Gmina Szydłowo

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 035
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
46 413 165,99 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.82%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
10 128 470 zł
21.82%
CIT
CIT
35 000 zł
0.07%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
4 569 822 zł
9.85%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
2 655 375 zł
5.72%
Dotacje
15 225 704,99 zł
32.8%
Subwencje
8 858 782 zł
19.09%
Pozostałe dochody
4 940 012 zł
10.64%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
52 171 205,99 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
13 887 389,00 zł
stanowią 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
13 887 389,00 zł
Wydatki bieżące
73%
38 283 816,99 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 303 418,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
7 561 377,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
15 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 595 441,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
934 704,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
293 770,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 741 560,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
8 413 188,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 679 077,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 404 505,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
738 624,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 483 312,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_1bcCwvz.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 244 368,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 762 861,03 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 303 418,00 zł
Wydatki bieżące
13 195 228,00 zł
Wydatki inwestycyjne
108 190,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
7 561 377,00 zł
Wydatki bieżące
984 118,00 zł
Wydatki inwestycyjne
6 577 259,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 595 441,00 zł
Wydatki bieżące
4 536 441,00 zł
Wydatki inwestycyjne
59 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
934 704,00 zł
Wydatki bieżące
394 704,00 zł
Wydatki inwestycyjne
540 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
293 770,00 zł
Wydatki bieżące
293 770,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 741 560,00 zł
Wydatki bieżące
1 741 560,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
8 413 188,00 zł
Wydatki bieżące
8 413 188,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 679 077,00 zł
Wydatki bieżące
3 803 237,00 zł
Wydatki inwestycyjne
875 840,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 404 505,00 zł
Wydatki bieżące
1 069 804,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 334 701,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
738 624,00 zł
Wydatki bieżące
655 449,00 zł
Wydatki inwestycyjne
83 175,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 483 312,96 zł
Wydatki bieżące
649 344,96 zł
Wydatki inwestycyjne
3 833 968,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_1bcCwvz.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 244 368,00 zł
Wydatki bieżące
1 214 368,00 zł
Wydatki inwestycyjne
30 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 762 861,03 zł
Wydatki bieżące
1 317 605,03 zł
Wydatki inwestycyjne
445 256,00 zł
Wydatki bieżące
8 392 288,00 zł
Wydatki inwestycyjne
80 015,00 zł
Szkoły podstawowe
8 472 303,00 zł
Wydatki bieżące
2 490 739,00 zł
Wydatki inwestycyjne
28 175,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
2 518 914,00 zł
Wydatki bieżące
993 679,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
993 679,00 zł
Wydatki bieżące
865 361,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
865 361,00 zł
Wydatki bieżące
335 797,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
335 797,00 zł
Wydatki bieżące
52 764,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
52 764,00 zł
Wydatki bieżące
64 600,00 zł
Pozostała działalność
64 600,00 zł
Wydatki bieżące
954 118,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 983 495,00 zł
Drogi publiczne gminne
3 937 613,00 zł
Wydatki inwestycyjne
50 000,00 zł
Drogi publiczne krajowe
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 543 764,00 zł
Pozostała działalność
3 573 764,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
4 187 933,00 zł
Wydatki inwestycyjne
59 000,00 zł
Urzędy gmin
4 246 933,00 zł
Wydatki bieżące
153 300,00 zł
Rady gmin
153 300,00 zł
Wydatki bieżące
69 408,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
69 408,00 zł
Wydatki bieżące
61 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
61 000,00 zł
Wydatki bieżące
64 800,00 zł
Pozostała działalność
64 800,00 zł
Wydatki bieżące
392 704,00 zł
Wydatki inwestycyjne
520 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
912 704,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
10 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z UE
Zarządzanie kryzysowe
12 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
10 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
193 807,00 zł
Świetlice szkolne
193 807,00 zł
Wydatki bieżące
42 500,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
42 500,00 zł
Wydatki bieżące
57 463,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów
57 463,00 zł
Wydatki bieżące
480 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
480 000,00 zł
Wydatki bieżące
462 356,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
462 356,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Zasiłki stałe
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
98 200,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
98 200,00 zł
Wydatki bieżące
86 400,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
86 400,00 zł
Wydatki bieżące
111 954,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
111 954,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
152 650,00 zł
Wydatki bieżące
5 128 879,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
5 128 879,00 zł
Wydatki bieżące
3 165 890,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3 165 890,00 zł
Wydatki bieżące
52 386,00 zł
Wspieranie rodziny
52 386,00 zł
Wydatki bieżące
29 690,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
29 690,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Rodziny zastępcze
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
16 000,00 zł
Wydatki bieżące
343,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
343,00 zł
Wydatki bieżące
1 787 633,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
1 787 633,00 zł
Wydatki bieżące
642 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
60 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
702 000,00 zł
Wydatki bieżące
225 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
225 000,00 zł
Wydatki bieżące
188 154,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
188 154,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
810 450,00 zł
Wydatki inwestycyjne
815 840,00 zł
Pozostała działalność
1 626 290,00 zł
Wydatki bieżące
432 842,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 334 701,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 767 543,00 zł
Wydatki bieżące
471 962,00 zł
Biblioteki
471 962,00 zł
Wydatki bieżące
165 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
165 000,00 zł
Wydatki bieżące
416 940,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
416 940,00 zł
Wydatki bieżące
233 509,00 zł
Wydatki inwestycyjne
83 175,00 zł
Obiekty sportowe
316 684,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Pozostała działalność
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
161 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 833 968,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
3 994 968,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Izby rolnicze
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Molieracje wodne
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
440 344,96 zł
Pozostała działalność
440 344,96 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
623 431,03 zł
Wydatki inwestycyjne
175 225,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
798 656,03 zł
Wydatki bieżące
352 100,00 zł
Działalność usługowa
352 100,00 zł
Wydatki inwestycyjne
270 031,00 zł
Turystyka
270 031,00 zł
Wydatki bieżące
175 000,00 zł
Różne rozliczenia
175 000,00 zł
Wydatki bieżące
144 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
144 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 074,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
23 074,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Szydłowo w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
15 447 516,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
76.73%
Infrastruktura
23.27%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 853 107,00 zł
3 594 409,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przystan_kajakowa.jpg

