Jelcz-
-Laskowice

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jelczu-Laskowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
22 138
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
122 973 246,28 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.84%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
28 090 179 zł
22.84%
CIT
CIT
2 749 886,39 zł
2.24%
Podatki od nieruchomości
24 287 920,92 zł
19.75%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 020 501,87 zł
7.34%
Dotacje
Dotacje
33 950 362,10 zł
27.61%
Subwencje
Subwencje
17 881 503 zł
14.54%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
6 992 893 zł
5.69%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
119 636 979,67 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 311 873,63 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
24 311 873,63 zł
Wydatki bieżące
80%
95 325 106,04 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_67HjOMY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 083 483,02 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_BSDVlee.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 280 783,43 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_0VN1zgJ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
14 540 315,39 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_P0v5zZu.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
11 945 154,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XlfhXiT.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 725 483,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_JQbuWpd.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 564 326,02 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_x0VdC4W.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 457 770,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_lvRBnld.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 364 903,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Lsozs4c.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 972 187,59 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_Wgmtq7V.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 610 990,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_svRI69b.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 422 902,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_T6wTS9O.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 072 577,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
596 101,90 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2019r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_67HjOMY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 083 483,02 zł
Wydatki bieżące
28 206 952,72 zł
Wydatki majątkowe
2 876 530,30 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_BSDVlee.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 280 783,43 zł
Wydatki bieżące
27 280 783,43 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_0VN1zgJ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
14 540 315,39 zł
Wydatki bieżące
7 527 823,88 zł
Wydatki majątkowe
7 012 491,51 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_P0v5zZu.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
11 945 154,36 zł
Wydatki bieżące
5 591 438,04 zł
Wydatki majątkowe
6 353 716,32 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XlfhXiT.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 725 483,18 zł
Wydatki bieżące
8 876 980,64 zł
Wydatki majątkowe
848 502,54 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_JQbuWpd.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 564 326,02 zł
Wydatki bieżące
3 079 465,55 zł
Wydatki majątkowe
3 484 860,47 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_x0VdC4W.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 457 770,88 zł
Wydatki bieżące
5 465 285,93 zł
Wydatki majątkowe
992 484,95 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_lvRBnld.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 364 903,71 zł
Wydatki bieżące
3 443 550,00 zł
Wydatki majątkowe
921 353,71 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Lsozs4c.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 972 187,59 zł
Wydatki bieżące
2 972 187,59 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_Wgmtq7V.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 610 990,31 zł
Wydatki bieżące
488 386,89 zł
Wydatki majątkowe
1 122 603,42 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_svRI69b.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 422 902,14 zł
Wydatki bieżące
1 422 902,14 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_T6wTS9O.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 072 577,74 zł
Wydatki bieżące
373 247,33 zł
Wydatki majątkowe
699 330,41 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
596 101,90 zł
Wydatki bieżące
596 101,90 zł
Wydatki bieżące
17 555 786,50 zł
Wydatki majątkowe
2 812 045,88 zł
Szkoły podstawowe
20 367 832,38 zł
Wydatki bieżące
5 161 835,31 zł
Wydatki majątkowe
37 299,70 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach oraz inne formy wychowania przedszkolnego
5 199 135,01 zł
Wydatki bieżące
2 454 750,84 zł
Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
2 454 750,84 zł
Wydatki bieżące
1 105 861,38 zł
Gimnazja
1 105 861,38 zł
Wydatki bieżące
696 641,51 zł
Wydatki majątkowe
16 914,22 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
713 555,73 zł
Wydatki bieżące
613 665,26 zł
Dowożenie uczniów do szkół
613 665,26 zł
Wydatki bieżące
178 234,59 zł

Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych
178 234,59 zł
Wydatki bieżące
71 266,52 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
71 266,52 zł
Wydatki bieżące
368 910,81 zł
Wydatki majątkowe
10 270,50 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej w ramach budżetu środków europejskich

Pozostała działalność
379 181,31 zł
Wydatki bieżące
19 119 223,16 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
19 119 223,16 zł
Wydatki bieżące
6 370 489,40 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
6 370 489,40 zł
Wydatki bieżące
976 777,29 zł

Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wspieranie rodziny
976 777,29 zł
Wydatki bieżące
396 550,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
396 550,00 zł
Wydatki bieżące
269 822,69 zł
Rodziny zastępcze
269 822,69 zł
Wydatki bieżące
68 573,16 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
68 573,16 zł
Wydatki bieżące
1 537,83 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 537,83 zł
Wydatki bieżące
77 809,90 zł
Pozostała działalność
77 809,90 zł
Wydatki bieżące
233 112,38 zł
Wydatki majątkowe
6 036 362,53 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6 269 474,91 zł
Wydatki bieżące
4 277 308,64 zł
Wydatki majątkowe
8 734,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
4 286 042,64 zł
Wydatki bieżące
1 064 240,30 zł
Wydatki majątkowe
696 677,33 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 760 917,63 zł
Wydatki bieżące
908 363,46 zł
Wydatki majątkowe
34 745,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
943 108,46 zł
Wydatki bieżące
539 884,53 zł
Oczyszczanie miast i wsi
539 884,53 zł
Wydatki bieżące
30 688,50 zł
Wydatki majątkowe
219 822,65 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
250 511,15 zł
Wydatki bieżące
77 807,69 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
77 807,69 zł
Wydatki bieżące
71 489,64 zł
Schroniska dla zwierząt
71 489,64 zł
Wydatki bieżące
324 928,74 zł
Wydatki majątkowe
16 150,00 zł
Pozostała działalność
341 078,74 zł
Wydatki bieżące
4 162 178,06 zł
Wydatki majątkowe
3 652 552,46 zł
Drogi publiczne gminne
7 814 730,52 zł
Wydatki bieżące
216 420,88 zł
Wydatki majątkowe
1 411 919,63 zł
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
1 628 340,51 zł
Wydatki bieżące
1 212 839,10 zł
Lokalny transport zbiorowy
1 212 839,10 zł
Wydatki majątkowe
818 849,51 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
818 849,51 zł
Wydatki majątkowe
470 394,72 zł
Drogi publiczne powiatowe
470 394,72 zł
Wydatki bieżące
6 868 256,70 zł
Wydatki majątkowe
713 537,15 zł
Urzędy gmin
7 581 793,85 zł
Wydatki bieżące
843 720,91 zł
Wydatki majątkowe
134 965,39 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
978 686,30 zł
Wydatki bieżące
590 566,31 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
590 566,31 zł
Wydatki bieżące
402 592,67 zł
Rady gmin
402 592,67 zł
Wydatki bieżące
171 844,05 zł
Urzędy wojewódzkie
171 844,05 zł
Wydatki bieżące
897 864,67 zł
Wydatki majątkowe
413 690,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 311 554,67 zł
Wydatki majątkowe
900 000,00 zł
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
900 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 181 600,88 zł
Wydatki majątkowe
2 171 170,47 zł
Pozostała działalność
4 352 771,35 zł
Wydatki bieżące
1 345 799,36 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 345 799,36 zł
Wydatki bieżące
1 294 316,19 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 294 316,19 zł
Wydatki bieżące
855 938,49 zł
Domy pomocy społecznej
855 938,49 zł
Wydatki bieżące
599 264,29 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
599 264,29 zł
Wydatki bieżące
439 185,70 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
439 185,70 zł
Wydatki bieżące
325 445,23 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
325 445,23 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
241 300,33 zł
Dodatki mieszkaniowe
241 300,33 zł
Wydatki bieżące
166 096,13 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
166 096,13 zł
Wydatki bieżące
93 996,03 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
93 996,03 zł
Wydatki bieżące
51 226,21 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
51 226,21 zł
Wydatki bieżące
44 234,99 zł
Programy polityki zdrowotnej
44 234,99 zł
Wydatki bieżące
4 177,98 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
4 177,98 zł
Wydatki bieżące
4 305,00 zł
Wydatki majątkowe
692 484,95 zł
Pozostała działalność
696 789,95 zł
Wydatki bieżące
2 284 200,00 zł
Wydatki majątkowe
921 353,71 zł
Obiekty sportowe
3 205 553,71 zł
Wydatki bieżące
1 159 350,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 159 350,00 zł
Wydatki bieżące
1 910 000,00 zł
Centra kultury i sztuki
1 910 000,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Biblioteki
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
190 704,49 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
190 704,49 zł
Wydatki bieżące
152 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
152 000,00 zł
Wydatki bieżące
219 483,10 zł
Pozostała działalność
219 483,10 zł
Wydatki bieżące
102 038,16 zł
Wydatki majątkowe
1 122 603,42 zł
Molieracje wodne
1 224 641,58 zł
Wydatki bieżące
15 347,20 zł
Izby rolnicze
15 347,20 zł
Wydatki bieżące
371 001,53 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
371 001,53 zł
Wydatki bieżące
1 083 882,55 zł
Świetlice szkolne
1 083 882,55 zł
Wydatki bieżące
167 180,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
167 180,00 zł
Wydatki bieżące
124 851,60 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
124 851,60 zł
Wydatki bieżące
34 994,61 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
34 994,61 zł
Wydatki bieżące
11 993,38 zł
Pozostała działalność
11 993,38 zł
Wydatki bieżące
295 797,27 zł
Wydatki majątkowe
525 616,55 zł
Ochotnicze straże pożarne
821 413,82 zł
Wydatki bieżące
52 500,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
92 500,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
24 950,06 zł
Obrona cywilna
24 950,06 zł
Wydatki majątkowe
93 713,86 zł
Pozostała działalność
93 713,86 zł
Wydatki bieżące
218 618,89 zł
Obsługa długu publicznego
218 618,89 zł
Wydatki bieżące
186 250,13 zł
Działalność usługowa
186 250,13 zł
Wydatki bieżące
138 759,88 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
138 759,88 zł
Wydatki bieżące
48 573,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Informatyka
48 573,00 zł
Wydatki bieżące
3 500,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
3 500,00 zł
Wydatki bieżące
400,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
400,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Jelcz-Laskowice w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
24 311 873,63 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
67.09%
Infrastruktura
32.91%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
16 311 842,35 zł
8 000 031,28 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_1.jpg

