Luboń

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Luboniu.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
29 898
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
179 090 414,64 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
27.97%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
50 086 656,32 zł
27.97%
CIT
1 656 448,87 zł
0.92%
Podatki od nieruchomości
18 085 874,53 zł
10.1%
Inne podatki i opłaty lokalne
21 113 334,41 zł
11.79%
Dotacje
32 813 145,24 zł
18.32%
Subwencje
27 493 585 zł
15.35%
Pozostałe dochody
27 841 370,27 zł
15.55%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
194 305 231,67 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
30 869 657,27 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
30 869 657,27 zł
Wydatki bieżące
84%
163 435 574,40 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
70 204 525,04 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
31 774 668,90 zł
Rodzina
całkowity koszt
25 682 656,52 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
19 639 618,84 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
12 547 459,62 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
7 034 642,04 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 329 413,93 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 854 774,92 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 792 593,98 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 468 303,89 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 352 429,96 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 231 304,71 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 416 574,56 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
976 264,76 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Luboń na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Luboń w 2022 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
30 869 657,27 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
82.15%
Infrastruktura
17.85%
Oświata, bezpieczeństwo, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
25 359 179,41 zł
5 510 477,86 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Prace projektowe drogowe - 1 231 559,71 zł 
 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 561 968,47 zł 
 • Budowa ul. Długiej w Luboniu - 4 056 596,90 zł 
 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich - ks. Streicha - Puszkina w Luboniu - 658 050,00 zł
 • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 746 429,36 zł
 • Zwrot dotacji - 270 968,02 zł 
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 2 959 178,64 zł 
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego TRANSLUB Sp. z o.o. - 200 000,00 zł 
Całkowity koszt
10 684 751,10 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

  • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 548 958,00 zł 
  • Termomodernizacja budynków komunalnych - 235 127,20 zł 
  • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu - 1 255 096,83 zł 
  • Modernizacja budynków komunalnych - 115 238,16 zł 
  • Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni - 143 200,00 zł 
  • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice - 515 935,42 zł
  • Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Miasta - 132 258,21 zł 
  • Prace budowlane związane z projektem "Pod Biało- czerwoną" - 15 564,50 zł 


  Całkowity koszt
  2 961 378,32 zł
  Gospodarka ściekowa i ochrona wód

  Gospodarka ściekowa i ochrona wód

   • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych - 114 869,56 zł 
   • Przebudowa ulicy Kościuszki w Luboniu - 1 536 526,15 zł 
   • Budowa ul. Długiej w Luboniu - 997 311,55 zł 
   • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 1 012 927,87 zł
   • Zwrot dotacji dotyczącej Budowa ul. Długiej w Luboniu - 32 126,98 zł 
   • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń - 522 745,87 zł 


   Całkowity koszt
   4 216 507,98 zł
   Gospodarka odpadami komunalnymi

   Gospodarka odpadami komunalnymi

   • Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów - 7 120 849,99 zł
   • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego KOM-LUB Sp. z o.o. - 150 000,00 zł 
   Całkowity koszt
   7 270 849,99 zł
   Ochrona powietrza

   Ochrona powietrza

   Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych

   Całkowity koszt
   104 566,02 zł
   Utrzymanie zieleni

   Utrzymanie zieleni

   • Budowa zielonego przystanku na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Poniatowskiego w Luboniu - 52 000,00 zł 
   • Wyposażenie wybranych szkół podstawowych w mieście Luboń w terenową infrastrukturę edukacyjną wraz z roślinnością - 69 126,00 zł  
   Całkowity koszt
   121 126,00 zł
   Ochotnicze Straże Pożarne

   Ochotnicze Straże Pożarne

   Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu

   Całkowity koszt
   25 678,50 zł
   Komendy wojewódzkie Policji

   Komendy wojewódzkie Policji

   Dofinansowanie do zakupu i montażu klimatyzacji dla Komisariatu Policji w Luboniu

