Budżet gminy
Brzeg Dolny

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Brzeg Dolny

Budżet 2024

Dochody 114 850 000,0 zł

30,47% Podatki od nieruchomości
19,81% PIT
14,14% Subwencje
9,61% Dotacje
9,12% Inne podatki i opłaty lokalne
7,95% Pozostałe dochody
5,95% Środki na dofinansowanie zadań
2,94% CIT

Wydatki 121 850 000,0 zł

Oświata i wychowanie 38,0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13,19%
Kultura fizyczna 10,52%
Administracja publiczna 8,95%
Rodzina 6,23%
Rolnictwo i łowiectwo 4,33%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,25%
Pomoc społeczna 3,98%
Transport i łączność 3,83%
Gospodarka mieszkaniowa 2,58%
Obsługa długu publicznego 2,1%
Działalność usługowa 0,63%
Ochrona zdrowia 0,57%
Różne rozliczenia 0,49%
Pozostałe wydatki 0,36%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Brzeg Dolny

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Brzeg Dolny

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

16 093
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.