 zł

Drogi wewnętrzne - przebudowa

 • Ul. Wichrowa Będkowice
  - 984,00 zł
 • Biały Kościół ul. Kasztanowa
  - 39 759,75 zł
 • Ul. Kasztanowa Czajowice (chodnik)
  - 20 664,00 zł
 • Ul. Lakowa ul. Hermana Giebułtów
  - 138 454,57 zł
 • Ul.Łąkowa Modlniczka
  - 152 552,73 zł
 • Ul. Na Skałkę Szyce
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Kolberga Tomaszowice
  - 561 610,75 zł
 • Ul. Spokojna Tomaszowice
  - 67 197,70 zł
 • Ul. Źródlana Wielka Wieś zabezpieczenie pobocza
  - 30 000,00 zł
 • Ul. Przygraniczna Modlnica
  - 215 720,02 zł
 • Ul.Kwiecista Modlniczka
  - 50 000,00 zł
Drogi wewnętrzne - odwodnienie

Całkowity koszt

247 593,74 zł

Drogi wewnętrzne - odwodnienie

 • Ul. Na Las oraz na ul. Akcjowej FS Będkowice
  - 43 787,60 zł
 • Ul.Kwiecista
 • - 89 999,99 zł
 • Ul. Na Las
  - 40 000,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Giebułtów
  - 73 806,15 zł
Drogi wewnętrzne - remont

Całkowity koszt

1 392 584,88 zł

Drogi wewnętrzne - remont

 • Ul. Zamkowa Wielka Wieś
  - 515 072,14 zł
 • Ul. Maciejkowa Giuebułtów
  - 47 307,21 zł
 • Ul. Pod Maroniem Prądnik Korzkiewski
  - 365 360,68 zł
 • Ul. Polna w Modlnicy
  - 100 712,40 zł
 • Ul. Hermana
  - 364 132,45 zł
Układ komunikacyjny

Całkowity koszt

21 179,16 zł

Układ komunikacyjny

Projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie placu zabaw w miejscowości Szyce

Oświetlenie

Całkowity koszt

154 027,93 zł

Oświetlenie

 • Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Modlnica ul. Rydza Śmigłego
  - 8 364,00 zł
 • Projektowanie oświetlenia ulicznego w Białym Kościele
  - 4 305,00 zł
 • Budowa oświetlenia boiska Bębło
  - 94 095,00 zł
 • Dowieszenie lamp ulicznych na istniejącej sieci FS Biały Kościół
  - 6 400,00 zł
 • Ul. Modrzewiowa budowa oświetlenia drogi Biały Kościół
  - 2 960,50 zł
 • Czajowice ul. Jamki - budowa oświetlenia
  - 21 702,43 zł
 • Ul. Rydza Śmigłego budowa oświetlenia Modlnica
  - 16 201,00 zł
Oświetlenie - c.d.

Całkowity koszt

82 124,95 zł

Oświetlenie - c.d.

 • Ul. Bugaj Prądnik Korzkiewski - projekt oświetlenia
  - 10 000,00 zł
 • Ul. Spacerowa Tomaszowice - projekt oświetlenia
  - 10 086,00 zł
 • Ul. Krakowska Wielka Wieś - projekt oświetlenia
  - 7 220,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy DK94 w m. Biały Kościół
  - 9 625,00 zł
 • Budowa oświetlenia ul.Iwiny w Białym Kościele
  - 11 000,00 zł
 • Zakup oraz montaż świątecznego oświetlenia ulicznego
  - 22 139,95 zł
 • Zakup lamp doświetlających boisko LKS
  - 9 840,00 zł
 • Dokumentacja projektowa do zawieszenia dwóch opraw oświetleniowych na dk 94 w Szycach w rejonie skrzyżowania z ul. Wesołą
  - 2 214,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

480 082,43 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Uporządkowanie stanu prawnego dróg w miejscowości Szyce
  - 60 000,00 zł
 • Zakup gruntów
  - 420 082,43 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dostarczanie wody

Całkowity koszt

1 562 913,64 zł

Dostarczanie wody

 • Wyposażenie studni głębinowej w m. Giebułtóww urządzenia wraz z budową sieci wodociągowej do zbiornika
  - 86 021,42 zł
 • Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w miejscowości Tomaszowice
  - 1 449 283,50 zł
 • Budowa sieci wodociągowej Modlnica-Modlniczka Etap III-IV
  - 1 598,41 zł
 • Budowa przewodu wodociągowego w m.Giebułtów
  - 26 010,31 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

