Gmina Szydłowo

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 097
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
49 765 585,61 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
20.54%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
10 224 261 zł
20.54%
CIT
CIT
38 967,36 zł
0.08%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
4 528 356,14 zł
9.1%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
5 367 244,58 zł
10.79%
Dotacje
Dotacje
16 919 850,71 zł
34.0%
Subwencje
Subwencje
9 014 399 zł
18.11%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
3 672 506,82 zł
7.38%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
48 042 460,64 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
7 403 566,44 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
7 403 566,44 zł
Wydatki bieżące
85%
40 638 894,20 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 149 399,41 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
11 832 962,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 983 545,58 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
4 830 639,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 324 931,38 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 843 030,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 649 936,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 270 783,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_1bcCwvz.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 067 169,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
822 133,34 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
682 619,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
321 936,30 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 260,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 254 114,58 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za rok 2019.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 149 399,41 zł
Wydatki bieżące
13 049 330,93 zł
Wydatki majątkowe
100 068,48 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
11 832 962,08 zł
Wydatki bieżące
11 832 962,08 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 983 545,58 zł
Wydatki bieżące
4 461 607,26 zł
Wydatki majątkowe
521 938,32 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
4 830 639,11 zł
Wydatki bieżące
726 133,70 zł
Wydatki majątkowe
4 104 505,41 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 324 931,38 zł
Wydatki bieżące
3 786 641,56 zł
Wydatki majątkowe
538 289,82 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 843 030,82 zł
Wydatki bieżące
989 272,56 zł
Wydatki majątkowe
853 758,26 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 649 936,18 zł
Wydatki bieżące
1 649 936,18 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 270 783,10 zł
Wydatki bieżące
1 153 204,00 zł
Wydatki majątkowe
117 579,10 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_1bcCwvz.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 067 169,00 zł
Wydatki bieżące
1 060 194,90 zł
Wydatki majątkowe
6 974,10 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
822 133,34 zł
Wydatki bieżące
266 738,34 zł
Wydatki majątkowe
555 395,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
682 619,32 zł
Wydatki bieżące
576 247,07 zł
Wydatki majątkowe
106 372,25 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
321 936,30 zł
Wydatki bieżące
321 936,30 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
9 260,44 zł
Wydatki bieżące
9 260,44 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 254 114,58 zł
Wydatki majątkowe
498 685,70 zł
Wydatki bieżące
8 256 567,69 zł
Wydatki majątkowe
71 898,48 zł
Szkoły podstawowe
8 328 466,17 zł
Wydatki bieżące
2 514 638,45 zł
Wydatki majątkowe
28 170,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
2 542 808,45 zł
Wydatki bieżące
886 659,56 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
886 659,56 zł
Wydatki bieżące
781 437,20 zł
Dowożenie uczniów do szkół
781 437,20 zł
Wydatki bieżące
474 765,31 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
474 765,31 zł
Wydatki bieżące
52 672,75 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
52 672,75 zł
Wydatki bieżące
52 065,89 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
52 065,89 zł
Wydatki bieżące
30 524,08 zł
Pozostała działalność
30 524,08 zł
Wydatki bieżące
8 203 504,98 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
8 203 504,98 zł
Wydatki bieżące
3 054 475,27 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3 054 475,27 zł
Wydatki bieżące
443 221,08 zł
Wspieranie rodziny
443 221,08 zł
Wydatki bieżące
67 380,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
67 380,00 zł
Wydatki bieżące
38 065,50 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
38 065,50 zł
Wydatki bieżące
24 892,65 zł
Rodziny zastępcze
24 892,65 zł
Wydatki bieżące
1 422,60 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 422,60 zł
Wydatki bieżące
4 069 482,59 zł
Wydatki majątkowe
521 938,32 zł
Urzędy gmin
4 591 420,91 zł
Wydatki bieżące
162 818,37 zł
Rady gmin
162 818,37 zł
Wydatki bieżące
95 325,74 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
95 325,74 zł
Wydatki bieżące
73 680,56 zł

