Jelcz-
-Laskowice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jelczu-Laskowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
23 323
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
130 713 771,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.74%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
28 422 836 zł
21.74%
CIT
CIT
2 062 000 zł
1.58%
Podatki od nieruchomości
23 800 000 zł
18.21%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 840 700 zł
5.23%
Dotacje
Dotacje
45 083 619 zł
34.49%
Subwencje
Subwencje
18 828 763 zł
14.4%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
5 675 853 zł
4.34%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
141 765 771,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
27 560 156,00 zł
stanowią 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
27 560 156,00 zł
Wydatki bieżące
81%
114 205 615,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_BSDVlee.svg
Rodzina
całkowity koszt
37 504 356,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_67HjOMY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
36 012 430,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_P0v5zZu.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
16 862 926,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_0VN1zgJ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 483 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XlfhXiT.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 824 542,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_x0VdC4W.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 869 048,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_JQbuWpd.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 673 800,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Lsozs4c.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 037 270,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_lvRBnld.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 021 430,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 023 501,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_svRI69b.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 665 640,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_T6wTS9O.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
829 750,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
958 078,00 zł

Źródło: Uchwała Nr XVIII.133.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. 

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_BSDVlee.svg
Rodzina
całkowity koszt
37 504 356,00 zł
Wydatki bieżące
37 504 356,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_67HjOMY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
36 012 430,00 zł
Wydatki bieżące
30 032 430,00 zł
Wydatki majątkowe
5 980 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_P0v5zZu.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
16 862 926,00 zł
Wydatki bieżące
7 493 400,00 zł
Wydatki majątkowe
9 369 526,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_0VN1zgJ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 483 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 053 000,00 zł
Wydatki majątkowe
7 430 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XlfhXiT.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 824 542,00 zł
Wydatki bieżące
10 674 542,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_x0VdC4W.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 869 048,00 zł
Wydatki bieżące
6 619 048,00 zł
Wydatki majątkowe
250 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_JQbuWpd.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 673 800,00 zł
Wydatki bieżące
3 451 500,00 zł
Wydatki majątkowe
2 222 300,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Lsozs4c.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 037 270,00 zł
Wydatki bieżące
2 622 270,00 zł
Wydatki majątkowe
415 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_lvRBnld.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 021 430,00 zł
Wydatki bieżące
2 358 100,00 zł
Wydatki majątkowe
663 330,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 023 501,00 zł
Wydatki bieżące
1 373 501,00 zł
Wydatki majątkowe
650 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_svRI69b.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 665 640,00 zł
Wydatki bieżące
1 665 640,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_T6wTS9O.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
829 750,00 zł
Wydatki bieżące
449 750,00 zł
Wydatki majątkowe
380 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
958 078,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
28 813 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
28 813 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 332 000,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
6 332 000,00 zł
Wydatki bieżące
964 356,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
964 356,00 zł
Wydatki bieżące
690 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
690 000,00 zł
Wydatki bieżące
273 600,00 zł
Rodziny zastępcze
273 600,00 zł
Wydatki bieżące
55 900,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
55 900,00 zł
Wydatki bieżące
375 500,00 zł
Pozostała działalność
375 500,00 zł
Wydatki bieżące
19 022 577,00 zł
Wydatki majątkowe
3 250 000,00 zł
Szkoły podstawowe
22 272 577,00 zł
Wydatki bieżące
6 479 420,00 zł
Wydatki majątkowe
2 730 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
9 209 420,00 zł
Wydatki bieżące
2 293 970,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 293 970,00 zł
Wydatki bieżące
715 490,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
715 490,00 zł
Wydatki bieżące
657 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
657 000,00 zł
Wydatki bieżące
105 340,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
105 340,00 zł
Wydatki bieżące
758 633,00 zł
Pozostała działalność
758 633,00 zł
Wydatki bieżące
5 143 400,00 zł
Wydatki majątkowe
7 450 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
12 593 400,00 zł
Wydatki bieżące
2 100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
2 500 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 350 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
1 350 000,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
300 000,00 zł
Wydatki majątkowe
119 526,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
119 526,00 zł
Wydatki bieżące
455 000,00 zł
Wydatki majątkowe
6 200 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6 655 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 500 000,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich
Gospodarka odpadami
