Gmina Szydłowo

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 035
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
51 695 427,84 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.59%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
10 128 470 zł
19.59%
CIT
CIT
35 000 zł
0.07%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
4 569 822 zł
8.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
3 196 206 zł
6.18%
Dotacje
Dotacje
19 822 561,84 zł
38.34%
Subwencje
Subwencje
8 858 782 zł
17.14%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
5 084 586 zł
9.84%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
57 666 768,84 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
16 185 607,62 zł
stanowią 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
16 185 607,62 zł
Wydatki bieżące
72%
41 481 161,22 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 312 707,64 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 006 292,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
20 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 333 028,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
935 613,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
373 374,90 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 993 317,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
10 265 211,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 005 923,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 538 814,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
813 118,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 868 576,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_1bcCwvz.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 270 984,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 929 810,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 312 707,64 zł
Wydatki bieżące
13 204 517,64 zł
Wydatki inwestycyjne
108 190,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 006 292,00 zł
Wydatki bieżące
871 167,00 zł
Wydatki inwestycyjne
7 135 125,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 333 028,00 zł
Wydatki bieżące
4 806 892,00 zł
Wydatki inwestycyjne
526 136,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
935 613,00 zł
Wydatki bieżące
385 613,00 zł
Wydatki inwestycyjne
550 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
373 374,90 zł
Wydatki bieżące
373 374,90 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 993 317,27 zł
Wydatki bieżące
1 993 317,27 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
10 265 211,00 zł
Wydatki bieżące
10 265 211,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 005 923,00 zł
Wydatki bieżące
3 909 253,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 096 670,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 538 814,00 zł
Wydatki bieżące
1 114 087,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 424 727,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
813 118,00 zł
Wydatki bieżące
696 412,00 zł
Wydatki inwestycyjne
116 706,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 868 576,00 zł
Wydatki bieżące
1 190 128,38 zł
Wydatki inwestycyjne
3 678 447,62 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_1bcCwvz.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 270 984,00 zł
Wydatki bieżące
1 240 984,00 zł
Wydatki inwestycyjne
30 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 929 810,00 zł
Wydatki bieżące
1 410 204,03 zł
Wydatki inwestycyjne
519 606,00 zł
Wydatki bieżące
8 234 639,00 zł
Wydatki inwestycyjne
80 015,00 zł
Szkoły podstawowe
8 314 654,00 zł
Wydatki bieżące
2 506 767,00 zł
Wydatki inwestycyjne
28 175,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
2 534 942,00 zł
Wydatki bieżące
953 096,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
953 096,00 zł
Wydatki bieżące
862 498,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
862 498,00 zł
Wydatki bieżące
479 964,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
479 964,00 zł
Wydatki bieżące
52 764,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
52 764,00 zł
Wydatki bieżące
52 189,64 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
52 189,64 zł
Wydatki bieżące
62 600,00 zł
Pozostała działalność
62 600,00 zł
Wydatki bieżące
841 167,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 322 861,00 zł
Drogi publiczne gminne
4 164 028,00 zł
Wydatki inwestycyjne
50 000,00 zł
Drogi publiczne krajowe
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 762 264,00 zł
Pozostała działalność
3 792 264,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
4 403 907,00 zł
Wydatki inwestycyjne
526 136,00 zł
Urzędy gmin
4 930 043,00 zł
Wydatki bieżące
165 050,00 zł
Rady gmin
165 050,00 zł
Wydatki bieżące
71 235,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
71 235,00 zł
Wydatki bieżące
101 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
101 000,00 zł
Wydatki bieżące
65 700,00 zł
Pozostała działalność
