Mława

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mławie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
30 245
mieszkańców
W 2022 roku planowane są dochody w wysokości
191 449 827,16 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.8%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
41 740 545,36 zł
21.8%
CIT
7 610 551 zł
3.98%
Podatki od nieruchomości
20 860 000 zł
10.9%
Inne podatki i opłaty lokalne
18 759 913,24 zł
9.8%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
44 360 455,50 zł
23.17%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
11 287 778,86 zł
5.9%
Subwencje
27 239 060 zł
14.23%
Pozostałe dochody
19 591 523,20 zł
10.23%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
216 300 511,96 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
49 517 303,41 zł
stanowią 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
49 517 303,41 zł
Wydatki bieżące
77%
166 783 208,55 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
50 385 745,15 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
37 461 280,19 zł
Rodzina
całkowity koszt
30 458 293,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
17 306 236,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
16 303 069,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
27 691 457,75 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 768 914,33 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 855 179,62 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 710 533,41 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 243 755,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 625 252,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 472 485,42 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
570 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 018 311,09 zł

Źródło: Uchwała zmieniająca nr 20.09.2022 XLII/539/2022  Rady Miasta Mława

04

Zadania inwestycyjne

Mława w 2022 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
49 517 303,41 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
39.79%
Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
33.88%
Inwestycje drogowe i nieruchomości
26.33%
Kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
19 701 581,00 zł
16 775 722,41 zł
13 040 000,00 zł

Zakup samochodu służbowego

Całkowity koszt
160 000,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej
Łączne nakłady finansowe: 40 560,87 zł

Całkowity koszt
5 626,00 zł
  • Zakup i montaż kamery monitoringu w Parku Miejskim w Mławie;
  • Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie.  
Całkowity koszt
140 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława
Okres realizacji: 2014 r. – 2023 r.
Wartość projektu: 39 163 506,02 zł
Kwota dofinansowania: 19 892 415,30 zł
Wkłada własny Miasta Mława: 19 271 090,72 zł
Razem wybudowane zostanie 40,79 km kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
15 361 755,00 zł

Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I

Całkowity koszt
388 000,00 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława
Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
575 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświelenia sodowego na energooszczędne LED
Łączne nakłady finansowe: 3 450 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 000 000,00 zł

Całkowity koszt
670 000,00 zł

Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w budynku w ZPO Nr 3 w Mławie

Całkowity koszt
60 000,00 zł

Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Całkowity koszt
15 000,00 zł

Zakup sprzętu komputerowego w tym serwera

Całkowity koszt
65 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Budowa i przebudowa skwerów na terenie Miasta Mława 

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiegp i Jana Kochanowskiego w Mławie 

Całkowity koszt
250 000,00 zł

Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława 

Całkowity koszt
700 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Rodzinne Ogródki Działkowe w Mławie)

Całkowity koszt
160 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie 

Całkowity koszt
65 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Mławie 

Całkowity koszt
80 000,00 zł

Modernizacja Oświetlenia w Parku Miejskim w Mławie

Całkowity koszt
17 000,00 zł

Zakup rozpieracza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie

Całkowity koszt
14 200,00 zł

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy"

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Dotacja  dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: " Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie"

Całkowity koszt
329 236,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława
W roku 2022 planuje się:
- przebudowę ul. Ciechanowskiej,
- przebudowę ul. Narodowych Sił Zbrojnych,
- przebudowę ul. Wiejskiej,
- przebudowę ul. Leszczyńskiego (budowa chodnika),
- przebudowę ul. Bursztynowej (budowa chodnika),
- budowę ul. Rozgard (etap I - budowa parkingu),
- budowę ul. Dalekiej (wkład własny).
Łączne nakłady finansowe: 16 427 447,00 zł

Całkowity koszt
5 900 000,00 zł

Wykup nieruchomości

Całkowity koszt
2 072 660,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacjana w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława
Łączne nakłady finansowe: 3 600 000,00 zł

Całkowity koszt
500 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt
450 000,00 zł

Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie – poprawa infrastruktury drogowej

Całkowity koszt
4 700 000,00 zł

Wniesienie wkładów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie

Całkowity koszt
2 673 826,41 zł

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)
Łączne nakłady finansowe: 22 400 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Całkowity koszt
12 000 000,00 zł

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie
Łączne nakłady finansowe: 2 100 000,00 zł

Całkowity koszt
1 040 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i sprawy społeczne

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Zakup samochodu służbowego

Całkowity koszt

5 626,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej
Łączne nakłady finansowe: 40 560,87 zł

Całkowity koszt

140 000,00 zł

  • Zakup i montaż kamery monitoringu w Parku Miejskim w Mławie;
  • Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie.  

Całkowity koszt

15 361 755,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława
Okres realizacji: 2014 r. – 2023 r.
Wartość projektu: 39 163 506,02 zł
Kwota dofinansowania: 19 892 415,30 zł
Wkłada własny Miasta Mława: 19 271 090,72 zł
Razem wybudowane zostanie 40,79 km kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt

388 000,00 zł

Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława
Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

Całkowity koszt

575 000,00 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

670 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświelenia sodowego na energooszczędne LED
Łączne nakłady finansowe: 3 450 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 000 000,00 zł

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w budynku w ZPO Nr 3 w Mławie

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Zakup sprzętu komputerowego w tym serwera

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Budowa i przebudowa skwerów na terenie Miasta Mława 

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiegp i Jana Kochanowskiego w Mławie 

Całkowity koszt

700 000,00 zł

Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława 

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Rodzinne Ogródki Działkowe w Mławie)

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie 

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Mławie 

Całkowity koszt

17 000,00 zł

Modernizacja Oświetlenia w Parku Miejskim w Mławie

Całkowity koszt

14 200,00 zł

Zakup rozpieracza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie

Inwestycje drogowe i nieruchomości

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy"

Całkowity koszt

329 236,00 zł

Dotacja  dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: " Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie"

Całkowity koszt

5 900 000,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława
W roku 2022 planuje się:
- przebudowę ul. Ciechanowskiej,
- przebudowę ul. Narodowych Sił Zbrojnych,
- przebudowę ul. Wiejskiej,
- przebudowę ul. Leszczyńskiego (budowa chodnika),
- przebudowę ul. Bursztynowej (budowa chodnika),
- budowę ul. Rozgard (etap I - budowa parkingu),
- budowę ul. Dalekiej (wkład własny).
Łączne nakłady finansowe: 16 427 447,00 zł

Całkowity koszt

2 072 660,00 zł

Wykup nieruchomości

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacjana w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława
Łączne nakłady finansowe: 3 600 000,00 zł

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt

4 700 000,00 zł

Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie – poprawa infrastruktury drogowej

Całkowity koszt

2 673 826,41 zł

Wniesienie wkładów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie

Kultura i sport

Całkowity koszt

12 000 000,00 zł

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)
Łączne nakłady finansowe: 22 400 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Całkowity koszt

1 040 000,00 zł

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie
Łączne nakłady finansowe: 2 100 000,00 zł

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Mławie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
41 740 545,36 zł
Prognoza
100%
46 378 383,73 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 8 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 6 km
wybudowanych chodników rocznie
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 55
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mławie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mławy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.