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy;
Budowa kanalizacji na osiedlu Europejskim;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.

Całkowity koszt
7 158 965,95 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zatoka_autobusowa_z_montazem_wiaty_przystankowej_1.jpg

Transport publiczny

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych.

Całkowity koszt
1 444 858,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_1_AXucUo5.jpg

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej;
Budowa i przebudowa dróg i ulic;
Remont parkingu w miejscowości Biskupice Oławskie;
Remont wiaduktu drogowego w Minkowicach oł.;
Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów;
Przebudowa mostku w obrębie Grędzina;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Wykonanie drogi dojazdowej do garaży i do ROD "ZGODA".

Całkowity koszt
4 941 796,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_1_UpjbjwH.jpg

Oświetlenie

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy;
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej, Budowa oświetlenia na ul. Włoskiej, ul. Szkolnej.

Całkowity koszt
696 677,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_makieta_1_ymh6Zkb.jpg

Pozostałe inwestycje

Remont skrzydła północno-zachodniego Pałacu;
Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Witosa 41;
Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;
Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego;
Budowa PSZOK;
Dofinansowanie wymiany pieców.

Całkowity koszt
2 069 544,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_1_E9Td3Up.jpg

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości;
Objęcie udziałów ZGM TBS;
Modernizacja budynków mieszkaniowych;
Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy.

Całkowity koszt
1 836 834,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_si%C5%82ownia-zewnetrzna_1.jpg

Sport

Budowa siłowni plenerowych;
Rozbudowa placu zabaw;
Budowa boisk do siatkówki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenów;
Budowa boisk wielofunkcyjnych;
Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie;
Rozbudowa kotłowni CSiR;
Zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Świętochowskiego;
Modernizacja dachu w Pływalni Miejskiej;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa siłowni zewnętrznej w Wójcicach.

