Budżet gminy
Komorniki

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Komorniki

Budżet 2024

Dochody 270 519 139,21 zł

33,95% PIT
23,71% Subwencje
17,71% Podatki od nieruchomości
8,01% Środki na dofinansowanie zadań
7,14% CIT
4,82% Inne podatki i opłaty lokalne
3,08% Dotacje
1,58% Pozostałe dochody

Wydatki 264 993 119,21 zł

Oświata i wychowanie 50,43%
Transport i łączność 16,98%
Administracja publiczna 7,57%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,97%
Kultura fizyczna 4,17%
Gospodarka mieszkaniowa 3,09%
Rodzina 2,79%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,52%
Różne rozliczenia 2,04%
Pomoc społeczna 1,7%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,16%
Obsługa długu publicznego 0,73%
Ochrona zdrowia 0,55%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,38%
Rolnictwo i łowiectwo 0,38%
Działalność usługowa 0,31%
Pozostałe wydatki 0,22%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Komorniki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Komorniki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

31 474
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

13
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.