Wydatek w cołości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
73 680,56 zł
Wydatki bieżące
60 300,00 zł
Pozostała działalność
60 300,00 zł
Wydatki bieżące
724 524,86 zł
Wydatki majątkowe
748 546,78 zł
Drogi publiczne gminne
1 473 071,64 zł
Wydatki majątkowe
49 500,00 zł
Drogi publiczne krajowe
49 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 608,84 zł
Wydatki majątkowe
3 306 458,63 zł
Pozostała działalność
3 308 067,47 zł
Wydatki bieżące
1 970 723,95 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
1 970 723,95 zł
Wydatki bieżące
759 948,06 zł
Wydatki majątkowe
49 446,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
809 394,06 zł
Wydatki bieżące
222 796,67 zł
Oczyszczanie miast i wsi
222 796,67 zł
Wydatki bieżące
160 914,65 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
160 914,65 zł
Wydatki bieżące
65 347,23 zł
Schroniska dla zwierząt
65 347,23 zł
Wydatki majątkowe
6 927,05 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
6 927,05 zł
Wydatki bieżące
606 911,00 zł
Wydatki majątkowe
481 916,77 zł
Pozostała działalność
1 088 827,77 zł
Wydatki bieżące
426 603,49 zł
Wydatki majątkowe
853 758,26 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 280 361,75 zł
Wydatki bieżące
412 669,07 zł
Biblioteki
412 669,07 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
481 255,16 zł
Ośrodki pomocy społecznej
481 255,16 zł
Wydatki bieżące
474 944,48 zł
Domy pomocy społecznej
474 944,48 zł
Wydatki bieżące
185 437,19 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
185 437,19 zł
Wydatki bieżące
156 798,43 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
156 798,43 zł
Wydatki bieżące
92 460,97 zł
Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
92 460,97 zł
Wydatki bieżące
56 472,32 zł
Dodatki mieszkaniowe
56 472,32 zł
Wydatki bieżące
56 082,52 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
56 082,52 zł
Wydatki bieżące
25 476,24 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
25 476,24 zł
Wydatki bieżące
14 311,19 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
14 311,19 zł
Wydatki bieżące
5 537,44 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
5 537,44 zł
Wydatki bieżące
500,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
500,00 zł
Wydatki bieżące
100 660,24 zł
Pozostała działalność
100 660,24 zł
Wydatki bieżące
155 896,17 zł
Wydatki majątkowe
117 579,10 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
273 475,27 zł
Wydatki bieżące
29 739,45 zł
Izby rolnicze
29 739,45 zł
Wydatki bieżące
967 568,38 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
967 568,38 zł
Wydatki bieżące
1 060 194,90 zł
Wydatki majątkowe
6 974,10 zł
Dostarczanie wody
1 067 169,00 zł
Wydatki bieżące
266 738,34 zł
Wydatki majątkowe
535 395,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
802 133,34 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Zarządzanie kryzysowe
10 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
236 573,97 zł
Wydatki majątkowe
106 372,25 zł
Obiekty sportowe
342 946,22 zł
Wydatki bieżące
334 016,10 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
334 016,10 zł
Wydatki bieżące
5 657,00 zł
Pozostała działalność
5 657,00 zł
Wydatki bieżące
229 152,26 zł
Świetlice szkolne
229 152,26 zł
Wydatki bieżące
53 619,04 zł
Pomoc materialna dla uczniów
53 619,04 zł
Wydatki bieżące
39 165,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
39 165,00 zł
Wydatki bieżące
9 260,44 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
9 260,44 zł
Wydatki bieżące
399 059,80 zł
Wydatki majątkowe
190 254,26 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
589 314,06 zł
Wydatki majątkowe
308 431,44 zł
Turystyka
308 431,44 zł
Wydatki bieżące
172 521,91 zł
Działalność usługowa
172 521,91 zł
Wydatki bieżące
106 519,60 zł
Obsługa długu publicznego
106 519,60 zł
Wydatki bieżące
77 327,57 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
77 327,57 zł
04

Zadania inwestycyjne

Szydłowo w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
7 403 566,44 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.69%
Infrastruktura
41.31%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 345 398,56 zł
3 058 167,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/siec_wodociagowa_0OT6Dbg.jpg

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 13 671,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz - 10 104,90 zł;
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie - 4 797,00 zł;
Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią - 4 006,20 zł;
Wykup sieci kanalizacyjnej - 85 000,00 zł;
Dofinansowanie na ref. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu - 6 927,05 zł.

