Gmina Szydłowo

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 285
mieszkańców
W 2022 roku planowane są dochody w wysokości
65 061 991,07 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
17.04%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 088 377 zł
17.04%
CIT
37 790 zł
0.06%
Podatki od nieruchomości
5 163 123 zł
7.94%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 122 234,94 zł
12.48%
Dotacje
14 542 412,20 zł
22.35%
Subwencje
10 163 062 zł
15.62%
Pozostałe dochody
15 944 991,93 zł
24.51%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
84 851 023,69 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
29 569 897,51 zł
stanowią 35% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
35%
29 569 897,51 zł
Wydatki bieżące
65%
55 281 126,18 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 074 344,82 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
10 253 377,14 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 661 464,69 zł
Rodzina
całkowity koszt
8 815 595,57 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 990 584,36 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 144 929,85 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 288 485,90 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 126 609,28 zł
Informatyka
całkowity koszt
1 920 451,07 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 731 066,95 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 300 497,69 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
674 904,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
558 292,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
379 864,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
256 260,20 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
674 296,17 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Szydłowo w 2022 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
29 569 897,51 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
36.2%
Transport i łączność
31.87%
Oświata, sprawy społeczne i kultura
31.93%
Gospodarka komunalna oraz rolnictwo i łowiectwo
Wydatki na inwestycje w dziale
10 703 009,29 zł
9 423 114,53 zł
9 443 773,69 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej

Całkowity koszt
173 400,00 zł
Chodniki

Chodniki

 • Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. Stara Łubianka oraz oświetlenie w m. Stara Łubianka - 70 000,00 zł 
 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty - 112 895,59 zł
 • Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P z m. Skrztausz do m. Pluty - 25 000,00 zł
Całkowity koszt
207 895,59 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 79 000,00 zł 
 • Budowa drogi  śródpolnej w Jaraczewie ( dz. nr 22) - 105 000,00 zł 
 • Budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej - 25 000,00 zł 
 • Przebudowa drogi os. Zacisze w Szydłowie - 205 000,00 zł
 •  Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi nr G131151 m. Kłoda - 50 000,00 zł 
 • Budowa drogi ul. Dolna w Starej Łubiance - 390 000,00 zł 
 • Przebudowa drogi ul. Mała w Dobrzycy - 125 000,00 zł 
 • Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - 895 065,18 zł
 • Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica) -  5 411 000,00 zł 
 • Budowa kładki w m. Krępsko- 100 000,00 zł
 • Budowa zjazdów w Leżenicy Kolonia - 35 000,00 zł
 • Modernizacja drogi asfaltowej prowadzącej do sołectwa poprzez położenie nowej nawierzchni. Gądek - 16 000,00 zł 
 • Budowa drogi w Gminie Szydłowo (wieś Kotuń) - 499 289,40 zł
 • Zakup budulca na drogi Gminne - 260 000,00 zł
 • Wykonanie nakładki w m. Dolaszewo - 309 000,00 zł 
 • Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej  - 150 000,00 zł 
 • Zakup tabletu GPS do pomiaru i lokalizacji działek - 25 000,00 zł 
Całkowity koszt
8 679 354,58 zł
Przystanki

Przystanki

 • Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Pluty - 12 104,41 zł
 • Zakup z montażem wiaty przystankowej ma skrzyżowaniu w m. Dolaszewo - 16 000,00 zł 
Całkowity koszt
28 104,41 zł
Drogi gminne - projekty i dokumentacja

Drogi gminne - projekty i dokumentacja

 • Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 129 150,00 zł
 • Projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci gazowej kolidującej z planowaną przebudową ul. Sportowej w Szydłowie - 35 670,00 zł 
 • Projekt drogi gminnej o dł. 1 300m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 69 914,00 zł
 • Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 33 210,00 zł
 • Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 318/3. Dolaszewo - 15 129,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze - 20 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi ul. Miła w Dobrzycy - 10 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie- 10 000,00 zł
 • Projekt budowy ul.Krańcowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie - 85 000,00 zł
Całkowity koszt
408 073,00 zł
Infrastruktura rowerowa

