Jelcz-
-Laskowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jelczu-Laskowicach.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
23 323
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
145 274 535,18 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
17.84%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
25 920 591 zł
17.84%
CIT
5 689 202 zł
3.92%
Dotacje
15 928 466,62 zł
10.96%
Subwencje
23 836 652 zł
16.41%
Środki na dofinansowanie zadań
9 607 560,86 zł
6.61%
Inne podatki i opłaty lokalne
14 385 420,62 zł
9.9%
Podatki od nieruchomości
35 838 866,39 zł
24.67%
Pozostałe dochody
14 067 775,69 zł
9.68%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2023 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
145 560 904,92 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 829 695,41 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
25 829 695,41 zł
Wydatki bieżące
82%
119 731 209,51 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
55 424 096,37 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
15 460 321,28 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
15 331 369,98 zł
Rodzina
całkowity koszt
11 610 630,01 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 173 694,28 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 167 813,50 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 345 504,21 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 125 065,18 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 001 896,61 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 815 290,26 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
2 089 708,06 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 556 937,57 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
837 004,45 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
834 225,10 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
787 348,06 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za 2023 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Jelcz-Laskowice w 2023 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
25 829 695,41 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
69.18%
Sprawy społeczne, sport i kultura
30.82%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
17 868 938,29 zł
7 960 757,12 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykup nieruchomości
Całkowity koszt
190 377,15 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice;
 • Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice, Modernizacja oświetlenia w UMIG;
 • Modernizacja oświetlenia w UMIG;
 • Zagospodarowanie działki nr 9/4, AM-32 w Jelczu-Laskowicach w zakresie posadowienia ławki - bloku graniowego wraz z utwardzeniem terenu;
 • Zakup wyposażenia.
Całkowity koszt
1 806 371,57 zł
Policja

Policja

 • Państwowy Fundusz Celowy - " Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w systemie modułu 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj";
 • Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego.
Całkowity koszt
228 177,40 zł
Straż Pożarna

Straż Pożarna

 • Państwowy Fundusz Celowy - samochód operacyjny
Całkowity koszt
49 889,70 zł
Obrona cywilna

Obrona cywilna

 • Instalacja wielofunkcyjnej syreny alarmowej
Całkowity koszt
49 850,01 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Koszty funkcjonowania PSP2;
 • Modernizacja budynku PSP 3 przy ul. Hirszfelda - modernizacja schodów wejsciowych do budynku szkoły;
 • Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2;
 • Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice ;
 • Rozbudowa szkoły w Miłoszycach.
Całkowity koszt
5 297 160,76 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej;
 • Koszty funkcjonowania PP1;
 • Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej.
Całkowity koszt
4 113 118,82 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Pomoc finansowa - dofinansowanie zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych;
 • Objęcie udziałów.
Całkowity koszt
425 000,00 zł
Parki

Parki

 • Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;
 • Zagospodarowanie terenu na działce 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie;
 • Rewaloryzacja Parku.
Całkowity koszt
1 160 638,18 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Gminny program wymiany źródeł ciepła
Całkowity koszt
379 961,80 zł
Targowisko

Targowisko

 • Przebudowa targowiska miejskiego - Budowa kontenerowej toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach
Całkowity koszt
864 169,56 zł
Świetlice

Świetlice

 • RS-Miłocice - wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej;
 • Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice.
Całkowity koszt
57 323,54 zł
Integracja mieszkańców

Integracja mieszkańców

 • BO-2023 - "By się godnie żyło i uczyło" - Remont istniejącej łazienki w miłocickim Centrum Łączymy Pokolenia wraz z instalacją zewnętrzną oświetlenia i postawienia nowego ogrodzenia terenu;
 • BO-2023 - Budowa wiaty integracyjno- biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze;
 • RS-Minkowice - Wykonanie przyłącza energetycznego do altany;
 • RS-Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358.
Całkowity koszt
211 824,76 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży;
 • Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego;
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oławskich etap IV.
Całkowity koszt
639 909,82 zł
Boiska

Boiska

 • Boisko za rogiem - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz;
 • RS-Piekary - wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego;
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oławskich.
Całkowity koszt
355 523,49 zł
Park linowy

Park linowy

 • BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką"
Całkowity koszt
410 205,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Prace modernizacyjne - CSIR;
 • Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap I + II;
 • Dotacja dla Pływalni Miejskiej;
 • Realizacja projektu " Zapraszamy do stołu".
Całkowity koszt
1 210 421,18 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Przebudowa placu zabaw w Miłoszycach;
 • RS-Łęg - utwardzenie ścieżki na placu zabaw.
Całkowity koszt
419 015,55 zł
Mosty

Mosty

 • Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa
Całkowity koszt
23 977,07 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej
Całkowity koszt
109 593,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap;
 • Ustawienie znaku aktywnego "Radar" pokazującego prędkość w miejscowości Celina, droga 1535D.
Całkowity koszt
1 107 688,47 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego;
 • Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim;
 • Przebudowa ul. Drzewieckiego,ul. Mieszka I i Garażowej, ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów, ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej;
 • Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS;
 • RFRD - Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice;
 • RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach.
Całkowity koszt
6 307 341,44 zł
Monitoring

