Wielka Wieś

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Wielka Wieś
i razem ze mną mieszka oficjalnie
16 445
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
134 972 294,82 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
29.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
39 138 776 zł
29.0%
CIT
5 021 336 zł
3.72%
Dotacje
8 865 578,65 zł
6.57%
Subwencje
20 409 650 zł
15.12%
Środki na dofinansowanie zadań
18 186 888,84 zł
13.47%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 851 986,75 zł
9.52%
Podatki od nieruchomości
24 451 000 zł
18.12%
Pozostałe dochody
6 047 078,58 zł
4.48%

Wg danych GUS w naszej gminie mieszka  16 445 osób. 
(stan na dzień 31.12.2022r.) 

Liczba mieszkańców ujęta w gminnym systemie gospodarki odpadami to 16 353 osób.
(stan na dzień 27.12.2023r.)


W gminie zameldowanych na pobyt stały jest 14 188 osób. 305 osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz 132 osób czasowo wymeldowanych. 
(stan na dzień 27.12.2023r.) 


02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
149 094 000,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
52 257 205,86 zł
stanowią 35% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
35%
52 257 205,86 zł
Wydatki bieżące
65%
96 836 794,14 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
52 272 898,41 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
33 901 127,19 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 382 388,81 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 272 275,52 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 792 391,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
4 774 086,34 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 252 927,40 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 445 846,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 134 712,58 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 300 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 485 098,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 437 285,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
605 900,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
837 063,75 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Wielka Wieś w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
52 257 205,86 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
48.27%
Infrastruktura drogowa
31.09%
Infrastruktura oświatowa i społeczna
14.04%
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
6.59%
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i ochrona środowiska
Wydatki na inwestycje w dziale
25 226 183,76 zł
16 249 086,58 zł
7 336 935,52 zł
3 445 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Dotacja Gminy do zadań wnioskowanych do wykonania w ramach IS
  - 889 680,00 zł  

 • Projekty:
 • Ul. Wierzchowska w m. Biały Kościół - opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika
  - 58 794,00 zł
 • Ul. Długa w m. Będkowice - projekt przebudowy drogi
  - 49 692,00 zł
 • Ul. Szydło w Modlnicy - budowa zatok autobusowych - projekt
  - 110 320,00 zł 
Całkowity koszt
1 108 486,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Modlnica - ul. Sportowa - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 3 080 000,00 zł
  - wkład własny: 154 000,00 zł
  - dofinansowanie: 2 926 000,00 zł 
 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - 1 864 357,83 zł
 • Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą   w m. Modlniczka - ul. Dworska, ul. Faustyny - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - 1 733 750,01 zł 
 • Rozbudowa drogi gminnej 601447K w m. Giebułtów (kładka)
  - łączna kwota zadania: 1 200 000,00 zł
  - wkład własny: 204 607,00 zł
  - dofinansowanie: 995 393,00 zł 
 • Przebudowa drogi gminnej 601465K w m. Modlniczka (ul. Słowiańska) - RFRD
  - łączna kwota zadania: 450 000,00 zł
  - wkład własny: 235 705,00 zł
  - dofinansowanie: 214 295,00 zł 
 • Ul. Krakowska w m. Modlniczka - budowa ciągu pieszego (na odc. od tunelu do św. Faustyny)
  - 500 000,00 zł 
 • Ul. Słowiańska - remont odcinka od ul. Wspólnej
  - 300 000,00 zł 
 • Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych
  - 200 000,00 zł 
 • Ul. Podwikle w m. Giebułtów - remont nakładki
  - 192 274,56 zł 
 • Ul. Kwiatowa oraz ul. Leśna w m. Bębło - odwodnienie
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - przebudowa drogi projekt ciągu pieszego
  - 98 277,00 zł 
 • Ul. Dworska w m. Czajowice - zarurowanie rowu
  - 60 000,00 zł
 • Ul. Pod Sokolicą w m. Będkowice - remont drogi
  - 35 991, 53 zł  
Całkowity koszt
9 814 650,93 zł
Drogi gminne - projekty

