Jelcz-
-Laskowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jelczu-Laskowicach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
23 323
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
130 713 771,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
21.74%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
28 422 836 zł
21.74%
CIT
2 062 000 zł
1.58%
Podatki od nieruchomości
23 800 000 zł
18.21%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 840 700 zł
5.23%
Dotacje
45 083 619 zł
34.49%
Subwencje
18 828 763 zł
14.4%
Pozostałe dochody
5 675 853 zł
4.34%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
141 765 771,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
27 560 156,00 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
27 560 156,00 zł
Wydatki bieżące
81%
114 205 615,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
37 504 356,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
36 012 430,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
16 862 926,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 483 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 824 542,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 869 048,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 673 800,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 037 270,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 021 430,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 023 501,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 665 640,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
829 750,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
958 078,00 zł

Źródło: Uchwała Nr XVIII.133.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. 

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Jelcz-Laskowice w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
27 560 156,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.21%
Infrastruktura
37.79%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
17 144 526,00 zł
10 415 630,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy;

Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.;

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim.

zdjęcie: Zbiornik wodny w Jelczu-Laskowicach przy ul. Kasztanowej

Całkowity koszt
6 250 000,00 zł

Transport publiczny

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Jelcz Miłoszyce-Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;

Zakup usług komunikacji miejskiej;

Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat.

zdjęcie: Transport publiczny: Przystanek wraz z zatoczką przy ul. Wrocławskiej w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
470 000,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej;

Przebudowa dróg gminnych i ulic;

Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy;

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej;

Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów.

zdjęcie: Tzw. obwodnica osiedla Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
8 880 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych;

Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze wsparcia w gminie;

Remont i komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy;

Rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020;

Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;

Budowa pszok;

Budowa szaletu miejskiego.

zdjęcie: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
1 544 526,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykupy nieruchomości;

Zakup i objęcie akcji;

Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym.

zdjęcie: Budynek ZGM-TBS przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
1 847 300,00 zł

Sport

Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej;

Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem;

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oł. wraz z zagospodarowaniem terenu;

Zagospodarowanie terenu w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw;

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu;

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach.

zdjęcie: Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
863 330,00 zł

Rekreacja i kultura

Zagospodarowanie terenu działki w Minkowicach Oł.;

Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;

Modernizacja infrastruktury ogródków działkowych;

Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy;

Rewaloryzacja parku.

zdjęcie: Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
705 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu na terenie miasta;

Finansowe wsparcie - zakup wyposażenia do PSP;

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biskupice Oławskie;

Gminny program wymiany źródeł ciepła;

Doświetlenie przejść dla pieszych;

Zakup i montaż lamp solarnych.

zdjęcie: Lekki samochód pożarniczy zakupiony dla OSP w Biskupicach Oł.

Całkowity koszt
1 020 000,00 zł

Placówki oświatowe

Wymiana nawierzchni boiska i budowa zaplecza sportowego przy PSP nr 2;

Rozbudowa szkoły w Miłoszycach;

Przedszkole Publiczne nr 2;

Budowa żłobka i przedszkola jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej.

zdjęcie: Wyremontowany budynek należący do Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach

Całkowity koszt
5 980 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

6 250 000,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy;

Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.;

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim.

zdjęcie: Zbiornik wodny w Jelczu-Laskowicach przy ul. Kasztanowej

Całkowity koszt

470 000,00 zł

Transport publiczny

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Jelcz Miłoszyce-Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;

Zakup usług komunikacji miejskiej;

Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat.

zdjęcie: Transport publiczny: Przystanek wraz z zatoczką przy ul. Wrocławskiej w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt

8 880 000,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej;

Przebudowa dróg gminnych i ulic;

Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy;

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej;

Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów.

zdjęcie: Tzw. obwodnica osiedla Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt

1 544 526,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych;

Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze wsparcia w gminie;

Remont i komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy;

Rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020;

Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;

Budowa pszok;

Budowa szaletu miejskiego.

zdjęcie: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jelczu-Laskowicach

Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

1 847 300,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykupy nieruchomości;

Zakup i objęcie akcji;

Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym.

zdjęcie: Budynek ZGM-TBS przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt

863 330,00 zł

Sport

Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej;

Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem;

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oł. wraz z zagospodarowaniem terenu;

Zagospodarowanie terenu w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw;

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu;

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach.

zdjęcie: Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt

705 000,00 zł

Rekreacja i kultura

Zagospodarowanie terenu działki w Minkowicach Oł.;

Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;

Modernizacja infrastruktury ogródków działkowych;

Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy;

Rewaloryzacja parku.

zdjęcie: Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt

1 020 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu na terenie miasta;

Finansowe wsparcie - zakup wyposażenia do PSP;

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biskupice Oławskie;

Gminny program wymiany źródeł ciepła;

Doświetlenie przejść dla pieszych;

Zakup i montaż lamp solarnych.

zdjęcie: Lekki samochód pożarniczy zakupiony dla OSP w Biskupicach Oł.

Całkowity koszt

5 980 000,00 zł

Placówki oświatowe

Wymiana nawierzchni boiska i budowa zaplecza sportowego przy PSP nr 2;

Rozbudowa szkoły w Miłoszycach;

Przedszkole Publiczne nr 2;

Budowa żłobka i przedszkola jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej.

zdjęcie: Wyremontowany budynek należący do Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Jelczu-Laskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Jelcz-Laskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.