2 076 993,94 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi (APOTR)
  - 2 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie
  - 143 800,00 zł
 • Wycena przez rzeczoznawcę majątkowego obecnej wartości całej infrastruktury "Wodociągu Będkowice" oraz "Kanalizacji Leroy Merlin"
  - 1 845,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi FAZA V-roboty dodatkowe w miejscowości Będkowice
  - 78 648,04 zł
 • Przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
  - 39 772,94 zł
 • Dofinansowanie małej retencji - ''Złap deszcz"
  - 56 171,78 zł
 • Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI i VII
  - 1 754 756,18 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

2 601 081,76 zł

Ochrona powietrza

 • Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś etap II
  - 1 059 142,24 zł
 • Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Wielka Wieś - Mieszkańcy
  - 1 541 939,52 zł
Zagospodarowanie przestrzeni

Całkowity koszt

46 115,92 zł

Zagospodarowanie przestrzeni

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum sołectwa Wielka Wieś - dofinansowanie

Budynki komunalne

Całkowity koszt

1 005 471,80 zł

Budynki komunalne

 • Remont świetlicy w budynku komunalnym w Szycach
  - 120 460,29 zł
 • Projekt i rozbudowa budynku komunalnego w Modlniczce
  - 629,99 zł
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzchowiu
  - 32 373,60 zł
 • Projekt i budowa budynku komunalnego w Wielkiej Wsi
  - 852 007,92 zł
Oświata, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
E-usługi

Całkowity koszt

1 067 847,37 zł

E-usługi

Rozwój e-administracji i e-usług publicznych w Gminie Wielka Wieś

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

333 486,77 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Małopolskie OSP 2021 - OSP Tomaszowice
  - 40 000,00 zł
 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP Czajowice
  - 97 000,00 zł
 • Przebudowa garażu remizy OSP w Tomaszowicach
  - 75 555,97 zł
 • Wyposażenie budynku OSP Wielka Wieś
  - 120 930,80 zł
Monitoring

Całkowity koszt

17 897,50 zł

Monitoring

Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

2 607 009,32 zł

Szkoły podstawowe

 • Koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Modlnicy
  - 2 128 337,49 zł
 • Wymiana pokrycia dachu Sali gimnstycznej w Białym Kościele
  - 283 785,75 zł
 • Założenie żaluzji zewnętrznych na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi
  - 18 800,00 zł
 • Zmiana sposobu użytkowania sal w budynku wielofunkcyjnym w Modlnicy na klasy 1-3 SP
  - 69 868,58 zł
 • Plac zabaw Szkoła Wielka Wieś
  - 64 353,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw przy SP w Modlniczce
  - 6 974,10 zł
 • Sprzęt nagłaśniający na salę gimnastyczną
  - 15 899,00 zł
 • Maszyna czyszcząca
  - 18 991,40 zł
Szkoły podstawowe - remont i modernizacja

Całkowity koszt

297 278,40 zł

Szkoły podstawowe - remont i modernizacja

 • Remont SP w Wielkiej Wsi
  - 25 513,56 zł
 • Modernizacja oświetlenia
  - 29 911,30 zł
 • Modernizacja kanalizacji
  - 14 760,00 zł
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych
  - 83 244,74 zł
 • Remont ścianki drewnianej z drzwiami, remont i malowanie korytarzy, sal wraz z klatka schodową
  - 59 000,00 zł
 • Modernizacja sieci i pracowni komputerowej
  - 29 999,70 zł
 • Remont siedzisk w amfiteatrze
  - 3 900,00 zł
 • Modernizacja pomieszczeń szkolnych
  - 50 949,10 zł
Laboratoria Przyszłości

Całkowity koszt

217 080,00 zł

Laboratoria Przyszłości

Labolatoria Przyszłości

Przedszkola

Całkowity koszt

63 473,99 zł

Przedszkola

 • Montaż klimatyzacji oraz utworzenie nowej toalety dla oddziału przedszkolnego ul. Faustyny 5 w Modlniczce
  - 33 650,00 zł
 • Montaż klimatyzacji - budynek św. Faustyny 5
  - 18 999,99 zł
 • Zabudowa powierzchni pod adaptacje pomieszczenia gospodarczego
  - 10 824,00 zł
Żłobki i kluby dziecięce

Całkowity koszt

1 725 145,42 zł

Żłobki i kluby dziecięce

 • Żłobek samorządowy w Modlniczce - Adaptacja pomieszczeń
  - 84 999,98 zł
 • Samorządowy Klub dziecięcy w Białym Kościele - Adaptacja pomieszczeń
  - 1 223 829,62 zł
 • Samorządowy Klub dziecięcy w Wielkiej Wsi - Adaptacja pomieszczeń
  - 416 315,82 zł
Turystyka, sport i kultura
Zagospodarowanie centrów