Drogi gminne - projekty

 • Projekty:
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka -  projekt ciągu pieszego i przebudowy drogi
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Podskalany w m. Tomaszowice - projekt ciągu pieszego
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Bliźniaków w m. Wielka Wieś - projekt ciągu pieszego
  - 100 000,00 zł 
 • Projekt drogi do działek gminnych (Szkoła w Modlniczce)
  - 100 000,00 zł 
 • Projekt ciągu pieszego od os. Murownia do OPN w m. Biały Kościół
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka - przebudowa drogi wraz z budowa chodnika do ul.Okólnej etap III
  - 100 000,00 zł  
 • Projekt ciągu pieszego - ul. Miodowa, ul.Okólna w m. Modlniczka
  - 100 000,00 zł 
Całkowity koszt
1 050 000,00 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Modlnica - ul. Cegielniana - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 4 620 000,00 zł
  - wkład własny: 231 000,00 zł
  - dofinansowanie: 4 389 000,00 zł 
 • Ul. Spokojna w m. Wielka Wieś - remont drogi
  - 628 140,50 zł
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - remont/przebudowa
  - 572 620,35 zł 
 • Ul. Sportowa w m. Bębło - remont nakładki bitum. drogi
  - 545 046,33 zł 
 • Ul. Zielona, ul. Palmowa w m. Modlniczka - remont/przebudowa drogi
  - 528 701,23 zł 
 • Ul. Spacerowa od ul. Granicznej do ul. Fiołkowej w m. Giebułtów
  - 470 723,07 zł
 • Ul. Topolowa w m. Tomaszowice
  - 337 925,10 zł 
 • Ul. Widokowa w m. Wierzchowie - modernizacja drogi
  - 300 000,00 zł 
 • Ul. Morska w m. Biały Kościół - przebudowa drogi
  - 276 646,03 zł 
 • Ul. Kresowa w m. Biały Kościół - remont drogi
  - 271 110,63 zł 
 • Ul. Pod Las w m. Biały Kościół - remont drogi
  - 200 000,00 zł 
 • Ul. Cicha w m. Będkowice - remont
  - 194 776,54 zł 
 • Ul. ks. Twardowskiego w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi
  - 140 000,00 zł 
Całkowity koszt
9 085 689,78 zł
Drogi wewnętrzne c.d.

Drogi wewnętrzne c.d.

 • Ul. Różana w m. Tomaszowice - remont drogi
  - 133 307,79 zł 
 • Ul. Sportowa - remont odcinaka szutrowego
  - 124 797,57 zł
 • Ul. Wieszczy Dół w m. Wielka Wieś - remont drogi
  - 124 126,24 zł 
 • Ul. Wichrowa w m. Będkowice - remont drogi
  - 109 867,30 zł 
 • Ul. bez nazwy w m. Wielka Wieś, boczna od stromej - położenie nakładki bitumicznej
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Spokojna w m. Tomaszowice - remont drogi
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Czerwone Maki w m. Giebułtów - remont drogi
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Trojadyn w m. Giebułtów - przebudowa, remont
  - 83 813,38 zł 
 • Ul. Ogrodowa w m. Będkowice - odwodnienie
  - 80 000,00 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 79 689,50 zł 
 • Ul. Lisowska w m. Będkowice - remont drogi
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Widokowa w m. Będkowice - dokumentacja legalizacyjna do PINB
  - 40 000,00 zł
 • Ul. Ujazdowska w m. Tomaszowice - rozbudowa przystanku autobusowego
  - 8 610,00 zł 

 • Projekty:
 • Drogi dojazdowe do kładki na dk 94 - projekt
  - 2 281 670,00 zł 
 • Ul. Cegielniana w m. Modlnica - przebudowa drogi
  - 170 970,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Modlniczka - projekt przebudowy mostu
  - 147 442,56 zł
 • Ul. Dworska w m. Modlniczka/ul.Leśna w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 126 075,00 zł 
 • Ul. Skalska w m. Prądnik Korzkiewski- projekt
  - 107 612,70 zł 
 • Ul. Kasztanowa w m. Czajowice - projekt i przebudowa drogi
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Słoneczna w m. Tomaszowice - projekt drogi
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Zielna w m. Modlniczka - projekt chodnika
  - 100 000,00 zł 
Całkowity koszt
4 267 982,04 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Doświetlenie przejść dla pieszych
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Polna - budowa oświetlenia
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Borowa w m. Będkowice
  - 30 000,00 zł 
 • Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 20 000,00 zł
 • Poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz monitoringu w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 19 875,01 zł

