Gmina Szydłowo

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Szydłowo
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 285
mieszkańców
W 2022 roku planowane są dochody w wysokości
58 018 439,39 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.11%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 088 377 zł
19.11%
CIT
37 790 zł
0.07%
Podatki od nieruchomości
5 163 123 zł
8.9%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 535 708,96 zł
11.26%
Dotacje
19 318 461,32 zł
33.3%
Subwencje
9 828 909 zł
16.94%
Pozostałe dochody
6 046 070,11 zł
10.42%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
77 085 351,60 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
27 859 240,97 zł
stanowią 36% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
36%
27 859 240,97 zł
Wydatki bieżące
64%
49 226 110,63 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 248 705,86 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
9 098 662,39 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 403 341,69 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 752 944,04 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 799 191,28 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 758 560,98 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 975 606,48 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 909 162,00 zł
Informatyka
całkowity koszt
1 920 451,07 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 626 406,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
637 114,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
496 300,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
379 864,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
312 119,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
185 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
581 922,81 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Szydłowo w 2022 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
27 859 240,97 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
37.46%
Transport i łączność
33.3%
Oświata, sprawy społeczne i kultura
29.24%
Gospodarka komunalna oraz rolnictwo i łowiectwo
Wydatki na inwestycje w dziale
10 435 630,29 zł
9 276 680,25 zł
8 146 930,43 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej

Całkowity koszt
173 400,00 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty - 173 400,00 zł
 • Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P z m. Skrztausz do m. Pluty - 25 000,00 zł
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Budowa drogi os. Zacisze w Szydłowie - 200 000,00 zł
 • Budowa drogi ul. Dolna w Starej Łubiance - 390 000,00 zł
 • Budowa drogi ul. Mała w Dobrzycy - 125 000,00zł
 • Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - 875 065,18 zł
 • Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica) - 5 411 000,00 zł
 • Budowa kładki w m. Krępsko- 200 000,00 zł
 • Budowa zjazdów w Leżenicy Kolonia - 35 000,00 zł
 • Modernizacja drogi asfaltowej prowadzącej do sołectwa poprzez położenie nowej nawierzchni. Gądek - 16 000,00 zł
 • Budowa drogi w Gminie Szydłowo (wieś Kotuń) - 499 289,40 zł
 • Zakup budulca na drogi Gminne - 160 000,00 zł
 • Wykonanie nakładki w m. Dolaszewo - 150 000,00 zł
 • Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
8 211 354,58 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa parkingu na działce nr 13/9 należacej do Gminy Szydłowo. Nowy Dwór

Całkowity koszt
12 570,00 zł
Drogi gminne - projekty i dokumentacja

Drogi gminne - projekty i dokumentacja

 • Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 129 150,00 zł
 • Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. Stara Łubianka oraz oświetlenie w m. Stara Łubianka - 64 850,00 zł
 • Projekt drogi gminnej o dł. 1 300m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 69 914,00 zł
 • Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 33 210,00 zł
 • Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 318/3. Dolaszewo - 20 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze - 20 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi nr 153/9 w Leżenicy -10 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi ul. Miła w Dobrzycy - 10 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie - 150 000,00 zł
 • Projekt budowy ul.Krańcowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie - 85 000,00 zł
Całkowity koszt
592 124,00 zł
Infrastruktura rowerowa

Infrastruktura rowerowa

 • Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła) - 1 166 181,71 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica - 40 000,00 zł
 • Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap - 90 000,00 zł
Całkowity koszt
1 296 181,71 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Szydłowo Bud. A - 180 000,00 zł
 • Zespół Szkół w Starej Łubiance: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości - 72 313,70 zł
Całkowity koszt
252 313,70 zł
Przedszkola

Przedszkola

Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo

Całkowity koszt
6 657 000,00 zł
E-Urząd

E-Urząd

 • Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 1 714 617,54 zł
 • Zakup urządzenia do bezprzewodowego łączenia się z projektorem - 14 000,00 zł
 • Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 205 833,53 zł
Całkowity koszt
1 934 451,07 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa świetlicy w Starej Łubiance - 100 000,00 zł
 • Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - 55 350,00 zł
 • Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Coch - 50 000,00 zł
 • Projekt budowy, rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej oraz przebudowy i termomodernizacji szatni sportowej i pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - 99 630,00 zł
Całkowity koszt
304 980,00 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

