Budżet gminy
Łęczyce

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Łęczyce

Budżet 2023

Dochody 68 443 127,0 zł

39,49% Subwencje
15,19% Dotacje
15,05% Podatki od nieruchomości
10,29% Inne podatki i opłaty lokalne
9,82% PIT
5,04% Środki na dofinansowanie zadań
4,6% Pozostałe dochody
0,52% CIT

Wydatki 70 013 078,0 zł

Oświata i wychowanie 38,23%
Rodzina 13,24%
Administracja publiczna 12,08%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,18%
Pomoc społeczna 5,66%
Rolnictwo i łowiectwo 4,79%
Transport i łączność 4,58%
Gospodarka mieszkaniowa 4,36%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,82%
Pozostałe wydatki 1,44%
Kultura fizyczna 1,08%
Obsługa długu publicznego 0,9%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,65%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Łęczyce

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Łęczyce

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

12 084
2019
12 102
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.