 • Projekty: 
 • Ul. Zielna oraz ul. Palmowa w m. Modlniczka - projekt oświetlenia
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Polna - budowa oświetlenia w m. Wielka Wieś - projekt - FS
  - 16 500,00 zł 
 • Ul. Przygraniczna w m. Modlnica - rozbudowa oświetlenia - projekt
  - 7 000,00 zł 
 • Ul. Łąkowa w m. Modlniczka - oświetlenie drogi - projekt
  - 6 000,00 zł 
Całkowity koszt
249 375,01 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w m. Będkowice - Olimpia
  - łączna kwota zadania: 4 215 483,00 zł
  - wkład własny: 50 000,00 zł
  - dofinansowanie: 4 165 483,00 zł
 • Rozbudowa i przebudowa SP w m. Wielka Wieś wraz z kompleksową termomodernizacją - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - łączna kwota zadania: 2 660 000,00 zł
  - wkład własny: 700 000,00 zł
  - dofinansowanie: 1 960 000,00 zł
 • Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy SP w m. Bębło
  - 700 000,00 zł 
 • Budowa szkoły na południu gminy
  - 300 000,00 zł
 • Modernizacja budynku i otoczenia szkoły w m. Modlnica
  - 147 000,00 zł 
 • Remont tarasu przed SP w m. Biały Kościół
  - 100 000,00 zł 
 • Remont łazienek w SP w m. Biały Kościół
  - 90 000,00 zł 
 • Klimatyzacja w salach lekcyjnych w SP w m. Wielka Wieś
  - 70 000,00 zł 
 • Modernizacja sali gimnastycznej  w SP w m. Bębło
  - 50 000,00 zł 
 • Zakup rolet wewnętrznych w SP w m. Wielka Wieś
  - 20 000,00 zł
 • Remont zaplecza kuchennego w SP w m. Wielka Wieś
  - 18 000,00 zł
 • Zakup rolet do sal lekcyjnych w SP w m. Biały Kościół
  - 15 000,00 zł 
 • Modernizacja Szkoły Filialnej w Modlniczce
  - 15 000,00 zł 
 • Zakup wyposażenia sal lekcyjnych w SP w m. Wielka Wieś
  - 11 000,00 zł 
 • Podniesienie ogrodzenia na boisku przy SP w m. Wielka Wieś - FS
  - 5 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Koncepcja i projekt rozbudowy SP w m. Wielka Wieś
  - 200 000,00 zł 
 • Projekt zagospodarowania działki nr 564 w m. Wielka Wieś
  - 150 000,00 zł 
 • Koncepcja, projekt i rozbudowa SP w m. Bębło
  - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
8 816 483,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Zakup i montaż zestawu i bujaków na placu zabaw w PS w m. Wielka Wieś 
  - 50 000,00 zł

 • Projekty:
 • Koncepcja i projekt rozbudowy przedszkola w m. Biały Kościół
  - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Centrum aktywności społecznej

Centrum aktywności społecznej

 • Centrum aktywności społecznej w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 2 947 000,00 zł
  - wkład własny: 610 000,00 zł
  - dofinansowanie: 2 337 000,00 zł
Całkowity koszt
2 947 000,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

 • Budowa punktu bibliotecznego w m. Bębło
Całkowity koszt
880 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Wymiana dachu i więźby dachowej na Kościele NMP Królowej w m. Będkowice - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 357 000,00 zł
  - wkład własny: 14 000,00 zł
  - dofinansowanie: 343 000,00 zł
 • Kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w kościele św. Mikołaja w m. Biały Kościół - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 312 400,00 zł
  - wkład własny: 12 400,00 zł
  - dofinansowanie: 300 000,00 zł
 • Remont pokrycia dachowego oraz konserwacja kamiennych portali elewacji kościoła pw. św. Idziego w m. Giebułtów - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 296 660,00 zł
  - wkład własny: 11 660,00 zł
  - dofinansowanie: 285 000,00 zł
 • Remont instrumentu organowego i szafy organowej w kościele św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 186 331,00 zł
  - wkład własny: 7 331,00 zł
  - dofinansowanie: 179 000,00 zł
Całkowity koszt
1 152 391,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice
  - 300 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekracyjnego w m. Modlniczka
  - 250 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Modlnica
  - 250 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie centrum m. Tomaszowice
  - 200 000,00 zł 
 • Modernizacja terenów rekreacyjnych w m. Tomaszowice - FS
  - 60 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie centrum w m. Wierzchowie - FS
  - 29 044,15 zł 
 • Renowacja i rewitalizacja wiaty obok budynku komunalnego przy ul. Sportowej 19 w m. Modlnica - FS
  - 15 000,00 zł 
 • Zakup urządzeń na teren rekreacyjny stawu w m. Modlnica zgodnie z projektem - FS
  - 13 160,70 zł 

 • Projekty:
 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 150 000,00 zł 
 • Projektowanie zagospodarowania działki gminnej przy ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów
  - 70 000,00 zł
Całkowity koszt
1 337 204,85 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w m. Szyce
  - 500 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 47 686,33 zł
 • Remont boiska i placu zabaw przy szkole i doposażenie placu zabaw przy ul. Południowej w m. Bębło - FS
  - 63 160,70 zł
 • Zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z podłożem - plac zabaw ul. Polna w m. Modlnica - FS
  - 25 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw os. Murownia w m. Wierzchowie - FS
  - 12 000,00 zł
Całkowity koszt
647 847,03 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • Oświetlenie działki za boiskiem LKS Błękitni w m. Modlnica
  - 120 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Trojadyn w m. Giebułtów
  - 100 000,00 zł 
 • Modernizacja boiska sportowego, zagospodarowanie działki nr 389 w m. Giebułtów - FS
  - 48 160,70 zł
Całkowity koszt
268 160,70 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakup działki w m. Wielka Wieś - PSZOK
  - 3 000 000,00 zł 
 • Zakup działki w m. Biały Kościół na cele publiczne
  - 881 000,00 zł 
 • Zakup gruntów
  - 2 219 000,00 zł 
 • Modernizacja budynku komunalnego i remizy OSP Czajowice
  - 120 000,00 zł 
 • Remont elewacji budynku wielofunkcyjnego w Tomaszowicach
  - 100 000,00 zł
 • Montaż barierki przy budynku przedszkola w m. Modlniczka - ul. Św. Faustyny - FS
  - 50 000,00 zł 
 • Utwardzenie i wybrukowanie placu za budynkiem Szkoły Podstawowej w m. Będkowice - FS
  - 49 896,95 zł 
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w m. Czajowice - FS
  - 34 697,17 zł
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKiS w m. Biały Kościół - FS
  - 30 160,70 zł
 • Zakup quada dla OSP Giebułtów - FS
  - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
6 499 754,82 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Dostępna Wielka Wieś
  - 20 000,00 zł
 • Zakup sprzętu biurowego
  - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
35 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji

