Budżet gminy
Piaseczno

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Piaseczno

Budżet 2022

Dochody 571 196 574,0 zł

36,34% PIT
17,83% Subwencje
16,58% Dotacje
13,13% Inne podatki i opłaty lokalne
8,4% Podatki od nieruchomości
5,95% Pozostałe dochody
1,78% CIT

Wydatki 751 534 734,0 zł

Oświata i wychowanie 33,64%
Transport i łączność 20,77%
Rodzina 10,02%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,73%
Administracja publiczna 6,47%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,2%
Gospodarka mieszkaniowa 3,83%
Kultura fizyczna 3,35%
Pomoc społeczna 2,41%
Różne rozliczenia 1,45%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,25%
Działalność usługowa 0,68%
Obsługa długu publicznego 0,53%
Ochrona zdrowia 0,42%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,2%
Pozostałe wydatki 0,05%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Piaseczno

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Piaseczno

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

85 226
2019
86 217
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

15
2019
17
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

74
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.