Budżet gminy
Piaseczno

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Piaseczno

Budżet 2021

Dochody 638 591 602,0 zł

34,09% PIT
26,84% Dotacje
15,54% Subwencje
10,28% Inne podatki i opłaty lokalne
8,19% Podatki od nieruchomości
3,73% Pozostałe dochody
1,33% CIT

Wydatki 752 651 684,0 zł

Oświata i wychowanie 27,6%
Transport i łączność 24,72%
Administracja publiczna 9,59%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,82%
Gospodarka mieszkaniowa 7,06%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,81%
Kultura fizyczna 4,08%
Pomoc społeczna 2,97%
Różne rozliczenia 2,66%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,02%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,57%
Rodzina 1,07%
Obsługa długu publicznego 1,01%
Działalność usługowa 0,72%
Ochrona zdrowia 0,16%
Pozostałe wydatki 0,12%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Piaseczno

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Piaseczno

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

83 792
2018
85 226
2019
86 217
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

13
2018
15
2019
17
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

73
2017
74
2018
74
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.