 • Projekt modernizacji budynku po kościele ewangelickim w Dolaszewie - 40 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Róży Wielkiej - 37 935,48 zł
Całkowity koszt
77 935,48 zł
Straże Pożarne

Straże Pożarne

Dofinansowanie do samochodu operacyjnego oraz sprzętu ratowiczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej Jaraczewo-Dolaszewo - 400 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 34 310,85 zł
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka - Zabrodzie-Tarnowo - 625 830,00 zł
 • Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno - kanalizacyjnej - 341 000,00 zł
 • Przebudowa sieci wodociągowych gminnych znajdujących się na terenach prywatnych - 100 000,00 zł
 • Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej - 30 000,00 zł
Całkowity koszt
1 531 140,85 zł
Hydrofornie

Hydrofornie

 • Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 503 690,00 zł
 • Przebudowa hydroforni Stara Łubianka - 1 500 000,00 zł
Całkowity koszt
3 003 690,00 zł
Infrastruktura wodociągowa - pozostałe inwestycje

Infrastruktura wodociągowa - pozostałe inwestycje

 • Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 126 500,00 zł
 • Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa - 36 817,00 zł
Całkowity koszt
163 317,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - budowa

Infrastruktura kanalizacyjna - budowa

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I - 750 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 99 478,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór - 500 000,00 zł
Całkowity koszt
1 349 478,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i dokumentacja

Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i dokumentacja

 • Koncepcja i projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo - 100 000,00 zł
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek - 12 300,00 zł
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 19 003,50 zł
 • Projekt kanalizacji w m.Szydłowo - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
191 303,50 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - pozostałe zakupy inwestycyjne

Infrastruktura kanalizacyjna - pozostałe zakupy inwestycyjne

 • Zakup myjki ciśnieniowej, przenośnej typu Karcher - 25 000,00 zł
 • Zakup samochodu dostawczego do zabudowy myjki wraz z myjką ciśnieniową oraz wyposażeniem - 312 216,00 zł
Całkowity koszt
337 216,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do budowy indywidualnych ujęć wody - 40 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 60 000,00 zł
 • Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
120 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Doświetlenie placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej. Leżenica Kolonia - 13 361,00 zł
 • Projekt i wykonanie oświetlenia z montażem lamp od ul. Krańcowej w kierunku ul Owocowej wzdłuż dróg gminnych o nr ewid. 103,210. Szydłowo - 53 444,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach. Dobrzyca - 25 000,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty - 20 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie oświetlenia w Zawadzie przy stawie - 15 411,00 zł
 • Projekt oświetlenia w gminie Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca, St. Łubianka, Pluty, Kotuń, Pokrzywica, Kłoda, Skrzatusz - 125 000,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego w Dobrzycy - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
272 216,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw w m. Nowa Łubianka - 50 0000,00 zł
 • Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w m. Cyk-projekt - 10 000,00 zł
 • Projekt i budowa placu zabaw w m. Leżenica - 70 000,00 zł
 • Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Starej Łubiance - 25 000,00 zł
 • Zakup altany na plac zabaw w części dla najmłodszych. Szydłowo - 10 000,00 zł
 • Zakup elementów małej architektury. Nowa Łubianka - 13 048,00 zł
 • Doposażenie istniejącego monitoringu przy świetlicy, placu zabaw, enklawie miododajnej w Zawadzie- 5 600,00 zł
 • Modernizacja istniejącego placu zabaw (zakup stacji rowerowej). Kłoda - 7 316,00 zł
Całkowity koszt
190 964,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 538 393,07 zł
 • Przygotowanie dokumentacji do przepisania działki nr 130/80 na rzecz mienia Gminy Szydłowo. Dolaszewo- 5 000,00 zł
 • Zagospodarowanie centrum wsi zgodnie z projektem. Pokrzywnica - 13 212,00 zł
Całkowity koszt
637 605,08 zł
Pozostałe zakupy inwestycyjne

Pozostałe zakupy inwestycyjne

 • Zakup samochodu ciężarowego - 300 000,00 zł
 • Zakup kontenerów - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
350 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Transport i łączność
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

173 400,00 zł

Drogi wojewódzkie

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej

Chodniki

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty - 173 400,00 zł
 • Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P z m. Skrztausz do m. Pluty - 25 000,00 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Całkowity koszt

