Komorniki

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
28 422
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
192 407 373,63 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
29.57%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
56 903 581 zł
29.57%
CIT
CIT
7 441 611,06 zł
3.87%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
33 241 157,61 zł
17.28%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
11 851 080,77 zł
6.16%
Dotacje
Dotacje
48 486 554,05 zł
25.2%
Subwencje
Subwencje
30 287 089 zł
15.74%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
4 196 300,14 zł
2.18%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
198 041 759,71 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
52 088 678,07 zł
stanowiły 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
52 088 678,07 zł
Wydatki bieżące
74%
145 953 081,64 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
63 037 628,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
46 008 180,26 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
26 145 800,73 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
22 656 368,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 202 637,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 859 804,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 825 974,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 043 807,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 723 876,86 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 197 534,01 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 831 752,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 741 635,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 260 201,15 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 506 557,58 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Komorniki z 2019 roku.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit-8.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
63 037 628,55 zł
Wydatki bieżące
61 618 383,07 zł
Wydatki majątkowe
1 419 245,48 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit-8.svg
Rodzina
całkowity koszt
46 008 180,26 zł
Wydatki bieżące
46 008 180,26 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit-8.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
26 145 800,73 zł
Wydatki bieżące
3 492 593,00 zł
Wydatki majątkowe
22 653 207,73 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit-8.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
22 656 368,78 zł
Wydatki bieżące
7 756 849,19 zł
Wydatki majątkowe
14 899 519,59 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit-8.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 202 637,50 zł
Wydatki bieżące
9 384 158,31 zł
Wydatki majątkowe
4 818 479,19 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit-8.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 859 804,47 zł
Wydatki bieżące
886 710,67 zł
Wydatki majątkowe
4 973 093,80 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit-8.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 825 974,27 zł
Wydatki bieżące
3 381 928,19 zł
Wydatki majątkowe
1 444 046,08 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit-8.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 043 807,87 zł
Wydatki bieżące
2 981 737,05 zł
Wydatki majątkowe
1 062 070,82 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit-8.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 723 876,86 zł
Wydatki bieżące
2 723 876,86 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit-8.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 197 534,01 zł
Wydatki bieżące
2 197 534,01 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit-8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 831 752,68 zł
Wydatki bieżące
1 116 311,00 zł
Wydatki majątkowe
715 441,68 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 741 635,00 zł
Wydatki bieżące
1 741 635,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit-8.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 260 201,15 zł
Wydatki bieżące
1 260 201,15 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit-8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 506 557,58 zł
Wydatki bieżące
1 402 983,88 zł
Wydatki majątkowe
103 573,70 zł
Wydatki bieżące
29 973 481,71 zł
Wydatki majątkowe
1 419 245,48 zł
Szkoły podstawowe
31 392 727,19 zł
Wydatki bieżące
27 273 387,92 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
27 273 387,92 zł
Wydatki bieżące
1 944 463,52 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
1 944 463,52 zł
Wydatki bieżące
1 201 956,03 zł
Gimnazja
1 201 956,03 zł
Wydatki bieżące
770 385,06 zł
Dowożenie uczniów do szkół
770 385,06 zł
Wydatki bieżące
299 942,79 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych
299 942,79 zł
Wydatki bieżące
112 916,04 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
112 916,04 zł
Wydatki bieżące
41 850,00 zł
Szkoły artystyczne
41 850,00 zł
Wydatki bieżące
37 854 972,35 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
37 854 972,35 zł
Wydatki bieżące
5 102 195,45 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
5 102 195,45 zł
Wydatki bieżące
1 708 681,89 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wspieranie rodziny
1 708 681,89 zł
Wydatki bieżące
1 185 312,28 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 185 312,28 zł
Wydatki bieżące
98 716,36 zł
Rodziny zastępcze
98 716,36 zł
Wydatki bieżące
28 200,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
28 200,00 zł
Wydatki bieżące
28 000,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