65 700,00 zł
Wydatki bieżące
383 613,00 zł
Wydatki inwestycyjne
530 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
913 613,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
10 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej w ramach budżetu środków europejskich
Zarządzanie kryzysowe
12 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
10 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
230 340,00 zł
Świetlice szkolne
230 340,00 zł
Wydatki bieżące
42 500,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
42 500,00 zł
Wydatki bieżące
100 534,90 zł
Pomoc materialna dla uczniów
100 534,90 zł
Wydatki bieżące
480 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
480 000,00 zł
Wydatki bieżące
476 556,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
476 556,00 zł
Wydatki bieżące
314 000,00 zł
Zasiłki stałe
314 000,00 zł
Wydatki bieżące
197 000,00 zł
Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
197 000,00 zł
Wydatki bieżące
168 600,27 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
168 600,27 zł
Wydatki bieżące
60 150,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
60 150,00 zł
Wydatki bieżące
143 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
143 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 700,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
25 700,00 zł
Wydatki bieżące
14 361,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
14 361,00 zł
Wydatki bieżące
10 650,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
10 650,00 zł
Wydatki bieżące
7 300,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
7 300,00 zł
Wydatki bieżące
96 000,00 zł
Pozostała działalność
96 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 432 172,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
6 432 172,00 zł
Wydatki bieżące
3 200 290,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3 200 290,00 zł
Wydatki bieżące
488 024,00 zł
Wspieranie rodziny
488 024,00 zł
Wydatki bieżące
39 259,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
39 259,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Rodziny zastępcze
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
16 000,00 zł
Wydatki bieżące
67 380,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
67 380,00 zł
Wydatki bieżące
2 086,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
2 086,00 zł
Wydatki bieżące
1 811 275,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
1 811 275,00 zł
Wydatki bieżące
650 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
50 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
700 500,00 zł
Wydatki bieżące
209 300,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
209 300,00 zł
Wydatki bieżące
187 561,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
187 561,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
150 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
9 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
9 000,00 zł
Wydatki bieżące
900 617,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 037 670,00 zł
Pozostała działalność
2 938 287,00 zł
Wydatki bieżące
477 125,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 424 727,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 901 852,00 zł
Wydatki bieżące
471 962,00 zł
Biblioteki
471 962,00 zł
Wydatki bieżące
165 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
165 000,00 zł
Wydatki bieżące
415 521,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
415 521,00 zł
Wydatki bieżące
275 141,00 zł
Wydatki inwestycyjne
116 706,00 zł
Obiekty sportowe
391 847,00 zł
Wydatki bieżące
5 750,00 zł
Pozostała działalność
5 750,00 zł
Wydatki bieżące
159 560,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 678 447,62 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
3 838 007,62 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Izby rolnicze
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Molieracje wodne
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
982 568,38 zł
Pozostała działalność
982 568,38 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
636 081,03 zł
Wydatki inwestycyjne
209 575,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
845 656,03 zł
Wydatki bieżące
374 453,00 zł
Działalność usługowa
374 453,00 zł
Wydatki inwestycyjne
310 031,00 zł
Turystyka
310 031,00 zł
Wydatki bieżące
175 000,00 zł
Różne rozliczenia
175 000,00 zł
Wydatki bieżące
144 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
144 000,00 zł
Wydatki bieżące
80 670,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
80 670,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Szydłowo w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
16 185 607,62 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
75.94%
Infrastruktura
24.06%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
12 291 062,62 zł
3 894 545,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przystan_kajakowa.jpg

