Luboń

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Luboniu.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
30 328
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
186 268 801,21 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
26.89%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
50 086 656,32 zł
26.89%
CIT
1 656 452 zł
0.89%
Podatki od nieruchomości
17 900 000 zł
9.61%
Inne podatki i opłaty lokalne
20 436 510,41 zł
10.97%
Dotacje
34 238 625,73 zł
18.38%
Subwencje
27 380 943 zł
14.7%
Pozostałe dochody
34 569 613,75 zł
18.56%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
211 458 435,10 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
42 386 542,17 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
42 386 542,17 zł
Wydatki bieżące
80%
169 071 892,93 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
70 733 805,12 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
37 036 723,19 zł
Rodzina
całkowity koszt
25 819 525,77 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
22 664 479,58 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
13 331 014,75 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
8 575 600,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 058 329,68 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 033 907,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 864 800,33 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 504 612,40 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 319 559,77 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 279 896,30 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 473 692,76 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 762 488,45 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Luboń na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Luboń w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
42 386 542,17 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
80.61%
Infrastruktura
19.39%
Oświata, bezpieczeństwo, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
34 166 476,94 zł
8 220 065,23 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Prace projektowe drogowe - 1 218 500,00 zł 
 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 3 098 898,43 zł 
 • Budowa ul. Długiej w Luboniu - 4 056 596,90 zł 
 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich - ks. Streicha - Puszkina w Luboniu - 659 016,00 zł
 • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 962 07,00 zł
 • Zwrot dotacji - 270 968,02 zł 
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 3 108 727,00 zł 
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego TRANSLUB Sp. z o.o. - 200 000,00 zł 
Całkowity koszt
13 574 783,35 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 737 000,00 zł 
 • Termomodernizacja budynków komunalnych - 370 000,00 zł 
 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu - 3 000 000,00 zł 
 • Modernizacja budynków komunalnych - 130 000,00 zł 
 • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń - 41 000,00 zł 
 • Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni - 150 000,00 zł 
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice - 693 946,22 zł
 • Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Miasta - 137 000,00 zł 
 • Prace budowlane związane z projektem "Pod Biało- czerwoną" - 17 558,00 zł 
Całkowity koszt
5 276 504,22 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych - 116 714,56 zł 
 • Przebudowa ulicy Kościuszki w Luboniu - 4 058 205,91 zł 
 • Budowa ul. Długiej w Luboniu - 997 311,55 zł
 • Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu - 110 000,00 zł 
 • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 1 530 669,72 zł
 • Zwrot dotacji dotyczącej Budowa ul. Długiej w Luboniu - 32 126,98 zł 
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń - 629 065,65 zł 
Całkowity koszt
7 474 094,37 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów - 7 398 749,00 zł
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego KOM-LUB Sp. z o.o. - 150 000,00 zł 
Całkowity koszt
7 548 749,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych

Całkowity koszt
168 220,00 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

 • Budowa zielonego przystanku na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Poniatowskiego w Luboniu - 52 000,00 zł 
 • Wyposażenie wybranych szkół podstawowych w mieście Luboń w terenową infrastrukturę edukacyjną wraz z roślinnością - 72 126,00 zł 
Całkowity koszt
124 126,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu

Całkowity koszt
25 678,50 zł
Komendy wojewódzkie Policji

Komendy wojewódzkie Policji

Dofinansowanie do zakupu i montażu klimatyzacji dla Komisariatu Policji w Luboniu

Całkowity koszt
23 000,00 zł
Straż Miejska

Straż Miejska

Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Luboń wraz z wyposażeniem

Całkowity koszt
125 182,10 zł
Monitoring

Monitoring

Modernizacja monitoringu miejskiego

Całkowity koszt
36 657,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa i modernizacja istniejącego monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu - 40 000,00 zł 
 • Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 231 394,60 zł 
 • Modernizacja budynków szkolnych - 99 123,00 zł 
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 - 3 272 111,00 zł
 • Program Polski Ład - Laboratorium Przyszłości - 137 016,04 zł 
Całkowity koszt
3 779 644,64 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 614 000,00 zł 
 • Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego - 37 186,79 zł 
 • Zakup suszarki bębnowej Electrolux TD6-10 na potrzeby Ochotniczej Staży Pożarnej w Luboniu - 15 006,00 zł 
Całkowity koszt
666 192,79 zł
Ośrodki pomocy społeczej

Ośrodki pomocy społeczej

 • Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 122 086,67 zł 
 • Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu - 618 217,80 zł 
Całkowity koszt
740 304,47 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

 • Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury - 2 177 654,33 zł
 • Zwrot dotacji - 32 173,00 zł 
Całkowity koszt
2 209 827,33 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Budowa boiska Nowe Centrum Lubonia - 805,40 zł 
 • Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego - 92 373,00 zł 
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o. - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
293 178,40 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa i przebudowa placów zabaw i gier - 108 000,00 zł 
 • Przebudowa placu zabaw przy Ośrodku Kultury w Luboniu - 177 000,00 zł 
 • Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Wschodniej - 35 400,00 zł 
Całkowity koszt
320 400,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

13 574 783,35 zł

Drogi gminne

 • Prace projektowe drogowe - 1 218 500,00 zł 
 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 3 098 898,43 zł 
 • Budowa ul. Długiej w Luboniu - 4 056 596,90 zł 
 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich - ks. Streicha - Puszkina w Luboniu - 659 016,00 zł
 • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 962 07,00 zł
 • Zwrot dotacji - 270 968,02 zł 
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 3 108 727,00 zł 
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego TRANSLUB Sp. z o.o. - 200 000,00 zł 
Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

5 276 504,22 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 737 000,00 zł 
 • Termomodernizacja budynków komunalnych - 370 000,00 zł 
 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu - 3 000 000,00 zł 
 • Modernizacja budynków komunalnych - 130 000,00 zł 
 • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń - 41 000,00 zł 
 • Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni - 150 000,00 zł 
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice - 693 946,22 zł
 • Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Miasta - 137 000,00 zł 
 • Prace budowlane związane z projektem "Pod Biało- czerwoną" - 17 558,00 zł 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

7 474 094,37 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych - 116 714,56 zł 
 • Przebudowa ulicy Kościuszki w Luboniu - 4 058 205,91 zł 
 • Budowa ul. Długiej w Luboniu - 997 311,55 zł
 • Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu - 110 000,00 zł 
 • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 1 530 669,72 zł
 • Zwrot dotacji dotyczącej Budowa ul. Długiej w Luboniu - 32 126,98 zł 
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń - 629 065,65 zł 
Gospodarka odpadami komunalnymi

Całkowity koszt

7 548 749,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów - 7 398 749,00 zł
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego KOM-LUB Sp. z o.o. - 150 000,00 zł 
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

168 220,00 zł

Ochrona powietrza

Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych

Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

124 126,00 zł

Utrzymanie zieleni

 • Budowa zielonego przystanku na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Poniatowskiego w Luboniu - 52 000,00 zł 
 • Wyposażenie wybranych szkół podstawowych w mieście Luboń w terenową infrastrukturę edukacyjną wraz z roślinnością - 72 126,00 zł 
Oświata, bezpieczeństwo, kultura i sport
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

25 678,50 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu

Komendy wojewódzkie Policji

Całkowity koszt

23 000,00 zł

Komendy wojewódzkie Policji

Dofinansowanie do zakupu i montażu klimatyzacji dla Komisariatu Policji w Luboniu

Straż Miejska

Całkowity koszt

125 182,10 zł

Straż Miejska

Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Luboń wraz z wyposażeniem

Monitoring

Całkowity koszt

36 657,00 zł

Monitoring

Modernizacja monitoringu miejskiego

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

3 779 644,64 zł

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa i modernizacja istniejącego monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu - 40 000,00 zł 
 • Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 231 394,60 zł 
 • Modernizacja budynków szkolnych - 99 123,00 zł 
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 - 3 272 111,00 zł
 • Program Polski Ład - Laboratorium Przyszłości - 137 016,04 zł 
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

666 192,79 zł

Ochrona zdrowia

 • Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 614 000,00 zł 
 • Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego - 37 186,79 zł 
 • Zakup suszarki bębnowej Electrolux TD6-10 na potrzeby Ochotniczej Staży Pożarnej w Luboniu - 15 006,00 zł 
Ośrodki pomocy społeczej

Całkowity koszt

740 304,47 zł

Ośrodki pomocy społeczej

 • Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 122 086,67 zł 
 • Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu - 618 217,80 zł 
Ośrodki kultury

Całkowity koszt

2 209 827,33 zł

Ośrodki kultury

 • Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury - 2 177 654,33 zł
 • Zwrot dotacji - 32 173,00 zł 
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

293 178,40 zł

Obiekty sportowe

 • Budowa boiska Nowe Centrum Lubonia - 805,40 zł 
 • Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego - 92 373,00 zł 
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o. - 200 000,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

320 400,00 zł

Place zabaw

 • Budowa i przebudowa placów zabaw i gier - 108 000,00 zł 
 • Przebudowa placu zabaw przy Ośrodku Kultury w Luboniu - 177 000,00 zł 
 • Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Wschodniej - 35 400,00 zł 
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Luboniu rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
50 086 656,32 zł
Prognoza
100%
55 651 840,36 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 8 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 7 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 55
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Luboniu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Luboń (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.