   Całkowity koszt
   23 000,00 zł
   Straż Miejska

   Straż Miejska

   Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Luboń wraz z wyposażeniem

   Całkowity koszt
   125 182,10 zł
   Monitoring

   Monitoring

   Modernizacja monitoringu miejskiego

   Całkowity koszt
   36 648,91 zł
   Szkoły podstawowe

   Szkoły podstawowe

   • Przebudowa i modernizacja istniejącego monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu - 39 999,60 zł 
   • Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 231 350,00 zł 
   • Modernizacja budynków szkolnych - 96 275,10 zł 
   • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 - 3 265 398,63 zł
   • Program Polski Ład - Laboratorium Przyszłości - 137 016,04 zł 
   Całkowity koszt
   3 770 039,37 zł
   Ochrona zdrowia

   Ochrona zdrowia

   • Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 613 677,71 zł 
   • Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego - 37 186,79 zł 
   • Zakup suszarki bębnowej Electrolux TD6-10 na potrzeby Ochotniczej Staży Pożarnej w Luboniu - 15 006,00 zł 
   Całkowity koszt
   665 870,50 zł
   Ośrodki pomocy społeczej

   Ośrodki pomocy społeczej

   Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

   Całkowity koszt
   122 086,67 zł
   Ośrodki kultury

   Ośrodki kultury

    • Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury - 96 581,83 zł
    • Zwrot dotacji - 32 173,00 zł 
    Całkowity koszt
    128 754,83 zł
    Obiekty sportowe

    Obiekty sportowe

    • Budowa boiska Nowe Centrum Lubonia - 805,40 zł 
    • Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego - 92 373,00 zł 
    • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o. - 200 000,00 zł
    Całkowity koszt
    293 178,40 zł
    Place zabaw

    Place zabaw

    • Budowa i przebudowa placów zabaw i gier - 107 790,54 zł 
    • Przebudowa placu zabaw przy Ośrodku Kultury w Luboniu - 176 885,60 zł 
    • Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Wschodniej - 35 362,44 zł 
    Całkowity koszt
    320 038,58 zł
    Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
    Infrastruktura
    Drogi gminne

    Całkowity koszt

    10 684 751,10 zł

    Drogi gminne

    • Prace projektowe drogowe - 1 231 559,71 zł 
    • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 561 968,47 zł 
    • Budowa ul. Długiej w Luboniu - 4 056 596,90 zł 
    • Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich - ks. Streicha - Puszkina w Luboniu - 658 050,00 zł
    • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 746 429,36 zł
    • Zwrot dotacji - 270 968,02 zł 
    • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 2 959 178,64 zł 
    • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego TRANSLUB Sp. z o.o. - 200 000,00 zł 
    Nieruchomości i modernizacja budynków

    Całkowity koszt

    2 961 378,32 zł

    Nieruchomości i modernizacja budynków

     • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 548 958,00 zł 
     • Termomodernizacja budynków komunalnych - 235 127,20 zł 
     • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu - 1 255 096,83 zł 
     • Modernizacja budynków komunalnych - 115 238,16 zł 
     • Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni - 143 200,00 zł 
     • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice - 515 935,42 zł
     • Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Miasta - 132 258,21 zł 
     • Prace budowlane związane z projektem "Pod Biało- czerwoną" - 15 564,50 zł 


     Gospodarka ściekowa i ochrona wód

     Całkowity koszt

     4 216 507,98 zł

     Gospodarka ściekowa i ochrona wód

      • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych - 114 869,56 zł 
      • Przebudowa ulicy Kościuszki w Luboniu - 1 536 526,15 zł 
      • Budowa ul. Długiej w Luboniu - 997 311,55 zł 
      • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 1 012 927,87 zł
      • Zwrot dotacji dotyczącej Budowa ul. Długiej w Luboniu - 32 126,98 zł 
      • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń - 522 745,87 zł 


      Gospodarka odpadami komunalnymi

      Całkowity koszt

      7 270 849,99 zł

      Gospodarka odpadami komunalnymi

      • Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów - 7 120 849,99 zł
      • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego KOM-LUB Sp. z o.o. - 150 000,00 zł 
      Ochrona powietrza

