Gmina Szydłowo

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 035
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
49 279 370,98 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
20.55%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
10 128 470 zł
20.55%
CIT
CIT
35 000 zł
0.07%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
4 569 822 zł
9.27%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
3 218 532,65 zł
6.53%
Dotacje
Dotacje
17 436 961,33 zł
35.38%
Subwencje
Subwencje
9 014 399 zł
18.29%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
4 876 186 zł
9.89%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
50 844 057,01 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 277 760,04 zł
stanowią 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
8 277 760,04 zł
Wydatki bieżące
85%
43 346 039,97 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 252 786,64 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
5 468 342,84 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
10 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 330 958,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
943 486,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
360 547,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 743 104,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
12 017 602,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 491 638,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 123 555,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
717 937,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 430 259,58 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_1bcCwvz.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 156 207,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 797 633,03 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 252 786,64 zł
Wydatki bieżące
13 152 717,64 zł
Wydatki majątkowe
100 069,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
5 468 342,84 zł
Wydatki bieżące
845 573,00 zł
Wydatki majątkowe
4 622 769,84 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 330 958,00 zł
Wydatki bieżące
4 805 165,00 zł
Wydatki majątkowe
525 793,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
943 486,00 zł
Wydatki bieżące
388 091,00 zł
Wydatki majątkowe
555 395,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
360 547,00 zł
Wydatki bieżące
360 547,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 743 104,92 zł
Wydatki bieżące
1 743 104,92 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
12 017 602,00 zł
Wydatki bieżące
12 017 602,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 491 638,00 zł
Wydatki bieżące
3 922 657,00 zł
Wydatki majątkowe
568 981,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 123 555,00 zł
Wydatki bieżące
1 146 499,00 zł
Wydatki majątkowe
977 056,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
717 937,00 zł
Wydatki bieżące
601 231,00 zł
Wydatki majątkowe
116 706,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 430 259,58 zł
Wydatki bieżące
1 158 828,38 zł
Wydatki majątkowe
271 431,20 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_1bcCwvz.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 156 207,00 zł
Wydatki bieżące
1 126 207,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 797 633,03 zł
Wydatki bieżące
1 288 074,03 zł
Wydatki majątkowe
509 559,00 zł
Wydatki bieżące
8 273 329,00 zł
Wydatki majątkowe
71 899,00 zł
Szkoły podstawowe
8 345 228,00 zł
Wydatki bieżące
2 553 882,00 zł
Wydatki majątkowe
28 170,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
2 582 052,00 zł
Wydatki bieżące
915 234,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
915 234,00 zł
Wydatki bieżące
791 698,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
791 698,00 zł
Wydatki bieżące
480 361,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
480 361,00 zł
Wydatki bieżące
52 764,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
52 764,00 zł
Wydatki bieżące
52 189,64 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
52 189,64 zł
Wydatki bieżące
33 260,00 zł
Pozostała działalność
33 260,00 zł
Wydatki bieżące
840 573,00 zł
Wydatki majątkowe
855 655,84 zł
Drogi publiczne gminne
1 696 228,84 zł
Wydatki majątkowe
49 500,00 zł
Drogi publiczne krajowe
49 500,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 717 614,00 zł
Pozostała działalność
3 722 614,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
4 394 927,00 zł
Wydatki majątkowe
525 793,00 zł
Urzędy gmin
4 920 720,00 zł
Wydatki bieżące
169 353,00 zł
Rady gmin
169 353,00 zł
Wydatki bieżące
101 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
101 000,00 zł
