Luboń

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Luboniu
i razem ze mną mieszka oficjalnie
30 328
mieszkańców
W 2022 roku planowane są dochody w wysokości
148 263 880,95 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
29.72%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
44 066 634 zł
29.72%
CIT
1 656 452 zł
1.12%
Podatki od nieruchomości
16 600 000 zł
11.2%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 473 811 zł
13.13%
Dotacje
26 077 724,02 zł
17.59%
Subwencje
26 056 054 zł
17.57%
Pozostałe dochody
14 333 205,93 zł
9.67%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
175 079 795,58 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
34 492 976,75 zł
stanowią 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
34 492 976,75 zł
Wydatki bieżące
80%
140 586 818,83 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
66 497 642,86 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
28 917 614,21 zł
Rodzina
całkowity koszt
21 504 228,68 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
21 270 503,44 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 556 374,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 616 674,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 699 553,42 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 604 918,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 587 195,97 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 230 320,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 554 529,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 044 923,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
750 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 245 319,00 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Luboń na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Luboń w 2022 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
34 492 976,75 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
81.78%
Infrastruktura
18.22%
Oświata, bezpieczeństwo, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
28 207 487,00 zł
6 285 490,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Prace projektowe drogowe - 900 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 2 431 899,00 zł
 • Budowa ul. Długiej w Luboniu - 3 662 443,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich - ks. Streicha - Puszkina w Luboniu - 637 676,00 zł
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 4 800 000,00 zł
Całkowity koszt
12 432 018,00 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 900 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych - 595 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu - 3 000 000,00 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych - 30 000,00 zł
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej - 500 000,00 zł
 • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń - 78 000,00 zł
 • Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni - 100 000,00 zł
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice - 717 086,00 zł
Całkowity koszt
5 920 086,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych - 150 000,00 zł
 • Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne - 5 000,00 zł
 • Przebudowa ulicy Kościuszki w Luboniu - 2 431 899,00 zł
 • Budowa ul. Długiej w Luboniu - 1 148 484,00 zł
 • Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu - 840 000,00 zł
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń - 1 600 000,00 zł
Całkowity koszt
6 175 383,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów

Całkowity koszt
3 380 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Prace projektowe - oświetlenie uliczne

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu

Całkowity koszt
25 000,00 zł
Straż Miejska

Straż Miejska

Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Luboń wraz z wyposażeniem

Całkowity koszt
130 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

Modernizacja monitoringu miejskiego

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa i modernizacja istniejącego monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu - 40 000,00 zł
 • Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 222 200,00 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 - 3 620 400,00 zł
Całkowity koszt
3 882 600,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego

Całkowity koszt
600 000,00 zł
Ośrodki pomocy społeczej

Ośrodki pomocy społeczej

Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Całkowity koszt
130 000,00 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury

Całkowity koszt
1 176 190,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa i przebudowa placów zabaw i gier - 152 700,00 zł
 • Przebudowa placu zabaw przy Ośrodku Kultury w Luboniu - 159 000,00 zł
Całkowity koszt
311 700,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

12 432 018,00 zł

Drogi gminne

 • Prace projektowe drogowe - 900 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 2 431 899,00 zł
 • Budowa ul. Długiej w Luboniu - 3 662 443,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich - ks. Streicha - Puszkina w Luboniu - 637 676,00 zł
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 4 800 000,00 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

5 920 086,00 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 900 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych - 595 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu - 3 000 000,00 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych - 30 000,00 zł
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej - 500 000,00 zł
 • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń - 78 000,00 zł
 • Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni - 100 000,00 zł
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice - 717 086,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

6 175 383,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych - 150 000,00 zł
 • Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne - 5 000,00 zł
 • Przebudowa ulicy Kościuszki w Luboniu - 2 431 899,00 zł
 • Budowa ul. Długiej w Luboniu - 1 148 484,00 zł
 • Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu - 840 000,00 zł
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń - 1 600 000,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi

Całkowity koszt

3 380 000,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów

Ochrona powietrza

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Ochrona powietrza

Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych

Oświetlenie

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Oświetlenie

Prace projektowe - oświetlenie uliczne

Oświata, bezpieczeństwo, kultura i sport
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu

Straż Miejska

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Straż Miejska

Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Luboń wraz z wyposażeniem

Monitoring

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Monitoring

Modernizacja monitoringu miejskiego

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

3 882 600,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa i modernizacja istniejącego monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu - 40 000,00 zł
 • Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 222 200,00 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 - 3 620 400,00 zł
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego

Ośrodki pomocy społeczej

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Ośrodki pomocy społeczej

Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodki kultury

Całkowity koszt

1 176 190,00 zł

Ośrodki kultury

Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury

Place zabaw

Całkowity koszt

311 700,00 zł

Place zabaw

 • Budowa i przebudowa placów zabaw i gier - 152 700,00 zł
 • Przebudowa placu zabaw przy Ośrodku Kultury w Luboniu - 159 000,00 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Luboniu rozlicza tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
44 066 634,00 zł
Prognoza
100%
48 962 926,67 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Luboniu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Luboń (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.