Biskupiec

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Biskupiec
i razem ze mną mieszka oficjalnie
18 205
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
114 229 282,19 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
11.79%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 467 615 zł
11.79%
CIT
500 000 zł
0.44%
Podatki od nieruchomości
7 502 000 zł
6.57%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 342 000 zł
5.55%
Dotacje
38 245 414,65 zł
33.48%
Subwencje
25 767 451 zł
22.56%
Pozostałe dochody
22 404 801,54 zł
19.61%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
124 404 037,63 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
31 585 929,29 zł
stanowią 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
31 585 929,29 zł
Wydatki bieżące
75%
92 818 108,34 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
28 335 953,59 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 852 545,38 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 367 573,29 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
9 191 721,79 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 808 121,57 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 469 363,49 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 936 413,04 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 803 033,76 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 050 440,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 467 800,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 126 598,63 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
646 607,50 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
370 385,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
977 480,59 zł

Źródło: Zmiany do planu budżetu Gminy Biskupiec na 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Biskupiec w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
25 612 881,29 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.18%
Infrastruktura duża
44.82%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
14 132 535,00 zł
11 480 346,29 zł
Infrastruktura wodociągowo-knalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-knalizacyjna

Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy;
Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna;
Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo;
Przebudowa i rozbudowa ulic;
Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej.

Całkowity koszt
6 851 200,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Wykup nieruchomości;
Wykonanie elewacji budynków komunalnych.

Całkowity koszt
450 000,00 zł
Centrum Zawodowe w Biskupcu

Centrum Zawodowe w Biskupcu

Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu.

Całkowity koszt
6 381 335,00 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Projekt rekultywacji jez. Kraks;
Poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rzeck, Stanclewo, Węgój;
Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta;
Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku;
Modernizacja świetlicy w Sadowie, Kobułtach;
Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5.

Całkowity koszt
8 445 684,66 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Wyposażenie placów zabaw w Borkach Wlk., Czerwonce, Parlezie Wlk., Droszewie.

Całkowity koszt
53 679,86 zł
Sport

Sport

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie, Najdymowie;
Zakup rowerów wodnych i kajaków dla soł. Rasząg;
Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy.

Całkowity koszt
1 471 445,45 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy;
E-usługi;
Zagospodarowanie terenu w Mojtynach;
Zagospodarowanie działek w Rzecku;
Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem;
Zakup urządzeń sieciowych do MOPS;
Zakup i montaż parkomatów;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 509 536,32 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Infrastruktura wodociągowo-knalizacyjna

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowo-knalizacyjna

Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy;
Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

6 851 200,00 zł

Lepsze drogi

Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna;
Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo;
Przebudowa i rozbudowa ulic;
Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej.

Oświetlenie

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia.

Modernizacja budynków

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Modernizacja budynków

Wykup nieruchomości;
Wykonanie elewacji budynków komunalnych.

Centrum Zawodowe w Biskupcu

Całkowity koszt

6 381 335,00 zł

Centrum Zawodowe w Biskupcu

Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu.

Infrastruktura mała
Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

8 445 684,66 zł

Kultura i rekreacja

Projekt rekultywacji jez. Kraks;
Poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rzeck, Stanclewo, Węgój;
Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta;
Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku;
Modernizacja świetlicy w Sadowie, Kobułtach;
Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5.

Dla dzieci

Całkowity koszt

53 679,86 zł

Dla dzieci

Wyposażenie placów zabaw w Borkach Wlk., Czerwonce, Parlezie Wlk., Droszewie.

Sport

Całkowity koszt

1 471 445,45 zł

Sport

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie, Najdymowie;
Zakup rowerów wodnych i kajaków dla soł. Rasząg;
Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 509 536,32 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy;
E-usługi;
Zagospodarowanie terenu w Mojtynach;
Zagospodarowanie działek w Rzecku;
Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem;
Zakup urządzeń sieciowych do MOPS;
Zakup i montaż parkomatów;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Biskupiec zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

23 597,97 zł

Biskupiec kolonie

-

Całkowity koszt

21 051,43 zł

Biesowo

-

Całkowity koszt

10 398,39 zł

Biesówko

Zakup pomostu wędkarskiego.

Całkowity koszt

21 560,74 zł

Borki Wlk.

Wyposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

17 656,04 zł

Botowo

Zakup traktorka.

Całkowity koszt

25 974,75 zł

Bredynki

-

Całkowity koszt

42 442,40 zł

Czerwonka

Wyposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

19 396,18 zł

Droszewo

Wyposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

13 284,47 zł

Kamionka

-

Całkowity koszt

27 884,66 zł

Kobułty

Zakup kosiarki spalinowej;
Modernizacja świetlicy.

Całkowity koszt

19 480,00 zł

Kojtryny

-

Całkowity koszt

19 863,04 zł

Labuszewo

-

Całkowity koszt

25 592,77 zł

Lipowo

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

14 260,65 zł

Łabuchy

-

Całkowity koszt

22 664,24 zł

Mojtychy

Zagospodarowanie terenu.

Całkowity koszt

31 152,72 zł

Najdymowo

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

13 072,26 zł

Nowe Marcinkowo

-

Całkowity koszt

16 679,86 zł

Parleza Wielka

Wyposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

24 956,13 zł

Rasząg

Zakup rowerów wodnych i kajaków.

Całkowity koszt

19 438,62 zł

Rudziska

-

Całkowity koszt

21 178,76 zł

Rukławki

Modernizacja oświetlenia.

Całkowity koszt

21 136,32 zł

Rzeck

Zagospodarowanie działek;
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej.

Całkowity koszt

17 146,73 zł

Sadowo

Modernizacja świetlicy.

Całkowity koszt

26 399,17 zł

Stanclewo

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Całkowity koszt

21 221,00 zł

Stryjewo

-

Całkowity koszt

22 791,57 zł

Węgój

Poprawa estetyki miejscowości - zagospodarowanie plaży wiejskiej.

Całkowity koszt

15 491,48 zł

Wilimy

-

Całkowity koszt

14 303,09 zł

Zabrodzie

-

Całkowity koszt

10 100,00 zł

Zarębiec

-

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Biskupiec rozlicza tylko 63% mieszkańców.

Teraz
63%
13 467 615,00 zł
Prognoza
100%
21 271 578,81 zł
Zobacz, jak brakujące +37%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 35
nowych lamp ulicznych
Ścieżki rowerowe
+ 8 km
nowych ścieżek rowerowych
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Placówki oświetowe
+ 2
modernizacja placówki oświatowej
Wydarzenia kulturalne
+ 8
dodatkowych wydarzeń kulturalnych
Dla kierowców
+ 15
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Biskupiec?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Biskupiec (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.