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 1 718 969,00 zł;
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie - 610 000,00 zł;
Projekt i koncepcja sieci wodociągowych - 20 000,00 zł;
Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią - 1 274 999,00 zł;
Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 138 852,00 zł.

Całkowity koszt
3 762 820,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa2.jpg

Budowa dróg i chodników

Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 oraz oświetlenie chodnika - 50 000,00 zł;
Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórza - 1 500 000,00 zł;
Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Jaraczewo-Leżenica oraz we wsi Dolaszewo - 650 000,00 zł;
Przebudowa i budowa dróg w: Tarnowo, Leżenica, Dolaszewo, w kierunku Gądek, Gądki-Pokrzywnica - 238 000,00 zł;
Budowa ulicy Sporotwej - 45 000,00 zł;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - 120 405,00 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 20 000,00 zł;
Projekt i budowa chodnika ul. Krańcowa - 13 117,00 zł;
Zakupy inwestycyjne - 350 000,00 zł.

Całkowity koszt
2 986 522,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/autobusy_Wp6hIdy.jpg

Transport publiczny

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 2 736 264,00 zł. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2019): 3 390 934,00 zł;
Realizacja zadania w celu poprawy komunikacji dla mieszkańców z Gminą Piła - 807 500,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 1 500 001,00 zł.

Całkowity koszt
5 043 765,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_YFfTElp.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw DINO, cmentarz) - 50 000,00 zł;
Budowa oświetlenia w m. Nowy Dwór - 10 000,00 zł.

Całkowity koszt
60 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/mur_ogrodzenie_mtS8YgU.jpg

Bezpieczeństwo

Zakup średniego samochodu gaśniczego - 500 000,00 zł;
Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka - 20 000,00 zł;
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 10 000,00 zł;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - 10 000,00 zł.

Całkowity koszt
540 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowka_oswiatowa_N8Sko0m.jpg

Placówki Oświatowe

Wykonanie oświetlenia SP Skrzatusz - 12 000,00 zł;
Wykonanie pokrycia dachowego ZS Szydłowo - 28 175,00 zł;
Wykonanie instalacji ciepłej wody ZS Szydłowo - 18 015,00 zł;
Przebudowa dachu ZS St. Łubianka - 50 000,00 zł.

Całkowity koszt
108 190,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica_wiejska.jpg

Kultura

Projekt przebudowy budynku nr 13 w St. Łubiance na potrzeby CUK Szydłowo - 23 000,00 zł;
Przebudowa budynku w Róży Wielkiej - 64 000,00 zł;
Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie - 270 000,00 zł;
Zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka - 31 617,00 zł;
Budowa, przebudowa i rewitalizacja świetlic wiejskich w: Jaraczewie, Skrzatuszu, Róży Wielkiej, Leżanicy, Kotuniu, St. Łubinace - 1 334 701,00 zł.