Komendy wojewódzkie Policji

 • Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji
Całkowity koszt
90 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP Wielka Wieś
  - 250 000,00 zł 
 • Rozbudowa antresoli w OSP Giebułtów
  - 50 000,00 zł 
 • M. Będkowice - modernizacja samochodu OSP Unimog
  - 40 000,00 zł 
 • Dofinansowanie na zakup samochodu dla OSP Wielka Wieś - FS
  - 31 660,70 zł 
 • Modernizacja i doposażenie samochodu OSP Modlnica
  - 30 000,00 zł 
 • Ogrodzenie remizy w Tomaszowicach
  - 30 000,00 zł 
 • Dotacje dla OSP na zakupy inwestycyjne
  - 10 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Koncepcja, projekt i budowa Remizy OSP Biały Kościół
  - 250 000,00 zł 
Całkowity koszt
691 660,70 zł
Zarządzanie kryzysowe i monitoring

Zarządzanie kryzysowe i monitoring

 • Zakupy inwestycyjne dotyczące zarządzenia kryzysowego
  - 10 520,00 zł
 • Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego
  - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
20 520,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU " STOP SMOG"
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

 • Budowa sieci wodociągowej w m. Modlnica - Modlniczka etap III-IV
  - 1 000 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie
  - 1 000 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wie
  - 150 000,00 zł
 • Przejęcia sieci wodociągowo- kanalizacyjnych
  - 150 000,00 zł 
 • Budowa dwóch rurociągów tłocznych ścieku oczyszczonego z terenu oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów do rzeki Prądnik
  - 100 000,00 zł 
 • Koncepcja rekanalizacji
  - 100 000,00 zł
 • Koncepcja, projekt i budowa PSZOK
  - 100 000,00 zł 
 • Dofinansowanie małej retencji - "Złap deszcz"
  - 40 000,00 zł 
 • Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania studni głębinowej oraz tłoczni ścieków w m. Wierzchowie
  - 5 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Projekt i wykonanie nitki tranzytowej przesyłu ścieków z m. Modlniczka do sieci kanalizacyjnej WMK
  - 250 000,00 zł 
 • Projekt i wymiana zbiornika stalowego na żelbetowy wraz z hydrofornią w m. Bębło "Krystynka"
  - 200 000,00 zł
 • Projekt pompowni ścieków i rurociągów tłocznych w m. Tomaszowice - ul. Spokojna i Ujazdowska w kierunku ul. Słowiańskiej
  - 150 000,00 zł 
 • Projekt i wymiana zbiornika kontaktowego stalowego w m. Giebułtów
  - 100 000,00 zł

Całkowity koszt
3 545 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 108 486,00 zł

Drogi powiatowe

 • Dotacja Gminy do zadań wnioskowanych do wykonania w ramach IS
  - 889 680,00 zł  

 • Projekty:
 • Ul. Wierzchowska w m. Biały Kościół - opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika
  - 58 794,00 zł
 • Ul. Długa w m. Będkowice - projekt przebudowy drogi
  - 49 692,00 zł
 • Ul. Szydło w Modlnicy - budowa zatok autobusowych - projekt
  - 110 320,00 zł 
Drogi gminne

