Jelcz-
-Laskowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jelczu-Laskowicach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
23 323
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
146 887 337,21 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
21.38%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
31 403 981 zł
21.38%
CIT
1 666 278,46 zł
1.13%
Dotacje
39 571 973,54 zł
26.94%
Subwencje
19 598 931 zł
13.34%
Środki na dofinansowanie zadań
7 642 901,22 zł
5.2%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 910 265,19 zł
8.11%
Podatki od nieruchomości
28 312 730,75 zł
19.28%
Pozostałe dochody
6 780 276,05 zł
4.62%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
140 312 092,52 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
30 876 021,66 zł
stanowiły 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
30 876 021,66 zł
Wydatki bieżące
78%
109 436 070,86 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
40 316 117,85 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 417 624,46 zł
Rodzina
całkowity koszt
34 276 535,08 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 331 495,66 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
18 478 295,69 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 726 114,48 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 215 581,24 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 769 368,07 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 627 114,31 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 593 939,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
805 449,44 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 088 795,18 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
456 179,66 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
209 482,40 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe gminy Jelcz-Laskowice za 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Jelcz-Laskowice w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
30 876 021,66 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
48.84%
Infrastruktura
51.16%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
15 078 685,99 zł
15 797 335,65 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa infrastruktury Technicznej w Gminie na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa kanalizacji sanitarnej;
Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim;
budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.;

Całkowity koszt
6 202 449,95 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego;
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Oławskiej i Bielgijskiej;
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej, ul. Tymienieckiego, Zielonej, Piastowskiej, Partyzantów, Drzewieckiego, Belgijskiej, dróg na Osiedlu Europejskim;
Przebudowa dróg powiatowych;
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt
6 005 361,93 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa profesjonalnego oświetlenia sportowego oraz miejsc parkingowych dla boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach;
Iluminacja Kościoła Parafialnego p.w. Sw. Stanisława Biskupa i męczennika w Jelczu-Laskowicach;
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy;
Doświetlenie ulic na terenie wsi Minkowice;
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Całkowity koszt
608 831,00 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Odbudowa chodnika ul. Kolejowej i Dąbrowskiego;
Budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława;
Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy;
Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice.

Całkowity koszt
2 262 043,11 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości;
Objęcie udziałów ZGM TBS;
Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym;
Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 585 408,00 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej;
Modernizacja placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach;
RS - Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowity koszt
88 476,61 zł
Urząd Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy

Modernizacja budynku UMiG;
Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy.

Całkowity koszt
397 297,38 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup samochodu osobowego;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego;
Wykonanie instalacji oddymiającej na garażu remizy OSP Minkowice;
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice;
Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy.

Całkowity koszt
2 719 249,93 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa zaplecza sportowego przy PSP nr 2, PSP Miłoszyce;
Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice;
Rozbudowa szkoły w Miłoszycach.

Całkowity koszt
5 232 221,73 zł
Przedszkola

Przedszkola

Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach;
Przedszkole Publiczne nr 1;
Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej;
Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
1 993 436,83 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Uzupełnienie wkładu do spółek prawa handlowego;
Modernizacja PSZOK w Jelczu-Laskowicach;
Budowa szaletu miejskiego;
Gminny program wymiany źródeł ciepła;
Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych.

Całkowity koszt
1 112 017,21 zł
Kultura

Kultura

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach;
RS - Biskupice Oławskie;
Zakup wyposażenia;
Rewitalizacja Parku.

Całkowity koszt
600 594,00 zł
Sport

Sport

"Boisko za rogiem" - budowa mini boiska do siatkówki i mini boiska do koszykówki;
Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie stawu jelczańskiego ;
Budowa boiska do piłki plażowej w Minkowicach Oławskich;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach;
Budowa małej architektury przy CSiR;
Budowa MINI SKATEParku w Miłoszycach;
Budowa: boiska wielofunkcyjnego w Brzezinkach, siłowni plenerowej i placu zabaw;
Mini siłownia pod Kwitnącą Wiśnią;
Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach;
Pływania - wymiana centrali wentylacyjnej;
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt
1 818 633,96 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;
Rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

6 202 449,95 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa infrastruktury Technicznej w Gminie na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa kanalizacji sanitarnej;
Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim;
budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.;

Lepsze drogi

Całkowity koszt

6 005 361,93 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego;
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Oławskiej i Bielgijskiej;
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej, ul. Tymienieckiego, Zielonej, Piastowskiej, Partyzantów, Drzewieckiego, Belgijskiej, dróg na Osiedlu Europejskim;
Przebudowa dróg powiatowych;
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Oświetlenie

Całkowity koszt

608 831,00 zł

Oświetlenie

Budowa profesjonalnego oświetlenia sportowego oraz miejsc parkingowych dla boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach;
Iluminacja Kościoła Parafialnego p.w. Sw. Stanisława Biskupa i męczennika w Jelczu-Laskowicach;
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy;
Doświetlenie ulic na terenie wsi Minkowice;
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

2 262 043,11 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Odbudowa chodnika ul. Kolejowej i Dąbrowskiego;
Budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława;
Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy;
Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 585 408,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości;
Objęcie udziałów ZGM TBS;
Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym;
Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych;
Zakupy inwestycyjne.

Dla dzieci

Całkowity koszt

88 476,61 zł

Dla dzieci

Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej;
Modernizacja placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach;
RS - Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu.

Urząd Miasta i Gminy

Całkowity koszt

397 297,38 zł

Urząd Miasta i Gminy

Modernizacja budynku UMiG;
Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

2 719 249,93 zł

Bezpieczeństwo

Zakup samochodu osobowego;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego;
Wykonanie instalacji oddymiającej na garażu remizy OSP Minkowice;
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice;
Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

5 232 221,73 zł

Szkoły podstawowe

Budowa zaplecza sportowego przy PSP nr 2, PSP Miłoszyce;
Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice;
Rozbudowa szkoły w Miłoszycach.

Przedszkola

Całkowity koszt

1 993 436,83 zł

Przedszkola

Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach;
Przedszkole Publiczne nr 1;
Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej;
Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

1 112 017,21 zł

Gospodarka komunalna

Uzupełnienie wkładu do spółek prawa handlowego;
Modernizacja PSZOK w Jelczu-Laskowicach;
Budowa szaletu miejskiego;
Gminny program wymiany źródeł ciepła;
Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych.

Kultura

Całkowity koszt

600 594,00 zł

Kultura

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach;
RS - Biskupice Oławskie;
Zakup wyposażenia;
Rewitalizacja Parku.

Sport

Całkowity koszt

1 818 633,96 zł

Sport

"Boisko za rogiem" - budowa mini boiska do siatkówki i mini boiska do koszykówki;
Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie stawu jelczańskiego ;
Budowa boiska do piłki plażowej w Minkowicach Oławskich;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach;
Budowa małej architektury przy CSiR;
Budowa MINI SKATEParku w Miłoszycach;
Budowa: boiska wielofunkcyjnego w Brzezinkach, siłowni plenerowej i placu zabaw;
Mini siłownia pod Kwitnącą Wiśnią;
Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach;
Pływania - wymiana centrali wentylacyjnej;
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;
Rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jelczu-Laskowicach rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
31 403 981,00 zł
Prognoza
100%
34 893 312,22 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+8 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+1
nowe place zabaw
łatwe parkowanie
+15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Jelczu-Laskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Jelcz-Laskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.