01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
31 464
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
216 235 419,01 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
27.4%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
59 253 978 zł
27.4%
CIT
13 695 554 zł
6.33%
Dotacje
13 996 081,01 zł
6.47%
Subwencje
45 561 046 zł
21.07%
Inne podatki i opłaty lokalne
14 510 760 zł
6.71%
Podatki od nieruchomości
44 500 000 zł
20.58%
Pozostałe dochody
24 718 000 zł
11.43%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
218 346 159,01 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
59 350 226,00 zł
stanowią 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
59 350 226,00 zł
Wydatki bieżące
73%
158 995 933,01 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
107 623 127,01 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
44 901 109,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 648 278,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 480 041,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
6 884 433,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 912 707,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 246 374,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 438 100,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 052 000,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 141 582,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 335 418,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 757 139,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
975 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
720 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
528 900,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode
całkowity koszt
470 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
231 951,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego: 
I Urząd Skarbowy w Poznaniu 
ul. Dolna Wilda 80 
60-501 Poznań

Druk ZAP-3


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.