Gmina Szydłowo

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 566
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
90 997 613,60 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
17.73%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 130 592 zł
17.73%
CIT
97 258 zł
0.11%
Dotacje
7 627 116,37 zł
8.38%
Subwencje
15 236 362 zł
16.74%
Środki na dofinansowanie zadań
27 076 672,39 zł
29.76%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 652 077,16 zł
11.71%
Podatki od nieruchomości
7 405 000 zł
8.14%
Pozostałe dochody
6 772 535,68 zł
7.44%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
99 242 368,99 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
36 693 956,17 zł
stanowią 37% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
37%
36 693 956,17 zł
Wydatki bieżące
63%
62 548 412,82 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
30 478 796,13 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
16 168 507,95 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 342 553,88 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 494 121,73 zł
Rodzina
całkowity koszt
5 306 340,50 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 984 505,84 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 640 567,12 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 681 609,49 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 922 794,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 338 967,81 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
2 258 437,89 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 643 121,72 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
561 474,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
459 668,90 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
960 902,03 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Szydłowo w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
36 693 956,17 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
43.8%
Oświata, sprawy społeczne i kultura
35.57%
Transport i łączność
20.63%
Gospodarka komunalna oraz rolnictwo i łowiectwo
Wydatki na inwestycje w dziale
16 073 785,50 zł
13 051 185,78 zł
7 568 984,89 zł
Turystyka

Turystyka

 • Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dobrzyca – Zagospodarowanie Przystani Kajakowej - 60 000,00 zł
 • Budowa wiat i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa - 158 000,00 zł 
Całkowity koszt
218 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Rozbudowa cmentarza w Szydłowie - 20 000,00 zł
 • Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie - 102 040,82 zł
Całkowity koszt
122 040,82 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

 • Poprawa bezpieczeństwa. Zakup myjki wysokociśnieniowej na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie - 15 000,00 zł
 • Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego (elektrycznego) OSP Szydłowo - 30 000,00 zł 
Całkowity koszt
45 000,00 zł
Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

 • Cyberbezpieczny Samorząd
Całkowity koszt
12 300,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie - 591 135,60 zł
 • Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo -  5 401 889,13 zł 
Całkowity koszt
5 993 024,73 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Likwidacja barier transportowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy "Dom Seniora" w Róży Wielkie - Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 190 000,00 zł
 • Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026 - 750 000,00 zł
Całkowity koszt
940 000,00 zł
Opieka nad dziećmi

Opieka nad dziećmi

 • Klub Dziecięcy w Szydłowie
Całkowity koszt
1 221 015,03 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - 3 750 288,41 zł 
 • Wykonanie zadaszenia i ścianki ochronnej przed wejściem do świetlicy, naprawa polbruku - FS Gądek - 12 329,63 zł
 • Poprawa funkcjonalności kuchni w świetlicy wiejskiej (zabudowa kuchenna) - FS Róża Wielka - 31 787,37 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej - FS Stara Łubianka - 37 500,00 zł
 • Krępsko - Modernizacja świetlicy wiejskiej - 40 000,00 zł
 • Pokrzywica - Wykonanie podjazdu dla wózków do świetlicy wiejskiej - 9 000,00 zł
 • Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - 41 512,50 zł
 • Projekt świetlicy Nowa Zawada - 30 000,00 zł
 • Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Coch - 23 000,00 zł
 • Leżenica-Kolonia - Zakup działki pod budowę świetlicy - 16 122,01 zł
Całkowity koszt
3 991 539,92 zł
Kościoły

Kościoły

 • Remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej - 160 000,00 zł
 • Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych - 153 000,00 zł
 • Konserwacja owalnych obrazów (8 szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu - 125 000,00 zł
 • Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 155 000,00 zł
 • Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępsku - 180 000,00 zł
Całkowity koszt
773 000,00 zł
Dom Seniora

