Jelcz-
-Laskowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jelczu-Laskowicach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
23 323
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
129 800 000,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
22.35%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
29 012 416 zł
22.35%
CIT
2 062 000 zł
1.59%
Podatki od nieruchomości
25 412 570 zł
19.58%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 178 000 zł
6.3%
Dotacje
41 652 234 zł
32.09%
Subwencje
19 251 276 zł
14.83%
Pozostałe dochody
4 231 504 zł
3.26%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
145 052 000,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
33 010 868,00 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
33 010 868,00 zł
Wydatki bieżące
77%
112 041 132,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
41 360 125,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
35 080 058,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 673 000,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
14 874 700,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 638 962,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 942 407,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 152 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 205 971,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 129 068,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 525 057,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 744 830,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
916 300,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
822 350,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
580 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
407 172,00 zł

Źródło: Plan budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Jelcz-Laskowice w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
33 010 868,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.83%
Infrastruktura
46.17%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
17 771 100,00 zł
15 239 768,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego;
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Oławskiej i Bielgijskiej;
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej, ul. Tymienieckiego, Zielonej, Piastowskiej, Partyzantów, Drzewieckiego, Belgijskiej, dróg na Osiedlu Europejskim;
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt
9 088 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.;
Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim.

Całkowity koszt
5 700 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach";
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice;
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt
208 000,00 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg Oławskiej i Witosa;
Odbudowa chodnika ul. Kolejowej i Dąbrowskiego;
Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława;
Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy;
Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice.

Całkowity koszt
2 775 100,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykupy nieruchomości;
Zakup i objęcie akcji;
Budowa monitoringu na terenie miasta;
Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym;
Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych.

Całkowity koszt
1 730 000,00 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Budowa i modernizacja placów zabaw.

Całkowity koszt
275 000,00 zł
Urząd Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy

Modernizacja budynku UMiG;
Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy.

Całkowity koszt
450 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Rozbudowa komisariatu w Jelczu-Laskowicach;
Zakup wyposażenia dla PSP;
Wykonanie instalacji oddymiającej na garażu remizy OSP Minkowice;
Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP;
Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19.

Całkowity koszt
376 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2;
PSP 2 i PSP Miłoszyce;
Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice;
Rozbudowa szkoły w Miłoszycach.

Całkowity koszt
3 389 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Przedszkole Publiczne nr 2;
Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej;
Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej.

Całkowity koszt
5 110 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Modernizacja PSZOK-U;
Budowa szaletu miejskiego;
Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;
Gminny program wymiany źródeł ciepła;
Modernizacja infrastruktury ogródków działkowych.

Całkowity koszt
905 000,00 zł
Kultura

Kultura

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach;
Rewaloryzacja parku;
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt
1 415 000,00 zł
Sport

Sport

Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem;
Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oł. wraz zagospodarowaniem terenu;
Budowa MINI SKATE PARKU w Miłoszycach;
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt
589 768,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021;
Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;
Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie gminy.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

9 088 000,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego;
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Oławskiej i Bielgijskiej;
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej, ul. Tymienieckiego, Zielonej, Piastowskiej, Partyzantów, Drzewieckiego, Belgijskiej, dróg na Osiedlu Europejskim;
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

5 700 000,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.;
Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim.

Oświetlenie

Całkowity koszt

208 000,00 zł

Oświetlenie

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach";
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice;
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

2 775 100,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg Oławskiej i Witosa;
Odbudowa chodnika ul. Kolejowej i Dąbrowskiego;
Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława;
Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy;
Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 730 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykupy nieruchomości;
Zakup i objęcie akcji;
Budowa monitoringu na terenie miasta;
Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym;
Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych.

Dla dzieci

Całkowity koszt

275 000,00 zł

Dla dzieci

Budowa i modernizacja placów zabaw.

Urząd Miasta i Gminy

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Urząd Miasta i Gminy

Modernizacja budynku UMiG;
Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

376 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Rozbudowa komisariatu w Jelczu-Laskowicach;
Zakup wyposażenia dla PSP;
Wykonanie instalacji oddymiającej na garażu remizy OSP Minkowice;
Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP;
Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

3 389 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2;
PSP 2 i PSP Miłoszyce;
Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice;
Rozbudowa szkoły w Miłoszycach.

Przedszkola

Całkowity koszt

5 110 000,00 zł

Przedszkola

Przedszkole Publiczne nr 2;
Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej;
Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

905 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Modernizacja PSZOK-U;
Budowa szaletu miejskiego;
Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;
Gminny program wymiany źródeł ciepła;
Modernizacja infrastruktury ogródków działkowych.

Kultura

Całkowity koszt

1 415 000,00 zł

Kultura

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach;
Rewaloryzacja parku;
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Sport

Całkowity koszt

589 768,00 zł

Sport

Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem;
Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oł. wraz zagospodarowaniem terenu;
Budowa MINI SKATE PARKU w Miłoszycach;
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021;
Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;
Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie gminy.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Jelczu-Laskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Jelcz-Laskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.