Całkowity koszt

9 814 650,93 zł

Drogi gminne

 • Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Modlnica - ul. Sportowa - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 3 080 000,00 zł
  - wkład własny: 154 000,00 zł
  - dofinansowanie: 2 926 000,00 zł 
 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - 1 864 357,83 zł
 • Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą   w m. Modlniczka - ul. Dworska, ul. Faustyny - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - 1 733 750,01 zł 
 • Rozbudowa drogi gminnej 601447K w m. Giebułtów (kładka)
  - łączna kwota zadania: 1 200 000,00 zł
  - wkład własny: 204 607,00 zł
  - dofinansowanie: 995 393,00 zł 
 • Przebudowa drogi gminnej 601465K w m. Modlniczka (ul. Słowiańska) - RFRD
  - łączna kwota zadania: 450 000,00 zł
  - wkład własny: 235 705,00 zł
  - dofinansowanie: 214 295,00 zł 
 • Ul. Krakowska w m. Modlniczka - budowa ciągu pieszego (na odc. od tunelu do św. Faustyny)
  - 500 000,00 zł 
 • Ul. Słowiańska - remont odcinka od ul. Wspólnej
  - 300 000,00 zł 
 • Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych
  - 200 000,00 zł 
 • Ul. Podwikle w m. Giebułtów - remont nakładki
  - 192 274,56 zł 
 • Ul. Kwiatowa oraz ul. Leśna w m. Bębło - odwodnienie
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów - przebudowa drogi projekt ciągu pieszego
  - 98 277,00 zł 
 • Ul. Dworska w m. Czajowice - zarurowanie rowu
  - 60 000,00 zł
 • Ul. Pod Sokolicą w m. Będkowice - remont drogi
  - 35 991, 53 zł  
Drogi gminne - projekty

Całkowity koszt

1 050 000,00 zł

Drogi gminne - projekty

 • Projekty:
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka -  projekt ciągu pieszego i przebudowy drogi
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Podskalany w m. Tomaszowice - projekt ciągu pieszego
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Bliźniaków w m. Wielka Wieś - projekt ciągu pieszego
  - 100 000,00 zł 
 • Projekt drogi do działek gminnych (Szkoła w Modlniczce)
  - 100 000,00 zł 
 • Projekt ciągu pieszego od os. Murownia do OPN w m. Biały Kościół
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Słowiańska w m. Modlniczka - przebudowa drogi wraz z budowa chodnika do ul.Okólnej etap III
  - 100 000,00 zł  
 • Projekt ciągu pieszego - ul. Miodowa, ul.Okólna w m. Modlniczka
  - 100 000,00 zł 
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

9 085 689,78 zł

Drogi wewnętrzne

 • Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Modlnica - ul. Cegielniana - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 4 620 000,00 zł
  - wkład własny: 231 000,00 zł
  - dofinansowanie: 4 389 000,00 zł 
 • Ul. Spokojna w m. Wielka Wieś - remont drogi
  - 628 140,50 zł
 • Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w m. Modlnica - remont/przebudowa
  - 572 620,35 zł 
 • Ul. Sportowa w m. Bębło - remont nakładki bitum. drogi
  - 545 046,33 zł 
 • Ul. Zielona, ul. Palmowa w m. Modlniczka - remont/przebudowa drogi
  - 528 701,23 zł 
 • Ul. Spacerowa od ul. Granicznej do ul. Fiołkowej w m. Giebułtów
  - 470 723,07 zł
 • Ul. Topolowa w m. Tomaszowice
  - 337 925,10 zł 
 • Ul. Widokowa w m. Wierzchowie - modernizacja drogi
  - 300 000,00 zł 
 • Ul. Morska w m. Biały Kościół - przebudowa drogi
  - 276 646,03 zł 
 • Ul. Kresowa w m. Biały Kościół - remont drogi
  - 271 110,63 zł 
 • Ul. Pod Las w m. Biały Kościół - remont drogi
  - 200 000,00 zł 
 • Ul. Cicha w m. Będkowice - remont
  - 194 776,54 zł 
 • Ul. ks. Twardowskiego w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi
  - 140 000,00 zł 
Drogi wewnętrzne c.d.

Całkowity koszt

4 267 982,04 zł

Drogi wewnętrzne c.d.

 • Ul. Różana w m. Tomaszowice - remont drogi
  - 133 307,79 zł 
 • Ul. Sportowa - remont odcinaka szutrowego
  - 124 797,57 zł
 • Ul. Wieszczy Dół w m. Wielka Wieś - remont drogi
  - 124 126,24 zł 
 • Ul. Wichrowa w m. Będkowice - remont drogi
  - 109 867,30 zł 
 • Ul. bez nazwy w m. Wielka Wieś, boczna od stromej - położenie nakładki bitumicznej
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Spokojna w m. Tomaszowice - remont drogi
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Czerwone Maki w m. Giebułtów - remont drogi
  - 100 000,00 zł
 • Ul. Trojadyn w m. Giebułtów - przebudowa, remont
  - 83 813,38 zł 
 • Ul. Ogrodowa w m. Będkowice - odwodnienie
  - 80 000,00 zł 
 • Ul. Brzozowa w m. Tomaszowice - przebudowa drogi
  - 79 689,50 zł 
 • Ul. Lisowska w m. Będkowice - remont drogi
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Widokowa w m. Będkowice - dokumentacja legalizacyjna do PINB
  - 40 000,00 zł
 • Ul. Ujazdowska w m. Tomaszowice - rozbudowa przystanku autobusowego
  - 8 610,00 zł 