Całkowity koszt
124 506,15 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_i_chodnikow_a9yyScZ.jpg

Budowa dróg i chodników

Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 oraz oświetlenia chodnika - 49 500,00 zł;
Przebudowa i budowa dróg w: Tarnowo, Leżenica, Dolaszewo, w kierunku Gądek - 87 770,42 zł;
Budowa ulicy Sporotwej - 45 000,00 zł;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - 253 307,20 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 19 999,94 zł;
Projekt i budowa chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Przebudowa mostu w m. Kłoda - 63 938,00 zł;
Zakupy inwestycyjne - 265 414,22 zł.

Całkowity koszt
798 046,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_scieka-rowerowa_OS1nO31.jpg

Transport i łączność - Pozostała działalność

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 2 526 715,63 zł;
Realizacja zadania w celu poprawy komunikacji dla mieszkańców z Gminą Piła - 779 743,00 zł.

Całkowity koszt
3 306 458,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna.jpg

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 9 225,00 zł.,w tym:
- Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy - 2 337,00 zł;
- Budowa parkingu przy CUK w Szydłowie - 2 337,00 zł;
- Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Zawadzie - 2 337,00;
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - 2 214,00 zł;
Dotacja na ref. kotłów - 57 716,00 zł.

Całkowity koszt
66 941,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_kmL1RiZ.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw DINO, cmentarz) - 49 446,00 zł.

Całkowity koszt
49 446,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_3LpdGMN.jpg

Bezpieczeństwo

Zakup średniego samochodu gaśniczego - 535 395,00 zł;
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 10 000,00 zł;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - 10 000,00 zł.

Całkowity koszt
555 395,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_FpaTEOy.jpg

Placówki Oświatowe

Wykonanie oświetlenia SP Skrzatusz - 11 999,99 zł;
Wykonanie pokrycia dachowego ZS Szydłowo - 28 170,00 zł;
Wykonanie instalacji ciepłej wody ZS Szydłowo - 18 000,00 zł;
Przebudowa dachu ZS St. Łubianka - 41 898,49 zł.

Całkowity koszt
100 068,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_JkarNef.jpg

Kultura

Przebudowa budynku w Róży Wielkiej - 62 050,00 zł;
Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie - 265 098,04 zł;
Zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka - 110,00 zł;
Budowa, przebudowa i rewitalizacja świetlic wiejskich w: Jaraczewie, Skrzatuszu, Róży Wielkiej, Leżenicy, Kotuniu - 853 758,26 zł.

Całkowity koszt
1 181 016,30 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_3GhCIlt.jpg

Sport i rekreacja

Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Róża Wielka - 2 952,00 zł;
Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Gądek - 9 200,00 zł;
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Zawada, Kotuń - 42 775,53 zł;
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy - 21 649,99 zł;
Zakup trybun sportowych na boisko w St. Łubiance - 24 666,26 zł;
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 33 456,00 zł;
Wykonanie podłoża na placu zabaw we wsi Zawada - 32 790,20 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dobrzycy - 26 600,00 zł.

Całkowity koszt
194 089,98 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale_inwestycje.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 6 974,10 zł;
Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy - 308 431,44 zł;
Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - 504 281,67 zł;
Zakup centrali telefonicznej - 17 656,65 zł;
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - 190 254,26 zł.

Całkowity koszt
1 027 598,12 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/siec_wodociagowa_0OT6Dbg.jpg

Całkowity koszt

124 506,15 zł

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 13 671,00 zł;
Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz - 10 104,90 zł;
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie - 4 797,00 zł;
Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią - 4 006,20 zł;
Wykup sieci kanalizacyjnej - 85 000,00 zł;
Dofinansowanie na ref. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu - 6 927,05 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_i_chodnikow_a9yyScZ.jpg

Całkowity koszt

798 046,78 zł

Budowa dróg i chodników

Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 oraz oświetlenia chodnika - 49 500,00 zł;
Przebudowa i budowa dróg w: Tarnowo, Leżenica, Dolaszewo, w kierunku Gądek - 87 770,42 zł;
Budowa ulicy Sporotwej - 45 000,00 zł;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - 253 307,20 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica - 19 999,94 zł;
Projekt i budowa chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Przebudowa mostu w m. Kłoda - 63 938,00 zł;
Zakupy inwestycyjne - 265 414,22 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_scieka-rowerowa_OS1nO31.jpg