Wydatki bieżące
74 185,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
74 185,00 zł
Wydatki bieżące
65 700,00 zł
Pozostała działalność
65 700,00 zł
Wydatki bieżące
386 091,00 zł
Wydatki majątkowe
535 395,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
921 486,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej w ramach budżetu środków europejskich
Zarządzanie kryzysowe
12 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
230 890,00 zł
Świetlice szkolne
230 890,00 zł
Wydatki bieżące
90 492,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów
90 492,00 zł
Wydatki bieżące
39 165,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
39 165,00 zł
Wydatki bieżące
493 347,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
493 347,00 zł
Wydatki bieżące
480 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
480 000,00 zł
Wydatki bieżące
195 117,00 zł
Zasiłki stałe
195 117,00 zł
Wydatki bieżące
171 409,92 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
171 409,92 zł
Wydatki bieżące
106 200,00 zł
Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
106 200,00 zł
Wydatki bieżące
88 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
88 000,00 zł
Wydatki bieżące
57 650,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
57 650,00 zł
Wydatki bieżące
27 400,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
27 400,00 zł
Wydatki bieżące
14 361,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
14 361,00 zł
Wydatki bieżące
6 100,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
6 100,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
101 520,00 zł
Pozostała działalność
101 520,00 zł
Wydatki bieżące
8 268 251,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
8 268 251,00 zł
Wydatki bieżące
3 129 052,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3 129 052,00 zł
Wydatki bieżące
483 575,00 zł
Wspieranie rodziny
483 575,00 zł
Wydatki bieżące
67 380,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
67 380,00 zł
Wydatki bieżące
39 259,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
39 259,00 zł
Wydatki bieżące
26 000,00 zł
Rodziny zastępcze
26 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 086,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
2 086,00 zł
Wydatki bieżące
1 999,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
1 999,00 zł
Wydatki bieżące
2 046 628,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
2 046 628,00 zł
Wydatki bieżące
777 339,00 zł
Wydatki majątkowe
49 446,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
826 785,00 zł
Wydatki bieżące
231 054,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
231 054,00 zł
Wydatki bieżące
174 159,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
174 159,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
80 000,00 zł
Wydatki majątkowe
6 928,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
6 928,00 zł
Wydatki bieżące
613 477,00 zł
Wydatki majątkowe
512 607,00 zł
Pozostała działalność
1 126 084,00 zł
Wydatki bieżące
524 537,00 zł
Wydatki majątkowe
977 056,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 501 593,00 zł
Wydatki bieżące
471 962,00 zł
Biblioteki
471 962,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
245 760,00 zł
Wydatki majątkowe
116 706,00 zł
Obiekty sportowe
362 466,00 zł
Wydatki bieżące
349 721,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
349 721,00 zł
Wydatki bieżące
5 750,00 zł
Pozostała działalność
5 750,00 zł
Wydatki bieżące
156 260,00 zł
Wydatki majątkowe
271 431,20 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
427 691,20 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Izby rolnicze
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
967 568,38 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
967 568,38 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
659 851,03 zł
Wydatki majątkowe
199 915,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
859 766,03 zł
Wydatki majątkowe
309 644,00 zł
Turystyka
309 644,00 zł
Wydatki bieżące
262 553,00 zł
Działalność usługowa
262 553,00 zł
Wydatki bieżące
175 000,00 zł
Różne rozliczenia
175 000,00 zł
Wydatki bieżące
110 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
110 000,00 zł
Wydatki bieżące
80 670,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
80 670,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Szydłowo w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
8 277 760,04 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.9%
Infrastruktura
41.1%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 875 952,04 zł
3 401 808,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przystan_kajakowa.jpg