8 211 354,58 zł

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Budowa drogi os. Zacisze w Szydłowie - 200 000,00 zł
 • Budowa drogi ul. Dolna w Starej Łubiance - 390 000,00 zł
 • Budowa drogi ul. Mała w Dobrzycy - 125 000,00zł
 • Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - 875 065,18 zł
 • Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica) - 5 411 000,00 zł
 • Budowa kładki w m. Krępsko- 200 000,00 zł
 • Budowa zjazdów w Leżenicy Kolonia - 35 000,00 zł
 • Modernizacja drogi asfaltowej prowadzącej do sołectwa poprzez położenie nowej nawierzchni. Gądek - 16 000,00 zł
 • Budowa drogi w Gminie Szydłowo (wieś Kotuń) - 499 289,40 zł
 • Zakup budulca na drogi Gminne - 160 000,00 zł
 • Wykonanie nakładki w m. Dolaszewo - 150 000,00 zł
 • Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej - 150 000,00 zł
Parkingi

Całkowity koszt

12 570,00 zł

Parkingi

Budowa parkingu na działce nr 13/9 należacej do Gminy Szydłowo. Nowy Dwór

Drogi gminne - projekty i dokumentacja

Całkowity koszt

592 124,00 zł

Drogi gminne - projekty i dokumentacja

 • Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - 129 150,00 zł
 • Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. Stara Łubianka oraz oświetlenie w m. Stara Łubianka - 64 850,00 zł
 • Projekt drogi gminnej o dł. 1 300m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - 69 914,00 zł
 • Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - 33 210,00 zł
 • Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 318/3. Dolaszewo - 20 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze - 20 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi nr 153/9 w Leżenicy -10 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy drogi ul. Miła w Dobrzycy - 10 000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie - 150 000,00 zł
 • Projekt budowy ul.Krańcowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie - 85 000,00 zł
Infrastruktura rowerowa

Całkowity koszt

1 296 181,71 zł

Infrastruktura rowerowa

 • Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła) - 1 166 181,71 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica - 40 000,00 zł
 • Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap - 90 000,00 zł
Oświata, sprawy społeczne i kultura
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

252 313,70 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Szydłowo Bud. A - 180 000,00 zł
 • Zespół Szkół w Starej Łubiance: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości - 72 313,70 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

6 657 000,00 zł

Przedszkola

Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo

E-Urząd

Całkowity koszt

1 934 451,07 zł

E-Urząd

 • Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo - 1 714 617,54 zł
 • Zakup urządzenia do bezprzewodowego łączenia się z projektorem - 14 000,00 zł
 • Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 205 833,53 zł
Świetlice

Całkowity koszt

304 980,00 zł

Świetlice

 • Budowa świetlicy w Starej Łubiance - 100 000,00 zł
 • Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - 55 350,00 zł
 • Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Coch - 50 000,00 zł
 • Projekt budowy, rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej oraz przebudowy i termomodernizacji szatni sportowej i pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - 99 630,00 zł
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

77 935,48 zł

Modernizacja budynków

 • Projekt modernizacji budynku po kościele ewangelickim w Dolaszewie - 40 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Róży Wielkiej - 37 935,48 zł
Straże Pożarne

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Straże Pożarne

Dofinansowanie do samochodu operacyjnego oraz sprzętu ratowiczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile

Gospodarka komunalna oraz rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

1 531 140,85 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej Jaraczewo-Dolaszewo - 400 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - 34 310,85 zł
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka - Zabrodzie-Tarnowo - 625 830,00 zł
 • Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno - kanalizacyjnej - 341 000,00 zł
 • Przebudowa sieci wodociągowych gminnych znajdujących się na terenach prywatnych - 100 000,00 zł
 • Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej - 30 000,00 zł
Hydrofornie

Całkowity koszt

3 003 690,00 zł

Hydrofornie

 • Przebudowa hydroforni Jaraczewo - 1 503 690,00 zł
 • Przebudowa hydroforni Stara Łubianka - 1 500 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa - pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

163 317,00 zł

Infrastruktura wodociągowa - pozostałe inwestycje

 • Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - 126 500,00 zł
 • Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa - 36 817,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - budowa

Całkowity koszt

1 349 478,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna - budowa

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I - 750 000,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka - 99 478,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór - 500 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i dokumentacja

Całkowity koszt

191 303,50 zł

Infrastruktura kanalizacyjna - projekty i dokumentacja

 • Koncepcja i projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo - 100 000,00 zł
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek - 12 300,00 zł
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - 19 003,50 zł
 • Projekt kanalizacji w m.Szydłowo - 60 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna - pozostałe zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

337 216,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna - pozostałe zakupy inwestycyjne

