Komorniki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
28 895
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
226 118 727,75 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
26.12%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
59 070 540 zł
26.12%
CIT
11 093 637,41 zł
4.91%
Podatki od nieruchomości
36 091 665,22 zł
15.96%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 825 516,06 zł
4.79%
Dotacje
71 451 859,47 zł
31.6%
Subwencje
32 438 626 zł
14.35%
Pozostałe dochody
5 146 883,59 zł
2.28%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
215 219 810,99 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
40 396 424,22 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
40 396 424,22 zł
Wydatki bieżące
81%
174 823 386,77 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
90 037 595,62 zł
Rodzina
całkowity koszt
63 612 356,61 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
15 978 073,71 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 233 258,65 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 756 498,15 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 022 454,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 720 352,60 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 541 481,12 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 794 196,59 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 355 293,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 168 040,56 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 935 877,65 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 045 386,15 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
616 572,71 zł
Wytwrzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
436 865,07 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
391 580,51 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
573 928,29 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Komorniki za 2020 rok.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego: 
I Urząd Skarbowy w Poznaniu 
ul. Dolna Wilda 80 
60-501 Poznań

Druk ZAP-3


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.