Infrastruktura rowerowa

 • Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo
 • (ścieżka Kotuń-Piła) - 1 166 181,71 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku
 • Szydłowo-Pokrzywnica - 40 000,00 zł
Całkowity koszt
1 206 181,71 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Szydłowo Bud.A- 235 000,00 zł
 • Wykonanie części nowego ogrodzenia przy szkole w Skrzatuszu II etap - 6 500,00 zł 
 • Zakup z montażem palników do pieca w ZS Szydłowo - 53 382,00 zł 
 • Zespół Szkół w Starej Łubiance: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości - 72 313,70 zł
Całkowity koszt
367 195,70 zł
Przedszkola

Przedszkola

Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo

Całkowity koszt
6 657 000,00 zł
E-Urząd

E-Urząd

 • Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 1 714 617,54 zł
 • Zakup urządzenia do bezprzewodowego łączenia się z projektorem - 14 000,00 zł
 • Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 205 833,53 zł
 • Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" - 9 750,00 zł
Całkowity koszt
1 944 201,07 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa świetlicy w Starej Łubiance - 100 000,00 zł
 • Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - 55 350,00 zł 
 • Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Coch - 50 000,00 zł 
 • Projekt budowy, rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej oraz przebudowy i termomodernizacji szatni sportowej i pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - 99 630,00 zł
 • Zakup nowego ogrzewania z montażem w świetlicy wiejskiej w Dolaszewie - 14 371,00 zł 
 • Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępsku - 24 746,28 zł 
Całkowity koszt
344 097,28 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Róży Wielkiej 

Całkowity koszt
37 935,48 zł
Turystyka i sport

Turystyka i sport

 • Budowa stanicy turystycznej w Krępsku - 11 685,00 zł 
 • Wykonanie projektu budowlanego trybun na boisku w Szydłowie - 11 000,00 zł
Całkowity koszt
22 685,00 zł
Straże Pożarne

Straże Pożarne

Dofinansowanie do samochodu operacyjnego oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej Jaraczewo-Dolaszewo - 400 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 34 310,85 zł
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka - Zabrodzie-Tarnowo - 625 830,00 zł
 • Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno - kanalizacyjnej - 341 000,00 zł
 • Przebudowa sieci wodociągowych gminnych znajdujących się na terenach prywatnych - 74 170,00 zł
 • Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej - 30 000,00 zł
 • Współudział Gminy Szydłowo w budowie sieci wodociągowej m. Dolaszewo - 14 000,00 zł
Całkowity koszt
1 519 310,85 zł
Hydrofornie

Hydrofornie

 • Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 503 690,00 zł
 • Przebudowa hydroforni Stara Łubianka - 1 500 000,00 zł
Całkowity koszt
3 003 690,00 zł
Infrastruktura wodociągowa - pozostałe inwestycje

Infrastruktura wodociągowa - pozostałe inwestycje

 • Projekt zbiornika do magazynowania wody pitnej  oraz zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia na SUW Dolaszewo - 25 000,00 zł
 • Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej dla mieszkańców - 85 000,00 zł
 • Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 126 500,00 zł
 • Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa - 36 817,00 zł
 • Zakup pompy wraz z montażem - przepompownia PG Dolaszewo - Podkowa Leśna (P1) - 56 727,60 zł 
 • Zakup pompy - przepompownia LPT3 Dobrzyca - Olszynowy Zakątek (P2) - 11 635,80 zł 
Całkowity koszt
341 680,40 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - budowa

Infrastruktura kanalizacyjna - budowa

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I - 750 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 99 478,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór - 1 400 000,00 zł
Całkowity koszt
2 249 478,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i dokumentacja

Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i dokumentacja

 • Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna - 16 359,00 zł
 • Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo - 30 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla osiedla "Na Wzgórzu" w Dobrzycy - 24 108,00 zł  
 • Koncepcja i projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo- 100 000,00 zł
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek - 12 300,00 zł
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 19 003,50 zł
 • Projekt kanalizacji w m.Szydłowo - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
261 770,50 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - pozostałe zakupy inwestycyjne

