Budżet gminy
Żary

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Żary

Budżet 2021

Dochody 58 549 927,0 zł

33,75% Dotacje
20,65% PIT
20,33% Subwencje
12,98% Podatki od nieruchomości
7,48% Inne podatki i opłaty lokalne
4,06% Pozostałe dochody
0,77% CIT

Wydatki 61 911 927,0 zł

Oświata i wychowanie 22,52%
Administracja publiczna 17,46%
Rolnictwo i łowiectwo 14,58%
Transport i łączność 11,08%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10,14%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,12%
Pomoc społeczna 6,7%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,77%
Gospodarka mieszkaniowa 1,71%
Kultura fizyczna 1,61%
Pozostałe wydatki 1,25%
Różne rozliczenia 1,16%
Rodzina 0,9%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Żary

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Żary

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

12 370
2018
12 332
2019
12 281
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

12
2017
11
2018
9
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.