Biskupiec

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Biskupiec.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
18 064
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
115 686 527,04 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
11.32%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
13 099 351 zł
11.32%
CIT
400 000 zł
0.35%
Podatki od nieruchomości
7 552 000 zł
6.53%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 658 000 zł
8.35%
Dotacje
38 071 074,54 zł
32.91%
Subwencje
24 742 287 zł
21.39%
Pozostałe dochody
22 163 814,50 zł
19.15%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
122 248 990,68 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
28 417 809,94 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
28 417 809,94 zł
Wydatki bieżące
77%
93 831 180,74 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
30 444 277,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
23 782 863,64 zł
Administracja publiczna (w tym Utworzenie Centrum Zawodowego)
całkowity koszt
11 979 861,11 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 109 309,64 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 022 608,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 865 087,30 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 415 467,49 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 919 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
6 850 440,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 191 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
744 267,50 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
512 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
412 309,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Biskupiec na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Biskupiec w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
20 274 007,94 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
67.73%
Infrastruktura duża
32.27%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
13 731 716,00 zł
6 542 291,94 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy;
Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy;
Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW. i miasta;
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja.

Całkowity koszt
1 250 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa ulicy Polnej, drogi gminnej we wsi Biesowo;
Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna;
Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec;
Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja;
Wykonanie projektu budowy ronda przy ul.B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej.

Całkowity koszt
9 130 080,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja i dobudowa oświetlenia.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Wykup nieruchomości;
Modernizacja budynków komunalnych.

Całkowity koszt
450 000,00 zł
Centrum Zawodowe w Biskupcu

Centrum Zawodowe w Biskupcu

Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu.

Całkowity koszt
2 701 636,00 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Projekt rekultywacji jez. Kraks;
Zakup pomostu w Rzecku;
Modernizacja i remont świetlicy w Sadowie, Węgoju, Rukławkach, Czerwonce;
Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5;
Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec.

Całkowity koszt
3 730 090,95 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Zagospodarowanie placu zabaw w Stanclewie;
Rozbudowa placu zabaw w Droszewie;
Wyposażenie placu zabaw w Parlezie Wlk.

Całkowity koszt
37 863,18 zł
Sport

Sport

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie, Lipowie;
Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Łabuchach, Rudziskach;
Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej nad jeziorem Kraksy.

Całkowity koszt
1 481 594,30 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup samochodu dla OSP Biskupiec.

Całkowity koszt
180 000,00 zł
E-usługi

E-usługi

E-usługi dla Biskupca;
Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem.

Całkowity koszt
1 076 190,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup ciągniczka-kosiarki w Bredynkach;
Wykonanie podestu w Raszągu.

Całkowity koszt
36 553,51 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 250 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy;
Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy;
Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW. i miasta;
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

9 130 080,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa ulicy Polnej, drogi gminnej we wsi Biesowo;
Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna;
Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec;
Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja;
Wykonanie projektu budowy ronda przy ul.B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej.

Oświetlenie

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Oświetlenie

Modernizacja i dobudowa oświetlenia.

Modernizacja budynków

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Modernizacja budynków

Wykup nieruchomości;
Modernizacja budynków komunalnych.

Centrum Zawodowe w Biskupcu

Całkowity koszt

2 701 636,00 zł

Centrum Zawodowe w Biskupcu

Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu.

Infrastruktura mała
Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

3 730 090,95 zł

Kultura i rekreacja

Projekt rekultywacji jez. Kraks;
Zakup pomostu w Rzecku;
Modernizacja i remont świetlicy w Sadowie, Węgoju, Rukławkach, Czerwonce;
Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5;
Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec.

Dla dzieci

Całkowity koszt

37 863,18 zł

Dla dzieci

Zagospodarowanie placu zabaw w Stanclewie;
Rozbudowa placu zabaw w Droszewie;
Wyposażenie placu zabaw w Parlezie Wlk.

Sport

Całkowity koszt

1 481 594,30 zł

Sport

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie, Lipowie;
Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Łabuchach, Rudziskach;
Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej nad jeziorem Kraksy.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

180 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup samochodu dla OSP Biskupiec.

E-usługi

Całkowity koszt

1 076 190,00 zł

E-usługi

E-usługi dla Biskupca;
Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

36 553,51 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup ciągniczka-kosiarki w Bredynkach;
Wykonanie podestu w Raszągu.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Biskupiec zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

24 531,67 zł

Biskupiec Kolonie

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

22 150,39 zł

Biesowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

11 277,38 zł

Biesówko

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

22 824,34 zł

Borki Wielkie

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

18 870,52 zł

Botowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

27 272,39 zł

Bredynki

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

44 929,80 zł

Czerwonka

Remont dachu świetlicy.

Całkowity koszt

20 308,27 zł

Droszewo

Rozbudowa placu zabaw.

Całkowity koszt

14 107,96 zł

Kamionka

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

28 620,28 zł

Kobułty

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

20 400,00 zł

Kojtryny

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

20 622,78 zł

Labuszewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

26 553,00 zł

Lipowo

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

15 141,34 zł

Łabuchy

Zagospodarowanie terenu wokół boiska.

Całkowity koszt

24 217,16 zł

Mojtyny

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

33 248,05 zł

Najdymowo

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - zakup urządzeń.

Całkowity koszt

13 613,73 zł

Nowe Marcinkowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

17 612,48 zł

Parleza Wielka

Wyposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

26 553,51 zł

Rasząg

Wykonanie podestu.

Całkowity koszt

20 577,85 zł

Rudziska

Zagospodarowanie terenu wokół boiska.

Całkowity koszt

22 015,60 zł

Rukławki

Remont świetlicy.

Całkowity koszt

21 790,95 zł

Rzeck

Zakup pomostu.

Całkowity koszt

18 376,29 zł

Sadowo

Modernizacja świetlicy.

Całkowity koszt

28 350,70 zł

Stanclewo

Zagospodarowanie placu zabaw.

Całkowity koszt

22 419,97 zł

Stryjewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

24 127,30 zł

Węgój

Remont świetlicy.

Całkowity koszt

16 938,53 zł

Wilimy

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

15 455,85 zł

Zabrodzie

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

10 738,00 zł

Zarębiec

Wydatki na cele sołectwa.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Biskupiec?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Biskupiec (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.