Budżet gminy
Szydłowo

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Szydłowo

Budżet 2024

Dochody 87 984 235,33 zł

29,78% Środki na dofinansowanie zadań
18,33% PIT
14,96% Subwencje
12,11% Inne podatki i opłaty lokalne
8,6% Dotacje
8,42% Podatki od nieruchomości
7,69% Pozostałe dochody
0,11% CIT

Wydatki 95 236 367,69 zł

Oświata i wychowanie 29,24%
Transport i łączność 15,74%
Administracja publiczna 10,12%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,76%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,82%
Rolnictwo i łowiectwo 6,28%
Rodzina 5,57%
Pomoc społeczna 3,9%
Kultura fizyczna 3,06%
Obsługa długu publicznego 2,46%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,31%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,72%
Pozostałe wydatki 0,93%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,59%
Działalność usługowa 0,49%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Szydłowo

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Szydłowo

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 341
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.