Komorniki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
28 895
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
221 623 439,92 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
27.44%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
60 804 046 zł
27.44%
CIT
CIT
9 200 000 zł
4.15%
Podatki od nieruchomości
35 224 393 zł
15.89%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 823 990 zł
5.34%
Dotacje
Dotacje
61 644 238,96 zł
27.81%
Subwencje
31 740 267 zł
14.32%
Pozostałe dochody
11 186 504,96 zł
5.05%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
226 417 985,92 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
48 147 823,00 zł
stanowią 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
48 147 823,00 zł
Wydatki bieżące
79%
178 270 162,92 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
95 413 379,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
58 530 142,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
21 666 903,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 725 443,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 860 304,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 248 506,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 319 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 879 143,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 680 110,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 040 348,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 874 765,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 971 034,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 387 717,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 821 190,00 zł

Źródło: Uchwała Nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 24.09.2020r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
95 413 379,99 zł
Wydatki bieżące
74 414 085,99 zł
Wydatki majątkowe
20 999 294,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
58 530 142,00 zł
Wydatki bieżące
58 530 142,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
21 666 903,00 zł
Wydatki bieżące
8 775 074,00 zł
Wydatki majątkowe
12 891 829,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 725 443,00 zł
Wydatki bieżące
10 685 443,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 860 304,00 zł
Wydatki bieżące
3 697 304,00 zł
Wydatki majątkowe
5 163 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 248 506,00 zł
Wydatki bieżące
4 064 506,00 zł
Wydatki majątkowe
3 184 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 319 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 098 540,00 zł
Wydatki majątkowe
4 220 460,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 879 143,60 zł
Wydatki bieżące
3 179 143,60 zł
Wydatki majątkowe
700 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 680 110,00 zł
Wydatki bieżące
3 680 110,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 040 348,33 zł
Wydatki bieżące
2 882 308,33 zł
Wydatki majątkowe
158 040,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 874 765,00 zł
Wydatki bieżące
2 874 765,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 971 034,00 zł
Wydatki bieżące
1 456 034,00 zł
Wydatki majątkowe
515 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 387 717,00 zł
Wydatki bieżące
1 387 717,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 821 190,00 zł
Wydatki bieżące
1 544 990,00 zł
Wydatki majątkowe
276 200,00 zł
Wydatki bieżące
36 956 818,64 zł
Wydatki majątkowe
20 999 294,00 zł
Szkoły podstawowe
57 956 112,64 zł
Wydatki bieżące
33 304 807,00 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
33 304 807,00 zł
Wydatki bieżące
2 397 209,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 397 209,00 zł
Wydatki bieżące
837 174,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
837 174,00 zł
Wydatki bieżące
135 228,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
135 228,00 zł
Wydatki bieżące
59 160,00 zł
Szkoły artystyczne
59 160,00 zł
Wydatki bieżące
395 689,35 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów szkoleniowych
395 689,35 zł
Wydatki bieżące
328 000,00 zł
Pozostała działalność
328 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 627 187,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
50 627 187,00 zł
Wydatki bieżące
4 886 811,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 886 811,00 zł
Wydatki bieżące
1 192 760,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 192 760,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Rodziny zastępcze
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 623 872,00 zł
Wspieranie rodziny
1 623 872,00 zł
Wydatki bieżące
62 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
62 400,00 zł
Wydatki bieżące
36 112,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
36 112,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 363 100,00 zł
Wydatki majątkowe
8 426 480,00 zł
Drogi publiczne gminne
10 789 580,00 zł
Wydatki bieżące
5 993 380,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 993 380,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki majątkowe
4 465 349,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
4 505 349,00 zł
Wydatki bieżące
196 114,00 zł
Kolejowe pasażerskie przewozy krajowe
196 114,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
132 480,00 zł
Pozostała działalność
132 480,00 zł