Infrastruktura kanalizacyjna - pozostałe zakupy inwestycyjne

 • Zakup myjki ciśnieniowej, przenośnej typu Karcher - 25 000,00 zł
 • Zakup samochodu dostawczego do zabudowy myjki wraz z myjką ciśnieniową oraz wyposażeniem- 312 216,00 zł
 • Wykup nieruchomości położonej w Dolaszewie dz. nr 431/3 - 64 002,76 zł 
Całkowity koszt
401 218,76 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do budowy indywidualnych ujęć wody - 40 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 47 000,00 zł
 • Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
107 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Doświetlenie placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej. Leżenica Kolonia - 13 361,00 zł
 • Projekt i wykonanie oświetlenia z montażem lamp od ul. Krańcowej w kierunku ul Owocowej wzdłuż dróg gminnych o nr ewid. 103,210. Szydłowo - 53 444,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach. Dobrzyca - 25 000,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty - 50 000,00 zł
 • Projekt oświetlenia w gminie Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca, St. Łubianka, Pluty, Kotuń, Pokrzywica, Kłoda, Skrzatusz - 125 000,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego w Dobrzycy - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
286 805,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Doposażenie placu zabaw w Szydłowie - 13 000,00 zł 
 • Zakup i montaż wiaty w Nowym Dworze - 20 640,00 zł 
 • Budowa placu zabaw w m. Nowa Łubianka - 50 0000,00 zł
 • Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w m. Cyk-projekt - 10 000,00 zł
 • Projekt i budowa placu zabaw w m. Leżenica - 70 000,00 zł
 • Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Starej Łubiance - 25 000,00 zł
 • Zakup elementów małej architektury. Nowa Łubianka - 13 048,00 zł
 • Doposażenie istniejącego monitoringu przy świetlicy, placu zabaw, enklawie miododajnej w Zawadzie- 5 600,00 zł
 • Modernizacja istniejącego placu zabaw (zakup stacji rowerowej). Kłoda - 7 316,00 zł
 • Stworzenie placu zabaw wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz dodatkowym wyposażeniem w Nowej Łubiance - 48 980,00 zł  
Całkowity koszt
263 584,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 538 393,07 zł
 • Zagospodarowanie centrum wsi zgodnie z projektem. Pokrzywnica - 13 212,00 zł
 • Wykup gruntu - działka nr 119 w Leżenicy z przeznaczeniem pod przestrzeń publiczną - 7 151,10 zł
 • Założenie nawodnienia roślin ozdobnych posadzonych przy stawie - 15 980,00 zł 
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy - projekt - 3 500,00 zł 

Całkowity koszt
659 236,18 zł
Pozostałe zakupy inwestycyjne

Pozostałe zakupy inwestycyjne

 • Zakup samochodu ciężarowego - 300 000,00 zł
 • Zakup kontenerów - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
350 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Transport i łączność
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

173 400,00 zł

Drogi wojewódzkie

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej

Chodniki

Całkowity koszt

207 895,59 zł

Chodniki

 • Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. Stara Łubianka oraz oświetlenie w m. Stara Łubianka - 70 000,00 zł 
 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty - 112 895,59 zł
 • Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P z m. Skrztausz do m. Pluty - 25 000,00 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Całkowity koszt

8 679 354,58 zł

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 79 000,00 zł 
 • Budowa drogi  śródpolnej w Jaraczewie ( dz. nr 22) - 105 000,00 zł 
 • Budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej - 25 000,00 zł 
 • Przebudowa drogi os. Zacisze w Szydłowie - 205 000,00 zł
 •  Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi nr G131151 m. Kłoda - 50 000,00 zł 
 • Budowa drogi ul. Dolna w Starej Łubiance - 390 000,00 zł 
 • Przebudowa drogi ul. Mała w Dobrzycy - 125 000,00 zł 
 • Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - 895 065,18 zł
 • Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica) -  5 411 000,00 zł 
 • Budowa kładki w m. Krępsko- 100 000,00 zł
 • Budowa zjazdów w Leżenicy Kolonia - 35 000,00 zł
 • Modernizacja drogi asfaltowej prowadzącej do sołectwa poprzez położenie nowej nawierzchni. Gądek - 16 000,00 zł 
 • Budowa drogi w Gminie Szydłowo (wieś Kotuń) - 499 289,40 zł
 • Zakup budulca na drogi Gminne - 260 000,00 zł
 • Wykonanie nakładki w m. Dolaszewo - 309 000,00 zł 
 • Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej  - 150 000,00 zł 
 • Zakup tabletu GPS do pomiaru i lokalizacji działek - 25 000,00 zł 
Przystanki

Całkowity koszt

28 104,41 zł

Przystanki

 • Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Pluty - 12 104,41 zł
 • Zakup z montażem wiaty przystankowej ma skrzyżowaniu w m. Dolaszewo - 16 000,00 zł 
Drogi gminne - projekty i dokumentacja

