Budżet gminy
Łęczyce

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Łęczyce

Budżet 2020

Dochody 77 337 835,19 zł

39,28% Dotacje
33,07% Subwencje
9,19% PIT
8,08% Podatki od nieruchomości
6,07% Inne podatki i opłaty lokalne
3,99% Pozostałe dochody
0,32% CIT

Wydatki 75 973 786,19 zł

Rodzina 37,43%
Oświata i wychowanie 30,79%
Administracja publiczna 12,27%
Pomoc społeczna 4,29%
Transport i łączność 3,62%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,74%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,51%
Rolnictwo i łowiectwo 2,04%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,11%
Pozostałe wydatki 1,11%
Gospodarka mieszkaniowa 1,05%
Kultura fizyczna 0,58%
Obsługa długu publicznego 0,45%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Łęczyce

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Łęczyce

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.