Jelcz-
-Laskowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jelczu-Laskowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
23 323
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
146 725 720,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
25.08%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
36 817 289 zł
25.08%
CIT
5 305 605 zł
3.62%
Dotacje
14 362 601 zł
9.79%
Subwencje
28 273 337 zł
19.27%
Środki na dofinansowanie zadań
8 386 326 zł
5.72%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 447 862 zł
9.17%
Podatki od nieruchomości
35 250 000 zł
24.02%
Pozostałe dochody
4 882 700 zł
3.33%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
181 406 000,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
49 646 065,00 zł
stanowią 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
49 646 065,00 zł
Wydatki bieżące
73%
131 759 935,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
64 188 640,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
26 183 526,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
18 282 962,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
11 902 101,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
11 768 048,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
8 335 548,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
19 012 923,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 601 493,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 161 300,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
4 212 841,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 486 310,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 359 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
750 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
499 300,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
662 008,00 zł

Źródło: Plan budżetu dla Gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Jelcz-Laskowice w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
49 646 065,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
52.73%
Sprawy społeczne, kultura i sport
47.27%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
26 178 677,00 zł
23 467 388,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Ogrodzenie nowej części cmentarza komunalnego.
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice;
 • Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice;
 • Pozostałe zdania w zakresie promocji.
Całkowity koszt
1 130 000,00 zł
Policja

Policja

 • Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego.
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Straż Pożarna

Straż Pożarna

 • Państwowy Fundusz Celowy - samochód operacyjny.
Całkowity koszt
40 000,00 zł
Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

 • Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice.
Całkowity koszt
778 192,00 zł
Rezerwy finansowe

Rezerwy finansowe

 • Rezerwa - Budżet Obywatelski 2024;
 • Rezerwa na zadania inwestycyjne;
 • Rezerwa na zadania oświatowe.
Całkowity koszt
1 850 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda;
 • Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2;
 • Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice.
Całkowity koszt
11 800 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2;
 • Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3.
Całkowity koszt
350 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Dotacja dla Powiatu Oławskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Oławie;
 • Objęcie udziałów.
Całkowity koszt
350 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Gminny program wymiany źródeł ciepła
Całkowity koszt
700 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt

Schroniska dla zwierząt

 • Budowa schroniska dla zwierząt
Całkowity koszt
250 000,00 zł
Targowisko

Targowisko

 • Przebudowa targowiska miejskiego.
Całkowity koszt
350 000,00 zł
Ogródki działkowe

Ogródki działkowe

 • Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych.
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice;
 • RS-Miłocice Małe - modernizacja świetlicy wiejskiej;
 • RS-Miłoszyce - rozbudowa świetlicy wiejskiej (taras);
 • RS-Wójcice - zakup wyposażenia;
 • RS-Piekary - zakup wyposażenia.
Całkowity koszt
317 000,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

 • Koncepcja wraz z wizualizacją budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz placem centralnym.
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Rewaloryzacja Parku;
 • Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach;
 • Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich;
 • Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach;
 • Pozostałe zadania w zakresie kultury.
Całkowity koszt
6 346 000,00 zł
Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Place zabaw i siłownie zewnętrzne

 • Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych;
 • Rozbudowa placu zabaw przy PSP nr 3;
 • RS-Łęg - monitoring placu zabaw w Łęgu.
Całkowity koszt
405 000,00 zł
Obiekty sportowe i rekreacyjne

Obiekty sportowe i rekreacyjne

 • Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach;
 • Budowa "Zmysłogrodu" przy PSP w Minkowicach Oławskich;
 • Budowa strefy "street workout" przy PSP nr 2;
 • PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach;
 • RS-Chwałowic- zagospodarowanie terenu boiska i schroniska;
 • RS-Nowy Dwór - budowa boiska wielofunkcyjnego;
 • Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego;
 • Pozostałe działania w zakresie sportu;
 • Dotacja dla Pływalni Miejskiej.
Całkowity koszt
1 102 485,00 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa;
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej.
Całkowity koszt
406 638,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice;
 • Remont drogi powiatowej nr 1539D - Miłoszyce-Dziuplina -Jelcz-Laskowice;
 • Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 1539D w miejscowości Dziuplina (nakładka, chodniki, kanalizacja);
 • Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej Oławska-Wrocławska w Jelczu-Laskowicach.
Całkowity koszt
1 118 750,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa miejsc parkingowych przy PP 1;
 • Przebudowa drogi ul. Garażowej w Jelczu-Laskowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia;
 • Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim;
 • Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MIŁOCICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”;
 • Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MINKOWICE OŁAWSKIE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”;
 • Przebudowa dróg gminnych - ulica Różana, ulica Fiołkowa i ulica Chabrowa;
 • Przebudowa ul. Szkolnej - Osiedle Laskowice;
 • Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice;
 • Przebudowa drogi ul. Mieszka I wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem;
 • Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego;
 • Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach;
 • Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach.
Całkowity koszt
18 003 000,00 zł
Przystanki

Przystanki

 • Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych;
 • Zakup i montaż tablic informacyjnych na przystanki autobusowe.
Całkowity koszt
120 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Wykup nieruchomości;
 • GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c;
 • Remonty gminnych obiektów.
Całkowity koszt
1 820 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Budowa monitoringu na terenie miasta;
 • RS-Chwałowice - uruchomienie monitoringu.
Całkowity koszt
104 000,00 zł
Kanalizacja