Całkowity koszt

3 306 458,63 zł

Transport i łączność - Pozostała działalność

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 2 526 715,63 zł;
Realizacja zadania w celu poprawy komunikacji dla mieszkańców z Gminą Piła - 779 743,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna.jpg

Całkowity koszt

66 941,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 9 225,00 zł.,w tym:
- Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy - 2 337,00 zł;
- Budowa parkingu przy CUK w Szydłowie - 2 337,00 zł;
- Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Zawadzie - 2 337,00;
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - 2 214,00 zł;
Dotacja na ref. kotłów - 57 716,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_kmL1RiZ.jpg

Całkowity koszt

49 446,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw DINO, cmentarz) - 49 446,00 zł.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_3LpdGMN.jpg

Całkowity koszt

555 395,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup średniego samochodu gaśniczego - 535 395,00 zł;
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof - 10 000,00 zł;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile - 10 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_FpaTEOy.jpg

Całkowity koszt

100 068,48 zł

Placówki Oświatowe

Wykonanie oświetlenia SP Skrzatusz - 11 999,99 zł;
Wykonanie pokrycia dachowego ZS Szydłowo - 28 170,00 zł;
Wykonanie instalacji ciepłej wody ZS Szydłowo - 18 000,00 zł;
Przebudowa dachu ZS St. Łubianka - 41 898,49 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_JkarNef.jpg

Całkowity koszt

1 181 016,30 zł

Kultura

Przebudowa budynku w Róży Wielkiej - 62 050,00 zł;
Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie - 265 098,04 zł;
Zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka - 110,00 zł;
Budowa, przebudowa i rewitalizacja świetlic wiejskich w: Jaraczewie, Skrzatuszu, Róży Wielkiej, Leżenicy, Kotuniu - 853 758,26 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_3GhCIlt.jpg

Całkowity koszt

194 089,98 zł

Sport i rekreacja

Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Róża Wielka - 2 952,00 zł;
Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Gądek - 9 200,00 zł;
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Zawada, Kotuń - 42 775,53 zł;
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy - 21 649,99 zł;
Zakup trybun sportowych na boisko w St. Łubiance - 24 666,26 zł;
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 33 456,00 zł;
Wykonanie podłoża na placu zabaw we wsi Zawada - 32 790,20 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dobrzycy - 26 600,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale_inwestycje.jpg

Całkowity koszt

1 027 598,12 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 6 974,10 zł;
Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy - 308 431,44 zł;
Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - 504 281,67 zł;
Zakup centrali telefonicznej - 17 656,65 zł;
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - 190 254,26 zł.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dobrzyca.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dolaszewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Gadek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Jaraczewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kloda.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kotun.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Krepsko.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Lezenica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_LezenicaKolonia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowa-Lubianka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowy-Dwor.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Pokrzywnica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Roza-Wielka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Skrzatusz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Stara-Lubianka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Szydlowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Tarnowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Zawada.jpg

Całkowity koszt

29 676,99 zł

Dobrzyca

Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska, wykonanie boiska do piłki nożnej, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 27 727,99 zł;
Poprawa estetyki poprzez wyprowadzenie punktów dostępu do prądu z lamp ulicznych - 400,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 549,00 zł.

Całkowity koszt

41 032,08 zł

Dolaszewo

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie, remont - 38 171,43 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, imprez integracyjnych, wynajem hali sportowej - 2 860,65 zł.

Całkowity koszt

13 856,00 zł

Gądek

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 6 386,00 zł;
Spędzamy czas razem - doposażenie altany ogrodowej, zakup ławek parkowych - 7 470,00 zł.

Całkowity koszt

25 986,00 zł

Jaraczewo

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup art. ogrodniczych - 1 500,00 zł;
Spędzamy razem czas poprzez wykonanie altany wraz z murowanym grilem, stołami i ławkami - 21 486,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wzniesienie gniazda bocianiego - 3 000,00 zł.

Całkowity koszt

13 116,00 zł

Kłoda

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 12 116,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - strategia rozwoju wsi - 1 000,00 zł.