 • Projekty:
 • Drogi dojazdowe do kładki na dk 94 - projekt
  - 2 281 670,00 zł 
 • Ul. Cegielniana w m. Modlnica - przebudowa drogi
  - 170 970,00 zł
 • Ul. Łąkowa w m. Modlniczka - projekt przebudowy mostu
  - 147 442,56 zł
 • Ul. Dworska w m. Modlniczka/ul.Leśna w m. Modlnica - projekt przebudowy drogi
  - 126 075,00 zł 
 • Ul. Skalska w m. Prądnik Korzkiewski- projekt
  - 107 612,70 zł 
 • Ul. Kasztanowa w m. Czajowice - projekt i przebudowa drogi
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Słoneczna w m. Tomaszowice - projekt drogi
  - 100 000,00 zł 
 • Ul. Zielna w m. Modlniczka - projekt chodnika
  - 100 000,00 zł 
Oświetlenie

Całkowity koszt

249 375,01 zł

Oświetlenie

 • Doświetlenie przejść dla pieszych
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Polna - budowa oświetlenia
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Borowa w m. Będkowice
  - 30 000,00 zł 
 • Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci
  - 20 000,00 zł
 • Poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz monitoringu w m. Prądnik Korzkiewski - FS
  - 19 875,01 zł

 • Projekty: 
 • Ul. Zielna oraz ul. Palmowa w m. Modlniczka - projekt oświetlenia
  - 50 000,00 zł 
 • Ul. Polna - budowa oświetlenia w m. Wielka Wieś - projekt - FS
  - 16 500,00 zł 
 • Ul. Przygraniczna w m. Modlnica - rozbudowa oświetlenia - projekt
  - 7 000,00 zł 
 • Ul. Łąkowa w m. Modlniczka - oświetlenie drogi - projekt
  - 6 000,00 zł 
Infrastruktura oświatowa i społeczna
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

8 816 483,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w m. Będkowice - Olimpia
  - łączna kwota zadania: 4 215 483,00 zł
  - wkład własny: 50 000,00 zł
  - dofinansowanie: 4 165 483,00 zł
 • Rozbudowa i przebudowa SP w m. Wielka Wieś wraz z kompleksową termomodernizacją - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - łączna kwota zadania: 2 660 000,00 zł
  - wkład własny: 700 000,00 zł
  - dofinansowanie: 1 960 000,00 zł
 • Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy SP w m. Bębło
  - 700 000,00 zł 
 • Budowa szkoły na południu gminy
  - 300 000,00 zł
 • Modernizacja budynku i otoczenia szkoły w m. Modlnica
  - 147 000,00 zł 
 • Remont tarasu przed SP w m. Biały Kościół
  - 100 000,00 zł 
 • Remont łazienek w SP w m. Biały Kościół
  - 90 000,00 zł 
 • Klimatyzacja w salach lekcyjnych w SP w m. Wielka Wieś
  - 70 000,00 zł 
 • Modernizacja sali gimnastycznej  w SP w m. Bębło
  - 50 000,00 zł 
 • Zakup rolet wewnętrznych w SP w m. Wielka Wieś
  - 20 000,00 zł
 • Remont zaplecza kuchennego w SP w m. Wielka Wieś
  - 18 000,00 zł
 • Zakup rolet do sal lekcyjnych w SP w m. Biały Kościół
  - 15 000,00 zł 
 • Modernizacja Szkoły Filialnej w Modlniczce
  - 15 000,00 zł 
 • Zakup wyposażenia sal lekcyjnych w SP w m. Wielka Wieś
  - 11 000,00 zł 
 • Podniesienie ogrodzenia na boisku przy SP w m. Wielka Wieś - FS
  - 5 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Koncepcja i projekt rozbudowy SP w m. Wielka Wieś
  - 200 000,00 zł 
 • Projekt zagospodarowania działki nr 564 w m. Wielka Wieś
  - 150 000,00 zł 
 • Koncepcja, projekt i rozbudowa SP w m. Bębło
  - 50 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Przedszkola

 • Zakup i montaż zestawu i bujaków na placu zabaw w PS w m. Wielka Wieś 
  - 50 000,00 zł

 • Projekty:
 • Koncepcja i projekt rozbudowy przedszkola w m. Biały Kościół
  - 150 000,00 zł
Centrum aktywności społecznej

Całkowity koszt

2 947 000,00 zł

Centrum aktywności społecznej

 • Centrum aktywności społecznej w m. Modlniczka - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 2 947 000,00 zł
  - wkład własny: 610 000,00 zł
  - dofinansowanie: 2 337 000,00 zł
Biblioteki

Całkowity koszt

880 000,00 zł

Biblioteki

 • Budowa punktu bibliotecznego w m. Bębło
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

