Jelcz-
-Laskowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jelczu-Laskowicach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
23 323
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
136 710 737,83 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
20.19%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
27 603 299 zł
20.19%
CIT
2 176 150,89 zł
1.59%
Podatki od nieruchomości
26 143 128,14 zł
19.12%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 762 428,39 zł
7.14%
Dotacje
41 808 019,07 zł
30.58%
Subwencje
19 153 621 zł
14.01%
Pozostałe dochody
10 064 091,34 zł
7.37%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
129 518 831,05 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
23 250 869,90 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
23 250 869,90 zł
Wydatki bieżące
82%
106 267 961,15 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
35 550 726,57 zł
Rodzina
całkowity koszt
34 636 271,90 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 654 486,34 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
14 184 540,14 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 305 684,50 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 737 109,53 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 050 238,82 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 964 597,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 220 429,49 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 373 646,25 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
672 178,36 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 168 922,15 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Jelcz-Laskowice za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Jelcz-Laskowice w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
23 250 869,90 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
63.96%
Infrastruktura
36.04%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
14 871 142,73 zł
8 379 727,17 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rekultywacja zbiornika wodnego w Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu;
Budowa sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.;
Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim.


zdjęcie: Zbiornik wodny w Jelczu-Laskowicach przy ul. Kasztanowej

Całkowity koszt
6 623 298,32 zł
Transport publiczny

Transport publiczny

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Jelcz Miłoszyce-Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat.


zdjęcie: Transport publiczny: Przystanek wraz z zatoczką przy ul. Wrocławskiej w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
161 448,97 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej;
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Oławskiej i Belgijskiej;
Przebudowa drogi - łącznik ul. Bożka z Oławską;
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach;
Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim;
Przebudowa ul. Stalowej, Tymienieckiego i Zielonej;
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej;
Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów.


zdjęcie: Łącznik ul. Bożka z Oławską

Całkowity koszt
7 489 282,54 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych;
Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze wsparcia w gminie;
Modernizacja i komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy;
Remont skrzydła północno-zachodniego Pałacu;
Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;
Modernizacja PSZOK;
Budowa szaletu miejskiego.


zdjęcie: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
597 112,90 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości;
Objęcie udziałów ZGM TBS;
Modernizacja budynków mieszkalnych (ZGM TBS).


zdjęcie: Budynek ZGM-TBS przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
1 260 635,63 zł
Sport

Sport

Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej;
Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem;
Zagospodarowanie terenu w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego;
Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie i Minkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu;
Budowa mini Skate-Parku w Miłoszycach.


zdjęcie: Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
562 198,83 zł
Rekreacja i kultura

Rekreacja i kultura

Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;
Modernizacja infrastruktury ogródków działkowych;
Modernizacja świetlic wiejskich;
Budowa wiaty biesiadnej z grillem oraz aranżacja pasa zieleni przy świetlicy wiejskiej;
Zagospodarowanie terenów zielonych (Park dla piesków).


zdjęcie: Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
515 247,24 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu Agregatu Gaśniczego oraz skokoschronu dla PSP;
Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19;
Gminny program wymiany źródeł ciepła;
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy;
Monitoring powietrza;
Oświetlenie solarno-wiatrowe w Minkowicach;
Zakup i montaż lamp solarnych.


zdjęcie: Lekki samochód pożarniczy zakupiony dla OSP w Biskupicach Oł.

Całkowity koszt
946 171,31 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2;
Rozbudowa szkoły w Miłoszycach;
Przedszkole Publiczne nr 1;
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 2;
Budowa żłobka i przedszkola;
PSP Minkowice - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości.


zdjęcie: Wyremontowany budynek należący do Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach

Całkowity koszt
5 095 474,16 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

6 623 298,32 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rekultywacja zbiornika wodnego w Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu;
Budowa sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.;
Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim.


zdjęcie: Zbiornik wodny w Jelczu-Laskowicach przy ul. Kasztanowej

Transport publiczny

Całkowity koszt

161 448,97 zł

Transport publiczny

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Jelcz Miłoszyce-Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat.


zdjęcie: Transport publiczny: Przystanek wraz z zatoczką przy ul. Wrocławskiej w Jelczu-Laskowicach

Lepsze drogi

Całkowity koszt

7 489 282,54 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej;
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Oławskiej i Belgijskiej;
Przebudowa drogi - łącznik ul. Bożka z Oławską;
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach;
Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim;
Przebudowa ul. Stalowej, Tymienieckiego i Zielonej;
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej;
Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów.


zdjęcie: Łącznik ul. Bożka z Oławską

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

597 112,90 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych;
Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze wsparcia w gminie;
Modernizacja i komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy;
Remont skrzydła północno-zachodniego Pałacu;
Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;
Modernizacja PSZOK;
Budowa szaletu miejskiego.


zdjęcie: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jelczu-Laskowicach

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 260 635,63 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości;
Objęcie udziałów ZGM TBS;
Modernizacja budynków mieszkalnych (ZGM TBS).


zdjęcie: Budynek ZGM-TBS przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach

Sport

Całkowity koszt

562 198,83 zł

Sport

Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej;
Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem;
Zagospodarowanie terenu w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego;
Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie i Minkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu;
Budowa mini Skate-Parku w Miłoszycach.


zdjęcie: Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach

Rekreacja i kultura

Całkowity koszt

515 247,24 zł

Rekreacja i kultura

Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;
Modernizacja infrastruktury ogródków działkowych;
Modernizacja świetlic wiejskich;
Budowa wiaty biesiadnej z grillem oraz aranżacja pasa zieleni przy świetlicy wiejskiej;
Zagospodarowanie terenów zielonych (Park dla piesków).


zdjęcie: Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

946 171,31 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu Agregatu Gaśniczego oraz skokoschronu dla PSP;
Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19;
Gminny program wymiany źródeł ciepła;
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy;
Monitoring powietrza;
Oświetlenie solarno-wiatrowe w Minkowicach;
Zakup i montaż lamp solarnych.


zdjęcie: Lekki samochód pożarniczy zakupiony dla OSP w Biskupicach Oł.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

5 095 474,16 zł

Placówki oświatowe

Wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2;
Rozbudowa szkoły w Miłoszycach;
Przedszkole Publiczne nr 1;
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 2;
Budowa żłobka i przedszkola;
PSP Minkowice - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości.


zdjęcie: Wyremontowany budynek należący do Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Jelczu-Laskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Jelcz-Laskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.