Luboń

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Luboniu.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
29 729
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
180 268 754,93 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
23.09%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
41 624 771 zł
23.09%
CIT
2 277 826 zł
1.26%
Dotacje
15 507 596,89 zł
8.6%
Subwencje
31 396 100 zł
17.42%
Środki na dofinansowanie zadań
29 061 012,71 zł
16.12%
Inne podatki i opłaty lokalne
20 370 483,54 zł
11.3%
Podatki od nieruchomości
20 184 306,82 zł
11.2%
Pozostałe dochody
19 846 657,97 zł
11.01%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2023 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
191 189 284,55 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
38 502 002,27 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
38 502 002,27 zł
Wydatki bieżące
80%
152 687 282,28 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
75 509 792,92 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
30 297 254,62 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
28 341 661,39 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
10 674 153,09 zł
Rodzina
całkowity koszt
10 198 885,60 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 834 567,50 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 823 120,20 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 616 572,01 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 993 324,26 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 826 876,84 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 439 223,43 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 042 817,81 zł
Wytwarzanie i zaoptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 380 486,83 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
401 697,48 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
808 850,57 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Luboń w 2023 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
38 502 002,27 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
76.76%
Infrastruktura
23.24%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
29 555 279,54 zł
8 946 722,73 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

 • Zakup czterech autobusów hybrydowych na potrzeby zbiorowego transportu publicznego dla Miasta Luboń
Całkowity koszt
8 200 579,74 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Prace projektowe drogowe  - 575 048,51 zł
 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 6 537 179,80 zł
 • Ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada - 6 896,70 zł 
 • Budowa ul. Miodowej, ul. Slowackiego, ul. Chabrowej oraz ul. Wierzbowej w Luboniu  - 7 205, 45 zł
 • Budowa ul. Słowackiego w Luboniu - 6 125,65 zł 
 • Zwrot dotacji dotyczącej Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 72 349,46 zł 
 • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 1 423 836,11 zł 
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 1 312 417,47 zł 
Całkowity koszt
9 941 059,15 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 456 019,83 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych  - 207 163,90 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu  - 5 265 486,81 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych - 8 900,00 zł
Całkowity koszt
5 937 570,54 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych - 1 845,00 zł
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Streicha - 150 000,00 zł 
Całkowity koszt
151 845,00 zł
Wody opadowe

Wody opadowe

 • Dotacja celowa na dofinasowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń - 85 467,49 zł  
 • Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu  - 705 586,88 zł
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń  - 1 141 453,42 zł
Całkowity koszt
1 932 507,79 zł
Budowa i przebudowa dróg

Budowa i przebudowa dróg

  • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 2 800 978,72 zł
  • Ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada - 51 933,06 zł
  • Zwrot dotacji dotyczącej Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 25 081,54 zł 
  • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 513 724,00 zł 
  Całkowity koszt
  3 391 717,32 zł
  Urząd gminy

  Urząd gminy

   • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń - 92 772,75 zł
   • Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni - 38 099,12 zł 
   • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice - 171 435,53 zł 
   Całkowity koszt
   302 307,50 zł
   Monitoring

   Monitoring

   • Modernizacja monitoringu miejskiego
   Całkowity koszt
   56 924,62 zł
   Szkoły Podstawowe

   Szkoły Podstawowe

    • Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 118 340,00 zł
    • Modernizacja budynków szkolnych - 18 000,00 zł 
    • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 38 584,90 zł 
    • Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu - 10 500,00 zł  
    Całkowity koszt
    185 424,90 zł
    Przedszkola

    Przedszkola

    • Rozbudowa Przedszkole nr 5 - 35 424,00 zł 
    • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 4 612,50 zł
    Całkowity koszt
    40 036,50 zł
    Ochrona zdrowia

    Ochrona zdrowia

    • Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego
    Całkowity koszt
    956 624,52 zł
    Ośrodki pomocy społecznej

    Ośrodki pomocy społecznej

    • Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu
    Całkowity koszt
    1 742 161,09 zł
    Ochrona środowiska

    Ochrona środowiska

    • Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów
    Całkowity koszt
    4 759 390,33 zł
    Ochrona powietrza i klimatu

    Ochrona powietrza i klimatu

    • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych
    Całkowity koszt
    84 759,30 zł
    Boiska sportowe

    Boiska sportowe

    • Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego
    Całkowity koszt
    743 844,68 zł
    Place zabaw

    Place zabaw

    • Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej
    Całkowity koszt
    24 974,00 zł
    Kultura