1 152 391,00 zł

Ochrona zabytków

 • Wymiana dachu i więźby dachowej na Kościele NMP Królowej w m. Będkowice - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 357 000,00 zł
  - wkład własny: 14 000,00 zł
  - dofinansowanie: 343 000,00 zł
 • Kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w kościele św. Mikołaja w m. Biały Kościół - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 312 400,00 zł
  - wkład własny: 12 400,00 zł
  - dofinansowanie: 300 000,00 zł
 • Remont pokrycia dachowego oraz konserwacja kamiennych portali elewacji kościoła pw. św. Idziego w m. Giebułtów - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 296 660,00 zł
  - wkład własny: 11 660,00 zł
  - dofinansowanie: 285 000,00 zł
 • Remont instrumentu organowego i szafy organowej w kościele św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej - Rządowy Fundusz Polski Ład
  - łączna kwota zadania: 186 331,00 zł
  - wkład własny: 7 331,00 zł
  - dofinansowanie: 179 000,00 zł
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

1 337 204,85 zł

Tereny rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice
  - 300 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekracyjnego w m. Modlniczka
  - 250 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Modlnica
  - 250 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie centrum m. Tomaszowice
  - 200 000,00 zł 
 • Modernizacja terenów rekreacyjnych w m. Tomaszowice - FS
  - 60 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie centrum w m. Wierzchowie - FS
  - 29 044,15 zł 
 • Renowacja i rewitalizacja wiaty obok budynku komunalnego przy ul. Sportowej 19 w m. Modlnica - FS
  - 15 000,00 zł 
 • Zakup urządzeń na teren rekreacyjny stawu w m. Modlnica zgodnie z projektem - FS
  - 13 160,70 zł 

 • Projekty:
 • Projekty zagospodarowania centrów miejscowości
  - 150 000,00 zł 
 • Projektowanie zagospodarowania działki gminnej przy ul. Orlich Gniazd w m. Giebułtów
  - 70 000,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

647 847,03 zł

Place zabaw

 • Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w m. Szyce
  - 500 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw w m. Szyce - FS
  - 47 686,33 zł
 • Remont boiska i placu zabaw przy szkole i doposażenie placu zabaw przy ul. Południowej w m. Bębło - FS
  - 63 160,70 zł
 • Zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z podłożem - plac zabaw ul. Polna w m. Modlnica - FS
  - 25 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw os. Murownia w m. Wierzchowie - FS
  - 12 000,00 zł
Boiska sportowe

Całkowity koszt

268 160,70 zł

Boiska sportowe

 • Oświetlenie działki za boiskiem LKS Błękitni w m. Modlnica
  - 120 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Trojadyn w m. Giebułtów
  - 100 000,00 zł 
 • Modernizacja boiska sportowego, zagospodarowanie działki nr 389 w m. Giebułtów - FS
  - 48 160,70 zł
Gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo wewnętrzne
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

6 499 754,82 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakup działki w m. Wielka Wieś - PSZOK
  - 3 000 000,00 zł 
 • Zakup działki w m. Biały Kościół na cele publiczne
  - 881 000,00 zł 
 • Zakup gruntów
  - 2 219 000,00 zł 
 • Modernizacja budynku komunalnego i remizy OSP Czajowice
  - 120 000,00 zł 
 • Remont elewacji budynku wielofunkcyjnego w Tomaszowicach
  - 100 000,00 zł
 • Montaż barierki przy budynku przedszkola w m. Modlniczka - ul. Św. Faustyny - FS
  - 50 000,00 zł 
 • Utwardzenie i wybrukowanie placu za budynkiem Szkoły Podstawowej w m. Będkowice - FS
  - 49 896,95 zł 
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w m. Czajowice - FS
  - 34 697,17 zł
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKiS w m. Biały Kościół - FS
  - 30 160,70 zł
 • Zakup quada dla OSP Giebułtów - FS
  - 15 000,00 zł
Urząd Gminy

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Urząd Gminy

 • Dostępna Wielka Wieś
  - 20 000,00 zł
 • Zakup sprzętu biurowego
  - 15 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Komendy wojewódzkie Policji

 • Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

691 660,70 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP Wielka Wieś
  - 250 000,00 zł 
 • Rozbudowa antresoli w OSP Giebułtów
  - 50 000,00 zł 
 • M. Będkowice - modernizacja samochodu OSP Unimog
  - 40 000,00 zł 
 • Dofinansowanie na zakup samochodu dla OSP Wielka Wieś - FS
  - 31 660,70 zł 
 • Modernizacja i doposażenie samochodu OSP Modlnica
  - 30 000,00 zł 
 • Ogrodzenie remizy w Tomaszowicach
  - 30 000,00 zł 
 • Dotacje dla OSP na zakupy inwestycyjne
  - 10 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Koncepcja, projekt i budowa Remizy OSP Biały Kościół
  - 250 000,00 zł 
Zarządzanie kryzysowe i monitoring