      Całkowity koszt

      104 566,02 zł

      Ochrona powietrza

      Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych

      Utrzymanie zieleni

      Całkowity koszt

      121 126,00 zł

      Utrzymanie zieleni

      • Budowa zielonego przystanku na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Poniatowskiego w Luboniu - 52 000,00 zł 
      • Wyposażenie wybranych szkół podstawowych w mieście Luboń w terenową infrastrukturę edukacyjną wraz z roślinnością - 69 126,00 zł  
      Oświata, bezpieczeństwo, kultura i sport
      Ochotnicze Straże Pożarne

      Całkowity koszt

      25 678,50 zł

      Ochotnicze Straże Pożarne

      Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu

      Komendy wojewódzkie Policji

      Całkowity koszt

      23 000,00 zł

      Komendy wojewódzkie Policji

      Dofinansowanie do zakupu i montażu klimatyzacji dla Komisariatu Policji w Luboniu

      Straż Miejska

      Całkowity koszt

      125 182,10 zł

      Straż Miejska

      Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Luboń wraz z wyposażeniem

      Monitoring

      Całkowity koszt

      36 648,91 zł

      Monitoring

      Modernizacja monitoringu miejskiego

      Szkoły podstawowe

      Całkowity koszt

      3 770 039,37 zł

      Szkoły podstawowe

      • Przebudowa i modernizacja istniejącego monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu - 39 999,60 zł 
      • Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 231 350,00 zł 
      • Modernizacja budynków szkolnych - 96 275,10 zł 
      • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 - 3 265 398,63 zł
      • Program Polski Ład - Laboratorium Przyszłości - 137 016,04 zł 
      Ochrona zdrowia

      Całkowity koszt

      665 870,50 zł

      Ochrona zdrowia

      • Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 613 677,71 zł 
      • Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego - 37 186,79 zł 
      • Zakup suszarki bębnowej Electrolux TD6-10 na potrzeby Ochotniczej Staży Pożarnej w Luboniu - 15 006,00 zł 
      Ośrodki pomocy społeczej

      Całkowity koszt

      122 086,67 zł

      Ośrodki pomocy społeczej

      Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

      Ośrodki kultury

      Całkowity koszt

      128 754,83 zł

      Ośrodki kultury

       • Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury - 96 581,83 zł
       • Zwrot dotacji - 32 173,00 zł 
       Obiekty sportowe

       Całkowity koszt

       293 178,40 zł

       Obiekty sportowe

       • Budowa boiska Nowe Centrum Lubonia - 805,40 zł 
       • Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego - 92 373,00 zł 
       • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o. - 200 000,00 zł
       Place zabaw

       Całkowity koszt

       320 038,58 zł

       Place zabaw

       • Budowa i przebudowa placów zabaw i gier - 107 790,54 zł 
       • Przebudowa placu zabaw przy Ośrodku Kultury w Luboniu - 176 885,60 zł 
       • Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Wschodniej - 35 362,44 zł 
       05

       Prognoza PIT

       My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

       Swój podatek dochodowy (PIT) w Luboniu rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

       Teraz
       89%
       50 086 656,32 zł
       Prognoza
       100%
       55 651 840,36 zł
       Zobacz, jak brakujące +11%
       wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
       Lepsze drogi
       + 8 km
       wybudowanych dróg rocznie
       Dla pieszych
       + 7 km
       wybudowanych chodników rocznie
       Sport
       + 3
       nowe siłownie zewnętrzne
       Oświetlenie
       + 55
       dodatkowych lamp ulicznych
       Dla dzieci
       + 2
       nowe place zabaw
       Dowiedz
       się jak rozliczyć
       PIT w swoim mieście!
       Zostawiasz swój podatek w Luboniu?
       Jesteśmy z Ciebie dumni.

       Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

       Pamiętaj!

       Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Luboń (niezależnie od miejsca zameldowania).

       Twoje podatki wrócą do Ciebie!

       Korzystamy z ciasteczek
       Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.