4 700 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 710 000,00 zł
Wydatki majątkowe
260 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 970 000,00 zł
Wydatki bieżące
963 000,00 zł
Wydatki majątkowe
250 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie
1 213 000,00 zł
Wydatki bieżące
745 000,00 zł
Wydatki majątkowe
180 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
925 000,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
360 000,00 zł
Wydatki bieżące
120 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
120 000,00 zł
Wydatki bieżące
115 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
115 000,00 zł
Wydatki bieżące
385 000,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Pozostała działalność
425 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 483 600,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Urzędy gmin
8 633 600,00 zł
Wydatki bieżące
955 980,00 zł
Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego
955 980,00 zł
Wydatki bieżące
461 100,00 zł
Rady gmin
461 100,00 zł
Wydatki bieżące
600 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
600 000,00 zł
Wydatki bieżące
173 862,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
173 862,00 zł
Wydatki bieżące
1 597 378,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 597 378,00 zł
Wydatki bieżące
1 319 390,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 319 390,00 zł
Wydatki bieżące
1 050 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
1 050 000,00 zł
Wydatki bieżące
668 800,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
668 800,00 zł
Wydatki bieżące
525 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
525 000,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
353 800,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
353 800,00 zł
Wydatki bieżące
257 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
257 000,00 zł
Wydatki majątkowe
250 000,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
169 580,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
169 580,00 zł
Wydatki bieżące
111 900,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
111 900,00 zł
Wydatki bieżące
54 900,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
54 900,00 zł
Wydatki bieżące
6 300,00 zł
Jednostki specjalalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
6 300,00 zł
Wydatki bieżące
105 000,00 zł
Pozostała działalność
105 000,00 zł
Wydatki bieżące
837 000,00 zł
Wydatki majątkowe
750 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 587 000,00 zł
Wydatki majątkowe
900 000,00 zł
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
900 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 614 500,00 zł
Wydatki majątkowe
572 300,00 zł
Pozostała działalność
3 186 800,00 zł
Wydatki bieżące
1 650 000,00 zł
Centra kultury i sztuki
1 650 000,00 zł
Wydatki bieżące
515 000,00 zł
Biblioteki
515 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
330 000,00 zł
Wydatki bieżące
200 200,00 zł
Wydatki majątkowe
115 000,00 zł
Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby
315 200,00 zł
Wydatki bieżące
202 070,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
202 070,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Pozostała działalność
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
901 600,00 zł
Wydatki majątkowe
663 330,00 zł
Obiekty sportowe
1 564 930,00 zł
Wydatki bieżące
1 456 500,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
1 456 500,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
1 221 570,00 zł
Świetlice szkolne
1 221 570,00 zł
Wydatki bieżące
220 000,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
220 000,00 zł
Wydatki bieżące
182 800,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
182 800,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
11 270,00 zł
Pozostała działalność
11 270,00 zł
Wydatki bieżące
365 400,00 zł
Wydatki majątkowe
350 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
715 400,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
34 350,00 zł
Obrona cywilna
34 350,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
497 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
497 000,00 zł
Wydatki bieżące
222 700,00 zł
Działalność usługowa
222 700,00 zł
Wydatki bieżące
123 600,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich
Rolnictwo i łowiectwo
173 600,00 zł
Wydatki bieżące
55 278,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich
Informatyka
55 278,00 zł
Wydatki bieżące
4 600,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
4 600,00 zł
Wydatki bieżące
4 500,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
4 500,00 zł
Wydatki bieżące
400,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
400,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Jelcz-Laskowice w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
27 560 156,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.21%
Infrastruktura
37.79%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
17 144 526,00 zł
10 415 630,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodno-kanalizacyjna_iu49utt.jpg

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy;

Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.;

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim.

zdjęcie: Zbiornik wodny w Jelczu-Laskowicach przy ul. Kasztanowej

Całkowity koszt
6 250 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/transport_publiczny_GR8Mrmo.jpg

Transport publiczny

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Jelcz Miłoszyce-Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;

Zakup usług komunikacji miejskiej;

Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat.

zdjęcie: Transport publiczny: Przystanek wraz z zatoczką przy ul. Wrocławskiej w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
470 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_LHtszuN.jpg

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej;

Przebudowa dróg gminnych i ulic;

Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy;

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej;

Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów.

zdjęcie: Tzw. obwodnica osiedla Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
8 880 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_5lWywSC.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych;

Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze wsparcia w gminie;

Remont i komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy;

Rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020;

Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;

Budowa pszok;

Budowa szaletu miejskiego.

