Komorniki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
31 506
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
235 465 558,04 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
29.34%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
69 074 710,26 zł
29.34%
CIT
12 692 918 zł
5.39%
Podatki od nieruchomości
42 954 122,12 zł
18.24%
Inne podatki i opłaty lokalne
14 136 886,51 zł
6.0%
Dotacje
39 043 237,99 zł
16.58%
Subwencje
37 983 839 zł
16.13%
Pozostałe dochody
19 579 844,16 zł
8.32%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
252 338 287,82 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
65 959 338,06 zł
stanowiły 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
65 959 338,06 zł
Wydatki bieżące
74%
186 378 949,76 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
105 690 892,13 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
44 841 642,55 zł
Rodzina
całkowity koszt
31 882 159,32 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 457 959,78 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 026 515,70 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 389 044,64 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 796 601,46 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 793 036,42 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 651 274,13 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
5 686 889,40 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
4 337 558,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 423 994,77 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 479 232,32 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 237 564,87 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 643 922,33 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Komorniki za 2022 rok. 

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego: 
I Urząd Skarbowy w Poznaniu 
ul. Dolna Wilda 80 
60-501 Poznań

Druk ZAP-3


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.