Budżet gminy
Czernica

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Czernica

Budżet 2023

Dochody 119 815 814,36 zł

26,21% PIT
23,76% Subwencje
16,48% Pozostałe dochody
12,96% Podatki od nieruchomości
7,94% Dotacje
5,43% Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
4,92% Inne podatki i opłaty lokalne
1,8% Środki na dofinansowanie zadań
0,5% CIT

Wydatki 144 164 795,15 zł

Oświata i wychowanie 50,42%
Transport i łączność 12,87%
Administracja publiczna 9,77%
Pomoc społeczna 5,01%
Rolnictwo i łowiectwo 4,94%
Rodzina 3,76%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,65%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,42%
Obsługa długu publicznego 1,05%
Gospodarka mieszkaniowa 0,82%
Różne rozliczenia 0,7%
Ochrona zdrowia 0,7%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,63%
Kultura fizyczna 0,6%
Działalność usługowa 0,38%
Pozostałe wydatki 0,17%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Czernica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Czernica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

16 619
2019
17 638
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2019
3
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

14
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.