Dom Seniora

 • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora
Całkowity koszt
354 865,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego - 1 652 444,44 zł
 • Projekt boiska wielofunkcyjnego w Starej Łubiance - 50 000,00 zł
 • Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i muralem - 100 000,00 zł
 • Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni - 555 555,56 zł
 • Nawadnianie boiska Leżenica - 45 000,00 zł
Całkowity koszt
2 403 000,00 zł
Drogi krajowe i wojewódzkie

Drogi krajowe i wojewódzkie

 • Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. 3 500,00 Stara Łubianka oraz oświetlenie w m. Stara Łubianka - 3 500,00 zł
 • Wykonanie projektu zatoki autobusowej – pętli przy drodze wojewódzkiej DW179 w 25 000,00 Szydłowie na dz. nr 54, 53/5 - 25 000,00 zł
Całkowity koszt
28 500,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą - 3 346 324,92 zł
 • Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek - 1 400 000,00 zł
 • Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej - 664 473,68 zł
 • Budowa drogi na ul. Dębowej - 664 473,69 zł
 • Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu - 2 500 000,00 zł
 • Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku - 2 800 000,00 zł
 • Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo - 100 000,00 zł
 • Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej - 500,00 zł
 • Budowa ul. Zacisze Szydłowo - 150 000,00 zł
 • Zakup budulca - 200 000,00 zł 
Całkowity koszt
11 825 772,29 zł
Drogi gminne - projekty

Drogi gminne - projekty

 • Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej - 289 000,00 zł
 • Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 113 625,00 zł
 • Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 69 914,00 zł
 • Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap - 90 000,00 zł
 • Projekt naprawczy dla projektu budowy drogi ul. Modrzewiowa Dolaszewo - 30 000,00 zł
 • Projekt ul. Słoneczna Nowa Zawada - 18 000,00 zł
 • Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 45 510,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze - 20 000,00 zł
 • Projekt ścieżki rowerowej z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz - 100 000,00 zł
 • Projekt budowy ulicy Krańcowej wraz z odwodnieniem w Szydłowie - 30 000,00 zł
 • Projekt drogi ulica Mała w Dobrzycy - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
826 049,00 zł
Przystanki

Przystanki

 • Poprawa estetyki wsi. Budowa wiaty przystankowej wraz z polbrukiem - Nowy Dwór - 10 864,49 zł
 • Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa przyszkolnego punktu przesiadkowego - Szydłowo - 350 000,00 zł
 • Budowa połączeń wiat przystankowych z drogą powiatową w Skrzatuszu i Dolaszewie - 10 000,00 zł 
Całkowity koszt
370 864,49 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja SUW Dolaszewo - 44 280,00 zł
 • Przebudowa hydrofornii Jaraczewo - 2 400 000,00 zł
 • Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej - 60 000,00 zł
 • Projekt sieci wodociągowej łączącej hydrofornię Jaraczewo-Dolaszewo - 34 310,85 zł
 • Modernizacja sieci wodociągowej ( budowa układu do podnoszenia ciśnienia) w miejscowości Nowa Zawada - 130 000,00 zł
 • Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 75 932,00 zł
 • Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo - 123,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo - 602 460,00 zł
Całkowity koszt
3 347 105,85 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

 • Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk - 156 210,00 zł
 • Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z projektem przebudowy drogi gminnej w m. Gądek - 35 080,00 zł
 • Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo - 35 037,00 zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo na dz. nr 155/1, 154/35, 154/9, 154/3, 142 w ramach inicjatywy lokalnej - 84 393,99 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej na dz. nr 51 w Dobrzycy - 100 000,00 zł
 • Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych - 20 000,00 zł
 • Wykonanie odcinka bocznego kanalizacji sanitarnej do działki nr 148/4 w miejscowości Stara Łubianka - 20 000,00 zł 
Całkowity koszt
450 720,99 zł
Dostarczanie wody

Dostarczanie wody

 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy
Całkowity koszt
5 000,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

 • PSZOK - zakupy - 10 000,00 zł
 • Dofinansowanie do przydomowych kompostowniów - 2 000,00 zł
 • Dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
32 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców
Całkowity koszt
40 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Kłodzie - 20 023,10 zł
 • Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Stara Łubianka – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego - 200 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo - 2 177 400,00 zł 
Całkowity koszt
2 397 423,10 zł
Modernizacja terenów

