Komorniki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
28 422
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
186 163 642,56 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
30.28%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
56 370 258 zł
30.28%
CIT
CIT
8 180 000 zł
4.39%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
35 082 309 zł
18.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
3 177 175 zł
1.71%
Dotacje
Dotacje
38 773 476,56 zł
20.83%
Subwencje
Subwencje
30 253 199 zł
16.25%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
14 327 225 zł
7.7%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
198 997 574,56 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
57 208 488,00 zł
stanowią 29% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
29%
57 208 488,00 zł
Wydatki bieżące
71%
141 789 086,56 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
67 098 815,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
25 671 983,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 121 650,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 048 904,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 901 687,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 336 054,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 101 303,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 689 620,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
36 587 687,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 379 912,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
25 833 727,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 397 839,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 111 432,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 716 960,00 zł

Źródło: Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24.10.2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r. 

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
67 098 815,72 zł
Wydatki bieżące
63 956 028,72 zł
Wydatki majątkowe
3 142 787,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
25 671 983,00 zł
Wydatki bieżące
7 833 982,00 zł
Wydatki majątkowe
17 838 001,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 121 650,00 zł
Wydatki bieżące
1 049 250,00 zł
Wydatki majątkowe
5 072 400,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 048 904,05 zł
Wydatki bieżące
10 208 904,05 zł
Wydatki majątkowe
4 840 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 901 687,00 zł
Wydatki bieżące
1 129 187,00 zł
Wydatki majątkowe
772 500,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 336 054,00 zł
Wydatki bieżące
2 336 054,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 101 303,00 zł
Wydatki bieżące
3 101 303,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 689 620,00 zł
Wydatki bieżące
2 689 620,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
36 587 687,00 zł
Wydatki bieżące
36 587 687,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 379 912,00 zł
Wydatki bieżące
3 254 912,00 zł
Wydatki majątkowe
1 125 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
25 833 727,00 zł
Wydatki bieżące
3 453 727,00 zł
Wydatki majątkowe
22 380 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 397 839,00 zł
Wydatki bieżące
3 540 839,00 zł
Wydatki majątkowe
1 857 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 111 432,00 zł
Wydatki bieżące
1 111 432,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 716 960,00 zł
Wydatki bieżące
1 536 160,79 zł
Wydatki majątkowe
180 800,00 zł
Wydatki bieżące
31 145 702,53 zł
Wydatki majątkowe
3 142 787,00 zł
Szkoły podstawowe
34 288 489,53 zł
Wydatki bieżące
28 074 775,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
28 074 775,00 zł
Wydatki bieżące
1 804 701,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
1 804 701,00 zł
Wydatki bieżące
1 242 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 242 000,00 zł
Wydatki bieżące
312 910,19 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
312 910,19 zł
Wydatki bieżące
132 076,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
132 076,00 zł
Wydatki bieżące
1 202 014,00 zł
Gimnazja
1 202 014,00 zł
Wydatki bieżące
41 850,00 zł
Szkoły artystyczne
41 850,00 zł
Wydatki bieżące
2 064 238,00 zł
Wydatki majątkowe
10 238 001,00 zł
Drogi publiczne gminne
12 302 239,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki majątkowe
7 600 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
7 640 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 484 528,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 484 528,00 zł
Wydatki bieżące
161 671,00 zł
Kolejowe pasażerskie przewozy krajowe
161 671,00 zł
Wydatki bieżące
83 545,00 zł
Pozostała działalność
83 545,00 zł
Wydatki bieżące
165 250,00 zł
Wydatki majątkowe
4 782 400,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 947 650,00 zł
Wydatki bieżące
884 000,00 zł
Wydatki majątkowe
290 000,00 zł
Pozostała działalność
1 174 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 132 997,05 zł
Urzędy gmin
8 132 997,05 zł
Wydatki bieżące
778 902,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
778 902,00 zł
Wydatki bieżące
388 200,00 zł
Rady gmin
388 200,00 zł
Wydatki bieżące
260 000,00 zł
Promocja jednostki samorządu terytorialnego
260 000,00 zł
Wydatki bieżące
237 436,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
237 436,00 zł
Wydatki bieżące
411 369,00 zł
Wydatki majątkowe
4 840 000,00 zł
Pozostała działalność
5 251 369,00 zł
Wydatki bieżące
805 107,00 zł
Straż gminna
805 107,00 zł
Wydatki bieżące
217 080,00 zł
Wydatki majątkowe
390 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
607 080,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki majątkowe
42 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
92 500,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Obrona cywilna
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 000,00 zł
Wydatki majątkowe
340 000,00 zł
Pozostała działalność
357 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 741 635,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
1 741 635,00 zł
Wydatki bieżące
594 419,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
594 419,00 zł
Wydatki bieżące
2 975 895,00 zł
Świetlice szkolne
2 975 895,00 zł
Wydatki bieżące
62 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
62 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 382,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
18 382,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
19 226,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
19 226,00 zł
Wydatki bieżące
12 800,00 zł
Pozostała działalność
12 800,00 zł
Wydatki bieżące
767 067,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
767 067,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
467 652,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
467 652,00 zł
Wydatki bieżące
215 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
215 000,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
207 621,00 zł
Centra Integracji Społecznej
207 621,00 zł
Wydatki bieżące
99 000,00 zł
Zasiłki stałe
99 000,00 zł
Wydatki bieżące
85 450,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
85 450,00 zł
Izby wytrzeźwień, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
147 830,00 zł
Wydatki bieżące
28 580 206,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
28 580 206,00 zł
Wydatki bieżące
4 866 575,00 zł
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
4 866 575,00 zł
Wydatki bieżące
1 274 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 274 400,00 zł
Wydatki bieżące
115 000,00 zł
Rodziny zastępcze
115 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 688 406,00 zł
Wspieranie rodziny
1 688 406,00 zł
Wydatki bieżące
33 600,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
33 600,00 zł
Wydatki bieżące
28 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
28 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
1 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 578 000,00 zł
Wydatki majątkowe
800 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 378 000,00 zł
Wydatki bieżące
747 820,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
747 820,00 zł
Wydatki bieżące
581 981,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
581 981,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Wydatki majątkowe
325 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
338 000,00 zł
Wydatki bieżące
130 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
130 000,00 zł
Wydatki bieżące
94 111,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
94 111,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Ochrona róznorodności biologicznej i krajobrazu
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Pozostała działalność
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 310 620,00 zł
Wydatki majątkowe
22 285 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
24 595 620,00 zł
Wydatki bieżące
815 000,00 zł
Biblioteki
815 000,00 zł
Wydatki bieżące
313 464,00 zł
Pozostałe zadania z zakresu kultury
313 464,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Wydatki majątkowe
95 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 643,00 zł
Pozostała działalność
9 643,00 zł
Wydatki bieżące
2 586 020,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 586 020,00 zł
Wydatki bieżące
479 002,00 zł
Wydatki majątkowe
1 678 000,00 zł
Obiekty sportowe
2 157 002,00 zł
Wydatki bieżące
387 299,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
387 299,00 zł
Wydatki bieżące
88 518,00 zł
Wydatki majątkowe
179 000,00 zł
Pozostała działalność
267 518,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
472 646,84 zł
Rolnictwo i łowiectwo
472 646,84 zł
Wydatki bieżące
390 000,00 zł
Dostarczanie wody
390 000,00 zł
Wydatki bieżące
431 400,00 zł
Wydatki majątkowe
180 800,00 zł
Działalność usługowa
612 200,00 zł
Wydatki bieżące
94 298,95 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
94 298,95 zł
Wydatki bieżące
147 815,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
147 815,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.