Budżet gminy
Łęczyce

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Łęczyce

Budżet 2021

Dochody 72 557 286,0 zł

33,8% Dotacje
33,47% Subwencje
10,26% PIT
8,61% Podatki od nieruchomości
7,1% Pozostałe dochody
6,48% Inne podatki i opłaty lokalne
0,28% CIT

Wydatki 68 693 237,0 zł

Rodzina 34,63%
Oświata i wychowanie 34,13%
Administracja publiczna 8,9%
Pomoc społeczna 5,11%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,37%
Transport i łączność 3,15%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,11%
Rolnictwo i łowiectwo 2,08%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,03%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,92%
Pozostałe wydatki 0,92%
Kultura fizyczna 0,7%
Gospodarka mieszkaniowa 0,69%
Turystyka 0,52%
Różne rozliczenia 0,5%
Ochrona zdrowia 0,22%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Łęczyce

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Łęczyce

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

12 046
2018
12 084
2019
12 102
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2017
9
2018
8
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.