Luboń

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Luboniu.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
29 898
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
185 570 004,53 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
22.43%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
41 624 771 zł
22.43%
CIT
2 277 826 zł
1.23%
Dotacje
15 101 995,47 zł
8.14%
Subwencje
31 395 237 zł
16.92%
Środki na dofinansowanie zadań
34 118 545,23 zł
18.39%
Inne podatki i opłaty lokalne
21 511 115,82 zł
11.59%
Podatki od nieruchomości
19 400 000 zł
10.45%
Pozostałe dochody
20 140 514,01 zł
10.85%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
208 317 664,23 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
51 951 310,33 zł
stanowiły 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
51 951 310,33 zł
Wydatki bieżące
75%
156 366 353,90 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
75 740 840,19 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
34 145 659,89 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
33 682 419,42 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
11 549 016,71 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 598 599,31 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 793 457,81 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 895 417,84 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 641 149,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 300 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 996 801,58 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 449 041,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 095 839,71 zł
Wytwarzanie i zaoptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 381 633,46 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
650 450,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
421 223,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
976 115,31 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Luboń w 2023 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
51 951 310,33 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
72.83%
Infrastruktura
27.17%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
37 837 533,98 zł
14 113 776,35 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

 • Zakup czterech autobusów hybrydowych na potrzeby zbiorowego transportu publicznego dla Miasta Luboń
Całkowity koszt
8 200 772,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Prace projektowe drogowe  - 886 937,37 zł
 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 6 537 179,80 zł
 • Ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada - 3 891 915,44 zł 
 • Budowa ul. Miodowej, ul. Slowackiego, ul. Chabrowej oraz ul. Wierzbowej w Luboniu  - 2 399 121,07 zł
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 1 347 467,57 zł 
Całkowity koszt
15 062 621,25 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 600 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych  - 370 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu  - 5 265 686,81 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych - 80 000,00 zł
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej - 35 670,00 zł
Całkowity koszt
6 351 356,81 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych - 1 845,00 zł
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Streicha - 150 000,00 zł 
Całkowity koszt
151 845,00 zł
Wody opadowe

Wody opadowe

 • Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń - 103 874,00 zł  
 • Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu  - 705 586,88 zł
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń  - 1 230 520,57 zł
Całkowity koszt
2 039 981,45 zł
Budowa i przebudowa dróg

Budowa i przebudowa dróg

 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 2 800 978,72 zł
 • Ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada - 1 434 186,81 zł
 • Budowa ul. Miodowej, ul. Wiśniowej, ul Słowackiego, ul. Chabrowej oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 1 795 791,94 zł 
Całkowity koszt
6 030 957,47 zł
Urząd gminy

Urząd gminy

 • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń - 100 000,00 zł
 • Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni - 39 400,00 zł 
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice - 203 109,36 zł 
Całkowity koszt
342 509,36 zł
Monitoring

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego
Całkowity koszt
57 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 147 000,00 zł
 • Modernizacja budynków szkolnych - 18 000,00 zł 
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 65 385,00 zł 
 • Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w w Zespole Szkół w Luboniu - 10 000,00 zł
 • Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu - 10 500,00 zł  
Całkowity koszt
250 885,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Rozbudowa Przedszkole nr 5 - 35 424,00 zł 
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 15 112,50 zł 
Całkowity koszt
50 536,50 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego
Całkowity koszt
956 719,71 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej

 • Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu
Całkowity koszt
2 004 181,77 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów
Całkowity koszt
4 759 800,01 zł
Ochrona powietrza i klimatu

Ochrona powietrza i klimatu

 • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych
Całkowity koszt
85 000,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego
Całkowity koszt
5 541 839,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej
Całkowity koszt
8 000,00 zł
Kultura

Kultura

 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej -  9 225,00 zł 
 • Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na zadania inwestycyjne - 48 080,00 zł 
Całkowity koszt
57 305,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

8 200 772,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

 • Zakup czterech autobusów hybrydowych na potrzeby zbiorowego transportu publicznego dla Miasta Luboń
Drogi gminne

Całkowity koszt

15 062 621,25 zł

Drogi gminne

 • Prace projektowe drogowe  - 886 937,37 zł
 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 6 537 179,80 zł
 • Ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada - 3 891 915,44 zł 
 • Budowa ul. Miodowej, ul. Slowackiego, ul. Chabrowej oraz ul. Wierzbowej w Luboniu  - 2 399 121,07 zł
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 1 347 467,57 zł 
Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

6 351 356,81 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 600 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych  - 370 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu  - 5 265 686,81 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych - 80 000,00 zł
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej - 35 670,00 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Całkowity koszt

151 845,00 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych - 1 845,00 zł
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Streicha - 150 000,00 zł 
Wody opadowe

Całkowity koszt

2 039 981,45 zł

Wody opadowe

 • Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń - 103 874,00 zł  
 • Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu  - 705 586,88 zł
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń  - 1 230 520,57 zł
Budowa i przebudowa dróg

Całkowity koszt

6 030 957,47 zł

Budowa i przebudowa dróg

 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 2 800 978,72 zł
 • Ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada - 1 434 186,81 zł
 • Budowa ul. Miodowej, ul. Wiśniowej, ul Słowackiego, ul. Chabrowej oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 1 795 791,94 zł 
Sprawy społeczne, kultura i sport
Urząd gminy

Całkowity koszt

342 509,36 zł

Urząd gminy

 • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń - 100 000,00 zł
 • Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni - 39 400,00 zł 
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice - 203 109,36 zł 
Monitoring

Całkowity koszt

57 000,00 zł

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

250 885,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 147 000,00 zł
 • Modernizacja budynków szkolnych - 18 000,00 zł 
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 65 385,00 zł 
 • Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w w Zespole Szkół w Luboniu - 10 000,00 zł
 • Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu - 10 500,00 zł  
Przedszkola

Całkowity koszt

50 536,50 zł

Przedszkola

 • Rozbudowa Przedszkole nr 5 - 35 424,00 zł 
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 15 112,50 zł 
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

956 719,71 zł

Ochrona zdrowia

 • Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego
Ośrodki pomocy społecznej

Całkowity koszt

2 004 181,77 zł

Ośrodki pomocy społecznej

 • Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

4 759 800,01 zł

Ochrona środowiska

 • Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów
Ochrona powietrza i klimatu

Całkowity koszt

85 000,00 zł

Ochrona powietrza i klimatu

 • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych
Boiska sportowe

Całkowity koszt

5 541 839,00 zł

Boiska sportowe

 • Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego
Place zabaw

Całkowity koszt

8 000,00 zł

Place zabaw

 • Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej
Kultura

Całkowity koszt

57 305,00 zł

Kultura

 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej -  9 225,00 zł 
 • Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na zadania inwestycyjne - 48 080,00 zł 
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Luboniu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Luboń (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.