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 13 671,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz - 10 105,00 zł;
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie - 4 797,00 zł;
Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią - 4 006,20 zł;
Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 138 852,00 zł;
Dofinansowanie na ref. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu - 6 928,00 zł;
Wykonanie opomiarowania wraz z montażem systemu radiowego - 100 000,00 zł.

Całkowity koszt
278 359,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa2.jpg

Budowa dróg i chodników

Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 oraz oświetlenie chodnika - 49 500,00 zł;
Przebudowa i budowa dróg w: Tarnowo, Leżenica, Dolaszewo, w kierunku Gądek - 90 382,84 zł;
Budowa ulicy Sporotwej - 45 000,00 zł;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - 253 308,00 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 20 000,00 zł;
Projekt i budowa chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Zakupy inwestycyjne - 350 000,00 zł.

Całkowity koszt
821 307,84 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/autobusy_Wp6hIdy.jpg

Transport publiczny

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 2 937 871,00 zł. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2019): 3 390 934,00 zł;
Realizacja zadania w celu poprawy komunikacji dla mieszkańców z Gminą Piła - 779 743,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 9 225,00 zł.

Całkowity koszt
3 726 839,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_YFfTElp.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw DINO, cmentarz) - 49 446,00 zł.

Całkowity koszt
49 446,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/mur_ogrodzenie_mtS8YgU.jpg

Bezpieczeństwo

Zakup średniego samochodu gaśniczego - 535 395,00 zł;
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 10 000,00 zł;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - 10 000,00 zł.

Całkowity koszt
555 395,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowka_oswiatowa_N8Sko0m.jpg

Placówki Oświatowe

Wykonanie oświetlenia SP Skrzatusz - 12 000,00 zł;
Wykonanie pokrycia dachowego ZS Szydłowo - 28 170,00 zł;
Wykonanie instalacji ciepłej wody ZS Szydłowo - 18 000,00 zł;
Przebudowa dachu ZS St. Łubianka - 41 899,00 zł.

Całkowity koszt
100 069,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica_wiejska.jpg

Kultura

Przebudowa budynku w Róży Wielkiej - 62 050,00 zł;
Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie - 270 000,00 zł;
Zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka - 110,00 zł;
Budowa, przebudowa i rewitalizacja świetlic wiejskich w: Jaraczewie, Skrzatuszu, Róży Wielkiej, Leżanicy, Kotuniu - 977 056,00 zł.

Całkowity koszt
1 309 216,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_L91gOlx.jpg

Sport i rekreacja

Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Róża Wielka - 3 000,00 zł;
Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Gądek - 20 000,00 zł;
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Zawada, Kotuń - 45 356,00 zł;
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy - 21 650,00 zł;
Zakup trybun sportowych na boisko w St. Łubiance - 35 000,00 zł;
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 33 456,00 zł;
Wykonanie podłoża na placu zabaw we wsi Zawada - 32 866,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dobrzycy - 26 600,00 zł.

Całkowity koszt
217 928,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przystan_kajakowa1.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 30 000,00 zł;
Przebudowa mostu w m. Kłoda - 83 848,00 zł;
Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy - 309 644,00 zł;
Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - 508 136,00 zł;
Zakup centrali telefonicznej - 17 657,00 zł;
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - 199 915,00 zł;
Dotacja na ref. kotłów - 70 000,00 zł.

Całkowity koszt
1 219 200,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przystan_kajakowa.jpg

Całkowity koszt

278 359,20 zł

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 13 671,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz - 10 105,00 zł;
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie - 4 797,00 zł;
Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią - 4 006,20 zł;
Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 138 852,00 zł;
Dofinansowanie na ref. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu - 6 928,00 zł;
Wykonanie opomiarowania wraz z montażem systemu radiowego - 100 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa2.jpg

Całkowity koszt

821 307,84 zł

Budowa dróg i chodników

Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 oraz oświetlenie chodnika - 49 500,00 zł;
Przebudowa i budowa dróg w: Tarnowo, Leżenica, Dolaszewo, w kierunku Gądek - 90 382,84 zł;
Budowa ulicy Sporotwej - 45 000,00 zł;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - 253 308,00 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 20 000,00 zł;
Projekt i budowa chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Zakupy inwestycyjne - 350 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/autobusy_Wp6hIdy.jpg

Całkowity koszt

3 726 839,00 zł

Transport publiczny

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 2 937 871,00 zł. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2019): 3 390 934,00 zł;
Realizacja zadania w celu poprawy komunikacji dla mieszkańców z Gminą Piła - 779 743,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 9 225,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_YFfTElp.jpg