Całkowity koszt

408 073,00 zł

Drogi gminne - projekty i dokumentacja

 • Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 129 150,00 zł
 • Projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci gazowej kolidującej z planowaną przebudową ul. Sportowej w Szydłowie - 35 670,00 zł 
 • Projekt drogi gminnej o dł. 1 300m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 69 914,00 zł
 • Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 33 210,00 zł
 • Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 318/3. Dolaszewo - 15 129,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze - 20 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi ul. Miła w Dobrzycy - 10 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie- 10 000,00 zł
 • Projekt budowy ul.Krańcowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie - 85 000,00 zł
Infrastruktura rowerowa

Całkowity koszt

1 206 181,71 zł

Infrastruktura rowerowa

 • Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo
 • (ścieżka Kotuń-Piła) - 1 166 181,71 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku
 • Szydłowo-Pokrzywnica - 40 000,00 zł
Oświata, sprawy społeczne i kultura
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

367 195,70 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Szydłowo Bud.A- 235 000,00 zł
 • Wykonanie części nowego ogrodzenia przy szkole w Skrzatuszu II etap - 6 500,00 zł 
 • Zakup z montażem palników do pieca w ZS Szydłowo - 53 382,00 zł 
 • Zespół Szkół w Starej Łubiance: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości - 72 313,70 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

6 657 000,00 zł

Przedszkola

Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo

E-Urząd

Całkowity koszt

1 944 201,07 zł

E-Urząd

 • Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 1 714 617,54 zł
 • Zakup urządzenia do bezprzewodowego łączenia się z projektorem - 14 000,00 zł
 • Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 205 833,53 zł
 • Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" - 9 750,00 zł
Świetlice

Całkowity koszt

344 097,28 zł

Świetlice

 • Budowa świetlicy w Starej Łubiance - 100 000,00 zł
 • Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - 55 350,00 zł 
 • Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Coch - 50 000,00 zł 
 • Projekt budowy, rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej oraz przebudowy i termomodernizacji szatni sportowej i pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - 99 630,00 zł
 • Zakup nowego ogrzewania z montażem w świetlicy wiejskiej w Dolaszewie - 14 371,00 zł 
 • Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępsku - 24 746,28 zł 
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

37 935,48 zł

Modernizacja budynków

Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Róży Wielkiej 

Turystyka i sport

Całkowity koszt

22 685,00 zł

Turystyka i sport

 • Budowa stanicy turystycznej w Krępsku - 11 685,00 zł 
 • Wykonanie projektu budowlanego trybun na boisku w Szydłowie - 11 000,00 zł
Straże Pożarne

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Straże Pożarne

Dofinansowanie do samochodu operacyjnego oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile

Gospodarka komunalna oraz rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

1 519 310,85 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej Jaraczewo-Dolaszewo - 400 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 34 310,85 zł
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka - Zabrodzie-Tarnowo - 625 830,00 zł
 • Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno - kanalizacyjnej - 341 000,00 zł
 • Przebudowa sieci wodociągowych gminnych znajdujących się na terenach prywatnych - 74 170,00 zł
 • Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej - 30 000,00 zł
 • Współudział Gminy Szydłowo w budowie sieci wodociągowej m. Dolaszewo - 14 000,00 zł
Hydrofornie

Całkowity koszt

3 003 690,00 zł

Hydrofornie

 • Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 503 690,00 zł
 • Przebudowa hydroforni Stara Łubianka - 1 500 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa - pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

341 680,40 zł

Infrastruktura wodociągowa - pozostałe inwestycje

 • Projekt zbiornika do magazynowania wody pitnej  oraz zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia na SUW Dolaszewo - 25 000,00 zł
 • Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej dla mieszkańców - 85 000,00 zł
 • Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 126 500,00 zł
 • Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa - 36 817,00 zł
 • Zakup pompy wraz z montażem - przepompownia PG Dolaszewo - Podkowa Leśna (P1) - 56 727,60 zł 
 • Zakup pompy - przepompownia LPT3 Dobrzyca - Olszynowy Zakątek (P2) - 11 635,80 zł 
Infrastruktura kanalizacyjna - budowa

Całkowity koszt

2 249 478,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna - budowa

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I - 750 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 99 478,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór - 1 400 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i dokumentacja

Całkowity koszt

261 770,50 zł

Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i dokumentacja

 • Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna - 16 359,00 zł
 • Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo - 30 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla osiedla "Na Wzgórzu" w Dobrzycy - 24 108,00 zł  
 • Koncepcja i projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo- 100 000,00 zł
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek - 12 300,00 zł
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 19 003,50 zł
 • Projekt kanalizacji w m.Szydłowo - 60 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - pozostałe zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

