Budżet miasta
Mława

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Mława

Budżet 2023

Dochody 195 506 743,99 zł

18,57% Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
18,29% PIT
15,71% Subwencje
12,43% Podatki od nieruchomości
11,6% Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
10,64% Inne podatki i opłaty lokalne
6,76% Pozostałe dochody
6,0% CIT

Wydatki 234 036 827,23 zł

Oświata i wychowanie 24,71%
Transport i łączność 17,62%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,87%
Rodzina 7,82%
Administracja publiczna 6,43%
Pomoc społeczna 5,22%
Kultura fizyczna 4,78%
Gospodarka mieszkaniowa 3,55%
Obsługa długu publicznego 2,22%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,5%
Różne rozliczenia 1,37%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,28%
Ochrona zdrowia 0,69%
Działalność usługowa 0,27%
Pozostałe wydatki 0,27%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Mława

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Mława

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

31 246
2019
31 129
2020
30 245
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

13
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.