Modernizacja terenów

 • Zagospodarowanie terenu gminnego miejsca wypoczynku i rekreacji - FS Nowa Zawada - 28 433,99 zł
 • Modernizacja terenu rekreacji - FS Jaraczewo - 15 000,00 zł
 • Utwardzenie terenu pod wiatą za świetlicą, działka 89/1 - FS Dolaszewo - 10 000,00 zł
 • Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi." Pięknieje Wielkopolska Wieś - Budowa wiaty - FS Zawada - 3 000,00 zł
 • Nowa Zawada – Montaż urządzeń rekreacyjnych - 50 000,00 zł
 • Tarnowo – Utwardzenie placu przed sceną z modernizacją - 100 000,00 zł
 • Dolaszewo - utwardzenie placu przed świetlicą z podestem - 91 000,00 zł
 • Zawada – Budowa nawadniania na Enklawie Miododajnej - 50 000,00 zł
 • Zakup radarowego wyświetlacz prędkości do montażu na działce 53/5 - stanowiąca mienie komunalne gminy (obiekt ZS w Szydłowie w kierunku miejscowości Skrzatusz) - 16 400,00 zł
 • Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo - 46 500,00 zł
 • Pokrzywnica – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem - 100 000,00 zł
 • Spędzamy czas razem– wiata rekreacyjna „Pod Dębem” w Zawadzie - 15 000,00 zł 
Całkowity koszt
525 333,99 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Rozbudowa placów zabaw - os. Prefabet, ul. Wierzbowa - FS Dolaszewo - 20 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw poprzez zakup z montażem nowych elementów ( Zjazd linowy "Tyrolka" - działka nr 186 stanowiąca mienie komunalne gminy) - FS Szydłowo - 22 500,00 zł
 • Rozbudowa placu zabaw dla dzieci - FS Zawada - 19 717,08 zł
 • Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - Projekt - FS Kotuń - 10 000,00 zł
 • Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup nowych urządzeń - FS Dobrzyca - 43 183,88 zł
 • Róża Wielka – budowa placu zabaw, wiaty i renowacja boiska - 100 000,00 zł
 • Skrzatusz – budowa placu zabaw - 100 000,00 zł
 • Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy - 80 000,00 zł
 • Nowy Dwór – Budowa placu zabaw - 96 000,00 zł
 • Dolaszewo – utwardzenie terenu pod placem zabaw - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
591 400,96 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę - ZRID Krańcowa
Całkowity koszt
180 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, sprawy społeczne i kultura
Turystyka

Całkowity koszt

218 000,00 zł

Turystyka

 • Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dobrzyca – Zagospodarowanie Przystani Kajakowej - 60 000,00 zł
 • Budowa wiat i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa - 158 000,00 zł 
Cmentarze

Całkowity koszt

122 040,82 zł

Cmentarze

 • Rozbudowa cmentarza w Szydłowie - 20 000,00 zł
 • Ogrodzenie cmentarza w Szydłowie - 102 040,82 zł
Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

45 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

 • Poprawa bezpieczeństwa. Zakup myjki wysokociśnieniowej na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie - 15 000,00 zł
 • Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego (elektrycznego) OSP Szydłowo - 30 000,00 zł 
Cyberbezpieczeństwo

Całkowity koszt

12 300,00 zł

Cyberbezpieczeństwo

 • Cyberbezpieczny Samorząd
Przedszkola

Całkowity koszt

5 993 024,73 zł

Przedszkola

 • Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie - 591 135,60 zł
 • Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo -  5 401 889,13 zł 
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

940 000,00 zł

Pomoc społeczna

 • Likwidacja barier transportowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy "Dom Seniora" w Róży Wielkie - Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 190 000,00 zł
 • Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026 - 750 000,00 zł
Opieka nad dziećmi