Całkowity koszt

20 520,00 zł

Zarządzanie kryzysowe i monitoring

 • Zakupy inwestycyjne dotyczące zarządzenia kryzysowego
  - 10 520,00 zł
 • Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego
  - 10 000,00 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ochrona powietrza

 • PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU " STOP SMOG"
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

3 545 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

 • Budowa sieci wodociągowej w m. Modlnica - Modlniczka etap III-IV
  - 1 000 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie
  - 1 000 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wie
  - 150 000,00 zł
 • Przejęcia sieci wodociągowo- kanalizacyjnych
  - 150 000,00 zł 
 • Budowa dwóch rurociągów tłocznych ścieku oczyszczonego z terenu oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów do rzeki Prądnik
  - 100 000,00 zł 
 • Koncepcja rekanalizacji
  - 100 000,00 zł
 • Koncepcja, projekt i budowa PSZOK
  - 100 000,00 zł 
 • Dofinansowanie małej retencji - "Złap deszcz"
  - 40 000,00 zł 
 • Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania studni głębinowej oraz tłoczni ścieków w m. Wierzchowie
  - 5 000,00 zł 

 • Projekty:
 • Projekt i wykonanie nitki tranzytowej przesyłu ścieków z m. Modlniczka do sieci kanalizacyjnej WMK
  - 250 000,00 zł 
 • Projekt i wymiana zbiornika stalowego na żelbetowy wraz z hydrofornią w m. Bębło "Krystynka"
  - 200 000,00 zł
 • Projekt pompowni ścieków i rurociągów tłocznych w m. Tomaszowice - ul. Spokojna i Ujazdowska w kierunku ul. Słowiańskiej
  - 150 000,00 zł 
 • Projekt i wymiana zbiornika kontaktowego stalowego w m. Giebułtów
  - 100 000,00 zł

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Wielka Wieś zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

670 324,51 zł

Łączna kwota środków przeznaczonych na inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Wielka Wieś w 2024 roku.

Całkowity koszt

63 160,70 zł

Bębło

 • Remont boiska i placu zabaw przy szkole i doposażenie placu zabaw przy ul. Południowej.

Całkowity koszt

49 896,95 zł

Będkowice

 • Utwardzenie i wybrukowanie placu za budynkiem Szkoły Podstawowej w Będkowicach.

Całkowity koszt

63 160,70 zł

Biały Kościół

 • Zakup poszycia na namiot oraz grilla wraz z wyposażeniem.
 • Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Skalskiej (zabezpieczenie skarpy ażurami).
 • Doposażenie OSP w Białym Kościele (doposażenie remizy oraz wozów strażackich w narzędzia).
 • Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKiS.

Całkowity koszt

54 697,17 zł

Czajowice

 • Zakup i montaż rolet w budynku OSP Czajowice.
 • Zakup zestawów piknikowych.
 • Zagospodarowanie terenu wokół OSP Czajowice.

Całkowity koszt

63 160,70 zł

Giebułtów

 • Dofinansowanie na zakup quada dla OSP.
 • Modernizacja boiska, zagospodarowanie działki nr 389.

Całkowity koszt

63 160,70 zł

Modlnica

 • Zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z podłożem - plac zabaw ul. Polna.
 • Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu magazynowym budynku wielofunkcyjnego ul. Św. Wojciecha 60.
 • Renowacja i rewitalizacja wiaty obok budynku komunalnego przy ul. Sportowej 19.
 • Zakup urządzeń na teren rekreacyjny stawu zgodnie z projektem.

Całkowity koszt

63 160,70 zł

Modlniczka

 • Budowa barierki przy budynku przedszkola, ul. Faustyny.
 • Budowa szafy elektrycznej.

Całkowity koszt

29 875,01 zł

Prądnik Korzkiewski

 • Poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz monitoringu.
 • Zakup i montaż defibrylatora.

Całkowity koszt

47 686,33 zł

Szyce

 • Modernizacja placu zabaw.

Całkowity koszt

63 160,70 zł

Tomaszowice

 • Modernizacja terenów rekreacyjnych w Tomaszowicach.
 • Doposażenie budynku komunalnego w Tomaszowicach.

Całkowity koszt

63 160,70 zł

Wielka Wieś

 • Projekt oświetlenia ul. Polna.
 • Podniesienie ogrodzenia na boisku przy Szkole Podstawowej.
 • Zakup i montaż defibrylatora.
 • Dofinansowanie na zakup samochodu dla OSP.

Całkowity koszt

46 044,15 zł

Wierzchowie

 • Doposażenie budynku wielofunkcyjnego.
 • Doposażenie placu zabaw oś. Murownia.
 • Zagospodarowanie centrum Wierzchowia.
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Wielka Wieś?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wielką Wieś (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.