Budżet gminy
Komorniki

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Komorniki

Budżet 2023

Dochody 220 346 273,65 zł

26,89% PIT
20,68% Subwencje
20,2% Podatki od nieruchomości
12,63% Pozostałe dochody
6,81% Dotacje
6,59% Inne podatki i opłaty lokalne
6,22% CIT

Wydatki 222 457 013,65 zł

Oświata i wychowanie 48,4%
Transport i łączność 21,17%
Administracja publiczna 7,3%
Kultura fizyczna 4,06%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,37%
Rodzina 3,09%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,46%
Różne rozliczenia 2,43%
Gospodarka mieszkaniowa 2,27%
Pomoc społeczna 1,51%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,05%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,8%
Obsługa długu publicznego 0,79%
Ochrona zdrowia 0,44%
Działalność usługowa 0,32%
Rolnictwo i łowiectwo 0,24%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode 0,21%
Pozostałe wydatki 0,09%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Komorniki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Komorniki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

31 474
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

13
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.