Budżet gminy
Komorniki

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Komorniki

Budżet 2022

Dochody 210 593 707,31 zł

28,73% PIT
19,76% Podatki od nieruchomości
18,83% Dotacje
17,08% Subwencje
6,17% Inne podatki i opłaty lokalne
6,03% CIT
3,39% Pozostałe dochody

Wydatki 246 921 510,31 zł

Oświata i wychowanie 43,76%
Transport i łączność 15,24%
Rodzina 12,02%
Administracja publiczna 5,63%
Gospodarka mieszkaniowa 4,43%
Kultura fizyczna 4,12%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,09%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,67%
Różne rozliczenia 1,94%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,28%
Pomoc społeczna 1,22%
Działalność usługowa 1,07%
Pozostałe wydatki 1,03%
Ochrona zdrowia 0,51%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Komorniki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Komorniki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

29 378
2018
30 620
2019
31 474
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

12
2018
13
2019
13
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

26
2018
27
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.