Budżet gminy
Żary

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Żary

Budżet 2022

Dochody 57 397 901,82 zł

24,75% Dotacje
21,34% Subwencje
18,57% PIT
14,45% Podatki od nieruchomości
11,03% Inne podatki i opłaty lokalne
8,13% Pozostałe dochody
1,72% CIT

Wydatki 62 706 133,64 zł

Oświata i wychowanie 27,67%
Rodzina 16,27%
Administracja publiczna 12,17%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,16%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8,06%
Pomoc społeczna 6,57%
Transport i łączność 5,49%
Kultura fizyczna 3,58%
Rolnictwo i łowiectwo 3,42%
Pozostałe wydatki 0,98%
Różne rozliczenia 0,82%
Gospodarka mieszkaniowa 0,76%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,73%
Działalność usługowa 0,43%
Ochrona zdrowia 0,41%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Żary

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Żary

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

12 332
2019
12 281
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.