Budżet gminy
Szydłowo

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Szydłowo

Budżet 2022

Dochody 65 188 862,83 zł

21,44% PIT
21,23% Dotacje
20,44% Pozostałe dochody
15,61% Subwencje
13,31% Inne podatki i opłaty lokalne
7,92% Podatki od nieruchomości
0,06% CIT

Wydatki 73 289 206,34 zł

Oświata i wychowanie 29,66%
Rodzina 12,42%
Administracja publiczna 11,14%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9,66%
Transport i łączność 9,44%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,12%
Rolnictwo i łowiectwo 6,41%
Pomoc społeczna 4,54%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,69%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,17%
Pozostałe wydatki 0,97%
Kultura fizyczna 0,91%
Obsługa długu publicznego 0,78%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,73%
Działalność usługowa 0,36%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Szydłowo

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Szydłowo

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 196
2019
9 341
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

4
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.