 • Zakup myjki ciśnieniowej, przenośnej typu Karcher - 25 000,00 zł
 • Zakup samochodu dostawczego do zabudowy myjki wraz z myjką ciśnieniową oraz wyposażeniem - 312 216,00 zł
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do budowy indywidualnych ujęć wody - 40 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców - 60 000,00 zł
 • Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych - 20 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

272 216,00 zł

Oświetlenie

 • Doświetlenie placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej. Leżenica Kolonia - 13 361,00 zł
 • Projekt i wykonanie oświetlenia z montażem lamp od ul. Krańcowej w kierunku ul Owocowej wzdłuż dróg gminnych o nr ewid. 103,210. Szydłowo - 53 444,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach. Dobrzyca - 25 000,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty - 20 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie oświetlenia w Zawadzie przy stawie - 15 411,00 zł
 • Projekt oświetlenia w gminie Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzyca, St. Łubianka, Pluty, Kotuń, Pokrzywica, Kłoda, Skrzatusz - 125 000,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego w Dobrzycy - 20 000,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

190 964,00 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw w m. Nowa Łubianka - 50 0000,00 zł
 • Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w m. Cyk-projekt - 10 000,00 zł
 • Projekt i budowa placu zabaw w m. Leżenica - 70 000,00 zł
 • Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Starej Łubiance - 25 000,00 zł
 • Zakup altany na plac zabaw w części dla najmłodszych. Szydłowo - 10 000,00 zł
 • Zakup elementów małej architektury. Nowa Łubianka - 13 048,00 zł
 • Doposażenie istniejącego monitoringu przy świetlicy, placu zabaw, enklawie miododajnej w Zawadzie- 5 600,00 zł
 • Modernizacja istniejącego placu zabaw (zakup stacji rowerowej). Kłoda - 7 316,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

637 605,08 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada - 538 393,07 zł
 • Przygotowanie dokumentacji do przepisania działki nr 130/80 na rzecz mienia Gminy Szydłowo. Dolaszewo- 5 000,00 zł
 • Zagospodarowanie centrum wsi zgodnie z projektem. Pokrzywnica - 13 212,00 zł
Pozostałe zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Pozostałe zakupy inwestycyjne

 • Zakup samochodu ciężarowego - 300 000,00 zł
 • Zakup kontenerów - 50 000,00 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Szydłowo zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

17 957,00 zł

Coch

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup artykułów ogrodniczych
  - zakup artykułów do zabezpieczenia elementów małej architektury
  - doposażenie garażu blaszanego (zakup regałów)
  - zakup ławek i stołów
  - zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszany) - kompleksowa usługa - działka nr 4/47
 • Spędzamy czas razem:
  - zakup namiotu biesiadnego
  - organizacja festynów (Mikołajki, Dożynki, Dzień Dziecka, ognisko) - zakupy i akcesoria

Całkowity koszt

40 618,00 zł

Dobrzyca

 • Poprawa bezpieczeństwa - oświetlenie Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach
 • Poprawa estetyki wsi. Naprawa, wymiana i konserwacja urzadzeń na placu zabaw oraz pozostałej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
 • Udział sołectwa w konkursie ""Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"" - wkład własny na wykonanie szaf do świetlicy wiejskiej
 • Spędzamy czas razem - przesunięcie nawodnienia wraz ze skrzynką na terenie boiska oraz utrzymanie nawierzchni boiska

Całkowity koszt

53 444,00 zł

Dolaszewo

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 318/3
 • Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi:
  - zakup kwiatów sezonowych, ziemi do kwiatów
  - zakup elementów placu zabaw na działkę 614/1
  - przygotowanie dokumentacji do przepisania działki nr 130/80 na rzecz mienia Gminy Szydłowo
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką:
  - podniesienie standardu świetlicy poprzez doposażenie - zakup uchwytu ściennego na projektor
  - podniesienie standardu świetlicy poprzez wymianę pieca "kopciucha" w kotłowni w świetlicy na niskoemisyjny piec na pellet
 • Spędzamy czas razem:
  - zakup grilla, kijków na ognisko, 2 zestawów biesiadnych - ławki i stół
  - integracja mieszkańców - organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek
  - wynajem hali sportowej na okres 03-04.2022 r. oraz 10-12.2022 r.