    Kultura

    • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej -  9 225,00 zł 
    • Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na zadania inwestycyjne - 41 050,29 zł 
    Całkowity koszt
    50 275,29 zł
    Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
    Infrastruktura
    Lokalny transport zbiorowy

    Całkowity koszt

    8 200 579,74 zł

    Lokalny transport zbiorowy

    • Zakup czterech autobusów hybrydowych na potrzeby zbiorowego transportu publicznego dla Miasta Luboń
    Drogi gminne

    Całkowity koszt

    9 941 059,15 zł

    Drogi gminne

    • Prace projektowe drogowe  - 575 048,51 zł
    • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 6 537 179,80 zł
    • Ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada - 6 896,70 zł 
    • Budowa ul. Miodowej, ul. Slowackiego, ul. Chabrowej oraz ul. Wierzbowej w Luboniu  - 7 205, 45 zł
    • Budowa ul. Słowackiego w Luboniu - 6 125,65 zł 
    • Zwrot dotacji dotyczącej Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 72 349,46 zł 
    • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 1 423 836,11 zł 
    • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 1 312 417,47 zł 
    Nieruchomości i modernizacja budynków

    Całkowity koszt

    5 937 570,54 zł

    Nieruchomości i modernizacja budynków

    • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 456 019,83 zł
    • Termomodernizacja budynków komunalnych  - 207 163,90 zł
    • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu  - 5 265 486,81 zł
    • Modernizacja budynków komunalnych - 8 900,00 zł
    Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

    Całkowity koszt

    151 845,00 zł

    Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

    • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych - 1 845,00 zł
    • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Streicha - 150 000,00 zł 
    Wody opadowe

    Całkowity koszt

    1 932 507,79 zł

    Wody opadowe

    • Dotacja celowa na dofinasowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń - 85 467,49 zł  
    • Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu  - 705 586,88 zł
    • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń  - 1 141 453,42 zł
    Budowa i przebudowa dróg

    Całkowity koszt

    3 391 717,32 zł

    Budowa i przebudowa dróg

     • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 2 800 978,72 zł
     • Ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada - 51 933,06 zł
     • Zwrot dotacji dotyczącej Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 25 081,54 zł 
     • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 513 724,00 zł 
     Sprawy społeczne, kultura i sport
     Urząd gminy

     Całkowity koszt

     302 307,50 zł

     Urząd gminy

      • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń - 92 772,75 zł
      • Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni - 38 099,12 zł 
      • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice - 171 435,53 zł 
      Monitoring

      Całkowity koszt

      56 924,62 zł

      Monitoring

      • Modernizacja monitoringu miejskiego
      Szkoły Podstawowe

      Całkowity koszt

      185 424,90 zł

      Szkoły Podstawowe

       • Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 118 340,00 zł
       • Modernizacja budynków szkolnych - 18 000,00 zł 
       • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 38 584,90 zł 
       • Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu - 10 500,00 zł  
       Przedszkola

       Całkowity koszt

       40 036,50 zł

       Przedszkola

       • Rozbudowa Przedszkole nr 5 - 35 424,00 zł 
       • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 4 612,50 zł
       Ochrona zdrowia

       Całkowity koszt

       956 624,52 zł

       Ochrona zdrowia

       • Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego
       Ośrodki pomocy społecznej

       Całkowity koszt

       1 742 161,09 zł

       Ośrodki pomocy społecznej

       • Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu
       Ochrona środowiska

       Całkowity koszt

       4 759 390,33 zł

       Ochrona środowiska

       • Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów
       Ochrona powietrza i klimatu

       Całkowity koszt

       84 759,30 zł

       Ochrona powietrza i klimatu

       • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych
       Boiska sportowe

       Całkowity koszt

       743 844,68 zł

       Boiska sportowe

       • Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego
       Place zabaw

       Całkowity koszt

       24 974,00 zł

       Place zabaw

       • Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej
       Kultura

       Całkowity koszt

       50 275,29 zł

       Kultura

       • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej -  9 225,00 zł 
       • Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na zadania inwestycyjne - 41 050,29 zł 
       Dowiedz
       się jak rozliczyć
       PIT w swoim mieście!
       Zostawiasz swój podatek w Luboniu?
       Jesteśmy z Ciebie dumni.

       Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

       Pamiętaj!

       Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Luboń (niezależnie od miejsca zameldowania).

       Twoje podatki wrócą do Ciebie!

       Korzystamy z ciasteczek
       Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.