Budżet miasta
Legnica

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Legnica

Budżet 2022

Dochody 723 679 712,03 zł

25,16% Dotacje
22,96% Subwencje
18,36% PIT
12,01% Podatki od nieruchomości
11,74% Pozostałe dochody
7,99% Inne podatki i opłaty lokalne
1,78% CIT

Wydatki 830 548 712,03 zł

Oświata i wychowanie 29,09%
Transport i łączność 16,42%
Pomoc społeczna 11,76%
Rodzina 11,67%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,39%
Administracja publiczna 5,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,95%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,23%
Kultura fizyczna 2,74%
Gospodarka mieszkaniowa 2,46%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,76%
Obsługa długu publicznego 1,56%
Ochrona zdrowia 0,84%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,69%
Działalność usługowa 0,55%
Różne rozliczenia 0,42%
Pozostałe wydatki 0,05%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Legnica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Legnica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

99 350
2019
98 436
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

13
2019
15
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

48
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.