Luboń

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Luboniu.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
30 134
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
188 075 180,13 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
26.52%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
49 885 248 zł
26.52%
CIT
2 483 583,73 zł
1.32%
Dotacje
56 137 669,93 zł
29.85%
Subwencje
24 997 620 zł
13.29%
Środki na dofinansowanie zadań
6 055 257,55 zł
3.22%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 546 940,68 zł
9.33%
Podatki od nieruchomości
17 182 248,81 zł
9.14%
Pozostałe dochody
13 786 611,43 zł
7.33%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
175 724 081,39 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
16 163 690,72 zł
stanowiły 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
16 163 690,72 zł
Wydatki bieżące
91%
159 560 390,67 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
60 957 202,06 zł
Rodzina
całkowity koszt
49 792 264,30 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
21 447 329,18 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
14 810 496,88 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 855 120,80 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 422 304,53 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 900 517,06 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 371 351,76 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 564 783,30 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 040 425,96 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 174 810,78 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 519 956,19 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
443 784,71 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
423 733,88 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe  Miasta Luboń na 2021 rok. 

04

Zadania inwestycyjne

Luboń w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
16 163 690,72 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
43.24%
Infrastruktura
56.76%
Sprawy społeczne, kultura i środowisko
Wydatki na inwestycje w dziale
6 989 733,98 zł
9 173 956,74 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Prace projektowe drogowe;
 • Budowa ul. Długiej w Luboniu;
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń.
Całkowity koszt
4 633 538,34 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na: skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich - ks. Streicha - Puszkina w Luboniu;
 • Przejścia dla pieszych na ul. Żabikowskiej w Luboniu.
Całkowity koszt
99 516,00 zł
Transport lokalny

Transport lokalny

 • Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu;
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego TRANSLUB Sp. z o.o.
Całkowity koszt
498 558,51 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Całkowity koszt
1 686 643,44 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt
71 477,69 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność;
 • Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych;
 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu;
 • Modernizacja budynków komunalnych;
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej.
Całkowity koszt
1 075 498,38 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa schodów z kupnem i montażem schodołazu w Zespole Szkół w Luboniu;
 • Modernizacja dachu budynku w Szkole Podstawowej nr 2;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
 • Program Polski Ład - Laboratorium Przyszłości.
Całkowity koszt
3 604 702,60 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Całkowity koszt
527 600,01 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Modernizacja budynku MOPS

Całkowity koszt
90 490,19 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Modernizacja Psiego Wybiegu na Wzgórzu Papieskim;
 • Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni;
 • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych.
Całkowity koszt
1 188 792,63 zł
Kultura

Kultura

Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury.

Całkowity koszt
1 231 140,04 zł
Sport

Sport

 • Budowa boiska Nowe Centrum Lubonia;
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.
Całkowity koszt
795 300,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw Nowe Centrum Lubonia;
 • Budowa i przebudowa placów zabaw i gier.
Całkowity koszt
269 831,90 zł
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego KOM-LUB Sp. z o.o.

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń;
 • Zakup łodzi silnikowej wraz z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Luboniu;
 • Modernizacja monitoringu miejskiego.
Całkowity koszt
140 600,99 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

4 633 538,34 zł

Lepsze drogi

 • Prace projektowe drogowe;
 • Budowa ul. Długiej w Luboniu;
 • Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń.
Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

99 516,00 zł

Przejścia dla pieszych

 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na: skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich - ks. Streicha - Puszkina w Luboniu;
 • Przejścia dla pieszych na ul. Żabikowskiej w Luboniu.
Transport lokalny

Całkowity koszt

498 558,51 zł

Transport lokalny

 • Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu;
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego TRANSLUB Sp. z o.o.
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 686 643,44 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Oświetlenie

Całkowity koszt

71 477,69 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego

Sprawy społeczne, kultura i środowisko
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 075 498,38 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność;
 • Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych;
 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu;
 • Modernizacja budynków komunalnych;
 • Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej.
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

3 604 702,60 zł

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa schodów z kupnem i montażem schodołazu w Zespole Szkół w Luboniu;
 • Modernizacja dachu budynku w Szkole Podstawowej nr 2;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
 • Program Polski Ład - Laboratorium Przyszłości.
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

527 600,01 zł

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

90 490,19 zł

Pomoc społeczna

Modernizacja budynku MOPS

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 188 792,63 zł

Ochrona środowiska

 • Modernizacja Psiego Wybiegu na Wzgórzu Papieskim;
 • Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni;
 • Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych.
Kultura

Całkowity koszt

1 231 140,04 zł

Kultura

Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury.

Sport

Całkowity koszt

795 300,00 zł

Sport

 • Budowa boiska Nowe Centrum Lubonia;
 • Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.
Place zabaw

Całkowity koszt

269 831,90 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw Nowe Centrum Lubonia;
 • Budowa i przebudowa placów zabaw i gier.
Gospodarka odpadami

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Gospodarka odpadami

Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego KOM-LUB Sp. z o.o.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

140 600,99 zł

Pozostałe inwestycje

 • Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń;
 • Zakup łodzi silnikowej wraz z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Luboniu;
 • Modernizacja monitoringu miejskiego.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Luboniu rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
49 885 248,00 zł
Prognoza
100%
54 873 772,80 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych dróg rowerowych
Place zabaw
+ 1
nowy plac zabaw
Sport
+ 1
nowe boisko sportowe
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!

Zostawiasz swój podatek w Luboniu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Luboń (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego:
Urząd Skarbowy Poznań-Wilda
ul. Dolna Wilda 80 B
60-501 Poznań


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.