Komorniki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
28 895
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
211 750 316,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.72%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
60 824 852 zł
28.72%
CIT
CIT
9 700 000 zł
4.58%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
35 800 000 zł
16.91%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 887 384 zł
5.61%
Dotacje
Dotacje
5 524 822 zł
2.61%
Subwencje
Subwencje
32 040 968 zł
15.13%
Pozostałe dochody
55 972 290 zł
26.43%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
209 798 066,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
43 169 932,00 zł
stanowią 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
43 169 932,00 zł
Wydatki bieżące
79%
166 628 134,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
84 865 497,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Budowa dróg i transport
całkowity koszt
20 679 706,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 069 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 916 827,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 732 401,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 661 853,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 399 439,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
56 727 240,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 453 850,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 879 183,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 324 306,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 387 717,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 639 765,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 061 282,00 zł

Źródło: Uchwała Nr XVIII/157/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020r. 

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Budowa dróg i transport
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
84 865 497,00 zł
Wydatki bieżące
67 965 497,00 zł
Wydatki inwestycyjne
16 900 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Budowa dróg i transport
całkowity koszt
20 679 706,00 zł
Wydatki bieżące
7 978 974,00 zł
Wydatki inwestycyjne
12 700 732,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 069 000,00 zł
Wydatki bieżące
719 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
4 350 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 916 827,00 zł
Wydatki bieżące
9 886 827,00 zł
Wydatki inwestycyjne
30 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 732 401,00 zł
Wydatki bieżące
1 192 401,00 zł
Wydatki inwestycyjne
540 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 661 853,00 zł
Wydatki bieżące
3 661 853,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 399 439,00 zł
Wydatki bieżące
2 399 439,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
56 727 240,00 zł
Wydatki bieżące
56 727 240,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 453 850,00 zł
Wydatki bieżące
2 753 850,00 zł
Wydatki inwestycyjne
700 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 879 183,00 zł
Wydatki bieżące
4 139 183,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 740 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 324 306,00 zł
Wydatki bieżące
3 281 306,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 043 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 387 717,00 zł
Wydatki bieżące
1 387 717,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 639 765,00 zł
Wydatki bieżące
3 639 765,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 061 282,00 zł
Wydatki bieżące
895 082,00 zł
Wydatki inwestycyjne
166 200,00 zł
Wydatki bieżące
36 448 158,00 zł
Wydatki inwestycyjne
16 900 000,00 zł
Szkoły podstawowe
53 348 158,00 zł
Wydatki bieżące
29 288 568,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
29 288 568,00 zł
Wydatki bieżące
1 197 209,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 197 209,00 zł
Wydatki bieżące
837 174,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
837 174,00 zł
Wydatki bieżące
135 228,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
135 228,00 zł
Wydatki bieżące
59 160,00 zł
Szkoły artystyczne
59 160,00 zł
Wydatki bieżące
1 617 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
8 635 480,00 zł
Drogi publiczne gminne
10 252 480,00 zł
Wydatki bieżące
5 993 380,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 993 380,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
4 065 252,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
4 105 252,00 zł
Wydatki bieżące
196 114,00 zł
Kolejowe pasażerskie przewozy krajowe
196 114,00 zł
Wydatki bieżące
132 480,00 zł
Pozostała działalność
132 480,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 500 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3 540 000,00 zł
Wydatki bieżące
679 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
850 000,00 zł
Pozostała działalność
1 529 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 961 793,00 zł
Wydatki inwestycyjne
30 000,00 zł
Urzędy gmin
7 991 793,00 zł
Wydatki bieżące
773 141,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
773 141,00 zł
Wydatki bieżące
386 200,00 zł
Rady gmin
386 200,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Promocja jednostki samorządu terytorialnego
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
214 693,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
214 693,00 zł
Wydatki bieżące
301 000,00 zł
Pozostała działalność
301 000,00 zł
Wydatki bieżące
800 201,00 zł
Straż gminna
800 201,00 zł
Wydatki bieżące
282 200,00 zł
Wydatki inwestycyjne
40 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
322 200,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Obrona cywilna
40 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
500 000,00 zł
Pozostała działalność
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 543 783,00 zł
Świetlice szkolne
3 543 783,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 070,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
23 070,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
891 400,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
891 400,00 zł
Wydatki bieżące
374 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
374 000,00 zł
Wydatki bieżące
300 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
267 080,00 zł
Centra Integracji Społecznej
267 080,00 zł
Wydatki bieżące
195 300,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
195 300,00 zł
Wydatki bieżące
86 828,00 zł
Zasiłki stałe
86 828,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
75 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
75 000,00 zł
Wydatki bieżące
51 529,00 zł
Izby wytrzeźwień
51 529,00 zł
Wydatki bieżące
23 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
23 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 302,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
10 302,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Pozostała działalność
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 607 290,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
50 607 290,00 zł
Wydatki bieżące
4 870 870,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 870 870,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Rodziny zastępcze
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
64 000,00 zł
Wspieranie rodziny
64 000,00 zł
Wydatki bieżące
62 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
62 400,00 zł
Wydatki bieżące
22 680,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
22 680,00 zł
Wydatki bieżące
1 225 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
500 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 725 000,00 zł
Wydatki bieżące
598 500,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
598 500,00 zł
Wydatki bieżące
533 350,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
533 350,00 zł
Wydatki bieżące
44 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
244 000,00 zł
Wydatki bieżące
140 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
140 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
55 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
55 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
53 000,00 zł
Pozostała działalność
53 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 822 483,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 740 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
5 562 483,00 zł
Wydatki bieżące
1 069 700,00 zł
Biblioteki
1 069 700,00 zł
Wydatki bieżące
230 000,00 zł
Pozostałe zadania z zakresu kultury
230 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Pozostała działalność
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
404 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
4 501 000,00 zł
Obiekty sportowe
4 905 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 771 170,00 zł
Wydatki inwestycyjne
42 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 813 170,00 zł
Wydatki bieżące
6 136,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
6 136,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
500 000,00 zł
Pozostała działalność
600 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
2 355 293,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2 355 293,00 zł
Wydatki bieżące
1 284 472,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
1 284 472,00 zł
Wydatki bieżące
299 400,00 zł
Wydatki inwestycyjne
166 200,00 zł
Działalność usługowa
465 600,00 zł
Wydatki bieżące
392 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
392 000,00 zł
Wydatki bieżące
145 409,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
145 409,00 zł
Wydatki bieżące
53 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
53 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 273,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
5 273,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego: 
I Urząd Skarbowy w Poznaniu 
ul. Dolna Wilda 80 
60-501 Poznań

Druk ZAP-3


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.