Mława

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mławie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
30 245
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
194 266 604,26 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.15%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
43 025 544 zł
22.15%
CIT
11 291 684,61 zł
5.81%
Podatki od nieruchomości
21 052 221,12 zł
10.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
18 819 253,84 zł
9.69%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
52 754 104,49 zł
27.16%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
5 298 271,52 zł
2.73%
Subwencje
25 558 894 zł
13.16%
Pozostałe dochody
16 466 630,68 zł
8.48%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
181 263 966,15 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
29 980 558,38 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
29 980 558,38 zł
Wydatki bieżące
83%
151 283 407,77 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
46 219 413,86 zł
Rodzina
całkowity koszt
49 697 423,43 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
22 686 581,59 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
15 783 840,35 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
13 297 051,77 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 848 117,50 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 945 548,90 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 666 433,54 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 418 657,79 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 697 639,29 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 224 368,94 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
907 683,96 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
871 205,23 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu 2021 Rady Miasta Mława

04

Zadania inwestycyjne

Mława w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
29 980 558,38 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
38.36%
Drogi
24.67%
Oświata i sport
22.45%
Infrastruktura
11.73%
Kanalizacja
2.78%
Czyste powietrze i bezpieczeństwo
Wydatki na inwestycje w dziale
11 500 986,56 zł
7 396 801,87 zł
6 732 109,60 zł
3 517 981,00 zł
832 679,35 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława (przebudujemy: ul. PIotra Skargi, Ciechanowską, ul. Ogrodową, ul. Gen. Maczka, ul. Kryszkiewicza, ul. Wetmańskiego, ul. Kleniewskiego, ul. Kowalczyka, odcinek Dzierzgowskiej, chodnik przy ul. Ordona, Reja. Projektujemy: III etap Al. Św Wojciecha, przebudowę ul. Smolarnia, Powstańcó Wielkopolskich Torfa Załęskiego, 20 Dywizjii Piechoty, Cmentarną, Altera, Okólną, Żabieniec, Piaskową).

Łączne nakłady finansowe - 15 827 447,00 zł
Koszt w 2021 - 5 958 184,59 zł

Całkowity koszt
5 958 184,59 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo

Łączne nakłady finansowe - 10 981 000,00 zł
Koszt w 2021 - 4 936 312,67 zł

Całkowity koszt
4 936 312,67 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”

Całkowity koszt
127 797,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mławie na ul. Dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W

Całkowity koszt
50 196,30 zł

Dotacja dla Powiatu Mławskiego na przebudowę ul. Nowowiejskiej

Całkowity koszt
329 236,00 zł

Dotacja dla Powiatu Mławskiego na budowę mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową

Całkowity koszt
99 260,00 zł

Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława

Łączne nakłady finansowe - 12 180 000,00 zł
Koszt w 2021 - 7 008 883,13 zł

Całkowity koszt
7 008 883,13 zł

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 265 000,00 zł
Koszt w 2021 - 250 228,74 zł

Całkowity koszt
250 228,74 zł

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 2 080 000,00 zł
Koszt w 2021 - 74 661,00 zł

Całkowity koszt
74 661,00 zł

Budowa sieci internetowej na I piętrze Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt
22 199,00 zł

Zakup szlabanu wraz z montażem przy  bramie wjazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie”

Całkowity koszt
15 000,00 zł

Zakup wyposażenia IT oraz oprogramowania do przetwarzania danych

Całkowity koszt
25 830,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacjana w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława

Łączne nakłady finansowe - 3 565 764,00 zł
Koszt w 2021 - 3 063 000,00 zł

Całkowity koszt
3 063 000,00 zł

Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 4 159 950,00 zł
Koszt w 2021 -1 363 531,48 zł

Całkowity koszt
1 363 531,48 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt
412 453,03 zł

Wykup nieruchomości

Całkowity koszt
1 893 125,09 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Łączne nakłady finansowe - 36 824 804,20 zł
Koszt w 2021 - 3 048 530,86 zł

Całkowity koszt
3 048 530,86 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie

Całkowity koszt
56 296,30 zł

Budowa i przebudowa urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
413 153,84 zł

Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 250 000,00 zł
Koszt w 2021 - 227 771,64 zł

Całkowity koszt
227 771,64 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława

Łączne nakłady finansowe - 600 000,00 zł
Koszt w 2021 - 176 966,46 zł

Całkowity koszt
176 966,46 zł

Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w budynku ratusza

Całkowity koszt
46 560,00 zł

Zagospodarowanie terenu pod zieleń publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie

Całkowity koszt
8 610,00 zł

Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I

Całkowity koszt
5 965,50 zł

Zakupy inwestycyjne obiektów małej architektury w celu wyposażenia terenów zieleni miejskiej w Mławie