Całkowity koszt

41 099,73 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 4 499,94 zł;
Poprawa wizerunku wsi - zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich - 1 500,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 4 999,79 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej przebudowę - 30 100,00 zł.

Całkowity koszt

20 037,34 zł

Krępsko

Spędzamy czas razem - zakup namiotu, organizacja festynów sołeckich - 5 967,38 zł;
Poprawa estetyki wsi zagospodarowanie terenu wokół krzyża - 13 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 069,96 zł.

Całkowity koszt

16 282,00 zł

Leżenica

Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup budulca na drogę - 15 667,00 zł;
Spędzamy czas razem - wynajem hali sportowej - 615,00 zł.

Całkowity koszt

10 238,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup figur do kapliczki oraz renowację przydrożnej kapliczki - 10 238,00 zł.

Całkowity koszt

13 270,44 zł

Nowa Łubianka

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie lub wyposażenie nowo powstałej świetlicy - 13 270,44 zł.

Całkowity koszt

18 884,54 zł

Nowy Dwór

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodnicznych - 3 321,77 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej, zakup bramek piłkarskich i siatki do piłki siatkowej - 10 062,77 zł;
Świetlica wiejska naszą wiztówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 5 500,00 zł.

Całkowity koszt

20 993,40 zł

Pokrzywnica

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem - 14 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych, zakup strategii wsi - 2 193,40 zł;
Poprawa warunków - zakup garażu - 4 800,00 zł.

Całkowity koszt

29 514,39 zł

Róża Wielka

Poprawa warunków wsi - wykonanie parkingu wokół cmentarza - 1 353,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wyposażenia szkoleniowego dla OSP - 3 387,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS oraz budowę obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych - 8 253,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, przygotowanie podłoża i wykonanie altany - 16 521,39 zł.

Całkowity koszt

38 824,09 zł

Skrzatusz

Poprawa estetyki wsi poprzez zakupy ogrodnicze, remontowe - 4 668,41 zł;
Spędzamy razem czas - zakup wyposażenia na plac zabaw, organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej - 4 555,68 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 29 600,00 zł.

Całkowity koszt

40 785,05 zł

Stara Łubianka

Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez zakup progów zwalniających - 11 000,00 zł;
Poprawa warunków wsi poprzez zakup garażu, zagospodarowanie terenu koło pomnika, przystanków i wjazdu do St. Łubianki - 20 505,81 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, zagospodarowanie parku, scena w parku, działalność koła gospodyń wiejskich - 8 779,24 zł;
Poprawa estetyki boiska - nasadzenie roślin - 500,00 zł.

Całkowity koszt

39 116,99 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup narzędzi dla OSP, poprzez oświetlenie chodnika - 18 999,99 zł;
Poprawa warunków - wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 7 000,00 zł.

Całkowity koszt

14 233,56 zł

Tarnowo

Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie skwerku - 1 429,28 zł;
Spędzamy czas razem - zakup zamykanej piaskownicy - 349,98 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibratora i szkolenie ratownicze - 12 454,30 zł.

Całkowity koszt

33 145,23 zł

Zawada

Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw z wyposażeniem, wykonanie podłoża na placu zabaw - 33 145,23 zł.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dobrzyca.jpg

Całkowity koszt

29 676,99 zł

Dobrzyca

Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska, wykonanie boiska do piłki nożnej, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 27 727,99 zł;
Poprawa estetyki poprzez wyprowadzenie punktów dostępu do prądu z lamp ulicznych - 400,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 549,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dolaszewo.jpg

Całkowity koszt

41 032,08 zł

Dolaszewo

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie, remont - 38 171,43 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, imprez integracyjnych, wynajem hali sportowej - 2 860,65 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Gadek.jpg

Całkowity koszt

13 856,00 zł

Gądek

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 6 386,00 zł;
Spędzamy czas razem - doposażenie altany ogrodowej, zakup ławek parkowych - 7 470,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Jaraczewo.jpg

Całkowity koszt

25 986,00 zł

Jaraczewo

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup art. ogrodniczych - 1 500,00 zł;
Spędzamy razem czas poprzez wykonanie altany wraz z murowanym grilem, stołami i ławkami - 21 486,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wzniesienie gniazda bocianiego - 3 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kloda.jpg

