Luboń

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Luboniu.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
30 571
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
176 026 747,61 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
25.49%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
44 877 310 zł
25.49%
CIT
1 094 455,31 zł
0.62%
Podatki od nieruchomości
14 995 975,66 zł
8.52%
Inne podatki i opłaty lokalne
15 320 121,67 zł
8.7%
Dotacje
59 988 763,20 zł
34.08%
Subwencje
23 001 276 zł
13.07%
Pozostałe dochody
16 748 845,77 zł
9.51%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
174 614 364,20 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 982 177,35 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
21 982 177,35 zł
Wydatki bieżące
87%
152 632 186,85 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
54 588 131,77 zł
Rodzina
całkowity koszt
51 197 587,15 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
21 945 014,93 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
18 524 727,54 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 278 258,01 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 064 192,91 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 072 740,07 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 631 000,74 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 136 086,27 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 991 819,42 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 390 924,84 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
666 967,13 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
606 436,05 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
520 477,37 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Luboń za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Luboń w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
21 982 177,35 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.71%
Infrastruktura
41.29%
Sprawy społeczne, sport i środowisko
Wydatki na inwestycje w dziale
12 905 204,79 zł
9 076 972,56 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Prace projektowe drogowe;
 • Zakup znaków z pomiarem prędkości ul. Wschodnia;
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń.
Całkowity koszt
5 038 387,03 zł
Transport lokalny

Transport lokalny

 • Podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.;
 • Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu;
 • Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu;
 • Rozwój i promocja zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych.
Całkowity koszt
6 957 822,54 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych;
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń.
Całkowity koszt
908 995,22 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność;
 • Modernizacja budynków komunalnych;
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej.
Całkowity koszt
3 692 758,13 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

 • Prace modernizacyjne na budynku Szkoły Podstawowej nr 2;
 • Zakup systemów pomiaru temperatury dla szkół;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
 • Zakup busa do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami.
Całkowity koszt
419 712,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni;
 • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych.
Całkowity koszt
3 534 337,51 zł
Sport

Sport

 • Modernizacja i budowa sportowych obiektów szatniowo-sanitarnych;
 • Bezpieczne boisko - Cieszkowianka;
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.;
 • Budowa i przebudowa placów zabaw i gier;
 • Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu.
Całkowity koszt
1 172 553,40 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Przebudowa ogrodzenia cemantarza komunalnego w Luboniu;
 • Zakupy samochodu na potrzeby Urzędu Miasta;
 • Modernizacja monitoringu miejskiego;
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki KOM-LUB Sp. z o.o.;
 • Prace projektowe - oświetlenie uliczne.
Całkowity koszt
257 611,52 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

5 038 387,03 zł

Lepsze drogi

 • Prace projektowe drogowe;
 • Zakup znaków z pomiarem prędkości ul. Wschodnia;
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń.
Transport lokalny

Całkowity koszt

6 957 822,54 zł

Transport lokalny

 • Podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.;
 • Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu;
 • Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu;
 • Rozwój i promocja zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych.
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

908 995,22 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych;
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń.
Sprawy społeczne, sport i środowisko
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 692 758,13 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność;
 • Modernizacja budynków komunalnych;
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej.
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

419 712,00 zł

Placówki oświatowe

 • Prace modernizacyjne na budynku Szkoły Podstawowej nr 2;
 • Zakup systemów pomiaru temperatury dla szkół;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
 • Zakup busa do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

3 534 337,51 zł

Ochrona środowiska

 • Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni;
 • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych.
Sport

Całkowity koszt

1 172 553,40 zł

Sport

 • Modernizacja i budowa sportowych obiektów szatniowo-sanitarnych;
 • Bezpieczne boisko - Cieszkowianka;
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.;
 • Budowa i przebudowa placów zabaw i gier;
 • Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

257 611,52 zł

Pozostałe inwestycje

 • Przebudowa ogrodzenia cemantarza komunalnego w Luboniu;
 • Zakupy samochodu na potrzeby Urzędu Miasta;
 • Modernizacja monitoringu miejskiego;
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki KOM-LUB Sp. z o.o.;
 • Prace projektowe - oświetlenie uliczne.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!

Zostawiasz swój podatek w Luboniu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Luboń (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego:
Urząd Skarbowy Poznań-Wilda
ul. Dolna Wilda 80 B
60-501 Poznań


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.