Budżet miasta
Luboń

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Luboń

Budżet 2022

Dochody 186 268 801,21 zł

26,89% PIT
18,56% Pozostałe dochody
18,38% Dotacje
14,7% Subwencje
10,97% Inne podatki i opłaty lokalne
9,61% Podatki od nieruchomości
0,89% CIT

Wydatki 211 458 435,1 zł

Oświata i wychowanie 33,45%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17,51%
Rodzina 12,21%
Transport i łączność 10,72%
Pomoc społeczna 6,3%
Administracja publiczna 5,7%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4,06%
Gospodarka mieszkaniowa 2,85%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,3%
Kultura fizyczna 1,18%
Obsługa długu publicznego 1,1%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,08%
Pozostałe wydatki 0,83%
Ochrona zdrowia 0,7%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Luboń

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Luboń

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

31 941
2019
32 015
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

7
2019
8
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

23
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.