Całkowity koszt
1 723 318,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_L91gOlx.jpg

Sport i rekreacja

Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Skrzatuszu-Pluty - 40 000,00 zł;
Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Gądek - 20 000,00 zł;
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Zawada, Kotuń - 72 222,00 zł;
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy - 48 175,00 zł;
Renowacja boiska sportowego w Róży Wielkiej - 10 000,00 zł;
Zakup trybun sportowych na boisko w St. Łubiance - 35 000,00 zł;
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 25 000,00 zł.

Całkowity koszt
250 397,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przystan_kajakowa1.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 30 000,00 zł;
Przebudowa mostu w m. Kłoda - 83 848,00 zł;
Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy - 310 031,00 zł;
Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - 261 400,00 zł;
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - 187 225,00 zł;
Dotacja na ref. kotłów - 100 000,00 zł.

Całkowity koszt
972 504,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przystan_kajakowa.jpg

Całkowity koszt

3 762 820,00 zł

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 1 718 969,00 zł;
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie - 610 000,00 zł;
Projekt i koncepcja sieci wodociągowych - 20 000,00 zł;
Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią - 1 274 999,00 zł;
Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 138 852,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa2.jpg

Całkowity koszt

2 986 522,00 zł

Budowa dróg i chodników

Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 oraz oświetlenie chodnika - 50 000,00 zł;
Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórza - 1 500 000,00 zł;
Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Jaraczewo-Leżenica oraz we wsi Dolaszewo - 650 000,00 zł;
Przebudowa i budowa dróg w: Tarnowo, Leżenica, Dolaszewo, w kierunku Gądek, Gądki-Pokrzywnica - 238 000,00 zł;
Budowa ulicy Sporotwej - 45 000,00 zł;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - 120 405,00 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 20 000,00 zł;
Projekt i budowa chodnika ul. Krańcowa - 13 117,00 zł;
Zakupy inwestycyjne - 350 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/autobusy_Wp6hIdy.jpg

Całkowity koszt

5 043 765,00 zł

Transport publiczny

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 2 736 264,00 zł. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2019): 3 390 934,00 zł;
Realizacja zadania w celu poprawy komunikacji dla mieszkańców z Gminą Piła - 807 500,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 1 500 001,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_YFfTElp.jpg

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw DINO, cmentarz) - 50 000,00 zł;
Budowa oświetlenia w m. Nowy Dwór - 10 000,00 zł.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/mur_ogrodzenie_mtS8YgU.jpg

Całkowity koszt

540 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup średniego samochodu gaśniczego - 500 000,00 zł;
Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka - 20 000,00 zł;
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 10 000,00 zł;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - 10 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowka_oswiatowa_N8Sko0m.jpg

Całkowity koszt

108 190,00 zł

Placówki Oświatowe

Wykonanie oświetlenia SP Skrzatusz - 12 000,00 zł;
Wykonanie pokrycia dachowego ZS Szydłowo - 28 175,00 zł;
Wykonanie instalacji ciepłej wody ZS Szydłowo - 18 015,00 zł;
Przebudowa dachu ZS St. Łubianka - 50 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica_wiejska.jpg

Całkowity koszt

1 723 318,00 zł

Kultura

Projekt przebudowy budynku nr 13 w St. Łubiance na potrzeby CUK Szydłowo - 23 000,00 zł;
Przebudowa budynku w Róży Wielkiej - 64 000,00 zł;
Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie - 270 000,00 zł;
Zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka - 31 617,00 zł;
Budowa, przebudowa i rewitalizacja świetlic wiejskich w: Jaraczewie, Skrzatuszu, Róży Wielkiej, Leżanicy, Kotuniu, St. Łubinace - 1 334 701,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_L91gOlx.jpg

Całkowity koszt

250 397,00 zł

Sport i rekreacja

Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Skrzatuszu-Pluty - 40 000,00 zł;
Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Gądek - 20 000,00 zł;
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Zawada, Kotuń - 72 222,00 zł;
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy - 48 175,00 zł;
Renowacja boiska sportowego w Róży Wielkiej - 10 000,00 zł;
Zakup trybun sportowych na boisko w St. Łubiance - 35 000,00 zł;
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 25 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przystan_kajakowa1.jpg

