Budżet miasta
Biskupiec

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Biskupiec

Budżet 2021

Dochody 126 436 128,89 zł

26,96% Dotacje
20,63% Subwencje
12,35% Podatki od nieruchomości
11,77% Środki na dofinansowanie zadań
11,21% PIT
8,44% Inne podatki i opłaty lokalne
7,75% Pozostałe dochody
0,88% CIT

Wydatki 121 773 986,58 zł

Rodzina 24,76%
Oświata i wychowanie 21,8%
Administracja publiczna 10,09%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,63%
Kultura fizyczna 8,0%
Pomoc społeczna 6,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,91%
Transport i łączność 5,21%
Gospodarka mieszkaniowa 4,66%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,71%
Pozostałe wydatki 0,69%
Rolnictwo i łowiectwo 0,67%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,62%
Ochrona zdrowia 0,46%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Biskupiec

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Biskupiec

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

19 066
2018
18 997
2019
18 913
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2018
2
2019
2
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

12
2018
12
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.