Budżet miasta
Biskupiec

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Biskupiec

Budżet 2022

Dochody 124 913 272,48 zł

34,77% Pozostałe dochody
20,82% Dotacje
16,85% Subwencje
9,73% PIT
9,61% Podatki od nieruchomości
7,49% Inne podatki i opłaty lokalne
0,72% CIT

Wydatki 138 068 468,01 zł

Oświata i wychowanie 19,29%
Rodzina 17,66%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17,18%
Transport i łączność 14,5%
Administracja publiczna 8,25%
Pomoc społeczna 8,03%
Pozostałe wydatki 5,91%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,99%
Gospodarka mieszkaniowa 2,84%
Kultura fizyczna 0,81%
Rolnictwo i łowiectwo 0,41%
Działalność usługowa 0,38%
Ochrona zdrowia 0,36%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,3%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,09%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Biskupiec

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Biskupiec

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

19 066
2018
18 997
2019
18 913
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2018
2
2019
2
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

12
2018
12
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.