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 1 718 969,00 zł;
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie -
525 627,62 zł;
Projekt i koncepcja sieci wodociągowych -
20 000,00 zł;
Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią -
1 274 999,00 zł;
Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -
138 852,00 zł;
Dofinansowanie na ref. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu -
9 000,00 zł.

Całkowity koszt
3 687 447,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa2.jpg

Budowa dróg i chodników

Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 oraz oświetlenie chodnika - 50 000,00 zł;
Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórza -
1 500 000,00 zł;
Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Jaraczewo-Leżenica oraz we wsi Dolaszewo -
650 000,00 zł;
Przebudowa i budowa dróg w: Tarnowo, Leżenica, Dolaszewo, w kierunku Gądek, Gądki-Pokrzywnica -
246 340,00 zł;
Budowa ulicy Sportowej -
45 000,00 zł;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej -
279 556,00 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica -
20 000,00 zł;
Projekt i budowa chodnika ul. Krańcowa -
13 117,00 zł;
Zakupy inwestycyjne -
350 000,00 zł;
Projekt przebudowy ulicy Jana Pawła II wraz z ul. Łąkową oraz obiektów inżynierskich -
135 000,00 zł.

Całkowity koszt
3 289 013,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/autobusy_Wp6hIdy.jpg

Transport publiczny

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 2 954 764,00 zł. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2019): 3 390 934,00 zł;
Realizacja zadania w celu poprawy komunikacji dla mieszkańców z Gminą Piła -
807 500,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI -
1 502 338,00 zł.

Całkowity koszt
5 264 602,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_YFfTElp.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw DINO, cmentarz) - 50 000,00 zł.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/mur_ogrodzenie_mtS8YgU.jpg

Bezpieczeństwo

Zakup średniego samochodu gaśniczego - 510 000,00 zł;
Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka -
20 000,00 zł;
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof -
10 000,00 zł;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile -
10 000,00 zł.

Całkowity koszt
550 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowka_oswiatowa_N8Sko0m.jpg

Placówki Oświatowe

Wykonanie oświetlenia SP Skrzatusz - 12 000,00 zł;
Wykonanie pokrycia dachowego ZS Szydłowo -
28 175,00 zł;
Wykonanie instalacji ciepłej wody ZS Szydłowo -
18 015,00 zł;
Przebudowa dachu ZS St. Łubianka -
50 000,00 zł.

Całkowity koszt
108 190,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica_wiejska.jpg

Kultura

Przebudowa budynku w Róży Wielkiej - 64 000,00 zł;
Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie -
270 000,00 zł;
Zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka -
110,00 zł;
Budowa, przebudowa i rewitalizacja świetlic wiejskich w: Jaraczewie, Skrzatuszu, Róży Wielkiej, Leżanicy, Kotuniu, St. Łubiane -
1 424 727,00 zł.

Całkowity koszt
1 758 837,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_L91gOlx.jpg

Sport i rekreacja

Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Róża Wielka - 3 000,00 zł;
Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Gądek -
20 000,00 zł;
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Zawada, Kotuń -
45 356,00 zł;
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy -
21 650,00 zł;
Zakup trybun sportowych na boisko w St. Łubiance -
35 000,00 zł;
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy -
33 456,00 zł;
Wykonanie podłoża na placu zabaw we wsi Zawada -
32 866,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dobrzycy -
26 600,00 zł.

Całkowity koszt
217 928,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przystan_kajakowa1.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 30 000,00 zł;
Przebudowa mostu w m. Kłoda -
83 848,00 zł;
Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy -
310 031,00 zł;
Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy -
508 136,00 zł;
Zakup centrali telefonicznej -
18 000,00 zł;
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego -
209 575,00 zł;
Dotacja na ref. kotłów -
100 000,00 zł.

Całkowity koszt
1 259 590,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przystan_kajakowa.jpg

Całkowity koszt

3 687 447,62 zł

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy - 1 718 969,00 zł;
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie -
525 627,62 zł;
Projekt i koncepcja sieci wodociągowych -
20 000,00 zł;
Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią -
1 274 999,00 zł;
Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -
138 852,00 zł;
Dofinansowanie na ref. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu -
9 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezka_rowerowa2.jpg

Całkowity koszt

3 289 013,00 zł

Budowa dróg i chodników

Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 oraz oświetlenie chodnika - 50 000,00 zł;
Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórza -
1 500 000,00 zł;
Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Jaraczewo-Leżenica oraz we wsi Dolaszewo -
650 000,00 zł;
Przebudowa i budowa dróg w: Tarnowo, Leżenica, Dolaszewo, w kierunku Gądek, Gądki-Pokrzywnica -
246 340,00 zł;
Budowa ulicy Sportowej -
45 000,00 zł;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej -
279 556,00 zł;
Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica -
20 000,00 zł;
Projekt i budowa chodnika ul. Krańcowa -
13 117,00 zł;
Zakupy inwestycyjne -
350 000,00 zł;
Projekt przebudowy ulicy Jana Pawła II wraz z ul. Łąkową oraz obiektów inżynierskich -
135 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/autobusy_Wp6hIdy.jpg