Monitoring

 • Budowa monitoringu na terenie miasta
Całkowity koszt
12 162,24 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
 • Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich.
Całkowity koszt
67 590,85 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • BO-2023 - Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach;
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy;
 • Oświetlenie dróg Osiedle Jelcz;
 • RS-Chwałowice - Oświetlenie uliczne ul. Główna w Chwałowicach;
 • Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.
Całkowity koszt
332 404,05 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, sport i kultura
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

190 377,15 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykup nieruchomości
Urząd Gminy

Całkowity koszt

1 806 371,57 zł

Urząd Gminy

 • Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice;
 • Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice, Modernizacja oświetlenia w UMIG;
 • Modernizacja oświetlenia w UMIG;
 • Zagospodarowanie działki nr 9/4, AM-32 w Jelczu-Laskowicach w zakresie posadowienia ławki - bloku graniowego wraz z utwardzeniem terenu;
 • Zakup wyposażenia.
Policja

Całkowity koszt

228 177,40 zł

Policja

 • Państwowy Fundusz Celowy - " Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w systemie modułu 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj";
 • Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego.
Straż Pożarna

Całkowity koszt

49 889,70 zł

Straż Pożarna

 • Państwowy Fundusz Celowy - samochód operacyjny
Obrona cywilna

Całkowity koszt

49 850,01 zł

Obrona cywilna

 • Instalacja wielofunkcyjnej syreny alarmowej
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

5 297 160,76 zł

Szkoły Podstawowe

 • Koszty funkcjonowania PSP2;
 • Modernizacja budynku PSP 3 przy ul. Hirszfelda - modernizacja schodów wejsciowych do budynku szkoły;
 • Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2;
 • Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice ;
 • Rozbudowa szkoły w Miłoszycach.
Przedszkola

Całkowity koszt

4 113 118,82 zł

Przedszkola

 • Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej;
 • Koszty funkcjonowania PP1;
 • Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej.
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

425 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Pomoc finansowa - dofinansowanie zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych;
 • Objęcie udziałów.
Parki

Całkowity koszt

1 160 638,18 zł

Parki

 • Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;
 • Zagospodarowanie terenu na działce 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie;
 • Rewaloryzacja Parku.
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

379 961,80 zł

Ochrona powietrza

 • Gminny program wymiany źródeł ciepła
Targowisko

Całkowity koszt

864 169,56 zł

Targowisko

 • Przebudowa targowiska miejskiego - Budowa kontenerowej toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach
Świetlice

Całkowity koszt

57 323,54 zł

Świetlice

 • RS-Miłocice - wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej;
 • Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice.
Integracja mieszkańców

Całkowity koszt

211 824,76 zł

Integracja mieszkańców

 • BO-2023 - "By się godnie żyło i uczyło" - Remont istniejącej łazienki w miłocickim Centrum Łączymy Pokolenia wraz z instalacją zewnętrzną oświetlenia i postawienia nowego ogrodzenia terenu;
 • BO-2023 - Budowa wiaty integracyjno- biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze;
 • RS-Minkowice - Wykonanie przyłącza energetycznego do altany;
 • RS-Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358.
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

639 909,82 zł

Tereny rekreacyjne

 • Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży;
 • Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego;
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oławskich etap IV.
Boiska

Całkowity koszt

355 523,49 zł

Boiska

 • Boisko za rogiem - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz;
 • RS-Piekary - wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego;
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oławskich.
Park linowy

Całkowity koszt

410 205,00 zł

Park linowy

 • BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką"
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

1 210 421,18 zł

Obiekty sportowe

 • Prace modernizacyjne - CSIR;
 • Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap I + II;
 • Dotacja dla Pływalni Miejskiej;
 • Realizacja projektu " Zapraszamy do stołu".
Place zabaw

Całkowity koszt

419 015,55 zł

Place zabaw

 • Przebudowa placu zabaw w Miłoszycach;
 • RS-Łęg - utwardzenie ścieżki na placu zabaw.
Infrastruktura
Mosty

Całkowity koszt

23 977,07 zł

Mosty

 • Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

109 593,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 107 688,47 zł

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap;
 • Ustawienie znaku aktywnego "Radar" pokazującego prędkość w miejscowości Celina, droga 1535D.
Drogi gminne

Całkowity koszt

6 307 341,44 zł

Drogi gminne

 • PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego;
 • Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim;
 • Przebudowa ul. Drzewieckiego,ul. Mieszka I i Garażowej, ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów, ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej;
 • Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS;
 • RFRD - Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice;
 • RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach.
Monitoring

Całkowity koszt

12 162,24 zł

Monitoring

 • Budowa monitoringu na terenie miasta
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

67 590,85 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
 • Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich.
Oświetlenie

Całkowity koszt

332 404,05 zł

Oświetlenie

 • BO-2023 - Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach;
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy;
 • Oświetlenie dróg Osiedle Jelcz;
 • RS-Chwałowice - Oświetlenie uliczne ul. Główna w Chwałowicach;
 • Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jelczu-Laskowicach rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
25 920 591,00 zł
Prognoza
100%
28 800 656,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Jelczu-Laskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Jelcz-Laskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.