Całkowity koszt
87 629,81 zł

Dotacje dla ogrodów działkowych

Całkowity koszt
79 136,00 zł

Dotacja dla Gminy Wiśniewo na budowę pomnika

Całkowity koszt
3 000,00 zł

Modernizacja budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Mława

Całkowity koszt
25 000,00 zł

Zakup zestawu do wyważania drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława

Całkowity koszt
11 100,00 zł

Zakup samochodu służbowego na potrzeby straży miejskiej

Całkowity koszt
95 990,00 zł

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Całkowity koszt
10 000,00 zł

Pomoc finasowa dla Policji (zakup samochodu służbowego dla Komendy Policji w Mławie)

Całkowity koszt
54 949,94 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Drogi

Całkowity koszt

5 958 184,59 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława (przebudujemy: ul. PIotra Skargi, Ciechanowską, ul. Ogrodową, ul. Gen. Maczka, ul. Kryszkiewicza, ul. Wetmańskiego, ul. Kleniewskiego, ul. Kowalczyka, odcinek Dzierzgowskiej, chodnik przy ul. Ordona, Reja. Projektujemy: III etap Al. Św Wojciecha, przebudowę ul. Smolarnia, Powstańcó Wielkopolskich Torfa Załęskiego, 20 Dywizjii Piechoty, Cmentarną, Altera, Okólną, Żabieniec, Piaskową).

Łączne nakłady finansowe - 15 827 447,00 zł
Koszt w 2021 - 5 958 184,59 zł

Całkowity koszt

4 936 312,67 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo

Łączne nakłady finansowe - 10 981 000,00 zł
Koszt w 2021 - 4 936 312,67 zł

Całkowity koszt

127 797,00 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”

Całkowity koszt

50 196,30 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mławie na ul. Dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W

Całkowity koszt

329 236,00 zł

Dotacja dla Powiatu Mławskiego na przebudowę ul. Nowowiejskiej

Całkowity koszt

99 260,00 zł

Dotacja dla Powiatu Mławskiego na budowę mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową

Oświata i sport

Całkowity koszt

7 008 883,13 zł

Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława

Łączne nakłady finansowe - 12 180 000,00 zł
Koszt w 2021 - 7 008 883,13 zł

Całkowity koszt

250 228,74 zł

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 265 000,00 zł
Koszt w 2021 - 250 228,74 zł

Całkowity koszt

74 661,00 zł

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 2 080 000,00 zł
Koszt w 2021 - 74 661,00 zł

Całkowity koszt

22 199,00 zł

Budowa sieci internetowej na I piętrze Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Zakup szlabanu wraz z montażem przy  bramie wjazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie”

Całkowity koszt

25 830,00 zł

Zakup wyposażenia IT oraz oprogramowania do przetwarzania danych

Infrastruktura

Całkowity koszt

3 063 000,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacjana w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława

Łączne nakłady finansowe - 3 565 764,00 zł
Koszt w 2021 - 3 063 000,00 zł

Całkowity koszt

1 363 531,48 zł

Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 4 159 950,00 zł
Koszt w 2021 -1 363 531,48 zł

Całkowity koszt

412 453,03 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt

1 893 125,09 zł

Wykup nieruchomości

Kanalizacja

Całkowity koszt

3 048 530,86 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Łączne nakłady finansowe - 36 824 804,20 zł
Koszt w 2021 - 3 048 530,86 zł

Całkowity koszt

56 296,30 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie

Całkowity koszt

413 153,84 zł

Budowa i przebudowa urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne na terenie Miasta Mława

Czyste powietrze i bezpieczeństwo

Całkowity koszt

227 771,64 zł

Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie

Łączne nakłady finansowe - 250 000,00 zł
Koszt w 2021 - 227 771,64 zł

Całkowity koszt

176 966,46 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława

Łączne nakłady finansowe - 600 000,00 zł
Koszt w 2021 - 176 966,46 zł

Całkowity koszt

46 560,00 zł

Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w budynku ratusza

Całkowity koszt

8 610,00 zł

Zagospodarowanie terenu pod zieleń publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie

Całkowity koszt

5 965,50 zł

Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I

Całkowity koszt

87 629,81 zł

Zakupy inwestycyjne obiektów małej architektury w celu wyposażenia terenów zieleni miejskiej w Mławie

Całkowity koszt

79 136,00 zł

Dotacje dla ogrodów działkowych

Całkowity koszt

3 000,00 zł

Dotacja dla Gminy Wiśniewo na budowę pomnika

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Modernizacja budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Mława

Całkowity koszt

11 100,00 zł

Zakup zestawu do wyważania drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława

Całkowity koszt

95 990,00 zł

Zakup samochodu służbowego na potrzeby straży miejskiej

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Całkowity koszt

54 949,94 zł

Pomoc finasowa dla Policji (zakup samochodu służbowego dla Komendy Policji w Mławie)

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Mławie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
43 025 544,00 zł
Prognoza
100%
47 625 271,83 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 6
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mławie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mławę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.