Całkowity koszt

5 264 602,00 zł

Transport publiczny

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - 2 954 764,00 zł. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2019): 3 390 934,00 zł;
Realizacja zadania w celu poprawy komunikacji dla mieszkańców z Gminą Piła -
807 500,00 zł;
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI -
1 502 338,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_YFfTElp.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw DINO, cmentarz) - 50 000,00 zł.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/mur_ogrodzenie_mtS8YgU.jpg

Całkowity koszt

550 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup średniego samochodu gaśniczego - 510 000,00 zł;
Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka -
20 000,00 zł;
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof -
10 000,00 zł;
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile -
10 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowka_oswiatowa_N8Sko0m.jpg

Całkowity koszt

108 190,00 zł

Placówki Oświatowe

Wykonanie oświetlenia SP Skrzatusz - 12 000,00 zł;
Wykonanie pokrycia dachowego ZS Szydłowo -
28 175,00 zł;
Wykonanie instalacji ciepłej wody ZS Szydłowo -
18 015,00 zł;
Przebudowa dachu ZS St. Łubianka -
50 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlica_wiejska.jpg

Całkowity koszt

1 758 837,00 zł

Kultura

Przebudowa budynku w Róży Wielkiej - 64 000,00 zł;
Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie -
270 000,00 zł;
Zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka -
110,00 zł;
Budowa, przebudowa i rewitalizacja świetlic wiejskich w: Jaraczewie, Skrzatuszu, Róży Wielkiej, Leżanicy, Kotuniu, St. Łubiane -
1 424 727,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_L91gOlx.jpg

Całkowity koszt

217 928,00 zł

Sport i rekreacja

Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Róża Wielka - 3 000,00 zł;
Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Gądek -
20 000,00 zł;
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Zawada, Kotuń -
45 356,00 zł;
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy -
21 650,00 zł;
Zakup trybun sportowych na boisko w St. Łubiance -
35 000,00 zł;
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy -
33 456,00 zł;
Wykonanie podłoża na placu zabaw we wsi Zawada -
32 866,00 zł;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dobrzycy -
26 600,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przystan_kajakowa1.jpg

Całkowity koszt

1 259 590,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach - 30 000,00 zł;
Przebudowa mostu w m. Kłoda -
83 848,00 zł;
Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy -
310 031,00 zł;
Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy -
508 136,00 zł;
Zakup centrali telefonicznej -
18 000,00 zł;
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego -
209 575,00 zł;
Dotacja na ref. kotłów -
100 000,00 zł.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dobrzyca.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dolaszewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Gadek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Jaraczewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kloda.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kotun.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Krepsko.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Lezenica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_LezenicaKolonia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowa-Lubianka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowy-Dwor.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Pokrzywnica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Roza-Wielka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Skrzatusz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Stara-Lubianka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Szydlowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Tarnowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Zawada.jpg

Całkowity koszt

29 768,00 zł

Dobrzyca

Wkład własny w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś" - 2 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska, wykonanie boiska do piłki nożnej, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 27 768,00 zł.


Całkowity koszt

41 117,00 zł

Dolaszewo

Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulicy - 7 500,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie, remont - 30 676,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja imprez integracyjnych, wynajem hali sportowej - 2 941,00 zł.


Całkowity koszt

13 856,00 zł

Gądek

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 3 856,00 zł;
Spędzamy czas razem - doposażenie altany ogrodowej, zakup ławek parkowych - 10 000,00 zł.


Całkowity koszt

25 986,00 zł

Jaraczewo

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup art. ogrodniczych - 1 500,00 zł;
Spędzamy razem czas poprzez wykonanie altany wraz z murowanym grillem, stołami i ławkami - 21 486,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wzniesienie gniazda bocianiego - 3 000,00 zł.


Całkowity koszt

13 116,00 zł

Kłoda

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 12 116,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - strategia rozwoju wsi - 1 000,00 zł.


Całkowity koszt

41 117,00 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 4 500,00 zł;
Poprawa wizerunku wsi - zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich - 1 500,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 5 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej przebudowę - 30 117,00 zł.

Całkowity koszt

20 106,00 zł

Krępsko

Spędzamy czas razem - zakup namiotu, organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie wkładki dla pieszych na rzece Rurzycy - 6 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi zagospodarowanie terenu wokół krzyża - 7 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 106,00 zł.


