Budżet gminy
Brzeg Dolny

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Brzeg Dolny

Budżet 2022

Dochody 96 004 714,0 zł

27,39% Podatki od nieruchomości
20,75% Dotacje
17,18% PIT
12,2% Subwencje
9,92% Pozostałe dochody
9,47% Inne podatki i opłaty lokalne
2,81% CIT
0,28% Środki na dofinansowanie zadań

Wydatki 104 730 361,0 zł

Oświata i wychowanie 32,34%
Rodzina 12,95%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,22%
Administracja publiczna 9,2%
Kultura fizyczna 7,29%
Pomoc społeczna 6,74%
Pozostałe wydatki 5,78%
Gospodarka mieszkaniowa 3,28%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,18%
Transport i łączność 2,86%
Ochrona zdrowia 1,76%
Rolnictwo i łowiectwo 1,4%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,01%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Brzeg Dolny

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Brzeg Dolny

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

16 134
2019
16 093
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.