Całkowity koszt

1 221 015,03 zł

Opieka nad dziećmi

 • Klub Dziecięcy w Szydłowie
Świetlice

Całkowity koszt

3 991 539,92 zł

Świetlice

 • Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - 3 750 288,41 zł 
 • Wykonanie zadaszenia i ścianki ochronnej przed wejściem do świetlicy, naprawa polbruku - FS Gądek - 12 329,63 zł
 • Poprawa funkcjonalności kuchni w świetlicy wiejskiej (zabudowa kuchenna) - FS Róża Wielka - 31 787,37 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej - FS Stara Łubianka - 37 500,00 zł
 • Krępsko - Modernizacja świetlicy wiejskiej - 40 000,00 zł
 • Pokrzywica - Wykonanie podjazdu dla wózków do świetlicy wiejskiej - 9 000,00 zł
 • Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - 41 512,50 zł
 • Projekt świetlicy Nowa Zawada - 30 000,00 zł
 • Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Coch - 23 000,00 zł
 • Leżenica-Kolonia - Zakup działki pod budowę świetlicy - 16 122,01 zł
Kościoły

Całkowity koszt

773 000,00 zł

Kościoły

 • Remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej - 160 000,00 zł
 • Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych - 153 000,00 zł
 • Konserwacja owalnych obrazów (8 szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu - 125 000,00 zł
 • Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 155 000,00 zł
 • Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępsku - 180 000,00 zł
Dom Seniora

Całkowity koszt

354 865,00 zł

Dom Seniora

 • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

2 403 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego - 1 652 444,44 zł
 • Projekt boiska wielofunkcyjnego w Starej Łubiance - 50 000,00 zł
 • Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i muralem - 100 000,00 zł
 • Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni - 555 555,56 zł
 • Nawadnianie boiska Leżenica - 45 000,00 zł
Transport i łączność
Drogi krajowe i wojewódzkie

Całkowity koszt

28 500,00 zł

Drogi krajowe i wojewódzkie

 • Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. 3 500,00 Stara Łubianka oraz oświetlenie w m. Stara Łubianka - 3 500,00 zł
 • Wykonanie projektu zatoki autobusowej – pętli przy drodze wojewódzkiej DW179 w 25 000,00 Szydłowie na dz. nr 54, 53/5 - 25 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

11 825 772,29 zł

Drogi gminne

 • Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą - 3 346 324,92 zł
 • Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek - 1 400 000,00 zł
 • Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej - 664 473,68 zł
 • Budowa drogi na ul. Dębowej - 664 473,69 zł
 • Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu - 2 500 000,00 zł
 • Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku - 2 800 000,00 zł
 • Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo - 100 000,00 zł
 • Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej - 500,00 zł
 • Budowa ul. Zacisze Szydłowo - 150 000,00 zł
 • Zakup budulca - 200 000,00 zł 
Drogi gminne - projekty

Całkowity koszt

826 049,00 zł

Drogi gminne - projekty

 • Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej - 289 000,00 zł
 • Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 113 625,00 zł
 • Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 69 914,00 zł
 • Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap - 90 000,00 zł
 • Projekt naprawczy dla projektu budowy drogi ul. Modrzewiowa Dolaszewo - 30 000,00 zł
 • Projekt ul. Słoneczna Nowa Zawada - 18 000,00 zł
 • Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 45 510,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze - 20 000,00 zł
 • Projekt ścieżki rowerowej z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz - 100 000,00 zł
 • Projekt budowy ulicy Krańcowej wraz z odwodnieniem w Szydłowie - 30 000,00 zł
 • Projekt drogi ulica Mała w Dobrzycy - 20 000,00 zł
Przystanki

Całkowity koszt

370 864,49 zł

Przystanki

 • Poprawa estetyki wsi. Budowa wiaty przystankowej wraz z polbrukiem - Nowy Dwór - 10 864,49 zł
 • Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa przyszkolnego punktu przesiadkowego - Szydłowo - 350 000,00 zł
 • Budowa połączeń wiat przystankowych z drogą powiatową w Skrzatuszu i Dolaszewie - 10 000,00 zł 
Gospodarka komunalna oraz rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