Wydatki bieżące
8 166 637,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Urzędy gmin
8 206 637,00 zł
Wydatki bieżące
775 203,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
775 203,00 zł
Wydatki bieżące
387 200,00 zł
Rady gmin
387 200,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Promocja jednostki samorządu terytorialnego
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
229 355,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
229 355,00 zł
Wydatki bieżące
22 556,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Spis powszechny i inne
22 556,00 zł
Wydatki bieżące
854 492,00 zł
Pozostała działalność
854 492,00 zł
Wydatki bieżące
416 700,00 zł
Wydatki majątkowe
4 501 000,00 zł
Obiekty sportowe
4 917 700,00 zł
Wydatki bieżące
2 771 170,00 zł
Wydatki majątkowe
162 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 933 170,00 zł
Wydatki bieżące
429 434,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
429 434,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Pozostała działalność
580 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 846 283,00 zł
Wydatki majątkowe
3 184 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
6 030 283,00 zł
Wydatki bieżące
1 069 700,00 zł
Biblioteki
1 069 700,00 zł
Wydatki bieżące
115 183,00 zł
Pozostałe zadania z zakresu kultury
115 183,00 zł
Wydatki bieżące
24 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
24 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 340,00 zł
Pozostała działalność
9 340,00 zł
Wydatki bieżące
169 540,00 zł
Wydatki majątkowe
3 370 460,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3 540 000,00 zł
Wydatki bieżące
929 000,00 zł
Wydatki majątkowe
850 000,00 zł
Pozostała działalność
1 779 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 395 000,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 895 000,00 zł
Wydatki bieżące
625 589,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
625 589,00 zł
Wydatki bieżące
539 695,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
539 695,00 zł
Wydatki bieżące
130 155,60 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
330 155,60 zł
Wydatki bieżące
221 954,00 zł
Schroniska dla zwierząt
221 954,00 zł
Wydatki bieżące
120 750,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
120 750,00 zł
Wydatki bieżące
55 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
55 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
86 000,00 zł
Pozostała działalność
86 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 538 983,00 zł
Świetlice szkolne
3 538 983,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 070,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
23 070,00 zł
Wydatki bieżące
19 057,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
19 057,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 000,00 zł
Pozostała działalność
14 000,00 zł
Wydatki bieżące
872 400,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
872 400,00 zł
Wydatki bieżące
577 748,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
577 748,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
287 080,00 zł
Wydatki majątkowe
158 040,00 zł
Centra Integracji Społecznej
445 120,00 zł
Wydatki bieżące
193 300,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
193 300,00 zł
Wydatki bieżące
104 275,00 zł
Zasiłki stałe
104 275,00 zł
Wydatki bieżące
80 350,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
80 350,00 zł
Wydatki bieżące
126 327,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
126 327,00 zł
Wydatki bieżące
53 795,33 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
53 795,33 zł
Wydatki bieżące
51 529,00 zł
Izby wytrzeźwień
51 529,00 zł
Wydatki bieżące
43 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
43 000,00 zł
Wydatki bieżące
11 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
11 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 504,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
16 504,00 zł
Wydatki bieżące
65 000,00 zł
Pozostała działalność
65 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 355 293,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2 355 293,00 zł
Wydatki bieżące
519 472,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
519 472,00 zł
Wydatki bieżące
802 434,00 zł
Straż gminna
802 434,00 zł
Wydatki bieżące
283 600,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
313 600,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Obrona cywilna
55 000,00 zł
Wydatki bieżące
265 000,00 zł
Wydatki majątkowe
465 000,00 zł
Pozostała działalność
730 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 387 717,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 387 717,00 zł
Wydatki bieżące
299 400,00 zł
Wydatki majątkowe
276 200,00 zł
Działalność usługowa
575 600,00 zł
Wydatki bieżące
537 900,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
537 900,00 zł
Wydatki bieżące
385 409,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
385 409,00 zł
Wydatki bieżące
165 350,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
165 350,00 zł
Wydatki bieżące
156 931,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
156 931,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego: 
I Urząd Skarbowy w Poznaniu 
ul. Dolna Wilda 80 
60-501 Poznań

Druk ZAP-3


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.