Budżet gminy
Żary

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Żary

Budżet 2020

Dochody 58 260 443,7 zł

35,48% Dotacje
19,6% Subwencje
19,24% PIT
12,22% Podatki od nieruchomości
7,53% Inne podatki i opłaty lokalne
5,32% Pozostałe dochody
0,6% CIT

Wydatki 61 324 771,7 zł

Oświata i wychowanie 22,72%
Administracja publiczna 16,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13,83%
Rolnictwo i łowiectwo 11,68%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,1%
Transport i łączność 7,25%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 6,19%
Gospodarka mieszkaniowa 4,69%
Pozostałe wydatki 3,66%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,85%
Kultura fizyczna 1,65%
Rodzina 0,78%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Żary

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Żary

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

12 374
2017
12 370
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

12
2017
11
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.