Całkowity koszt

13 116,00 zł

Kłoda

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 12 116,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - strategia rozwoju wsi - 1 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kotun.jpg

Całkowity koszt

41 099,73 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 4 499,94 zł;
Poprawa wizerunku wsi - zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich - 1 500,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 4 999,79 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej przebudowę - 30 100,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Krepsko.jpg

Całkowity koszt

20 037,34 zł

Krępsko

Spędzamy czas razem - zakup namiotu, organizacja festynów sołeckich - 5 967,38 zł;
Poprawa estetyki wsi zagospodarowanie terenu wokół krzyża - 13 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 069,96 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Lezenica.jpg

Całkowity koszt

16 282,00 zł

Leżenica

Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup budulca na drogę - 15 667,00 zł;
Spędzamy czas razem - wynajem hali sportowej - 615,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_LezenicaKolonia.jpg

Całkowity koszt

10 238,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup figur do kapliczki oraz renowację przydrożnej kapliczki - 10 238,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowa-Lubianka.jpg

Całkowity koszt

13 270,44 zł

Nowa Łubianka

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie lub wyposażenie nowo powstałej świetlicy - 13 270,44 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowy-Dwor.jpg

Całkowity koszt

18 884,54 zł

Nowy Dwór

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodnicznych - 3 321,77 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej, zakup bramek piłkarskich i siatki do piłki siatkowej - 10 062,77 zł;
Świetlica wiejska naszą wiztówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 5 500,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Pokrzywnica.jpg

Całkowity koszt

20 993,40 zł

Pokrzywnica

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem - 14 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych, zakup strategii wsi - 2 193,40 zł;
Poprawa warunków - zakup garażu - 4 800,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Roza-Wielka.jpg

Całkowity koszt

29 514,39 zł

Róża Wielka

Poprawa warunków wsi - wykonanie parkingu wokół cmentarza - 1 353,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wyposażenia szkoleniowego dla OSP - 3 387,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS oraz budowę obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych - 8 253,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, przygotowanie podłoża i wykonanie altany - 16 521,39 zł.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Skrzatusz.jpg

Całkowity koszt

38 824,09 zł

Skrzatusz

Poprawa estetyki wsi poprzez zakupy ogrodnicze, remontowe - 4 668,41 zł;
Spędzamy razem czas - zakup wyposażenia na plac zabaw, organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej - 4 555,68 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 29 600,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Stara-Lubianka.jpg

Całkowity koszt

40 785,05 zł

Stara Łubianka

Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez zakup progów zwalniających - 11 000,00 zł;
Poprawa warunków wsi poprzez zakup garażu, zagospodarowanie terenu koło pomnika, przystanków i wjazdu do St. Łubianki - 20 505,81 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, zagospodarowanie parku, scena w parku, działalność koła gospodyń wiejskich - 8 779,24 zł;
Poprawa estetyki boiska - nasadzenie roślin - 500,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Szydlowo.jpg

Całkowity koszt

39 116,99 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup narzędzi dla OSP, poprzez oświetlenie chodnika - 18 999,99 zł;
Poprawa warunków - wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 7 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Tarnowo.jpg

Całkowity koszt

14 233,56 zł

Tarnowo

Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie skwerku - 1 429,28 zł;
Spędzamy czas razem - zakup zamykanej piaskownicy - 349,98 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibratora i szkolenie ratownicze - 12 454,30 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Zawada.jpg

Całkowity koszt

33 145,23 zł

Zawada

Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw z wyposażeniem, wykonanie podłoża na placu zabaw - 33 145,23 zł.

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozliczyło tylko 75% mieszkańców.

Teraz
75%
10 224 261,00 zł
Prognoza
100%
13 491 989,00 zł
Zobacz, jak brakujące +25%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
+ 2
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
nowe place zabaw
+ 1
Sport i rekreacja
+ 1
nowe boisko
+ 8
Parkingi
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
+ 10
Większe bezpieczeństwo
+ 10
kamer monitoringu
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 20
Oświetlenie gminne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
cała gmina
Zieleń w gminie
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
+ 10
Lokalne wydarzenia
+ 10
dodatkowych wydarzeń dla mieszkańców
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Szydłowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!


Jestem zameldowany - jestem fair

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.