Budżet miasta
Mława

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Mława

Budżet 2023

Dochody 190 862 315,46 zł

18,73% PIT
18,34% Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
16,09% Subwencje
12,73% Podatki od nieruchomości
11,07% Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
10,05% Inne podatki i opłaty lokalne
6,83% Pozostałe dochody
6,15% CIT

Wydatki 221 465 216,8 zł

Oświata i wychowanie 25,75%
Transport i łączność 15,85%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,97%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10,35%
Rodzina 7,63%
Administracja publiczna 6,71%
Kultura fizyczna 5,63%
Pomoc społeczna 5,13%
Gospodarka mieszkaniowa 3,52%
Obsługa długu publicznego 2,35%
Różne rozliczenia 1,44%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,37%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,35%
Ochrona zdrowia 0,66%
Pozostałe wydatki 0,29%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Mława

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Mława

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

31 246
2019
31 129
2020
30 245
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

13
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.