Całkowity koszt

16 282,00 zł

Leżenica

Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup budulca na drogę - 15 667,00 zł;
Spędzamy czas razem - wynajem hali sportowej - 615,00 zł.


Całkowity koszt

10 238,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup figur do kapliczki oraz renowację przydrożnej kapliczki - 10 238,00 zł.

Całkowity koszt

13 280,00 zł

Nowa Łubianka

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie lub wyposażenie nowo powstałej świetlicy - 13 280,00 zł.

Całkowity koszt

18 996,00 zł

Nowy Dwór

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup art. ogrodniczych - 3 400,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej, zakup bramek piłkarskich i siatki do piłki siatkowej - 10 096,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 5 500,00 zł.


Całkowity koszt

21 216,00 zł

Pokrzywnica

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem - 14 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych, zakup strategii wsi - 2 216,00 zł;
Poprawa warunków - zakup garażu - 5 000,00 zł.

Całkowity koszt

29 563,00 zł

Róża Wielka

Poprawa warunków wsi - wykonanie parking wokół cmentarza - 1 353,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wyposażenia szkoleniowego dla OSP - 909,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS oraz budowę obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych - 8 301,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, przygotowanie podłoża i wykonanie altany - 19 000,00 zł.Całkowity koszt

41 117,00 zł

Skrzatusz

Poprawa estetyki wsi poprzez zakupy ogrodnicze, remontowe - 6 700,00 zł;
Spędzamy razem czas - zakup wyposażenia na plac zabaw, malowanie ogrodzenia na placu zabaw, organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej - 4 817,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 29 600,00 zł.

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Stara Łubianka

Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez zakup progów zwalniających - 11 000,00 zł;
Poprawa warunków wsi poprzez zakup garażu, zagospodarowanie terenu koło pomnika, przystanków i wjazdu do St. Łubianki - 20 507,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, zagospodarowanie parku, scena w parku, działalność koła gospodyń wiejskich - 9 110,00 zł;
Poprawa estetyki boiska - nasadzenie roślin - 500,00 zł.


Całkowity koszt

41 117,00 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup narzędzi dla OSP, poprzez oświetlenie chodnika - 19 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez pozyskanie środków zewnętrznych - 2 000,00 zł;
Poprawa warunków - wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 7 000,00 zł.


Całkowity koszt

15 007,00 zł

Tarnowo

Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie skwerku - 1 507,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup zamykanej piaskownicy - 350,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibrylatora i szkolenie ratownicze - 13 150,00 zł.

Całkowity koszt

33 222,00 zł

Zawada

Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw z wyposażeniem, wykonanie podłoża na placu zabaw - 27 222,00 zł.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dobrzyca.jpg

Całkowity koszt

29 768,00 zł

Dobrzyca

Wkład własny w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś" - 2 000,00 zł;
Spędzamy czas razem - utrzymanie nawierzchni boiska, wykonanie boiska do piłki nożnej, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 27 768,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Dolaszewo.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Dolaszewo

Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulicy - 7 500,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie, remont - 30 676,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja imprez integracyjnych, wynajem hali sportowej - 2 941,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Gadek.jpg

Całkowity koszt

13 856,00 zł

Gądek

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 3 856,00 zł;
Spędzamy czas razem - doposażenie altany ogrodowej, zakup ławek parkowych - 10 000,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Jaraczewo.jpg

Całkowity koszt

25 986,00 zł

Jaraczewo

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup art. ogrodniczych - 1 500,00 zł;
Spędzamy razem czas poprzez wykonanie altany wraz z murowanym grillem, stołami i ławkami - 21 486,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wzniesienie gniazda bocianiego - 3 000,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kloda.jpg

Całkowity koszt

13 116,00 zł

Kłoda

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 12 116,00 zł;
Poprawa estetyki wsi - strategia rozwoju wsi - 1 000,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Kotun.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Kotuń

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych - 4 500,00 zł;
Poprawa wizerunku wsi - zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich - 1 500,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich - 5 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej przebudowę - 30 117,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Krepsko.jpg