zdjęcie: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
1 544 526,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_mieszkaniowa_3hijEbo.jpg

Gospodarka mieszkaniowa

Wykupy nieruchomości;

Zakup i objęcie akcji;

Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym.

zdjęcie: Budynek ZGM-TBS przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
1 847 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_t8GD7dD.jpg

Sport

Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej;

Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem;

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oł. wraz z zagospodarowaniem terenu;

Zagospodarowanie terenu w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw;

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu;

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach.

zdjęcie: Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
863 330,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rekreacja_i_kultura.jpg

Rekreacja i kultura

Zagospodarowanie terenu działki w Minkowicach Oł.;

Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;

Modernizacja infrastruktury ogródków działkowych;

Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy;

Rewaloryzacja parku.

zdjęcie: Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Całkowity koszt
705 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_9tCTVbv.jpg

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu na terenie miasta;

Finansowe wsparcie - zakup wyposażenia do PSP;

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biskupice Oławskie;

Gminny program wymiany źródeł ciepła;

Doświetlenie przejść dla pieszych;

Zakup i montaż lamp solarnych.

zdjęcie: Lekki samochód pożarniczy zakupiony dla OSP w Biskupicach Oł.

Całkowity koszt
1 020 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_PHqo7wP.jpg

Placówki oświatowe

Wymiana nawierzchni boiska i budowa zaplecza sportowego przy PSP nr 2;

Rozbudowa szkoły w Miłoszycach;

Przedszkole Publiczne nr 2;

Budowa żłobka i przedszkola jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej.

zdjęcie: Wyremontowany budynek należący do Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach

Całkowity koszt
5 980 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodno-kanalizacyjna_iu49utt.jpg

Całkowity koszt

6 250 000,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy;

Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.;

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim.

zdjęcie: Zbiornik wodny w Jelczu-Laskowicach przy ul. Kasztanowej

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/transport_publiczny_GR8Mrmo.jpg

Całkowity koszt

470 000,00 zł

Transport publiczny

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Jelcz Miłoszyce-Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;

Zakup usług komunikacji miejskiej;

Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat.

zdjęcie: Transport publiczny: Przystanek wraz z zatoczką przy ul. Wrocławskiej w Jelczu-Laskowicach

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_LHtszuN.jpg

Całkowity koszt

8 880 000,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej;

Przebudowa dróg gminnych i ulic;

Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy;

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej;

Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów.

zdjęcie: Tzw. obwodnica osiedla Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_5lWywSC.jpg

Całkowity koszt

1 544 526,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych;

Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze wsparcia w gminie;

Remont i komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy;

Rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020;

Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej;

Budowa pszok;

Budowa szaletu miejskiego.

zdjęcie: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jelczu-Laskowicach

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_mieszkaniowa_3hijEbo.jpg

Całkowity koszt

1 847 300,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykupy nieruchomości;

Zakup i objęcie akcji;

Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym.

zdjęcie: Budynek ZGM-TBS przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_t8GD7dD.jpg

Całkowity koszt

863 330,00 zł

Sport

Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej;

Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem;

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oł. wraz z zagospodarowaniem terenu;

Zagospodarowanie terenu w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw;

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu;

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach.

zdjęcie: Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rekreacja_i_kultura.jpg

Całkowity koszt

705 000,00 zł

Rekreacja i kultura

Zagospodarowanie terenu działki w Minkowicach Oł.;

Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;

Modernizacja infrastruktury ogródków działkowych;

Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy;

Rewaloryzacja parku.

zdjęcie: Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_9tCTVbv.jpg

Całkowity koszt

1 020 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu na terenie miasta;

Finansowe wsparcie - zakup wyposażenia do PSP;

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biskupice Oławskie;

Gminny program wymiany źródeł ciepła;

Doświetlenie przejść dla pieszych;

Zakup i montaż lamp solarnych.

zdjęcie: Lekki samochód pożarniczy zakupiony dla OSP w Biskupicach Oł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_PHqo7wP.jpg

Całkowity koszt

5 980 000,00 zł

Placówki oświatowe

Wymiana nawierzchni boiska i budowa zaplecza sportowego przy PSP nr 2;

Rozbudowa szkoły w Miłoszycach;

Przedszkole Publiczne nr 2;

Budowa żłobka i przedszkola jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej.

zdjęcie: Wyremontowany budynek należący do Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Jelczu-Laskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Jelcz-Laskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.