Budżet miasta
Luboń

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Luboń

Budżet 2022

Dochody 148 263 880,95 zł

29,72% PIT
17,59% Dotacje
17,57% Subwencje
13,13% Inne podatki i opłaty lokalne
11,2% Podatki od nieruchomości
9,67% Pozostałe dochody
1,12% CIT

Wydatki 175 079 795,58 zł

Oświata i wychowanie 37,98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,52%
Rodzina 12,28%
Transport i łączność 12,15%
Administracja publiczna 6,68%
Gospodarka mieszkaniowa 3,77%
Pomoc społeczna 3,74%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,05%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,27%
Kultura fizyczna 0,92%
Ochrona zdrowia 0,89%
Pozostałe wydatki 0,71%
Różne rozliczenia 0,6%
Obsługa długu publicznego 0,43%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Luboń

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Luboń

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

31 783
2018
31 941
2019
32 015
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

6
2018
7
2019
8
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

24
2018
23
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.