Budżet gminy
Szydłowo

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Szydłowo

Budżet 2023

Dochody 66 965 559,9 zł

23,12% Dofinansowanie zadań
16,84% Subwencje
16,6% PIT
13,6% Inne podatki i opłaty lokalne
11,0% Dotacje
10,07% Pozostałe dochody
8,66% Podatki od nieruchomości
0,1% CIT

Wydatki 84 358 087,83 zł

Oświata i wychowanie 34,78%
Administracja publiczna 10,82%
Rolnictwo i łowiectwo 9,59%
Transport i łączność 9,54%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8,34%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,67%
Rodzina 4,46%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,69%
Pomoc społeczna 3,49%
Informatyka 2,37%
Obsługa długu publicznego 1,45%
Pozostałe wydatki 0,95%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,88%
Kultura fizyczna 0,82%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,66%
Działalność usługowa 0,49%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Szydłowo

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Szydłowo

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 196
2019
9 341
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

4
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.