Budżet gminy
Szydłowo

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Szydłowo

Budżet 2022

Dochody 72 002 661,04 zł

28,08% Pozostałe dochody
19,41% PIT
19,23% Dotacje
14,11% Subwencje
11,94% Inne podatki i opłaty lokalne
7,17% Podatki od nieruchomości
0,05% CIT

Wydatki 82 503 041,55 zł

Oświata i wychowanie 30,2%
Transport i łączność 12,47%
Rodzina 11,05%
Administracja publiczna 10,07%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9,62%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,49%
Rolnictwo i łowiectwo 6,75%
Pomoc społeczna 4,21%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,5%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,23%
Pozostałe wydatki 0,89%
Kultura fizyczna 0,81%
Obsługa długu publicznego 0,69%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,69%
Działalność usługowa 0,33%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Szydłowo

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Szydłowo

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 074
2018
9 196
2019
9 341
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
2019
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

4
2018
4
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.