Budżet miasta
Luboń

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Luboń

Budżet 2021

Dochody 157 082 126,22 zł

30,33% Dotacje
29,34% PIT
15,64% Subwencje
10,91% Inne podatki i opłaty lokalne
10,06% Podatki od nieruchomości
3,02% Pozostałe dochody
0,7% CIT

Wydatki 172 436 220,5 zł

Oświata i wychowanie 35,61%
Transport i łączność 20,55%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,34%
Administracja publiczna 8,92%
Pomoc społeczna 6,11%
Gospodarka mieszkaniowa 4,24%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,83%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,52%
Kultura fizyczna 2,39%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,66%
Rodzina 1,13%
Obsługa długu publicznego 1,02%
Różne rozliczenia 0,82%
Pozostałe wydatki 0,77%
Ochrona zdrowia 0,09%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Luboń

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Luboń

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.