Komorniki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
28 895
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
213 337 271,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.51%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
60 824 852 zł
28.51%
CIT
CIT
9 700 000 zł
4.55%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
35 800 000 zł
16.78%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
12 599 544 zł
5.91%
Dotacje
Dotacje
56 209 738 zł
26.35%
Subwencje
Subwencje
32 040 968 zł
15.02%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
6 162 169 zł
2.89%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
211 385 021,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
43 906 029,00 zł
stanowią 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
43 906 029,00 zł
Wydatki bieżące
79%
167 478 992,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
84 911 497,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
56 728 550,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
21 130 803,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 022 474,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 734 656,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 302 183,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 069 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 681 653,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 640 054,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 874 765,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 713 710,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 941 034,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 387 717,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 246 925,00 zł

Źródło: Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 22.04.2020r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
84 911 497,00 zł
Wydatki bieżące
68 011 497,00 zł
Wydatki majątkowe
16 900 000,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
56 728 550,00 zł
Wydatki bieżące
56 728 550,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
21 130 803,00 zł
Wydatki bieżące
8 068 974,00 zł
Wydatki majątkowe
13 061 829,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 022 474,00 zł
Wydatki bieżące
9 992 474,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 734 656,00 zł
Wydatki bieżące
3 691 656,00 zł
Wydatki majątkowe
5 043 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 302 183,00 zł
Wydatki bieżące
4 152 183,00 zł
Wydatki majątkowe
3 150 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 069 000,00 zł
Wydatki bieżące
719 000,00 zł
Wydatki majątkowe
4 350 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 681 653,00 zł
Wydatki bieżące
3 681 653,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 640 054,00 zł
Wydatki bieżące
2 940 054,00 zł
Wydatki majątkowe
700 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 874 765,00 zł
Wydatki bieżące
2 874 765,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 713 710,00 zł
Wydatki bieżące
2 713 710,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 941 034,00 zł
Wydatki bieżące
1 436 034,00 zł
Wydatki majątkowe
505 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 387 717,00 zł
Wydatki bieżące
1 387 717,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 246 925,00 zł
Wydatki bieżące
1 080 725,00 zł
Wydatki majątkowe
166 200,00 zł
Wydatki bieżące
36 494 158,00 zł
Wydatki majątkowe
16 900 000,00 zł
Szkoły podstawowe
53 394 158,00 zł
Wydatki bieżące
29 210 568,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
29 210 568,00 zł
Wydatki bieżące
1 197 209,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 197 209,00 zł
Wydatki bieżące
837 174,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
837 174,00 zł
Wydatki bieżące
135 228,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
135 228,00 zł
Wydatki bieżące
59 160,00 zł
Szkoły artystyczne
59 160,00 zł
Wydatki bieżące
78 000,00 zł
Pozostała działalność
78 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 607 290,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
50 607 290,00 zł
Wydatki bieżące
4 870 870,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 870 870,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Rodziny zastępcze
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
64 310,00 zł
Wspieranie rodziny
64 310,00 zł
Wydatki bieżące
62 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
62 400,00 zł
Wydatki bieżące
22 680,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
22 680,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 707 000,00 zł
Wydatki majątkowe
8 596 480,00 zł
Drogi publiczne gminne
10 303 480,00 zł
Wydatki bieżące
5 993 380,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 993 380,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki majątkowe
4 465 349,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
4 505 349,00 zł
Wydatki bieżące
196 114,00 zł
Kolejowe pasażerskie przewozy krajowe
196 114,00 zł
Wydatki bieżące
132 480,00 zł
Pozostała działalność
132 480,00 zł
Wydatki bieżące
8 015 378,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Urzędy gmin
8 045 378,00 zł
Wydatki bieżące
775 203,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
775 203,00 zł
Wydatki bieżące
386 200,00 zł
Rady gmin
386 200,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Promocja jednostki samorządu terytorialnego
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
214 693,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
214 693,00 zł
Wydatki bieżące
351 000,00 zł
Pozostała działalność
351 000,00 zł
Wydatki bieżące
404 000,00 zł
Wydatki majątkowe
4 501 000,00 zł
Obiekty sportowe
4 905 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 771 170,00 zł
Wydatki majątkowe
42 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 813 170,00 zł
Wydatki bieżące
416 486,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
416 486,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Pozostała działalność
600 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 822 483,00 zł
Wydatki majątkowe
3 150 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
5 972 483,00 zł
Wydatki bieżące
1 069 700,00 zł
Biblioteki
1 069 700,00 zł
Wydatki bieżące
234 000,00 zł
Pozostałe zadania z zakresu kultury
234 000,00 zł
Wydatki bieżące
24 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
24 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Pozostała działalność
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 500 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3 540 000,00 zł
Wydatki bieżące
679 000,00 zł
Wydatki majątkowe
850 000,00 zł
Pozostała działalność
1 529 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 543 783,00 zł
Świetlice szkolne
3 543 783,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 070,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
23 070,00 zł
Wydatki bieżące
15 800,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
15 800,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 000,00 zł
Pozostała działalność
14 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 295 000,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 795 000,00 zł
Wydatki bieżące
598 500,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
598 500,00 zł
Wydatki bieżące
533 350,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
533 350,00 zł
Wydatki bieżące
44 000,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
244 000,00 zł
Wydatki bieżące
223 204,00 zł
Schroniska dla zwierząt
223 204,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
55 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
55 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
86 000,00 zł
Pozostała działalność
86 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 355 293,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2 355 293,00 zł
Wydatki bieżące
519 472,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
519 472,00 zł
Wydatki bieżące
892 126,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
892 126,00 zł
Wydatki bieżące
577 748,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
577 748,00 zł
Wydatki bieżące
300 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
267 080,00 zł
Centra Integracji Społecznej
267 080,00 zł
Wydatki bieżące
195 300,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
195 300,00 zł
Wydatki bieżące
86 828,00 zł
Zasiłki stałe
86 828,00 zł
Wydatki bieżące
80 350,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
80 350,00 zł
Wydatki bieżące
114 447,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
114 447,00 zł
Wydatki bieżące
51 529,00 zł
Izby wytrzeźwień
51 529,00 zł
Wydatki bieżące
43 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
43 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 302,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
10 302,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Pozostała działalność
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
802 434,00 zł
Straż gminna
802 434,00 zł
Wydatki bieżące
283 600,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
323 600,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Obrona cywilna
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
235 000,00 zł
Wydatki majątkowe
465 000,00 zł
Pozostała działalność
700 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 387 717,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 387 717,00 zł
Wydatki bieżące
299 400,00 zł
Wydatki majątkowe
166 200,00 zł
Działalność usługowa
465 600,00 zł
Wydatki bieżące
392 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
392 000,00 zł
Wydatki bieżące
245 409,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
245 409,00 zł
Wydatki bieżące
108 650,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
108 650,00 zł
Wydatki bieżące
35 266,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
35 266,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego: 
I Urząd Skarbowy w Poznaniu 
ul. Dolna Wilda 80 
60-501 Poznań

Druk ZAP-3


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.