Komorniki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
28 895
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
216 835 745,99 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.09%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
60 904 046 zł
28.09%
CIT
9 200 000 zł
4.24%
Podatki od nieruchomości
35 224 393 zł
16.24%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 300 097 zł
5.21%
Dotacje
61 162 804,99 zł
28.21%
Subwencje
31 665 267 zł
14.6%
Pozostałe dochody
7 379 138 zł
3.4%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
221 630 291,99 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
44 180 029,00 zł
stanowią 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
44 180 029,00 zł
Wydatki bieżące
80%
177 450 262,99 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
91 447 525,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
58 310 111,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
21 620 603,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 702 887,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 772 604,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 394 506,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 319 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 681 653,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 757 488,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 874 765,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 876 336,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 971 034,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 387 717,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 514 062,00 zł

Źródło: Uchwała Nr XXV/203/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 25.06.2020r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
91 447 525,99 zł
Wydatki bieżące
74 151 836,64 zł
Wydatki majątkowe
16 900 000,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
58 310 111,00 zł
Wydatki bieżące
58 310 111,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
21 620 603,00 zł
Wydatki bieżące
8 558 774,00 zł
Wydatki majątkowe
13 061 829,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 702 887,00 zł
Wydatki bieżące
10 672 887,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 772 604,00 zł
Wydatki bieżące
3 729 604,00 zł
Wydatki majątkowe
5 043 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 394 506,00 zł
Wydatki bieżące
4 244 506,00 zł
Wydatki majątkowe
3 150 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 319 000,00 zł
Wydatki bieżące
969 000,00 zł
Wydatki majątkowe
4 350 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 681 653,00 zł
Wydatki bieżące
3 681 653,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 757 488,00 zł
Wydatki bieżące
3 057 488,00 zł
Wydatki majątkowe
700 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 874 765,00 zł
Wydatki bieżące
2 874 765,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 876 336,00 zł
Wydatki bieżące
2 808 384,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 971 034,00 zł
Wydatki bieżące
1 466 034,00 zł
Wydatki majątkowe
505 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 387 717,00 zł
Wydatki bieżące
1 387 717,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 514 062,00 zł
Wydatki bieżące
1 347 862,00 zł
Wydatki majątkowe
166 200,00 zł
Wydatki bieżące
37 102 658,64 zł
Wydatki majątkowe
16 900 000,00 zł
Szkoły podstawowe
54 002 658,64 zł
Wydatki bieżące
33 292 407,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
33 292 407,00 zł
Wydatki bieżące
2 397 209,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 397 209,00 zł
Wydatki bieżące
837 174,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
837 174,00 zł
Wydatki bieżące
135 228,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
135 228,00 zł
Wydatki bieżące
59 160,00 zł
Szkoły artystyczne
59 160,00 zł
Wydatki bieżące
328 000,00 zł
Pozostała działalność
328 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 617 922,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
50 617 922,00 zł
Wydatki bieżące
4 882 237,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 882 237,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Rodziny zastępcze
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 623 872,00 zł
Wspieranie rodziny
1 623 872,00 zł
Wydatki bieżące
62 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
62 400,00 zł
Wydatki bieżące
22 680,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
22 680,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 196 800,00 zł
Wydatki majątkowe
8 596 480,00 zł
Drogi publiczne gminne
10 793 280,00 zł
Wydatki bieżące
5 993 380,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 993 380,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki majątkowe
4 465 349,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
4 505 349,00 zł
Wydatki bieżące
196 114,00 zł
Kolejowe pasażerskie przewozy krajowe
196 114,00 zł
Wydatki bieżące
132 480,00 zł
Pozostała działalność
132 480,00 zł
Wydatki bieżące
8 161 637,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Urzędy gmin
8 191 637,00 zł
Wydatki bieżące
775 203,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
775 203,00 zł
Wydatki bieżące
386 200,00 zł
Rady gmin
386 200,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Promocja jednostki samorządu terytorialnego
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
233 355,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
233 355,00 zł
Wydatki bieżące
866 492,00 zł
Pozostała działalność
866 492,00 zł
Wydatki bieżące
429 000,00 zł
Wydatki majątkowe
4 501 000,00 zł
Obiekty sportowe
4 930 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 771 170,00 zł
Wydatki majątkowe
42 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 813 170,00 zł
Wydatki bieżące
429 434,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
429 434,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Pozostała działalność
600 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 880 283,00 zł
Wydatki majątkowe
3 150 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
6 030 283,00 zł
Wydatki bieżące
1 069 700,00 zł
Biblioteki
1 069 700,00 zł
Wydatki bieżące
261 183,00 zł
Pozostałe zadania z zakresu kultury
261 183,00 zł
Wydatki bieżące
24 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
24 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 340,00 zł
Pozostała działalność
9 340,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 500 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3 540 000,00 zł
Wydatki bieżące
929 000,00 zł
Wydatki majątkowe
850 000,00 zł
Pozostała działalność
1 779 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 543 783,00 zł
Świetlice szkolne
3 543 783,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 070,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
23 070,00 zł
Wydatki bieżące
15 800,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
15 800,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 000,00 zł
Pozostała działalność
14 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 395 000,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 895 000,00 zł
Wydatki bieżące
609 589,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
609 589,00 zł
Wydatki bieżące
539 695,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
539 695,00 zł
Wydatki bieżące
44 000,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
244 000,00 zł
Wydatki bieżące
223 204,00 zł
Schroniska dla zwierząt
223 204,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
55 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
55 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
86 000,00 zł
Pozostała działalność
86 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 355 293,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2 355 293,00 zł
Wydatki bieżące
519 472,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
519 472,00 zł
Wydatki bieżące
858 150,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
858 150,00 zł
Wydatki bieżące
577 748,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
577 748,00 zł
Wydatki bieżące
300 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
287 080,00 zł
Centra Integracji Społecznej
287 080,00 zł
Wydatki bieżące
195 300,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
195 300,00 zł
Wydatki bieżące
86 828,00 zł
Zasiłki stałe
86 828,00 zł
Wydatki bieżące
80 350,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
80 350,00 zł
Wydatki bieżące
114 447,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
114 447,00 zł
Wydatki bieżące
51 529,00 zł
Izby wytrzeźwień
51 529,00 zł
Wydatki bieżące
43 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
43 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 302,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
10 302,00 zł
Wydatki bieżące
188 650,00 zł
Pozostała działalność
188 650,00 zł
Wydatki bieżące
802 434,00 zł
Straż gminna
802 434,00 zł
Wydatki bieżące
283 600,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
323 600,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Obrona cywilna
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
265 000,00 zł
Wydatki majątkowe
465 000,00 zł
Pozostała działalność
730 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 387 717,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 387 717,00 zł
Wydatki bieżące
409 400,00 zł
Wydatki majątkowe
166 200,00 zł
Działalność usługowa
575 600,00 zł
Wydatki bieżące
557 400,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
557 400,00 zł
Wydatki bieżące
295 409,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
295 409,00 zł
Wydatki bieżące
85 653,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
85 653,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego: 
I Urząd Skarbowy w Poznaniu 
ul. Dolna Wilda 80 
60-501 Poznań

Druk ZAP-3


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.