Budżet miasta
Luboń

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Luboń

Budżet 2023

Dochody 161 923 861,98 zł

25,71% PIT
19,51% Subwencje
14,64% Środki na dofinansowanie zadań
13,12% Inne podatki i opłaty lokalne
11,98% Podatki od nieruchomości
7,01% Dotacje
6,63% Pozostałe dochody
1,41% CIT

Wydatki 195 012 636,72 zł

Oświata i wychowanie 35,01%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17,33%
Transport i łączność 15,22%
Administracja publiczna 6,38%
Gospodarka mieszkaniowa 5,13%
Pomoc społeczna 4,94%
Rodzina 3,99%
Kultura fizyczna 3,86%
Wytwarzanie i zaoptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,98%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,45%
Obsługa długu publicznego 1,33%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,17%
Ochrona zdrowia 0,92%
Różne rozliczenia 0,54%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,37%
Pozostałe wydatki 0,37%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Luboń

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Luboń

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

31 941
2019
32 015
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

7
2019
8
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

23
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.