Luboń

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Luboniu.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
30 328
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
180 204 386,86 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
25.57%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
46 086 244 zł
25.57%
CIT
1 558 936,75 zł
0.87%
Podatki od nieruchomości
15 800 000 zł
8.77%
Inne podatki i opłaty lokalne
16 708 762,08 zł
9.27%
Dotacje
60 489 546,61 zł
33.57%
Subwencje
24 997 620 zł
13.87%
Pozostałe dochody
14 563 277,42 zł
8.08%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
183 661 603,95 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 114 064,99 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
21 114 064,99 zł
Wydatki bieżące
88%
162 547 538,96 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
61 823 982,33 zł
Rodzina
całkowity koszt
49 965 937,46 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 355 528,15 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
17 631 681,34 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 131 059,55 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 094 925,01 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 975 787,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 455 701,04 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 123 895,77 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 608 445,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 537 683,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 292 507,08 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
450 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
714 070,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
500 401,22 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Luboń na 2021 rok ze zmianami. Stan na 16 grudnia 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Luboń w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne za kwotę
21 114 064,99 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
59.04%
Infrastruktura
40.96%
Sprawy społeczne, kultura i środowisko
Wydatki na inwestycje w dziale
11 698 493,51 zł
8 115 608,54 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Prace projektowe drogowe;
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń.
Całkowity koszt
9 327 654,83 zł
Transport lokalny

Transport lokalny

Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu.

Całkowity koszt
333 558,51 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

 • Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne;
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń.
Całkowity koszt
1 887 280,17 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Prace projektowe - oświetlenie uliczne;
 • Budowa oświetlenia ulicznego.
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność;
 • Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych;
 • Budowa budynku wielorodzinnego;
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej.
Całkowity koszt
1 149 487,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
 • Przebudowa schodów w Zespole Szkół w Luboniu.
Całkowity koszt
2 770 250,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Całkowity koszt
527 600,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni;
 • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych.
Całkowity koszt
1 203 300,91 zł
Kultura

Kultura

Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury.

Całkowity koszt
1 260 410,04 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw Nowe Centrum Lubonia;
 • Budowa i przebudowa placów zabaw i gier.
Całkowity koszt
302 700,00 zł
Sport

Sport

 • Budowa boiska Nowe Centrum Lubonia;
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.
Całkowity koszt
391 315,00 zł
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów.

Całkowity koszt
163 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń;
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice;
 • Modernizacja monitoringu miejskiego.
Całkowity koszt
347 545,59 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

9 327 654,83 zł

Lepsze drogi

 • Prace projektowe drogowe;
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń.
Transport lokalny

Całkowity koszt

333 558,51 zł

Transport lokalny

Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu.

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 887 280,17 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

 • Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne;
 • Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń.
Oświetlenie

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Oświetlenie

 • Prace projektowe - oświetlenie uliczne;
 • Budowa oświetlenia ulicznego.
Sprawy społeczne, kultura i środowisko
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 149 487,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność;
 • Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych;
 • Budowa budynku wielorodzinnego;
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

2 770 250,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
 • Przebudowa schodów w Zespole Szkół w Luboniu.
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

527 600,00 zł

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 203 300,91 zł

Ochrona środowiska

 • Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni;
 • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych.
Kultura

Całkowity koszt

1 260 410,04 zł

Kultura

Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury.

Place zabaw

Całkowity koszt

302 700,00 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw Nowe Centrum Lubonia;
 • Budowa i przebudowa placów zabaw i gier.
Sport

Całkowity koszt

391 315,00 zł

Sport

 • Budowa boiska Nowe Centrum Lubonia;
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.
Gospodarka odpadami

Całkowity koszt

163 000,00 zł

Gospodarka odpadami

Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

347 545,59 zł

Pozostałe inwestycje

 • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń;
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice;
 • Modernizacja monitoringu miejskiego.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!

Zostawiasz swój podatek w Luboniu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Luboń (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego:
Urząd Skarbowy Poznań-Wilda
ul. Dolna Wilda 80 B
60-501 Poznań


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.