Budżet miasta
Legnica

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Legnica

Budżet 2024

Dochody 843 349 390,28 zł

31,02% Subwencje
21,02% PIT
16,65% Dotacje i pozostałe środki pozyskiwnane ze źródeł zewnętrznych
12,33% Podatki od nieruchomości
8,8% Pozostałe dochody
7,72% Inne podatki i opłaty lokalne
2,47% CIT

Wydatki 880 135 390,28 zł

Oświata i wychowanie 35,61%
Transport i łączność 14,34%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,72%
Rodzina 7,76%
Pomoc społeczna 7,06%
Administracja publiczna 6,91%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,21%
Kultura fizyczna 3,74%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,9%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,17%
Obsługa długu publicznego 1,94%
Gospodarka mieszkaniowa 1,78%
Różne rozliczenia 1,02%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,81%
Ochrona zdrowia 0,49%
Działalność usługowa 0,44%
Pozostałe wydatki 0,09%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Legnica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Legnica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

98 436
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

15
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.