Budżet gminy
Brzeg Dolny

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Brzeg Dolny

Budżet 2021

Dochody 98 659 356,0 zł

26,45% Podatki od nieruchomości
25,36% Dotacje
18,48% PIT
11,03% Subwencje
8,77% Inne podatki i opłaty lokalne
6,86% Pozostałe dochody
3,04% CIT

Wydatki 101 980 891,0 zł

Oświata i wychowanie 28,38%
Rodzina 23,17%
Kultura fizyczna 11,29%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,49%
Administracja publiczna 9,01%
Pomoc społeczna 3,92%
Ochrona zdrowia 3,81%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,9%
Gospodarka mieszkaniowa 2,86%
Transport i łączność 2,25%
Różne rozliczenia 0,83%
Obsługa długu publicznego 0,77%
Rolnictwo i łowiectwo 0,52%
Pozostałe wydatki 0,45%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,37%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Brzeg Dolny

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Brzeg Dolny

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

16 131
2018
16 134
2019
16 093
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
2
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2018
8
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.