Luboń

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Luboniu
i razem ze mną mieszka oficjalnie
30 328
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
157 082 126,22 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
29.34%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
46 086 244 zł
29.34%
CIT
1 100 000 zł
0.7%
Podatki od nieruchomości
15 800 000 zł
10.06%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 143 005 zł
10.91%
Dotacje
47 646 289,88 zł
30.33%
Subwencje
24 570 432 zł
15.64%
Pozostałe dochody
4 736 155,34 zł
3.02%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
172 436 220,50 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 452 907,92 zł
stanowią 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
18 452 907,92 zł
Wydatki bieżące
89%
153 983 312,58 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
58 824 499,50 zł
Rodzina
całkowity koszt
45 167 002,61 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 214 310,98 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
18 191 741,34 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 120 052,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 894 583,57 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 755 049,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 393 738,50 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 231 736,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 112 210,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 468 648,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
900 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
725 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
750 254,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
687 395,00 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Luboń na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Luboń w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
18 452 907,92 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
60.02%
Infrastruktura
39.98%
Sprawy społeczne, kultura i środowisko
Wydatki na inwestycje w dziale
11 075 558,51 zł
7 377 349,41 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Prace projektowe drogowe;
Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń.

Całkowity koszt
8 587 000,00 zł
Transport lokalny

Transport lokalny

Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu.

Całkowity koszt
333 558,51 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne;
Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń.

Całkowity koszt
2 005 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Prace projektowe - oświetlenie uliczne;
Budowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność;
Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych;
Budowa budynku wielorodzinnego;
Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej.

Całkowity koszt
1 426 487,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4.

Całkowity koszt
2 600 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Całkowity koszt
110 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni;
Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych.

Całkowity koszt
1 007 300,91 zł
Kultura

Kultura

Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury.

Całkowity koszt
1 249 861,50 zł
Place zabaw

Place zabaw

Budowa placu zabaw Nowe Centrum Lubonia;
Budowa i przebudowa placów zabaw i gier.

Całkowity koszt
652 700,00 zł
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów.

Całkowity koszt
163 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń;
Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice;
Modernizacja monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt
168 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

8 587 000,00 zł

Lepsze drogi

Prace projektowe drogowe;
Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń.

Transport lokalny

Całkowity koszt

333 558,51 zł

Transport lokalny

Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu.

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

2 005 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne;
Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń.

Oświetlenie

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Oświetlenie

Prace projektowe - oświetlenie uliczne;
Budowa oświetlenia ulicznego.

Sprawy społeczne, kultura i środowisko
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 426 487,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność;
Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych;
Budowa budynku wielorodzinnego;
Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

2 600 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

110 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 007 300,91 zł

Ochrona środowiska

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni;
Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych.

Kultura

Całkowity koszt

1 249 861,50 zł

Kultura

Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury.

Place zabaw

Całkowity koszt

652 700,00 zł

Place zabaw

Budowa placu zabaw Nowe Centrum Lubonia;
Budowa i przebudowa placów zabaw i gier.

Gospodarka odpadami

Całkowity koszt

163 000,00 zł

Gospodarka odpadami

Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

168 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń;
Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice;
Modernizacja monitoringu miejskiego.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Luboniu rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
46 086 244,00 zł
Prognoza
100%
50 694 868,40 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych dróg rowerowych
Place zabaw
+ 1
nowy plac zabaw
Sport
+ 1
nowe boisko sportowe
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!

Zostawiasz swój podatek w Luboniu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Luboń (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego:
Urząd Skarbowy Poznań-Wilda
ul. Dolna Wilda 80 B
60-501 Poznań


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.