Komorniki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
28 422
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
172 418 998,13 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
32.69%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
56 370 258 zł
32.69%
CIT
CIT
8 180 000 zł
4.74%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
35 200 000 zł
20.41%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
2 521 364 zł
1.46%
Dotacje
Dotacje
26 414 871,13 zł
15.32%
Subwencje
Subwencje
29 560 157 zł
17.14%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
14 172 348 zł
8.22%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
180 692 930,13 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
53 332 381,00 zł
stanowią 30% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
30%
53 332 381,00 zł
Wydatki bieżące
70%
127 360 549,13 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
69 835 545,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
27 610 463,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 323 650,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 941 363,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 783 687,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 336 054,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 132 546,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 631 714,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 870 015,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
3 887 981,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
15 816 729,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 350 852,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 044 445,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 127 886,00 zł

Źródło: Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28.05.2019r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
69 835 545,00 zł
Wydatki bieżące
62 705 545,00 zł
Wydatki inwestycyjne
7 130 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
27 610 463,00 zł
Wydatki bieżące
7 643 982,00 zł
Wydatki inwestycyjne
19 966 481,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 323 650,00 zł
Wydatki bieżące
1 034 250,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 289 400,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 941 363,05 zł
Wydatki bieżące
10 101 363,05 zł
Wydatki inwestycyjne
4 840 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 783 687,00 zł
Wydatki bieżące
1 071 187,00 zł
Wydatki inwestycyjne
712 500,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 336 054,00 zł
Wydatki bieżące
2 336 054,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 132 546,00 zł
Wydatki bieżące
3 132 546,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 631 714,00 zł
Wydatki bieżące
2 631 714,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 870 015,00 zł
Wydatki bieżące
24 870 015,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
3 887 981,00 zł
Wydatki bieżące
2 887 981,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 000 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
15 816 729,00 zł
Wydatki bieżące
3 431 729,00 zł
Wydatki inwestycyjne
12 385 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 350 852,00 zł
Wydatki bieżące
3 502 852,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 848 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 044 445,00 zł
Wydatki bieżące
1 044 445,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 127 886,00 zł
Wydatki bieżące
966 886,08 zł
Wydatki inwestycyjne
161 000,00 zł
Wydatki bieżące
29 519 666,00 zł
Wydatki inwestycyjne
7 130 000,00 zł
Szkoły podstawowe
36 649 666,00 zł
Wydatki bieżące
28 214 275,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
28 214 275,00 zł
Wydatki bieżące
1 804 701,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
1 804 701,00 zł
Wydatki bieżące
1 760 140,00 zł
Gimnazja
1 760 140,00 zł
Wydatki bieżące
1 242 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 242 000,00 zł
Wydatki bieżące
122 913,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
122 913,00 zł
Wydatki bieżące
41 850,00 zł
Szkoły artystyczne
41 850,00 zł
Wydatki bieżące
1 874 238,00 zł
Wydatki inwestycyjne
12 406 481,00 zł
Drogi publiczne gminne
14 280 719,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
7 560 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
7 600 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 484 528,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 484 528,00 zł
Wydatki bieżące
161 671,00 zł
Kolejowe pasażerskie przewozy krajowe
161 671,00 zł
Wydatki bieżące
83 545,00 zł
Pozostała działalność
83 545,00 zł
Wydatki bieżące
165 250,00 zł
Wydatki inwestycyjne
4 999 400,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 164 650,00 zł
Wydatki bieżące
869 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
290 000,00 zł
Pozostała działalność
1 159 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 152 726,05 zł
Urzędy gmin
8 152 726,05 zł
Wydatki bieżące
768 473,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
768 473,00 zł
Wydatki bieżące
388 200,00 zł
Rady gmin
388 200,00 zł
Wydatki bieżące
260 000,00 zł
Promocja jednostki samorządu terytorialnego
260 000,00 zł
Wydatki bieżące
120 595,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
120 595,00 zł
Wydatki bieżące
411 369,00 zł
Wydatki inwestycyjne
4 840 000,00 zł
Pozostała działalność
5 251 369,00 zł
Wydatki bieżące
805 107,00 zł
Straż gminna
805 107,00 zł
Wydatki inwestycyjne
250 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
162 080,00 zł
Wydatki inwestycyjne
40 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
202 080,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
42 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
92 500,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Obrona cywilna
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
380 000,00 zł
Pozostała działalność
394 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 741 635,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
1 741 635,00 zł
Wydatki bieżące
594 419,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
594 419,00 zł
Wydatki bieżące
3 017 195,00 zł
Świetlice szkolne
3 017 195,00 zł
Wydatki bieżące
62 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
62 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 382,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
18 382,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 169,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
14 169,00 zł
Wydatki bieżące
7 800,00 zł
Pozostała działalność
7 800,00 zł
Wydatki bieżące
753 267,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
753 267,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
467 652,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
467 652,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
192 824,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
192 824,00 zł
Wydatki bieżące
189 791,00 zł
Centra Integracji Społecznej
189 791,00 zł
Wydatki bieżące
95 000,00 zł
Zasiłki stałe
95 000,00 zł
Wydatki bieżące
85 350,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
85 350,00 zł
Izby wytrzeźwień, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
147 830,00 zł
Wydatki bieżące
18 592 405,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
18 592 405,00 zł
Wydatki bieżące
4 858 487,00 zł
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
4 858 487,00 zł
Wydatki bieżące
1 174 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 174 400,00 zł
Wydatki bieżące
115 000,00 zł
Rodziny zastępcze
115 000,00 zł
Wydatki bieżące
74 845,00 zł
Wspieranie rodziny
74 845,00 zł
Wydatki bieżące
33 600,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
33 600,00 zł
Wydatki bieżące
19 778,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
19 778,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
1 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 428 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
800 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 228 000,00 zł
Wydatki bieżące
560 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
560 000,00 zł
Wydatki bieżące
531 981,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
531 981,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
213 000,00 zł
Wydatki bieżące
140 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
140 000,00 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
90 000,00 zł
Wydatki bieżące
75 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
75 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Ochrona róznorodności biologicznej i krajobrazu
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Pozostała działalność
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 234 120,00 zł
Wydatki inwestycyjne
12 285 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
14 519 120,00 zł
Wydatki bieżące
815 000,00 zł
Biblioteki
815 000,00 zł
Wydatki bieżące
377 464,00 zł
Pozostałe zadania z zakresu kultury
377 464,00 zł
Wydatki inwestycyjne
100 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 145,00 zł
Pozostała działalność
5 145,00 zł
Wydatki bieżące
2 503 040,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 503 040,00 zł
Wydatki bieżące
481 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 648 000,00 zł
Obiekty sportowe
2 129 000,00 zł
Wydatki bieżące
385 299,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
385 299,00 zł
Wydatki bieżące
133 513,00 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Pozostała działalność
333 513,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
371 742,13 zł
Wydatki inwestycyjne
30 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
401 742,13 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Dostarczanie wody
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
209 400,00 zł
Wydatki inwestycyjne
131 000,00 zł
Działalność usługowa
340 400,00 zł
Wydatki bieżące
67 298,95 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
67 298,95 zł
Wydatki bieżące
68 445,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
68 445,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.