Budżet gminy
Brzeg Dolny

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Brzeg Dolny

Budżet 2021

Dochody 98 659 356,0 zł

26,45% Podatki od nieruchomości
25,36% Dotacje
18,48% PIT
11,03% Subwencje
8,77% Inne podatki i opłaty lokalne
6,86% Pozostałe dochody
3,04% CIT

Wydatki 101 980 891,0 zł

Oświata i wychowanie 28,18%
Kultura fizyczna 18,7%
Administracja publiczna 14,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,89%
Ochrona zdrowia 5,69%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,75%
Gospodarka mieszkaniowa 4,73%
Transport i łączność 3,72%
Pomoc społeczna 3,19%
Rodzina 2,68%
Różne rozliczenia 1,38%
Obsługa długu publicznego 1,27%
Rolnictwo i łowiectwo 0,86%
Pozostałe wydatki 0,73%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,62%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Brzeg Dolny

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Brzeg Dolny

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

16 131
2018
16 134
2019
16 093
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
2
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2017
9
2018
8
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.