Całkowity koszt

20 106,00 zł

Krępsko

Spędzamy czas razem - zakup namiotu, organizacja festynów sołeckich - 6 000,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie wkładki dla pieszych na rzece Rurzycy - 6 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi zagospodarowanie terenu wokół krzyża - 7 000,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 1 106,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Lezenica.jpg

Całkowity koszt

16 282,00 zł

Leżenica

Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup budulca na drogę - 15 667,00 zł;
Spędzamy czas razem - wynajem hali sportowej - 615,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_LezenicaKolonia.jpg

Całkowity koszt

10 238,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup figur do kapliczki oraz renowację przydrożnej kapliczki - 10 238,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowa-Lubianka.jpg

Całkowity koszt

13 280,00 zł

Nowa Łubianka

Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie lub wyposażenie nowo powstałej świetlicy - 13 280,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Nowy-Dwor.jpg

Całkowity koszt

18 996,00 zł

Nowy Dwór

Poprawa estetyki wsi poprzez zakup art. ogrodniczych - 3 400,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej, zakup bramek piłkarskich i siatki do piłki siatkowej - 10 096,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - 5 500,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Pokrzywnica.jpg

Całkowity koszt

21 216,00 zł

Pokrzywnica

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem - 14 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych, zakup strategii wsi - 2 216,00 zł;
Poprawa warunków - zakup garażu - 5 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Roza-Wielka.jpg

Całkowity koszt

29 563,00 zł

Róża Wielka

Poprawa warunków wsi - wykonanie parking wokół cmentarza - 1 353,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wyposażenia szkoleniowego dla OSP - 909,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS oraz budowę obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych - 8 301,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, przygotowanie podłoża i wykonanie altany - 19 000,00 zł.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Skrzatusz.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Skrzatusz

Poprawa estetyki wsi poprzez zakupy ogrodnicze, remontowe - 6 700,00 zł;
Spędzamy razem czas - zakup wyposażenia na plac zabaw, malowanie ogrodzenia na placu zabaw, organizacja festynów sołeckich, wynajem hali sportowej - 4 817,00 zł;
Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie - 29 600,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Stara-Lubianka.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Stara Łubianka

Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez zakup progów zwalniających - 11 000,00 zł;
Poprawa warunków wsi poprzez zakup garażu, zagospodarowanie terenu koło pomnika, przystanków i wjazdu do St. Łubianki - 20 507,00 zł;
Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich, zagospodarowanie parku, scena w parku, działalność koła gospodyń wiejskich - 9 110,00 zł;
Poprawa estetyki boiska - nasadzenie roślin - 500,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Szydlowo.jpg

Całkowity koszt

41 117,00 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika w kierunku ul. Krańcowej - 13 117,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup narzędzi dla OSP, poprzez oświetlenie chodnika - 19 000,00 zł;
Poprawa estetyki wsi poprzez pozyskanie środków zewnętrznych - 2 000,00 zł;
Poprawa warunków - wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy - 7 000,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Tarnowo.jpg

Całkowity koszt

15 007,00 zł

Tarnowo

Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie skwerku - 1 507,00 zł;
Spędzamy czas razem - zakup zamykanej piaskownicy - 350,00 zł;
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibrylatora i szkolenie ratownicze - 13 150,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szydlowo_Zawada.jpg

Całkowity koszt

33 222,00 zł

Zawada

Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw z wyposażeniem, wykonanie podłoża na placu zabaw - 27 222,00 zł.

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozlicza tylko 75% mieszkańców.

Teraz
75%
10 128 470,00 zł
Prognoza
100%
13 365 583,00 zł
Zobacz, jak brakujące +25%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
nowe place zabaw
+ 1
Sport i rekreacja
+ 1
nowe boisko
+ 8
Parkingi
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
+ 10
Większe bezpieczeństwo
+ 10
kamer monitoringu
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 20
Oświetlenie gminne
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
cała gmina
Zieleń w gminie
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
+ 10
Lokalne wydarzenia
+ 10
dodatkowych wydarzeń dla mieszkańców
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Szydłowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!


Jestem zameldowany - jestem fair

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.