Budżet miasta
Mława

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Mława

Budżet 2023

Dochody 190 431 855,46 zł

19,58% Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
18,77% PIT
16,23% Subwencje
12,76% Podatki od nieruchomości
10,06% Inne podatki i opłaty lokalne
9,65% Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
6,79% Pozostałe dochody
6,16% CIT

Wydatki 210 102 835,46 zł

Oświata i wychowanie 26,59%
Transport i łączność 15,17%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,31%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11,74%
Rodzina 7,93%
Administracja publiczna 6,99%
Pomoc społeczna 4,89%
Kultura fizyczna 3,97%
Gospodarka mieszkaniowa 3,59%
Obsługa długu publicznego 2,47%
Różne rozliczenia 1,52%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,43%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,87%
Ochrona zdrowia 0,41%
Pozostałe wydatki 0,12%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Mława

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Mława

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

31 246
2019
31 129
2020
30 245
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

13
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.