Budżet miasta
Luboń

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Luboń

Budżet 2024

Dochody 167 548 715,55 zł

35,16% PIT
21,57% Subwencje
12,41% Podatki od nieruchomości
11,82% Inne podatki i opłaty lokalne
7,46% Dotacje
5,71% Środki na dofinansowanie zadań
4,21% Pozostałe dochody
1,65% CIT

Wydatki 198 938 962,1 zł

Oświata i wychowanie 38,69%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17,1%
Transport i łączność 15,85%
Administracja publiczna 6,62%
Pomoc społeczna 4,66%
Rodzina 4,33%
Kultura fizyczna 3,66%
Gospodarka mieszkaniowa 2,19%
Obsługa długu publicznego 2,01%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,76%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,32%
Ochrona zdrowia 0,65%
Różne rozliczenia 0,56%
Pozostałe wydatki 0,39%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,21%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Luboń

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Luboń

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

32 015
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

8
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.