Całkowity koszt

102 170,02 zł

Zagospodarowanie centrów

 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 12 173,61 zł
 • Projekt i wykonanie zagospodarowania centrum Modlniczki
  - 1 722,00 zł
 • Projekt i zagospodarowanie centrum Czajowic III etap
  - 8 466,95 zł
 • Zagospodarowanie centrum Wierzchowia
  - 38 410,46 zł
 • Zagospodarowanie centrum miejscowości Tomaszowice
  - 29 397,00 zł
 • Ogrodzenie działki wiejskiej Prądnik Korzewski
  - 12 000,00 zł
Pumptruck

Całkowity koszt

116 160,00 zł

Pumptruck

Budowa toru rowerowego - pumptruck Giebułtów

Zagospodarowanie stawu

Całkowity koszt

58 060,00 zł

Zagospodarowanie stawu

Zagospodarowanie stawu przy ul. Sportowej w Modlnicy

Infrastruktura rekreacyjna i turystyczna

Całkowity koszt

552 377,71 zł

Infrastruktura rekreacyjna i turystyczna

 • Remont infrastruktury i oznakowanie szlaków turystycznych
  - 7 492,00 zł
 • Utrzymanie i modernizacja infrastruktury turystycznej
  - 12 067,90 zł
 • Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejscowości Biały Kościół
  - 8 661,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice
  - 524 156,81 zł
Boiska sportowe

Całkowity koszt

150 205,45 zł

Boiska sportowe

 • Boisko do gry w piłkę siatkową Prądnik Korzkiewski
  - 14 760,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia boiska sportowego dla LKS Błękitni - Modlnica
  - 135 300,00 zł
 • Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Bębło
  - 145,45 zł
Ośrodki kultury

Całkowity koszt

255 000,00 zł

Ośrodki kultury

Dotacja celowa na modernizacje budynku komunalnego w Białym Kościele iGOKIS

Centrum sportu

Całkowity koszt

11 254,50 zł

Centrum sportu

Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Wielka Wieś zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

58 028,94 zł

Bębło

 • Położenie nakładki asfaltowej na ul. Zachodniej;
 • Zakup sprzętu dla OSP Bębło;
 • Zakup sprzętu nagłaśniającego LKS.

Całkowity koszt

43 787,60 zł

Będkowice

Wykonanie odwodnienia na ul. Na Las oraz na ul. Akacjowej

Całkowity koszt

58 054,95 zł

Biały Kościół

 • Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kasztanowej;
 • Dowieszenie lamp ulicznych na istniejącej sieci;
 • Zakup oraz montaż świątecznego oświetlenia ulicznego;
 • Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejscowości Biały Kościół;
 • Doposażenie OSP Biały Kościół- zakup ubrań typu NOMEX.

Całkowity koszt

48 358,00 zł

Czajowice

 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego;
 • Doposażenie budynku komunalnego.

Całkowity koszt

58 060,00 zł

Giebułtów

 • Budowa toru rowerowego - pumptrack;
 • Doposażenie budynku komunalnego.

Całkowity koszt

58 060,00 zł

Modlnica

Zagospodarowanie stawu przy ul. Sportowej

Całkowity koszt

57 901,00 zł

Modlniczka

 • Uporządkowanie działki przy ul. Wspólnej (oh.105 obrpb Modlniczki);
 • Zakup lamp doświetlających boisko LKS;
 • Doposażenie budynku OSP Modlniczka.

Całkowity koszt

26 760,00 zł

Prądnik Korzkiewski

 • Ogrodzenie działki wiejskiej;
 • Wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową.

Całkowity koszt

42 384,53 zł

Szyce

Remont świetlicy w budynku komunalnym w Szycach

Całkowity koszt

58 055,00 zł

Tomaszowice

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Krakowskiej na odcinku od Centrum Tomaszowic do ul. Brzozowej

Całkowity koszt

57 957,15 zł

Wielka Wieś

 • Doposażenie pomieszczeń w budynku komunalnym;
 • Zakup pompy dla OSP;
 • Założenie żaluzji zewnętrznych na sali gimnastycznej.

Całkowity koszt

40 410,46 zł

Wierzchowie

 • Zagospodarowanie centrum Wierzchowia;
 • Doposażenie sołectwa Wierzchowie.
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w gminie Wielka Wieś rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
27 649 820,00 zł
Prognoza
100%
30 722 022,22 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Wielka Wieś?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wielką Wieś (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.