Całkowity koszt

49 446,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw DINO, cmentarz) - 49 446,00 zł.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/mur_ogrodzenie_mtS8YgU.jpg

Całkowity koszt

555 395,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup średniego samochodu gaśniczego - 535 395,00 zł;
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 10 000,00 zł;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - 10 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowka_oswiatowa_N8Sko0m.jpg

Całkowity koszt

100 069,00 zł

Placówki Oświatowe

Wykonanie oświetlenia SP Skrzatusz - 12 000,00 zł;
Wykonanie pokrycia dachowego ZS Szydłowo - 28 170,00 zł;
Wykonanie instalacji ciepłej wody ZS Szydłowo - 18 000,00 zł;
Przebudowa dachu ZS St. Łubianka - 41 899,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica_wiejska.jpg

Całkowity koszt

1 309 216,00 zł

Kultura

Przebudowa budynku w Róży Wielkiej - 62 050,00 zł;
Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie - 270 000,00 zł;
Zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka - 110,00 zł;
Budowa, przebudowa i rewitalizacja świetlic wiejskich w: Jaraczewie, Skrzatuszu, Róży Wielkiej, Leżanicy, Kotuniu - 977 056,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_L91gOlx.jpg

Całkowity koszt

217 928,00 zł

Sport i rekreacja

Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Róża Wielka - 3 000,00 zł;
Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Gądek - 20 000,00 zł;
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Zawada, Kotuń - 45 356,00 zł;
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy - 21 650,00 zł;
Zakup trybun sportowych na boisko w St. Łubiance - 35 000,00 zł;
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 33 456,00 zł;
Wykonanie podłoża na placu zabaw we wsi Zawada - 32 866,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dobrzycy - 26 600,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przystan_kajakowa1.jpg

Całkowity koszt

1 219 200,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 30 000,00 zł;
Przebudowa mostu w m. Kłoda - 83 848,00 zł;
Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy - 309 644,00 zł;
Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - 508 136,00 zł;
Zakup centrali telefonicznej - 17 657,00 zł;
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - 199 915,00 zł;
Dotacja na ref. kotłów - 70 000,00 zł.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dobrzyca.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dolaszewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Gadek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Jaraczewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kloda.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kotun.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Krepsko.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Lezenica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_LezenicaKolonia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowa-Lubianka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowy-Dwor.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Pokrzywnica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Roza-Wielka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Skrzatusz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Stara-Lubianka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Szydlowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Tarnowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Zawada.jpg

Całkowity koszt

29 768,00 zł

Dobrzyca

Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska, wykonanie boiska do piłki nożnej, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 27 768,00 zł;
Poprawa estetyki poprzez wyprowadzenie punktów dostępu do prądu z lamp ulicznych - 400,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 600,00 zł.

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Dolaszewo

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie, remont - 38 176,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja imprez integracyjnych, wynajem hali sportowej - 2 941,00 zł.


Całkowity koszt

13 856,00 zł

Gądek

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 6 386,00 zł;
Spędzamy czas razem - doposażenie altany ogrodowej, zakup ławek parkowych - 7 470,00 zł.


Całkowity koszt

25 986,00 zł

Jaraczewo

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup art. ogrodniczych - 1 500,00 zł;
Spędzamy razem czas poprzez wykonanie altany wraz z murowanym grillem, stołami i ławkami - 21 486,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wzniesienie gniazda bocianiego - 3 000,00 zł.


Całkowity koszt

13 116,00 zł

Kłoda

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 12 116,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - strategia rozwoju wsi - 1 000,00 zł.


Całkowity koszt

41 117,00 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 4 500,00 zł;
Poprawa wizerunku wsi - zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich - 1 500,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 5 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej przebudowę - 30 117,00 zł.