Całkowity koszt

17 797,00 zł

Gądek

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Modernizacja drogi asfaltowej prowadzącej do sołectwa
 • poprzez położenie nowej nawierzchni.
 • Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, ziemi i nawozu do kwiatów i trawników

Całkowity koszt

33 456,00 zł

Jaraczewo

 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie OSP Szydłowo (latarki hełmowe, młot na trzonku, zestaw dekontaminacji)
 • Poprawa wizerunku i estetyki wsi:
  - uporządkowanie terenu koło stawu w Jaraczewie
  - zakup ubioru dla delegacji sołectwa
 • Spędzamy czas razem:
  - zakup grilla gazowego i termosu na zupę
  - spotkania integracyjne i okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, zakończenie lata)

Całkowity koszt

53 444,00 zł

Kotuń

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup artykułów do utrzymania terenów zielonych
  - zakup kwiatów do gazonów
  - budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - projekt
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką. Remont świetlicy wiejskiej - pomieszczenia wewnątrz
 • Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, spływy kajakowe, ognisko)

Całkowity koszt

25 172,00 zł

Krępsko

 • Poprawa estetyki wsi:
  - projekt na zagospodarowanie cmentarza gminnego w Krępsku
  - zagospodarowanie terenów zielenią (działka nr 160/3) wraz z projektem zagospodarowania przestrzeni publicznej
 • Poprawa bezpieczeństwa. Renowacja i konserwacja siłowni i placu zabaw w miejscowości Krępsko
 • Spędzamy czas razem:
  - paczki na Mikołajki, Festyn na Dzień Dziecka, spływ kajakowy
  - festyn na Dzień Dziecka, spływ kajakowy
  - zakup kosza do koszykówki w celu zintegrowania młodzieży

Całkowity koszt

17 316,00 zł

Kłoda

 • Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa na drogę i zakup piasku do posypywania drogi
 • Poprawa estetyki wsi. Modernizacja istniejącego placu zabaw (zakup stacji rowerowej)

Całkowity koszt

20 469,00 zł

Leżenica

 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup kwiatów (różne gatunki), zakup nawozów do kwiatów i krzewów
  - zakup kamienia dekoracyjnego rossoverona i kamienia dekoracyjnego bianco carvara
  - zakup kwiatów, ozdabianie Sołectwa Leżenica
  - zakup farby do konserwacji płotu przy figurce
  - wymiana płotu przy figurce
 • Świetlica wiejska nasza wizytówką:
  - zakup lodówki
  - zakup zmywarki
  - wyposażenie kuchni w świetlicy w artykuły do spożywania i przyrządzania posiłków oraz w akcesoria kuchenne
 • Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców

Całkowity koszt

13 361,00 zł

Leżenica-Kolonia

Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie oświetlenia placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej

Całkowity koszt

17 048,00 zł

Nowa Łubianka

 • Poprawa estetyki wsi. Zakup elementów małej architektury
 • Spędzamy czas razem. Organizacje festynów sołeckich (Mikołajki, Dzień Dziecka)

Całkowity koszt

30 429,00 zł

Nowa Zawada

 • Poprawa bezpieczeństwa:
  - zakup i montaż 2 progów zwalniających i znaków na drogach gminnych (ulica Promienna i ulica Wiosenna)
 • Poprawa estetyki i wizerunku wsi:
  - promocja miejscowości - sołectwa wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy i sołectwa Nowa Zawada
  - zakup i montaż kosza na śmieci (przy skrzynkach pocztowych, teren gminny)
  - zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji w nasadzenia i elementy małej architektury
  - zakup ławek i stołów piknikowych (zestawy) i namiotów
 • Wkład własny w konkursach na potrzeby przyszłych projektów
 • Przygotowanie "Sołeckiej Strategii rozwoju wsi"
 • Spędzamy czas razem:
  - "Urodziny sołectwa" - festyn rodzinny
  - ""Dożynki 2022"" , ""Mikołajki 2022"", festyn dla dzieci (zakup materiałów/dekoracji, słodyczy, dekoracji świątecznych)

Całkowity koszt

24 691,00 zł

Nowy Dwór

 • Poprawa bezpieczeństwa. Budowa parkingu na działce 13/9 należącej do Gminy Szydłowo
 • Poprawa estetyki wsi:
  - zakup kwiatów, ziemi i nawozu
  - zakup paliwa oraz oleju silnikowego do traktorka
  - zakup impregnatu do drewna i farby do metalu w celu odrestaurowania placu zabaw
 • Spędzamy czas razem :
  - zakup piaskownicy na plac zabaw
  - organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki)
  - wykonanie przyłącza prądu na boisku sportowym
 • Świetlica wiejska nasza wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup noży
 • Wkład własny w projekcie "Wielkopolska Odnowa wsi" (budowa boiska do paintball)

