Mława

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mławie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
29 774
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
190 431 855,46 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.77%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
35 748 910 zł
18.77%
CIT
11 738 089 zł
6.16%
Podatki od nieruchomości
24 300 000 zł
12.76%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 158 300 zł
10.06%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
18 367 960 zł
9.65%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
37 288 983,46 zł
19.58%
Subwencje
30 904 253 zł
16.23%
Pozostałe dochody
12 925 360 zł
6.79%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
210 102 835,46 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
58 891 692,28 zł
stanowią 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
58 891 692,28 zł
Wydatki bieżące
72%
151 211 143,18 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
55 867 684,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
31 874 976,98 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 864 486,30 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
24 662 848,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
16 665 789,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
10 279 312,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 686 801,18 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 330 605,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 551 940,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 199 320,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 200 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
3 000 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 821 238,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
853 300,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
244 535,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023 przyjęty uchwałą budżetową Nr XLVI/583/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

04

Zadania inwestycyjne

Mława w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
58 891 692,28 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
48.08%
Infrastruktura drogowa
39.42%
Sprawy społeczne, kultura i sport
12.49%
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Wydatki na inwestycje w dziale
28 317 976,98 zł
23 215 300,00 zł
7 358 415,30 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława
Okres realizacji: 2018 r. - 2024 r.
Łączne nakłady finansowe: 13 593 447,00 zł
W 2023 roku przebudowana zostanie ul. Powstańców Wielkopolskich

Całkowity koszt
2 366 000,00 zł

Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie
Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 9 800 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 983 177,81 zł

Całkowity koszt
7 100 000,00 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha
Okres realizacji: 2022 r. - 2024 r.
Łączne nakłady finansowe: 31 629 765,00 zł
Kwota dofinansowania: 27 401 095,06 zł

Całkowity koszt
14 571 628,98 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7".

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizacje zadania inwestycyjnego pn: "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową"
Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 3 829 608,00 zł

Całkowity koszt
3 730 348,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"

Całkowity koszt
400 000,00 zł

Zakup specjalistycznego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie

Całkowity koszt
450 000,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt
1 100 000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt
60 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej Krytej Pływalni na terenie MOSiR Mława

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)
Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 29 400 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Całkowity koszt
20 400 000,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej
Okres realizacji: 2016 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 35 869,53 zł

Całkowity koszt
5 300,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł

Wykup nieruchomości, m.in.:
- Al. Św. Wojciecha (zieleń),
- Al. Św. Wojciecha III etap,
- ul. Olesin,
- ul. Studzieniec,
- ul. Torfa Załęskiego,
- ul. Krucza,
- ul. Sadowa,
- ul. Okólna.

Całkowity koszt
943 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt
450 000,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława
Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 4 200 000,00 zł

Całkowity koszt
1 047 000,00 zł

Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenia Miasta Mława

Całkowity koszt
1 150 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława
Okres realizacji: 2014 r. - 2023 r.
Wartość projektu: 39 313 506,02 zł
Kwota dofinansowania: 19 892 415,30 zł
Wkłada własny Miasta Mława: 19 421 090,72 zł
Razem wybudowane zostanie 40,79 km kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
2 696 484,84 zł

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświelenia sodowego na energooszczędne LED
Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 666 478,29 zł
Kwota dofinansowania: 571 930,46 zł

Całkowity koszt
571 930,46 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława
Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa

Całkowity koszt

2 366 000,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława
Okres realizacji: 2018 r. - 2024 r.
Łączne nakłady finansowe: 13 593 447,00 zł
W 2023 roku przebudowana zostanie ul. Powstańców Wielkopolskich

Całkowity koszt

7 100 000,00 zł

Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie
Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 9 800 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 983 177,81 zł

Całkowity koszt

14 571 628,98 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha
Okres realizacji: 2022 r. - 2024 r.
Łączne nakłady finansowe: 31 629 765,00 zł
Kwota dofinansowania: 27 401 095,06 zł

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7".

Całkowity koszt

3 730 348,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizacje zadania inwestycyjnego pn: "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową"
Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 3 829 608,00 zł

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"

Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Zakup specjalistycznego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej Krytej Pływalni na terenie MOSiR Mława

Całkowity koszt

20 400 000,00 zł

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)
Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 29 400 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Całkowity koszt

5 300,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej
Okres realizacji: 2016 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 35 869,53 zł

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Całkowity koszt

943 000,00 zł

Wykup nieruchomości, m.in.:
- Al. Św. Wojciecha (zieleń),
- Al. Św. Wojciecha III etap,
- ul. Olesin,
- ul. Studzieniec,
- ul. Torfa Załęskiego,
- ul. Krucza,
- ul. Sadowa,
- ul. Okólna.

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt

1 047 000,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława
Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 4 200 000,00 zł

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą

Całkowity koszt

1 150 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenia Miasta Mława

Całkowity koszt

2 696 484,84 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława
Okres realizacji: 2014 r. - 2023 r.
Wartość projektu: 39 313 506,02 zł
Kwota dofinansowania: 19 892 415,30 zł
Wkłada własny Miasta Mława: 19 421 090,72 zł
Razem wybudowane zostanie 40,79 km kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt

571 930,46 zł

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświelenia sodowego na energooszczędne LED
Okres realizacji: 2022 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 666 478,29 zł
Kwota dofinansowania: 571 930,46 zł

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława
Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.
Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Mławie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
35 748 910,00 zł
Prognoza
100%
39 721 011,11 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 6 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 35
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 40
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mławie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mławę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.