Kanalizacja

 • Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
 • Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich.
Całkowity koszt
400 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;
 • Zagospodarowanie terenu - BO-2020 Park dla piesków;
 • Zagospodarowanie terenu na działce 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie.
Całkowity koszt
1 090 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy;
 • RS-Dębina - uzupełnienie oświetlenia ulicznego;
 • Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.
Całkowity koszt
405 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
Cmentarze

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Cmentarze

 • Ogrodzenie nowej części cmentarza komunalnego.
Urząd Gminy

Całkowity koszt

1 130 000,00 zł

Urząd Gminy

 • Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice;
 • Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice;
 • Pozostałe zdania w zakresie promocji.
Policja

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Policja

 • Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego.
Straż Pożarna

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Straż Pożarna

 • Państwowy Fundusz Celowy - samochód operacyjny.
Cyberbezpieczeństwo

Całkowity koszt

778 192,00 zł

Cyberbezpieczeństwo

 • Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice.
Rezerwy finansowe

Całkowity koszt

1 850 000,00 zł

Rezerwy finansowe

 • Rezerwa - Budżet Obywatelski 2024;
 • Rezerwa na zadania inwestycyjne;
 • Rezerwa na zadania oświatowe.
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

11 800 000,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda;
 • Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2;
 • Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice.
Przedszkola

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Przedszkola

 • Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2;
 • Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3.
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Dotacja dla Powiatu Oławskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Oławie;
 • Objęcie udziałów.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

700 000,00 zł

Ochrona środowiska

 • Gminny program wymiany źródeł ciepła
Schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Schroniska dla zwierząt

 • Budowa schroniska dla zwierząt
Targowisko

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Targowisko

 • Przebudowa targowiska miejskiego.
Ogródki działkowe

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ogródki działkowe

 • Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych.
Świetlice

Całkowity koszt

317 000,00 zł

Świetlice

 • Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice;
 • RS-Miłocice Małe - modernizacja świetlicy wiejskiej;
 • RS-Miłoszyce - rozbudowa świetlicy wiejskiej (taras);
 • RS-Wójcice - zakup wyposażenia;
 • RS-Piekary - zakup wyposażenia.
Biblioteki

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Biblioteki

 • Koncepcja wraz z wizualizacją budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz placem centralnym.
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

6 346 000,00 zł

Ochrona zabytków

 • Rewaloryzacja Parku;
 • Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach;
 • Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich;
 • Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach;
 • Pozostałe zadania w zakresie kultury.
Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Całkowity koszt

405 000,00 zł

Place zabaw i siłownie zewnętrzne

 • Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych;
 • Rozbudowa placu zabaw przy PSP nr 3;
 • RS-Łęg - monitoring placu zabaw w Łęgu.
Obiekty sportowe i rekreacyjne

Całkowity koszt

1 102 485,00 zł

Obiekty sportowe i rekreacyjne

 • Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach;
 • Budowa "Zmysłogrodu" przy PSP w Minkowicach Oławskich;
 • Budowa strefy "street workout" przy PSP nr 2;
 • PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach;
 • RS-Chwałowic- zagospodarowanie terenu boiska i schroniska;
 • RS-Nowy Dwór - budowa boiska wielofunkcyjnego;
 • Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego;
 • Pozostałe działania w zakresie sportu;
 • Dotacja dla Pływalni Miejskiej.
Infrastruktura
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

406 638,00 zł

Drogi wewnętrzne

 • Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa;
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej.
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 118 750,00 zł

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice;
 • Remont drogi powiatowej nr 1539D - Miłoszyce-Dziuplina -Jelcz-Laskowice;
 • Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 1539D w miejscowości Dziuplina (nakładka, chodniki, kanalizacja);
 • Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej Oławska-Wrocławska w Jelczu-Laskowicach.
Drogi gminne

Całkowity koszt

18 003 000,00 zł

Drogi gminne

 • Budowa miejsc parkingowych przy PP 1;
 • Przebudowa drogi ul. Garażowej w Jelczu-Laskowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia;
 • Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim;
 • Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MIŁOCICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”;
 • Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MINKOWICE OŁAWSKIE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”;
 • Przebudowa dróg gminnych - ulica Różana, ulica Fiołkowa i ulica Chabrowa;
 • Przebudowa ul. Szkolnej - Osiedle Laskowice;
 • Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice;
 • Przebudowa drogi ul. Mieszka I wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem;
 • Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego;
 • Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach;
 • Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach.
Przystanki

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Przystanki

 • Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych;
 • Zakup i montaż tablic informacyjnych na przystanki autobusowe.
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

1 820 000,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Wykup nieruchomości;
 • GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c;
 • Remonty gminnych obiektów.
Monitoring

Całkowity koszt

104 000,00 zł

Monitoring

 • Budowa monitoringu na terenie miasta;
 • RS-Chwałowice - uruchomienie monitoringu.
Kanalizacja

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Kanalizacja

 • Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
 • Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich.
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

1 090 000,00 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski;
 • Zagospodarowanie terenu - BO-2020 Park dla piesków;
 • Zagospodarowanie terenu na działce 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie.
Oświetlenie

Całkowity koszt

405 000,00 zł

Oświetlenie

 • Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy;
 • RS-Dębina - uzupełnienie oświetlenia ulicznego;
 • Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jelczu-Laskowicach rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
36 817 289,00 zł
Prognoza
100%
40 908 098,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 6 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 6 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Jelczu-Laskowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Jelcz-Laskowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.