Całkowity koszt

28 112,00 zł

Pokrzywnica

 • Poprawa estetyki wsi:
  - poprzez ukwiecenie miejscowości
  - zakup kosy spalinowej
  - zagospodarowanie centrum wsi zgodnie z projektem
  - poprzez pielęgnację boiska sportowego (zakup kizerytu i nawozu)
  - poprzez pielęgnację boiska sportowego - usługa pielęgnacyjna
 • Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup odkurzacza
 • Spędzamy czas razem:
  - organizacja imprez okolicznościowych ( Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Matki)
  - organizacja imprez okolicznościowych (zabawa kanałowa dla dzieci, zabawa andrzejkowa)

Całkowity koszt

37 732,00 zł

Róża Wielka

 • Poprawa bezpieczeństwa - zakup wiaty przystankowej dla dzieci z Róży Małej
 • Poprawa wizerunku i estetyki wsi:
  - zakup masztu dla OSP w Róży Wielkiej
  - zakup artykułów ogrodniczych oraz materiałów potrzebnych do konserwacji elementów
  - zakup słupa ogłoszeniowego
 • Spędzamy czas razem:
  - aktywizacja mieszkańców (zakup artykułów spożywczych)
  - aktywizacja mieszkańców (animator, zamki dmuchane - Dzień Dziecka, animator-Bal Karnawałowy
  - zakup wyposażenia boiska na terenie gminnym w Róży Wielkiej

Całkowity koszt

46 817,00 zł

Skrzatusz

 • Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa
 • Spędzamy czas razem:
  - organizacja festynów sołeckich (Dożynki)
  - organizacja zabaw rodzinnych
  - wynajem hali sportowej

Całkowity koszt

53 444,00 zł

Stara Łubianka

 • Poprawa wizerunku i estetyki wsi:
  - dekoracje okolicznościowe (dożynki, dekoracje bożonarodzeniowe)
  - zakup namiotów, ławek parasoli na sołectwo Stara Łubianka
  - doposażenie i modernizacja placu zabaw w Starej Łubiance
 • Wkład własny na projekty zewnętrzne - do udziału w projektach zewnętrznych w celu pozyskania środków zewnętrznych w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
 • Spędzamy czas razem - festyny sołeckie (organizacja Dnia dziecka i Mikołajek)

Całkowity koszt

53 444,00 zł

Szydłowo

Poprawa bezpieczeństwa publicznego. Projekt i wykonanie oświetlenia z montażem lamp od ul. Krańcowej w kierunku ul. Owocowej wzdłuż dróg gminnych o nr ewid. 103, 210

Całkowity koszt

19 453,00 zł

Tarnowo

 • Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup mebli do świetlicy
 • Spędzamy czas razem :
  - organizacja Dnia Seniora ( zakup produktów żywnościowych i zakup upominków)
  - jasełka i Mikołajki dla dzieci ( zakup materiałów do wykonania strojów jasełkowych i ozdób świątecznych, zakup upominków mikołajkowych, zakup produktów żywnościowych)
  - rodzinny piknik pierwszej pomocy (zakup produktów żywnościowych)
  - rodzinny piknik pierwszej pomocy (instruktorzy udzielania pierwszej pomocy i używania defibrylatora)
  - zorganizowanie Dnia Dziecka (upominki dla dzieci)
  - zorganizowanie Dnia Dziecka ( dmuchana zjeżdżalnia i animatorka)

Całkowity koszt

27 558,00 zł

Zawada

 • Poprawa wizerunku i estetyki wsi:
  - promocja miejscowości - sołectwa Zawada (ulotki reklamowe, broszury, logo sołectwa)
  - zakup kwiatów
  - zakup kontener blaszany (przeznaczony na magazyn)
  - zakup donic kwietników
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez:
  - doposażenie istniejącego monitoringu przy świetlicy, placu zabaw, enklawie miododajnej w Zawadzie
  - wykonanie oświetlenia w Zawadzie przy stawie
Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Szydłowo rozlicza tylko 77% mieszkańców.

Teraz
77%
11 088 377,00 zł
Prognoza
100%
14 400 489,61 zł
Zobacz, jak brakujące +23%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Szydłowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Szydłowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.