Budżet gminy
Piaseczno

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Piaseczno

Budżet 2024

Dochody 716 141 140,41 zł

41,08% PIT
22,09% Subwencje
10,35% Inne podatki i opłaty lokalne
9,43% Podatki od nieruchomości
5,04% Dotacje
4,8% Pozostałe dochody
4,73% Środki na dofinansowanie zadań
2,49% CIT

Wydatki 823 346 309,06 zł

Oświata i wychowanie 40,91%
Transport i łączność 14,64%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,96%
Administracja publiczna 7,98%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,45%
Gospodarka mieszkaniowa 5,02%
Kultura fizyczna 4,01%
Pomoc społeczna 3,94%
Rodzina 3,37%
Obsługa długu publicznego 1,4%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,16%
Działalność usługowa 0,73%
Różne rozliczenia 0,67%
Ochrona zdrowia 0,49%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,21%
Pozostałe wydatki 0,06%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Piaseczno

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Piaseczno

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

86 217
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

17
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.