Budżet miasta
Biskupiec

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Biskupiec

Budżet 2022

Dochody 118 463 117,78 zł

24,87% Pozostałe dochody
22,85% Dotacje
18,36% Subwencje
12,7% PIT
11,48% Podatki od nieruchomości
8,98% Inne podatki i opłaty lokalne
0,76% CIT

Wydatki 123 017 100,97 zł

Oświata i wychowanie 23,06%
Pomoc społeczna 16,78%
Rodzina 15,74%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14,01%
Administracja publiczna 9,87%
Transport i łączność 6,61%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,1%
Gospodarka mieszkaniowa 3,35%
Pozostałe wydatki 2,35%
Kultura fizyczna 1,37%
Rolnictwo i łowiectwo 0,72%
Ochrona zdrowia 0,44%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,36%
Działalność usługowa 0,25%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Biskupiec

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Biskupiec

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

18 997
2019
18 913
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

12
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.