3 347 105,85 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Modernizacja SUW Dolaszewo - 44 280,00 zł
 • Przebudowa hydrofornii Jaraczewo - 2 400 000,00 zł
 • Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej - 60 000,00 zł
 • Projekt sieci wodociągowej łączącej hydrofornię Jaraczewo-Dolaszewo - 34 310,85 zł
 • Modernizacja sieci wodociągowej ( budowa układu do podnoszenia ciśnienia) w miejscowości Nowa Zawada - 130 000,00 zł
 • Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 75 932,00 zł
 • Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo - 123,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo - 602 460,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Całkowity koszt

450 720,99 zł

Infrastruktura sanitacyjna

 • Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk - 156 210,00 zł
 • Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z projektem przebudowy drogi gminnej w m. Gądek - 35 080,00 zł
 • Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo - 35 037,00 zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo na dz. nr 155/1, 154/35, 154/9, 154/3, 142 w ramach inicjatywy lokalnej - 84 393,99 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej na dz. nr 51 w Dobrzycy - 100 000,00 zł
 • Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych - 20 000,00 zł
 • Wykonanie odcinka bocznego kanalizacji sanitarnej do działki nr 148/4 w miejscowości Stara Łubianka - 20 000,00 zł 
Dostarczanie wody

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Dostarczanie wody

 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy
Gospodarka odpadami komunalnymi

Całkowity koszt

32 000,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

 • PSZOK - zakupy - 10 000,00 zł
 • Dofinansowanie do przydomowych kompostowniów - 2 000,00 zł
 • Dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych - 20 000,00 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Ochrona powietrza

 • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców
Oświetlenie

Całkowity koszt

2 397 423,10 zł

Oświetlenie

 • Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Kłodzie - 20 023,10 zł
 • Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Stara Łubianka – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego - 200 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo - 2 177 400,00 zł 
Modernizacja terenów

Całkowity koszt

525 333,99 zł

Modernizacja terenów

 • Zagospodarowanie terenu gminnego miejsca wypoczynku i rekreacji - FS Nowa Zawada - 28 433,99 zł
 • Modernizacja terenu rekreacji - FS Jaraczewo - 15 000,00 zł
 • Utwardzenie terenu pod wiatą za świetlicą, działka 89/1 - FS Dolaszewo - 10 000,00 zł
 • Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi." Pięknieje Wielkopolska Wieś - Budowa wiaty - FS Zawada - 3 000,00 zł
 • Nowa Zawada – Montaż urządzeń rekreacyjnych - 50 000,00 zł
 • Tarnowo – Utwardzenie placu przed sceną z modernizacją - 100 000,00 zł
 • Dolaszewo - utwardzenie placu przed świetlicą z podestem - 91 000,00 zł
 • Zawada – Budowa nawadniania na Enklawie Miododajnej - 50 000,00 zł
 • Zakup radarowego wyświetlacz prędkości do montażu na działce 53/5 - stanowiąca mienie komunalne gminy (obiekt ZS w Szydłowie w kierunku miejscowości Skrzatusz) - 16 400,00 zł
 • Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo - 46 500,00 zł
 • Pokrzywnica – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem - 100 000,00 zł
 • Spędzamy czas razem– wiata rekreacyjna „Pod Dębem” w Zawadzie - 15 000,00 zł 
Place zabaw

Całkowity koszt

591 400,96 zł

Place zabaw

 • Rozbudowa placów zabaw - os. Prefabet, ul. Wierzbowa - FS Dolaszewo - 20 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw poprzez zakup z montażem nowych elementów ( Zjazd linowy "Tyrolka" - działka nr 186 stanowiąca mienie komunalne gminy) - FS Szydłowo - 22 500,00 zł
 • Rozbudowa placu zabaw dla dzieci - FS Zawada - 19 717,08 zł
 • Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - Projekt - FS Kotuń - 10 000,00 zł
 • Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup nowych urządzeń - FS Dobrzyca - 43 183,88 zł
 • Róża Wielka – budowa placu zabaw, wiaty i renowacja boiska - 100 000,00 zł
 • Skrzatusz – budowa placu zabaw - 100 000,00 zł
 • Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy - 80 000,00 zł
 • Nowy Dwór – Budowa placu zabaw - 96 000,00 zł
 • Dolaszewo – utwardzenie terenu pod placem zabaw - 100 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