Całkowity koszt

20 106,00 zł

Krępsko

Spędzamy czas razem - zakup namiotu, organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi zagospodarowanie terenu wokół krzyża - 13 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 106,00 zł.


Całkowity koszt

16 282,00 zł

Leżenica

Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup budulca na drogę - 15 667,00 zł;
Spędzamy czas razem - wynajem hali sportowej - 615,00 zł.


Całkowity koszt

10 238,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup figur do kapliczki oraz renowację przydrożnej kapliczki - 10 238,00 zł.

Całkowity koszt

13 280,00 zł

Nowa Łubianka

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie lub wyposażenie nowo powstałej świetlicy - 13 280,00 zł.

Całkowity koszt

18 996,00 zł

Nowy Dwór

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup art. ogrodniczych - 3 400,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej, zakup bramek piłkarskich i siatki do piłki siatkowej - 10 096,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 5 500,00 zł.


Całkowity koszt

21 216,00 zł

Pokrzywnica

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem - 14 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych, zakup strategii wsi - 2 216,00 zł;
Poprawa warunków - zakup garażu - 5 000,00 zł.

Całkowity koszt

29 563,00 zł

Róża Wielka

Poprawa warunków wsi - wykonanie parkingu wokół cmentarza - 1 353,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wyposażenia szkoleniowego dla OSP - 3 387,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS oraz budowę obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych - 8 301,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, przygotowanie podłoża i wykonanie altany - 16 522,00 zł.Całkowity koszt

41 117,00 zł

Skrzatusz

Poprawa estetyki wsi poprzez zakupy ogrodnicze, remontowe - 6 700,00 zł;
Spędzamy razem czas - zakup wyposażenia na plac zabaw, malowanie ogrodzenia na placu zabaw, organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej - 4 817,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 29 600,00 zł.

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Stara Łubianka

Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez zakup progów zwalniających - 11 000,00 zł;
Poprawa warunków wsi poprzez zakup garażu, zagospodarowanie terenu koło pomnika, przystanków i wjazdu do St. Łubianki - 20 507,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, zagospodarowanie parku, scena w parku, działalność koła gospodyń wiejskich - 9 110,00 zł;
Poprawa estetyki boiska - nasadzenie roślin - 500,00 zł.


Całkowity koszt

41 117,00 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup narzędzi dla OSP, poprzez oświetlenie chodnika - 19 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez pozyskanie środków zewnętrznych - 2 000,00 zł;
Poprawa warunków - wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 7 000,00 zł.


Całkowity koszt

15 007,00 zł

Tarnowo

Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie skwerku - 1 507,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup zamykanej piaskownicy - 350,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibrylatora i szkolenie ratownicze - 13 150,00 zł.

Całkowity koszt

33 222,00 zł

Zawada

Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw z wyposażeniem, wykonanie podłoża na placu zabaw - 33 222,00 zł.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dobrzyca.jpg

Całkowity koszt

29 768,00 zł

Dobrzyca

Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska, wykonanie boiska do piłki nożnej, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 27 768,00 zł;
Poprawa estetyki poprzez wyprowadzenie punktów dostępu do prądu z lamp ulicznych - 400,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 600,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dolaszewo.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Dolaszewo

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie, remont - 38 176,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja imprez integracyjnych, wynajem hali sportowej - 2 941,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Gadek.jpg

Całkowity koszt

13 856,00 zł

Gądek

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 6 386,00 zł;
Spędzamy czas razem - doposażenie altany ogrodowej, zakup ławek parkowych - 7 470,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Jaraczewo.jpg

Całkowity koszt

25 986,00 zł

Jaraczewo

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup art. ogrodniczych - 1 500,00 zł;
Spędzamy razem czas poprzez wykonanie altany wraz z murowanym grillem, stołami i ławkami - 21 486,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wzniesienie gniazda bocianiego - 3 000,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kloda.jpg

