Komorniki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
28 422
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
177 830 187,85 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
31.7%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
56 370 258 zł
31.7%
CIT
CIT
8 180 000 zł
4.6%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
35 082 309 zł
19.73%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
3 998 172 zł
2.25%
Dotacje
Dotacje
31 437 473,85 zł
17.68%
Subwencje
Subwencje
29 560 157 zł
16.62%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
13 201 818 zł
7.42%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
190 664 119,85 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
57 492 701,00 zł
stanowią 30% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
30%
57 492 701,00 zł
Wydatki bieżące
70%
133 171 418,85 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
66 193 699,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
25 830 983,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 178 650,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 952 376,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 941 687,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 336 054,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 136 046,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 661 990,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
29 599 405,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 134 901,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
25 837 727,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 380 859,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 111 432,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 368 310,08 zł

Źródło: Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 05.09.2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
66 193 699,72 zł
Wydatki bieżące
63 063 699,72 zł
Wydatki inwestycyjne
3 130 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
25 830 983,00 zł
Wydatki bieżące
7 833 982,00 zł
Wydatki inwestycyjne
17 997 001,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 178 650,00 zł
Wydatki bieżące
1 034 250,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 144 400,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 952 376,05 zł
Wydatki bieżące
10 112 376,05 zł
Wydatki inwestycyjne
4 840 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 941 687,00 zł
Wydatki bieżące
1 129 187,00 zł
Wydatki inwestycyjne
812 500,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 336 054,00 zł
Wydatki bieżące
2 336 054,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 136 046,00 zł
Wydatki bieżące
3 136 046,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 661 990,00 zł
Wydatki bieżące
2 661 990,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
29 599 405,00 zł
Wydatki bieżące
29 599 405,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 134 901,00 zł
Wydatki bieżące
3 009 901,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 125 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
25 837 727,00 zł
Wydatki bieżące
3 452 727,00 zł
Wydatki inwestycyjne
22 385 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 380 859,00 zł
Wydatki bieżące
3 502 859,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 878 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 111 432,00 zł
Wydatki bieżące
1 111 432,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 368 310,08 zł
Wydatki bieżące
1 187 510,08 zł
Wydatki inwestycyjne
180 800,00 zł
Wydatki bieżące
29 605 948,53 zł
Wydatki inwestycyjne
3 130 000,00 zł
Szkoły podstawowe
32 735 948,53 zł
Wydatki bieżące
28 160 775,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
28 160 775,00 zł
Wydatki bieżące
1 804 701,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
1 804 701,00 zł
Wydatki bieżące
1 242 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 242 000,00 zł
Wydatki bieżące
312 911,19 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
312 911,19 zł
Wydatki bieżące
148 076,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
148 076,00 zł
Wydatki bieżące
1 747 438,00 zł
Gimnazja
1 747 438,00 zł
Wydatki bieżące
41 850,00 zł
Szkoły artystyczne
41 850,00 zł
Wydatki bieżące
2 064 238,00 zł
Wydatki inwestycyjne
10 437 001,00 zł
Drogi publiczne gminne
12 501 239,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
7 560 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
7 600 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 484 528,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 484 528,00 zł
Wydatki bieżące
161 671,00 zł
Kolejowe pasażerskie przewozy krajowe
161 671,00 zł
Wydatki bieżące
83 545,00 zł
Pozostała działalność
83 545,00 zł
Wydatki bieżące
165 250,00 zł
Wydatki inwestycyjne
4 854 400,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 019 650,00 zł
Wydatki bieżące
869 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
290 000,00 zł
Pozostała działalność
1 159 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 152 739,05 zł
Urzędy gmin
8 152 739,05 zł
Wydatki bieżące
779 473,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
779 473,00 zł
Wydatki bieżące
388 200,00 zł
Rady gmin
388 200,00 zł
Wydatki bieżące
260 000,00 zł
Promocja jednostki samorządu terytorialnego
260 000,00 zł
Wydatki bieżące
120 595,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
120 595,00 zł
Wydatki bieżące
411 369,00 zł
Wydatki inwestycyjne
4 840 000,00 zł
Pozostała działalność
5 251 369,00 zł
Wydatki bieżące
805 107,00 zł
Straż gminna
805 107,00 zł
Wydatki bieżące
217 080,00 zł
Wydatki inwestycyjne
390 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
607 080,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
42 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
92 500,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Obrona cywilna
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
380 000,00 zł
Pozostała działalność
397 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 741 635,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
1 741 635,00 zł
Wydatki bieżące
594 419,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
594 419,00 zł
Wydatki bieżące
3 015 695,00 zł
Świetlice szkolne
3 015 695,00 zł
Wydatki bieżące
62 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
62 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 382,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
18 382,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 169,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
14 169,00 zł
Wydatki bieżące
12 800,00 zł
Pozostała działalność
12 800,00 zł
Wydatki bieżące
754 167,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
754 167,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
467 652,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
467 652,00 zł
Wydatki bieżące
215 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
215 000,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
192 991,00 zł
Centra Integracji Społecznej
192 991,00 zł
Wydatki bieżące
99 000,00 zł
Zasiłki stałe
99 000,00 zł
Wydatki bieżące
85 350,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
85 350,00 zł
Izby wytrzeźwień, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
147 830,00 zł
Wydatki bieżące
21 616 904,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
21 616 904,00 zł
Wydatki bieżące
4 866 575,00 zł
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
4 866 575,00 zł
Wydatki bieżące
1 274 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 274 400,00 zł
Wydatki bieżące
115 000,00 zł
Rodziny zastępcze
115 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 671 648,00 zł
Wspieranie rodziny
1 671 648,00 zł
Wydatki bieżące
33 600,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
33 600,00 zł
Wydatki bieżące
19 778,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
19 778,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
1 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 428 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
800 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 228 000,00 zł
Wydatki bieżące
627 820,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
627 820,00 zł
Wydatki bieżące
581 981,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
581 981,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
325 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
338 000,00 zł
Wydatki bieżące
140 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
140 000,00 zł
Wydatki bieżące
94 100,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
94 100,00 zł
Wydatki bieżące
75 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
75 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Ochrona róznorodności biologicznej i krajobrazu
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Pozostała działalność
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 248 120,00 zł
Wydatki inwestycyjne
22 285 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
24 533 120,00 zł
Wydatki bieżące
815 000,00 zł
Biblioteki
815 000,00 zł
Wydatki bieżące
377 464,00 zł
Pozostałe zadania z zakresu kultury
377 464,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
100 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
105 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 143,00 zł
Pozostała działalność
7 143,00 zł
Wydatki bieżące
2 503 040,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 503 040,00 zł
Wydatki bieżące
479 002,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 678 000,00 zł
Obiekty sportowe
2 157 002,00 zł
Wydatki bieżące
387 299,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
387 299,00 zł
Wydatki bieżące
133 518,00 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Pozostała działalność
333 518,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
371 742,13 zł
Rolnictwo i łowiectwo
371 742,13 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Dostarczanie wody
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
374 400,00 zł
Wydatki inwestycyjne
180 800,00 zł
Działalność usługowa
555 200,00 zł
Wydatki bieżące
94 298,95 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
94 298,95 zł
Wydatki bieżące
97 069,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
97 069,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.