Budżet gminy
Żary

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Żary

Budżet 2022

Dochody 53 839 222,0 zł

23,72% Dotacje
22,08% Subwencje
19,8% PIT
15,4% Podatki od nieruchomości
11,74% Pozostałe dochody
5,43% Inne podatki i opłaty lokalne
1,84% CIT

Wydatki 60 439 222,0 zł

Oświata i wychowanie 27,04%
Rodzina 16,95%
Administracja publiczna 11,47%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,89%
Transport i łączność 10,78%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,72%
Pomoc społeczna 5,6%
Kultura fizyczna 3,81%
Rolnictwo i łowiectwo 2,51%
Różne rozliczenia 0,92%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,74%
Gospodarka mieszkaniowa 0,62%
Działalność usługowa 0,44%
Ochrona zdrowia 0,39%
Pozostałe wydatki 0,11%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Żary

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Żary

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

12 370
2018
12 332
2019
12 281
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
2019
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

11
2018
9
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.