Budżet gminy
Czernica

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Czernica

Budżet 2023

Dochody 124 296 016,81 zł

25,26% PIT
22,9% Subwencje
15,67% Pozostałe dochody
12,49% Podatki od nieruchomości
9,26% Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
7,3% Dotacje
5,37% Inne podatki i opłaty lokalne
1,27% Środki na dofinansowanie zadań
0,49% CIT

Wydatki 159 723 859,3 zł

Oświata i wychowanie 44,41%
Administracja publiczna 19,13%
Transport i łączność 11,73%
Pomoc społeczna 4,45%
Rolnictwo i łowiectwo 4,34%
Rodzina 3,28%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,79%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,69%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,18%
Obsługa długu publicznego 1,06%
Różne rozliczenia 0,98%
Gospodarka mieszkaniowa 0,79%
Ochrona zdrowia 0,63%
Kultura fizyczna 0,55%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,5%
Działalność usługowa 0,35%
Pozostałe wydatki 0,14%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Czernica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Czernica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

16 619
2019
17 638
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2019
3
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

14
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.