Luboń

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Luboniu
i razem ze mną mieszka oficjalnie
30 328
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
165 940 323,21 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
27.77%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
46 086 244 zł
27.77%
CIT
1 400 000 zł
0.84%
Podatki od nieruchomości
15 800 000 zł
9.52%
Inne podatki i opłaty lokalne
16 967 766,08 zł
10.23%
Dotacje
56 048 119,92 zł
33.78%
Subwencje
24 787 982 zł
14.94%
Pozostałe dochody
4 850 211,21 zł
2.92%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
177 813 394,18 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
20 282 950,86 zł
stanowią 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
20 282 950,86 zł
Wydatki bieżące
89%
157 530 443,32 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
60 578 260,91 zł
Rodzina
całkowity koszt
45 908 440,61 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 536 800,92 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
16 775 247,85 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 460 601,67 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 089 719,98 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 924 287,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 495 646,04 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 182 573,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 204 445,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 521 648,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 301 431,08 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
450 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
714 070,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
670 222,12 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Luboń na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Luboń w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
19 814 102,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
59.04%
Infrastruktura
40.96%
Sprawy społeczne, kultura i środowisko
Wydatki na inwestycje w dziale
11 698 493,51 zł
8 115 608,54 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Prace projektowe drogowe;
Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń.

Całkowity koszt
9 327 654,83 zł
Transport lokalny

Transport lokalny

Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu.

Całkowity koszt
333 558,51 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne;
Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń.

Całkowity koszt
1 887 280,17 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Prace projektowe - oświetlenie uliczne;
Budowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność;
Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych;
Budowa budynku wielorodzinnego;
Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej.

Całkowity koszt
1 149 487,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
Przebudowa schodów w Zespole Szkół w Luboniu.

Całkowity koszt
2 770 250,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Całkowity koszt
527 600,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni;
Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych.

Całkowity koszt
1 203 300,91 zł
Kultura

Kultura

Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury.

Całkowity koszt
1 260 410,04 zł
Place zabaw

Place zabaw

Budowa placu zabaw Nowe Centrum Lubonia;
Budowa i przebudowa placów zabaw i gier.

Całkowity koszt
302 700,00 zł
Sport

Sport

Budowa boiska Nowe Centrum Lubonia;
Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.

Całkowity koszt
391 315,00 zł
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów.

Całkowity koszt
163 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń;
Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice;
Modernizacja monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt
347 545,59 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

9 327 654,83 zł

Lepsze drogi

Prace projektowe drogowe;
Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń.

Transport lokalny

Całkowity koszt

333 558,51 zł

Transport lokalny

Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu.

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 887 280,17 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne;
Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń.

Oświetlenie

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Oświetlenie

Prace projektowe - oświetlenie uliczne;
Budowa oświetlenia ulicznego.

Sprawy społeczne, kultura i środowisko
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 149 487,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność;
Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych;
Budowa budynku wielorodzinnego;
Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

2 770 250,00 zł

Szkoły podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
Przebudowa schodów w Zespole Szkół w Luboniu.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

527 600,00 zł

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 203 300,91 zł

Ochrona środowiska

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni;
Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych.

Kultura

Całkowity koszt

1 260 410,04 zł

Kultura

Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury.

Place zabaw

Całkowity koszt

302 700,00 zł

Place zabaw

Budowa placu zabaw Nowe Centrum Lubonia;
Budowa i przebudowa placów zabaw i gier.

Sport

Całkowity koszt

391 315,00 zł

Sport

Budowa boiska Nowe Centrum Lubonia;
Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.

Gospodarka odpadami

Całkowity koszt

163 000,00 zł

Gospodarka odpadami

Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

347 545,59 zł

Pozostałe inwestycje

Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń;
Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice;
Modernizacja monitoringu miejskiego.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Luboniu rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
46 086 244,00 zł
Prognoza
100%
50 694 868,40 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych dróg rowerowych
Place zabaw
+ 1
nowy plac zabaw
Sport
+ 1
nowe boisko sportowe
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!

Zostawiasz swój podatek w Luboniu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Luboń (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego:
Urząd Skarbowy Poznań-Wilda
ul. Dolna Wilda 80 B
60-501 Poznań


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.