180 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

 • Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę - ZRID Krańcowa
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

21 861,44 zł

Coch

 • Poprawa estetyki wsi:
  - Zakup lampy solarnej;
  - Zakup stojaków na śmietniki;
  - Zakup materiałów na odnowe altany;
  - Rozbudowa placu zabaw dla dzieci.
 • Spędzamy czas razem:
  - Zakup dekoracji dla sołectwa;
  - Zakup głośnika;
  - Zakup grilla;
  - Organizacja festynów sołeckich (dzień dziecka, dożynki, mikołajki, festyn rodzinny);
  - Wycieczka cykliczna (basen, kino) dla dzieci.

Całkowity koszt

51 783,88 zł

Dobrzyca

 • Poprawa estetyki wsi:
  - Utrzymanie nawierzchni boiska.
 • Spędzamy czas razem:
  - Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup nowych urządzeń.
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy.

Całkowity koszt

64 488,02 zł

Dolaszewo

 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - Montaż lamp oświetlających plac zabaw, siłownię, działka nr 614/1;
  - Montaż zewnętrznej skrzynki elektrycznej przy świetlicy.
 • Poprawa estetyki wsi:
  - Zakup kwiatów sezonowych, ziemi;
  - Naprawa elementów siłowni zewnętrznej, placów zabaw, odmalowanie wiaty na działce 614/1, naprawa/ zakup nowych progów zwalniających;
  - Utwardzenie terenu pod wiatą za świetlicą, działka 89/1.
 • Spędzamy czas razem:
  - Doposażenie siłowni zewnętrznej, działka nr 614/1 z montażem;
  - Rozbudowa placów zabaw - os. Prefabet, ul. Wierzbowa;
  - Aktywizacja mieszkańców - organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek;
  - Wynajem hali sportowej.
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - Montaż klimatyzacji w świetlicy.

Całkowity koszt

20 829,63 zł

Gądek

 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - Mycie elewacji świetlicy. Chemiczne czyszczenie ścian zewnętrznych świetlicy;
  - Wymiana kaloryferów na Sali głównej 3 szt.;
  - Wykonanie zadaszenia i ścianki ochronnej przed wejściem do świetlicy, naprawa polbruku.

Całkowity koszt

40 691,94 zł

Jaraczewo

 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - Modernizacja terenu rekreacji.
 • Poprawa estetyki wsi:
  - Zakup nasadzeń, roślin, krzewów, gazonów;
  - Odświeżenie wiaty i piaskownicy w miejscowości Furman;
  - Zakup ławek wraz z zamontowaniem - projekt i wykonanie.
 • Spędzamy czas razem:
  - Aktywizacja mieszkańców: Dzień dziecka, dzień kobiet, dożynki, pożegnanie lata, mikołajki.

Całkowity koszt

64 488,02 zł

Kotuń

 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Szkaragdowej i Grzybowej;
  - Zakup doposażenia dla OSP Szydłowo;
  - Przegląd instalacji CCTV i zakup monitora do kamer.
 • Poprawa estetyki wsi:
  - Zakup Kwiatów, ziemi, nawozów, oprysków i środków do zwalczania mrówek i gryzoni;
  - Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - Projekt.
 • Spędzamy czas razem:
  - Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, dzień seniora, spływ kajakowy, bal karnawałowy, mikołajki, ognisko, piknik rodzinny.
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - Zakup wyposażenia świetlicy - stoły do świetlicy oraz stoły i ławki piknikowe;
  - Przegląd klimatyzacji na świetlicy - 2 urządzenia;
  - Wynajem hali sportowej w Szydłowie.

