Mława

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mławie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
30 245
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
177 920 752,36 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
22.34%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
39 748 942 zł
22.34%
CIT
4 000 000 zł
2.25%
Podatki od nieruchomości
18 296 760 zł
10.28%
Inne podatki i opłaty lokalne
15 951 965 zł
8.97%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
52 976 633,80 zł
29.78%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
5 642 760,36 zł
3.17%
Subwencje
25 558 894 zł
14.37%
Pozostałe dochody
15 744 797,20 zł
8.85%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
193 609 560,72 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
31 655 445,70 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
31 655 445,70 zł
Wydatki bieżące
84%
161 954 115,02 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
49 900 627,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
49 181 656,78 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 369 231,20 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
16 272 236,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
13 512 699,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 234 261,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 640 361,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 159 631,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
10 338 857,74 zł

Źródło: Uchwała budżetowa  nr  XXXIV/456/2021
Rady Miasta Mława

04

Zadania inwestycyjne

Mława w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne za kwotę
31 655 445,70 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
37.57%
Drogi
23.42%
Oświata i sport
21.95%
Infrastruktura
12.87%
Kanalizacja
4.17%
Czyste powietrze i bezpieczeństwo
Wydatki na inwestycje w dziale
11 894 236,00 zł
7 414 777,70 zł
6 949 932,00 zł
4 075 000,00 zł
1 321 500,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława (przebudujemy: ul. PIotra Skargi, Ciechanowską, ul. Ogrodową, ul. Gen. Maczka, ul. Kryszkiewicza, ul. Wetmańskiego, ul. Kleniewskiego, ul. Kowalczyka, odcinek Dzierzgowskiej, chodnik przy ul. Ordona, Reja. Projektujemy: III etap Al. Św Wojciecha, przebudowę ul. Smolarnia, Powstańcó Wielkopolskich Torfa Załęskiego, 20 Dywizjii Piechoty, Cmentarną, Altera, Okólną, Żabieniec, Piaskową).

Łączne nakłady finansowe - 15 827 447,00 zł
Koszt w 2021 - 6 190 000,00 zł

Całkowity koszt
6 190 000,00 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo

Łączne nakłady finansowe - 10 981 000,00 zł
Koszt w 2021 - 4 940 000,00 zł

Całkowity koszt
4 940 000,00 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
130 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mławie na ul. Dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W

Całkowity koszt
55 000,00 zł

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na "Budowę zachodniej obwodnicy Mławy"

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Dotacja dla Powiatu Mławskiego na przebudowę ul. Nowowiejskiej

Całkowity koszt
329 236,00 zł

Dotacja dla Powiatu Mławskiego na budowę mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława

Łączne nakłady finansowe - 12 180 000,00 zł
Koszt w 2021 - 7 010 000,00 zł

Całkowity koszt
7 010 000,00 zł

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 265 000,00 zł
Koszt w 2021 - 259 096,00 zł

Całkowity koszt
259 096,00 zł

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 2 080 000,00 zł
Koszt w 2021 - 80 000,00 zł

Całkowity koszt
80 000,00 zł

Budowa sieci internetowej na I piętrze Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt
22 199,00 zł

Zakup szlabanu wraz z montażem przy  bramie wjazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie”

Całkowity koszt
15 000,00 zł

Zakup wyposażenia IT oraz oprogramowania do przetwarzania danych

Całkowity koszt
26 000,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsz dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Łączne nakłady finansowe - 32 752,23 zł
Koszt w 2021 - 2 482,70 zł

Całkowity koszt
2 482,70 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacjana w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława

Łączne nakłady finansowe - 3 565 764,00 zł
Koszt w 2021 - 3 065 764,00 zł

Całkowity koszt
3 065 764,00 zł

Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 4 159 950,00 zł
Koszt w 2021 - 1 420 000,00 zł

Całkowity koszt
1 420 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt
444 168,00 zł

Wykup nieruchomości

Całkowity koszt
2 020 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Łączne nakłady finansowe - 36 824 804,20 zł
Koszt w 2021 - 3 415 000,00 zł

Całkowity koszt
3 415 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie

Całkowity koszt
60 000,00 zł

Budowa i przebudowa urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
600 000,00 zł

Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 250 000,00 zł
Koszt w 2021 - 230 000,00 zł

Całkowity koszt
230 000,00 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława

Łączne nakłady finansowe - 600 000,00 zł
Koszt w 2021 - 200 000,00 zł

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w budynku ratusza

Całkowity koszt
47 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu pod zieleń publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie

Całkowity koszt
10 000,00 zł

Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I

Całkowity koszt
400 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne obiektów małej architektury w celu wyposażenia terenów zieleni miejskiej w Mławie

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Dotacje dla ogrodów działkowych

Całkowity koszt
80 000,00 zł

Dotacja dla Gminy Wiśniewo na budowę pomnika

Całkowity koszt
3 000,00 zł

Modernizacja budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Mława

Całkowity koszt
25 000,00 zł

Zakup zestawu do wyważania drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława

Całkowity koszt
11 500,00 zł

Zakup samochodu służbowego na potrzeby straży miejskiej

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Całkowity koszt
10 000,00 zł

Pomoc finasowa dla Policji (zakup samochodu służbowego dla Komendy Policji w Mławie)

Całkowity koszt
55 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Drogi

Całkowity koszt

6 190 000,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława (przebudujemy: ul. PIotra Skargi, Ciechanowską, ul. Ogrodową, ul. Gen. Maczka, ul. Kryszkiewicza, ul. Wetmańskiego, ul. Kleniewskiego, ul. Kowalczyka, odcinek Dzierzgowskiej, chodnik przy ul. Ordona, Reja. Projektujemy: III etap Al. Św Wojciecha, przebudowę ul. Smolarnia, Powstańcó Wielkopolskich Torfa Załęskiego, 20 Dywizjii Piechoty, Cmentarną, Altera, Okólną, Żabieniec, Piaskową).

Łączne nakłady finansowe - 15 827 447,00 zł
Koszt w 2021 - 6 190 000,00 zł

Całkowity koszt

4 940 000,00 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo

Łączne nakłady finansowe - 10 981 000,00 zł
Koszt w 2021 - 4 940 000,00 zł

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

55 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mławie na ul. Dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na "Budowę zachodniej obwodnicy Mławy"

Całkowity koszt

329 236,00 zł

Dotacja dla Powiatu Mławskiego na przebudowę ul. Nowowiejskiej

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Dotacja dla Powiatu Mławskiego na budowę mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową

Oświata i sport

Całkowity koszt

7 010 000,00 zł

Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława

Łączne nakłady finansowe - 12 180 000,00 zł
Koszt w 2021 - 7 010 000,00 zł

Całkowity koszt

259 096,00 zł

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 265 000,00 zł
Koszt w 2021 - 259 096,00 zł

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 2 080 000,00 zł
Koszt w 2021 - 80 000,00 zł

Całkowity koszt

22 199,00 zł

Budowa sieci internetowej na I piętrze Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Zakup szlabanu wraz z montażem przy  bramie wjazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie”

Całkowity koszt

26 000,00 zł

Zakup wyposażenia IT oraz oprogramowania do przetwarzania danych

Całkowity koszt

2 482,70 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsz dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Łączne nakłady finansowe - 32 752,23 zł
Koszt w 2021 - 2 482,70 zł

Infrastruktura

Całkowity koszt

3 065 764,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacjana w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława

Łączne nakłady finansowe - 3 565 764,00 zł
Koszt w 2021 - 3 065 764,00 zł

Całkowity koszt

1 420 000,00 zł

Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 4 159 950,00 zł
Koszt w 2021 - 1 420 000,00 zł

Całkowity koszt

444 168,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt

2 020 000,00 zł

Wykup nieruchomości

Kanalizacja

Całkowity koszt

3 415 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Łączne nakłady finansowe - 36 824 804,20 zł
Koszt w 2021 - 3 415 000,00 zł

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Budowa i przebudowa urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne na terenie Miasta Mława

Czyste powietrze i bezpieczeństwo

Całkowity koszt

230 000,00 zł

Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 250 000,00 zł
Koszt w 2021 - 230 000,00 zł

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława

Łączne nakłady finansowe - 600 000,00 zł
Koszt w 2021 - 200 000,00 zł

Całkowity koszt

47 000,00 zł

Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w budynku ratusza

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu pod zieleń publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne obiektów małej architektury w celu wyposażenia terenów zieleni miejskiej w Mławie

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Dotacje dla ogrodów działkowych

Całkowity koszt

3 000,00 zł

Dotacja dla Gminy Wiśniewo na budowę pomnika

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Modernizacja budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Mława

Całkowity koszt

11 500,00 zł

Zakup zestawu do wyważania drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Zakup samochodu służbowego na potrzeby straży miejskiej

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Całkowity koszt

55 000,00 zł

Pomoc finasowa dla Policji (zakup samochodu służbowego dla Komendy Policji w Mławie)

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Mławie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
39 748 942,00 zł
Prognoza
100%
44 165 491,11 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 6
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mławie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mławy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.