Budżet gminy
Łęczyce

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Łęczyce

Budżet 2024

Dochody 82 836 375,0 zł

38,03% Subwencje
13,59% Dotacje
13,24% Podatki od nieruchomości
10,67% PIT
9,65% Inne podatki i opłaty lokalne
9,08% Środki na dofinansowanie zadań
5,24% Pozostałe dochody
0,5% CIT

Wydatki 86 555 941,0 zł

Oświata i wychowanie 35,92%
Rolnictwo i łowiectwo 11,67%
Rodzina 11,4%
Administracja publiczna 11,34%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,96%
Transport i łączność 7,53%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,08%
Pomoc społeczna 4,87%
Kultura fizyczna 1,17%
Obsługa długu publicznego 0,87%
Pozostałe wydatki 0,7%
Gospodarka mieszkaniowa 0,62%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,46%
Ochrona zdrowia 0,42%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Łęczyce

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Łęczyce

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

12 102
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.