Całkowity koszt

30 954,25 zł

Krępsko

 • Spędzamy czas razem:
  - Zakup 10 stołów piknikowych i 20 ławek;
  - Aktywizacja mieszkańców. Mikołajki, Festyn na Dzień dziecka, spływ kajakowy, cykliczne wyjazdy na basen.
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej;
  - Zakup lodówki przemysłowej do świetlicy.

Całkowity koszt

21 023,10 zł

Kłoda

 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - Wykonanie oświetlenia placu zabaw.
 • Poprawa estetyki wsi:
  - Zakup sadzonek roślin sezonowych, ziemi i nawozu.

Całkowity koszt

25 021,35 zł

Leżenica

 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - Zakup monitoringu z rejestratorem przy altanie i przy boisku.
 • Poprawa estetyki wsi:
  - Zakup kwiatów, nawozów i oprysków;
  - Poprowadzenie energii elektrycznej na działkę nr 117 wraz ze skrzynką elektryczną (do altany);
  - Wyłożenie podłoża w altanie kostką betonową wraz z okrawędziowaniem i zagęszczenie piaskiem.
 • Spędzamy czas razem:
  - Zakup 3 stołów i 6 ławek do altany;
  - Aktywizacja mieszkańców. Dni Leżenicy (zakup artykułów spożywczych i materiałów, usług).

Całkowity koszt

16 122,01 zł

Leżenica-Kolonia

 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - Zakup działki pod budowę świetlicy.

Całkowity koszt

20 571,68 zł

Nowa Łubianka

 • Spędzamy czas razem:
  - Aktywizacja mieszkańców: Dzień dziecka, mikołajki, ogniska;
  - Zakup kosza do koszykówki, siatki do siatkówki.
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - Doposażenie świetlicy wiejskiej;
  - Doposażenie mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

40 433,99 zł

Nowa Zawada

 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - Zakup doposażenia dla OSP Szydłowo.
 • Poprawa estetyki wsi:
  - Zagospodarowanie terenu gminnego miejsca wypoczynku i rekreacji.
 • Spędzamy czas razem:
  - Aktywizacja mieszkańców NZ: Urodziny sołectwa NZ, Dzień kobiet, dzień rodziny, bieg o puchar sołtysa NZ, dożynki, mikołajki, Halloween, ogniska.

Całkowity koszt

30 664,49 zł

Nowy Dwór

 • Poprawa estetyki wsi:
  - Budowa wiaty przystankowej wraz z polbrukiem
  - Zakup kwiatów, nawozu i ziemi;
  - Zakup benzyny, olej silnikowy;
  - Przegląd kosiarki spalinowej oraz traktorka.
 • Spędzamy czas razem:
  - Doposażenie placu zabaw - zakup konia bujanego na gminnym placu zabaw;
  - Zakup namiotów i stołów;
  - Organizacja sołeckich festynów, imprez kulturalnych, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki.

Całkowity koszt

33 920,70 zł

Pokrzywnica

 • Poprawa estetyki wsi:
  - Nasadzenia;
  - Zakup części i akcesori do kosy spalinowej;
  - Przegląd kosy spalinowej;
  - Naprawa placu zabaw.
 • Spędzamy czas razem:
  - Zakup 4 kompletów stołów i ławek składanych;
  - Zakup i montaż piramidy wspinaczkowej;
  - Aktywizacja mieszkańców. Dzień dziecka, zabawa karnawałowa dla dzieci, Dzień kobiet dzień matki;
  - Wyjazd turystyczno- krajoznawczy dla dzieci z opiekunami (Woliński Park Narodowy, rezerwat żubrów, jezioro Turkusowe).
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - Doposażenie świetlicy wiejskiej;
  - Wykonanie podjazdu dla wózków do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

43 787,37 zł

Róża Wielka

 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - Zakup wyposażenia dla OSP.
 • Poprawa wizerunku wsi:
  - Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy oraz kwiatów.
 • Spędzamy czas razem:
  - Zarybianie stawu.
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - Poprawa funkcjonalności kuchni w świetlicy wiejskiej (zabudowa kuchenna);
  - Dzień dziecka, bal karnawałowy, dzień strażaka - zakup materiałów i usług.