401 218,76 zł

Infrastruktura kanalizacyjna - pozostałe zakupy inwestycyjne

 • Zakup myjki ciśnieniowej, przenośnej typu Karcher - 25 000,00 zł
 • Zakup samochodu dostawczego do zabudowy myjki wraz z myjką ciśnieniową oraz wyposażeniem- 312 216,00 zł
 • Wykup nieruchomości położonej w Dolaszewie dz. nr 431/3 - 64 002,76 zł 
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

107 000,00 zł

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do budowy indywidualnych ujęć wody - 40 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 47 000,00 zł
 • Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych - 20 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

286 805,00 zł

Oświetlenie

 • Doświetlenie placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej. Leżenica Kolonia - 13 361,00 zł
 • Projekt i wykonanie oświetlenia z montażem lamp od ul. Krańcowej w kierunku ul Owocowej wzdłuż dróg gminnych o nr ewid. 103,210. Szydłowo - 53 444,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach. Dobrzyca - 25 000,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty - 50 000,00 zł
 • Projekt oświetlenia w gminie Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca, St. Łubianka, Pluty, Kotuń, Pokrzywica, Kłoda, Skrzatusz - 125 000,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego w Dobrzycy - 20 000,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

263 584,00 zł

Place zabaw

 • Doposażenie placu zabaw w Szydłowie - 13 000,00 zł 
 • Zakup i montaż wiaty w Nowym Dworze - 20 640,00 zł 
 • Budowa placu zabaw w m. Nowa Łubianka - 50 0000,00 zł
 • Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w m. Cyk-projekt - 10 000,00 zł
 • Projekt i budowa placu zabaw w m. Leżenica - 70 000,00 zł
 • Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Starej Łubiance - 25 000,00 zł
 • Zakup elementów małej architektury. Nowa Łubianka - 13 048,00 zł
 • Doposażenie istniejącego monitoringu przy świetlicy, placu zabaw, enklawie miododajnej w Zawadzie- 5 600,00 zł
 • Modernizacja istniejącego placu zabaw (zakup stacji rowerowej). Kłoda - 7 316,00 zł
 • Stworzenie placu zabaw wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz dodatkowym wyposażeniem w Nowej Łubiance - 48 980,00 zł  
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

659 236,18 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 538 393,07 zł
 • Zagospodarowanie centrum wsi zgodnie z projektem. Pokrzywnica - 13 212,00 zł
 • Wykup gruntu - działka nr 119 w Leżenicy z przeznaczeniem pod przestrzeń publiczną - 7 151,10 zł
 • Założenie nawodnienia roślin ozdobnych posadzonych przy stawie - 15 980,00 zł 
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy - projekt - 3 500,00 zł 

Pozostałe zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Pozostałe zakupy inwestycyjne

 • Zakup samochodu ciężarowego - 300 000,00 zł
 • Zakup kontenerów - 50 000,00 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

17 957,00 zł

Coch

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup artykułów ogrodniczych
  - zakup artykułów do zabezpieczenia elementów małej architektury
  - doposażenie garażu blaszanego (zakup regałów)
  - zakup ławek i stołów
  - zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszany)
  - kompleksowa usługa - działka nr 4/47
 • Spędzamy czas razem:
  - zakup namiotu biesiadnego
  - organizacja festynów (Mikołajki, Dożynki, Dzień Dziecka, ognisko) - zakupy i akcesoria

Całkowity koszt

40 618,00 zł

Dobrzyca

 • Poprawa bezpieczeństwa - oświetlenie Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach
 • Poprawa estetyki wsi. Naprawa, wymiana i konserwacja urządzeń na placu zabaw oraz pozostałej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
 • Udział sołectwa w konkursie ""Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"" - wkład własny na wykonanie szaf do świetlicy wiejskiej
 • Spędzamy czas razem - przesunięcie nawodnienia wraz ze skrzynką na terenie boiska oraz utrzymanie nawierzchni boiska

Całkowity koszt

53 444,00 zł

Dolaszewo

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 318/3
 • Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi:
  - zakup kwiatów sezonowych, ziemi do kwiatów
  - zakup elementów placu zabaw na działkę 614/1
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką
  - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup doposażenia;
  - podniesienie standardu świetlicy poprzez doposażenie - zakup uchwytu ściennego na projektor
  - podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup nowego ogrzewania z montażem w świetlicy wiejskiej w Dolaszewie
 • Spędzamy czas razem:
  - zakup grilla, kijków na ognisko, 2 zestawów biesiadnych - ławki i stół
  - integracja mieszkańców - organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek
  - wynajem hali sportowej na okres 03-04.2022 r. oraz 10-12.2022 r.

