Budżet miasta
Biskupiec

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Biskupiec

Budżet 2023

Dochody 118 550 137,3 zł

23,24% Środki na dofinansowanie zadań
17,61% Dotacje
17,6% Subwencje
11,18% Podatki od nieruchomości
10,67% Pozostałe dochody
9,76% PIT
8,87% Inne podatki i opłaty lokalne
1,09% CIT

Wydatki 110 721 795,3 zł

Oświata i wychowanie 24,46%
Transport i łączność 22,73%
Rodzina 14,32%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,06%
Administracja publiczna 9,02%
Pomoc społeczna 8,52%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,77%
Gospodarka mieszkaniowa 2,74%
Obsługa długu publicznego 2,35%
Kultura fizyczna 1,09%
Pozostałe wydatki 0,78%
Ochrona zdrowia 0,68%
Działalność usługowa 0,48%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Biskupiec

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Biskupiec

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

18 913
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.