Całkowity koszt

57 523,32 zł

Skrzatusz

 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - Próg zwalniający na ul. Czerwonych Domków (zakup i montaż);
  - Sprzęt pożarniczy - motopompa do wody brudnej - szlamowa z osprzętem oraz gaśnice i pianki na szerszenie.
 • Poprawa estetyki wsi:
  - Zakup narzędzi i sprzętów na cmentarz gminny;
  - Naprawa sprzętów, przegląd techniczny narzędzi na cmentarzu gminnym;
  - Tablica ogłoszeniowa.
 • Spędzamy czas razem:
  - Mikołajki - zakup paczek dla dzieci i seniorów;
  - Dzień kobiet, dzień dziecka, ogniska, spływ, zabawy wiejskie, dożynki andrzejki, sylwester - zakup materiałów, wyposażenia i art. spożywczych;
  - Współpraca pokoleń - zajęcia z obsługi internetu dla małych i dużych w świetlicy wiejskiej i OSP;
  - Wynajem hali sportowej.
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - Remont świetlicy wiejskiej - wykonanie i zakup materiałów.

Całkowity koszt

64 488,02 zł

Stara Łubianka

 • Poprawa estetyki wsi:
  - Zakup donic betonowych wraz z nasadzeniami.
 • Spędzamy czas razem:
  - Organizacja festynów sołeckich. Dzień dziecka, dzień kobiet, mikołajki, dożynki, ogniska.
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - Doposażenie świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

63 488,02 zł

Szydłowo

 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - Zakup myjki wysokociśnieniowej na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie;
  - Zakup radarowego wyświetlacz prędkości do montażu na działce 53/5 - stanowiąca mienie komunalne gminy (obiekt ZS w Szydłowie w kierunku miejscowości Skrzatusz).
 • Poprawa estetyki wsi:
  - Zakup kosiarki spalinowej z napędem na dodatkowe potrzeby dodatkowych pielęgnacji terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;
  - Zakup gabloty sołeckiej promującej wydarzenia w Sołectwie.
 • Spędzamy czas razem:
  - Zarybianie stawu w Szydłowie działka o nr 193, 60/32;
  - Zakup sprzętu na potrzeby organizacji spotkań mieszkańców podczas organizacji pikników rekreacyjno- sportowych. (pawilony ekspresowe, parasole piknikowe);
  - Doposażenie placu zabaw poprzez zakup z montażem nowych elementów (Zjazd linowy "Tyrolka" - działka nr 186 stanowiąca mienie komunalne gminy);
  - Sport i rekreacja - Wynajem hali w Zespole Szkół w Szydłowie - udział (spotkania) młodzieży i dorosłych w treningach piłki siatkowej, piłki nożnej halowej.

Całkowity koszt

23 925,06 zł

Tarnowo

 • Poprawa estetyki wsi:
  - Zakup kwiatów jednorocznych na przystanek i wiatę;
  - Remont placu zabaw.
 • Spędzamy czas razem:
  - Organizacja dnia dziecka, dnia seniora, jasełek.
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - Zakup projektora i ekranu na świetlice;
  - Zakup klimatyzacji z funkcją grzania wraz z montażem.

Całkowity koszt

31 857,08 zł

Zawada

 • Poprawa estetyki wsi:
  - Zakup nożyc spalinowych;
  - Zakup paliwa do narzędzi ogrodowych;
  - Zakup kwiatów i nawozów;
  - Zakup ławki na plac zabaw;
  - Rozbudowa placu zabaw dla dzieci;
  - Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi." Pięknieje Wielkopolska Wieś - Budowa wiaty.
 • Spędzamy czas razem:
  - Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy.
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
16 130 592,00 zł
Prognoza
100%
17 922 880,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 22
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Szydłowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.