Komorniki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
28 895
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
225 594 675,67 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
26.95%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
60 804 046 zł
26.95%
CIT
9 990 000 zł
4.43%
Podatki od nieruchomości
35 224 393 zł
15.61%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 471 780,79 zł
4.64%
Dotacje
67 299 688,26 zł
29.83%
Subwencje
32 438 626 zł
14.38%
Pozostałe dochody
9 366 141,62 zł
4.15%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
226 069 221,67 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
41 720 218,79 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
41 720 218,79 zł
Wydatki bieżące
82%
184 349 002,88 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
95 438 262,48 zł
Rodzina
całkowity koszt
63 718 379,66 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
16 614 356,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 708 572,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 305 604,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 148 006,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 234 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 131 907,26 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 383 374,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 160 498,67 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 874 765,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 034 034,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 387 717,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 929 745,60 zł

Źródło: Uchwała Nr XXXI/274/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17.12.2020r.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego: 
I Urząd Skarbowy w Poznaniu 
ul. Dolna Wilda 80 
60-501 Poznań

Druk ZAP-3


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.