Budżet gminy
Łęczyce

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Łęczyce

Budżet 2022

Dochody 67 672 692,21 zł

37,0% Subwencje
27,7% Dotacje
13,37% Podatki od nieruchomości
10,53% PIT
8,99% Inne podatki i opłaty lokalne
2,07% Pozostałe dochody
0,33% CIT

Wydatki 66 308 643,21 zł

Oświata i wychowanie 36,29%
Rodzina 23,08%
Administracja publiczna 11,74%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,24%
Pomoc społeczna 5,24%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,66%
Rolnictwo i łowiectwo 3,49%
Transport i łączność 3,26%
Kultura fizyczna 1,16%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,05%
Pozostałe wydatki 0,89%
Gospodarka mieszkaniowa 0,79%
Ochrona zdrowia 0,56%
Działalność usługowa 0,56%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Łęczyce

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Łęczyce

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

12 084
2019
12 102
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.