Jelcz-
-Laskowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jelczu-Laskowicach.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
22 138
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
122 973 246,28 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.84%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
28 090 179 zł
22.84%
CIT
2 749 886,39 zł
2.24%
Podatki od nieruchomości
24 287 920,92 zł
19.75%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 020 501,87 zł
7.34%
Dotacje
33 950 362,10 zł
27.61%
Subwencje
17 881 503 zł
14.54%
Pozostałe dochody
6 992 893 zł
5.69%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
119 636 979,67 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 311 873,63 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
24 311 873,63 zł
Wydatki bieżące
80%
95 325 106,04 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 083 483,02 zł
Rodzina
całkowity koszt
27 280 783,43 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
14 540 315,39 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 945 154,36 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 725 483,18 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 564 326,02 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 457 770,88 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 364 903,71 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 972 187,59 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 610 990,31 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 422 902,14 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 072 577,74 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
596 101,90 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2019r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Jelcz-Laskowice w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
24 311 873,63 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
67.09%
Infrastruktura
32.91%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
16 311 842,35 zł
8 000 031,28 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy;
Budowa kanalizacji na osiedlu Europejskim;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.

Całkowity koszt
7 158 965,95 zł
Transport publiczny

Transport publiczny

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych.

Całkowity koszt
1 444 858,24 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej;
Budowa i przebudowa dróg i ulic;
Remont parkingu w miejscowości Biskupice Oławskie;
Remont wiaduktu drogowego w Minkowicach oł.;
Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów;
Przebudowa mostku w obrębie Grędzina;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Wykonanie drogi dojazdowej do garaży i do ROD "ZGODA".

Całkowity koszt
4 941 796,69 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy;
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej, Budowa oświetlenia na ul. Włoskiej, ul. Szkolnej.

Całkowity koszt
696 677,33 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Remont skrzydła północno-zachodniego Pałacu;
Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Witosa 41;
Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;
Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego;
Budowa PSZOK;
Dofinansowanie wymiany pieców.

Całkowity koszt
2 069 544,14 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości;
Objęcie udziałów ZGM TBS;
Modernizacja budynków mieszkaniowych;
Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy.

Całkowity koszt
1 836 834,00 zł
Sport

Sport

Budowa siłowni plenerowych;
Rozbudowa placu zabaw;
Budowa boisk do siatkówki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenów;
Budowa boisk wielofunkcyjnych;
Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie;
Rozbudowa kotłowni CSiR;
Zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Świętochowskiego;
Modernizacja dachu w Pływalni Miejskiej;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa siłowni zewnętrznej w Wójcicach.

Całkowity koszt
1 173 912,92 zł
Rekreacja i kultura

Rekreacja i kultura

Budowa i przebudowa świetlic;
Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;
Zagospodarowanie terenu działki w Minkowicach Oł.;
Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych;
Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej w Chwałowicach.

Całkowity koszt
1 402 661,15 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu na terenie miasta;
Fundusz wsparcia Policji;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego;
Wykonanie wyciągu spalin w OSP Grędzina;
Dofinansowanie remontu dachu w OSP Biskupice Oławskie;
Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wójcice;
Bezpieczne przejście dla pieszych.

Całkowity koszt
710 092,91 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja boiska trawiastego i modernizacja nawierzchni boiska przy PSP nr 2;
Wydatki inwestycyjne na PSP 2 i PSP 3;
Rozbudowa szkoły w Miłoszycach;
Budowa żłobko-przedszkola, żłobka i przedszkola.

Całkowity koszt
2 876 530,30 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

7 158 965,95 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy;
Budowa kanalizacji na osiedlu Europejskim;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.

Transport publiczny

Całkowity koszt

1 444 858,24 zł

Transport publiczny

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

4 941 796,69 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej;
Budowa i przebudowa dróg i ulic;
Remont parkingu w miejscowości Biskupice Oławskie;
Remont wiaduktu drogowego w Minkowicach oł.;
Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów;
Przebudowa mostku w obrębie Grędzina;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Wykonanie drogi dojazdowej do garaży i do ROD "ZGODA".

Oświetlenie

Całkowity koszt

696 677,33 zł

Oświetlenie

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy;
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej, Budowa oświetlenia na ul. Włoskiej, ul. Szkolnej.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

2 069 544,14 zł

Pozostałe inwestycje

Remont skrzydła północno-zachodniego Pałacu;
Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Witosa 41;
Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;
Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego;
Budowa PSZOK;
Dofinansowanie wymiany pieców.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 836 834,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości;
Objęcie udziałów ZGM TBS;
Modernizacja budynków mieszkaniowych;
Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy.

Sport

Całkowity koszt

1 173 912,92 zł

Sport

Budowa siłowni plenerowych;
Rozbudowa placu zabaw;
Budowa boisk do siatkówki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenów;
Budowa boisk wielofunkcyjnych;
Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie;
Rozbudowa kotłowni CSiR;
Zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Świętochowskiego;
Modernizacja dachu w Pływalni Miejskiej;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa siłowni zewnętrznej w Wójcicach.

Rekreacja i kultura

Całkowity koszt

1 402 661,15 zł

Rekreacja i kultura

Budowa i przebudowa świetlic;
Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;
Zagospodarowanie terenu działki w Minkowicach Oł.;
Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych;
Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem;
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej w Chwałowicach.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

710 092,91 zł

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu na terenie miasta;
Fundusz wsparcia Policji;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego;
Wykonanie wyciągu spalin w OSP Grędzina;
Dofinansowanie remontu dachu w OSP Biskupice Oławskie;
Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wójcice;
Bezpieczne przejście dla pieszych.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

2 876 530,30 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja boiska trawiastego i modernizacja nawierzchni boiska przy PSP nr 2;
Wydatki inwestycyjne na PSP 2 i PSP 3;
Rozbudowa szkoły w Miłoszycach;
Budowa żłobko-przedszkola, żłobka i przedszkola.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Jelczu-Laskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Jelcz-Laskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.