Budżet gminy
Piaseczno

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Piaseczno

Budżet 2020

Dochody 598 193 965,0 zł

36,28% PIT
24,72% Dotacje
15,39% Subwencje
9,97% Inne podatki i opłaty lokalne
7,64% Podatki od nieruchomości
4,58% Pozostałe dochody
1,42% CIT

Wydatki 673 668 093,0 zł

Oświata i wychowanie  38,37%
Transport i łączność 17,51%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13,47%
Administracja publiczna 7,78%
Gospodarka mieszkaniowa 5,59%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,07%
Kultura fizyczna 3,13%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 2,87%
Różne rozliczenia "Janosikowe" 2,27%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,52%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,13%
Rodzina 0,85%
Obsługa długu publicznego 0,81%
Działalność usługowa 0,58%
Pozostałe wydatki 0,07%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Piaseczno

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Piaseczno

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

82 526
2017
83 792
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

13
2017
13
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

73
2017
74
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.