Całkowity koszt

13 116,00 zł

Kłoda

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 12 116,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - strategia rozwoju wsi - 1 000,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kotun.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 4 500,00 zł;
Poprawa wizerunku wsi - zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich - 1 500,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 5 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej przebudowę - 30 117,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Krepsko.jpg

Całkowity koszt

20 106,00 zł

Krępsko

Spędzamy czas razem - zakup namiotu, organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi zagospodarowanie terenu wokół krzyża - 13 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 106,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Lezenica.jpg

Całkowity koszt

16 282,00 zł

Leżenica

Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup budulca na drogę - 15 667,00 zł;
Spędzamy czas razem - wynajem hali sportowej - 615,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_LezenicaKolonia.jpg

Całkowity koszt

10 238,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup figur do kapliczki oraz renowację przydrożnej kapliczki - 10 238,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowa-Lubianka.jpg

Całkowity koszt

13 280,00 zł

Nowa Łubianka

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie lub wyposażenie nowo powstałej świetlicy - 13 280,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowy-Dwor.jpg

Całkowity koszt

18 996,00 zł

Nowy Dwór

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup art. ogrodniczych - 3 400,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej, zakup bramek piłkarskich i siatki do piłki siatkowej - 10 096,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 5 500,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Pokrzywnica.jpg

Całkowity koszt

21 216,00 zł

Pokrzywnica

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem - 14 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych, zakup strategii wsi - 2 216,00 zł;
Poprawa warunków - zakup garażu - 5 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Roza-Wielka.jpg

Całkowity koszt

29 563,00 zł

Róża Wielka

Poprawa warunków wsi - wykonanie parkingu wokół cmentarza - 1 353,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wyposażenia szkoleniowego dla OSP - 3 387,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS oraz budowę obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych - 8 301,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, przygotowanie podłoża i wykonanie altany - 16 522,00 zł.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Skrzatusz.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Skrzatusz

Poprawa estetyki wsi poprzez zakupy ogrodnicze, remontowe - 6 700,00 zł;
Spędzamy razem czas - zakup wyposażenia na plac zabaw, malowanie ogrodzenia na placu zabaw, organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej - 4 817,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 29 600,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Stara-Lubianka.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Stara Łubianka

Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez zakup progów zwalniających - 11 000,00 zł;
Poprawa warunków wsi poprzez zakup garażu, zagospodarowanie terenu koło pomnika, przystanków i wjazdu do St. Łubianki - 20 507,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, zagospodarowanie parku, scena w parku, działalność koła gospodyń wiejskich - 9 110,00 zł;
Poprawa estetyki boiska - nasadzenie roślin - 500,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Szydlowo.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup narzędzi dla OSP, poprzez oświetlenie chodnika - 19 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez pozyskanie środków zewnętrznych - 2 000,00 zł;
Poprawa warunków - wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 7 000,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Tarnowo.jpg

Całkowity koszt

15 007,00 zł

Tarnowo

Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie skwerku - 1 507,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup zamykanej piaskownicy - 350,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibrylatora i szkolenie ratownicze - 13 150,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Zawada.jpg

Całkowity koszt

33 222,00 zł

Zawada

Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw z wyposażeniem, wykonanie podłoża na placu zabaw - 33 222,00 zł.

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozlicza tylko 75% mieszkańców.

Teraz
75%
10 128 470,00 zł
Prognoza
100%
13 365 583,00 zł
Zobacz, jak brakujące +25%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
nowe place zabaw
+ 1
Sport i rekreacja
+ 1
nowe boisko
+ 8
Parkingi
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
+ 10
Większe bezpieczeństwo
+ 10
kamer monitoringu
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 20
Oświetlenie gminne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
cała gmina
Zieleń w gminie
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
+ 10
Lokalne wydarzenia
+ 10
dodatkowych wydarzeń dla mieszkańców
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Szydłowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!


Jestem zameldowany - jestem fair

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.