Komorniki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
29 646
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
221 497 766,57 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
28.62%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
63 382 934 zł
28.62%
CIT
9 310 000 zł
4.2%
Podatki od nieruchomości
38 600 000 zł
17.43%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 246 000 zł
4.63%
Dotacje
57 305 356,57 zł
25.87%
Subwencje
36 211 641 zł
16.35%
Pozostałe dochody
6 441 835 zł
2.91%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
224 774 166,57 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
47 725 556,00 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
47 725 556,00 zł
Wydatki bieżące
79%
177 048 610,57 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
100 140 876,50 zł
Rodzina
całkowity koszt
57 532 971,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
24 046 557,53 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 390 420,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 136 584,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 302 037,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
4 329 228,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 701 615,54 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 688 966,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 657 000,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 998 761,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 927 478,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 042 486,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
663 934,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
603 963,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
455 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
156 289,00 zł

Źródło: Uchwała nr XXXI/277/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego: 
I Urząd Skarbowy w Poznaniu 
ul. Dolna Wilda 80 
60-501 Poznań

Druk ZAP-3


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.