Luboń

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Luboniu
i razem ze mną mieszka oficjalnie
29 729
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
167 548 715,55 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
35.16%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
58 917 318 zł
35.16%
CIT
2 766 955 zł
1.65%
Dotacje
12 499 662,76 zł
7.46%
Subwencje
36 144 514 zł
21.57%
Środki na dofinansowanie zadań
9 560 882,27 zł
5.71%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 809 085,40 zł
11.82%
Podatki od nieruchomości
20 800 000 zł
12.41%
Pozostałe dochody
7 050 298,12 zł
4.21%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
198 938 962,10 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
39 747 509,08 zł
stanowią 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
39 747 509,08 zł
Wydatki bieżące
80%
159 191 453,02 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
76 972 670,62 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
34 026 457,95 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
31 538 723,33 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 268 910,68 zł
Rodzina
całkowity koszt
8 608 395,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 277 855,52 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 173 856,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 357 861,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 000 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 495 661,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 627 973,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 301 414,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 106 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
415 551,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
767 633,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Luboń w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
39 747 509,08 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.25%
Infrastruktura
28.75%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
28 319 812,56 zł
11 427 696,52 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu - 2 675 000,00 zł
 • Prace projektowe drogowe - 1 200 000,00 zł
 • Ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada - 4 030 049,79 zł
 • Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego) - 602 681,72 zł
 • Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu - 2 187 859,62 zł
 • Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego - 681 274,23 zł
 • Budowa ul. Słowackiego w Luboniu - 1 398 543,31 zł
 • Rozbudowa ul. Kurowskiego w Luboniu na odcinku od ul. Rydla do ul. Dworcowej - 2 008 947,02 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!" - 125 000,00 zł
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 2 720 000,00 zł
Całkowity koszt
17 629 355,69 zł
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

 • Budowa tunelu łączącego peron kolejowy z terenem znajdującym się po wschodniej części pasa drogi wojewódzkiej nr 430
Całkowity koszt
500 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 1 400 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych - 320 000,00 zł
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej - 210 000,00 zł
Całkowity koszt
1 930 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego
Całkowity koszt
60 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne - 5 000,00 zł
 • Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu - 3 500 000,00 zł
 • Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń - 50 000,00 zł
 • Ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada - 1 446 098,16 zł
 • Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego) - 115 329,38 zł
 • Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu - 851 244,91 zł
 • Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego - 183 729,63 zł
 • Budowa ul. Słowackiego w Luboniu - 590 072,88 zł
 • Rozbudowa ul. Kurowskiego w Luboniu na odcinku od ul. Rydla do ul. Dworcowej - 81 981,91 zł
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń - 1 377 000,00 zł
Całkowity koszt
8 200 456,87 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Luboniu - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Urzędy gmin

Urzędy gmin

 • Modernizacja dachu budynku przy ul. Poniatowskiego 20 w Luboniu
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja budynków szkolnych - 91 833,00 zł
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 945 608,00 zł
 • Budowa węzła komunikacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Cieszkościeżka" - 124 000,00 zł
 • Modernizacja instalacji wodociągowej i knalaizacyjnej w w Zespole Szkół w Luboniu - 160 000,00 zł
 • Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu - 309 500,00 zł
Całkowity koszt
1 630 941,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Rozbudowa Przedszkole nr 5 - 100 000,0 zł
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 221 000,00 zł
Całkowity koszt
321 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej

 • Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Całkowity koszt
45 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów - 2 896 000,00 zł
 • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych - 80 000,00 zł
Całkowity koszt
2 976 000,00 zł
Parki

Parki

 • Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego - 680 000,00 zł
 • Budowa Parku Nowe Ogrody - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
880 000,00 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 49 000,00 zł
 • Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
109 000,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publiczne
Całkowity koszt
49 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego
Całkowity koszt
4 960 728,28 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej
Całkowity koszt
236 027,24 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

17 629 355,69 zł

Drogi gminne

 • Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu - 2 675 000,00 zł
 • Prace projektowe drogowe - 1 200 000,00 zł
 • Ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada - 4 030 049,79 zł
 • Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego) - 602 681,72 zł
 • Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu - 2 187 859,62 zł
 • Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego - 681 274,23 zł
 • Budowa ul. Słowackiego w Luboniu - 1 398 543,31 zł
 • Rozbudowa ul. Kurowskiego w Luboniu na odcinku od ul. Rydla do ul. Dworcowej - 2 008 947,02 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!" - 125 000,00 zł
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń - 2 720 000,00 zł
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

 • Budowa tunelu łączącego peron kolejowy z terenem znajdującym się po wschodniej części pasa drogi wojewódzkiej nr 430
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

1 930 000,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność - 1 400 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych - 320 000,00 zł
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej - 210 000,00 zł
Monitoring

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

8 200 456,87 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne - 5 000,00 zł
 • Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu - 3 500 000,00 zł
 • Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń - 50 000,00 zł
 • Ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada - 1 446 098,16 zł
 • Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego) - 115 329,38 zł
 • Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu - 851 244,91 zł
 • Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego - 183 729,63 zł
 • Budowa ul. Słowackiego w Luboniu - 590 072,88 zł
 • Rozbudowa ul. Kurowskiego w Luboniu na odcinku od ul. Rydla do ul. Dworcowej - 81 981,91 zł
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń - 1 377 000,00 zł
Sprawy społeczne, kultura i sport
Cmentarze

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Cmentarze

 • Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Luboniu - 20 000,00 zł
Urzędy gmin

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Urzędy gmin

 • Modernizacja dachu budynku przy ul. Poniatowskiego 20 w Luboniu
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

1 630 941,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja budynków szkolnych - 91 833,00 zł
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 945 608,00 zł
 • Budowa węzła komunikacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Cieszkościeżka" - 124 000,00 zł
 • Modernizacja instalacji wodociągowej i knalaizacyjnej w w Zespole Szkół w Luboniu - 160 000,00 zł
 • Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu - 309 500,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

321 000,00 zł

Przedszkola

 • Rozbudowa Przedszkole nr 5 - 100 000,0 zł
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 221 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Całkowity koszt

45 000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

 • Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 976 000,00 zł

Ochrona środowiska

 • Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów - 2 896 000,00 zł
 • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych - 80 000,00 zł
Parki

Całkowity koszt

880 000,00 zł

Parki

 • Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego - 680 000,00 zł
 • Budowa Parku Nowe Ogrody - 200 000,00 zł
Ośrodki kultury

Całkowity koszt

109 000,00 zł

Ośrodki kultury

 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 49 000,00 zł
 • Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury - 60 000,00 zł
Biblioteki

Całkowity koszt

49 000,00 zł

Biblioteki

 • Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publiczne
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Ochrona zabytków

 • Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

4 960 728,28 zł

Obiekty sportowe

 • Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego
Place zabaw

Całkowity koszt

236 027,24 zł

Place zabaw

 • Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Luboniu rozlicza tylko 99% mieszkańców.

Teraz
99%
58 917 318,00 zł
Prognoza
100%
59 497 009,58 zł
Zobacz, jak brakujące +1%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Luboniu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Luboń (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.