Całkowity koszt

17 797,00 zł

Gądek

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Modernizacja drogi asfaltowej prowadzącej do sołectwa poprzez położenie nowej nawierzchni
 • Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, ziemi i nawozu do kwiatów i trawników

Całkowity koszt

33 456,00 zł

Jaraczewo

 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie OSP Szydłowo (latarki hełmowe, młot na trzonku, zestaw dekontaminacji)
 • Poprawa wizerunku i estetyki wsi:
  - zakup ubioru dla delegacji sołectwa
 • Spędzamy czas razem:
  - zakup grilla gazowego i termosu na zupę
  - spotkania integracyjne i okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, zakończenie lata)
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - wykonanie zabudowy meblowej w świetlicy w Jaraczewie

Całkowity koszt

53 444,00 zł

Kotuń

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup artykułów do utrzymania terenów zielonych
  - zakup kwiatów do gazonów
  - budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - projekt
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką. Remont świetlicy wiejskiej - pomieszczenia wewnątrz
 • Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, spływy kajakowe, ognisko)

Całkowity koszt

25 172,00 zł

Krępsko

 • Poprawa estetyki wsi:
  - projekt na zagospodarowanie cmentarza gminnego w Krępsku
  - zagospodarowanie terenów zielenią (działka nr 160/3) wraz z projektem zagospodarowania przestrzeni publicznej
 • Poprawa bezpieczeństwa. Renowacja i konserwacja siłowni i placu zabaw w miejscowości Krępsko
 • Spędzamy czas razem:
  - paczki na Mikołajki, Festyn na Dzień Dziecka, spływ kajakowy
  - festyn na Dzień Dziecka, spływ kajakowy
  - zakup kosza do koszykówki w celu zintegrowania młodzieży

Całkowity koszt

17 316,00 zł

Kłoda

 • Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa na drogę i zakup piasku do posypywania drogi
 • Poprawa estetyki wsi. Modernizacja istniejącego placu zabaw (zakup stacji rowerowej)

Całkowity koszt

20 469,00 zł

Leżenica

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup kwiatów (różne gatunki), zakup nawozów do kwiatów i krzewów
  - zakup kamienia dekoracyjnego rossoverona i kamienia dekoracyjnego bianco carvara
  - zakup kwiatów, ozdabianie Sołectwa Leżenica
  - zakup farby do konserwacji płotu przy figurce
  - wymiana płotu przy figurce
 • Świetlica wiejska nasza wizytówką:
  - zakup lodówki
  - zakup zmywarki
  - wyposażenie kuchni w świetlicy w artykuły do spożywania i przyrządzania posiłków oraz w akcesoria kuchenne
 • Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców

Całkowity koszt

13 361,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie oświetlenia placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej

Całkowity koszt

17 048,00 zł

Nowa Łubianka

 • Poprawa estetyki wsi. Zakup elementów małej architektury
 • Spędzamy czas razem. Organizacje festynów sołeckich (Mikołajki, Dzień Dziecka)

Całkowity koszt

30 998,00 zł

Nowa Zawada

 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - zakup i montaż 2 progów zwalniających i znaków na drogach gminnych (ulica Promienna i ulica Wiosenna) + projekt
 • Poprawa estetyki i wizerunku wsi:
  - promocja miejscowości - sołectwa wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy i sołectwa Nowa Zawada
  - zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji w nasadzenia i elementy małej architektury
  - zakup ławek i stołów piknikowych (zestawy) i namiotów
 • Spędzamy czas razem:
  - "Urodziny sołectwa" - festyn rodzinny
  - "Dożynki 2022" , "Mikołajki 2022", festyn dla dzieci (zakup materiałów/dekoracji, słodyczy, dekoracji świątecznych)