Całkowity koszt
1 173 912,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park-szlak-zwierzeta_1.jpg

Rekreacja i kultura

Budowa i przebudowa świetlic;
Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;
Zagospodarowanie terenu działki w Minkowicach Oł.;
Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych;
Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej w Chwałowicach.

Całkowity koszt
1 402 661,15 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja-OSP_1.jpg

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu na terenie miasta;
Fundusz wsparcia Policji;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego;
Wykonanie wyciągu spalin w OSP Grędzina;
Dofinansowanie remontu dachu w OSP Biskupice Oławskie;
Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wójcice;
Bezpieczne przejście dla pieszych.

Całkowity koszt
710 092,91 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zlobek_1.jpg

Placówki oświatowe

Modernizacja boiska trawiastego i modernizacja nawierzchni boiska przy PSP nr 2;
Wydatki inwestycyjne na PSP 2 i PSP 3;
Rozbudowa szkoły w Miłoszycach;
Budowa żłobko-przedszkola, żłobka i przedszkola.

Całkowity koszt
2 876 530,30 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_1.jpg

Całkowity koszt

7 158 965,95 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy;
Budowa kanalizacji na osiedlu Europejskim;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zatoka_autobusowa_z_montazem_wiaty_przystankowej_1.jpg

Całkowity koszt

1 444 858,24 zł

Transport publiczny

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_1_AXucUo5.jpg

Całkowity koszt

4 941 796,69 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej;
Budowa i przebudowa dróg i ulic;
Remont parkingu w miejscowości Biskupice Oławskie;
Remont wiaduktu drogowego w Minkowicach oł.;
Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów;
Przebudowa mostku w obrębie Grędzina;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Wykonanie drogi dojazdowej do garaży i do ROD "ZGODA".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_1_UpjbjwH.jpg

Całkowity koszt

696 677,33 zł

Oświetlenie

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy;
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej, Budowa oświetlenia na ul. Włoskiej, ul. Szkolnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_makieta_1_ymh6Zkb.jpg

Całkowity koszt

2 069 544,14 zł

Pozostałe inwestycje

Remont skrzydła północno-zachodniego Pałacu;
Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Witosa 41;
Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;
Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego;
Budowa PSZOK;
Dofinansowanie wymiany pieców.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_1_E9Td3Up.jpg

Całkowity koszt

1 836 834,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości;
Objęcie udziałów ZGM TBS;
Modernizacja budynków mieszkaniowych;
Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_si%C5%82ownia-zewnetrzna_1.jpg

Całkowity koszt

1 173 912,92 zł

Sport

Budowa siłowni plenerowych;
Rozbudowa placu zabaw;
Budowa boisk do siatkówki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenów;
Budowa boisk wielofunkcyjnych;
Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie;
Rozbudowa kotłowni CSiR;
Zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Świętochowskiego;
Modernizacja dachu w Pływalni Miejskiej;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa siłowni zewnętrznej w Wójcicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park-szlak-zwierzeta_1.jpg

Całkowity koszt

1 402 661,15 zł

Rekreacja i kultura

Budowa i przebudowa świetlic;
Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;
Zagospodarowanie terenu działki w Minkowicach Oł.;
Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych;
Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej w Chwałowicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja-OSP_1.jpg

Całkowity koszt

710 092,91 zł

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu na terenie miasta;
Fundusz wsparcia Policji;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego;
Wykonanie wyciągu spalin w OSP Grędzina;
Dofinansowanie remontu dachu w OSP Biskupice Oławskie;
Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wójcice;
Bezpieczne przejście dla pieszych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zlobek_1.jpg

Całkowity koszt

2 876 530,30 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja boiska trawiastego i modernizacja nawierzchni boiska przy PSP nr 2;
Wydatki inwestycyjne na PSP 2 i PSP 3;
Rozbudowa szkoły w Miłoszycach;
Budowa żłobko-przedszkola, żłobka i przedszkola.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Jelczu-Laskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Jelcz-Laskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.