Budżet miasta
Mława

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Mława

Budżet 2024

Dochody 200 315 559,52 zł

27,16% PIT
21,19% Subwencje
12,38% Podatki od nieruchomości
11,82% Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
8,81% Inne podatki i opłaty lokalne
8,61% CIT
5,79% Pozostałe dochody
4,25% Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Wydatki 237 486 958,28 zł

Oświata i wychowanie 30,37%
Transport i łączność 19,11%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,26%
Rodzina 7,89%
Kultura fizyczna 7,87%
Administracja publiczna 7,15%
Pomoc społeczna 5,19%
Gospodarka mieszkaniowa 3,31%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,96%
Różne rozliczenia 1,34%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,9%
Obsługa długu publicznego 0,53%
Działalność usługowa 0,53%
Ochrona zdrowia 0,4%
Pozostałe wydatki 0,19%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Mława

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Mława

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

31 129
2020
30 245
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.