Całkowity koszt

972 504,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 30 000,00 zł;
Przebudowa mostu w m. Kłoda - 83 848,00 zł;
Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy - 310 031,00 zł;
Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - 261 400,00 zł;
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - 187 225,00 zł;
Dotacja na ref. kotłów - 100 000,00 zł.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dobrzyca.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dolaszewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Gadek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Jaraczewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kloda.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kotun.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Krepsko.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Lezenica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_LezenicaKolonia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowa-Lubianka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowy-Dwor.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Pokrzywnica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Roza-Wielka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Skrzatusz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Stara-Lubianka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Szydlowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Tarnowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Zawada.jpg

Całkowity koszt

29 768,00 zł

Dobrzyca

Wkład własny w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś" - 2 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska - 1 040,00 zł;
Spędzamy czas razem - wykonanie boiska do piłki nożnej - 26 728,00 zł.


Całkowity koszt

41 117,00 zł

Dolaszewo

Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulicy - 10 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie i remont - 31 117,00 zł.


Całkowity koszt

13 856,00 zł

Gądek

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 3 856,00 zł;
Spędzamy czas razem - doposażenie altany ogrodowej, zakup ławek parkowych - 10 000,00 zł.


Całkowity koszt

25 986,00 zł

Jaraczewo

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie lub wyposażenie nowo powstałej świetlicy - 25 986,00 zł.

Całkowity koszt

13 116,00 zł

Kłoda

Wkład własny w konkursie "Odnowa wsi" - 2 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 11 116,00 zł.


Całkowity koszt

41 117,00 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 2 500,00 zł;
Poprawa wizerunku wsi - zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich - 1 500,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 5 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez pozyskanie środków zewnętrznych - 2 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej przebudowę - 30 117,00 zł.

Całkowity koszt

20 106,00 zł

Krępsko

Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż barierki przy schodach - 6 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 5 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup namiotu - 1 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zagospodarowanie terenu wokół krzyża - 7 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 106,00 zł.


Całkowity koszt

16 282,00 zł

Leżenica

Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup budulca na drogę - 15 667,00 zł;
Spędzamy czas razem - wynajem hali sportowej - 615,00 zł.


Całkowity koszt

10 238,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup figur do kapliczki - 1 238,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez renowację przydrożnej kapliczki - 9 000,00 zł.


Całkowity koszt

13 280,00 zł

Nowa Łubianka

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie lub wyposażenie nowo powstałej świetlicy - 10 970,00 zł;
Spędzamy czas razem - wynajem hali sportowej - 2 310,00 zł.


Całkowity koszt

18 996,00 zł

Nowy Dwór

Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup wiaty przystankowej - 3 053,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę nawierzchni drogi - 4 428,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 700,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 2 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - wynajem hali sportowej - 615,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 8 200,00 zł.


Całkowity koszt

21 216,00 zł

Pokrzywnica

Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę nawierzchni drogi - 20 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 1 216,00 zł.


Całkowity koszt

29 563,00 zł

Róża Wielka

Poprawa warunków wsi - wykonanie parkingu wokół cmentarza - 5 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 3 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - przygotowanie podłoża i wykonanie altany - 16 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS - 5 563,00 zł.Całkowity koszt

41 117,00 zł

Skrzatusz

Spędzamy czas razem - malowanie ogrodzenia na placu zabaw - 1 117,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez - budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Skrzatusz-Pluty - 40 000,00 zł.


Całkowity koszt

41 117,00 zł

Stara Łubianka

Spędzamy czas razem - zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka - 31 617,00 zł;
Spędzamy czas razem - działalność koła gospodyń wiejskich - 3 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Poprawa estetyki boiska - nasadzanie roślin - 500,00 zł.


Całkowity koszt

41 117,00 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup narzędzi dla OSP - 3 000,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie chodnika - 16 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez pozyskanie środków zewnętrznych - 2 000,00 zł;
Poprawa warunków - wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 7 000,00 zł.


Całkowity koszt

15 007,00 zł

Tarnowo

Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie skwerku - 5 000,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibrylatora - 5 000,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez szkolenie ratownicze - 4 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup zamykanej piaskownicy - 1 007,00 zł.


Całkowity koszt

33 222,00 zł

Zawada

Wkład własny w konkursie "Odnowa wsi 2013-2020" - 6 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw z wyposażeniem - 27 222,00 zł.


Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dobrzyca.jpg

Całkowity koszt

29 768,00 zł

Dobrzyca

Wkład własny w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś" - 2 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska - 1 040,00 zł;
Spędzamy czas razem - wykonanie boiska do piłki nożnej - 26 728,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dolaszewo.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Dolaszewo

Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulicy - 10 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie i remont - 31 117,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Gadek.jpg

Całkowity koszt

13 856,00 zł

Gądek

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 3 856,00 zł;
Spędzamy czas razem - doposażenie altany ogrodowej, zakup ławek parkowych - 10 000,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Jaraczewo.jpg

Całkowity koszt

25 986,00 zł

Jaraczewo

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie lub wyposażenie nowo powstałej świetlicy - 25 986,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kloda.jpg

Całkowity koszt

13 116,00 zł

Kłoda

Wkład własny w konkursie "Odnowa wsi" - 2 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 11 116,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kotun.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 2 500,00 zł;
Poprawa wizerunku wsi - zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich - 1 500,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 5 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez pozyskanie środków zewnętrznych - 2 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej przebudowę - 30 117,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Krepsko.jpg

Całkowity koszt

20 106,00 zł

Krępsko

Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż barierki przy schodach - 6 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 5 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup namiotu - 1 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zagospodarowanie terenu wokół krzyża - 7 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 106,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Lezenica.jpg

Całkowity koszt

16 282,00 zł

Leżenica

Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup budulca na drogę - 15 667,00 zł;
Spędzamy czas razem - wynajem hali sportowej - 615,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_LezenicaKolonia.jpg

Całkowity koszt

10 238,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup figur do kapliczki - 1 238,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez renowację przydrożnej kapliczki - 9 000,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowa-Lubianka.jpg

Całkowity koszt

13 280,00 zł

Nowa Łubianka

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie lub wyposażenie nowo powstałej świetlicy - 10 970,00 zł;
Spędzamy czas razem - wynajem hali sportowej - 2 310,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowy-Dwor.jpg

Całkowity koszt

18 996,00 zł

Nowy Dwór

Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup wiaty przystankowej - 3 053,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę nawierzchni drogi - 4 428,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 700,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 2 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - wynajem hali sportowej - 615,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 8 200,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Pokrzywnica.jpg

Całkowity koszt

21 216,00 zł

Pokrzywnica

Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę nawierzchni drogi - 20 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 1 216,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Roza-Wielka.jpg

Całkowity koszt

29 563,00 zł

Róża Wielka

Poprawa warunków wsi - wykonanie parkingu wokół cmentarza - 5 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 3 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - przygotowanie podłoża i wykonanie altany - 16 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS - 5 563,00 zł.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Skrzatusz.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Skrzatusz

Spędzamy czas razem - malowanie ogrodzenia na placu zabaw - 1 117,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez - budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Skrzatusz-Pluty - 40 000,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Stara-Lubianka.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Stara Łubianka

Spędzamy czas razem - zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka - 31 617,00 zł;
Spędzamy czas razem - działalność koła gospodyń wiejskich - 3 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Poprawa estetyki boiska - nasadzanie roślin - 500,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Szydlowo.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup narzędzi dla OSP - 3 000,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie chodnika - 16 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez pozyskanie środków zewnętrznych - 2 000,00 zł;
Poprawa warunków - wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 7 000,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Tarnowo.jpg

Całkowity koszt

15 007,00 zł

Tarnowo

Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie skwerku - 5 000,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibrylatora - 5 000,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez szkolenie ratownicze - 4 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup zamykanej piaskownicy - 1 007,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Zawada.jpg

Całkowity koszt

33 222,00 zł

Zawada

Wkład własny w konkursie "Odnowa wsi 2013-2020" - 6 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw z wyposażeniem - 27 222,00 zł.


06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozlicza tylko 75% mieszkańców.

Teraz
75%
10 128 470,00 zł
Prognoza
100%
13 365 583,00 zł
Zobacz, jak brakujące +25%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
nowe place zabaw
+ 1
Sport i rekreacja
+ 1
nowe boisko
+ 8
Parkingi
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
+ 10
Większe bezpieczeństwo
+ 10
kamer monitoringu
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 20
Oświetlenie gminne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
cała gmina
Zieleń w gminie
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
+ 10
Lokalne wydarzenia
+ 10
dodatkowych wydarzeń dla mieszkańców
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Szydłowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!


Jestem zameldowany - jestem fair

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.