Całkowity koszt

24 691,00 zł

Nowy Dwór

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zmiana zagospodarowania terenu na działce 13/9
  - zakup kwiatów, ziemi i nawozu
  - zakup paliwa oraz oleju silnikowego do traktorka
 • Spędzamy czas razem :
  - zakup i montaż wiaty w Nowym Dworze
  - zakup piaskownicy na plac zabaw
  - organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki)
  - wykonanie przyłącza prądu na boisku sportowym
 • Świetlica wiejska nasza wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup noży

Całkowity koszt

28 112,00 zł

Pokrzywnica

 • Poprawa estetyki wsi:
  - poprzez ukwiecenie miejscowości
  - zakup kosy spalinowej
  - zagospodarowanie centrum wsi zgodnie z projektem
  - poprzez pielęgnację boiska sportowego (zakup kizerytu i nawozu)
  - poprzez pielęgnację boiska sportowego - usługa pielęgnacyjna
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką
  - zakup odkurzacza
 • Spędzamy czas razem:
  - organizacja imprez okolicznościowych ( Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Matki)
  - organizacja imprez okolicznościowych (zabawa karnawałowa dla dzieci, zabawa andrzejkowa)

Całkowity koszt

37 732,00 zł

Róża Wielka

 • Poprawa bezpieczeństwa - zakup wiaty przystankowej dla dzieci z Róży Małej
 • Poprawa wizerunku i estetyki wsi:
  - zakup masztu dla OSP w Róży Wielkiej
  - zakup artykułów ogrodniczych oraz materiałów potrzebnych do konserwacji elementów
 • Spędzamy czas razem:
  - aktywizacja mieszkańców (zakup artykułów spożywczych)
  - aktywizacja mieszkańców (animator, zamki dmuchane - Dzień Dziecka, animator-Bal Karnawałowy)
  - zakup wyposażenia boiska na terenie gminnym w Róży Wielkiej
  - aktywizacja mieszkańców - spływ kajakowy
 • Wkład własny - Róża Wielka Różane Kulinaria - rewitalizacja kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Róży
 • Wielkiej - WOW - Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw

Całkowity koszt

46 817,00 zł

Skrzatusz

 • Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa
 • Spędzamy czas razem:
  - organizacja festynów sołeckich (Dożynki)
  - organizacja zabaw rodzinnych
  - wynajem hali sportowej

Całkowity koszt

53 444,00 zł

Stara Łubianka

 • Poprawa wizerunku i estetyki wsi:
  - dekoracje okolicznościowe (dożynki, dekoracje bożonarodzeniowe)
  - zakup namiotów, ławek parasoli na sołectwo Stara Łubianka
  - doposażenie i modernizacja placu zabaw w Starej Łubiance
 • Wkład własny na projekty zewnętrzne - do udziału w projektach zewnętrznych w celu pozyskania środków zewnętrznych w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
 • Spędzamy czas razem - festyny sołeckie (organizacja Dnia dziecka i Mikołajek)

Całkowity koszt

53 444,00 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa publicznego. Projekt i wykonanie oświetlenia z montażem lamp od ul. Krańcowej w kierunku ul. Owocowej wzdłuż dróg gminnych o nr ewid. 103, 210

Całkowity koszt

19 453,00 zł

Tarnowo

 • Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup mebli do świetlicy
 • Spędzamy czas razem:
  - organizacja Dnia Seniora ( zakup produktów żywnościowych i zakup upominków)
  - jasełka i Mikołajki dla dzieci ( zakup materiałów do wykonania strojów jasełkowych i ozdób świątecznych, zakup upominków mikołajkowych, zakup produktów żywnościowych)
  - rodzinny piknik pierwszej pomocy (zakup produktów żywnościowych)
  - rodzinny piknik pierwszej pomocy (instruktorzy udzielania pierwszej pomocy i używania defibrylatora)
  - zorganizowanie Dnia Dziecka (upominki dla dzieci)
  - zorganizowanie Dnia Dziecka ( dmuchana zjeżdżalnia i animatorka)

Całkowity koszt

26 989,00 zł

Zawada

 • Poprawa wizerunku i estetyki wsi:
  - promocja miejscowości - sołectwa Zawada (ulotki reklamowe, broszury, logo sołectwa)
  - zakup kwiatów
  - zakup kontener blaszany (przeznaczony na magazyn)
  - założenie nawodnienia roślin ozdobnych posadzonych przy stawie
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez:
  - doposażenie istniejącego monitoringu przy świetlicy, placu zabaw, enklawie miododajnej w Zawadzie
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Szydłowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.