Budżet miasta
Legnica

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Legnica

Budżet 2022

Dochody 638 184 850,0 zł

24,95% Subwencje
20,82% PIT
19,51% Dotacje
13,15% Podatki od nieruchomości
10,7% Pozostałe dochody
8,86% Inne podatki i opłaty lokalne
2,02% CIT

Wydatki 745 670 850,0 zł

Oświata i wychowanie 29,62%
Transport i łączność 17,32%
Rodzina 12,79%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,2%
Pomoc społeczna 7,28%
Administracja publiczna 5,84%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,27%
Kultura fizyczna 3,91%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,38%
Gospodarka mieszkaniowa 2,2%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,86%
Obsługa długu publicznego 1,14%
Różne rozliczenia 0,96%
Ochrona zdrowia 0,8%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,75%
Działalność usługowa 0,64%
Pozostałe wydatki 0,04%
Rolnictwo i łowiectwo 0,01%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Legnica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Legnica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

99 752
2018
99 350
2019
98 436
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

9
2018
13
2019
15
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

47
2018
48
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.