28 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 101,93 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
2 101,93 zł
Wydatki bieżące
2 377 076,19 zł
Wydatki majątkowe
22 558 741,27 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
24 935 817,46 zł
Wydatki bieżące
815 000,00 zł
Biblioteki
815 000,00 zł
Wydatki bieżące
290 603,18 zł
Pozostałe zadania z zakresu kultury
290 603,18 zł
Wydatki bieżące
4 220,63 zł
Wydatki majątkowe
94 466,46 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
98 687,09 zł
Wydatki bieżące
5 693,00 zł
Pozostała działalność
5 693,00 zł
Wydatki bieżące
29 550,80 zł
Wydatki majątkowe
9 066 809,45 zł
Drogi publiczne powiatowe
9 096 360,25 zł
Wydatki bieżące
1 869 427,20 zł
Wydatki majątkowe
5 832 710,14 zł
Drogi publiczne gminne
7 702 137,34 zł
Wydatki bieżące
5 612 760,19 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 612 760,19 zł
Wydatki bieżące
161 671,00 zł
Kolejowe pasażerskie przewozy krajowe
161 671,00 zł
Wydatki bieżące
83 440,00 zł
Pozostała działalność
83 440,00 zł
Wydatki bieżące
7 434 844,04 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
7 434 844,04 zł
Wydatki bieżące
731 584,13 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
731 584,13 zł
Wydatki bieżące
358 451,08 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
358 451,08 zł
Wydatki bieżące
253 769,40 zł
Promocja jednostki samorządu terytorialnego
253 769,40 zł
Wydatki bieżące
245 158,96 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
245 158,96 zł
Wydatki bieżące
360 350,70 zł
Wydatki majątkowe
4 818 479,19 zł
Pozostała działalność
5 178 829,89 zł
Wydatki bieżące
155 985,52 zł
Wydatki majątkowe
4 773 649,30 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 929 634,82 zł
Wydatki bieżące
730 725,15 zł
Wydatki majątkowe
199 444,50 zł
Pozostała działalność
930 169,65 zł
Wydatki bieżące
2 545 260,96 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 545 260,96 zł
Wydatki bieżące
377 423,34 zł
Wydatki majątkowe
1 266 434,08 zł
Obiekty sportowe
1 643 857,42 zł
Wydatki bieżące
379 390,70 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
379 390,70 zł
Wydatki bieżące
79 853,19 zł
Wydatki majątkowe
177 612,00 zł
Pozostała działalność
257 465,19 zł
Wydatki bieżące
1 474 874,61 zł
Wydatki majątkowe
793 550,82 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 268 425,43 zł
Wydatki bieżące
708 393,40 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
708 393,40 zł
Wydatki bieżące
514 808,22 zł
Oczyszczanie miast i wsi
514 808,22 zł
Wydatki bieżące
2 423,10 zł
Wydatki majątkowe
268 520,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
270 943,10 zł
Wydatki bieżące
129 834,20 zł
Schroniska dla zwierząt
129 834,20 zł
Wydatki bieżące
70 577,94 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
70 577,94 zł
Wydatki bieżące
32 947,48 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
32 947,48 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
42 878,10 zł
Pozostała działalność
42 878,10 zł
Wydatki bieżące
2 609 621,66 zł
Świetlice szkolne
2 609 621,66 zł
Wydatki bieżące
60 900,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
60 900,00 zł
Wydatki bieżące
14 609,60 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
14 609,60 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 945,60 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
12 945,60 zł
Wydatki bieżące
12 800,00 zł
Pozostała działalność
12 800,00 zł
Wydatki bieżące
667 295,12 zł
Ośrodki pomocy społecznej
667 295,12 zł
Wydatki bieżące
426 701,89 zł
Domy pomocy społecznej
426 701,89 zł
Wydatki bieżące
355 328,90 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
355 328,90 zł
Wydatki bieżące
180 529,53 zł
Centra Integracji Społecznej
180 529,53 zł
Wydatki bieżące
179 482,17 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
179 482,17 zł
Wydatki bieżące
115 085,78 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
115 085,78 zł
Wydatki bieżące
107 927,21 zł
Zasiłki stałe
107 927,21 zł
Wydatki bieżące
75 559,18 zł
Dodatki mieszkaniowe
75 559,18 zł
Wydatki bieżące
45 480,00 zł
Izby wytrzeźwień
45 480,00 zł
Wydatki bieżące
11 607,26 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
11 607,26 zł
Wydatki bieżące
5 960,29 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
5 960,29 zł
Wydatki bieżące
5 589,20 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
5 589,20 zł
Wydatki bieżące
20 987,48 zł
Pozostała działalność
20 987,48 zł
Wydatki bieżące
750 439,16 zł
Straż gminna
750 439,16 zł
Wydatki bieżące
268 238,61 zł
Wydatki majątkowe
350 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
618 238,61 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki majątkowe
42 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
92 500,00 zł
Wydatki bieżące
31 485,23 zł
Obrona cywilna
31 485,23 zł
Wydatki bieżące
16 148,00 zł
Wydatki majątkowe
322 941,68 zł
Pozostała działalność
339 089,68 zł
Wydatki bieżące
1 741 635,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
1 741 635,00 zł
Wydatki bieżące
1 260 201,15 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
1 260 201,15 zł
Wydatki bieżące
439 422,78 zł
Rolnictwo i łowiectwo
439 422,78 zł
Wydatki bieżące
326 001,37 zł
Wydatki majątkowe
88 573,70 zł
Działalność usługowa
414 575,07 zł
Wydatki bieżące
404 939,41 zł
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
404 939,41 zł
Wydatki bieżące
147 815,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
147 815,00 zł
Wydatki bieżące
84 805,32 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
99 805,32 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.