Mława

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mławie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
30 245
mieszkańców
W 2022 roku planowane są dochody w wysokości
161 770 698,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.61%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
36 570 325 zł
22.61%
CIT
7 610 551 zł
4.7%
Podatki od nieruchomości
19 300 000 zł
11.93%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 813 100 zł
11.01%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
31 456 193 zł
19.44%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
13 301 482 zł
8.22%
Subwencje
26 548 587 zł
16.41%
Pozostałe dochody
9 170 460 zł
5.67%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
183 507 211,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
39 792 741,00 zł
stanowią 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
39 792 741,00 zł
Wydatki bieżące
78%
143 714 470,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
50 811 125,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
29 698 861,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
37 269 400,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 182 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 863 232,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 603 882,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
12 704 569,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 581 591,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 746 707,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 263 752,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 782 092,00 zł

Źródło: Uchwała budżetowa  nr  XXXV/459/2021
Rady Miasta Mława

04

Zadania inwestycyjne

Mława w 2022 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
39 792 741,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
46.25%
Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
27.11%
Inwestycje drogowe i nieruchomości
26.64%
Kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
18 405 081,00 zł
10 787 660,00 zł
10 600 000,00 zł

Poprawa warunków termoizolacyjnych w Budynku Ratusza w Mławie

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Zakup samochodu służbowego

Całkowity koszt
160 000,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej
Łączne nakłady finansowe: 40 560,87 zł

Całkowity koszt
5 326,00 zł

Zakup i montaż kamery monitoringu w Parku Miejskim w Mławie

Całkowity koszt
40 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława
Okres realizacji: 2014 r. – 2023 r.
Wartość projektu: 39 163 506,02 zł
Kwota dofinansowania: 19 892 415,30 zł
Wkłada własny Miasta Mława: 19 271 090,72 zł
Razem wybudowane zostanie 40,79 km kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
15 311 755,00 zł

Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I

Całkowity koszt
388 000,00 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława
Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświelenia sodowego na energooszczędne LED
Łączne nakłady finansowe: 3 450 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 000 000,00 zł

Całkowity koszt
1 900 000,00 zł

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy"

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Dotacja dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie"
Łączne nakłady finansowe: 2 255 348,00 zł

Całkowity koszt
930 000,00 zł

Dotacja dla Powiatu Mławskiego na realizacje zadania inwestycyjnego pn: "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową"

Całkowity koszt
1 875 000,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława
W roku 2022 planuje się:
- przebudowę ul. Ciechanowskiej,
- przebudowę ul. Narodowych Sił Zbrojnych,
- przebudowę ul. Wiejskiej,
- przebudowę ul. Leszczyńskiego (budowa chodnika),
- przebudowę ul. Bursztynowej (budowa chodnika),
- budowę ul. Rozgard (etap I - budowa parkingu),
- budowę ul. Dalekiej (wkład własny).
Łączne nakłady finansowe: 16 427 447,00 zł

Całkowity koszt
5 100 000,00 zł

Wykup nieruchomości

Całkowity koszt
1 782 660,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacjana w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława
Łączne nakłady finansowe: 3 600 000,00 zł

Całkowity koszt
500 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt
450 000,00 zł

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)
Łączne nakłady finansowe: 22 400 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Całkowity koszt
8 600 000,00 zł

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie
Łączne nakłady finansowe: 2 100 000,00 zł

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i sprawy społeczne

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Poprawa warunków termoizolacyjnych w Budynku Ratusza w Mławie

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Zakup samochodu służbowego

Całkowity koszt

5 326,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej
Łączne nakłady finansowe: 40 560,87 zł

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Zakup i montaż kamery monitoringu w Parku Miejskim w Mławie

Całkowity koszt

15 311 755,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława
Okres realizacji: 2014 r. – 2023 r.
Wartość projektu: 39 163 506,02 zł
Kwota dofinansowania: 19 892 415,30 zł
Wkłada własny Miasta Mława: 19 271 090,72 zł
Razem wybudowane zostanie 40,79 km kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt

388 000,00 zł

Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława
Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

1 900 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświelenia sodowego na energooszczędne LED
Łączne nakłady finansowe: 3 450 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 000 000,00 zł

Inwestycje drogowe i nieruchomości

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy"

Całkowity koszt

930 000,00 zł

Dotacja dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie"
Łączne nakłady finansowe: 2 255 348,00 zł

Całkowity koszt

1 875 000,00 zł

Dotacja dla Powiatu Mławskiego na realizacje zadania inwestycyjnego pn: "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową"

Całkowity koszt

5 100 000,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława
W roku 2022 planuje się:
- przebudowę ul. Ciechanowskiej,
- przebudowę ul. Narodowych Sił Zbrojnych,
- przebudowę ul. Wiejskiej,
- przebudowę ul. Leszczyńskiego (budowa chodnika),
- przebudowę ul. Bursztynowej (budowa chodnika),
- budowę ul. Rozgard (etap I - budowa parkingu),
- budowę ul. Dalekiej (wkład własny).
Łączne nakłady finansowe: 16 427 447,00 zł

Całkowity koszt

1 782 660,00 zł

Wykup nieruchomości

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacjana w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława
Łączne nakłady finansowe: 3 600 000,00 zł

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Kultura i sport

Całkowity koszt

8 600 000,00 zł

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)
Łączne nakłady finansowe: 22 400 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie
Łączne nakłady finansowe: 2 100 000,00 zł

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Mławie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
36 570 325,00 zł
Prognoza
100%
40 633 694,44 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Łatwe parkowanie
+ 40
nowych miejsc parkingowych
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mławie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mławy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.