Komorniki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Komornikach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
29 646
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
261 825 799,35 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
26.2%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
68 607 747 zł
26.2%
CIT
16 967 141,32 zł
6.48%
Podatki od nieruchomości
41 485 184,86 zł
15.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
14 799 171,30 zł
5.65%
Dotacje
69 870 849,44 zł
26.69%
Subwencje
36 919 188 zł
14.1%
Pozostałe dochody
13 176 517,43 zł
5.03%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
224 390 104,34 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
39 164 158,07 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
39 164 158,07 zł
Wydatki bieżące
83%
185 225 946,27 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
95 723 695,65 zł
Rodzina
całkowity koszt
64 009 143,64 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
21 457 778,45 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 398 270,21 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 476 886,93 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 037 404,98 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 875 014,44 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 647 370,13 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 977 121,95 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 994 697,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 979 202,28 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 885 255,89 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
927 196,85 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
606 171,04 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
476 314,47 zł
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
457 068,42 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
461 512,01 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Gminę Komorniki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Adres Urzędu Skarbowego: 
I Urząd Skarbowy w Poznaniu 
ul. Dolna Wilda 80 
60-501 Poznań

Druk ZAP-3


Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.