Budżet miasta
Mława

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Mława

Budżet 2022

Dochody 176 312 832,42 zł

24,23% Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
20,74% PIT
15,38% Subwencje
11,83% Podatki od nieruchomości
10,64% Inne podatki i opłaty lokalne
6,58% Pozostałe dochody
6,27% Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
4,32% CIT

Wydatki 209 422 072,94 zł

Oświata i wychowanie 24,04%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19,06%
Rodzina 14,25%
Pomoc społeczna 8,94%
Transport i łączność 8,07%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,89%
Administracja publiczna 6,1%
Gospodarka mieszkaniowa 4,69%
Kultura fizyczna 3,97%
Obsługa długu publicznego 1,07%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,73%
Ochrona zdrowia 0,7%
Pozostałe wydatki 0,49%
Różne rozliczenia 0,27%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Mława

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Mława

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

31 246
2019
31 129
2020
30 245
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2018
2
2019
2
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

13
2018
13
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.