Budżet gminy
Brzeg Dolny

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Brzeg Dolny

Budżet 2020

Dochody 98 533 142,0 zł

26,37% Dotacje
25,32% Podatki od nieruchomości
18,05% PIT
10,47% Subwencje
8,85% Inne podatki i opłaty lokalne
7,89% Pozostałe dochody
3,04% CIT

Wydatki 103 083 992,0 zł

Oświata i wychowanie 27,09%
Kultura fizyczna 21,59%
Administracja publiczna 14,48%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,01%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,47%
Gospodarka mieszkaniowa 5,99%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 5,35%
Transport i łączność 3,74%
Pozostałe wydatki 2,22%
Rodzina 1,94%
Obsługa długu publicznego 1,25%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,85%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Brzeg Dolny

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Brzeg Dolny

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

16 086
2017
16 131
2018
16 134
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
1
2018
1
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2017
9
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.