Luboń

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Luboniu
i razem ze mną mieszka oficjalnie
29 898
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
161 923 861,98 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
25.71%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
41 624 771 zł
25.71%
CIT
2 277 826 zł
1.41%
Dotacje
11 348 639,23 zł
7.01%
Subwencje
31 592 444 zł
19.51%
Środki na dofinansowanie zadań
23 707 101,59 zł
14.64%
Inne podatki i opłaty lokalne
21 243 840 zł
13.12%
Podatki od nieruchomości
19 400 000 zł
11.98%
Pozostałe dochody
10 729 240,16 zł
6.63%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
195 012 636,72 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
47 877 297,85 zł
stanowią 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
47 877 297,85 zł
Wydatki bieżące
75%
147 135 338,87 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
68 282 679,61 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
33 797 424,52 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
29 681 406,62 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
10 002 534,17 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 630 549,01 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 777 950,54 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 433 954,04 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 535 349,00 zł
Wytwarzanie i zaoptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
3 865 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 828 547,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 600 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 278 470,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 792 779,21 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 050 417,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
731 060,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
724 516,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Luboń w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
47 877 297,85 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
72.7%
Infrastruktura
27.3%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
34 808 717,30 zł
13 068 580,55 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

 • Zakup czterech autobusów hybrydowych na potrzeby zbiorowego transportu publicznego dla Miasta Luboń
Całkowity koszt
8 199 672,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Prace projektowe drogowe - 710 300,00 zł
 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 5 062 751,33 zł
 • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 1 513 631,29 zł
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 3 000 000,00 zł
Całkowity koszt
10 586 682,62 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 600 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych - 370 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu - 5 290 853,17 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych - 80 000,00 zł
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej - 1 300 000,00 zł
Całkowity koszt
7 640 853,17 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych - 4 000,00 zł
 • Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne - 5 000,00 zł
Całkowity koszt
9 000,00 zł
Wody opadowe

Wody opadowe

 • Dotacja celowa na dofinasowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń - 50 000,00 zł
 • Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu - 1 290 000,00 zł
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń - 1 300 000,00 zł
Całkowity koszt
2 640 000,00 zł
Budowa i przebudowa dróg

Budowa i przebudowa dróg

 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 5 062 751,33 zł
 • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 669 758,18 zł
Całkowity koszt
5 732 509,51 zł
Urząd gminy

Urząd gminy

 • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń - 100 000,00 zł
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice - 138 200,00 zł
Całkowity koszt
238 200,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego
Całkowity koszt
45 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 200 000,00 zł
 • Modernizacja budynków szkolnych - 18 000,00 zł
Całkowity koszt
218 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Rozbudowa Przedszkole nr 5
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego
Całkowity koszt
827 659,21 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej

 • Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu
Całkowity koszt
1 048 082,33 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów
Całkowity koszt
4 757 600,01 zł
Ochrona powietrza i klimatu

Ochrona powietrza i klimatu

 • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego
Całkowity koszt
5 684 039,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

8 199 672,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

 • Zakup czterech autobusów hybrydowych na potrzeby zbiorowego transportu publicznego dla Miasta Luboń
Drogi gminne

Całkowity koszt

10 586 682,62 zł

Drogi gminne

 • Prace projektowe drogowe - 710 300,00 zł
 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 5 062 751,33 zł
 • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 1 513 631,29 zł
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 3 000 000,00 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

7 640 853,17 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 600 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych - 370 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu - 5 290 853,17 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych - 80 000,00 zł
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej - 1 300 000,00 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Całkowity koszt

9 000,00 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych - 4 000,00 zł
 • Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne - 5 000,00 zł
Wody opadowe

Całkowity koszt

2 640 000,00 zł

Wody opadowe

 • Dotacja celowa na dofinasowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń - 50 000,00 zł
 • Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu - 1 290 000,00 zł
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń - 1 300 000,00 zł
Budowa i przebudowa dróg

Całkowity koszt

5 732 509,51 zł

Budowa i przebudowa dróg

 • Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu - 5 062 751,33 zł
 • Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu - 669 758,18 zł
Sprawy społeczne, kultura i sport
Urząd gminy

Całkowity koszt

238 200,00 zł

Urząd gminy

 • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń - 100 000,00 zł
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice - 138 200,00 zł
Monitoring

Całkowity koszt

45 000,00 zł

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

218 000,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 - 200 000,00 zł
 • Modernizacja budynków szkolnych - 18 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Przedszkola

 • Rozbudowa Przedszkole nr 5
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

827 659,21 zł

Ochrona zdrowia

 • Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego
Ośrodki pomocy społecznej

Całkowity koszt

1 048 082,33 zł

Ośrodki pomocy społecznej

 • Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

4 757 600,01 zł

Ochrona środowiska

 • Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów
Ochrona powietrza i klimatu

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Ochrona powietrza i klimatu

 • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych
Boiska sportowe

Całkowity koszt

5 684 039,00 zł

Boiska sportowe

 • Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Luboniu rozlicza tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
41 624 771,00 zł
Prognoza
100%
46 249 745,56 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 8 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 35
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Luboniu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Luboń (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.