Budżet miasta
Luboń

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Luboń

Budżet 2021

Dochody 165 940 323,21 zł

33,78% Dotacje
27,77% PIT
14,94% Subwencje
10,23% Inne podatki i opłaty lokalne
9,52% Podatki od nieruchomości
2,92% Pozostałe dochody
0,84% CIT

Wydatki 177 813 394,18 zł

Oświata i wychowanie 38,44%
Transport i łączność 15,37%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,87%
Administracja publiczna 9,34%
Pomoc społeczna 6,08%
Gospodarka mieszkaniowa 4,64%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,08%
Kultura fizyczna 2,56%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,52%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,77%
Rodzina 1,08%
Różne rozliczenia 0,84%
Pozostałe wydatki 0,78%
Obsługa długu publicznego 0,53%
Ochrona zdrowia 0,09%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Luboń

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Luboń

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

31 783
2018
31 941
2019
32 015
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

6
2018
7
2019
8
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

23
2017
24
2018
23
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.