Mława

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mławie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
29 529
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
200 315 559,52 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
27.16%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
54 397 448 zł
27.16%
CIT
17 251 336 zł
8.61%
Podatki od nieruchomości
24 800 000 zł
12.38%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 656 350 zł
8.81%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
23 678 889,86 zł
11.82%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
8 504 079,82 zł
4.25%
Subwencje
42 437 718 zł
21.19%
Pozostałe dochody
11 589 737,84 zł
5.79%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
237 486 958,28 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
65 237 016,33 zł
stanowią 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
65 237 016,33 zł
Wydatki bieżące
73%
172 249 941,95 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
72 121 075,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
45 393 845,43 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
29 105 315,61 zł
Rodzina
całkowity koszt
18 739 210,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
18 683 317,50 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
12 329 975,47 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 985 463,55 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 853 846,37 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 019 210,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 192 750,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 128 632,61 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 267 599,74 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 266 500,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
951 800,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
448 417,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024. 

04

Zadania inwestycyjne

Mława w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
65 237 016,33 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
60.32%
Infrastruktura drogowa
25.39%
Sprawy społeczne, kultura i sport
14.29%
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Wydatki na inwestycje w dziale
39 349 431,40 zł
16 566 684,93 zł
9 320 900,00 zł

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"

Całkowity koszt
27 281,40 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie"

Całkowity koszt
122 150,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
30 200 000,00 zł

Przebudowa ul. Zabrody w Mławie

Całkowity koszt
9 000 000,00 zł

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława.

Całkowity koszt
492 034,93 zł

Zakupu sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej

Całkowity koszt
14 650,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Całkowity koszt
785 000,00 zł

Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie

Całkowity koszt
2 500 000,00 zł

Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

Całkowity koszt
120 000,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt
60 000,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł

Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Mławie

Całkowity koszt
835 000,00 zł

Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Realizacja programu prac konserwatorskicj w zabytkowym kościele p.w. Świętej Trójcy w Mławie

Całkowity koszt
995 000,00 zł

Budowa pumptack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Całkowity koszt
3 070 000,00 zł

Modernizacja boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie

Całkowity koszt
5 000 000,00 zł

Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie

Całkowity koszt
20 000,00 zł

Zakup oprogramowania systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie

Całkowity koszt
350 000,00 zł

Bezpieczna Mława - modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego

Całkowity koszt
240 000,00 zł

Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie 

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych

Całkowity koszt
160 000,00 zł

Nabycie nieruchomości do zasobów Miasta Mława

Całkowity koszt
1 871 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
1 100 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
500 000,00 zł

Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
980 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława

Całkowity koszt
3 839 900,00 zł

Zintegrowane przedsięwzięcie infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzania wodami opadowymi

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie

Całkowity koszt
270 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa

Całkowity koszt

27 281,40 zł

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"

Całkowity koszt

122 150,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie"

Całkowity koszt

30 200 000,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

9 000 000,00 zł

Przebudowa ul. Zabrody w Mławie

Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

492 034,93 zł

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława.

Całkowity koszt

14 650,00 zł

Zakupu sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej

Całkowity koszt

785 000,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Całkowity koszt

2 500 000,00 zł

Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

835 000,00 zł

Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Mławie

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie

Całkowity koszt

995 000,00 zł

Realizacja programu prac konserwatorskicj w zabytkowym kościele p.w. Świętej Trójcy w Mławie

Całkowity koszt

3 070 000,00 zł

Budowa pumptack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Modernizacja boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Całkowity koszt

5 000 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Zakup oprogramowania systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie

Całkowity koszt

240 000,00 zł

Bezpieczna Mława - modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych

Całkowity koszt

1 871 000,00 zł

Nabycie nieruchomości do zasobów Miasta Mława

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

980 000,00 zł

Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

3 839 900,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Zintegrowane przedsięwzięcie infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzania wodami opadowymi

Całkowity koszt

270 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Mławie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
54 397 448,00 zł
Prognoza
100%
60 041 608,89 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 9 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 7 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 60
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 60
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mławie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mławę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.